جواب مراحل 601 تا 620 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 7,664 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 601 | مرحله 602 | مرحله 603 | مرحله 604 | مرحله 605 | مرحله 606 | مرحله 607 | مرحله 608 | مرحله 609 | مرحله 610 | مرحله 611 | مرحله 612 | مرحله 613 | مرحله 614 | مرحله 615 | مرحله 616 | مرحله 617 | مرحله 618 | مرحله 619 | مرحله 620 |

جواب مرحله ۶۰۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از اجزای سفره هفت سین ماهیگلی
افقی ۱ از خشکبار برگههلو
افقی ۲ مطلع اگاه
افقی ۲ برادر عرب اخوی
افقی ۲ پایان انتها
افقی ۳ ششلول رولور
افقی ۳ ویران کننده هادم
افقی ۳ پرچم رایت
افقی ۴ غمگین اسی
افقی ۴ حرف انتخاب یا
افقی ۴ آتشکده حمام گلخن
افقی ۴ خودپسندی کبر
افقی ۵ عید جدولی تت
افقی ۵ دیندار متدین
افقی ۵ نیروبخش مقوی
افقی ۶ بدقواره، شکمو گامبو
افقی ۶ واحد شمارش درخت اصله
افقی ۶ اشاره به ذات حق هو
افقی ۷ ره‌توشه زاد
افقی ۷ تراکم، فراوانی انبوهی
افقی ۷ الگو مدل
افقی ۸ قنات کاریز
افقی ۸ عقاید ارا
افقی ۸ غوغا، جار و جنجال هیاهو
افقی ۹ اما ولی
افقی ۹ شهری در استان خراسان شمالی بجنورد
افقی ۹ قطب مثبت باتری اند
افقی ۱۰ کجاست کو
افقی ۱۰ کتلت شامی
افقی ۱۰ نمایشگاه نقاشی گالری
افقی ۱۱ بالنگ ترنج
افقی ۱۱ متابعت پیروی
افقی ۱۱ حرف فاصله تا
افقی ۱۲ گیاه سرشوی سدر
افقی ۱۲ نسبت زن و شوهر به هم همسر
افقی ۱۲ تپه تل
افقی ۱۲ ماشین دارد اما بعضی‌ها ندارند باک
افقی ۱۳ حضور داشتن بودن
افقی ۱۳ بعضی‌ها آب در آن می‌کوبند هاون
افقی ۱۳ معادل فارسی آیفون اوابر
افقی ۱۴ موضوع و متن زمینه
افقی ۱۴ بیهوده یاوه
افقی ۱۴ یار مجنون لیلی
افقی ۱۵ مراسمی که به خاطر شخص یا رویدادی برگزار می‌شود یادواره
افقی ۱۵ از زمان این پادشاه رسم دادن سکه در نوروز به عنوان عیدی متداول شد هرمزدوم
عمودی ۱ مسابقه دو استقامت ماراتن
عمودی ۱ از غذاهای ایرانی کوکوسبزی
عمودی ۲ هشتمین ماه میلادی اگوست
عمودی ۲ جانور مکنده زالو
عمودی ۲ مجلس روسیه دوما
عمودی ۳ ستاره دنباله‌دار هالی
عمودی ۳ چار چرخه گاری
عمودی ۳ شک تردید
عمودی ۴ ناگهانی یهو
عمودی ۴ با معنوی میانه‌ای ندارد مادی
عمودی ۴ ضد خیر شر
عمودی ۴ گهواره بچه ننو
عمودی ۵ ضرباهنگ ریتم
عمودی ۵ شعله آتش زبانه
عمودی ۵ بخار دهان ها
عمودی ۶ نت منفی لا
عمودی ۶ سخنوران و شاعران ادبا
عمودی ۶ کاسه سر با هشت استخوان جمجمه
عمودی ۷ گریبان یخه
عمودی ۷ ملیت ارسطو یونانی
عمودی ۷ محصول چتر سایه
عمودی ۸ اتاق قطار واگن
عمودی ۸ امر به رفتن برو
عمودی ۸ هراس پروا
عمودی ۹ شاعر عاشق بیدل
عمودی ۹ در به دری اوارگی
عمودی ۹ فرزندزاده نوه
عمودی ۱۰ ابتلا و گرفتاری مخمصه
عمودی ۱۰ اسباب ورزش و بازی دارت
عمودی ۱۰ شامل همه می‌شود هر
عمودی ۱۱ مخفف آگاه گا
عمودی ۱۱ آنچه مربوط به حمل و نقل باشد نقلیه
عمودی ۱۱ در و پنجره به وسیله آن باز و بسته می‌شود لولا
عمودی ۱۲ کار نمایان هنر
عمودی ۱۲ کلمه شگفتی وه
عمودی ۱۲ کمک یاری
عمودی ۱۲ کشوری کوچک در اروپا ولز
عمودی ۱۳ پرده دری و بی‌شرمی هتاکی
عمودی ۱۳ نقاش مدعی رسالت مانی
عمودی ۱۳ واژه استلزام باید
عمودی ۱۴ شعله لهیب
عمودی ۱۴ شانه به سر هدهد
عمودی ۱۴ اثر نقاش تابلو
عمودی ۱۵ ورزش آبی واترپولو
عمودی ۱۵ از پرنده‌ها یاکریم


جواب مرحله ۶۰۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از آثار جک لندن آمریکایی تیرهبختان
افقی ۱ مرکز دایره کانون
افقی ۲ نامی پسرانه سینا
افقی ۲ نوعی یقه هفت
افقی ۲ نام دریایی در اساطیر یونان اترا
افقی ۳ ضربه سر در فوتبال هد
افقی ۳ کلمه شگفتی وه
افقی ۳ یکی از جزایر اسپانیا تنریف
افقی ۳ خمیازه اسا
افقی ۴ اسکنه نجاری پرما
افقی ۴ عدد هندسی پی
افقی ۴ رواج دادن ترویج
افقی ۵ راه فاضلاب اگو
افقی ۵ درود سلام
افقی ۵ اراده قوی همت
افقی ۵ پنجمین حرف انگلیسی ای
افقی ۶ رساله دکتری تز
افقی ۶ گلی گرمسیر و زیبا با ساقه شکننده و آبدار بگونیا
افقی ۶ روش علمی متد
افقی ۷ گوجه فرنگی تمات
افقی ۷ ورزشی در خشکی و آب شنا
افقی ۷ به خاطر اینکه، به علت برای
افقی ۸ حرف دهن کجی یی
افقی ۸ سنگ نوشته لوح
افقی ۸ جامه صاف کن اتو
افقی ۸ بچه می‌زند نق
افقی ۹ روش و طریقه نحوه
افقی ۹ لوس ننر
افقی ۹ واحد بازی تکواندو راند
افقی ۱۰ طولانی‌ترین رود دنیا نیل
افقی ۱۰ فراوان‌ترین عنصر موجود در جهان اکسیژن
افقی ۱۰ چاشنی ساندویچ سس
افقی ۱۱ خطاب بی‌ادبانه هی
افقی ۱۱ تفسیر کردن شرح
افقی ۱۱ بالاترین رنگ سیاه
افقی ۱۱ نمازی که بدون وضو هم خوانده می‌شود میت
افقی ۱۲ فرمانروایی امارت
افقی ۱۲ اسم ترکی اد
افقی ۱۲ پرتکلم‌ترین زبان دنیا چینی
افقی ۱۳ اهلی و دست آموز رام
افقی ۱۳ کشور باستانی جنوب ایران عیلام
افقی ۱۳ جفت ماده نر
افقی ۱۳ ضمیر اشاره ان
افقی ۱۴ حمله ناگهانی یورش
افقی ۱۴ سوغات گجرات تمر
افقی ۱۴ پهلوان تروا اشیل
افقی ۱۵ فیلم سیروس الوند مزاحم
افقی ۱۵ لقب شاپور ساسانی ذوالاکتاف
عمودی ۱ انتقال فکر تلهپاتی
عمودی ۱ کلیسایی در ارومیه ننهمریم
عمودی ۲ شهر خراسان رضوی درگز
عمودی ۲ نام پسر حضرت زکریا یحیی
عمودی ۲ از شهرهای استان فارس اوز
عمودی ۳ خاک کوزه‌گری رس
عمودی ۳ درخت انگور مو
عمودی ۳ ملک و آبی که به کسی واگذار شود تا از طریق آن زندگی خود را تأمین کند تیول
عمودی ۳ امیران امرا
عمودی ۴ فیلم ملاقلی‌پور هیوا
عمودی ۴ شهر مرکبات بم
عمودی ۴ بوییدن شم
عمودی ۴ خسیس شح
عمودی ۵ اسباب سفر بنه
عمودی ۵ اندیشه و فکر سگال
عمودی ۵ بادبان شراع
عمودی ۶ کتف خا
عمودی ۶ سیاره یخی پلوتون
عمودی ۶ آزادگی حریت
عمودی ۷ دیگ مسی بزرگ تیان
عمودی ۷ یرنا حنا
عمودی ۷ شاگردی کردن تلمذ
عمودی ۸ عصری از دوران تاریخی زندگی بشر اهن
عمودی ۸ گوسفند ماده میش
عمودی ۸ سینمای آبادان رکس
عمودی ۸ نوعی یقه ارو
عمودی ۹ بیزاری نفرت
عمودی ۹ مادر ترکی انا
عمودی ۹ نام قدیم تایلند سیام
عمودی ۱۰ تار تیره
عمودی ۱۰ یک دسته سرباز اتریاد
عمودی ۱۰ خاندان ال
عمودی ۱۱ شهری در استان گیلان فومن
عمودی ۱۱ کلمه واژه
عمودی ۱۱ قلمه گیاه نشا
عمودی ۱۲ یک بر روی یک اا
عمودی ۱۲ هنوز انگلیسی یت
عمودی ۱۲ تکرار حرفی نن
عمودی ۱۲ تکاور چریک
عمودی ۱۳ بچه چهارپایان نتاج
عمودی ۱۳ شهری در استان آذربایجان شرقی مرند
عمودی ۱۳ شراب می
عمودی ۱۳ ورق کاغذ لت
عمودی ۱۴ مهار شتر ورس
عمودی ۱۴ فضایی در ساختمان‌ها اتاق
عمودی ۱۴ بیمارستانی قدیمی در تهران سینا
عمودی ۱۵ یأس ناامیدی
عمودی ۱۵ تجدید رسیدگی کردن استیناف


