پاسخ کامل مراحل 361 تا 380 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 763 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 361 | مرحله 362 | مرحله 363 | مرحله 364 | مرحله 365 | مرحله 366 | مرحله 367 | مرحله 368 | مرحله 369 | مرحله 370 | مرحله 371 | مرحله 372 | مرحله 373 | مرحله 374 | مرحله 375 | مرحله 376 | مرحله 377 | مرحله 378 | مرحله 379 | مرحله 380 |

جواب مرحله ۳۶۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قصر کاخ
افقی ۱ حالى شدن شیرفهم
افقی ۱ کثیف و نامرتب هپلی
افقی ۲ خمیرى‬ ‫چسبنده براى آماده‌سازى سطح بتونه
افقی ۲ اجبارى و ضرورى‬‫ الزامی
افقی ۲ ترک خفیف استخوان مو
افقی ۳ باران اندک رش
افقی ۳ لوله باریک‬‫ در ساقه گیاه اوند
افقی ۳ رود جیحون امودریا
افقی ۴ مبارک خجسته
افقی ۴ دریاچه‌اى‬‫ در مرز قزاقستان و ازبکستان ارال
افقی ۴ سنگینى اجسام وزن
افقی ۵ ‬‫چوبدستى ساربان ماهو
افقی ۵ نوعى موشک ضدتانک راکت
افقی ۵ بزرگتر‬‫ اکبر
افقی ۶ سرزنش شماتت
افقی ۶ خارج برون
افقی ۶ کننده‌کارى فاعل
افقی ۷ گلخن حمام‬‫ تون
افقی ۷ خدمتگزار خدوم
افقی ۷ آینده اتیه
افقی ۸ رنگ موى فورى مش
افقی ۸ شیعه علوی
افقی ۸ از‬‫ ادات پرسش چقدر
افقی ۸ خرس فلکى دب
افقی ۹ پرچم درفش
افقی ۹ کسى که مال‬‫ دیگرى را به زور مى‌گیرد غاصب
افقی ۹ شبکه‌اى رادیویى اوا
افقی ۱۰ ‬‫ظریف و خوشایند لطیف
افقی ۱۰ نخستین زن شهید اسلام سمیه
افقی ۱۰ صباغ‬‫ رنگرز
افقی ۱۱ ملامت کننده لوام
افقی ۱۱ فراوانى و رونق برکت
افقی ۱۱ به اندازه لازم‬‫ وافی
افقی ۱۲ سوره هفتاد و هشتم قرآن نبا
افقی ۱۲ گوجه‌فرنگى تمات
افقی ۱۲ شهرى‬‫ در مازندران بهشهر
افقی ۱۳ رییس شکارچیان میرشکار
افقی ۱۳ قسمتى از‬‫ فشنگ مرمی
افقی ۱۳ ترش و شیرین مز
افقی ۱۴ نام آذربایجانى اد
افقی ۱۴ قطع‬‫ طریق راهزنی
افقی ۱۴ تن و بدن اندام
افقی ۱۵ شغل رسمى منصب
افقی ۱۵ دسته بزرگى‬‫ از میلیونها ستاره کهکشان
افقی ۱۵ راهرو گر صد... دارد توکل بایدش هنر
عمودی ۱ غرور کبر
عمودی ۱ ماساژ مشتمال
عمودی ۱ سخن چین نمام
عمودی ۲ داستانى نوشته‬ ‫«سیمین دانشور» اتشخاموش
عمودی ۲ خواستن طلبیدن
عمودی ۳ الفت خو
عمودی ۳ دنیا جهان
عمودی ۳ سازه‌اى‬‫ صاف و عمودى دیوار
عمودی ۴ عالم ماده ناسوت
عمودی ۴ عارفان عرفا
عمودی ۴ آشامیدن‬‫ شرب
عمودی ۵ میل جنسى شهوت
عمودی ۵ سرپیچى از دستور تخلف
عمودی ۵ بالش‬‫ متکا
عمودی ۶ جوى طبیعى نهر
عمودی ۶ از القاب اشرافى زنان اروپایى‬‫ دوشس
عمودی ۶ بخش هلالى انتهاى ناخن ماهک
عمودی ۷ جوانمرد راد
عمودی ۷ پدر ابوی
عمودی ۷ ‬‫جنگیدن مبارزه
عمودی ۸ تکرارش دانه تند خوراکى است فل
عمودی ۸ گرامى،‬‫ بزرگوار اکرم
عمودی ۸ ناموس پرستى غیرت
عمودی ۸ منقار کوتاه نک
عمودی ۹ بسیار مرموز‬‫ و حیله‌گر هزارتو
عمودی ۹ چاه کم‌عمق چاهک
عمودی ۹ گوسفند ماده میش
عمودی ۱۰ قابله‬‫ ماما
عمودی ۱۰ کامل نشده ناقص
عمودی ۱۰ درخت افکن تبر
عمودی ۱۱ سرور و آقا مولا
عمودی ۱۱ چاره‬‫اندیشى تدبر
عمودی ۱۱ اشاره به دور همان
عمودی ۱۲ غله بر افشان هید
عمودی ۱۲ نوشیدنى‬‫ ترش و گازدار که از تخمیر شیر به دست مى‌آید کفیر
عمودی ۱۲ گوارا‬‫ نوشین
عمودی ۱۳ مظهر حیله‌گرى روباه
عمودی ۱۳ باخبر و مطلع اگاه
عمودی ۱۳ پیشتاز دو رقمى‌ها‬‫ ده
عمودی ۱۴ زمین غیرقابل کشت لمیزرع
عمودی ۱۴ معادل فارسى دستگاه‬‫ کنترل از راه دور دورفرمان
عمودی ۱۵ واحدپول چین یوان
عمودی ۱۵ یکدندگى لجبازی
عمودی ۱۵ ‬‫سوره سى‌ونهم قرآن زمر


جواب مرحله ۳۶۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جامعه انسانی که به سطح بالایی از توسعه و تقسیم‬‫ ساختارمند اجتماعی رسیده باشد تمدن
افقی ۱ شهری در استان کردستان‬‫ زرینه
افقی ۱ خردمند عاقل
افقی ۱ مسیر یک جسم برگرد جسم دیگر در فضا مدار
افقی ۲ اشاره ایما
افقی ۲ ‬‫کشوری به مرکزیت آتن یونان
افقی ۲ نویسنده منشی
افقی ۲ پهناور عریض
افقی ۳ نوعی گنبد یا منار‬‫ با حجم مخروطی یا هرمی رک
افقی ۳ پایتخت و بندر اصلی لتونی ریگا
افقی ۳ شوهر زوج
افقی ۳ ‬‫درود سلام
افقی ۳ نویسنده و هنرمند معاصر ایران و از نوادگان شیخ فضل ا...‬‫ نوری (ره) کیا
افقی ۴ گاو بام دنیا یاک
افقی ۴ سنگ ترازو وزنه
افقی ۴ گیسو زلف
افقی ۴ روشن تر انور
افقی ۴ قطره نم
افقی ۵ بسیار خدمت کننده خدوم
افقی ۵ انس و الفت گرفته اهلی
افقی ۵ کاغذ فروش وراق
افقی ۵ نوعی‬‫ ساز زهی لیر
افقی ۶ شهرستانی در شمال غربی استان چهارمحال و‬‫ بختیاری کوهرنگ
افقی ۶ به دست آوردن اکتساب
افقی ۶ سرافرازی افتخار
افقی ۷ پرنده اسطوره‌ای ‬‫نامبرده در منطق الطیر هما
افقی ۷ سعی تلاش
افقی ۷ لایق و سزاوار قابل
افقی ۷ دارا و صاحب مالک
افقی ۸ مخترع تلفن بل
افقی ۸ از خودروهای وطنی تیبا
افقی ۸ لطیف و ملایم نرم
افقی ۸ غنیمت‬‫گیرنده ناهب
افقی ۸ واحد بین المللی طول متر
افقی ۹ از گل های معطر یاس
افقی ۹ مهندس‬‫ و شیمی‌دان مشهور سوئدی و مخترع دینامیت نوبل
افقی ۹ در حمام این باغ‬‫ میرزاتقی خان امیرکبیر به قتل رسید فین
افقی ۹ خطر ریسک
افقی ۹ نت سوم موسیقی می
افقی ۱۰ روش و رفتار سلوک
افقی ۱۰ سبزه زار راود
افقی ۱۰ پایتخت سیاسی و اقتصادی‬‫ آشور نینوا
افقی ۱۰ مهتر دلیر و جوانمرد همام
افقی ۱۱ هدایت شده مهدی
افقی ۱۱ سرنیزه سنان
افقی ۱۱ ودیعه‬ ‫و سپرده امانت
افقی ۱۱ فراموشکار ناسی
عمودی ۱ اثری از دوگلاس کوپر با ترجمه محسن کرامتی تاریخکوبیسم
عمودی ۲ ‬‫لقب امپراتوران ژاپن به معنی باب‌عالی میکادو
عمودی ۲ دخترخانم یا بانویی در میان ‬‫گل ها لاله
عمودی ۳ لحظه و هنگام دم
عمودی ۳ موج آب کوهه
عمودی ۳ فایده سود
عمودی ۴ مناره بی سر و ته‬‫ نار
عمودی ۴ تعمیر و اصلاح مرمت
عمودی ۴ چه‌وقت کی
عمودی ۵ فیلمی کوتاه ساخته کیارنگ علایی ‬‫که به مسابقه جشنواره ملل در اتریش راه یافت یو
عمودی ۵ عدد نه انگلیسی ناین
عمودی ۶ کنگره‌دار و به صورت خط منکسر زیگزاگ
عمودی ۶ بازاری برای خرید و فروش‬‫ سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار بورس
عمودی ۷ ارسال روانه
عمودی ۷ درخشان تابان
عمودی ۸ واحد پول ژاپن ین
عمودی ۸ ماه نو هلال
عمودی ۸ بیرق لوا
عمودی ۹ فخر و کرشمه ناز
عمودی ۹ آحاد یکان
عمودی ۹ رود‬‫ آرام دن
عمودی ۱۰ تاکنون هنوز
عمودی ۱۰ شرف یافتن تشرف
عمودی ۱۱ نشستن جلوس
عمودی ۱۱ گل ستاره مینا
عمودی ۱۲ برادر پدر عم
عمودی ۱۲ دوری و جدایی فراق
عمودی ۱۲ نصف نیم
عمودی ۱۳ آدمیان انس
عمودی ۱۳ ماهی‬‫ در خزان ابان
عمودی ۱۳ رمق نا
عمودی ۱۴ محل سکونت ایلات و عشایر در زمستان‬‫ قشلاق
عمودی ۱۴ از القاب اشرافی در انگلستان بارون
عمودی ۱۵ پارکی در استان بوشهر و‬‫ هفتمین منطقه نمونه گردشگری لیان
عمودی ۱۵ مطالعه و بررسی مباحث مربوط‬‫ به خداشناسی یا کلا دین پژوهشی الهیات
عمودی ۱۶ فراهم آورنده مولف
عمودی ۱۶ کافی بس
عمودی ۱۷ حرف همراهی عرب مع
عمودی ۱۷ توالی ضربات آهنگ برای موزون‬‫ کردن نوای موسیقی ریتم
عمودی ۱۷ دیرینه و قدیم کهن
عمودی ۱۸ پی‌بردن درک
عمودی ۱۸ نوعی سنگ‬‫ گچ شبیه مرمر برای ساختن مجسمه رخام
عمودی ۱۸ ضمیر اتحاد ما
عمودی ۱۹ کیش و ‬‫شریعت ایین
عمودی ۱۹ خواهش التماس
عمودی ۲۰ کارگردان سینما و تلویزیون و عضو گروه‬‫ سینمای فرهنگستان هنر ایران که فیلم‌هایی همچون «اینجا ‬‫چراغی روشن است» و «به همین سادگی» را کارگردانی کرده است رضامیرکریمی


