پاسخ کامل مراحل 621 تا 640 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 4,319 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 621 | مرحله 622 | مرحله 623 | مرحله 624 | مرحله 625 | مرحله 626 | مرحله 627 | مرحله 628 | مرحله 629 | مرحله 630 | مرحله 631 | مرحله 632 | مرحله 633 | مرحله 634 | مرحله 635 | مرحله 636 | مرحله 637 | مرحله 638 | مرحله 639 | مرحله 640 |

جواب مرحله ۶۲۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کنایه از او را مغلوب کردن است مچکسیراخواباندن
افقی ۲ نوعی دسر میوه‌ای کرپموز
افقی ۲ مقام الهی الوهیت
افقی ۳ راز بی‌پایان را
افقی ۳ رها از بند ازاد
افقی ۳ کشت و زرع ورز
افقی ۳ کجاست
افقی ۴ گودال مغاک
افقی ۴ درخت جهنمی زقوم
افقی ۴ پادشاه هون‌ها اتیلا
افقی ۵ تحمل تاب
افقی ۵ فیلم مسعود کیمیایی رییس
افقی ۵ کارگردان سریال درحاشیه مدیری
افقی ۶ سنگی سخت خارا
افقی ۶ شایسته قابل
افقی ۶ دگرگون کننده مقلب
افقی ۷ آغوش بر
افقی ۷ نشانه ایت
افقی ۷ عبادت کردن یشتن
افقی ۷ شهری در آذربایجان شرقی اهر
افقی ۸ بسیار ترسیدن و مضطرب شدن تنکسیلرزیدن
افقی ۹ گوشه خلوت دنج
افقی ۹ دردها الام
افقی ۹ حشره جهنده ملخ
افقی ۹ دو سوم پنج پن
افقی ۱۰ جاودان خالد
افقی ۱۰ تشنه فریب سراب
افقی ۱۰ نام گلی سوسن
افقی ۱۱ بی‌خرد بیعقل
افقی ۱۱ لباس خانم‌ها دامن
افقی ۱۱ ماده ساخت شمع موم
افقی ۱۲ بزرگ شمردن اجلال
افقی ۱۲ ستاره شناسی هییت
افقی ۱۲ پدر شعر نو نیما
افقی ۱۳ بله روسی دا
افقی ۱۳ جوی آب
افقی ۱۳ مقابل بیگانه نهر
افقی ۱۳ آزاد و رها اشنا
افقی ۱۴ مستبد خودرای
افقی ۱۴ با شخصیت خوشمنش
افقی ۱۵ نوعی مرکز درمانی در مواقع اضطراری بیمارستانصحرایی
عمودی ۱ بزرگورای مکرمت
عمودی ۱ اسب جنگی و تیز تاز بیدخ
عمودی ۱ با فرهنگ ادیب
عمودی ۲ اثری از صادق چوبک چراغاخر
عمودی ۲ بی‌موقع نابجا
عمودی ۳ ظرف سرکه کپ
عمودی ۳ خودداری ابا
عمودی ۳ بزرگداشت تجلیل
عمودی ۳ منحنی و خمیده خم
عمودی ۴ ماهی فروش سماک
عمودی ۴ قسمتی از پا ران
عمودی ۴ نیایش دعا
عمودی ۴ حرف تعجب وا
عمودی ۵ از درندگان یوز
عمودی ۵ پسر مازنی رایکا
عمودی ۵ درویش قلندر
عمودی ۶ برنج فروشی رزازی
عمودی ۶ پی در پی بودن تسلسل
عمودی ۶ بریدن شاخه‌های اضافه هرس
عمودی ۷ موشکاف و باریک‌بین دقیق
عمودی ۷ بازیکن هم‌تیمی یار
عمودی ۷ شهر افغانستان هرات
عمودی ۸ دوش و کتف خا
عمودی ۸ اسباب دنیوی وسایلمادی
عمودی ۸ تصدیق ژرمن‌ها یا
عمودی ۹ پیچ تنظیم صدا ولوم
عمودی ۹ انسان بشر
عمودی ۹ ضروری و لازم بایا
عمودی ۱۰ پسوند آورنده اور
عمودی ۱۰ بر عهده گیرنده ملتزم
عمودی ۱۰ شخص بزرگ و ممتاز متشخص
عمودی ۱۱ نگارکر ایرانی از مردم اصفهان بهزاد
عمودی ۱۱ شیمیدان سوئدی کاشف عنصر اسکاندیم نیلسن
عمودی ۱۱ پیامبر طوفان نوح
عمودی ۱۲ حرف ندا ای
عمودی ۱۲ گروه ورزشی تیم
عمودی ۱۲ تخلص دهخدا دخو
عمودی ۱۲ نشر کننده ناشر
عمودی ۱۳ یادداشت نت
عمودی ۱۳ بیماری زردی یرقان
عمودی ۱۳ زهرآگین سمی
عمودی ۱۳ صدای گاو ما
عمودی ۱۴ شغال همداستان دمنه کلیله
عمودی ۱۴ ذات‌الریه پنومونی
عمودی ۱۵ سخن درگوشی نجوا
عمودی ۱۵ محله برزن
عمودی ۱۵ نوعی الکتریسیته مالشی


جواب مرحله ۶۲۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی وسیله بازی قدیمی اتاری
افقی ۱ آلبومی از مهراج محمدی بوسهبرتیغ
افقی ۲ از وسایل ارتباط جمعی رادیو
افقی ۲ پایتخت پرو لیما
افقی ۲ واحد پول بنگلادش تاکا
افقی ۳ غرور و تکبر نب
افقی ۳ لکه سفید روی پوست برص
افقی ۳ خوراک این جانور در طبیعت گردو، فندق و بلوط است سنجاب
افقی ۳ مقابل خیر شر
افقی ۴ عضو شنوایی گوش
افقی ۴ نوبت کاری شیفت
افقی ۴ گل سرخ رز
افقی ۴ یک چهارم ربع
افقی ۵ پرده‌در هتاک
افقی ۵ کشاورز فلاح
افقی ۵ آجر خام خشت
افقی ۶ شیرینی رمضان بامیه
افقی ۶ هرگز نه عرب لن
افقی ۶ رود قزاقستان ایلی
افقی ۷ منقار کوتاه نک
افقی ۷ سنگ عیار محک
افقی ۷ پاکی نیت، ارادت و صمیمیت طبقاخلاص
افقی ۸ زادگاه نیما شاعر نوپرداز یوش
افقی ۸ ماده اولیه ماتریال
افقی ۸ مورد نیاز خمیر نان ارد
افقی ۹ لقب کشور شیلی کشوردراز
افقی ۹ چشم چران هیز
افقی ۹ ناشنوا کر
افقی ۱۰ خواب کودکانه لالا
افقی ۱۰ پهلوان یل
افقی ۱۰ سپاسگزار متشکر
افقی ۱۱ مقابل ازا
افقی ۱۱ ترسناک مدهش
افقی ۱۱ بخشی از اوستا یسنا
افقی ۱۲ گل زنبق سرن
افقی ۱۲ کلام تعجب زنانه وا
افقی ۱۲ مقابل و برابر قبال
افقی ۱۲ خوراک طیور دان
افقی ۱۳ کلمه تصغیر که
افقی ۱۳ مقابل خامی پختگی
افقی ۱۳ بی آن زندگی میسر نیست هوا
افقی ۱۳ ورزش مادر دو
افقی ۱۴ اسب بارکش یابو
افقی ۱۴ متین و سنگین موقر
افقی ۱۴ آراسته شده با چیزهای فریبنده مزخرف
افقی ۱۵ فیلمی از استیون اسپیلبرگ جنگدنیاها
افقی ۱۵ زهر کشنده هلاهل
عمودی ۱ ییلاقی در کرج ارنگه
عمودی ۱ بازیگر هالیوودی فیلم‌های صخره و تغییر چهره نیکلاسکیج
عمودی ۲ صندوق حمل جنازه تابوت
عمودی ۲ پرتلاش کوشا
عمودی ۲ شرط بستن رهان
عمودی ۳ نام ترکی اد
عمودی ۳ جوان شاب
عمودی ۳ کمند شولان
عمودی ۳ بزرگ قبیله بگ
عمودی ۴ حقه و کلک ریب
عمودی ۴ دهان کام
عمودی ۴ کلام نهفته راز
عمودی ۴ همنشین تار پود
عمودی ۵ هجوم و حمله یورش
عمودی ۵ ستوده شده محمد
عمودی ۵ صدای درد اوخ
عمودی ۶ زراعت محصولات تابستانی صیفیکاری
عمودی ۶ از انواع انرژی اتمی
عمودی ۷ گرفتنی از هوا بل
عمودی ۷ کالای بسته بندی نشده فله
عمودی ۷ دردمندی تالم
عمودی ۷ بندری در هند گوا
عمودی ۸ نوعی سیستم عامل ویندوز ویستا
عمودی ۸ روش و شیوه طرز
عمودی ۸ از آحاد زمان دقیقه
عمودی ۹ چاقی سمن
عمودی ۹ ورقه نازک فلزی حلبی
عمودی ۹ جای وزش باد مهب
عمودی ۹ نشانه مفعولی را
عمودی ۱۰ همسر حضرت ابراهیم هاجر
عمودی ۱۰ اثری از زان راسین نقاهتشاه
عمودی ۱۱ زگیل ازخ
عمودی ۱۱ نوعی کشتی محلی الیش
عمودی ۱۱ پایتخت کشور توگو لومه
عمودی ۱۲ جمع رتبه رتب
عمودی ۱۲ سلاح گوزن شاخ
عمودی ۱۲ پاک زکی
عمودی ۱۲ زمان بی‌آغاز ازل
عمودی ۱۳ خم پارچه تا
عمودی ۱۳ عنکبوت سمی رتیلا
عمودی ۱۳ جوخه رسد
عمودی ۱۳ دوش و کتف خا
عمودی ۱۴ فیلمی از نیکی کریمی یکشب
عمودی ۱۴ از جزایر جنوبی ایران لارک
عمودی ۱۴ اتفاق عجیب نادره
عمودی ۱۵ از جاذبه‌های گردشگری استان همدان غارعلیصدر
عمودی ۱۵ پشه حامل بیماری مالاریا انوفل