جواب مرحله ۶۰۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ درگیری به وجود آوردن جنجالبهپاکردن
افقی ۲ زیور زیب
افقی ۲ زمخت و بدقواره نکره
افقی ۲ پارچه کم عرض یکلا
افقی ۳ فرمانده بدن مخ
افقی ۳ شهری در ایتالیا تیرانو
افقی ۳ میوه قابل برداشت رسیده
افقی ۴ بازداشت جلب
افقی ۴ فردی، شخصی کسی
افقی ۴ پسوند ساینده سای
افقی ۴ نوعی ریاست سنی
افقی ۵ عقل زندگانی معاش
افقی ۵ حکمت ارسطویی مشا
افقی ۵ کرم کدو تنیا
افقی ۶ نوعی مار زنگی
افقی ۶ لقب پادشاهان چینی خاقان
افقی ۶ رمزینه کد
افقی ۷ مرتفع‌ترین پایتخت جهان لاپاز
افقی ۷ رهنی گروی
افقی ۷ گوشه‌ای در دستگاه ماهور اشور
افقی ۸ پسوند آورنده اور
افقی ۸ اثر عبدالحسین زرین‌کوب نقشبراب
افقی ۸ سرخ‌نای مری
افقی ۹ فیلسوف نوبل برده انگلیسی مخالف جنگ راسل
افقی ۹ مرکز فرماندهی ستاد
افقی ۹ سگ فضانورد لایکا
افقی ۱۰ جنس مذکر نر
افقی ۱۰ جمع غریزه غرایز
افقی ۱۰ باعث تخمیر قندها می‌شوند مخمر
افقی ۱۱ فاخته کوکو
افقی ۱۱ زادگاه نیما یوش
افقی ۱۱ ارزان، اندک نازل
افقی ۱۲ گربه‌سانی سنگین‌وزن ببر
افقی ۱۲ خطی در دایره وتر
افقی ۱۲ گریبان یخه
افقی ۱۲ خالص ناب
افقی ۱۳ نزدیک کاشان راوند
افقی ۱۳ منصوب شدن انتصاب
افقی ۱۳ صورت شطرنجی رخ
افقی ۱۴ شهر آذربایجان شرقی اسکو
افقی ۱۴ چوپان شبان
افقی ۱۴ جوانمرد راد
افقی ۱۵ داستان کوتاهی از محمد علی جمالزاده یکیبودیکینبود
عمودی ۱ مثنوی اوحدی مراغه‌ای جامجم
عمودی ۱ برنده نوبل فیزیک ۱۹۱۵ لارنسبراگ
عمودی ۲ برکنار کردن خلع
عمودی ۲ سقف فرو ریخته اوار
عمودی ۲ صدایی در موسیقی باس
عمودی ۳ به غیر از جز
عمودی ۳ مستنطق بازپرس
عمودی ۳ آدرس ترسیمی کروکی
عمودی ۴ نشانه ایت
عمودی ۴ ورزش آبی شنا
عمودی ۴ باطل کردن لغو
عمودی ۴ دهان پرنده نوک
عمودی ۵ کلام پذیرفتن فرمان لبیک
عمودی ۵ ابزار بریدن چرم گزن
عمودی ۵ بی‌جنبشی رکود
عمودی ۶ استخدام مطلوب رسمی
عمودی ۶ سنگدلی قساوت
عمودی ۶ زمان استراحت شب
عمودی ۷ اثر و تأثیر هنایش
عمودی ۷ نگهبان معمولاً مسلح برای محافظت گشتی
عمودی ۷ گل همیشه بهار رابو
عمودی ۸ پایتخت چین پکن
عمودی ۸ اثری از ساموئل بکت اخربازی
عمودی ۸ بانگ و صدا ناد
عمودی ۹ متاع اروس
عمودی ۹ جنگ و پیکار اورد
عمودی ۹ مخترع ماشین پنبه پاک کنی ویتنی
عمودی ۱۰ کوچک که
عمودی ۱۰ پرهیزکاران اتقیا
عمودی ۱۰ معلوم مشخص
عمودی ۱۱ دروازه‌بان اسپانیایی ناپولی رینا
عمودی ۱۱ شهری در افغانستان بلخ
عمودی ۱۱ بیماری سگی هاری
عمودی ۱۲ بشقاب بزرگ دیس
عمودی ۱۲ شهری در آلمان ینا
عمودی ۱۲ بی‌خطر امن
عمودی ۱۲ پسوند مراقبت بان
عمودی ۱۳ موسیقیدان دربار خسروپرویز نکیسا
عمودی ۱۳ از توابع تهران شمیران
عمودی ۱۳ خرس فلکی دب
عمودی ۱۴ ذات و فطرت لدن
عمودی ۱۴ جوش چرکی کورک
عمودی ۱۴ گریه بلند زار
عمودی ۱۵ فیلمی از «مایکل کورتیز» شاهیندریا
عمودی ۱۵ چهره را زیباتر می‌کند لبخند