جواب مرحله ۳۶۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نیلی رنگ کبود
افقی ۱ به پایان رساندن اتمام
افقی ۱ کوه‌ها جبال
افقی ۲ حاجت و خواسته ارب
افقی ۲ کسی که مباشر کاری است متصدی
افقی ۲ درخواست کردن خواهش
افقی ۳ سست لق
افقی ۳ برادر‬‫ حضرت موسی (ع) هارون
افقی ۳ مناظر است و جمع مرآت مرایا
افقی ۴ هر خط جهت دار را گویند بردار
افقی ۴ واحدی معادل شش کیلومتر فرسنگ
افقی ۵ کشاورز کدیور
افقی ۵ چوب‬‫ خمیر صاف کن وردنه
افقی ۵ مایه آبادانی اب
افقی ۶ زکات ماعون
افقی ۶ فرکانس بسامد
افقی ۶ باد صبا ایر
افقی ۷ خضاب یرنا
افقی ۷ پارچه‌ای که در ساخت لایه درونی لباس به کار می رود استری
افقی ۷ ‬‫کوچکترین پسر فریدون در شاهنامه ایرج
افقی ۸ دوختن رتق
افقی ۸ بیماری مقیم بیمارستان بستری
افقی ۸ ماهر استاد
افقی ۹ یازده اا
افقی ۹ علاج کردن درمان
افقی ۹ بزرگترین قمر سیاره‬‫ کیوان تیتان
افقی ۱۰ جامه رزم رستم ببربیان
افقی ۱۰ ماده منفجره اختراع شده توسط نوبل دینامیت
افقی ۱۱ یکدندگی لج
افقی ۱۱ آفت مزارع گندم سن
افقی ۱۱ رونق زندگانی سامان
افقی ۱۱ خیس‬‫ تر
افقی ۱۲ اسکلت استخوانبندی
افقی ۱۳ لنگه در لت
افقی ۱۳ کتاب مقدس یهودیان تورات
افقی ۱۳ به دنیا آمدن ولادت
افقی ۱۴ قوم ایران باستان ماد
افقی ۱۴ فرهنگ لغات فرانسه لاروس
افقی ۱۴ شهری در ایتالیا‬‫ ورونا
افقی ۱۵ تکان و جنبش لرزش
افقی ۱۵ آش ساده شوربا
افقی ۱۵ گردش کودکانه!‬ دردر
عمودی ۱ دانشکده فرنگی کالج
عمودی ۱ مامور تقسیم آب میراب
عمودی ۱ نوعی‌ پارچه‌ نخی‌ سفید و نازک ململ
عمودی ۲ پریدنی از کله آدم متعجب! برق
عمودی ۲ نامه‌دان اداری کارتابل
عمودی ۲ ساز‬‫تیره! تار
عمودی ۳ صفحه اینترنتی وب
عمودی ۳ کنایه از آدم اخمو و بداخلاق است بدعنق
عمودی ۳ امیدواری رجا
عمودی ۳ واحد واکسیناسیون دز
عمودی ۴ خواهش و آرزو هریوا
عمودی ۴ خرس‬‫ آسمانی! دب
عمودی ۴ واحد ورزش تنیس ست
عمودی ۵ زیردست مادون
عمودی ۵ شهری در انگلستان بریستول
عمودی ۶ زرشک اترار
عمودی ۶ ساختمان بسیار بلند اسمانخراش
عمودی ۷ اندیشه و گمان تصور
عمودی ۷ باغ بستان
عمودی ۷ پس از‬‫ پشتک می‌زنند! وارو
عمودی ۸ شهرهاست و جمع مدینه مدن
عمودی ۸ جنگجوی غرب وحشی وسترن
عمودی ۸ ابزار کار قصاب ساتور
عمودی ۹ حرف اول انگلیسی ای
عمودی ۹ گریزان فراری
عمودی ۹ پسوند‬‫ مکان دان
عمودی ۹ دشنام دادن سب
عمودی ۱۰ انسانیت مردمی
عمودی ۱۰ «گروه ورزشی» «رایحه»! تیمبو
عمودی ۱۱ راضی و خشنود خرسند
عمودی ۱۱ مجری، روزنامه ‌نگار و فیلم ‌ساز طبیعت که ۴۰ ‬‫‬‫سال سابقه در کارنامه دارد اینانلو
عمودی ۱۲ شاخه تازه رسته از درخت جوانه
عمودی ۱۲ قوانین و مقررارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا‬‫ را گویند استاندارد
عمودی ۱۳ از توابع شهرستان تربت حیدریه خراسان رضوی بایگ
عمودی ۱۳ پدر مردگان ایتام
عمودی ۱۳ ترکیبی از ید یدور
عمودی ۱۴ صوت تصدیق بی ادبانه! اها
عمودی ۱۴ ورقه‬‫های آزبست موج دار ایرانیت
عمودی ۱۴ مزه عجول! تند
عمودی ۱۵ تنبل و تن پرور لش
عمودی ۱۵ سنگ زینتی که اهالی خاورمیانه و خاور نزدیک از عهد باستان آن را می‬‫شناسند زبرجد
عمودی ۱۵ سبزی خرد کردنی! تره
عمودی ۱۵ صدمتر مربع‬ ار


جواب مرحله ۳۶۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پس فردا ماکر
افقی ۱ به شک انداختن تشکیک
افقی ۱ کلاه ایمنی‬‫ کاسک
افقی ۲ آبراهه ابرو
افقی ۲ گل همیشه بهار ابران
افقی ۲ گیرنده موجی انتن
افقی ۳ میوه عزادار‬‫ بادمجان
افقی ۳ نام یکی از سرداران بزرگ کورش ابرداد
افقی ۴ عروسک آمریکایی‬‫ باربی
افقی ۴ بریدن شاخه‌های درخت هرس
افقی ۴ سر انگشتان انامل
افقی ۵ صدای زنبور‬‫ وز
افقی ۵ آغاز پیدایش جهان الست
افقی ۵ بزرگداشت اکرام
افقی ۶ بزرگترین گوزن‬‫ ایرانی مرال
افقی ۶ لباس کشباف تریکو
افقی ۶ هزار کیلو تن
افقی ۷ از رودهای ایران ارس
افقی ۷ ‬‫رود آبی اتریش است دانوب
افقی ۷ باهوش و عاقل دانا
افقی ۸ نوعی شیرینی‬‫ رولت
افقی ۸ اعمال حسنه خیرات
افقی ۸ واحد مایعات لیتر
افقی ۹ سیخ کباب اماش
افقی ۹ دستیار دن‬‫کیشوت سانکو
افقی ۹ از انواع مدل ماشین ریو
افقی ۱۰ بدن تن
افقی ۱۰ مرکز استان‬‫ زنجان زنجان
افقی ۱۰ دیوار قلعه بارو
افقی ۱۱ متنفر بیزار
افقی ۱۱ کانون دایره مرکز
افقی ۱۱ حرف‬‫ همراهی با
افقی ۱۲ روزگار دهر
افقی ۱۲ دندان نیش انیاب
افقی ۱۲ کتابی از قائم مقام‬‫ فراهانی منشات
افقی ۱۳ زم بادسرد
افقی ۱۳ سند رسمی حمل بار بارنامه
افقی ۱۴ مسافر سرزمین‬‫ عجایب الیس
افقی ۱۴ کومه الونک
افقی ۱۴ جانشین نایب
افقی ۱۵ جوهر خوشنویسی دوات
افقی ۱۵ تن‬‫ اسفندیار رویین
افقی ۱۵ بزرگان‬ سران
عمودی ۱ اول شخص جمع ما
عمودی ۱ غله پاک کن بوجار
عمودی ۱ توفان‬‫ تندباد
عمودی ۲ شناگر ابباز
عمودی ۲ روح روان
عمودی ۲ ساده لوح هالو
عمودی ۳ پیاپی کرار
عمودی ۳ مسلمان مسلم
عمودی ۳ برادر‬‫ کمبوجیه بردیا
عمودی ۴ از شهرهای گیلان رودبار
عمودی ۴ عرب تازی
عمودی ۴ بی‌پایه سست
عمودی ۵ ‬‫روز تولد میلاد
عمودی ۵ بیابان پر شن شنزار
عمودی ۶ کلاه پادشاه تاج
عمودی ۶ پوست کن‬‫ سلاخ
عمودی ۶ زنده جاندار
عمودی ۷ همانندی شباهت
عمودی ۷ طبقه نظامی در زمان باستان نیساری
عمودی ۷ ‬‫افشای راز لو
عمودی ۸ گوشه فوتبالی کرنر
عمودی ۸ سرزمین افراسیاب توران
عمودی ۸ پدری‬‫ ابوی
عمودی ۹ ضمیر خارجی یا
عمودی ۹ شتربان ساربان
عمودی ۹ پایه‌ها مبانی
عمودی ۱۰ انجام دهنده کنا
عمودی ۱۰ چه‬‫وقت کی
عمودی ۱۰ غرور تکبر
عمودی ۱۰ قسمت مهم و اساسی رکن
عمودی ۱۱ خطوط میله‌ای ‬‫اطلاعات کالا بارکد
عمودی ۱۱ ضبط صوت قابل حمل واکمن
عمودی ۱۲ کاروان‬‫ شادی کارناوال
عمودی ۱۲ تشدید فیزیکی رزنانس
عمودی ۱۳ تن و بدن اندام
عمودی ۱۳ قوه نیرو
عمودی ۱۳ عدد و رقم‬‫ شمار
عمودی ۱۴ افسار و یراق زین اسب ستام
عمودی ۱۴ راه رفتن کودکانه تاتی
عمودی ۱۴ ایالتی‬‫ در شمال شرقی برزیل باهیا
عمودی ۱۵ خیمه بزرگ کندلان
عمودی ۱۵ آدم آهنی روبات
عمودی ۱۵ ‬‫شهر ریشه‌ای اروپا‬ بن


جواب مرحله ۳۶۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کریستالو گرافی بلورشناسی
افقی ۱ نامی‬‫ برای آقایان‬‫ رامبد
افقی ۲ کمک یاری
افقی ۲ بازیچه کودکانه‬‫ یویو
افقی ۲ میان کودکی و میانسالی در‬‫ زندگی هر فرد‬‫ جوانی
افقی ۳ شهری در استان کرمان‬‫ کهنوج
افقی ۳ ابزار تزریق دارو سرنگ
افقی ۳ درخت‬‫ بی‌میوه‬‫ چنار
افقی ۴ شایسته روا
افقی ۴ عود ند
افقی ۴ بخشی از‬‫ اوستا یسنا
افقی ۴ قلت و نقصان‬‫ کمی
افقی ۵ غذا خوراک
افقی ۵ پرش کردن‬‫ جستن
افقی ۶ از میان رفته و معدوم نابود
افقی ۶ ‬‫آنچه بر شانه و پشت حمل‬‫ کنند کوله
افقی ۶ آتش مازنی‬‫ تش
افقی ۷ علم نجوم هییت
افقی ۷ زیبا نیکورو
افقی ۷ کاشتنی‬‫ در پارک‬‫ چمن
افقی ۸ دستورها اوامر
افقی ۸ منفک سوا
افقی ۸ مرکز‬ ‫حکومت سامانیان‬‫ بخارا
افقی ۹ عشوه ناز
افقی ۹ رونق و جال ابورنگ
افقی ۹ منزه‬‫ مقدس
افقی ۱۰ سایه نش
افقی ۱۰ باسکول قپان
افقی ۱۰ مرکز ژاپن‬‫ توکیو
افقی ۱۱ هویدا بارز
افقی ۱۱ وسیله‌ای در آشپزخانه‬‫ سماور
افقی ۱۲ چرخ تانک شنی
افقی ۱۲ اندیشیدن تدبر
افقی ۱۲ آقای آلمانی هر
افقی ۱۲ قوم ایرانی‬‫ ماد
افقی ۱۳ بچه پرنده جوجه
افقی ۱۳ نیست شدن هلاک
افقی ۱۳ درجه ارتشی‬‫ سرهنگ
افقی ۱۴ دنباله ادامه
افقی ۱۴ نسب‌شناس نساب
افقی ۱۴ نشان، مدال‬‫ وسام
افقی ۱۵ آبادانی عمران
افقی ۱۵ اثر فرانسوا ساگان‬ درپشتشانه
عمودی ۱ یکی از جزایر ایالات متحده در اقیانوس آرام بیکر
عمودی ۱ اثری از آلدوس هاکسلی‬‫ جهاننوشجاع
عمودی ۲ عالم الهی لاهوت
عمودی ۲ آهسته یواش
عمودی ۲ از اعداد ترتیبی‬‫ نودم
عمودی ۳ نوعی از خودروی هیوندا ورنا
عمودی ۳ احتیاج نیاز
عمودی ۳ شهری در استان کردستان‬‫ بیجار
عمودی ۴ مکر ریو
عمودی ۴ نگین انگشتری خاتم
عمودی ۴ هنوز قاچ نشده! قا
عمودی ۴ پرنده اسطوره‌ای‬‫ هما
عمودی ۵ یکی از چهار جهت جنوب
عمودی ۵ گزارش راپرت
عمودی ۵ نفس خسته‬‫ هن
عمودی ۶ ساز مولانا نی
عمودی ۶ داخل درون
عمودی ۶ کارکرد‬‫ بازده
عمودی ۷ قبیله‌ای در کنار خزرج اوس
عمودی ۷ مخترع لامپ ادیسون
عمودی ۷ کشیده و افراشته‬‫ بلند
عمودی ۸ شهری در استان هرمزگان سیریک
عمودی ۸ روشندل کور
عمودی ۸ جملگی‬‫ سراسر
عمودی ۹ نام پیامبری یونس
عمودی ۹ کوچکترین جزء انرژی کوانتم
عمودی ۹ جام قهرمانی‬‫ کاپ
عمودی ۱۰ خزانه‌دار گنجور
عمودی ۱۰ شاهد گواه
عمودی ۱۰ ‬ یار خوش بش
عمودی ۱۱ ردیف رج
عمودی ۱۱ سبک اسلوب
عمودی ۱۱ اسبدوانی کورس
عمودی ۱۲ عدد سه در گویش آذری اوچ
عمودی ۱۲ انتها ته
عمودی ۱۲ مخلوط آب و آرد خمیر
عمودی ۱۲ شیوه، منوال روش
عمودی ۱۳ مجسمه لباس مانکن
عمودی ۱۳ کارد چاقو
عمودی ۱۳ زیبارو مهسا
عمودی ۱۴ نامدار بنام
عمودی ۱۴ گردنکشی تمرد
عمودی ۱۴ دلبر جانان
عمودی ۱۵ پالئونتولوژی دیرینشناسی
عمودی ۱۵ گوی گریبان دگمه