جواب مرحله ۶۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از نهادهای جمهوری اسلامی خبرگان
افقی ۱ حراست سازمانی انتظامات
افقی ۲ مبرهن بارز
افقی ۲ حیوان باوفا سگ
افقی ۲ راهی مسافر
افقی ۳ دریا یم
افقی ۳ سرپرست و فرمانده یک گروه لیدر
افقی ۳ واحد سطح ار
افقی ۳ مدرسه قدیمی‌ها مکتب
افقی ۴ مرگ اجل
افقی ۴ نشانه قرآنی ایه
افقی ۴ درخت انگور تاک
افقی ۴ پشت سر ورا
افقی ۵ از انواع صنایع دستی گلیم
افقی ۵ فرهمندی کاریزما
افقی ۵ لحظه کوتاه ان
افقی ۶ فلز هادی رسانا
افقی ۶ پخش زمین شدن ولو
افقی ۶ ماری است عظیم‌الجثه بوا
افقی ۷ شهری در چرخ خیاطی ماسوره
افقی ۷ درخشان نورانی
افقی ۸ فلز سرخ مس
افقی ۸ شکننده
افقی ۸ درخت همیشه سبز ترد
افقی ۸ درخت زبان گنجشک کاج
افقی ۹ دختر حضرت آدم اقلیما
افقی ۹ روشندل نابینا
افقی ۱۰ نابودی فنا
افقی ۱۰ سگ بیمار هار
افقی ۱۰ گیاه کاسنی هندبا
افقی ۱۱ بنده و حضرت عالی ما
افقی ۱۱ سلطان محمد خدابنده الجایتو
افقی ۱۱ از توابع استان کرمان راور
افقی ۱۲ انسان ادم
افقی ۱۲ موشکی است ضد تانک تاو
افقی ۱۲ دریاچه پرآب ترکیه وان
افقی ۱۲ دومین حرف الفبای یونانی بتا
افقی ۱۳ تکانه لرزش
افقی ۱۳ ضمیر اول شخص مفرد ما
افقی ۱۳ حاکم خونخوار روم نرون
افقی ۱۳ شامل همه هر
افقی ۱۴ مرات ایینه
افقی ۱۴ دل آزار کهنه نو
افقی ۱۴ بشارت نوید
افقی ۱۵ اعصاب خوردکنی خیابان‌ها دستانداز
افقی ۱۵ توجه و مهربانی التفات
عمودی ۱ نوازنده و آهنگساز خنیاگر
عمودی ۱ لرزانک میوه مارمالاد
عمودی ۲ محفل و دور همی مجلس
عمودی ۲ سقف دهان سق
عمودی ۲ سومین پیامبر ادریس
عمودی ۳ خداوند رب
عمودی ۳ فرومایگان لیام
عمودی ۳ در هم پیچاندن لف
عمودی ۳ برتری و امتیاز مزیت
عمودی ۴ جرب گال
عمودی ۴ توقف‌گاه حجاج منا
عمودی ۴ ناحیه صنعتی آلمان ینا
عمودی ۴ ورزش مفرح آبی شنا
عمودی ۵ نژاد ایرانی اریا
عمودی ۵ دلجویی کردن استمالت
عمودی ۵ نفس خسته هن
عمودی ۶ دور نیست نزدیک
عمودی ۶ پس و عقب ورا
عمودی ۶ به تیم قهرمان می‌دهند جام
عمودی ۷ رقیب جنگی رهاورد
عمودی ۷ پایتخت کوبا هاوانا
عمودی ۸ برگ برنده اس
عمودی ۸ سیستم تقویت امواج رادیویی
عمودی ۸ لوله تنفسی رله
عمودی ۸ صدای مگس نای
عمودی ۹ مقابل پوزیتیو نگاتیو
عمودی ۹ دیدنی تلویزیونی بچه‌ها کارتون
عمودی ۱۰ کلام سر به مهر راز
عمودی ۱۰ خالص ناب
عمودی ۱۰ بندر مهم بلغارستان وارنا
عمودی ۱۱ ظلم میان تهی ظم
عمودی ۱۱ شاه بابل کمبوجیه
عمودی ۱۱ داستان کوتاه نوول
عمودی ۱۲ بیماری تنگی نفس اسم
عمودی ۱۲ زادگاه ابراهیم اور
عمودی ۱۲ بچه لوس ننر
عمودی ۱۲ قصد و آهنگ نیت
عمودی ۱۳ شهر آذربایجان غربی ماکو
عمودی ۱۳ یازده اا
عمودی ۱۳ رسوم اداب
عمودی ۱۳ ساز عارفانه دف
عمودی ۱۴ بهتان بستن افترا
عمودی ۱۴ جدید و تازه نو
عمودی ۱۴ نوعی رستنی کوتاه بوته
عمودی ۱۵ روغن سقز تربانتین
عمودی ۱۵ کوه مرزی ایران ارارات


جواب مرحله ۶۲۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نفیس گرانبها
افقی ۱ مقصر گناهکار
افقی ۲ جریان باد وزش
افقی ۲ سوبسید یارانه
افقی ۲ باهوش و عاقل دانا
افقی ۳ بویایی شم
افقی ۳ بدن تن
افقی ۳ قابلمه بزرگ دیگ
افقی ۳ محوطه دادگاه پارکه
افقی ۴ حل نشدنی لاینحل
افقی ۴ پایگاه اینترنتی سایت
افقی ۵ فتنه اشوب
افقی ۵ حرف تردید یا
افقی ۵ خوی و خلق سیرت
افقی ۵ چهره و صورت رو
افقی ۶ شهر بی قانون هرت
افقی ۶ نومید و دلسرد مایوس
افقی ۶ زمین آماده کشت ایش
افقی ۷ حرف آخر یا
افقی ۷ قسمتی از ترمز لنت
افقی ۷ در گویش عامیانه مچل کردن است سرکاری
افقی ۸ نامرد بیغیرت
افقی ۸ متعلق به چیزی وابسته
افقی ۹ ظالم ستمکار
افقی ۹ اسب چاپار یام
افقی ۹ کشنده بی صدا سم
افقی ۱۰ شکستن کسر
افقی ۱۰ فگار ازرده
افقی ۱۰ برگ برنده اتو
افقی ۱۱ گیاه توخالی نی
افقی ۱۱ پرده‌در هتاک
افقی ۱۱ تولد زا
افقی ۱۱ از شهرهای زنجان ابهر
افقی ۱۲ از اسماء حسنی ودود
افقی ۱۲ کوه کردستان دالاهو
افقی ۱۳ نیکوکاران ابرار
افقی ۱۳ از انواع ماهی شیر
افقی ۱۳ جنس به ظاهر قوی نر
افقی ۱۳ نت ششم لا
افقی ۱۴ خطاکار خاطی
افقی ۱۴ شیک خوشپوش
افقی ۱۴ اشاره به نزدیک این
افقی ۱۵ شاهی ترهتیزک
افقی ۱۵ مزار و مقبره ارامگاه
عمودی ۱ صدف ماهی گوشماهی
عمودی ۱ یکجور و هماهنگ یکنواخت
عمودی ۲ نبرد رزم
عمودی ۲ می شراب
عمودی ۲ شماره ماه سی
عمودی ۲ رخصت بار
عمودی ۳ با اش
عمودی ۳ کویر برهنه لوت
عمودی ۳ درخت تسبیح یسر
عمودی ۳ گرداب و منجلاب ورطه
عمودی ۴ پیچ و خم تاب
عمودی ۴ واژه و کلمه لغت
عمودی ۴ راهنمایی کردن هدایت
عمودی ۵ انف بینی
عمودی ۵ سازنده نقاشی متحرک انیماتور
عمودی ۶ بخار دهان ها
عمودی ۶ ساز شاکی نی
عمودی ۶ پسر انوشیروان ترکزاد
عمودی ۶ پوست قیمتی خز
عمودی ۷ انبوهی جمعیت اردحام
عمودی ۷ فرق سر تارک
عمودی ۷ ضربه روحی شوک
عمودی ۸ طایفه ایل
عمودی ۸ برگ برنده اس
عمودی ۸ اثر پا رد
عمودی ۸ دندان ترکی دیش
عمودی ۹ کر و کور گنگ
عمودی ۹ کرم گندم سیرو
عمودی ۹ حشره طولانی هزارپا
عمودی ۱۰ عدد منفی نه
عمودی ۱۰ پدر چنگیز سیوکای
عمودی ۱۰ سراب ال
عمودی ۱۰ سخن یاوه ور
عمودی ۱۱ از شهرهای اردبیل پارساباد
عمودی ۱۱ درس نوشتنی انشا
عمودی ۱۲ راهنمایی هدایت
عمودی ۱۲ درس کشیدنی رسم
عمودی ۱۲ از شهرهای آذربایجان شرقی اهر
عمودی ۱۳ مقوای نازک کارت
عمودی ۱۳ نشانه ایت
عمودی ۱۳ دایی ابو
عمودی ۱۳ تخم مرغ انگلیسی اگ
عمودی ۱۴ سرب انک
عمودی ۱۴ از شهرهای تهران ری
عمودی ۱۴ قسمت مرکزی اتم هسته
عمودی ۱۴ زمین دور از آب لیا
عمودی ۱۵ آذوقه سفر راهتوشه
عمودی ۱۵ حشره چوبخوار موریانه


جواب مرحله ۶۲۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فقیر و بی‌بضاعت تنگدست
افقی ۱ نخستین پادشاه مغول که رسما به دین اسلام روی آورد غازانخان
افقی ۲ دگرگونی و تغییر رفرم
افقی ۲ پندار خیال
افقی ۲ شهری در سوئیس زوریخ
افقی ۳ آرزومند متوقع
افقی ۳ تنها و غریب بیکس
افقی ۳ تحفه کادو
افقی ۴ موقع تعجب می‌خورند یکه
افقی ۴ واحد سطح ار
افقی ۴ میوه ترش و شیرین لیمو
افقی ۴ پرهیزگاری زهد
افقی ۵ سایه نش
افقی ۵ مبارک خجسته
افقی ۵ کمک یاری
افقی ۶ گوشه‌نشینی انزوا
افقی ۶ جمع شریک شرکا
افقی ۶ روغن مو ژل
افقی ۷ در و پنجره به وسیله آن باز و بسته می‌شود لولا
افقی ۷ هواپیمای مسافری ایرباس
افقی ۷ کشتی جنگی ناو
افقی ۸ مقام کلیسایی اسقف
افقی ۸ جاودانی، ثبات بقا
افقی ۸ بهره‌مند نایل
افقی ۹ با آمد آید رفت
افقی ۹ مبتدی اماتور
افقی ۹ مهیا و آماده شده مجهز
افقی ۱۰ سخن بیهوده ور
افقی ۱۰ مرکز فرماندهی ستاد
افقی ۱۰ نامی پسرانه یاشار
افقی ۱۱ شعری آهنگین که در مراسم سوگواری می‌خوانند نوحه
افقی ۱۱ اشاره شده مزبور
افقی ۱۱ پشه بق
افقی ۱۲ خمیازه اسا
افقی ۱۲ وحشت هراس
افقی ۱۲ جانشین او وی
افقی ۱۲ اشتباه سهو
افقی ۱۳ سیاهه لیست
افقی ۱۳ سازگاری وفاق
افقی ۱۳ شهری در استان فارس داراب
افقی ۱۴ از جزایر جنوب ایران لاوان
افقی ۱۴ آسایش رفاه
افقی ۱۴ تیره شده مکدر
افقی ۱۵ نوعی ترشی هفتبیجار
افقی ۱۵ شرق شناس مستشرق
عمودی ۱ معادل پایانه ترمینال
عمودی ۱ لقب حضرت عیسی روحالله
عمودی ۲ کشتی حمل بنزین نفتکش
عمودی ۲ فراوان وافر
عمودی ۲ مرد شمشیرزن سیاف
عمودی ۳ جماعت گروه
عمودی ۳ زمان بی‌آغاز الست
عمودی ۳ عالم اجسام ناسوت
عمودی ۴ آزرده، ناراحت دمق
عمودی ۴ دیفتری خناق
عمودی ۴ جهت سو
عمودی ۴ پیچ و شکن تاب
عمودی ۵ ناتوان عاجز
عمودی ۵ سوره حمد فاتحه
عمودی ۵ گیاه توخالی نی
عمودی ۶ تفاله کنجد تخ
عمودی ۶ بی‌آبرو رسوا
عمودی ۶ زیبارو ماهرو
عمودی ۷ تیر پیکاندار یب
عمودی ۷ شهری در استان خراسان رضوی تایباد
عمودی ۷ درخت زینتی افرا
عمودی ۸ آشوب و مهلکه غایله
عمودی ۸ دل‌نازکی، لطافت رقت
عمودی ۸ رهرو مسافر
عمودی ۹ کار عبث و بیهوده الکی
عمودی ۹ مرغ حق شباویز
عمودی ۹ نیمه قامت قا
عمودی ۱۰ زن گندمگون سمیرا
عمودی ۱۰ گل همیشه بهار رابو
عمودی ۱۰ غم هم
عمودی ۱۱ زیاده‌جویی از
عمودی ۱۱ مایه دارویی که به بدن تزریق می‌شود واکسن
عمودی ۱۱ سبزی خوشبو شوید
عمودی ۱۲ منقار پرنده نوک
عمودی ۱۲ علامت مفعول بی‌واسطه را
عمودی ۱۲ احصاییه امار
عمودی ۱۲ پیروان یک دین امت
عمودی ۱۳ مغازه لوازم خیاطی خرازی
عمودی ۱۳ کشوری در قاره سیاه نیجر
عمودی ۱۳ یاغی سرکش
عمودی ۱۴ فکر ایده
عمودی ۱۴ شبنم ژاله
عمودی ۱۴ دلیر، جنگاور بهادر
عمودی ۱۵ نوعی غذای ایرانی نخودپلو
عمودی ۱۵ جلوه ظاهری زرقوبرق