جواب مرحله ۶۰۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پاکسازی قنات لایروبی
افقی ۱ بازیگر هالیوودی فیلم آسمان وانیلی تامکروز
افقی ۲ روز ازل الست
افقی ۲ درد و رنج الم
افقی ۲ قشلاق گرمسیر
افقی ۳ غروب کننده افل
افقی ۳ از رودهای مرزی ایران اروندرود
افقی ۳ بله روسی دا
افقی ۴ پرستیدنی مشرکان بت
افقی ۴ پوست دباغی شده چرم
افقی ۴ بشر و انسان ادمی
افقی ۴ حرف نوروزی سین
افقی ۵ کاشتن نهال غرس
افقی ۵ درخت سایه گستر افرا
افقی ۵ ستیزه‌کار عنود
افقی ۶ روکش روی سفال لعاب
افقی ۶ سازنده ساختمان بنا
افقی ۶ از حیوانات دریایی نهنگ
افقی ۷ سال ترکی ییل
افقی ۷ کشوری آفریقایی لسوتو
افقی ۷ کلام معتبر نص
افقی ۷ نام ترکی اد
افقی ۸ آوازی در دستگاه شور ابوعطا
افقی ۸ نویسنده دخترک کبریت فروش اندرسن
افقی ۹ رودی در فرانسه رن
افقی ۹ آن را از خانم‌ها نپرسید سن
افقی ۹ از وسایل ارتباط جمعی رادیو
افقی ۹ دوستان خاموش کتب
افقی ۱۰ از گیاهان دارویی صعتر
افقی ۱۰ صدای بم باس
افقی ۱۰ نوعی گیاه پایا
افقی ۱۱ جوانمردی مروت
افقی ۱۱ پوشاننده ساتر
افقی ۱۱ مرد قادر و توانا فیم
افقی ۱۲ حسرت اسف
افقی ۱۲ حریص مولع
افقی ۱۲ برخورد تنش
افقی ۱۲ حرارت و گرمی تف
افقی ۱۳ به دنیا آوردن زا
افقی ۱۳ فیلمی با بازی همفری بوگارت خوابابدی
افقی ۱۳ پسوند شباهت وار
افقی ۱۴ کثرت و فراوانی انبوهی
افقی ۱۴ فارسی امروزی دری
افقی ۱۴ از جزایر ژاپن هنشو
افقی ۱۵ این جهان داردنیا
افقی ۱۵ رودی در نزدیکی قصر شیرین کنگاکوش
عمودی ۱ بی بند و بار لاابالی
عمودی ۱ اثری از آرتور شنیتسلر رومازاد
عمودی ۲ خو گرفتن الفت
عمودی ۲ آشکار عیان
عمودی ۲ هادی الکتریکی رسانا
عمودی ۳ جناح لشکر یسل
عمودی ۳ مسلط و پیروز غالب
عمودی ۳ جامه پشمین صوف
عمودی ۳ آغوش بر
عمودی ۴ برهنه رت
عمودی ۴ پرروغن چرب
عمودی ۴ گشادگی وسعت
عمودی ۴ از ضمایر مشترک خود
عمودی ۵ رود مرزی ارس
عمودی ۵ نفرین کردن لعنت
عمودی ۵ توهین‌آمیز موهن
عمودی ۶ ریز نمرات بارم
عمودی ۶ گستردن بسط
عمودی ۶ بدنامی رسوایی
عمودی ۷ زرد انگلیسی یلو
عمودی ۷ روشنایی‌ها انوار
عمودی ۷ جزیره ایتالیایی الب
عمودی ۸ یکدیگر را راندن و دور کردن منافات
عمودی ۸ دوری کردن ابتعاد
عمودی ۹ گردش کودکانه ددر
عمودی ۹ اجبار و الزام وادار
عمودی ۹ پارچه پشم شتر برک
عمودی ۱۰ پذیرش سیاسی اگرمان
عمودی ۱۰ بندری در فرانسه نیس
عمودی ۱۰ دین‌داری تدین
عمودی ۱۱ مدرسه قدیمی تهران مروی
عمودی ۱۱ اهل شبه قاره هندو
عمودی ۱۱ تکنیکی فنی
عمودی ۱۲ گنجه لباس کمد
عمودی ۱۲ جدول تناوبی را تشکیل می‌دهد عنصر
عمودی ۱۲ جلو پیش
عمودی ۱۲ علامت جمع فارسی ها
عمودی ۱۳ خاک سفالگری رس
عمودی ۱۳ بزرگش نشانه نزدن است سنگ
عمودی ۱۳ از سیستم‌های پخش تلویزیون سکام
عمودی ۱۳ میدانی در شهر تهران ونک
عمودی ۱۴ وسیله پخش فیلم ویدیو
عمودی ۱۴ پیشوند ضدیت انتی
عمودی ۱۴ نوعی صندلی تاشو
عمودی ۱۵ هرچیز آمیخته شده با طلا زراندود
عمودی ۱۵ نام قدیم بابل بارفروش


جواب مرحله ۶۰۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ این عنصر سبب پایین آمدن فشار خون می‌شود پتاسیم
افقی ۱ مصرف ماهی سبب ساخته شدن این ماده شادی بخش در بدن انسان می‌شود سروتونین
افقی ۲ رود مرزی میان ایران و عراق اروند
افقی ۲ درخت سهی سرو
افقی ۲ غرور کبر
افقی ۳ خروس جنگی لاری
افقی ۳ بالاتر فرا
افقی ۳ سوگند قسم
افقی ۳ کشنده بی‌صدا سم
افقی ۴ خبرگزاری بین المللی اسپانیایی افه
افقی ۴ عنصری موجود در شلغم سلفور
افقی ۴ درخشان نیر
افقی ۵ حرف دهان کجی یی
افقی ۵ ابزار نخ ریسی دوک
افقی ۵ غذای بیمار سوپ
افقی ۵ انسان تمام و کمال کامل
افقی ۶ از خوردنی‌های فانتری صبحانه شکلات
افقی ۶ نوشیدنی مضر برای بدن نوشابه
افقی ۷ استفراغ قی
افقی ۷ دروازه‌بان گلر
افقی ۷ سطح چیزی رو
افقی ۷ زر طلا
افقی ۸ مایع حیات اب
افقی ۸ بهترین منبع ویتامین دی نورخورشید
افقی ۸ کوه خاک تل
افقی ۹ ندای مهیب هرا
افقی ۹ مکان جا
افقی ۹ روشنی بخش شب ماه
افقی ۹ هرگز نه عرب لن
افقی ۱۰ در چای می‌ریزند زنجبیل
افقی ۱۰ زخم آبکشیده ناسور
افقی ۱۱ از میوه‌های پاییز انار
افقی ۱۱ بطن شکم
افقی ۱۱ پرهیزگاری نسک
افقی ۱۱ پول قدرتمند ژاپن ین
افقی ۱۲ گوسفند ماده میش
افقی ۱۲ از انواع ورزش‌ها هوازی
افقی ۱۲ عقاید ارا
افقی ۱۳ یگانه تک
افقی ۱۳ ابزار کشاورزی بیل
افقی ۱۳ سلسله کریم خان زند
افقی ۱۳ گیاه نبات
افقی ۱۴ مشی و طریق روش
افقی ۱۴ دخان دود
افقی ۱۴ تذکر زبانی لسانی
افقی ۱۵ کشوری آسیایی به مرکزیت کلمبو سریلانکا
افقی ۱۵ کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند که پایتخت آن ماله است مالدیو
عمودی ۱ تصفیه‌خانه پالایشگاه
عمودی ۱ دلشوره استرس
عمودی ۲ راه‌بندان ماشینی ترافیک
عمودی ۲ محله برزن
عمودی ۲ روشندل کور
عمودی ۳ چربی خون اوره
عمودی ۳ دندانی که سفت نباشد لق
عمودی ۳ مخلوقات انام
عمودی ۳ چیز شی
عمودی ۴ از شاخه‌های اسلام سنی
عمودی ۴ بدهکار داین
عمودی ۴ صد هزار متر مربع جریب
عمودی ۵ دست تازی ید
عمودی ۵ در دست داور است سوت
عمودی ۵ متر دستی وجب
عمودی ۵ واله و عاشق شیدا
عمودی ۶ آسمان فلک
عمودی ۶ تمایل گرایش
عمودی ۶ رنگ لون
عمودی ۷ عمق ژرف
عمودی ۷ از مزه‌ها تلخ
عمودی ۷ اثر چربی بر روی لباس لکه
عمودی ۷ راندن مزاحم دک
عمودی ۸ از قبایل صدر اسلام اوس
عمودی ۸ از امپراطوری‌های قدرتمند قدیم روم
عمودی ۸ از میوه‌ها موز
عمودی ۹ خاک صنعتی رس
عمودی ۹ آزمایش رون
عمودی ۹ از درختان جنگل‌های شمال راش
عمودی ۹ عدد مجهول اند
عمودی ۱۰ گاهی بر می‌گردد ورق
عمودی ۱۰ ماشین اعیانی پورشه
عمودی ۱۰ پیشگاه و مقابل نزد
عمودی ۱۱ اسب وحشی توسن
عمودی ۱۱ همسر زن شوی
عمودی ۱۱ فراموشی نسی
عمودی ۱۱ میان چیزی لا
عمودی ۱۲ سنگ طلق میکا
عمودی ۱۲ کیسه‌کش گرمابه دلاک
عمودی ۱۲ دودمان نسل
عمودی ۱۳ منقار پرنده نک
عمودی ۱۳ ربط دهنده رابط
عمودی ۱۳ گرداگرد دهان و دندان نس
عمودی ۱۳ سرسبز و خرم اباد
عمودی ۱۴ انسان خشک مزاج یبس
عمودی ۱۴ فرصت معین مهلت
عمودی ۱۴ انهدام ویرانی
عمودی ۱۵ وضعیت مطلوبی دارد نرمال
عمودی ۱۵ راهکار و پیشنهاد متفاوت الترناتیو