جواب مرحله ۳۶۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دستگاهی در حال بازنشستگی برای ضبط و پخش نوار كاست واکمن
افقی ۱ ظرف مشبک! سبد
افقی ۱ تندی و پرخاش عتاب
افقی ۲ حشره خونخوار ساس
افقی ۲ ‬‫سازمان و ارگان هم معنی می‌دهد بنیاد
افقی ۲ ديروز عرب امس
افقی ۳ گندم درگويش قدما اگ
افقی ۳ هدايتگر هواپيما خلبان
افقی ۳ عقيده و افسانه غلط خرافات
افقی ۴ ‬‫مرد كم عقل خرف
افقی ۴ بی‌حال کسل
افقی ۴ سرزنش كردن ملامت
افقی ۵ باخبر اگاه
افقی ۵ عشوه‌گر طناز
افقی ۵ فلز دماسنج جیوه
افقی ۶ بیماری ‌عصبی ‌كه با حالت ‌اختلال ‌و‬‫ تشنج و سستی ‌در اعضای بدن همراه است صرع
افقی ۶ سوغات قمصر گلاب
افقی ۶ پرنورتر انور
افقی ۷ ورزش ويژه نابينايان گلبال
افقی ۷ شدنی محتمل
افقی ۷ شهر مذهبی ری
افقی ۸ ‬‫حربه آهنی كوتاه‌تر از شمشير كه هردو دمش برنده است قمه
افقی ۸ پسوندبافتن باف
افقی ۸ دريا و راديو هردو دارند! موج
افقی ۸ ازحبوبات ماش
افقی ۹ علامت‬‫نفی تازی لن
افقی ۹ طبيعی نرمال
افقی ۹ فرهنگ لغات فرانسه لاروس
افقی ۱۰ قابله ماما
افقی ۱۰ آهسته ارام
افقی ۱۰ آدمی بشر
افقی ۱۱ به دور از اتهام مبرا
افقی ۱۱ روغن بدبوی طبی ویکس
افقی ۱۱ نوعي‬ی موتورسيكلت مسابقه‌ای کیپس
افقی ۱۲ رساندن پيام كسی ابلاغ
افقی ۱۲ برچسب تجارتی انگ
افقی ۱۲ فلز سنگين! سرب
افقی ۱۳ از مركبات نارنگی
افقی ۱۳ جريمه غرامت
افقی ۱۳ جهت سو
افقی ۱۴ ‬‫مشت و مال دادن ورز
افقی ۱۴ كالای مرجوعی وازده
افقی ۱۴ گندم سوده! ارد
افقی ۱۵ از ادات ندای عرب ایها
افقی ۱۵ لباس جنگ زره
افقی ۱۵ اختراع «نيكولاس برانكو»‬‫ فرانسوی کنسرو
عمودی ۱ پيشوای مذهبی يهوديت خاخام
عمودی ۱ درقرآن بارها به آن سوگند خورده شده قلم
عمودی ۱ سميع شنوا
عمودی ۲ حيوان باران ديده! گرگ
عمودی ۲ بي نام و نشان‬‫ گمنام
عمودی ۲ جواب مثبت اری
عمودی ۳ اساس اس
عمودی ۳ مسافت فاصله
عمودی ۳ جنگيدن مبارزه
عمودی ۴ خانه شاهانه کاخ
عمودی ۴ گريختن هرب
عمودی ۴ درخت انار ناربن
عمودی ۵ آيين مسلک
عمودی ۵ گذرنده عابر
عمودی ۵ مدل الگو
عمودی ۶ ‬‫گستردن بسط
عمودی ۶ شتر بی‌كوهان لاما
عمودی ۶ غلام مخصوص دربار سلطان محمود ایاز
عمودی ۷ ميوه مربايی بالنگ
عمودی ۷ نام پسرانه عربی فاروغ
عمودی ۷ طلا زر
عمودی ۸ رسوم سنن
عمودی ۸ ‬‫درد و رنج الم
عمودی ۸ رسوب ته جوی لای
عمودی ۸ عضو ترشح كننده هورمون غده
عمودی ۹ پيشوند فقدان! بی
عمودی ۹ اسباب زحمت مزاحم
عمودی ۹ بازار روز مکاره
عمودی ۱۰ درون داخل
عمودی ۱۰ از القاب ‬‫حضرت فاطمه زهرا (س) بتول
عمودی ۱۰ فروغ سنا
عمودی ۱۱ پرنده‌ای از راسته كبک‌ها دراج
عمودی ۱۱ جواب گرفته مجاب
عمودی ۱۱ حدس و خيال گمان
عمودی ۱۲ خواهش هاي‬ی نفسانی امیال
عمودی ۱۲ حسد بردن رشک
عمودی ۱۲ برادر مرگش می‌دانند! ترس
عمودی ۱۳ نوعی نان ضخيم سنتی تافتون
عمودی ۱۳ تبعيدگاه رضاخان موریس
عمودی ۱۳ مرواريد درشت در
عمودی ۱۴ ‬‫از ادات استثنا اما
عمودی ۱۴ شاعر سرشناس روم باستان هوراس
عمودی ۱۴ واحدی در رستوران پرس
عمودی ۱۵ بالين بستر
عمودی ۱۵ بر صورت آقايان بجوييد ریش
عمودی ۱۵ سابقه دار‬ مسبوق


جواب مرحله ۳۶۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خفتن خوابیدن
افقی ۱ نام قدیم مشگین شهر خیاو
افقی ۱ خدای درویش هو
افقی ۲ گرفتن‬‫ زبان لکنت
افقی ۲ قلعه و حصار اورا
افقی ۲ هنر هفتم سینما
افقی ۳ یار عروس داماد
افقی ۳ فریب‌دهنده ماکر
افقی ۳ ‬‫سختی و عذاب وبال
افقی ۴ حرف تصدیق خودمان بلی
افقی ۴ ناگوار وخیم
افقی ۴ به صورت‬‫ بی‌ضابطه و نسنجیده کیلویی
افقی ۵ لخت و برهنه رت
افقی ۵ ماهر و استاد وارد
افقی ۵ فیل‬‫ ماقبل تاریخ ماموت
افقی ۶ اسب بارکش یابو
افقی ۶ کیسه پول انبان
افقی ۶ نشانه مفعولی را
افقی ۷ ‬‫رشته باریک نوار
افقی ۷ ماهی کنسروی ساردین
افقی ۷ نی میان تهی نال
افقی ۸ سبیل بروت
افقی ۸ گودی‬‫ چیزی یعز
افقی ۸ پسر زکریا(ع) یحیک
افقی ۹ پسندیده نکو
افقی ۹ کج و خمیده ناراست
افقی ۹ جلگه وسیع‬‫ استپ
افقی ۱۰ مادر عرب ام
افقی ۱۰ آبگیر و برکه تالاب
افقی ۱۰ بیزاری نفرت
افقی ۱۱ زخم آبکشیده ناسور
افقی ۱۱ ‬‫آموزگار مدرس
افقی ۱۱ نام ترکی اد
افقی ۱۲ مهماندار میزبان
افقی ۱۲ نوعی خاک سرخ اخرا
افقی ۱۲ ماه پرتابی‬‫ تیر
افقی ۱۳ محبت وداد
افقی ۱۳ ساز جنگ کرنا
افقی ۱۳ قصاب گوشت را از آن آویزان میکند‬‫ قناره
افقی ۱۴ پرده سینما اکران
افقی ۱۴ شیدا واله
افقی ۱۴ شعله آتش الاو
افقی ۱۵ از شهرهای استان‬‫ تهران ری
افقی ۱۵ برگه خرید رسید
افقی ۱۵ از تنگه‌های مهم جهان‬ فلوریدا
عمودی ۱ از آثار وحشی بافقی خلدبرین
عمودی ۱ غیر مسطح ناهموار
عمودی ۲ نمایندگی وکالت
عمودی ۲ وسیله‌ای برای‬‫ برقراری ارتباط تصویری اینترنتی وبکم
عمودی ۲ اسباب اضافی و احتیاطی یدکی
عمودی ۳ ‬‫بیماری کم خونی انمی
عمودی ۳ فلانی یارو
عمودی ۳ لاغر و ضعیف نزار
عمودی ۴ دومین حرف الفبای‬‫ یونانی بتا
عمودی ۴ همراه پشتک وارو
عمودی ۴ دارای پیچ و خم تابدار
عمودی ۵ چارپایان دواب
عمودی ۵ تنبل تناسا
عمودی ۵ ‬‫گرداگرد دهان نس
عمودی ۶ مادر لر دا
عمودی ۶ همسر مرغ خروس
عمودی ۶ خانه محقر و کوچک الونک
عمودی ۷ ‬‫مأیوس و دلسرد نومید
عمودی ۷ اعتراف کردن ایرار
عمودی ۷ گریه کوه رود
عمودی ۸ اهلی و دست‌آموز‬‫ رام
عمودی ۸ ترسانیدن ارعاب
عمودی ۸ مادر ترک انا
عمودی ۹ تربت خاک
عمودی ۹ جامه کهنه و فرسوده مندزس
عمودی ۹ ضد و‬‫ ناسازگار مخالف
عمودی ۱۰ زیرپوش بی‌آستین رکابی
عمودی ۱۰ رعد و برق تندر
عمودی ۱۰ سیاه‌دانه معطر هل
عمودی ۱۱ سنگ آسیاب اس
عمودی ۱۱ بردش معروف است یمانی
عمودی ۱۱ هجران فراق
عمودی ۱۲ ساز زنده‌یاد ‬‫همایون خرم ویولون
عمودی ۱۲ نگهبان حارس
عمودی ۱۲ آتش عرب نار
عمودی ۱۳ پیامبری نبوت
عمودی ۱۳ وجود ندارد نیست
عمودی ۱۳ ‬‫دنبال تالی
عمودی ۱۴ علی ای ... رحمت همای
عمودی ۱۴ پرچم و بیرق راکت
عمودی ۱۴ بهانه و خرده‌گیری‬‫ ایراد
عمودی ۱۵ ورزش توپ و تور والیبال
عمودی ۱۵ کنایه از کار بی‌اساس‬ پادرهوا