جواب مرحله ۶۲۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نو و باز نشده اک
افقی ۱ نام شناسنامه‌ای استاد شهریار محمدحسینبهجت
افقی ۲ باده‌فروش خمار
افقی ۲ کارگران و عاملان حکومتی عمال
افقی ۲ کنترل و بازدید وارسی
افقی ۳ پرستاری از بیمار تیمار
افقی ۳ سخن زیر گوشی نجوا
افقی ۳ کشتی جنگی ناو
افقی ۴ پارچه کهنه لته
افقی ۴ علت میان تهی عت
افقی ۴ برادر اصغر اکبر
افقی ۴ نیمسال تحصیلی ترم
افقی ۵ شاه بی شین اه
افقی ۵ گرفتنی در میدان جنگ غنیمت
افقی ۵ گریه و ناله زاری
افقی ۶ صفت خط خوب خوانا
افقی ۶ سلاح سنگین جنگی تانک
افقی ۶ از اقمار مشتری یو
افقی ۷ میمون انتر
افقی ۷ سوغات و ارمغان رهاورد
افقی ۷ بخشش سخا
افقی ۸ فساد و خرابی تباهی
افقی ۸ فیلم امیر قویدل ترن
افقی ۸ ماکت فرهنگستان نمونک
افقی ۹ نفت تصفیه نشده خام
افقی ۹ فراری دادن رماندن
افقی ۹ وزیر خارجه سابق آمریکا رایس
افقی ۱۰ پوستین و جبه وت
افقی ۱۰ ماسک نقاب
افقی ۱۰ ردیاب رادار
افقی ۱۱ پسوند خوراکی‌ها اشام
افقی ۱۱ دریچه تنظیم هوا در کاربراتور ماشین ساسات
افقی ۱۱ دوستی ود
افقی ۱۲ انسان بشر
افقی ۱۲ هافبک تیم پرسپولیس نوری
افقی ۱۲ مخفف هستم ام
افقی ۱۲ درخت انگور تاک
افقی ۱۳ نام اسم
افقی ۱۳ مکث و درنگ تانی
افقی ۱۳ محصول استراتژیک کوبا نیشکر
افقی ۱۴ تخته برداشت نمای فیلم کلاکت
افقی ۱۴ سخن‌چین نمام
افقی ۱۴ خرگوش ارنب
افقی ۱۵ دانشمند انگلیسی مخترع زیردریایی ویلیامتامسون
افقی ۱۵ ماسه شن
عمودی ۱ از علل عمده حوادث و سوانح رانندگی اختلالاتخواب
عمودی ۱ کجاست کو
عمودی ۲ گروه ویژه کمیته
عمودی ۲ گیاه نبات
عمودی ۲ شلتوک شالی
عمودی ۳ دوات امه
عمودی ۳ پایان ختام
عمودی ۳ فرستادن ارسال
عمودی ۴ کارزار مرا
عمودی ۴ انگور نارس غوره
عمودی ۴ سایه نش
عمودی ۴ عنوان گروهی از سوره‌های قرآن مکی
عمودی ۵ رشید و بلندقد رعنا
عمودی ۵ بیماری زردی یرقان
عمودی ۵ صفت عدد تا
عمودی ۶ حرف همراهی عرب مع
عمودی ۶ حلال رنگ تینر
عمودی ۶ فیل افسانه‌ای ماموت
عمودی ۷ دشت دمن
عمودی ۷ نور ماه ماهتاب
عمودی ۷ خوردنی اقتصادی رانت
عمودی ۸ نیازها حاجات
عمودی ۸ سحرخیز ارن
عمودی ۸ محل اکران فیلم سینما
عمودی ۹ رفتار سلوک
عمودی ۹ دشت‌های بدون درخت آمریکای شمالی و آسیا توندرا
عمودی ۹ اسب چاپار یام
عمودی ۱۰ وسایل ابزار
عمودی ۱۰ سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا
عمودی ۱۰ نوعی فلز مس
عمودی ۱۱ جدید نو
عمودی ۱۱ دور کردن راندن
عمودی ۱۱ قسمت پایین لباس دامن
عمودی ۱۲ نام دبیر کل سازمان ملل بان
عمودی ۱۲ حرف بدون رودربایستی رک
عمودی ۱۲ آینه مرات
عمودی ۱۲ سخن تب‌آلود یان
عمودی ۱۳ از شعرای فقید معاصر هراتی
عمودی ۱۳ راکب سوار
عمودی ۱۳ توپ توخالی تشر
عمودی ۱۴ گستاخ جسور
عمودی ۱۴ آبگوشت ساده یخنی
عمودی ۱۴ عکس‌العمل واکنش
عمودی ۱۵ خط‌کش مهندسی تی
عمودی ۱۵ گاز آلاینده‌ای که از اگزوز خودرو پخش می‌شود منواکسیدکربن


جواب مرحله ۶۲۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پایتخت قدیم شاهان هخامنشی پاسارگاد
افقی ۱ نوعی مسابقه دو استقامت ماراتن
افقی ۲ از باشگاه‌های فوتبال ایتالیا اودینزه
افقی ۲ بستر بالین
افقی ۳ نقش بازیگر رل
افقی ۳ زندان سجن
افقی ۳ میله فلزی گرداننده چرخ خودرو پولوس
افقی ۳ رشته باریک نخ
افقی ۴ هنر نمایشی تیاتر
افقی ۴ ناتوان عاجز
افقی ۴ سبزی سالاد کاهو
افقی ۵ گیاه زینتی از خانواده سوسن یوکا
افقی ۵ تکیه دادن لم
افقی ۵ کلمه پرسشی ایا
افقی ۵ همان لاشه است لاش
افقی ۶ طلایی زری
افقی ۶ پیشی گرفتن تبادر
افقی ۶ علامتی در ریاضی تساوی
افقی ۷ شش دهم مقدار خون پلاسما
افقی ۷ در گرو چیزی مرهون
افقی ۸ منقار کوتاه نک
افقی ۸ کوهی در مکه مروه
افقی ۸ ‌نیرومندتر اقوی
افقی ۸ دختر دت
افقی ۹ نوعی الک موبیز
افقی ۹ جشن میلاد مسیح کریسمس
افقی ۱۰ نسخ شده و از بین رفته منسوخ
افقی ۱۰ از آثار «فنلن» سراسقف و نویسنده فرانسوی تلماک
افقی ۱۰ قوچ راک
افقی ۱۱ نوعی شکلات کشی
افقی ۱۱ در مرتبه نخست یکم
افقی ۱۱ حرف نازی‌ها اس
افقی ۱۱ غذای سلامتی ماهی
افقی ۱۲ سراینده شاعر
افقی ۱۲ سهل اسان
افقی ۱۲ قوه تخیل و تصور مخیله
افقی ۱۳ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۱۳ اعتراف کردن اقرار
افقی ۱۳ مقابل نسیه نقد
افقی ۱۳ نفس خسته هن
افقی ۱۴ شرح توضیح
افقی ۱۴ دروازه‌بان اسطوره‌ای تیم ملی ایتالیا دینوزوف
افقی ۱۵ معادل و برابر همتراز
افقی ۱۵ متخصص بیماری‌های روحی روانشناس
عمودی ۱ سرباز چریک پارتیزان
عمودی ۱ کشف شده مکشوفه
عمودی ۲ نام مردانه فرنگی اولیور
عمودی ۲ زیاد معروف نیست کمنشان
عمودی ۳ خطای فوتبالی سد
عمودی ۳ دسته و گروه اکیپ
عمودی ۳ پهناور وسیع
عمودی ۳ عید ویتنامی‌ها تت
عمودی ۴ ساکن و بی‌حرکت ایستا
عمودی ۴ چیز فشرده شده لمبو
عمودی ۴ شهر کرمان راور
عمودی ۵ سرباز تکاور رنجر
عمودی ۵ دارای ارزش ثبت شدن در تاریخ تاریخی
عمودی ۵ حکم ازلی و ابدی قضا
عمودی ۶ ابزار بریدن چرم گزن
عمودی ۶ چیز داغ لبسوز
عمودی ۶ قنات کاریز
عمودی ۷ سودای ناله اه
عمودی ۷ دستار عمامه
عمودی ۷ خزنده آبی بزرگ و خطرناک با آرواره‌های قوی تمساح
عمودی ۸ ستون بدن پا
عمودی ۸ بله روسی دا
عمودی ۸ همگی کل
عمودی ۸ حرف شرط ار
عمودی ۹ غله پاک کن بوجار
عمودی ۹ هدف متعالی ارمان
عمودی ۹ مادر ورزش‌ها دو
عمودی ۱۰ کشور کوآلالامپور مالزی
عمودی ۱۰ وسیله سنجش مقیاس
عمودی ۱۰ جد نیا
عمودی ۱۱ سلام تلفنی الو
عمودی ۱۱ تمدن باستانی ایتالیا اتروسک
عمودی ۱۱ قانونگذار مقنن
عمودی ۱۲ خطرپذیری ریسک
عمودی ۱۲ شریک سهیم
عمودی ۱۲ خدشه‌دار مخدوش
عمودی ۱۳ اشاره دور ان
عمودی ۱۳ زبانه آتش الاو
عمودی ۱۳ منزل بزرگ سرای
عمودی ۱۳ همسر مرد زن
عمودی ۱۴ شهری در همدان نهاوند
عمودی ۱۴ مردمان پیرو هوای نفس اهلهوا
عمودی ۱۵ بیماری ناخوشی
عمودی ۱۵ روح و جان خود را از آلودگی‌های اخلاقی پاک کردن تزکیهنفس