جواب مرحله ۶۰۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مجسمه مصریان قدیم ابوالهول
افقی ۱ آباژور فروتاب
افقی ۲ پنهانی نهانی
افقی ۲ شکارچی صیاد
افقی ۲ مادربزرگ بیبی
افقی ۳ واحد بوکس راند
افقی ۳ سرافرازی افتخار
افقی ۳ جامه صاف می‌کند اتو
افقی ۴ مساوی عامیانه یر
افقی ۴ پارچه دریایی وال
افقی ۴ خدای درویش هو
افقی ۴ تخت پادشاهی اورنگ
افقی ۵ لیست فهرست
افقی ۵ حشره سمی رتیل
افقی ۵ زمین ترکی یر
افقی ۶ بربادرفته هدر
افقی ۶ از هفت سین نوروزی سنجد
افقی ۶ مهربان و از صفات باریتعالی رحیم
افقی ۷ از حروف یونانی اکسی
افقی ۷ آتیه اینده
افقی ۷ تباه شدن تلف
افقی ۸ مقابل حلال حرام
افقی ۸ دلیل و برهان فرنود
افقی ۸ مزاح شوخی
افقی ۹ اسباب خانه مان
افقی ۹ قوم مغول تاتار
افقی ۹ بتی در عصر جاهلیت منات
افقی ۱۰ از کوه‌های مهم کشور سهند
افقی ۱۰ پیشگاه خانه رواق
افقی ۱۰ آزاد رها
افقی ۱۱ کشیدن مد
افقی ۱۱ علم غیر اکتسابی لدنی
افقی ۱۱ لسانی زبانی
افقی ۱۲ شهر دانشگاهی آمریکا برکلی
افقی ۱۲ حرف ندا ای
افقی ۱۲ با دریا جیحون شود امو
افقی ۱۲ من و تو ما
افقی ۱۳ از شهرهای سیستان و بلوچستان خاش
افقی ۱۳ نام قدیم شهر سیرجان سمنگان
افقی ۱۳ بی‌ریش امرد
افقی ۱۴ حالا و الان اینک
افقی ۱۴ از اسماء حسنی قهار
افقی ۱۴ معالجه کردن مداوا
افقی ۱۵ از شهرهای گیلان رودبار
افقی ۱۵ حفظ کردن نگهداشتن
عمودی ۱ مخترع بمب انریکه
عمودی ۱ سونا حمامبخار
عمودی ۲ از شهرهای همدان بهار
عمودی ۲ ثروتمند دارا
عمودی ۲ رانندگی بیگانگان درایو
عمودی ۳ عدد حمام وان
عمودی ۳ بسامد فرکانس
عمودی ۳ جزر و مد دریا کشند
عمودی ۴ غم و غصه اندوه
عمودی ۴ کشنده بی‌صدا سم
عمودی ۴ داروی ورم هلل
عمودی ۴ کباب بی آب کب
عمودی ۵ قدم یک پا لی
عمودی ۵ کفش پاشنه‌دار ارسی
عمودی ۵ مجسمه تندیس
عمودی ۶ فصیح السن
عمودی ۶ شاغول فادن
عمودی ۶ قرارگاه مقر
عمودی ۷ بیان چگونگی و حالت وصف
عمودی ۷ سودا تجارت
عمودی ۷ تصدیق آلمانی یانه
عمودی ۸ ترشی بادمجان لیته
عمودی ۸ واحد پول کویت دینار
عمودی ۸ واحد نظامی یگان
عمودی ۹ اصطبل اخور
عمودی ۹ عید باستانی نوروز
عمودی ۹ ساز کلیسا ارگ
عمودی ۱۰ سربها فدا
عمودی ۱۰ رفت و آمد تردد
عمودی ۱۰ ماه پاییزی ابان
عمودی ۱۱ بوی خوش رایحه
عمودی ۱۱ رتبه و درجه مقام
عمودی ۱۱ بالا آمدن آب دریا مد
عمودی ۱۲ شبکه اینترنت وب
عمودی ۱۲ دوست ولی
عمودی ۱۲ سنگریزه شن
عمودی ۱۲ صحرای اتمی نوادا
عمودی ۱۳ فراهم تیار
عمودی ۱۳ فراری متواری
عمودی ۱۳ بنوسیاه ماش
عمودی ۱۴ شنا کردن ابتنی
عمودی ۱۴ خون منعقد لخته
عمودی ۱۴ جوانمردی مروت
عمودی ۱۵ شرح حال بیوگرافی
عمودی ۱۵ از شهرهای خوزستان ابادان


جواب مرحله ۶۰۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از ادویه‌های پرمصرف زردچوبه
افقی ۱ لقب حضرت عیسی روحالله
افقی ۲ گیاهی در آئین زرتشت مورد
افقی ۲ بیشتر صندلی‌ها دارند روکش
افقی ۲ مقابل زمینی هوایی
افقی ۳ به درستی که همانا
افقی ۳ زیانبار است و می‌بافند دروغ
افقی ۳ کشور باسوادان سوید
افقی ۴ سر راز
افقی ۴ تذکره نت
افقی ۴ ماه یازدهم بهمن
افقی ۴ دستور امر
افقی ۵ پهلوان یل
افقی ۵ یار لیلی مجنون
افقی ۵ وسیله پرواز بالن
افقی ۶ آیفون اوابر
افقی ۶ نام پسرانه بابک
افقی ۶ از مارک‌های معروف لپ‌تاپ دل
افقی ۷ سبک عقلی هوس
افقی ۷ انبار غله دنیا کانادا
افقی ۷ پارسا، پاکیزه زکی
افقی ۸ عواقب کار پیامد
افقی ۸ مدرسه خردسال مهد
افقی ۸ ضد ملیح بینمک
افقی ۹ کشور مبارک یمن
افقی ۹ شاعر ملی انگلیس بایرون
افقی ۹ از جشن‌های باستانی سده
افقی ۱۰ نفس بلند اه
افقی ۱۰ انگشت دارد ناخن
افقی ۱۰ پائین کوه دامنه
افقی ۱۱ خواستار راغب
افقی ۱۱ دارای آهنگ یکسان همنوا
افقی ۱۱ لنگه بار تا
افقی ۱۲ صدای گربه میو
افقی ۱۲ قدرت یارا
افقی ۱۲ نوعی گیاه که از آن اسانس عطر می‌گیرند وج
افقی ۱۲ تفاله عسل موم
افقی ۱۳ شماره بین‌المللی کتاب شابک
افقی ۱۳ حشره سمی رتیل
افقی ۱۳ بازتاب رفلکس
افقی ۱۴ صندلی چرخدار کودک روروک
افقی ۱۴ خودرو سنگین ولوو
افقی ۱۴ جانشین نایب
افقی ۱۵ ظرفی در آشپزخانه قهوهجوش
افقی ۱۵ نوعی افزودنی خوراکی که کیفیت غذاهای خشک و فرآوری شده را بهبود می‌بخشد ترهالوز
عمودی ۱ سرمای سخت زمهریر
عمودی ۱ اثری از محمد اقبال لاهوری پیاممشرق
عمودی ۲ هوله رومال
عمودی ۲ هیزم هیمه
عمودی ۲ بیهوده یاوه
عمودی ۳ بلند دراز
عمودی ۳ هنگام اوان
عمودی ۳ برابر روبرو
عمودی ۴ فلز ریخته‌گری چدن
عمودی ۴ وقت و زمان موسم
عمودی ۴ بوی ماندگی نا
عمودی ۴ مظهر استواری کوه
عمودی ۵ ضمیر اشاره به جای دور انجا
عمودی ۵ پیراستن پوست دباغی
عمودی ۵ اریب کج
عمودی ۶ خشکی بر
عمودی ۶ از سازها تنبک
عمودی ۶ آگاهی‌ها اخبار
عمودی ۷ پیامبر قوم عاد هود
عمودی ۷ از شهرهای استان تهران ورامین
عمودی ۷ اصلاح عکس رتوش
عمودی ۸ از عناصر شیمیایی کربن
عمودی ۸ جوی آب نهر
عمودی ۸ ترسناک هایل
عمودی ۹ پول زیرمیزی رشوه
عمودی ۹ تکبر بادودم
عمودی ۹ کویر معروف لوت
عمودی ۱۰ گواتر غمباد
عمودی ۱۰ گهواره نانو
عمودی ۱۰ سخن بیهوده ور
عمودی ۱۱ تصدیق ترکی حه
عمودی ۱۱ مرسوم نیست ناباب
عمودی ۱۱ صاحبخانه موجر
عمودی ۱۲ قبیله‌ای در کنار خزرج اوس
عمودی ۱۲ اثر چربی لک
عمودی ۱۲ کهن‌ترین بخش اوستا یسنا
عمودی ۱۲ خلاف بقا فنا
عمودی ۱۳ جزیره‌ای در ایران لاوان
عمودی ۱۳ نفس می‌کشد زنده
عمودی ۱۳ اندوه ملال
عمودی ۱۴ فرومایه لییم
عمودی ۱۴ زینت پرکاربرد لباس دکمه
عمودی ۱۴ مرکز ژاپن توکیو
عمودی ۱۵ دانشی که در مورد مایعات در حال حرکت بحث می‌کند هیدرولیک
عمودی ۱۵ محلی تفریحی در شهر لاهیجان بامسبز