جواب مرحله ۳۶۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ طلای سبز صادراتی ایران پسته
افقی ۱ چوب فرش پارکت
افقی ۱ یکه و تنها بیکس
افقی ۲ گوشه‌ها ریوس
افقی ۲ از انواع حساب بانکی ریالی
افقی ۲ زانوی در! لولا
افقی ۳ ‬‫دختران بنات
افقی ۳ بدبختی ادبار
افقی ۳ زشت شنیع
افقی ۴ توستر اون
افقی ۴ ورزش مفرح آبی شنا
افقی ۴ تهیه کردن مقدمات جشن و میهمانی است سوروسات
افقی ۵ پیام‬‫ها رسالات
افقی ۵ خشک کردن مانداب ها با احداث نهر یا گودال زهکشی
افقی ۶ گوشه گیر منزوی
افقی ۶ عامل بیماری زا میکروب
افقی ۷ سرتیپ سابق سرپاس
افقی ۷ راهنمایی‬‫ کردن ارشاد
افقی ۷ حرف نوروزی! سین
افقی ۸ گیاه غده‌ای مورد استفاده در طبخ انواع غذا پیاز
افقی ۸ خاندان ال
افقی ۸ رودخانه اروپایی رن
افقی ۸ دوستی و محبت‬‫ تولا
افقی ۹ خوردن اکل
افقی ۹ نوع تقویم رایج ایران جلالی
افقی ۹ کشور چایی سیلان
افقی ۱۰ سلسله‌ای حکومتگر در ایران ساسانی
افقی ۱۰ حالا اکنون
افقی ۱۱ ماده برطرف کننده ‬‫بوی بد بوگیر
افقی ۱۱ میهمان ناخواسته ایرمان
افقی ۱۲ مامور قطع و وصل کردن ریل ها در دوراهی و ایستگاه قطار سوزنبان
افقی ۱۲ نان پختن خبز
افقی ۱۲ سرخی‬‫ افق شفق
افقی ۱۳ توبه کار تایب
افقی ۱۳ همدستی کردن تبانی
افقی ۱۳ سازمان فضایی یانکی ها! ناسا
افقی ۱۴ صبرزرد الوا
افقی ۱۴ الهه صنعت روم باستان وولکن
افقی ۱۴ از شاعران‬‫ پرآوازه نیشابوری عطار
افقی ۱۵ راه اندازی مجدد سیستم عامل رایانه‌ای ریست
افقی ۱۵ چندین رعیت رعایا
افقی ۱۵ یار دیرین پیچ!‬ مهره
عمودی ۱ مثمر و میوه ده پربار
عمودی ۱ شکرگزاری سپاس
عمودی ۱ پوشاننده است واز صفات باریتعالی ستار
عمودی ۲ از توابع مثلثاتی سینوس
عمودی ۲ پسر مازنی ریکا
عمودی ۲ استاندار‬‫ سابق والی
عمودی ۳ قادر توانا
عمودی ۳ واحد مکالمات تلفنی پالس
عمودی ۳ پادشاه خدایان در اساطیر یونانی زیوس
عمودی ۴ وجود دارد هست
عمودی ۴ آن که بدگویی مردم کند لماز
عمودی ۴ ‬‫شکر پنیر ابنبات
عمودی ۵ بخت و اقبال شانس
عمودی ۵ از چهار جهت اصلی جغرافیایی جنوب
عمودی ۶ کمان ادبیاتی پرانتز
عمودی ۶ تمساح آمریکایی الیگاتور
عمودی ۷ نام دخترانه‬‫ وطنی به معنی ماه صفت ایدا
عمودی ۷ بلندمرتبه والا
عمودی ۷ سرچشمه ینبوع
عمودی ۸ ناپدری راب
عمودی ۸ پایین زیر
عمودی ۸ شهر خروس جنگی لار
عمودی ۸ از ادات استثنا الا
عمودی ۹ طبقه‬‫بندی کردن کلاسه
عمودی ۹ انباز شریک
عمودی ۹ سردی خنکی
عمودی ۱۰ رشته ورزشی المپیکی تیروکمان
عمودی ۱۰ روشندل نابینا
عمودی ۱۱ بلندقامت رشید
عمودی ۱۱ کانالی در مصر که جمال‬‫ عبدالناصر آن را ملی اعلام کرد سویز
عمودی ۱۲ سابقا به طرفداران حزب کمونیست می گفتند بلشویک
عمودی ۱۲ از حلال‌های رنگ تینر
عمودی ۱۲ چندین‬‫ نعمت! نعم
عمودی ۱۳ پیامبری در شکم ماهی یونس
عمودی ۱۳ فرستاده رسول
عمودی ۱۳ آرایشگر مشاطه
عمودی ۱۴ «بزکوهی» «صوت ندا» کلیا
عمودی ۱۴ خانه ییلاقی ویلا
عمودی ۱۴ دهنه اسب‬‫ افسار
عمودی ۱۵ دستگاه تعیین زمان ساعت
عمودی ۱۵ موز بنان
عمودی ۱۵ نوعی طبل کوچک که با دو چوب نواخته می شود‬ نقاره


جواب مرحله ۳۶۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قاری خواننده
افقی ۱ نوعی لاله بسيار زيبا كه از آن با عنوان «اشك سياوش» هم ياد می‌كنند نگونسار
افقی ۲ خداوند رب
افقی ۲ نام دو سردار در شاهنامه ‬‫يكی ايرانی، ديگری تورانی هومان
افقی ۲ مهمتر اهم
افقی ۲ اتمسفر جو
افقی ۳ بخشی از ساختمان دست و پا ساق
افقی ۳ رختشوی گازر
افقی ۳ صوت دردمندی! اخ
افقی ۴ نفر اول ‬‫مسابقه قهرمان
افقی ۴ دوست داشتن ود
افقی ۴ وسط میانه
افقی ۵ بخشنده قبيله طی طایی
افقی ۵ گندم سوده! ارد
افقی ۵ مبين روشنگر
افقی ۶ از غزوات بدر
افقی ۶ هشت پا اختاپوس
افقی ۶ جرس درا
افقی ۷ دريا یم
افقی ۷ روش‬‫ و اسلوب متد
افقی ۷ هم نیز
افقی ۷ جسد مردار لاشه
افقی ۸ از مصالح ساختمانی سیمان
افقی ۸ مضطرب نگران
افقی ۹ كاركنان عمال
افقی ۹ رفيق شفيق یار
افقی ۹ سربه‌راه اهل
افقی ۹ تعجب خانمانه! وا
افقی ۱۰ ‬‫گياه مقدس زرتشتيان هوم
افقی ۱۰ خيرخواهی نکوکاری
افقی ۱۰ از آن به عنوان ماهيچه‌ای برای پمپاژ خون بدن ياد می‌كنند قلب
افقی ۱۱ مايه آرامش‬‫ جان دلارام
افقی ۱۱ سرزمين بلقيس سبا
افقی ۱۱ اجرای حركات نمايشی در كاراته کاتا
افقی ۱۲ كسی كه روزی ديگری را قطع كند نانبر
افقی ۱۲ ويتامين جدولی! کا
افقی ۱۲ ‬‫آشكار نمایان
افقی ۱۳ علامت جمع فارسی ها
افقی ۱۳ دوزخ جهنم
افقی ۱۳ برگ ورق
افقی ۱۴ سرنيزه مک
افقی ۱۴ خويشاوندی نسب
افقی ۱۴ عيوب و ايرادها اشکال
افقی ۱۴ بيماری دا
افقی ۱۵ انتباه هوشیاری
افقی ۱۵ از ارزاق ‬‫عمومی كه مصرف آن در كشورمان بالاتر از ميانگين جهانی تخمين زده می‌شود‬ قندوشکر
عمودی ۱ نسل اين حيوان قطب شمال رو به انقراض است خرسقطبی
عمودی ۱ معاهده عهدنامه
عمودی ۲ صفحه اينترنتی وب
عمودی ۲ ويرانگر هادم
عمودی ۲ سيد و سرور مولا
عمودی ۲ كجاست؟ کو
عمودی ۳ ‬‫تخت پادشاهی سریر
عمودی ۳ سيستم سامانه
عمودی ۴ آهنگر نهامی
عمودی ۴ واحد مسافت دريايی میل
عمودی ۴ مرد خداشناس ربانی
عمودی ۵ سوغاتی تبريز نوقا
عمودی ۵ ذره بنيادی اتم
عمودی ۵ ميوه آتشين نار
عمودی ۵ ‬‫پسوند شباهت سا
عمودی ۶ لحظه دم
عمودی ۶ درجه‌ای درنيروی دريایی ناخدایکم
عمودی ۶ مقابل اختيار جبر
عمودی ۷ عامل تكثير قارچ ها هاگ
عمودی ۷ برهنه رت
عمودی ۷ كشتی جنگی ناو
عمودی ۷ ‬‫مخفف «كاه» و «كوه»! که
عمودی ۸ مجرای تخليه آب پشت بام ناودان
عمودی ۸ نام دخترانه وطنی رکسانا
عمودی ۹ پيش درآمد «بند»! زد
عمودی ۹ واحدی در طول به‬‫پهنای يک آجر پین
عمودی ۹ الفبای حيات! اب
عمودی ۹ تمرين كردن مشق
عمودی ۱۰ پسوند فاعليت گار
عمودی ۱۰ سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل/ بیرون نمی‬‫توان کرد الا به... روزگاران
عمودی ۱۰ شهر توت کن
عمودی ۱۱ صوت شگفتی وه
عمودی ۱۱ موشواره موس
عمودی ۱۱ شاعر مسافر رهی
عمودی ۱۱ جمع ماده مواد
عمودی ۱۲ تئاتر نمایش
عمودی ۱۲ بی زبان لال
عمودی ۱۲ نام پسرانه ‬‫فرنگی کارلو
عمودی ۱۳ ايل و تبار خاندان
عمودی ۱۳ كشتی كوچک قایق
عمودی ۱۴ دندان سوهان! اج
عمودی ۱۴ ديد نگرش
عمودی ۱۴ مخترع ايتاليايی پيل الكتریکی ولتا
عمودی ۱۴ راندن مزاحم دک
عمودی ۱۵ ‬‫كنايه از اوضاع مطلوب است روبهراه
عمودی ۱۵ سردابه‬ ابانبار


جواب مرحله ۳۷۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عالی‌ترین هدف تشکیل خانواده رشداخلاقیومعنوی
افقی ۲ برابر و متناسب بودن دو چیز تعادل
افقی ۲ خموشانه رشوه
افقی ۲ دیگدان اجاق
افقی ۳ تیر پیکاندار یب
افقی ۳ دارای تناسب با صاحب اسم بامسما
افقی ۳ حداقل کمینه
افقی ۴ زباندار بی‌زبان لال
افقی ۴ منحصرا فقط
افقی ۴ روشنایی نور
افقی ۴ پیشوند نفی بی
افقی ۵ روشن‌تر انور
افقی ۵ سنگی از اجتماع دانه‌های خاکستر آتش فشانی توف
افقی ۵ در حمام بجویید لیف
افقی ۵ اثر چربی لک
افقی ۶ موی میان سر کاکل
افقی ۶ دو همزاد، دوقلو توامان
افقی ۷ شیمیدان سوئدی کاشف عنصر اسکاندیوم نیلسن
افقی ۷ دست‌ها ایادی
افقی ۷ آوند ظرف
افقی ۸ جهنم دوزخ
افقی ۸ شاه تو خالی شه
افقی ۸ برهنه رت
افقی ۸ عامل تصادفات سرعت
افقی ۹ از صفات پیامبر اسلام «ص» امی
افقی ۹ بندری در کشور سوئد مالمو
افقی ۹ خرده‌های فلز براده
افقی ۱۰ سازمانی در ویتنام ویتمین
افقی ۱۰ باادب مودب
افقی ۱۱ خم پارچه تا
افقی ۱۱ آش فرنگی سوپ
افقی ۱۱ پسوند مانند اسا
افقی ۱۱ سوگ ماتم
افقی ۱۲ نگاه خیره زل
افقی ۱۲ میل شدید هوس
افقی ۱۲ مخفف امیر میر
افقی ۱۲ برداشت محصول درو
افقی ۱۳ شهری در اصفهان سمیرم
افقی ۱۳ گواهینامه درجه دوم در رانندگی پایهدو
افقی ۱۳ بگوی قرآنی قل
افقی ۱۴ خانه ساحلی ویلا
افقی ۱۴ نامی مردانه یاسر
افقی ۱۴ مقابل پیشروی پسروی
افقی ۱۵ اثر تاریخی همدان ارامگاهباباطاهر
عمودی ۱ عنکبوت سمی رتیلا
عمودی ۱ پشیمانی ندامت
عمودی ۱ منفک سوا
عمودی ۲ قبل از رمضان شعبان
عمودی ۲ روز یوم
عمودی ۲ شهر بندری ترکیه ازمیر
عمودی ۳ بله روسی دا
عمودی ۳ نویسنده فرانسوی رمان «بیابان» برنده نوبل ادبی ۲۰۰۸ لوکلزیو
عمودی ۳ مادر گرامی حضرت علی اکبر (ع) لیلا
عمودی ۴ نزاکت ادب
عمودی ۴ پابرجا و استوار راسخ
عمودی ۴ بله انگلیسی یس
عمودی ۴ اهلی رام
عمودی ۵ اختلاف نظر؛ ناسازگاری خلاف
عمودی ۵ شهر توت کن
عمودی ۵ دچار توهم متوهم
عمودی ۶ جای کشتن مقتل
عمودی ۶ سرشوی شیمیایی شامپو
عمودی ۶ حرف انتخاب یا
عمودی ۷ معلم اول ارسطو
عمودی ۷ رام شده اهلی
عمودی ۷ لشکر سپاه
عمودی ۸ بزرگترین جزیره ایرانی قشم
عمودی ۸ جوانمرد فتی
عمودی ۸ محلی در مکه منا
عمودی ۸ مهره‌ای در شطرنج اسب
عمودی ۹ پول چین یوان
عمودی ۹ جواب پشتک وارو
عمودی ۹ زن گندمگون سمیرا
عمودی ۱۰ کلمه شگفتی وه
عمودی ۱۰ زمان تولد ولادت
عمودی ۱۰ بی آن فطیر است مایه
عمودی ۱۱ هافبک تراکتورسازی کریمی
عمودی ۱۱ رایحه بو
عمودی ۱۱ ایز ردپا
عمودی ۱۲ فراگیر عام
عمودی ۱۲ نت چهارم فا
عمودی ۱۲ جایگاه مرشد در گود زورخانه سردم
عمودی ۱۲ میان وسط
عمودی ۱۳ پاک‌نژاد و عفیف نجیب
عمودی ۱۳ شهری در غرب استان تهران نظراباد
عمودی ۱۳ علامت مفعولی را
عمودی ۱۴ عطر بستنی وانیل
عمودی ۱۴ غرش ابر رعد
عمودی ۱۴ نام دو استخوان بالای سینه ترقوه
عمودی ۱۵ گریبان لباس یقه
عمودی ۱۵ غذای تبریزی کوفته
عمودی ۱۵ مولف نمایشنامه خسیس مولیر