جواب مرحله ۶۲۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مورد نیاز مایحتاج
افقی ۱ فیلمی از کوین رینولدز دنیایاب
افقی ۲ قطعه‌ای در دوربین عدسی
افقی ۲ نوعی معادله ریاضی سهمی
افقی ۲ از درجات ارشد نظامی سپهبد
افقی ۳ گلوله خمیر نواله
افقی ۳ جستجو کردن تجسس
افقی ۳ شخصیت و ذات هویت
افقی ۴ پسوند شباهت وار
افقی ۴ پوستین وت
افقی ۴ تکرار شده مکرر
افقی ۴ گردش کودکانه ددر
افقی ۵ مساوی یر
افقی ۵ اصطلاحی در فوتبال سانتر
افقی ۵ مقابل بیگانه اشنا
افقی ۶ نوشتن تحریر
افقی ۶ نژادشناس نساب
افقی ۶ از ماه‌های زمستان دی
افقی ۷ کوشا و کوشنده تخشا
افقی ۷ شاه کهن انگلستان ادوارد
افقی ۷ خالص ناب
افقی ۸ آش سرکه سکبا
افقی ۸ جیوه ابک
افقی ۸ بدبو شدن تعفن
افقی ۹ خورشید عالمتاب هور
افقی ۹ بدرفتار و بدخلق نامردم
افقی ۹ ملخ دریایی میگو
افقی ۱۰ آب بینی مف
افقی ۱۰ رسم و سنت ایین
افقی ۱۰ از بخش‌های خودمختار اسپانیا اندلس
افقی ۱۱ سنگ‌تراش حجار
افقی ۱۱ نوعی رنگ قرمز عنابی
افقی ۱۱ نماد زیبایی طبیعت گل
افقی ۱۲ گیاه مقدس زرتشتیان هوم
افقی ۱۲ به اتفاق باهم
افقی ۱۲ از ضمایر جمع ما
افقی ۱۲ ضمیر مفعولی مرا
افقی ۱۳ گریه و زاری ناله
افقی ۱۳ گریه و نوحه نیوه
افقی ۱۳ از عناصر شیمیایی بوریم
افقی ۱۴ عزیر و محترم گرامی
افقی ۱۴ ترکیب ید با عنصری دیگر یدور
افقی ۱۴ شهرنشینی تمدن
افقی ۱۵ ماده‌ای در بسته‌بندی و عایق‌کاری یونولیت
افقی ۱۵ از مرکبات لیموترش
عمودی ۱ مقابل مادیات معنویات
عمودی ۱ هارمونی هماهنگی
عمودی ۲ دوره‌ها ادوار
عمودی ۲ ماه گرفتگی خسوف
عمودی ۲ یار پشتک در ژیمناستیک وارو
عمودی ۳ سمت چپ یسار
عمودی ۳ سپاسگزاری تشکر
عمودی ۳ مزد باربری حملان
عمودی ۴ ریسمان حیل
عمودی ۴ ابر سحاب
عمودی ۴ کدو تنبل اج
عمودی ۴ مخفف «هم او» همو
عمودی ۵ فریاد بلند هوار
عمودی ۵ دندان‌های نیش انیاب
عمودی ۵ پهلوان یل
عمودی ۶ حرف نازی‌ها اس
عمودی ۶ کرم کدو تنیا
عمودی ۶ کشور آسیایی ایران
عمودی ۷ طرف و سمت جهت
عمودی ۷ کنایه از گناه‌کار تردامن
عمودی ۷ علم ستاره‌شناسی هییت
عمودی ۸ آتشدان مجمر
عمودی ۸ پشم شتر وبر
عمودی ۸ گرز عمود
عمودی ۹ از وسایل ورزشی دیسک
عمودی ۹ اصطلاحی در بوکس ناکدان
عمودی ۹ ترس و بیم هول
عمودی ۱۰ کل و همه سراسر
عمودی ۱۰ خوابگاه منام
عمودی ۱۰ برکت برنج ری
عمودی ۱۱ بله انگلیسی یس
عمودی ۱۱ دلیری و شجاعت رشادت
عمودی ۱۱ ظرف‌های روغن دباب
عمودی ۱۲ رشته‌ای در ورزش شمشیربازی اپه
عمودی ۱۲ غرور و تکبر نب
عمودی ۱۲ معتاد به مواد مخدر عملی
عمودی ۱۲ حق ناحق سازمان ملل متحد وتو
عمودی ۱۳ حواری خائن یهودا
عمودی ۱۳ گرانبها و ارزشمند نفیس
عمودی ۱۳ تعمیر و اصلاح هر چیز مرمت
عمودی ۱۴ شراره آتش ابید
عمودی ۱۴ یک ششم از سهم چیزی دانگ
عمودی ۱۴ ماشین شیب‌ساز گریدر
عمودی ۱۵ زشت و ناپسند بدترکیب
عمودی ۱۵ بلند طبع والامنش


جواب مرحله ۶۲۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ استاد کرد ماموستا
افقی ۱ ترکیب دو قاره آسیا و اروپا اوراسیا
افقی ۲ گال جرب
افقی ۲ رفیق و دوست یار
افقی ۲ مقابل بدهی طلب
افقی ۲ اسب رستم رخش
افقی ۳ شیشه آزمایشگاه لام
افقی ۳ پسر تازی ابن
افقی ۳ نشان تجاری ارم
افقی ۴ بی رمق ندارد نا
افقی ۴ در دانشگاه تدریس می‌کند استاد
افقی ۴ خرس آسمانی دب
افقی ۵ آسانی یسر
افقی ۵ از اجزای بدن دست
افقی ۵ راه را می‌شناسد بلد
افقی ۵ دارو دوا
افقی ۶ مانند ندارد بیتا
افقی ۶ آخرین نازی هس
افقی ۶ تفاوت قیاس
افقی ۷ محل مشورت شورا
افقی ۷ پول قدرتمند آسیا ین
افقی ۷ توان و قدرت نیرو
افقی ۸ مظهر زیبایی در طبیعت گل
افقی ۸ دوراندیشی تدبر
افقی ۸ دودل است مردد
افقی ۸ نمایش تلویزیونی شو
افقی ۹ گوشت گیاهی سویا
افقی ۹ از حالات دریا مد
افقی ۹ کابیله هاون
افقی ۱۰ وسیله‌ای در خدمت جنگ تانک
افقی ۱۰ سخن صریح رک
افقی ۱۰ در آشپزخانه موجود است رنده
افقی ۱۱ نزد و پیش جلو
افقی ۱۱ بی قید و بند لات
افقی ۱۱ دروغ انگلیسی لای
افقی ۱۱ ابر میغ
افقی ۱۲ هزار کیلو تن
افقی ۱۲ از استان‌ها همدان
افقی ۱۲ کله سر
افقی ۱۳ محصول صادراتی کوبا شکر
افقی ۱۳ انسان خسیس کنس
افقی ۱۳ بشقاب بزرگ دیس
افقی ۱۴ بی‌سواد امی
افقی ۱۴ شیمی کربن الی
افقی ۱۴ زه کمان وتر
افقی ۱۴ امیدواری رجا
افقی ۱۵ برادر کوچکتر حضرت یوسف بنیامین
افقی ۱۵ تندرو رادیکال
عمودی ۱ رایگان مجانی
عمودی ۱ تخم مرغ بیگانه اگ
عمودی ۱ پرهیز اجتناب
عمودی ۲ واحد سطح ار
عمودی ۲ حیوان نجیب اسب
عمودی ۲ پژمرده لس
عمودی ۲ هرگز نه عرب لن
عمودی ۲ سه کیلو من
عمودی ۳ وسیله‌ای برای نشستن مبل
عمودی ۳ موی صورت ریش
عمودی ۳ حق ناحق شورای امنیت وتو
عمودی ۳ چیز شیی
عمودی ۴ سفید ترکی اق
عمودی ۴ سرمه چشم توتیا
عمودی ۴ آرواره فک
عمودی ۵ نقره سیم
عمودی ۵ تنگه استراتژیک ترکیه داردانل
عمودی ۵ دست آموز رام
عمودی ۶ حرف فاصله تا
عمودی ۶ شالوده اس
عمودی ۶ مایه حیات اب
عمودی ۶ مظهر سبکی کاه
عمودی ۶ شلوار جین لی
عمودی ۷ منظم اراسته
عمودی ۷ پایتخت فراری رم
عمودی ۷ احترام تمکین
عمودی ۸ صنم بت
عمودی ۸ عدد ماه سی
عمودی ۸ مروارید در
عمودی ۸ رود شولوخوف دن
عمودی ۹ زیاده گویی کردن اطناب
عمودی ۹ رطوبت اندک نم
عمودی ۹ وسیله‌ای برای قرار دادن ورق‌های آ چهار کلاسور
عمودی ۱۰ رها ول
عمودی ۱۰ جامه درویشی دلق
عمودی ۱۰ راه شاعرانه ره
عمودی ۱۰ لحظه کوتاه ان
عمودی ۱۰ حرف فاصله تا
عمودی ۱۱ سود حرام پول ربا
عمودی ۱۱ تدین دینداری
عمودی ۱۱ رنج و سختی درد
عمودی ۱۲ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۱۲ اکنون و حالا ایدون
عمودی ۱۲ قیمت بازاری فی
عمودی ۱۳ غذای تزریقی سرم
عمودی ۱۳ خوردنی بعد از غذا دسر
عمودی ۱۳ پشیمانی ندم
عمودی ۱۳ بار اضافی سرک
عمودی ۱۴ آب منجمد یخ
عمودی ۱۴ ورزش مادر دو
عمودی ۱۴ غوزه پنبه وش
عمودی ۱۴ امر به سکوت هیس
عمودی ۱۴ مرغ می‌رود جا
عمودی ۱۵ سهو اشتباه
عمودی ۱۵ صفحه اینترنتی وب
عمودی ۱۵ الک غربال


جواب مرحله ۶۳۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مکتب تشبیهی ادبی سمبولیسم
افقی ۱ دور هم گرد آمدن اجتماع
افقی ۲ دزد سر گردنه راهزن
افقی ۲ امکان‌پذیر میسر
افقی ۲ اذان‌گو مکبر
افقی ۳ صلح و سازش اشتی
افقی ۳ مرغ خانگی ماکیان
افقی ۳ برداشت محصول درو
افقی ۴ ابر سطح زمین مه
افقی ۴ کلیسا دیر
افقی ۴ صد متر مربع ار
افقی ۴ عامل بیماری‌زا ویروس
افقی ۵ شرم‌آور ننگین
افقی ۵ تلاش و سعی کوشش
افقی ۵ الفبای موسیقی نت
افقی ۶ انجام دهنده کنا
افقی ۶ جهان دیگر اخرت
افقی ۶ چهره سیما
افقی ۷ داستان بلند رمان
افقی ۷ زردی یرقان
افقی ۷ آغوز ماک
افقی ۸ دوندگی بیهوده سگدو
افقی ۸ تا زمانیکه مادام
افقی ۸ حکایت کننده حاکی
افقی ۹ پسوند شباهت اسا
افقی ۹ وسیله هندسی گونیا
افقی ۹ جدا از هم مجزا
افقی ۱۰ روایت کننده راوی
افقی ۱۰ فیلمی با شرکت هدیه تهرانی دنیا
افقی ۱۰ پراکنده ولو
افقی ۱۱ مایع حیات اب
افقی ۱۱ عقیم نازا
افقی ۱۱ دروغ ترکی یالان
افقی ۱۲ از شهرهای مازندران رامسر
افقی ۱۲ حرف تردید یا
افقی ۱۲ گمان وهم
افقی ۱۲ حرف فاصله تا
افقی ۱۳ کشور سعادتمند یمن
افقی ۱۳ فتنه‌انگیز اشوبگر
افقی ۱۳ مرمر رخام
افقی ۱۴ فرق سر هباک
افقی ۱۴ از شهرهای زنجان ابهر
افقی ۱۴ آمریکایی را گویند یانکی
افقی ۱۵ کشور جزیره‌ای نزدیک انگلستان ایرلند
افقی ۱۵ از شهرهای همدان تویسرکان
عمودی ۱ صنعت سفال‌سازی سرامیک
عمودی ۱ کتابی از بزرگ علوی سالاریها
عمودی ۲ قسمتی از تفنگ ماشه
عمودی ۲ عبهر نرگس
عمودی ۲ آهوی کارتونی بامبی
عمودی ۳ متحیر ماندن بهت
عمودی ۳ معروف و بنام نامدار
عمودی ۳ جای روشنایی منار
عمودی ۴ حرکت کردن باد وزیدن
عمودی ۴ آب روستایی او
عمودی ۴ الفت انس
عمودی ۴ همه کل
عمودی ۵ هرگز نه عرب لن
عمودی ۵ واحد نظامی یگان
عمودی ۵ خوشمزه و نوشین گوارا
عمودی ۶ سیاره بهرام مریخ
عمودی ۶ کشمش مویز
عمودی ۶ خوشحال شاد
عمودی ۷ آسمان سما
عمودی ۷ اسب نر نریان
عمودی ۷ پیامبر صبور ایوب
عمودی ۸ سنگ طلق میکا
عمودی ۸ شک تردید
عمودی ۸ شکوه ابهت
عمودی ۹ محل نمایش کارهای عجیب سیرک
عمودی ۹ شاعر پریشان قاانی
عمودی ۹ رهن گرو
عمودی ۱۰ عقاید ارا
عمودی ۱۰ نشان و مدال وسام
عمودی ۱۰ کمک‌رسان یاور
عمودی ۱۱ گوارا نوشین
عمودی ۱۱ ابزار دست بنا ماله
عمودی ۱۱ بله انگلیسی یس
عمودی ۱۲ موضوع و زمینه تم
عمودی ۱۲ سنگ سبز قیمتی یشم
عمودی ۱۲ از اثرهای معروف دکتر علی شریعتی حج
عمودی ۱۲ گذران زندگی امرار
عمودی ۱۳ آزرده‌خاطر مکدر
عمودی ۱۳ رود برزیل امازون
عمودی ۱۳ سرد مطبوع خنک
عمودی ۱۴ گل همیشه بهار ابرون
عمودی ۱۴ پرخور اکال
عمودی ۱۴ واحد پول بنگلادش تاکا
عمودی ۱۵ گلین عروسترکی
عمودی ۱۵ شهر خربزه ورامین