جواب مرحله ۶۰۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قسمت پسین از روزگار که دنیا به آخر می‌رسد اخرالزمان
افقی ۱ از شهرهای شرقی استان هرمزگان میناب
افقی ۲ خوب و زیبا نلم
افقی ۲ مکمل صورت در ریاضیات مخرج
افقی ۲ زرتشتی مجوس
افقی ۳ میوه خوب به
افقی ۳ فوتبالیست مطرح کلمبیایی رئال مادرید خامس
افقی ۳ از ظروف آزمایشگاهی ارلن
افقی ۳ اسم ترکی اد
افقی ۴ قطعه نازک و دراز فلزی یا چوبی میله
افقی ۴ ضمان و کفالت عهده
افقی ۴ بوته اولیه برنج نشا
افقی ۵ در بازار بورس خرید و فروش می‌شود سهام
افقی ۵ ترشی بادنجان لیته
افقی ۵ سوگ و عزا ماتم
افقی ۶ پهلوان افسانه‌ای آذربایجان دمرل
افقی ۶ فلزات گرانبها رکاز
افقی ۶ ارگ علیشاه از ابنیه تاریخی این شهر است تبریز
افقی ۷ طریق و روش راه
افقی ۷ عدد یک رقمی سه
افقی ۷ تیمی معتبر در فوتبال ایتالیا لاتزیو
افقی ۸ قورباغه درختی وک
افقی ۸ نام قدیم تایلند سیام
افقی ۸ از فروع دین زکات
افقی ۸ حرف فقدان بی
افقی ۹ واحد شمارش یک خانواده مستقل خانوار
افقی ۹ مروارید در
افقی ۹ چشم عین
افقی ۱۰ صدای حرف زدن آهسته زمزمه
افقی ۱۰ گرویی رهنی
افقی ۱۰ نمایش و نوشته خنده‌دار کمدی
افقی ۱۱ یار همایون همای
افقی ۱۱ از کلمات سؤالی کدام
افقی ۱۱ اسلوب و روش سخن سیاق
افقی ۱۲ سده قرن
افقی ۱۲ رنگارنگ ملون
افقی ۱۲ درخت جوان نورسته نهال
افقی ۱۳ برگ تاک رز
افقی ۱۳ از توابع استان فارس گراش
افقی ۱۳ واحد مایعات لیتر
افقی ۱۳ زنده حی
افقی ۱۴ بالای کوه ستیغ
افقی ۱۴ پایه‌گذار حساب آنالیز فرما
افقی ۱۴ ستون عرشه کشتی دکل
افقی ۱۵ بخشی از سیستم گوارش نشخوار کنندگان نگاری
افقی ۱۵ تعریف از کالا برای فروختن آن بازارگرمی
عمودی ۱ میوه‌ای از هند و پاکستان انبه
عمودی ۱ زمانی ورودی شهر حافظ و سعدی بود دروازهقران
عمودی ۲ پاروی قایقرانی خله
عمودی ۲ ماهی فروش سماک
عمودی ۲ از درختان جنگل‌های شمال ممرز
عمودی ۳ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۳ بازیگر؛ عامل مهره
عمودی ۳ پاییز خزان
عمودی ۳ پسوند شباهت سا
عمودی ۴ گمان و پندار خیال
عمودی ۴ نژاد عرب سامی
عمودی ۴ مچ‌پیچ گتر
عمودی ۵ پر و لبریز لمالم
عمودی ۵ مخزن اسرار سینه
عمودی ۵ پدیدار مریی
عمودی ۶ مضراب زخمه
عمودی ۶ گوشه‌ای که در آخر افشاری نواخته می‌شود رهاو
عمودی ۶ پرنده سیاه‌رنگ دزد کلاغ
عمودی ۷ الفبای تلگراف مرس
عمودی ۷ طایفه کریم‌خان لک
عمودی ۷ لقب ضحاک ماردوش
عمودی ۸ برجستگی لاستیک اج
عمودی ۸ زن و فرزند عیال
عمودی ۸ شرط‌بندی رهان
عمودی ۸ از نت‌های موسیقی فا
عمودی ۹ جنبش ناشی از وزش باد اهتزاز
عمودی ۹ رطوبت نم
عمودی ۹ از نشانه‌های بیماری لرز
عمودی ۱۰ میت مرده
عمودی ۱۰ گدایی تکدی
عمودی ۱۰ پدر شعر نو نیما
عمودی ۱۱ نشریه ادواری غیر روزانه و صحافی شده مجله
عمودی ۱۱ لقب پادشاهان روس تزار
عمودی ۱۱ از آلات موسیقی سهتار
عمودی ۱۲ ذره باردار یون
عمودی ۱۲ اتاق خواب مبیت
عمودی ۱۲ تنبلی و کاهلی کیار
عمودی ۱۳ پوزه نس
عمودی ۱۳ زدنی نارفیق نارو
عمودی ۱۳ کارگزاران و عاملین حکومت عمال
عمودی ۱۳ از آن وارد می‌شویم در
عمودی ۱۴ صلح اشتی
عمودی ۱۴ پیاده شطرنج بیدق
عمودی ۱۴ دادنامه قضایی حکم
عمودی ۱۵ جزو خاکی آجیل بادامزمینی
عمودی ۱۵ نقدش بهتر از حلوای نسیه است سیلی


جواب مرحله ۶۰۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از مناسبات اسلامی مبعثحضرترسول
افقی ۱ مخفف اگر گر
افقی ۲ سکرتر منشی
افقی ۲ رفیق دوست
افقی ۲ جغد بوف
افقی ۳ انبار کشتی خن
افقی ۳ پیشوا و رهبر جامعه اسلامی امامامت
افقی ۳ پهلو کنار
افقی ۴ شبهه ریب
افقی ۴ جنس ظروف نچسب آشپزخانه و عایق ضد آب در لوله کشی تفلون
افقی ۴ به دفعات کرارا
افقی ۵ سنگین گران
افقی ۵ از انواع جناس تام
افقی ۵ بزرگراه اتوبان
افقی ۶ استخوان پاچه گوسفند قاپ
افقی ۶ قلم انگلیسی پن
افقی ۶ هنوز نرم نشده نر
افقی ۷ آب برف برفاب
افقی ۷ کنایه از تندرو بادپا
افقی ۷ پرنده شناگر قو
افقی ۸ آینده اتی
افقی ۸ چرند و پرند پرتوپلا
افقی ۸ ترس بیم
افقی ۹ حرف همراهی با
افقی ۹ محل گذراندن اوقات بیکاری پاتوق
افقی ۹ دستگاه خشک کردن موی سر سشوار
افقی ۱۰ خاندان ال
افقی ۱۰ موسیقی جوانان رپ
افقی ۱۰ بله اره
افقی ۱۱ زیبایی قامت رعنایی
افقی ۱۱ زمین وسیع میان دو کوه دره
افقی ۱۱ صاحبخانه موجر
افقی ۱۲ اندیشمند متفکر
افقی ۱۲ مراسم مهمانی پس از عروسی پاگشا
افقی ۱۲ هر نوع آش شله
افقی ۱۳ جمله‌های قرآنی ایات
افقی ۱۳ نوعی موشک زمین به زمین بالستیک
افقی ۱۳ مایع معروف اب
افقی ۱۴ جابجا کردن چیزی نقل
افقی ۱۴ بیماری وبا کلرا
افقی ۱۴ مردم اناس
افقی ۱۵ یک عامیانه یه
افقی ۱۵ کارآزموده و باتجربه گرموسردچشیده
عمودی ۱ لودگی مسخرگی
عمودی ۱ راهی برای مقابله با کمردرد ابدرمانی
عمودی ۲ بسیار درخشان نیر
عمودی ۲ حرف دوم یونانی بتا
عمودی ۲ آنتیک عتیقه
عمودی ۳ نصف عمده عم
عمودی ۳ بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال باقری
عمودی ۳ غنیمت‌های جنگی انفال
عمودی ۴ مدح ثنا
عمودی ۴ چالک وسط شکم ناف
عمودی ۴ باعث انعقاد و لخته شدن خون می‌شود پلاکت
عمودی ۵ جلال حشمت
عمودی ۵ پرد فرنگی‌ها پاپا
عمودی ۵ برابر یر
عمودی ۵ ناشنوا کر
عمودی ۶ مهمانی ضیافت
عمودی ۶ رجحان برتری
عمودی ۶ قایق کوچک چوبی بلم
عمودی ۷ مخلوط ساختمانی ملات
عمودی ۷ وسیله بازی توپ
عمودی ۷ وسیله قایقرانی پارو
عمودی ۸ دوام داشتن تداوم
عمودی ۸ وسیله هشدار دهنده خودرو بوق
عمودی ۸ شهر محل ترور کندی در تگزاس دالاس
عمودی ۹ نام «رولان» نویسنده ژان کریستف رومن
عمودی ۹ رهبر کاتولیک‌های جهان پاپ
عمودی ۹ گلی خوشبو نرگس
عمودی ۱۰ نااستوار سست
عمودی ۱۰ ناحیه‌ای در جنوب اسپانیا اندلس
عمودی ۱۰ عددی دو رقمی هشتاد
عمودی ۱۱ پوستین وت
عمودی ۱۱ نیم تنه کت
عمودی ۱۱ از القاب ترکی پاشا
عمودی ۱۱ واحد طول در انگلستان اینچ
عمودی ۱۲ تاج خورشید کرونا
عمودی ۱۲ آماس ورم
عمودی ۱۲ کلام آرزو کاش
عمودی ۱۳ بر اساس بنابر
عمودی ۱۳ با ذکاوت باهوش
عمودی ۱۳ نت آخر سی
عمودی ۱۴ نوشین و خوشگوار گوارا
عمودی ۱۴ از مشتقات نفتی قیر
عمودی ۱۴ پرتوافکنی جلا
عمودی ۱۵ همه پرسی رفراندوم
عمودی ۱۵ دارای شیارهای موازی برهبره