جواب مرحله ۳۷۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ یک ورزش المپیکی، بدون‬‫ برخورد اما پرآسیب! ژیمناستیک
افقی ۱ هتک حرمت‬‫ و حیثیت کسی که به حکم قانون‬‫ دستگیر شده ... است‬‫ ممنوع
افقی ۲ بزرگتر اکبر
افقی ۲ امان از سردرگم آن! کلاف
افقی ۲ ‬‫سهل‌انگاری‬‫ اهمال
افقی ۳ آلودگی نجاست
افقی ۳ بزرگوار فخیم
افقی ۳ کسی که‬ ‫وکالت کاری به او سپرده شده‬‫ موکل
افقی ۴ جان و روان روح
افقی ۴ کلامی برای‬‫ شگفتی وخ
افقی ۴ نغمه‌خوانی ترنم
افقی ۴ سوره‬‫ ‬‫چهارم‬‫ نسا
افقی ۵ زشت و نفرت‌انگیز زننده
افقی ۵ نوشیدنی‬‫ ‬‫معروف‬‫ قهوه
افقی ۶ آقا در لفظ فرانسه موسیو
افقی ۶ خراب‬‫ نیست اباد
افقی ۶ ترمز چارپا‬‫ هش
افقی ۷ ماشین خاکبرداری لودر
افقی ۷ گروه‬‫ نوازنده ارکستر
افقی ۷ شبیه‬‫ وار
افقی ۸ ذوق شخصی سلیقه
افقی ۸ دودمان، ذریه‬‫ نسل
افقی ۸ دیدن‬‫ تماشا
افقی ۹ لقب اروپایی لرد
افقی ۹ دارای فرق متمایز
افقی ۹ ‬‫بیماری کم خونی‬‫ انمی
افقی ۱۰ یار غم هم
افقی ۱۰ جدا از هم مجزا
افقی ۱۰ خجستگی‬‫ میمنت
افقی ۱۱ خودرو سنگین ولوو
افقی ۱۱ لاکپشت کارتونی‬‫ نینجا
افقی ۱۲ نظر رای
افقی ۱۲ نام دخترانه شیما
افقی ۱۲ میوه بر
افقی ۱۲ دور از مقصد‬‫ پرت
افقی ۱۳ یک نوع بیماری واگیر ابله
افقی ۱۳ به صورت جدید و برابر با مقررات و تشریفات رسمی
افقی ۱۳ از توابع طبس‬‫ دارین
افقی ۱۴ غذای ایرانی تهچین
افقی ۱۴ زره جوشن
افقی ۱۴ ناچار‬‫ لابد
افقی ۱۵ پژوهش بررسی
افقی ۱۵ وسیله محاسباتی با کمک خطوط و منحنی‌های ترسیمی‬ دستورنگار
عمودی ۱ سبک و شکل ادبی یا هنری ژانر
عمودی ۱ رتبه‌های شغلی‬‫ سلسلهمراتب
عمودی ۲ هماهنگ یکجور
عمودی ۲ نیمه گرم ولرم
عمودی ۲ دومین شهر پرجمعیت استان زنجان‬‫ ابهر
عمودی ۳ حلال شرعی مباح
عمودی ۳ کشیده شده مدید
عمودی ۳ صندلی معلولین‬‫ ویلچر
عمودی ۴ در بیمارستان خدمت می‌کند نرس
عمودی ۴ قایق زورق
عمودی ۴ گلابی مل
عمودی ۴ فرمان سکوت‬‫ هیس
عمودی ۵ کشور آفریقایی تونس
عمودی ۵ آلیاژ همجوش
عمودی ۵ ساز مولانا‬‫ نی
عمودی ۶ سرکه سک
عمودی ۶ سرود و نغمه خنیا
عمودی ۶ حیله‬‫ تزویر
عمودی ۷ هلاک شدن تلف
عمودی ۷ چشم‌انداز دورنما
عمودی ۷ عبادتگاه مسلمانان‬‫ مسجد
عمودی ۸ سلول یاخته
عمودی ۸ حدیث معروف نبوی کسا
عمودی ۸ شرف و عفت‬‫ ناموس
عمودی ۹ نوشیدنی تخمیری حاصل از شیر که سرمنشأ آن کوه‌های قفقاز در روسیه است کفیر
عمودی ۹ ‬‫نقش و نگار جامه اسلیمی
عمودی ۹ پرستش‬ یشت
عمودی ۱۰ آنچه مایه فخر باشد منقبت
عمودی ۱۰ شیرزن کربلا زینب
عمودی ۱۰ تازه نو
عمودی ۱۱ من و جنابعالی ما
عمودی ۱۱ تبحر مهارت
عمودی ۱۱ متأهل نیست مجرد
عمودی ۱۲ بااهمیت مهم
عمودی ۱۲ دوستی ود
عمودی ۱۲ نظیر مانا
عمودی ۱۲ پیچ شش‌گوش الن
عمودی ۱۳ اسوه نمونه
عمودی ۱۳ بارکش شهری وانت
عمودی ۱۳ مرکز کشور چک پراگ
عمودی ۱۴ خوراک کفش واکس
عمودی ۱۴ جد پیامبر اکرم (ص) هاشم
عمودی ۱۴ گول زننده فریبا
عمودی ۱۵ کتاب معروف شیخ صدوق عللالشرایع
عمودی ۱۵ غرش ابر تندر


جواب مرحله ۳۷۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی نوشیدنی محبوب سرد‬‫ کلاسیک کافهگلاسه
افقی ۱ چسب نجاری‬‫ سریشم
افقی ۲ دیلم اهرم
افقی ۲ داد و ستد سودا
افقی ۲ بارانداز‬‫ اسکله
افقی ۳ به ماده‌ای گویند که با آن ‬‫می‌توان سیر یک ماده را در بدن‬‫ ‬‫تعقیب کرد ردیاب
افقی ۳ تندرست سالم
افقی ۳ باوقار‬‫ متین
افقی ۴ قدرت تاب
افقی ۴ پنهان کردن دس
افقی ۴ ‬‫جانشینان نواب
افقی ۴ نیروگاه شمال ایران‬‫ نکا
افقی ۵ فعالیت‌های تسهیلاتی خدمات
افقی ۵ آواز،‬‫‬‫ترانه‬‫ نغمه
افقی ۶ پیشینیان اسلاف
افقی ۶ عاشق و شیفته شیدا
افقی ۶ ‬‫آش‬‫ با
افقی ۷ رنگی نزدیک به سبز یشمی
افقی ۷ ماهی‬ ‫لذیذ قزلالا
افقی ۷ از نزوالت آسمانی‬‫ برف
افقی ۸ بلندترین قله دنیا اورست
افقی ۸ شهر شمالی امل
افقی ۸ ‬‫برادر‬‫ داداش
افقی ۹ گویشی در کشورمان لری
افقی ۹ حکیم‬‫ یونانی اپیگور
افقی ۹ آماده‬‫ مهیا
افقی ۱۰ رنگ مو مش
افقی ۱۰ هجوم یورش
افقی ۱۰ شک‬‫ دودلی
افقی ۱۱ برتری مزیت
افقی ۱۱ استادی، تبحر‬‫ مهارت
افقی ۱۲ زنگ گردن چهارپا درا
افقی ۱۲ گلی‬‫ زینتی لادن
افقی ۱۲ رشته باریک نخ
افقی ۱۲ سلاح زنبور‬‫ نیش
افقی ۱۳ دوری از مسابقه راند
افقی ۱۳ روز چهاردهم ماه شعبان برات
افقی ۱۳ فراهم کردن‬‫ تدارک
افقی ۱۴ از قدیمی‌ترین کشورهای دنیا یوناس
افقی ۱۴ تباهی، تبهکاری فساد
افقی ۱۴ جای روشنایی‬‫‬‫ منار
افقی ۱۵ زحمت و گرفتاری دردسر
افقی ۱۵ تعزیه‬ شبیهخوانی
عمودی ۱ مقوای نازک کارت
عمودی ۱ تیم فوتبال معروف اسپانیایی که اوایل این ماه قهرمان جام‬‫باشگاه‌های اروپا شد‬‫ه‬‫ ریالمادرید
عمودی ۲ مقصدها اهداف
عمودی ۲ غوغا شورش
عمودی ۲ شهری در استان کرمان‬‫ راور
عمودی ۳ نیرنگ فریب
عمودی ۳ شاعر دوره صفوی امری
عمودی ۳ مثل‬‫ مانند
عمودی ۴ بر شانه هر کس می‌نشست خوشبخت می‌شد هما
عمودی ۴ اثر مولیر فرانسوی خسیس
عمودی ۴ نوعی خار یز
عمودی ۴ ‬‫‬‫وسیله‌ای در دست برزگر‬‫ داس
عمودی ۵ مشکوک بددل
عمودی ۵ بیان تاویل
عمودی ۵ مذکر‬‫ سر
عمودی ۶ نوعی رسوب زمینی لس
عمودی ۶ چاشنی کباب سماق
عمودی ۶ انداختن‬‫ پرتاب
عمودی ۷ قبیله صدر اسلام اوس
عمودی ۷ بیشتر شدن افزایش
عمودی ۷ پرچم‬‫ درفش
عمودی ۸ دربانی کعبه سدانت
عمودی ۸ پدر حضرت نوح (ع) لمگ
عمودی ۸ درخور‬‫ مناسب
عمودی ۹ زودباور هالو
عمودی ۹ اساس کار شالوده
عمودی ۹ نژادی زردپوست‬‫ تای
عمودی ۱۰ مرکز فیلیپین مانیل
عمودی ۱۰ روح و جان روان
عمودی ۱۰ عدد روستا‬‫ ده
عمودی ۱۱ پسوند شباهت سا
عمودی ۱۱ مرکز‬ عراق بغداد
عمودی ۱۱ شجر درخت
عمودی ۱۲ کشیدن رسم
عمودی ۱۲ ضمیر اجتماعی ما
عمودی ۱۲ غذایی با تخم‌مرغ املت
عمودی ۱۲ نمونه نمایشی دمو
عمودی ۱۳ به تنهایی یکتنه
عمودی ۱۳ پولی که شخص قرض گرفته باید بپردازد بدهی
عمودی ۱۳ کتاب زولا نانا
عمودی ۱۴ پرتاب گلوله شلیک
عمودی ۱۴ زیرا برای
عمودی ۱۴ خراب ویران
عمودی ۱۵ بازیگر خانم فیلم سینمایی متروپل به کارگردانی مسعود کیمیایی مهنازافشار
عمودی ۱۵ سفید مایل به زرد شکری


جواب مرحله ۳۷۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سیاح جهانگرد
افقی ۱ ابله و کودن کانا
افقی ۱ مغز سر مخ
افقی ۲ امانتداران امنا
افقی ۲ از شهرهای ‬‫سیستان و بلوچستان زابل
افقی ۲ شادمان و خوشحال خرسند
افقی ۳ آتش برافروخته نایره
افقی ۳ ‬‫جانوری گوشتخوار با پاهای کوتاه راکن
افقی ۳ نمایش غم‌انگیز درام
افقی ۴ گیره‬‫ پزشکی پنس
افقی ۴ فاسد و ضایع تباه
افقی ۴ مشایعت نظامی اسکورت
افقی ۵ آخرین توان نا
افقی ۵ دلربا‬‫ جالب
افقی ۵ آرزوی بزرگ ارمان
افقی ۶ فاخته کوکو
افقی ۶ از شهرهای ایلام ایوان
افقی ۶ تصدیق روسی‬‫ دا
افقی ۷ خرمن ماه هاله
افقی ۷ از شهرهای چهارمحال و بختیاری فارسان
افقی ۷ درخت شجر
افقی ۸ ‬‫چاقوی آشپزخانه کارد
افقی ۸ طرف و جانب سمت
افقی ۸ مثل و مانند همتا
افقی ۹ پرنده‌ای شبیه‬‫کلاغ زاغ
افقی ۹ میوه گرمسیری اناناس
افقی ۹ آقا و سرور مولا
افقی ۱۰ رطوبت نم
افقی ۱۰ عزیز و محترم‬‫ گرامی
افقی ۱۰ قابل مشاهده مریی
افقی ۱۱ موضوع زمینه
افقی ۱۱ انگور خشک مویز
افقی ۱۱ قصد و اراده هم
افقی ۱۲ از‬‫ زیور آلات زنانه گلوبند
افقی ۱۲ گذرگاه مجرا
افقی ۱۲ تظاهر به نیکی ریا
افقی ۱۳ علم سرشماری‬‫ امار
افقی ۱۳ هیات دولت را تشکیل می‌دهند وزرا
افقی ۱۳ شیرین بودن حلاوت
افقی ۱۴ درخت پر‬‫ شاخ و برگ نارون
افقی ۱۴ بخشی از اوستا یسنا
افقی ۱۴ پایتخت نروژ اسلو
افقی ۱۵ پول ژاپن ین
افقی ۱۵ فقیر‬ ‫و بیچیز ندار
افقی ۱۵ بی‌نظیر در تاخت و تاز‬ یکهسوار
عمودی ۱ سنگر جانپناه
عمودی ۱ حیات و معاش زندگانی
عمودی ۲ پنداری و گویی همانا
عمودی ۲ تپه‌ها‬‫ اکام
عمودی ۲ دریاچه‌ای در سوئیس لمان
عمودی ۳ همدم و یار انیس
عمودی ۳ پرنده سیاه کلاغ
عمودی ۳ ‬‫زیارت کنندگان زوار
عمودی ۴ آتش عرب نار
عمودی ۴ از وسایل خوشنویسی جوهر
عمودی ۴ ‬‫نام قدیم بندرعباس گمبرون
عمودی ۵ پرده‌در هتاک
عمودی ۵ دنیا و آخرت دارین
عمودی ۵ چوب خوشبو‬‫ ند
عمودی ۶ گل سرخ رز
عمودی ۶ ادعای دروغین بلوف
عمودی ۶ شترمرغ آمریکایی ناندو
عمودی ۷ از‬‫شهرهای فارس داراب
عمودی ۷ شیر بیشه اسامه
عمودی ۷ تحت و پایین زیر
عمودی ۸ غریزه جنسی‬‫ باه
عمودی ۸ زبان کشور ارمنستان ارمنی
عمودی ۸ واحد تلگراف مرس
عمودی ۹ حقه و فریب کلک
عمودی ۹ فاقد‬‫تحرک ایستا
عمودی ۹ زب مجانی
عمودی ۱۰ ناشایست ناروا
عمودی ۱۰ حیوانى گوشتخوار با پوستى‬‫ نرم و لطیف سمور
عمودی ۱۰ صدمه و آسیب اک
عمودی ۱۱ یار سوزن نخ
عمودی ۱۱ نامی دخترانه‬‫ سمانه
عمودی ۱۱ بادها ریاح
عمودی ۱۲ از شهرهای یزد اردکان
عمودی ۱۲ جداکننده ممیز
عمودی ۱۲ ابریشم ناخالص‬‫ لاس
عمودی ۱۳ شاخ گاو و گوسفند سرون
عمودی ۱۳ باران زمستانی شتوی
عمودی ۱۳ حیوان بدبو راسو
عمودی ۱۴ جای روشنایی منار
عمودی ۱۴ دروغگوی آخرالزمان دجال
عمودی ۱۴ موجود خیالی‬‫ ترسناک هیولا
عمودی ۱۵ نوکر و مستخدم خدمتکار
عمودی ۱۵ میله بتون‬ ارماتور