جواب مرحله ۶۳۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عدس بنوسرخ
افقی ۱ سامانه پخش تلویزیونی دیجیتال اچدیتیوی
افقی ۲ تخلص شعری مهدی اخوان ثالث امید
افقی ۲ نهنگ بالن
افقی ۲ اکسیر کیمیا
افقی ۳ کثرت آمد و شد روارو
افقی ۳ رونق بازار رواج
افقی ۳ مسابقه اتومبیل‌رانی رالی
افقی ۴ فلز مرتجع فنر
افقی ۴ سفید ترکی اق
افقی ۴ مصباح چراغ
افقی ۴ کشتی جنگی ناو
افقی ۵ طریق میانبر ره
افقی ۵ نام دخترانه بهاره
افقی ۵ آفریدگار باری
افقی ۶ برابر روبرو
افقی ۶ گاه مشکل گشا شود اجیل
افقی ۶ مستبد غد
افقی ۷ آشنا شناس
افقی ۷ نام دیگر هلیکوپتر چرخبال
افقی ۷ جوشن زره
افقی ۸ زادبوم میهن
افقی ۸ غربال الک
افقی ۸ بیماری سگی هاری
افقی ۹ نکاشتن کوتاه‌مدت کشتزار ایش
افقی ۹ برابر با هم متساوی
افقی ۹ گوش دهنده شنوا
افقی ۱۰ قاعده و روش انجام دادن کاری فن
افقی ۱۰ نان آبگوشتی تریت
افقی ۱۰ از شخصیت‌های شاهنامه هوشنگ
افقی ۱۱ نام دخترانه مهوش
افقی ۱۱ هادی رهنما
افقی ۱۱ آیین زیارت کعبه حج
افقی ۱۲ نام قدیم جیحون امو
افقی ۱۲ از نام‌های خانم‌ها درسا
افقی ۱۲ از ادات تشبیه سا
افقی ۱۲ همراه تاخت تاز
افقی ۱۳ لازم بایا
افقی ۱۳ رفت و آمد تردد
افقی ۱۳ نوازنده رامشی
افقی ۱۴ صندلی چرخدار کودک روروک
افقی ۱۴ وجود ندارد نیست
افقی ۱۴ تابناک منیر
افقی ۱۵ پایتخت ولتای علیا واگادوگو
افقی ۱۵ مجرای آب ابراهه
عمودی ۱ نام قدیم بابل بارفروش
عمودی ۱ زیبا افتابرو
عمودی ۲ اسوه نمونه
عمودی ۲ شهری در استان اردبیل نمین
عمودی ۲ جایگاه ماوا
عمودی ۳ میل خانم باردار ویار
عمودی ۳ حکومت عصر هیتلر رایش
عمودی ۳ از رگ‌های مهم مویرگ
عمودی ۴ گیاه سرشوی سدر
عمودی ۴ ماچ بوسه
عمودی ۴ پایین و قعر ته
عمودی ۴ صدا اوا
عمودی ۵ بخشنده واهب
عمودی ۵ پادشاه ستمگر عصر حضرت ابراهیم نمرود
عمودی ۵ شماره ویژه کد
عمودی ۶ مخفف خوب خب
عمودی ۶ سماروغ قارچ
عمودی ۶ نوعی پیراهن تابستانی تیشرت
عمودی ۷ علوفه‌ای مخصوص گاو ار
عمودی ۷ پوست کنده روراست
عمودی ۷ ابزار تزریق سرنگ
عمودی ۸ درختچه‌ای از تیره گل سرخیان الوچه
عمودی ۸ جای بی‌هوا خلا
عمودی ۸ از وسایل ارتباط جمعی رادیو
عمودی ۹ از درختان بی‌میوه چنار
عمودی ۹ موج بسیار بلند ابکوهه
عمودی ۹ پنهان کردن دس
عمودی ۱۰ مکان به مکان جابجا
عمودی ۱۰ سوره دهم و نام پیامبری یونس
عمودی ۱۰ لنگه بار تا
عمودی ۱۱ عدد گلر یک
عمودی ۱۱ مهلکه غایله
عمودی ۱۱ حساب شمار
عمودی ۱۲ ماه گرم تیر
عمودی ۱۲ نقش هنری رل
عمودی ۱۲ غریبه نیست اشنا
عمودی ۱۲ حکم امر
عمودی ۱۳ نوعی یاقوت یمانی
عمودی ۱۳ چابک و بلا زرنگ
عمودی ۱۳ خواهش کردن تمنا
عمودی ۱۴ خانه ساحلی ویلا
عمودی ۱۴ فریاد غریو
عمودی ۱۴ کناره حاشیه
عمودی ۱۵ پس از دوآلا دومین شهر بزرگ کامرون محسوب می‌شود یایونده
عمودی ۱۵ مرکز الجزایر الجزیره


جواب مرحله ۶۳۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بردگان جنگجوی باستانی گلادیاتور
افقی ۱ هادی الکتریسیته رسانا
افقی ۲ جامه صاف کن اتو
افقی ۲ سفارش پیش از مرگ وصیت
افقی ۲ معتبرترین جایزه علمی جهان نوبل
افقی ۳ نوار محافظ دور بدنه چیزی زه
افقی ۳ هجوم حمله
افقی ۳ پایتخت فلزی اروپا ورشو
افقی ۳ تهوع قی
افقی ۴ کم خرد و نادان سفیه
افقی ۴ درد کهنه و دیرپا مزمن
افقی ۴ وصله ناپیدا رفو
افقی ۵ مستمری جیره
افقی ۵ مردنی فانی
افقی ۵ تیم فوتبالی در فرانسه اوسر
افقی ۶ دسته هاون یانه
افقی ۶ سوغات یزد پشمک
افقی ۶ حق‌الشرب اببها
افقی ۷ پشت سر ورا
افقی ۷ خطاب بی‌ادبانه هی
افقی ۷ از شهرهای استان مرکزی اشتیان
افقی ۸ نور اندک سو
افقی ۸ ماه سوم از دوازده برج فلکی جوزا
افقی ۸ سمت راست یمین
افقی ۸ واحد بازی والیبال ست
افقی ۹ ایالتی در آمریکا و نوعی خوراک کنتاکی
افقی ۹ تکرار حرفی نن
افقی ۹ تیر یقه نشین ارو
افقی ۱۰ در به در ویلان
افقی ۱۰ حمام بخار سونا
افقی ۱۰ دروازه‌بان سابق آرسنال و تیم ملی انگلیس سیمن
افقی ۱۱ هیچ کس را یارای توقف آن نیست زمان
افقی ۱۱ ضرر زیان
افقی ۱۱ به کار بستن قانون اجرا
افقی ۱۲ شیشه آزمایشگاه لام
افقی ۱۲ پسر گیو در شاهنامه بیژن
افقی ۱۲ مالیات زمین خراج
افقی ۱۳ دریا یم
افقی ۱۳ قدرت و توانایی توان
افقی ۱۳ دودل مردد
افقی ۱۳ حرف موصولی که
افقی ۱۴ رفت و آمد تردد
افقی ۱۴ گلخن حمام اتون
افقی ۱۴ بت مورد علاقه قریش هبل
افقی ۱۵ کیسه چرمی انبان
افقی ۱۵ تشکر سپاسگزاری
عمودی ۱ رختشوی گازر
عمودی ۱ پنجمین مثنوی از مثنوی‌های هفت اورنگ جامی یوسفوزلیخا
عمودی ۲ پارچه کهنه لته
عمودی ۲ همراه خاک‌انداز جارو
عمودی ۲ کبوتر صحرایی یمام
عمودی ۳ آب در لغت محلی او
عمودی ۳ پسرش از دانشمندان و حکمای نامی ایران بود سینا
عمودی ۳ علم اثبات اصول و عقاید دینی و دفاع از آنها کلام
عمودی ۳ علامت بیماری تب
عمودی ۴ گودال و سوراخ حفره
عمودی ۴ بهشت جنان
عمودی ۴ علامت مفعولی ترا
عمودی ۵ روزانه یومیه
عمودی ۵ خوش قامت هوتن
عمودی ۵ وجود داشتن بودن
عمودی ۶ واحد شمارش درخت اصله
عمودی ۶ برج کج ایتالیا پیزا
عمودی ۶ فراوان زیاد
عمودی ۷ گمراهی تیه
عمودی ۷ صدای مار فش
عمودی ۷ یکی از مولکول‌های تشکیل دهنده آب اکسیژن
عمودی ۸ پوستین و جبه وت
عمودی ۸ قابله ماما
عمودی ۸ پول چین یوان
عمودی ۸ بالای فرنگی اپ
عمودی ۹ پیش از مسابقات وزنه‌برداری و بیشتر رشته‌های انفرادی انجام می‌شود وزنکشی
عمودی ۹ تکرار حرفی نن
عمودی ۹ از انجیل‌ها متا
عمودی ۱۰ متضاد زبری نرمی
عمودی ۱۰ التماس تمنا
عمودی ۱۰ سمبل وقت خروس
عمودی ۱۱ برافروخته روشن
عمودی ۱۱ رسم و روش ایین
عمودی ۱۱ ضربه‌ای با پشت پا اردنگ
عمودی ۱۲ کوزه سفالی سبو
عمودی ۱۲ ماه پاییزی ابان
عمودی ۱۲ بسیار سجده کننده سجاد
عمودی ۱۳ خاندان ال
عمودی ۱۳ ستاره هلندی بایرن مونیخ روبن
عمودی ۱۳ از پسران فریدون ایرج
عمودی ۱۳ بخار دهان ها
عمودی ۱۴ جایی برای گذاشتن کتاب قفسه
عمودی ۱۴ برودت سرما
عمودی ۱۴ غرور کبر
عمودی ۱۵ کارگردان اسکار برده آمریکایی فیلم جوخه و متولد چهارم جولای الیوراستون
عمودی ۱۵ پایتخت هند دهلی