جواب مرحله ۶۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آنچه سبب پریشانی خاطر شود خاطرپریش
افقی ۱ از انواع مسابقه دو و میدانی امدادی
افقی ۲ نشست اجلاس
افقی ۲ کنایه از دنیا ایرمانسرا
افقی ۳ برج فرانسه نل
افقی ۳ چوب سوزاندنی هیزم
افقی ۳ بخشی از اوستا یشت
افقی ۳ از حبوبات عدس
افقی ۴ گردن‌بند مروارید هار
افقی ۴ سایه‌گاه نش
افقی ۴ تکنیکی فنی
افقی ۴ قطعه‌ای در دوربین عدسی
افقی ۵ سعی و کوشش تلاش
افقی ۵ باران منجمد تگرگ
افقی ۵ کلمه همراهی با
افقی ۵ رودی در فرانسه رن
افقی ۶ پایتخت کشور تانزانیا دودوما
افقی ۶ خوراک این جانور گردو، فندق و بلوط است سنجاب
افقی ۷ بالای فرنگی اپ
افقی ۷ همکار صندلی میز
افقی ۷ صدا زدن ندا
افقی ۷ چاه مکه زمام
افقی ۸ محل تغذیه جنین ناف
افقی ۸ مخترع مته برقی ویلکینس
افقی ۸ بی‌نظمی هرج
افقی ۹ حنا یرنا
افقی ۹ جغد بوف
افقی ۹ مزه حرف حق تلخ
افقی ۹ پسوند حاصل مصدر گی
افقی ۱۰ از شهرهای مذهبی در عراق کربلا
افقی ۱۰ مرتفع‌ترین سد اروپا وایونت
افقی ۱۱ نوعی پیشوند فعل ماضی می
افقی ۱۱ آغوش بر
افقی ۱۱ نغمه خوانی ترنم
افقی ۱۱ هم سخن و هم زبان کلیم
افقی ۱۲ ایالتی در آمریکا دنور
افقی ۱۲ نشانه الهی ایت
افقی ۱۲ عید ویتنامی‌ها تت
افقی ۱۲ زادگاه نیما یوش
افقی ۱۳ پسوند شباهت اسا
افقی ۱۳ مقابل اختیار جبر
افقی ۱۳ شهری در استان مرکزی نراق
افقی ۱۳ از جدایی‌ها شکایت می‌کند نی
افقی ۱۴ لقب جبرئیل روحالامین
افقی ۱۴ از وسایل سفره غذا کفگیر
افقی ۱۵ خیمه بزرگ کندلان
افقی ۱۵ عارضه جغرافیایی بلند آسیا کوهالتای
عمودی ۱ رسمی قبل از عید نوروز خانهتکانی
عمودی ۱ اسناد مدارک
عمودی ۲ بزرگ شمردن اجلال
عمودی ۲ بیماری لقوه پارکینسون
عمودی ۳ باران ریز و نرم طل
عمودی ۳ جوانمرد راد
عمودی ۳ فلز مرتجع فنر
عمودی ۳ تنها و یگانه واحد
عمودی ۴ جاده و مسیر راه
عمودی ۴ منحوس شوم
عمودی ۴ نام سابق طارم اببر
عمودی ۴ خاندان ال
عمودی ۵ آخری پسین
عمودی ۵ بدخوی قصه‌ها دیو
عمودی ۵ قومی ایرانی لر
عمودی ۵ صیقل جلا
عمودی ۶ فیلمی از احمدرضا معتمدی زشتوزیبا
عمودی ۶ ماه دوم فصل پاییز ابان
عمودی ۷ اسب چاپار یام
عمودی ۷ ناپیدا گم
عمودی ۷ نوعی حلوا لو
عمودی ۷ خاتون تیرم
عمودی ۸ از ضمایر انگلیسی شی
عمودی ۸ شهری در آلمان فرانکفورت
عمودی ۸ عدد اول یک
عمودی ۹ میدان بوکس رینگ
عمودی ۹ از ماه‌های زمستان دی
عمودی ۹ لحظه ان
عمودی ۹ گهواره بچه ننو
عمودی ۱۰ حشره‌کش قدیمی امشی
عمودی ۱۰ از واحدهای اندازه‌گیری سانتیمتر
عمودی ۱۱ پایان بازی شطرنج مات
عمودی ۱۱ ریشه بن
عمودی ۱۱ تکنوازی در موسیقی سلو
عمودی ۱۱ واحد پول بنگلادش تاکا
عمودی ۱۲ رود آرام دن
عمودی ۱۲ ناتوان عاجز
عمودی ۱۲ سرد مطبوع خنک
عمودی ۱۲ با کلید باز می‌شود قفل
عمودی ۱۳ خوشبخت‌تر اسعد
عمودی ۱۳ کنیز امه
عمودی ۱۳ کیسه وسایل خیاطی تلی
عمودی ۱۳ همنشین گنده گت
عمودی ۱۴ فیلمی با بازی دنیس فارینا دردسربارگ
عمودی ۱۴ شهری در کنگو یونیا
عمودی ۱۵ سوره قلب قرآن یاسین
عمودی ۱۵ بازیگر فیلم برج آرام مجیدمشیری


جواب مرحله ۶۱۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کوهی از خاک تل
افقی ۱ یکی از شهرهای بزرگ آمریکا شیکاگو
افقی ۱ سد بزرگ مصر اسوان
افقی ۲ فرزند تازی ابن
افقی ۲ پاسخ مثبت بله
افقی ۲ حرف همراهی با
افقی ۲ نافرمان مارد
افقی ۳ از وسائل ارتباط جمعی رادیو
افقی ۳ رمق نا
افقی ۳ پرده در هتاک
افقی ۴ رمز ویژه کد
افقی ۴ بیماری تنگی نفس اسم
افقی ۴ تخته شنا دایو
افقی ۴ کانون ایتالیا رم
افقی ۵ از علایم جمع فارسی ها
افقی ۵ خالق «تهذیب المنطق» تفتازانی
افقی ۵ زایمان زا
افقی ۶ سستی رخوت
افقی ۶ معدن کان
افقی ۶ امری است که فعل و ترک آن مساوی باشد مباح
افقی ۷ بازیگر فرنگی اکتر
افقی ۷ رایحه شم
افقی ۷ بازی کردن لهو
افقی ۷ نشانه ایت
افقی ۸ ضرورت انجام کاری لازمه
افقی ۸ از اناجیل چهارگانه متی
افقی ۸ از ابزار بنایی کاردک
افقی ۹ گیلاس فرنگی چری
افقی ۹ شهر صنعتی آلمان ینا
افقی ۹ واحد سطح ار
افقی ۹ سوره بیستم قرآن طاها
افقی ۱۰ از شاگردان بزرگ فروید یونگ
افقی ۱۰ کریه زشت
افقی ۱۰ گلخن گرمابه اتون
افقی ۱۱ حرف تعجب خانمانه وا
افقی ۱۱ سبک خرابکاران اجتماعی و شهری را گویند وندالیسم
افقی ۱۱ برابر یر
افقی ۱۲ خسیس شح
افقی ۱۲ از لوازم گرمایشی هیتر
افقی ۱۲ شتر قوی هیکل لوک
افقی ۱۲ اشاره به دور دارد ان
افقی ۱۳ در مقام استجابت دعوت گفته می‌شود لبیک
افقی ۱۳ آب منجمد یخ
افقی ۱۳ شعر چکامه
افقی ۱۴ پایین آمدن هبوط
افقی ۱۴ پهلوان یل
افقی ۱۴ مقابل برهان انی لمی
افقی ۱۴ جشن و مهمانی سور
افقی ۱۵ از مرکبات بالنگ
افقی ۱۵ استخوان پاشنه پا شتالنگ
افقی ۱۵ از او زو
عمودی ۱ فرق سر تارک
عمودی ۱ لیگ فوتبال ایتالیا کالچیو
عمودی ۱ چپاول و تاراج نهب
عمودی ۲ روحانیون می‌پوشند لباده
عمودی ۲ حمام اتومبیل کارواش
عمودی ۲ حرف همراهی با
عمودی ۳ چوب خوشبو ند
عمودی ۳ چاه جهنده ارتزین
عمودی ۳ وارد شدن روح شخصی در دیگری حلول
عمودی ۴ حرف گزینش یا
عمودی ۴ شاد و سرخوش خرم
عمودی ۴ یل گو
عمودی ۴ شکم بطن
عمودی ۵ سیبوتوی آشفته یبوستو
عمودی ۵ خطاب بی‌ادبانه هی
عمودی ۵ بازداشتن از انجام کاری نهی
عمودی ۶ سر بی مو کل
عمودی ۶ بازپرس مفتش
عمودی ۶ قرابت نزدیکی
عمودی ۷ از فلزات سخت اهن
عمودی ۷ مدارا کردن مماشات
عمودی ۷ تنبل و بیکاره لش
عمودی ۸ جزیره اداک
عمودی ۸ لیتر آشفته تلری
عمودی ۹ صفحه اینترنتی وب
عمودی ۹ از گل‌های زینتی ازالیا
عمودی ۹ جای بدون هوا خلا
عمودی ۱۰ استخوان جمجمه اهیانه
عمودی ۱۰ بنیانگذار مدرسه منطق راسل
عمودی ۱۰ انگور مل
عمودی ۱۱ آتشدان حمام تون
عمودی ۱۱ قورباغه وک
عمودی ۱۱ چنگیزخان تموچین
عمودی ۱۲ آسمان سما
عمودی ۱۲ بحر یم
عمودی ۱۲ ابزار صاف کردن لباس اطو
عمودی ۱۲ زغال سنگ کک
عمودی ۱۳ ابزاری در خدمت بیماران پارکینسونی واکر
عمودی ۱۳ هوای شاعرانه بارانی
عمودی ۱۳ پایه و بنیان اس
عمودی ۱۴ واحد سطح ار
عمودی ۱۴ بر یکدیگر افزون آمدن مزایده
عمودی ۱۴ دریا راموز
عمودی ۱۵ صدا کردن ندا
عمودی ۱۵ انبار کردن کالا به قصد گران فروختن احتکار
عمودی ۱۵ از رهبران جنبش استقلال هند نهرو