جواب مرحله ۳۷۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کهکب بادمجان
افقی ۱ نویسنده کاتب
افقی ۱ ساز کوبه‌ای دف
افقی ۲ موزه پاریس‬‫ لوور
افقی ۲ تهیدست فقیر
افقی ۲ نویسنده فرانسوی نمایشنامه خسیس‬‫ مولیر
افقی ۳ یار لورل هاردی
افقی ۳ رسوم اداب
افقی ۳ ره‌آورد زمستان سرما
افقی ۴ خرمن‬‫ گندم بنو
افقی ۴ رهرو سالک
افقی ۴ از تیمهای باشگاهی فوتبال ایتالیا‬‫ لاتزیو
افقی ۵ خاک صنعتی رس
افقی ۵ کیمیای جدید شیمی
افقی ۵ ثعلب روباه
افقی ۶ ‬‫فریاد شادی هورا
افقی ۶ سپاسگزار ممنون
افقی ۶ هزار کیلو تن
افقی ۷ لطافت‬‫ نرمی
افقی ۷ به دور از افراط و تفریط متعادل
افقی ۷ تصدیق فارسی‬‫ اری
افقی ۸ راهنما هادی
افقی ۸ یار کلنگ بیل
افقی ۸ جکوزی ابزن
افقی ۹ تله دام
افقی ۹ اهل قاره‌ما اسیایی
افقی ۹ ‬‫تمر خرما
افقی ۱۰ لحظه کوتاه ان
افقی ۱۰ فراوان بسیار
افقی ۱۰ اندوه ماتم
افقی ۱۱ باور قلبی‬‫ ایمان
افقی ۱۱ فراموشکار ساهی
افقی ۱۱ غوزه پنبه وش
افقی ۱۲ ترمینال پایانه
افقی ۱۲ مقابل گرما سرما
افقی ۱۲ ‬‫فنجان کاپ
افقی ۱۳ ضرر زیان
افقی ۱۳ قوم ترکمن یموت
افقی ۱۳ داداش برادر
افقی ۱۴ هزینه‬ ‫استفاده از خدمات یک موسسه شهریه
افقی ۱۴ سخت و محکم شدید
افقی ۱۴ چانه‬‫زدن در خرید مکاس
افقی ۱۵ اندک کم
افقی ۱۵ فریاد شادی هورا
افقی ۱۵ گذرنامه‬ پاسپورت
عمودی ۱ فیلمی ساخته داوود موثقی بلهبرون
عمودی ۱ بیطار دامپزشک
عمودی ۲ زنان خوبرو اوانس
عمودی ۲ ‬‫شرط بستن رهان
عمودی ۲ اکنون ایهم
عمودی ۳ مزور و ریاکار دورو
عمودی ۳ مرد بخشنده همام
عمودی ۳ از‬‫ماه‌های سریانی ایار
عمودی ۴ همسر زن مرد
عمودی ۴ از سبزیهای خوراکی‬‫ شوید
عمودی ۴ اطلاعیه حزبی بیانیه
عمودی ۵ کم و اندک یسیر
عمودی ۵ از گلهای خوشبو یاسمن
عمودی ۵ ‬‫خدای درویش هو
عمودی ۶ حرف تاسف اف
عمودی ۶ رهبر امام
عمودی ۶ به زغال می‌ماند‬‫ سیاهی
عمودی ۷ قصه‌گویی نقالی
عمودی ۷ از نام‌های قرآن تبیان
عمودی ۷ حکمت ارسطویی‬‫ مشا
عمودی ۸ ابزار احتیاطی یدک
عمودی ۸ ملاک معیار
عمودی ۸ بهره سود
عمودی ۹ اجاره‌بها کرا
عمودی ۹ فالگیری رمالی
عمودی ۹ ‬‫از درجات نظامی سرتیپ
عمودی ۱۰ رنگ زرد طلایی بلوند
عمودی ۱۰ کبوتر صحرایی‬‫ یمام
عمودی ۱۰ مادر لر دا
عمودی ۱۱ زمینه تم
عمودی ۱۱ بیماری آفریقایی ابولا
عمودی ۱۱ پوست دباغی‬‫نشده اهاب
عمودی ۱۲ اثری از سعدی بوستان
عمودی ۱۲ شتر دو کوهان بختی
عمودی ۱۲ نوعی سطح‬‫ شیبدار رمپ
عمودی ۱۳ ارتعاش لرزه
عمودی ۱۳ حیا ازرم
عمودی ۱۳ برادر شیرازی کاکو
عمودی ۱۴ کار‬‫بی‌اساس و نسنجیده دیمی
عمودی ۱۴ زمزمه کردن ترنم
عمودی ۱۴ مجبور شده وادار
عمودی ۱۵ ‬‫کثرت و بسیاری فراوانی
عمودی ۱۵ مجوس‬ اتشپرست


جواب مرحله ۳۷۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عنصری فلزی، نرم و مفتول شدنی به رنگ سفید‬‫نقره‌ای سزیوم
افقی ۱ عروس کوهستان‌های ایران سهند
افقی ۱ سلطان اقیانوس کوسه
افقی ۱ ‬‫نمره ایده آل دانش آموز و دانشجو بیست
افقی ۲ متبسم خندان
افقی ۲ کالا و متاع اروس
افقی ۲ ‬‫جنگاور رزمی
افقی ۲ پوشاننده ساتر
افقی ۳ افزار و ابزار ادات
افقی ۳ شهرستانی در شرق‬‫ آذربایجان شرقی یا شهرستان اهر ارسباران
افقی ۳ احسان و نیکویی منت
افقی ۳ اسب‬‫ و گوشت آذری ات
افقی ۴ دریاچه‌ای در شرق ترکیه وان
افقی ۴ بانگ و آواز ندا
افقی ۴ ‬‫ایاب امدن
افقی ۴ بلندترین قله کوهستان زاگرس دنا
افقی ۴ بی گناه بری
افقی ۵ هزار‬‫کیلو تن
افقی ۵ اسم نام
افقی ۵ نیک خوب
افقی ۵ قمر
افقی ۵ عطاکننده و بخشنده ماه
افقی ۶ فربه سمین
افقی ۶ اثری‬‫ از عبدالرزاق لاهیجی درخصوص کلام و حکمت گوهرمراد
افقی ۶ کشته شده‬‫ در راه خدا شهید
افقی ۷ بزرگوار جلیل
افقی ۷ گلو نای
افقی ۷ زیبنده وابهت شیر نر
افقی ۷ باغ دیدنی ‬‫شیراز یال
افقی ۷ گل محمدی ارم
افقی ۸ قبیله ایل
افقی ۸ قرض وام
افقی ۸ مطلع و آگاه وارد
افقی ۸ نوعی‬‫ بازی میدانی با توپی مغز پلاستیکی و چوبی فلزی گلف
افقی ۸ کاشتنی‬‫ انفجاری مین
افقی ۹ دریا یم
افقی ۹ روش و رفتار مشی
افقی ۹ استاژ کاراموزی
افقی ۹ مزایده حراج
افقی ۱۰ ساده‬‫زیست و بی رغبت به لذات دنیوی زاهد
افقی ۱۰ چهارمین دریاچه بزرگ‬‫ جهان پذیرای دو رود سیحون و جیحون ارال
افقی ۱۰ حمل کردن بردن
افقی ۱۰ پسر‬‫کوروش و برادر کمبوجیه بردیا
افقی ۱۱ استارت خودرو آن را منسوخ‬‫ کرد هندل
افقی ۱۱ فوق بالا
افقی ۱۱ دوستی و محبت وداد
افقی ۱۱ همداستان ویس رامین
عمودی ۱ بخشش و کرم سخاوت
عمودی ۱ اسکار و نوبل آن معروف است جایزه
عمودی ۲ بنایی باستانی واقع در محوطه باستانی پاسارگاد در‬‫ دشت مرغاب زندانسلیمان
عمودی ۳ دو دست یدان
عمودی ۳ وسیله ورزش و بافتنی میل
عمودی ۳ ضربه‬‫ سر فوتبالیست به توپ هد
عمودی ۴ واتیکان بی یکان وات
عمودی ۴ رگ حیاتی‬‫ مصر نیل
عمودی ۴ الگو و سرمشق مدل
عمودی ۵ ضمیر وزین من
عمودی ۵ قوت لایموت نان
عمودی ۵ پنبه‬‫ پاک نکرده وش
عمودی ۶ خداوند او را از خاک آفرید و از روح خود در او‬‫ دمید ادم
عمودی ۶ هرآنچه که یافت نشود نایاب
عمودی ۷ خالص و بی غش سارا
عمودی ۷ قدم گام
عمودی ۷ راز‬‫ بی پایان را
عمودی ۸ عمل پیرایش درخت هرس
عمودی ۸ شهر عادت و خصلت خوی
عمودی ۸ خام‬‫ و نارس کال
عمودی ۹ کودک نوباوه
عمودی ۹ شایسته و برتر والا
عمودی ۱۰ دوازدهمین ماه‬‫ فرنگی دسامبر
عمودی ۱۰ یک دکامتر مربع ار
عمودی ۱۱ در امتحان قبول نشده رد
عمودی ۱۱ ‬‫سیاستمدار نامی فرانسه که خواهان سلطنت مشروطه بود میرابو
عمودی ۱۲ ساحل کران
عمودی ۱۲ صاحب همت رادمرد
عمودی ۱۳ سنگینی وزن
عمودی ۱۳ دارایی مال
عمودی ۱۳ نام کتاب ‬‫مقدس هندوان ودا
عمودی ۱۴ شرنگ سم
عمودی ۱۴ فریاد عدل داد
عمودی ۱۴ آسیب گزند
عمودی ۱۵ وقار‬ ‫و ابهت هیمنه
عمودی ۱۵ بخشی از شیمی که در آن از مواد اولیه حیوانی و نباتی‬‫ بحث می شود الی
عمودی ۱۶ رمق نا
عمودی ۱۶ آبرو شرف
عمودی ۱۶ میوه بر
عمودی ۱۷ جای تحصن بست
عمودی ۱۷ ‬‫پنداشت وهم
عمودی ۱۷ کوه و غاری معروف در شمال شرقی مکه حرا
عمودی ۱۸ حرف‬‫ انتخاب یا
عمودی ۱۸ ثروتمند بای
عمودی ۱۸ انسان و بشر مردم
عمودی ۱۹ نوعی خارپوست بحری‬‫ دارای پنج بازو یا بیشتر ستارهدریایی
عمودی ۲۰ نظم و سامان دادن ترتیب
عمودی ۲۰ استانی‬‫ در مرکز شمال غربی ایران که بلندترین کوه آن بلقیس است زنجان