جواب مرحله ۶۳۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت اززیرکاریدررفتن
افقی ۲ همیشه دایم
افقی ۲ مومن قدیس
افقی ۲ مقابل ضرر سود
افقی ۳ طایفه غرب ایران لر
افقی ۳ هافبک هلندی بایرن مونیخ روبن
افقی ۳ عبادتگاه مسیحیان کلیسا
افقی ۴ بنیانگذار بانی
افقی ۴ صندلی سوارکاری زین
افقی ۴ شکلک ادا
افقی ۴ کلام تنفر اف
افقی ۵ سقف دهان سق
افقی ۵ کتابی از ماکسیم گورگی سهرفیق
افقی ۵ اخلال کننده مخل
افقی ۶ نور اندک کورسو
افقی ۶ پایتخت اتریش وین
افقی ۶ دارای رنگ غلیظ یا تند پررنگ
افقی ۷ از جزایر اندونزی سلبس
افقی ۷ حیوان بدبو سمور
افقی ۷ بازی یارانه‌ای سگا
افقی ۸ صدای زنبور وز
افقی ۸ آشکار شدن بروز
افقی ۸ شهر افغانستان هرات
افقی ۸ تکرار حرف سی ام وو
افقی ۹ صدا اوا
افقی ۹ سوار راکب
افقی ۹ تفریق منها
افقی ۱۰ خوش خلق و مهربان نرمخو
افقی ۱۰ درد و رنج الم
افقی ۱۰ پرستاری تیمار
افقی ۱۱ موی گردن اسب یال
افقی ۱۱ نوعی آنزیم امیلاز
افقی ۱۱ پایتخت ایتالیا رم
افقی ۱۲ فرمانده بدن مخ
افقی ۱۲ نشانه و یادگار اثر
افقی ۱۲ قورباغه غوک
افقی ۱۲ صاحب مالک
افقی ۱۳ پارچه‌ها اقمشه
افقی ۱۳ صحرای مصر سینا
افقی ۱۳ مخفف هستم ام
افقی ۱۴ نوزاد گوسفند بره
افقی ۱۴ زود گیرنده و باهوش ویرا
افقی ۱۴ جایگاه دوشاخه برق پریز
افقی ۱۵ دو عضو جدایی ناپذیر سفره ایرانی سالادوسبزیخوردن
عمودی ۱ بیشتر اغلب
عمودی ۱ سیاره زحل کیوان
عمودی ۱ زندان محبس
عمودی ۲ موش‌خرما راسو
عمودی ۲ شهری در سوئیس زوریخ
عمودی ۲ راز بی‌پایان را
عمودی ۳ آخرین حرف لاتین زد
عمودی ۳ بیماری اغنیا نقرس
عمودی ۳ لیکن اما
عمودی ۳ ساکن محله اهل
عمودی ۴ مدد یاری
عمودی ۴ ربودن، گرفتن سلب
عمودی ۴ مبتکر خلاق
عمودی ۵ کامیون ارتشی ریو
عمودی ۵ کاشف نیتروگلیسیرین سوبررو
عمودی ۵ قبیله‌ای در حجاز ثمود
عمودی ۶ خیار درشت کمبزه
عمودی ۶ جدا و منفک سوا
عمودی ۶ بایگانی ارشیو
عمودی ۷ قدرت و توان نیرو
عمودی ۷ سرماخوردگی زکام
عمودی ۷ بریدن شاخه‌های اضافه درخت هرس
عمودی ۸ بنده زرخرید رق
عمودی ۸ گرانبها نفیس
عمودی ۸ شیوا و سخن آراسته بلیغ
عمودی ۸ الفبای عمران اب
عمودی ۹ لاستیک اضافی یدک
عمودی ۹ گیاه دارویی ینمه
عمودی ۹ نازنین و ظریف ملوس
عمودی ۱۰ لندهور دیلاق
عمودی ۱۰ آماس ورم
عمودی ۱۰ گروهی و جمعی اکیپی
عمودی ۱۱ برگه دریافت کالا رسید
عمودی ۱۱ از علائم نگارشی پرانتز
عمودی ۱۱ بها نرخ
عمودی ۱۲ افسانه‌گو سامر
عمودی ۱۲ خالی تهی
عمودی ۱۲ لباس شنا مایو
عمودی ۱۳ شهری در فارس فسا
عمودی ۱۳ جانور تنبل و عسل دوست خرس
عمودی ۱۳ جمع امیر امرا
عمودی ۱۳ طلا زر
عمودی ۱۴ داخل تو
عمودی ۱۴ از زینت آلات زنانه النگو
عمودی ۱۴ دیکته املا
عمودی ۱۵ لحافدوز نداف
عمودی ۱۵ ثور گاونر
عمودی ۱۵ سلاح آرش کمان


جواب مرحله ۶۳۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ طایفه‌ها قبایل
افقی ۱ مقابل روستایی شهری
افقی ۱ یک خوراک فرانسوی راگو
افقی ۲ شعر ژاپنی هایکو
افقی ۲ امیدوار کردن ارجا
افقی ۲ آدم خبرچین هوچی
افقی ۳ مهار بینی شتر ورس
افقی ۳ سلاح حربه
افقی ۳ تیز و برنده بران
افقی ۴ آواز دهنده هاتف
افقی ۴ ساز چنگ هارپ
افقی ۴ خلیجی در دریای مدیترانه سیدرا
افقی ۵ هزار کیلوگرم تن
افقی ۵ طرز دیدن نگرش
افقی ۵ سرباز نیروی دریایی ناوی
افقی ۵ بله انگلیسی یس
افقی ۶ مارکی بر خودروهای سنگین ولوو
افقی ۶ دادگر عادل
افقی ۶ کویر مرکزی لوت
افقی ۷ لقب پادشاهان چینی خاقان
افقی ۷ پرنده سندباد شیلا
افقی ۷ نام گلی زیبا سوسن
افقی ۸ فیلمی از عباس کیارستمی خانهدوستکجاست
افقی ۹ یکی شده متحد
افقی ۹ از فرزندان حضرت یعقوب لاوی
افقی ۹ از فرزندان چنگیزخان اکتای
افقی ۱۰ ضمیر مخاطب عرب انت
افقی ۱۰ معتاد به مواد مخدر عملی
افقی ۱۰ میوه‌ای مفید برای تصفیه خون انار
افقی ۱۱ میان و وسط لا
افقی ۱۱ پوچ و خالی واهی
افقی ۱۱ بوق و شیپور نفیر
افقی ۱۱ همنشین گنده گت
افقی ۱۲ به کاری دست زدن اقدام
افقی ۱۲ اشاره به نزدیک همین
افقی ۱۲ برای اینکه زیرا
افقی ۱۳ جمع دلیل ادله
افقی ۱۳ خو گرفتن عادت
افقی ۱۳ مرغزار راغ
افقی ۱۴ پارچه کم عرض یکلا
افقی ۱۴ مرد سنگ انداز رداس
افقی ۱۴ مظهر قناعت ابنما
افقی ۱۵ شهری در استان زنجان ابهر
افقی ۱۵ برملا کردن افشا
افقی ۱۵ هم زمان مقارن
عمودی ۱ سریالی از مهران مدیری قهوهتلخ
عمودی ۱ بیماری تب نوبه مالاریا
عمودی ۲ از نزولات جوی باران
عمودی ۲ خفگی اختناق
عمودی ۲ درون دهان کب
عمودی ۳ فرمان توقف ایست
عمودی ۳ بی شرمی وقاحت
عمودی ۳ لاشخور سیاه داله
عمودی ۴ عدد اول یک
عمودی ۴ کشوری در اروپا فنلاند
عمودی ۴ اجبار و الزام وادار
عمودی ۵ سنگ نوشته لوح
عمودی ۵ رخسار گونه
عمودی ۵ عمل کننده عامل
عمودی ۶ سالک و پیرو رهرو
عمودی ۶ غذایی با برگ مو دلمه
عمودی ۶ بانگ جانور درنده هرا
عمودی ۷ نثار بر سر عروس و داماد شاباش
عمودی ۷ نجیب زاده اروپایی شوالیه
عمودی ۷ ساز ضربی دف
عمودی ۸ صدای خنده هرهر
عمودی ۸ پیروان حضرت عیسی عیسوی
عمودی ۸ زندگانی معاش
عمودی ۹ ردیف قالی رج
عمودی ۹ ضربه‌ای در فوتبال پنالتی
عمودی ۹ دریاچه‌ای در آفریقا نیاسا
عمودی ۱۰ ضایع و بیهوده یاب
عمودی ۱۰ جزیره اداک
عمودی ۱۰ جنگ و پیکار افند
عمودی ۱۱ پیامبر رسول
عمودی ۱۱ جنایتکار جانی
عمودی ۱۱ کامل و تمام تام
عمودی ۱۲ آزادی و نجات رهایی
عمودی ۱۲ قند نیشکر ساکارز
عمودی ۱۲ پشه بق
عمودی ۱۳ لوله گیاه اوند
عمودی ۱۳ جایگاهی برای لامپ روشنایی لوستر
عمودی ۱۳ حنا یرنا
عمودی ۱۴ قلم تخته سیاه گچ
عمودی ۱۴ از قطعات الکتریکی ریوستا
عمودی ۱۴ دستور زبان گرامر
عمودی ۱۵ ادیت کردن مطلبی ویراستن
عمودی ۱۵ از ساییده شدن بازوی چرخ خودرو جلوگیری می‌کند یاتاغان


جواب مرحله ۶۳۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آیت نشانه
افقی ۱ شهری در استان اردبیل نمین
افقی ۱ زیبا و گران‌بها شکیل
افقی ۲ زبان ژرمن‌ها المانی
افقی ۲ نام قبلی سرگرد یاور
افقی ۲ جیحون امو
افقی ۳ خمیازه هاک
افقی ۳ پوست پیرا دباغ
افقی ۳ انس دادن تانیس
افقی ۴ کلام آرزو کاش
افقی ۴ همدم انیس
افقی ۴ درآمدی که بی تلاش به دست آمده رانت
افقی ۵ منضبط در انجام هر کار قانونمند
افقی ۵ اسباب روشنایی لامپ
افقی ۶ پشته خاک تل
افقی ۶ پایان نامه تز
افقی ۶ خاطر یاد
افقی ۶ دادگاه بین المللی اروپا لاهه
افقی ۷ چرخ نخ ریسی دوک
افقی ۷ پایه و بنیان اس
افقی ۷ جراحت صورت ریش
افقی ۷ الفبای موسیقی نت
افقی ۸ لباس پا جوراب
افقی ۸ آزادی رهایی
افقی ۹ فرمان اتومبیل رل
افقی ۹ نوعی مدل مو کوپ
افقی ۹ خاک کوزه‌گری رس
افقی ۹ میوه خوشبو سیب
افقی ۱۰ دزد سارق
افقی ۱۰ متال فلز
افقی ۱۰ لحظه کوتاه ان
افقی ۱۰ حرف ندا ای
افقی ۱۱ رایج شایع
افقی ۱۱ هنرمند یا هر اثر هنری پیشرو اوانگارد
افقی ۱۲ پراکندگی تشتت
افقی ۱۲ در هم شکسته مکسر
افقی ۱۲ ناگهانی خودمانی یهو
افقی ۱۳ چاقی فربهی
افقی ۱۳ انسان پرهیزگار متقی
افقی ۱۳ جواب مثبت بله
افقی ۱۴ سید اقا
افقی ۱۴ پرنده سعات همای
افقی ۱۴ ویزیت بیمار معاینه
افقی ۱۵ پیکر قیهک
افقی ۱۵ از خنک کننده ها پنکه
افقی ۱۵ اسکله‌های کشتی‌رانی بنادر
عمودی ۱ بوی ماندگی نا
عمودی ۱ قدرت و صلابت اقتدار
عمودی ۱ رخداد اتفاق
عمودی ۲ غذایی مشهدی شله
عمودی ۲ میوه تلفنی الو
عمودی ۲ پژمرده لس
عمودی ۲ غربی نیست شرقی
عمودی ۳ محل‌ها اماکن
عمودی ۳ اریب کج
عمودی ۳ خطا کردن اشتباه
عمودی ۴ ضربه فنی در بوکس ناکاوت
عمودی ۴ گوناگون ویراته
عمودی ۵ مرغ بیگانه هن
عمودی ۵ بیابان شنزار
عمودی ۵ استفراغ قی
عمودی ۵ یک خودمانی یه
عمودی ۶ دست عرب ید
عمودی ۶ کیف مسافرتی ساک
عمودی ۶ برادر پدر عم
عمودی ۶ نقشه بیگانه مپ
عمودی ۷ موسس بانی
عمودی ۷ جغد بوف
عمودی ۷ وسیله شکار کمان
عمودی ۸ پهلوان وسط زورخانه میاندار
عمودی ۸ جنس بعضی ظروف آشپزخانه پلاستیک
عمودی ۹ سرکش و متمرد یاغی
عمودی ۹ صومعه دیر
عمودی ۹ قایق و کرجی زورق
عمودی ۱۰ سطح چیزی نو
عمودی ۱۰ بیماری مهلک سل
عمودی ۱۰ مدینه شهر
عمودی ۱۰ دریا یم
عمودی ۱۱ برهنه و عریان رت
عمودی ۱۱ حرکت اسب شطرنج ال
عمودی ۱۱ سهولت اسانی
عمودی ۱۱ بن آستین عب
عمودی ۱۲ بهترین شرایط ممکن برای تحقق امری ارمانی
عمودی ۱۲ عسس و شبگرد نگهبان
عمودی ۱۳ نیمک بزرگ پشت دار کاناپه
عمودی ۱۳ بله بیگانه یس
عمودی ۱۳ والدین دانش‌آموزان اولیا
عمودی ۱۴ جانب راست یمین
عمودی ۱۴ نفس خسته هن
عمودی ۱۴ دوست و رفیق یار
عمودی ۱۴ کشور ادویه هند
عمودی ۱۵ چراغ آویز لوستر
عمودی ۱۵ درخشش تابیدن
عمودی ۱۵ شامل همه هر