جواب مرحله ۶۱۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کاخی در اصفهان هشتبهشت
افقی ۱ آدیمان انسانها
افقی ۲ ورزش مفرح شنا
افقی ۲ بازخواست کردن مواخذه
افقی ۲ از انواع خط سامی
افقی ۳ پشته تل
افقی ۳ نام ترکی اد
افقی ۳ شهر خروس جنگی لار
افقی ۳ آوردن اتیان
افقی ۴ خجل شرمسار
افقی ۴ همنشین ندیم
افقی ۵ تحفه و کادو هدیه
افقی ۵ پول ژاپن ین
افقی ۵ پایین جامه دامن
افقی ۵ باب در
افقی ۶ از انواع ماهی شیر
افقی ۶ نادر کمیاب
افقی ۶ کاکل مرغ پوپ
افقی ۷ علامت بیماری تب
افقی ۷ به هم چسبیده کیپ
افقی ۷ از کوه‌های کشور علمدار
افقی ۸ درگاه استانه
افقی ۸ الهه دانش روم باستان مینروا
افقی ۹ بی‌قید ولنگار
افقی ۹ تله دام
افقی ۹ فلز سرخ مس
افقی ۱۰ هنگام و زمان وقت
افقی ۱۰ از بلندترین آبشارهای جهان تولگا
افقی ۱۰ روان روح
افقی ۱۱ زمینه تم
افقی ۱۱ لم تکیه
افقی ۱۱ میزان عمر سن
افقی ۱۱ امکان‌پذیر میسر
افقی ۱۲ هنرمند فنان
افقی ۱۲ فروتن و متواضع افتاده
افقی ۱۳ نوعی کنگره‌دوزی دالبر
افقی ۱۳ شریعت دین
افقی ۱۳ قلب دل
افقی ۱۳ سراب ال
افقی ۱۴ تکیه کردن اتکا
افقی ۱۴ سرباز داوطلب نیساری
افقی ۱۴ بانگ اوا
افقی ۱۵ نشریه سی روزه ماهنامه
افقی ۱۵ اصطلاحی در ورزش بسکتبال جامپبال
عمودی ۱ از اثرهای معروف امیر خسرو دهلوی هشتبهشت
عمودی ۱ کاخی در آلمان پوتسدام
عمودی ۲ پوشاک گشاد بی‌آستین شنل
عمودی ۲ حریر دیبا
عمودی ۲ شهر سوهان قم
عمودی ۲ پدر ترکی اتا
عمودی ۳ صفت عدد تا
عمودی ۳ سلطان جنگل شیر
عمودی ۳ سلاح داور سوت
عمودی ۳ قطعه زمین دایره مانند فلکه
عمودی ۴ ابزار نجاری اره
عمودی ۴ تپه کوتاه کتل
عمودی ۴ شلوار تنبان
عمودی ۵ انیس همدم
عمودی ۵ خائن خیانتکار
عمودی ۶ نمایش تلویزیونی شو
عمودی ۶ عدد ماه سی
عمودی ۶ پرنده قطبی پنگوین
عمودی ۶ اثر رطوبت نم
عمودی ۷ شلیل تالانک
عمودی ۷ خرمن ماه هاله
عمودی ۷ خون‌بها دیه
عمودی ۸ محافظ گل خار
عمودی ۸ حرف همراهی عرب مع
عمودی ۸ جوی خون رگ
عمودی ۸ ناامید ایس
عمودی ۹ ماه نهم سال شمسی اذر
عمودی ۹ ارهم بزرگ دیلم
عمودی ۹ سبزی آهن‌دار اسفناج
عمودی ۱۰ عدد منفی نه
عمودی ۱۰ مایوس ناامید
عمودی ۱۰ یادداشت نت
عمودی ۱۰ علامت مفعولی را
عمودی ۱۱ از آثار محمد علی جمال‌زاده ادمبدنام
عمودی ۱۱ سفره چرمی ادیم
عمودی ۱۲ قسمتی از جامه استین
عمودی ۱۲ بهشت شداد ارم
عمودی ۱۲ نمونه و الگو مدل
عمودی ۱۳ خوابیده نایم
عمودی ۱۳ آزمایش لباس پرو
عمودی ۱۳ جگر سفید ریه
عمودی ۱۳ مایع حیات اب
عمودی ۱۴ مرغ سعادت هما
عمودی ۱۴ مادر ورزش‌ها دو
عمودی ۱۴ تخمه اموس
عمودی ۱۴ صدا اوا
عمودی ۱۵ پلیس جهانی اینترپل
عمودی ۱۵ اثر اهلی شیرازی سحرحلال


جواب مرحله ۶۱۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از رسوم چهارشنبه‌سوری قاشقزنی
افقی ۱ لوزالمعده پانکراس
افقی ۲ فرمانروا امیر
افقی ۲ راننده اتومبیل شوفر
افقی ۲ مفت مجانی
افقی ۳ از مرکبات بالنگ
افقی ۳ هویج زردک
افقی ۳ نشانگان نقص ایمنی اکتسابی ایدز
افقی ۴ گویشی در کشورمان لری
افقی ۴ دختر دخ
افقی ۴ کوتاه نیست بلند
افقی ۴ پارسایی، ترک دنیا زهد
افقی ۵ مخفف ماه مه
افقی ۵ سفره رنگین‌کن سالاد
افقی ۵ الماس خالص‌ترین نوع آن است کربن
افقی ۶ وسیله رفت و روب جاروب
افقی ۶ امر به نوشتن نویس
افقی ۶ مایه حیات اب
افقی ۷ لطیف، صاف نرم
افقی ۷ تخم ماکیان تخممرغ
افقی ۷ با داد آید ستد
افقی ۸ قبیله عشیره
افقی ۸ آنکه شاعر انک
افقی ۸ از میوه‌ها انجیر
افقی ۹ امر به یافتن یاب
افقی ۹ مافیای ژاپن یاکوزا
افقی ۹ چهره زیبا را به آن تشبیه کنند ماه
افقی ۱۰ رود آرام دن
افقی ۱۰ میرا فانی
افقی ۱۰ آفرینش، پدید آوردن ایجاد
افقی ۱۱ دیرنشین راهب
افقی ۱۱ واحد شمارش هواپیما فروند
افقی ۱۱ پایین و قعر ته
افقی ۱۲ ناگهانی یهو
افقی ۱۲ یار عذرا وامق
افقی ۱۲ به وسیله با
افقی ۱۲ قرارگاه نظامی مقر
افقی ۱۳ شجاع دلیر
افقی ۱۳ قایق زورق
افقی ۱۳ آسمانی سماوی
افقی ۱۴ شهری در استان اصفهان نایین
افقی ۱۴ از نوشیدنی‌ها قهوه
افقی ۱۴ کرم کدو تنیا
افقی ۱۵ بدون تغییر، یکجور یکنواخت
افقی ۱۵ از آثار معروف رهی معیری سایهعمر
عمودی ۱ گونه‌ای ظرف دردار برای طبخ غذا قابلمه
عمودی ۱ دید و بازدید هنگام عید عیددیدنی
عمودی ۲ نفس سرکش اماره
عمودی ۲ اثر، علامت نشان
عمودی ۲ نیست شدن هلاک
عمودی ۳ کشوری در آمریکای جنوبی شیلی
عمودی ۳ معادل ده هزار متر جریب
عمودی ۳ سخت، آهنین رویین
عمودی ۴ سده قرن
عمودی ۴ افسانه‌سرا سامر
عمودی ۴ نت چهارم فا
عمودی ۴ مکر ریو
عمودی ۵ گردنه کوه گدار
عمودی ۵ داد و فریاد مردم هیاهو
عمودی ۵ رمق آخر نا
عمودی ۶ سایه نش
عمودی ۶ ضد شلوغ خلوت
عمودی ۶ شریک و همدست انباز
عمودی ۷ درنده جنگلی یوز
عمودی ۷ ویژگی عملیاتی که هم در خشکی و هم در دریا انجام شود ابخاکی
عمودی ۷ غیر دائمی موقت
عمودی ۸ نام پسرانه فربد
عمودی ۸ فهرست اشتها برانگیز منو
عمودی ۸ مهره پشت فقره
عمودی ۹ باز هم شجاع پردل
عمودی ۹ شوره‌زار نمکزار
عمودی ۹ کمان قوس
عمودی ۱۰ آزمون ورودی دانشگاه کنکور
عمودی ۱۰ پیامبر صبور ایوب
عمودی ۱۰ حرف جمع ها
عمودی ۱۱ رد پای آب نم
عمودی ۱۱ ندای افسوس دریغا
عمودی ۱۱ صنعتی در شعر فارسی جناس
عمودی ۱۲ سؤال کردن از مکان کجا
عمودی ۱۲ کافی بس
عمودی ۱۲ سمبل نماد
عمودی ۱۲ بعضی به خشخاش گذارند مته
عمودی ۱۳ مشاور رایزن
عمودی ۱۳ بسیار سجده کننده سجاد
عمودی ۱۳ بازدارنده مانع
عمودی ۱۴ مخفف اندوه انده
عمودی ۱۴ آینده اتیه
عمودی ۱۴ گاهنامه تقویم
عمودی ۱۵ روز آشتی با طبیعت سیزدهبدر
عمودی ۱۵ شهر تهران شهریار