جواب مرحله ۳۷۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از شاخه‌های ریاضی مثلثات
افقی ۱ این ‬‫رده پس از حشرات از نظر تنوع‬‫ بزرگترین رده جانوری است‬‫ شکمپایان
افقی ۲ هر نوع آش شله
افقی ۲ کهنه و فرسوده مستعمل
افقی ۲ ‬‫دوست بی‌ریا‬‫ مخلص
افقی ۳ یکی از القاب حضرت مهدی (عج)‬‫ قایم
افقی ۳ کافه تریا
افقی ۳ دستورها‬‫ اوامر
افقی ۴ پایداری ثبات
افقی ۴ خرس فلکی در
افقی ۴ بریان ‬‫و اشک ریزان بر آتش‬‫ کباب
افقی ۵ روستا ده
افقی ۵ یکتاپرست موحد
افقی ۵ کشوری‬‫ در آسیا نپال
افقی ۵ برج جدولی‬‫ نل
افقی ۶ مفصل بین ران و ساق پا زانو
افقی ۶ ‬‫خطای انگلیسی ارور
افقی ۶ آنچه در ملک‬‫ شخص باشد‬‫ مال
افقی ۷ عوض بدل
افقی ۷ مددکار یاریگر
افقی ۷ جام ‌بند‬‫ه‬‫ بقچه
افقی ۸ گیاهی گلدار همیشک
افقی ۸ کنایه از چاق خرس
افقی ۸ ‬‫‬‫ملاقات‬‫ دیدار
افقی ۹ درون داخل
افقی ۹ جهان بانو کتایون
افقی ۹ سوی‬‫ دیگر‬‫ ورا
افقی ۱۰ دوش‌انداز ردا
افقی ۱۰ بی‌حرکت ساکن
افقی ۱۰ ‬‬‫شهری در استان زنجان‬‫ اببر
افقی ۱۱ دریا یم
افقی ۱۱ پارچه نخی شبیه به اطلس ساتن
افقی ۱۱ قصاب سلاخ
افقی ۱۱ رنگ مو‬‫ مش
افقی ۱۲ ترسناک مهیب
افقی ۱۲ قدم یک پا لی
افقی ۱۲ میوه ترش و شیرین‬‫ لیمو
افقی ۱۳ امان زنهار
افقی ۱۳ زیر سر خفته بالش
افقی ۱۳ جامه‬‫ لباس
افقی ۱۴ همیشه دایم
افقی ۱۴ پادشاه موسیقی جهان بتهوون
افقی ۱۴ عدد ترتیبی‬‫ دهم
افقی ۱۵ جای ارائه محصولات نمایشگاه
افقی ۱۵ بالکن‬ مهتابی
عمودی ۱ تکلیف محصل مشق
عمودی ۱ با وجود خطر و بیم، بر کاری مصمم شدن و با شجاعت کاری‬‫ کردن‬‫ دلبهدریازدن
عمودی ۲ اهرام معروف ثلاثه
عمودی ۲ پی در پی دمادم
عمودی ۲ اسم‬‫ نام
عمودی ۳ شعله لهیب
عمودی ۳ نام زن عزیز مصر زلیخا
عمودی ۳ آماده‬‫ مهیا
عمودی ۴ قابله ماما
عمودی ۴ لنگ می‌زند شل
عمودی ۴ نوعی شرکت‬‫ سهامی
عمودی ۵ از حروف انگلیسی ام
عمودی ۵ نت اول در یک گام تونیک
عمودی ۵ دیگر‬‫ سایر
عمودی ۶ آزمایش تست
عمودی ۶ یار آدم (ع) حوا
عمودی ۶ نویسنده کاتب
عمودی ۶ بزرگ‬‫ بگ
عمودی ۷ رفت و آمد تردد
عمودی ۷ اتاق یا سالنی برای تعویض لباس رختکن
عمودی ۷ حرف دوم زبان یونانی‬‫ بتا
عمودی ۸ پدر زن حضرت موسی (ع) شعیر
عمودی ۸ کشور عزیزمان ایران
عمودی ۸ شهر دادگاه بین‌المللی‬‫ لاهه
عمودی ۹ بیهوشی کما
عمودی ۹ غذای ایرانی نرگسی
عمودی ۹ انبار گندم‬‫ سیلو
عمودی ۱۰ گلابی مل
عمودی ۱۰ گونه‌ای ماهی‬ استخوانی کپور
عمودی ۱۰ نهنگ وال
عمودی ۱۰ نحس شوم
عمودی ۱۱ سرب سیاه ابار
عمودی ۱۱ پس دنبال
عمودی ۱۱ مقابل آری نه
عمودی ۱۲ دارایی اموال
عمودی ۱۲ ویتامینی در عدس بی
عمودی ۱۲ سیه کاسه و حسود بخیل
عمودی ۱۳ آبیاری زمستانی یخاب
عمودی ۱۳ در خور توانایی مقدور
عمودی ۱۳ اصل و آغاز مبدا
عمودی ۱۴ درد الم
عمودی ۱۴ لاجرم ناچار
عمودی ۱۴ بخشش‌ها مواهب
عمودی ۱۵ یکی از بازیگران مطرح فیلم‌ها و مجموعه‌های طنز تلوزیون ایران نصراللهرادش
عمودی ۱۵ قارچ غیر قابل مصرف سمی


جواب مرحله ۳۷۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ باقی گذاشتن ابقا
افقی ۱ تخته نازک فیبر
افقی ۱ ‬‫شاه ماهی‬‫ مانلی
افقی ۲ بیوسفر زیستکره
افقی ۲ گیاه سرشوی سدر
افقی ۲ ‬‫بالشتک نان پزی‬‫ یوک
افقی ۳ فنجان قهوه کپ
افقی ۳ دستگاهی در‬‫ موسیقی خودمان ماهور
افقی ۳ هماهنگ‬‫ یکجور
افقی ۴ بهشت شداد ارم
افقی ۴ کتاب آلفرد‬‫ دوموسه‬‫ دمدمیمزاج
افقی ۵ نگرش رویه
افقی ۵ بوی مخصوص‬‫ غذای مانده نا
افقی ۵ داغ کردن کی
افقی ۵ تنگه‬‫ استراتژیک‬‫ هرمز
افقی ۶ طور دیگر نشان دادن وانمود
افقی ۶ ‬‫چهره خد
افقی ۶ عنصر بدن‬‫ کلسیم
افقی ۷ با ناز آید ادا
افقی ۷ خوشمزه گوارا
افقی ۷ زرد‬‫ انگلیسی‬‫ یلو
افقی ۸ رشته باریک نخ
افقی ۸ توپولوژی مکانشناسی
افقی ۸ ‬‫مرکز ایالت بروتاین فرانسه‬‫ رن
افقی ۹ قوچ راک
افقی ۹ بی‌خبر از پیاده سواره
افقی ۹ ‬‫‬‫نیروگاه ایران‬‫ نکا
افقی ۱۰ وسیله سنگ انداز فلاخن
افقی ۱۰ رایحه بو
افقی ۱۰ ‬‫دانا و حکیم‬‫ فیلسوف
افقی ۱۱ شهری در روسیه تولا
افقی ۱۱ هنوز شاد نشده شا
افقی ۱۱ تلخ مر
افقی ۱۱ بازیکن سابق تیم یوونتوس‬‫ اپیا
افقی ۱۲ عندلیب هزاردستان
افقی ۱۲ همسر زن‬‫ مرد
افقی ۱۳ دیوانه مجنون
افقی ۱۳ پندارها اوهام
افقی ۱۳ یازده‬‫ اا
افقی ۱۴ سطل آبکشی دلو
افقی ۱۴ کاپیتان دوم لیورپول اگر
افقی ۱۴ جعبه بزرگ روی قطار‬‫ کانتینر
افقی ۱۵ سوم شخص جمع ایشان
افقی ۱۵ ظرف چهار و نیم لیتری گالن
افقی ۱۵ یک مجموعه انیمیشنی سرگرم‬‫کننده برای خردسالان ۲ تا ۵ سال‬ لویی
عمودی ۱ شعری سروده مهرداد اوستا ازکاروانرفته
عمودی ۱ رنجوری‬‫ دا
عمودی ۲ نترس بیپروا
عمودی ۲ دایی شیرازی خالو
عمودی ۲ ناسیونال‬‫ ملی
عمودی ۳ کشیش قس
عمودی ۳ گل دندان مینا
عمودی ۳ خوراک ایرانی‬‫ کالهجوش
عمودی ۴ کامل تر اتم
عمودی ۴ مونس همدم
عمودی ۴ انباره‬‫ خازن
عمودی ۵ طرح نظام قدیم آموزشی کاد
عمودی ۵ مایه دارویی واکسن
عمودی ۵ هنگام‬‫ اوان
عمودی ۶ دانا و هوشمند فرهمند
عمودی ۶ یکی از گروه‌های خونی او
عمودی ۶ سم‬‫ شرنگ
عمودی ۷ از حواریون خائن یهودا
عمودی ۷ شهری در خراسان رضوی گناباد
عمودی ۷ غیرت، تعصب‬‫ رگ
عمودی ۸ پایتخت کشور ایتالیا رم
عمودی ۸ خندان خوشرو
عمودی ۸ مخفف ساو‬‫ سا
عمودی ۹ چاه کهنه رس
عمودی ۹ منحصر به فرد یکدانه
عمودی ۹ توکل کننده‬ متوکل
عمودی ۱۰ کار نسنجیده دیمی
عمودی ۱۰ از اساطیر مصر باستان را
عمودی ۱۰ شهر قائم‌مقام فراهان
عمودی ۱۱ کانون دایره مرکز
عمودی ۱۱ هندبا کاسنی
عمودی ۱۱ برکت سفره نان
عمودی ۱۲ نادان جاهل
عمودی ۱۲ لباس بی‌آستر یکلا
عمودی ۱۲ داستان کوتاه متل
عمودی ۱۳ یکی از ایالات صنعتی آمریکا نیوجرسی
عمودی ۱۳ هرزنامه الکترونیکی اسپم
عمودی ۱۳ قمر مشتری یو
عمودی ۱۴ پنیر تازه لور
عمودی ۱۴ نویسنده حادثه درویشی میلر
عمودی ۱۴ انهدام ویرانی
عمودی ۱۵ طلیعه اعداد یک
عمودی ۱۵ اثر آنجل دساودرا ادیب اسپانیایی ازمونوفاداری


جواب مرحله ۳۷۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ایجاد زمینه مساعد برای ناثیر گذاشتن در اذهان دیگران و دستیابی به هدفی معمولا ناروا جوسازی
افقی ۱ سرپرست کارگران استادکار
افقی ۲ از جنس پی وی سی پلیکا
افقی ۲ بازرسی و جستجو تفتیش
افقی ۳ پیدا نشدنی نایاب
افقی ۳ شیره انگور مت
افقی ۳ نام زنانه هما
افقی ۳ سلیقه مد
افقی ۴ زبان مردم پاکستان اردو
افقی ۴ کارگردان فیلم دونده نادری
افقی ۴ مسابقه اتومبیل‌رانی رالی
افقی ۵ خیلی کم نمه
افقی ۵ جهت سو
افقی ۵ قرارداد جبران زیان وارد شده بیمه
افقی ۵ حرف دوم یونانی بتا
افقی ۶ خطاب نزدیک هی
افقی ۶ استان سبلان اردبیل
افقی ۶ دوران پس از بیماری نقاهت
افقی ۷ آرزومند امیدوار
افقی ۷ پسوند آغشتگی گین
افقی ۷ رایحه بو
افقی ۸ جانوری با پوست قیمتی خز
افقی ۸ صحنه نمایش سن
افقی ۸ نت چهارم فا
افقی ۸ غذای ساده اش
افقی ۹ گیاه توخالی نی
افقی ۹ شکمو و سروچران دله
افقی ۹ میله آویزان کردن پرده‌ها چوبپرده
افقی ۱۰ مالک گردانیدن تملیک
افقی ۱۰ نقاشی روی شیشه ویترای
افقی ۱۰ نقشه انگلیسی مپ
افقی ۱۱ چهارچوب عکس قاب
افقی ۱۱ وحشت هراس
افقی ۱۱ پرگویی ور
افقی ۱۱ نخست اول
افقی ۱۲ روشن‌تر انور
افقی ۱۲ زر و طلای سرخ التون
افقی ۱۲ به جهت برای
افقی ۱۳ ام‌الخبائث می
افقی ۱۳ رشته شمشیرباری اپه
افقی ۱۳ پول سامورایی‌ها ین
افقی ۱۳ شهری در خراسان شمالی جاجرم
افقی ۱۴ شیوه اسلوب
افقی ۱۴ وسیله هندسی گونیا
افقی ۱۵ چیدن علف هرز وجینکردن
افقی ۱۵ جماعت‌ها جماعات
عمودی ۱ دلچست، درست و حسابی جانانه
عمودی ۱ کینه‌کش انتقامجو
عمودی ۲ پیامبر بنی‌اسرائیل ارمیا
عمودی ۲ برد و شمشیرش معروف است یمانی
عمودی ۳ روشنایی صبح سپیده
عمودی ۳ فرمانده بدن مخ
عمودی ۳ چغندر پخته لبو
عمودی ۳ حرف ندا ای
عمودی ۴ زبانه آتش الاو
عمودی ۴ خدایی ایزدی
عمودی ۴ زنجبیل شامی راسن
عمودی ۵ زینت و زیور زیب
عمودی ۵ مقابل گرم سرد
عمودی ۵ مایه بدنامی و رسوایی لکه
عمودی ۵ محافظ چشم پلک
عمودی ۶ عدد اول یک
عمودی ۶ اثری از ویکتور هوگو نودوسه
عمودی ۶ پلیس جاده‌ها راهور
عمودی ۷ ولیکن اما
عمودی ۷ پسوند مراقبت بان
عمودی ۷ نهنگ دریایی وال
عمودی ۷ ناپسند بد
عمودی ۸ چاره اندیشی تدبیر
عمودی ۸ ماهیت چیستی
عمودی ۹ واحد بدمینتون ست
عمودی ۹ جاده آهنی ریل
عمودی ۹ واحدی در طول فوت
عمودی ۹ صدای گریه بچه ونگ
عمودی ۱۰ فهماندن تفهیم
عمودی ۱۰ پایتخت بوتسوانا گابرون
عمودی ۱۰ درختی جنگلی از تیره نارون‌ها وج
عمودی ۱۱ ذره تجزیه‌ناپذیر اتم
عمودی ۱۱ گوارا هنی
عمودی ۱۱ سال گذشته پار
عمودی ۱۱ ذات جنم
عمودی ۱۲ سرزمین دیار
عمودی ۱۲ پرنده خوش‌آواز قناری
عمودی ۱۲ ضروری و لازم بایا
عمودی ۱۳ مرتجع لاستیکی کش
عمودی ۱۳ خودداری ابا
عمودی ۱۳ عملی گردید شد
عمودی ۱۳ بازگردانیدن ارجاع
عمودی ۱۴ برافروخته ملتهب
عمودی ۱۴ صاف هموار
عمودی ۱۵ بخش سردساز موتور خودرو رادیاتور
عمودی ۱۵ از بنادر انگلیس پلیموت