جواب مرحله ۶۳۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ غریبه و گمنام ناشناخته
افقی ۱ مفید سودمند
افقی ۲ شیپوری در گوش استاش
افقی ۲ فرصت مجال
افقی ۲ بین پیچ و مهره واشر
افقی ۳ نبات گیاه
افقی ۳ دفترک تبلیغاتی بروشور
افقی ۳ عقیده و نظر رای
افقی ۴ ذهب زر
افقی ۴ ابزار نجاری اره
افقی ۴ زینت رو مو
افقی ۴ خبرگزاری دانشجویان ایسنا
افقی ۵ تمایش داشتن گرایش
افقی ۵ خورجین بدید
افقی ۵ نفس خسته هن
افقی ۶ قسمتی از پا ران
افقی ۶ کوهان شتر سنام
افقی ۶ سخت و شدید محکم
افقی ۷ مردان سیاسی رجال
افقی ۷ سازمان و مؤسسه بنگاه
افقی ۷ بر باد رفته هدر
افقی ۸ پیراهن ابیر
افقی ۸ قوم مغولی تاتار
افقی ۸ آشنا به کار وارد
افقی ۹ ذره باردار یون
افقی ۹ مرکز استان بوشهر بوشهر
افقی ۹ وعظ و سخنرانی خطبه
افقی ۱۰ خرمن ماه هاله
افقی ۱۰ قمارباز یسیر
افقی ۱۰ دیروز تازی امس
افقی ۱۱ زبان گنجشک ون
افقی ۱۱ خنیا نغمه
افقی ۱۱ بی‌غیرت نامرد
افقی ۱۲ گلخانه پاسیو
افقی ۱۲ پروردگار عالم رب
افقی ۱۲ مدرک سند
افقی ۱۲ قورباغه درختی وک
افقی ۱۳ واحد پول ایتالیا لیر
افقی ۱۳ هادی راهنما
افقی ۱۳ جرأت یارا
افقی ۱۴ پارچه روپوشی ارمک
افقی ۱۴ در رفاه و آسایش مرفه
افقی ۱۴ همیشه معذور مامور
افقی ۱۵ از شهرهای همدان نهاوند
افقی ۱۵ کانالیزه شبکهبندی
عمودی ۱ ناچار و لابد ناگزیر
عمودی ۱ هواپیما ایروپلان
عمودی ۲ دربند اسیر
عمودی ۲ گلابی اربو
عمودی ۲ آتش برافروخته نایره
عمودی ۳ زمستان شتا
عمودی ۳ خزانه گنجینه
عمودی ۳ رهاورد زمستان سرما
عمودی ۴ غذای ظهر ناهار
عمودی ۴ علوفه گاو ار
عمودی ۴ زود و فوری انی
عمودی ۴ کجاست کو
عمودی ۵ غذای آبکی اش
عمودی ۵ فیلسوف نامی انگلیس راسل
عمودی ۵ گندم نیم کوفته بلغور
عمودی ۶ هفت روز هفته بهین
عمودی ۶ خیال و گمان توهم
عمودی ۶ شگون امد
عمودی ۷ خرما تمر
عمودی ۷ پولی که روی عروس و داماد می‌ریزند شاباش
عمودی ۷ صدای خنده آزاردهنده هرهر
عمودی ۸ حمله بردن هجوم
عمودی ۸ به پایان رسیده منتهی
عمودی ۸ ترکیبی از رنگ آبی و قرمز بنفش
عمودی ۹ فتنه اشوب
عمودی ۹ پیشخدمت رستوران گارسن
عمودی ۹ جای وزیدن باد مهب
عمودی ۱۰ تک‌خوان سلو
عمودی ۱۰ کینه‌توزی و انتقام دمار
عمودی ۱۰ قانون مغولی یاسا
عمودی ۱۱ بوی خوش رایحه
عمودی ۱۱ توده محصول خرمن
عمودی ۱۱ ابر سطح زمین مه
عمودی ۱۲ عدد دونده دو
عمودی ۱۲ زاپاس یدک
عمودی ۱۲ پایمال کردن وط
عمودی ۱۲ رادار ردیاب
عمودی ۱۳ از ماه‌های میلادی مارس
عمودی ۱۳ شهر آذربایجان غربی مهاباد
عمودی ۱۳ جای مطمئن امن
عمودی ۱۴ علامت نشانه
عمودی ۱۴ مخلوط درهم
عمودی ۱۴ داخل شدن ورود
عمودی ۱۵ ملوان و ناخدا دریانورد
عمودی ۱۵ در گویش عامیانه مچل کردن است سرکاری


جواب مرحله ۶۳۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خطر کردن ریسک
افقی ۱ درخور مناسب
افقی ۱ قابله ماما
افقی ۲ نوشته‌ای برای تقویت حافظه یادداشت
افقی ۲ میلی برای ورزش و نرمش بارفیکس
افقی ۳ پیشوای زرتشتی مغ
افقی ۳ عید جدولی
افقی ۳ جمع بیت به معنی دو مصراح از شعر تت
افقی ۳ آسیب ابیات
افقی ۴ گام یک پا لی
افقی ۴ انعکاس یافته منعکس
افقی ۴ خاک صنعتی رس
افقی ۴ بدون درنگ انی
افقی ۵ خاک نرم گرد
افقی ۵ نوعی ترشی لیته
افقی ۵ بیزار مشمیز
افقی ۶ عضو یا وابسته به یک حزب ارگان
افقی ۶ ضد سفید سیاه
افقی ۶ جای زور بازو
افقی ۷ حرف نداری بی
افقی ۷ شوق، شادی وجد
افقی ۷ ضد سرما گرما
افقی ۷ غار کهف
افقی ۸ بازیگر مرد فیلم ترسناک کلبه بابکحمیدیان
افقی ۹ گل نومیدی یاس
افقی ۹ دیکته املا
افقی ۹ از حروف الفبا میم
افقی ۹ لحظه کوتاه ان
افقی ۱۰ گرداب هولناک ورطه
افقی ۱۰ خوش‌اندام هوتن
افقی ۱۰ خوراکی از اسفناج نرگسی
افقی ۱۱ گردهمایی علمی همایش
افقی ۱۱ حالا اینک
افقی ۱۱ مخترع ماشین بخار وات
افقی ۱۲ قدم گام
افقی ۱۲ بینوا لت
افقی ۱۲ خدمت کننده به وطن سرباز
افقی ۱۲ شهر توت کن
افقی ۱۳ هنوز بیگانه یت
افقی ۱۳ اندوهگین و افسرده مغموم
افقی ۱۳ دریا یم
افقی ۱۳ طمع
افقی ۱۴ تقویم روزشمار
افقی ۱۴ ایستگاه بهداشتی قرنطینه
افقی ۱۵ زین و برگ اسب یراق
افقی ۱۵ طرد شده رانده
افقی ۱۵ برگه ورودی سینما بلیت
عمودی ۱ از لوازم آرایش خانم‌ها ریمل
عمودی ۱ نام وسیله‌ای برقی در آشپزخانه ابمیوهگیری
عمودی ۲ نافرمانی یاغیگری
عمودی ۲ مجموعه قطعات فلزی که اغلب به شکل میلگرد است و برای استحکام بخشی به بتن به کار می‌رود ارماتور
عمودی ۳ آب‌بند سد
عمودی ۳ جاده خون
عمودی ۳ شهری در استان سمنان رگ
عمودی ۳ به دنیا آوردن بسطام
عمودی ۴ شماره رمز کد
عمودی ۴ درمان مداوا
عمودی ۴ خطاب بی‌ادبانه هی
عمودی ۴ تکلیف دانش‌آموز مشق
عمودی ۵ مرکز یونان اتن
عمودی ۵ جمع نجیب نجبا
عمودی ۵ گیاهی خوراکی جهت درمان سرماخوردگی شلغم
عمودی ۶ شعله‌ور مشتعل
عمودی ۶ زینت پرکاربرد لباس دکمه
عمودی ۶ خرمافروش تمار
عمودی ۷ الفبای موسیقی نت
عمودی ۷ چروک پارچه کیس
عمودی ۷ دعوا برای خیرات آن نیست حلوا
عمودی ۷ پشت ورا
عمودی ۸ یکی از شایع‌ترین مشکلات اپتیکی چشم استیگماتیسم
عمودی ۹ دلیل، باعث سبب
عمودی ۹ بیماری سگی هاری
عمودی ۹ لوس ننر
عمودی ۹ بچه می‌کشد قد
عمودی ۱۰ زمین خشک بایر
عمودی ۱۰ مونس همدم
عمودی ۱۰ گناه بزرگ کبیره
عمودی ۱۱ رسم‌کننده راسم
عمودی ۱۱ کیش، رسم ایین
عمودی ۱۱ جای بی‌خطر امن
عمودی ۱۲ رایگان مفت
عمودی ۱۲ روز نیست شب
عمودی ۱۲ روزی که در آنیم امروز
عمودی ۱۲ پزشکی طب
عمودی ۱۳ حرف ندا ای
عمودی ۱۳ جمع مکان اماکن
عمودی ۱۳ مخفف گاه گا
عمودی ۱۳ دلیر
عمودی ۱۴ ماشینی کردن مکانیزه
عمودی ۱۴ گل زینتی استکانی
عمودی ۱۵ جنون جوانی اسکیزوفرنی
عمودی ۱۵ خرمی، پاکی نزهت


جواب مرحله ۶۳۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ازت نیتروژن
افقی ۱ مالامال و پر انباشته
افقی ۲ سخنی که در آن حلاوت دیگری است نو
افقی ۲ کوره پخت نان تنور
افقی ۲ تهیه مایحتاج در ازای پرداخت پول خرید
افقی ۲ ضمیر اشاره ان
افقی ۳ تیزبر کفاشان گزن
افقی ۳ سرای مهر دل
افقی ۳ ساز عرفا دف
افقی ۳ علامت عدل‌های تجاری انگ
افقی ۴ دستی که باید به سوی نیازمندان دراز شود یاری
افقی ۴ رشته‌کوه اروپایی الپ
افقی ۴ بادام کوهی ارژن
افقی ۵ شوق و ذوق وجد
افقی ۵ همراه کوپال یال
افقی ۵ تابستان ترکی یای
افقی ۶ پیچ تنظیم ساز یا ساعت کوک
افقی ۶ عام‌تر اعم
افقی ۶ زمان بی‌پایان ابد
افقی ۶ تیره و نژاد رگه
افقی ۷ سرخود ول
افقی ۷ جدید مدرن
افقی ۷ نهی کننده ناهی
افقی ۷ کشور اروپایی چک
افقی ۸ آخر ته
افقی ۸ دشمن سخت
افقی ۹ یکدنده غد
افقی ۹ گاز مرداب متان
افقی ۹ در قدیم سرزمین بابل را می‌نامیدند کلده
افقی ۹ فلز رسانا مس
افقی ۱۰ بخشش وهب
افقی ۱۰ چانه زنخ
افقی ۱۰ آب دهنده سقا
افقی ۱۰ شالی‌کوب دنگ
افقی ۱۱ زشت‌تر انر
افقی ۱۱ تصدیق گیلانی‌ها اها
افقی ۱۱ از پونه بیزار است مار
افقی ۱۲ پیشرفت ترقی
افقی ۱۲ پیامبر قوم هود عاد
افقی ۱۲ وحشت و هراس پروا
افقی ۱۳ موشک ضد تانک تاو
افقی ۱۳ بچه می‌کشد قد
افقی ۱۳ لقب اروپایی سر
افقی ۱۳ قعر جهنم درک
افقی ۱۴ برکت و فزونی نعمت ری
افقی ۱۴ مکان و آشیان ماوا
افقی ۱۴ نوعی میمون در جنگل‌های جزایر ماداگاسکار لمور
افقی ۱۴ همراه آشغال ات
افقی ۱۵ مهندس ساختمان ارشیتکت
افقی ۱۵ سری محرمانه
عمودی ۱ عیب و عار ننگ
عمودی ۱ محل پرتاب موشک سکو
عمودی ۱ تفکر و تحقیق در امری غور
عمودی ۱ دیوار بلند ترا
عمودی ۲ نوعی سلاح گرم یوزی
عمودی ۲ یار شیرازی ول
عمودی ۲ عدد آبادی ده
عمودی ۲ لاستیک خودرو تایر
عمودی ۳ تیر کمان ناوک
عمودی ۳ دیوار گرداگر شهر بارو
عمودی ۴ لخت رت
عمودی ۴ ردیف بافتنی رج
عمودی ۴ امر خطیر مهم
عمودی ۴ بچه می‌زند نق
عمودی ۴ شراب شاعرانه می
عمودی ۵ از بخش‌های اوستا وندیداد
عمودی ۵ بخشی در مراکز خدمات درمانی تزریقات
عمودی ۶ واحد کار ژول
عمودی ۶ لقب باباطاهر
عمودی ۶ آلت نخ ریسی عریان
عمودی ۷ جفت ماده نر
عمودی ۷ دور از خطر ایمن
عمودی ۷ مغز حرام نخاع
عمودی ۷ اسب تبریزی ات
عمودی ۸ ترک وطن جلا
عمودی ۸ اندام تولید مثل قارچ
عمودی ۹ صوت درد اخ
عمودی ۹ بخشی از فیلم یا سریال پلان
عمودی ۹ بازار بی‌رونق کساد
عمودی ۹ تکیه بر پشتی لم
عمودی ۱۰ تنه درخت نرد
عمودی ۱۰ شیرینی مراغه
عمودی ۱۰ بخشنده و جوانمرد باسلق
عمودی ۱۱ دور ریختنی و به کار نیامدنی بیفایده
عمودی ۱۱ پرورش دهنده حیوانات اهلی دامپرور
عمودی ۱۲ اسم ترکی اد
عمودی ۱۲ علامت مفعول را
عمودی ۱۲ رها و آزاد یله
عمودی ۱۲ صد متر مربع ار
عمودی ۱۲ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۱۳ زنگ اعلام خطر اژیر
عمودی ۱۳ سلامت درود
عمودی ۱۴ جوهر مازو تانن
عمودی ۱۴ قلم تخته سیاه گچ
عمودی ۱۴ ضمیر سه کیلویی من
عمودی ۱۴ شهری نزدیک کاشان اران
عمودی ۱۵ واحدی نظامی هنگ
عمودی ۱۵ کلس اهک
عمودی ۱۵ فنی در کشتی سگک
عمودی ۱۵ نوعی پخت برنج کته


جواب مرحله ۶۳۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثر تاریخی همدان ارامگاهباباطاهر
افقی ۲ خاموش ساکت
افقی ۲ وحشت هراس
افقی ۲ پایتخت سوئیس برن
افقی ۳ کلید مفتاح
افقی ۳ از یکدیگر پراکنده شدن افتراق
افقی ۳ داخل تو
افقی ۴ حرارت دادن تف
افقی ۴ به رخ کشیدن نیکی‌ها منت
افقی ۴ حبس تمام عمر ابد
افقی ۴ از تقسیمات ارتشی تیپ
افقی ۵ پایتخت نروژ اسلو
افقی ۵ عمارت بنا
افقی ۵ از نام‌های دخترانه ارزو
افقی ۶ اسب ترکی ات
افقی ۶ دست کم لااقل
افقی ۶ دانه‌هایی مانند عدس بنشن
افقی ۷ محلی در مکه منا
افقی ۷ به همسری برگزیدن کسی تزویج
افقی ۷ توانگر کند مرد را قناعت
افقی ۸ جنگ تن به تن دویل
افقی ۸ فتنه شر
افقی ۸ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۸ مترسک ادمک
افقی ۹ نام همینگوی نویسنده وداع با اسلحه ارنست
افقی ۹ ماده شست و شوی بدن تنشوی
افقی ۹ دریاچه ترکیه وان
افقی ۱۰ از مراحل زراعت بین کاشت و برداشت داشت
افقی ۱۰ شرط کرده شده مشروط
افقی ۱۰ پذیرفته نشده رد
افقی ۱۱ خدای مصریان قدیم امون
افقی ۱۱ میدان شمال تهران ونک
افقی ۱۱ شهری روی آب ونیز
افقی ۱۲ حشره خونخوار ساس
افقی ۱۲ رشک حسد
افقی ۱۲ مجلس اعیان سنا
افقی ۱۲ عضو صورت لب
افقی ۱۳ زیر پا مانده له
افقی ۱۳ غذای چرب و گوشتی معروف بریانی
افقی ۱۳ رامشگر ایرانی دربار خسرو پرویز نکیسا
افقی ۱۴ چهارچوب عکس قاب
افقی ۱۴ بخشنده جواد
افقی ۱۴ حالت گازی آب بخار
افقی ۱۵ اولین روزنامه فارسی زبان به حمت او چاپ شد میرزاصالحشیرازی
عمودی ۱ نام اسم
عمودی ۱ کتابی از عبدالحسین زرین کوب بامداداسلام
عمودی ۲ عطوفت و مهربانی رافت
عمودی ۲ کوره نان پزی تنور
عمودی ۲ قمر زمین ماه
عمودی ۳ بسنده کردن اکتفا
عمودی ۳ رودخانه‌ای در پاکستان ایندوس
عمودی ۳ فرو رفتگی در بدنه قر
عمودی ۴ از انجیل‌ها متا
عمودی ۴ بیماری ریوی سل
عمودی ۴ زبان لسان
عمودی ۴ از پرندگان شکاری باز
عمودی ۵ هجوم‌ها حملات
عمودی ۵ مخفف آتش تش
عمودی ۵ آفتاب پرست حربا
عمودی ۶ سودای ناله اه
عمودی ۶ دلجویی و لطف نوازش
عمودی ۶ رنگی روشن توسی
عمودی ۷ شهر افغانستان هرات
عمودی ۷ فرو بردن به حلق قورت
عمودی ۷ نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نداجا
عمودی ۸ پسوند نساج باف
عمودی ۸ پاسخ مثبت بلی
عمودی ۸ چاشنی اصلی غذا نمک
عمودی ۸ مقابل فاز نول
عمودی ۹ از تقسیمات کشوری استان
عمودی ۹ غلیان، شور و هیجان جوشش
عمودی ۹ جهانگرد سیاح
عمودی ۱۰ ساز ابری رباب
عمودی ۱۰ واحد ساختمانی بافت عصبی نورون
عمودی ۱۰ دشت بی‌پایان دش
عمودی ۱۱ مقابل ویران اباد
عمودی ۱۱ زدنی بهانه‌گیر نق
عمودی ۱۱ کشور فلاسفه یونان
عمودی ۱۲ طریقه‌ها طرق
عمودی ۱۲ مقابل بیگانه اشنا
عمودی ۱۲ درنوردیدن طی
عمودی ۱۲ غرور کبر
عمودی ۱۳ زمان ناچیز ان
عمودی ۱۳ نام اسب زورو ترنادو
عمودی ۱۳ همسر عزیز مصر زلیخا
عمودی ۱۴ تیغ مطلوب تیز
عمودی ۱۴ از شهدای صدر اسلام عمار
عمودی ۱۴ کنایه از کم توقع و قانع بساز
عمودی ۱۵ بی پرده و صریح رکوپوستکنده
عمودی ۱۵ بله اری


جواب مرحله ۶۴۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بازیگر فرانسوی آفتاب سرخ الندلون
افقی ۱ انواع توتون و تنباکو برای دود کردن دخانیات
افقی ۲ قالی یا گلیم یا بساطی دیگر که در آستانه‌های در افکنند تودری
افقی ۲ نوازنده عهد خسروپرویز باربد
افقی ۲ دشمنی کین
افقی ۳ خودروی ده نفره ون
افقی ۳ رنگ لون
افقی ۳ خورشید عالمتاب هور
افقی ۳ سعی و تلاش کوشش
افقی ۴ مادر وطن مام
افقی ۴ زرنگ و باهوش ناقلا
افقی ۴ ایالتی در پاکستان پنجاب
افقی ۵ شهری در استان اصفهان خورزوق
افقی ۵ یار خل چل
افقی ۵ اتومبیل آلمانی بنز
افقی ۶ سمت چپ یسار
افقی ۶ صحرایی در آفریقا کالاهاری
افقی ۷ سوره شب لیل
افقی ۷ ویتامین انعقاد خون کا
افقی ۷ محل درس آموختن مدرسه
افقی ۷ نگهبان گله سگ
افقی ۸ تریاکی افیونی
افقی ۸ سور و ضیافت مهمانی
افقی ۹ کلمه تصغیر که
افقی ۹ جاهل و بی خرد نادان
افقی ۹ عضو رونده پا
افقی ۹ جوهر مرد کار
افقی ۱۰ شهری در استان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
افقی ۱۰ فراموشکار ناسی
افقی ۱۱ سنگ انداختن رمی
افقی ۱۱ زمینه و موضوع تم
افقی ۱۱ انتحار خودکشی
افقی ۱۲ اسب خسرو پرویز شبدیز
افقی ۱۲ بافنده و نساج جولاه
افقی ۱۲ از وسایل بازی در پارک تاب
افقی ۱۳ نهی کننده ناهی
افقی ۱۳ پرنده سعادت هما
افقی ۱۳ از گناهان کبیره زنا
افقی ۱۳ میان و وسط لا
افقی ۱۴ مادر ترکی انا
افقی ۱۴ حادثه ماجرا
افقی ۱۴ صفرا زرداب
افقی ۱۵ عنصر شیمیایی از خانواده شبه فلزها سیلیسیم
افقی ۱۵ چهره‌ای زیبا دارد ماهسیما
عمودی ۱ خودرو و ماشین اتومبیل
عمودی ۱ دارای مدرک لیسانس کارشناس
عمودی ۲ ماه‌نورد روسی لونا
عمودی ۲ بالاتر از آن رنگی نیست سیاه
عمودی ۲ بنیادها مبانی
عمودی ۳ چوب خوشبو ند
عمودی ۳ ناسازگار مخالف
عمودی ۳ کمال مطلوب ایدهال
عمودی ۴ مته برقی درل
عمودی ۴ زدنی پرچانه‌ها ور
عمودی ۴ تازه ترکی ینی
عمودی ۴ حرف دهن کجی یی
عمودی ۵ نوعی کالباس لیونر
عمودی ۵ از سنگ‌های سخت بلوری کوارتز
عمودی ۵ فلز رسانا مس
عمودی ۶ لاغر و نحیف نازکاندام
عمودی ۶ جوابش هوی است های
عمودی ۷ غرور و تکبر نب
عمودی ۷ نیروها قوا
عمودی ۷ هذیان بیمار یان
عمودی ۷ گیوه جمجم
عمودی ۸ نویسنده اهلقلم
عمودی ۸ جویدن دوباره غذای معده در حیوانات نشخوار
عمودی ۹ حاجت دروا
عمودی ۹ اشرف مخلوقات ادم
عمودی ۹ ترس و بیم هول
عمودی ۹ مادر عرب ام
عمودی ۱۰ آگاهی و اطلاع خبر
عمودی ۱۰ معادل فارسی گریمور چهرهپرداز
عمودی ۱۱ نام ترکی اد
عمودی ۱۱ قسمت اعظم خون را تشکیل می‌دهد پلاسما
عمودی ۱۱ خمیازه کهنزه
عمودی ۱۲ بخیه درشت کن
عمودی ۱۲ از بند رسته رها
عمودی ۱۲ سایه‌گاه نش
عمودی ۱۲ رود مرزی ارس
عمودی ۱۳ به قدر یک وجب یکوجبی
عمودی ۱۳ گزند رساندن نکایت
عمودی ۱۳ از ماه‌های زمستان دی
عمودی ۱۴ از ضمایر جمع ایشان
عمودی ۱۴ سیاستمدار سیاس
عمودی ۱۴ دردها الام
عمودی ۱۵ اثری از خسرو معتصد تنشبزرگ
عمودی ۱۵ نوعی انگور با دانه‌های درشت و دراز ریشبابا


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.