جواب مرحله ۳۷۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ برگزیده و برتر و بالاتر از دیگران سرامد
افقی ۱ ایران آخرین پناهگاه ‬‫این پستاندار در نیم کره شمالی زمین است یوزپلنگ
افقی ۱ درختی از تیره‬‫ بیدها سپیدار
افقی ۲ روزانه یومیه
افقی ۲ نسل و فرزندان زادورود
افقی ۲ وسیله تعیین جهت وزش‬‫ باد بادنما
افقی ۳ زمان اندک ان
افقی ۳ اضافه زاید
افقی ۳ پیرایش درخت و گیاه هرس
افقی ۳ بیخود ‬‫و دروغکی الکی
افقی ۳ قطعه بزرگ شیشه جام
افقی ۴ اسباب و اثاثیه خانه مان
افقی ۴ از‬‫گل‌های زیبا نرگس
افقی ۴ مهمانخانه هتل
افقی ۴ بهره و نصیب قسمت
افقی ۴ ساز شاکی نی
افقی ۵ جامه‬ پوشیدنی کسوت
افقی ۵ کانون استان مرکزی و از قطب های صنعتی ایران اراک
افقی ۵ ‬‫مردبی زن ایم
افقی ۵ از خنیاگران دوره ساسانی که مبدع نوعی چنگ بود رامتین
افقی ۶ شیرینی تولد کیک
افقی ۶ عاقبت اندیش دوراندیش
افقی ۶ کیسه صابون لیف
افقی ۷ مرکز ولایت‬ ‫جوزجان و مرکز قوم ازبک در افغانستان شبرغان
افقی ۷ حلقه مروارید هار
افقی ۷ دست‬‫ چپ یسار
افقی ۷ هویج زردک
افقی ۸ رود ناشنوا کر
افقی ۸ تاکنون هنوز
افقی ۸ فرزندزاده نوه
افقی ۸ پسر گودرز و‬‫ نوه کشواد زرین‌کلاه رهام
افقی ۸ خوشمزه ترین‌ آش شله
افقی ۹ تعلیم و آموزش یاد
افقی ۹ به ‬‫زبان راندن شهادتین اشهد
افقی ۹ اطمینان و بی‌خوف امن
افقی ۹ تاریک و سیاه تیره
افقی ۹ ورزش‬‫ مادر دو
افقی ۱۰ بی ثمر و بی‌فایده بیهوده
افقی ۱۰ وزیر کاردان و خردمند انوشیروان‬‫ بزرگمهر
افقی ۱۰ بهار ابسال
افقی ۱۱ فیلمی به کارگردانی محسن امیریوسفی با بازی‬‫ هنرمندانه حمید فرخ‌نژاد اتشکار
افقی ۱۱ شاهکار جاودانه حکیم ابوالقاسم‬‫ فردوسی شاهنامه
افقی ۱۱ توانایی در کار مهارت
عمودی ۱ فرزند کیومرث که به دست خزوران دیو کشته شد سیامک
عمودی ۱ ‬‫صبور و بردبار شکیبا
عمودی ۲ از ریشه آن ماده قرمز رنگی به دست می آید که در‬‫ رنگرزی به کار می رود روناس
عمودی ۲ دوری و بیزاری برایت
عمودی ۳ عزیز همه ام
عمودی ۳ خدمتکار‬‫ مرد نوکر
عمودی ۳ کرم و بخشش دهش
عمودی ۴ یار صندلی میز
عمودی ۴ دیوار کم قطر و نازک تیغه
عمودی ۴ ‬‫قورباغه وک
عمودی ۵ عضو خندان دهان
عمودی ۵ انبار غله جهان کانادا
عمودی ۶ چین و چروک‬‫ پوست یرا
عمودی ۶ شهری در استان مازندران نوشهر
عمودی ۷ آخرین پادشاه ساسانی‬‫ یزدگرد
عمودی ۷ چله کمان زه
عمودی ۸ مفتوح وا
عمودی ۸ انارش نظیر ندارد ساوه
عمودی ۸ کامل و عالی دبش
عمودی ۹ ‬‫بی‌رغبت و متنفر زده
عمودی ۹ کناره و ساحل کران
عمودی ۹ به دنیا آوردن بچه زا
عمودی ۱۰ نوعی‬‫ خوراکی از سبزیجات له شده پوره
عمودی ۱۰ فک ارواره
عمودی ۱۱ غارهای زیبای سیلموند، ‬‫همیون و میرملاس که حاوی نقاشی‌هایی از ده‌ها هزار سال پیش ‬‫هستند در این استان کشورمان واقع شده‌اند لرستان
عمودی ۱۱ همه و یکنواخت همگن
عمودی ۱۲ تازه و جدید نو
عمودی ۱۲ سرزمینی باستانی در آسیای صغیر که‬‫ کرزوس آخرین پادشاه آن به داشتن ثروتی سرشار در تاریخ مشهور‬‫است لیدی
عمودی ۱۲ قسمت خارجی ساختمان نما
عمودی ۱۳ سائل گدا
عمودی ۱۳ آسان و ممکن‬‫ میسر
عمودی ۱۳ همچنین هم
عمودی ۱۴ نااستوار لق
عمودی ۱۴ گیاهی است اشتهاآور، تصفیه کنده‬‫ خون و برطرف کننده بیماری‌های پوستی، ضدجوش و حساسیت شاهتره
عمودی ۱۵ فرومایه و بی وقار سبکسر
عمودی ۱۵ فکر و اندیشه رای
عمودی ۱۶ لگدکوب شده پایمال
عمودی ۱۶ هدف‬‫ و مقصود مرام
عمودی ۱۷ عنصر شیمیایی ید
عمودی ۱۷ بازشناختن تمیز
عمودی ۱۷ انعام هبه
عمودی ۱۸ جای‬ ‫خلوت و آرام دنج
عمودی ۱۸ زادگاه زنده یاد پروفسور سید محمود حسابی تفرش
عمودی ۱۸ ‬‫پسوند شباهت سا
عمودی ۱۹ آن چه که به رسم امانت به کسی بسپارند‬‫ امانی
عمودی ۱۹ محبوب دلدار
عمودی ۲۰ هم‌داستان ویس رامین
عمودی ۲۰ پیر شدن و سالخوردگی کهولت


جواب مرحله ۳۸۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از جلال آل احمد نفرینزمین
افقی ۱ بخشی از رویان دانه گیاهک
افقی ۲ قرن‌ها قرون
افقی ۲ بیرونی‌ترین بخش پوست گیاهان بشره
افقی ۲ متهد به کاری شده متکلف
افقی ۳ نقل کردن مطلب روایت
افقی ۳ بی‌گمان یقین
افقی ۳ بسیار نالنده انان
افقی ۴ مهمانخانه هتل
افقی ۴ غذای آبکی اش
افقی ۴ مایع و روان، پرآب ابکی
افقی ۴ ظرف آب‌کشی دلو
افقی ۵ خم بزرگ دن
افقی ۵ زدن کوفتن
افقی ۵ زمین سبز و خرم میان صحرا واحه
افقی ۶ طوفان دریا کولاک
افقی ۶ حرف مجهول ایکس
افقی ۶ از سوره‌های قرآن کریم صف
افقی ۷ شوینده غسال
افقی ۷ شهر همدان فامنین
افقی ۷ همیشه بودن در جایی عدن
افقی ۸ اندک قلیل
افقی ۸ قسمت خارجی ساختمان نما
افقی ۸ تباه و هلاک دمار
افقی ۹ بانگ اوا
افقی ۹ بدون معطلی بیدرنگ
افقی ۹ در آب فرو رفته غریق
افقی ۱۰ رود بزرگ که وارد دریا شود شط
افقی ۱۰ کشور آسیایی اردن
افقی ۱۰ شاعر دوره سلجوقیان انوری
افقی ۱۱ ظرف حلبی بزرگ چلیک
افقی ۱۱ وسیله‌ها اسباب
افقی ۱۱ ضمیر سه کیلویی من
افقی ۱۲ نرم لین
افقی ۱۲ بخشی از مال که به مستمند دهند زکات
افقی ۱۲ سرای مهر و محبت دل
افقی ۱۲ گستردن بسط
افقی ۱۳ انبوه خلق توده
افقی ۱۳ ماه دهم قمری شوال
افقی ۱۳ در بند بودن اسیری
افقی ۱۴ دیدار مکان مقدس زیارت
افقی ۱۴ اثر پرویز قاضی سعید پلنگ
افقی ۱۴ متن‌ها متون
افقی ۱۵ هدیه دیدن روی عروس رونما
افقی ۱۵ فیلمی با بازی افسانه بایگان کافهستاره
عمودی ۱ جریمه و تاوان سخت نقرهداغ
عمودی ۱ فوتبالیست آلمانی اشملتزر
عمودی ۲ متواضع فروتن
عمودی ۲ افتادن و اثر آلبر کامو سقوط
عمودی ۲ نوعی اسباب بازی یویو
عمودی ۳ قاعده و روش روال
عمودی ۳ اسباب و مطاع کالا
عمودی ۳ آن قدر چندان
عمودی ۴ تازه ترکی ینی
عمودی ۴ سواری روی کول و پشت کولی
عمودی ۴ بچه دزد معروف ال
عمودی ۴ حجم فرعونی هرم
عمودی ۵ برآمدگی روی پوست تاول
عمودی ۵ پر لبریز
عمودی ۵ نیمه بار تا
عمودی ۶ رایگان زب
عمودی ۶ پشتش پیداست شفاف
عمودی ۶ کشتی کوچک بکسل کننده یدککش
عمودی ۷ راه رفتن مشی
عمودی ۷ حرکت دادن تکاندن
عمودی ۷ سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک
عمودی ۸ بیماری زردی یرقان
عمودی ۸ جای عبور ممر
عمودی ۸ اثر شاتوبریان اتالا
عمودی ۹ آواز مهیب نهیب
عمودی ۹ از میوه‌های گرمسیری اناناس
عمودی ۹ مایع زرد رنگ درون عروق لنفاوی لنف
عمودی ۱۰ خوبی نکویی
عمودی ۱۰ قبه بالای معابد و مساجد گنبد
عمودی ۱۰ وقت و زمان گه
عمودی ۱۱ ناپیدا گم
عمودی ۱۱ یاقوت یاکند
عمودی ۱۱ بلند مرتبه والا
عمودی ۱۲ حرف نهم یونانی یتا
عمودی ۱۲ ادراک حس
عمودی ۱۲ باختر مغرب
عمودی ۱۲ مقام و عنوان سمت
عمودی ۱۳ انباشته و پر اکنده
عمودی ۱۳ برهنه عاری
عمودی ۱۳ نظیر ندارد بیتا
عمودی ۱۴ ماه نو هلال
عمودی ۱۴ برنج مرغوب صدری
عمودی ۱۴ شادمان مسرور
عمودی ۱۵ کفن کردن و به خاک سپردن کفنودفن
عمودی ۱۵ محل کنترل ورود و خروج افراد هنگام شیوع بیماری واگیردار قرنطینه


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.