جواب مرحله ۶۱۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آلیاژ ضد زنگ آهن و روی گالوانیزه
افقی ۱ رب‌النوع قدرت در افسانه‌های قدیم یونان هیولا
افقی ۲ کارگردان آمریکایی جنگ ستارگان لوکاس
افقی ۲ حاشیه سفید دور کتاب هامش
افقی ۲ صدمه و گزند اسیب
افقی ۳ یازده اا
افقی ۳ پول خرد اسپانیا رال
افقی ۳ بقچه لباس رزمه
افقی ۳ نیستی عدم
افقی ۴ دگمه تکرار در تلفن ردیال
افقی ۴ ساز چنگ هارپ
افقی ۴ تکرار حرفی رر
افقی ۵ دستگاهی برای سر خوردن روی برف و یخ لوژ
افقی ۵ مردن بر اثر حادثه هلاک
افقی ۵ آسان یسیر
افقی ۶ از واحدهای نظامی تیپ
افقی ۶ عمومی انگلیسی‌زبان جنرال
افقی ۶ از اسامی دختران شیما
افقی ۷ نوازنده و رامشگر موزیسین
افقی ۷ تیراندازی پیاپی رگبار
افقی ۸ رفوزه رد
افقی ۸ گرو گذاشتن رهن
افقی ۸ خرس ترکی ایی
افقی ۸ شلوار جین لی
افقی ۹ وارسی و رسیدگی بررسی
افقی ۹ از ایلات ایران و نام مقامی در یکی از دستگاه‌های موسیقی ایران بختیاری
افقی ۱۰ قانون مغولی یاسا
افقی ۱۰ دلیری و جرأت شهامت
افقی ۱۰ از گربه‌سانان تیزپا یوز
افقی ۱۱ اشاره به مکان دور انجا
افقی ۱۱ شیون ناله
افقی ۱۱ بالای زانو ران
افقی ۱۲ خدای دروغین بت
افقی ۱۲ حج ماه ذی‌حجه تمتع
افقی ۱۲ فنی در کشتی سالتو
افقی ۱۳ درآمد دخل
افقی ۱۳ از انجیل‌های چهارگانه لوقا
افقی ۱۳ واحد شمارش گردو فال
افقی ۱۳ مادر تازی ام
افقی ۱۴ کمربند نطاق
افقی ۱۴ عقیم و سترون نازا
افقی ۱۴ نوعی تلفن کارتی
افقی ۱۵ مار ترکی ییلان
افقی ۱۵ لازم و شایسته است بایدوشاید
عمودی ۱ گلی زیبا گلایل
عمودی ۱ درس ورزش دانشگاه‌ها تربیتبدنی
عمودی ۲ ندا و صدا اوا
عمودی ۲ پوستین وارونه وت
عمودی ۲ زنگ درا
عمودی ۲ تجاوز از حد خود تخطی
عمودی ۳ پول آلبانی لک
عمودی ۳ نظام حکومتی رژیم
عمودی ۳ صدای کافی رسا
عمودی ۳ بی‌زبان لال
عمودی ۴ حاذق و ماهر وارد
عمودی ۴ حق دلالی پورسانت
عمودی ۴ تکرارش با لی‌لی می‌آید قا
عمودی ۵ بی ادبی و هتک حرمت کردن اسایه
عمودی ۵ آفرین زهی
عمودی ۵ از جنگ‌های امام علی جمل
عمودی ۶ شهر سفال و سرامیک همدان لالجین
عمودی ۶ دسته پیستون شاتون
عمودی ۷ یک خودمانی یه
عمودی ۷ شهری در فرانسه لانس
عمودی ۷ میوه مربایی به
عمودی ۷ پادشاه پرنده‌ها عقاب
عمودی ۸ ناتوان و ضعیف زار
عمودی ۸ بنیانگذار سلسله زندیه کریمخان
عمودی ۸ برابر و مقابل ازا
عمودی ۹ صد و چهارمین سوره قرآن همزه
عمودی ۹ یک لحظه ان
عمودی ۹ ارتباط تلفنی تماس
عمودی ۹ حرف خطاب ای
عمودی ۱۰ تصویر بزرگان دینی و مذهبی شمایل
عمودی ۱۰ اتحاد حزبی و به هم پیوستن ایتلاف
عمودی ۱۱ از بین بردن شاخه‌های اضافی درخت هرس
عمودی ۱۱ دورویی ریا
عمودی ۱۱ از نوادگان چنگیز هلاکو
عمودی ۱۲ حرف انتخاب یا
عمودی ۱۲ از قدیم گفته‌اند مقدم بر درمان است پیشگیری
عمودی ۱۲ سعی و کوشش تلاش
عمودی ۱۳ توانایی مالی وسع
عمودی ۱۳ شک و تردید ریب
عمودی ۱۳ پول واحد اروپایی یورو
عمودی ۱۳ علامت مفعول را
عمودی ۱۴ رهبر حزب لیدر
عمودی ۱۴ از بخشش کم نمی‌شود مال
عمودی ۱۴ به دنیا آوردن زا
عمودی ۱۴ آینده اتی
عمودی ۱۵ از بیماری‌های چشم ابمروارید
عمودی ۱۵ مأیوس نومید


جواب مرحله ۶۱۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از متفکر بزرگ فرانسوی «روژه گارودی» هشداربهزندگان
افقی ۲ دوزخ جهنم
افقی ۲ دوا دارو
افقی ۲ ماه پاییزی مهر
افقی ۳ ناخن ستور سم
افقی ۳ خط سیر سیارات مدار
افقی ۳ نوعی برنج مرغوب صدری
افقی ۳ راز بی‌پایان را
افقی ۴ شهر فردوسی توس
افقی ۴ سازمان نظامی دولت عثمانی ینیچری
افقی ۴ مردم اناس
افقی ۵ سنگ ترازو ورام
افقی ۵ نام «گاگارین» اولین فضانورد یوری
افقی ۵ فیلسوف هلندی مولف مدح دیوانگی اراسم
افقی ۶ غذای نخود آب پز لبلبو
افقی ۶ شگرد کشتی فن
افقی ۶ کی بود مانند دیدن شنیدن
افقی ۷ از مواد مخدر کراک
افقی ۷ مهمانی نوبتی دوره
افقی ۷ دانه خوراکی گرددانه ماش
افقی ۸ عامل وراثت ژن
افقی ۸ بیماری مسری ویروسی انفلوانزا
افقی ۸ حشره خونخوار کک
افقی ۹ اسب چاپارخانه یام
افقی ۹ نوعی سرماخوردگی گریپ
افقی ۹ محافظین ویژه گارد
افقی ۱۰ مبارک میمون
افقی ۱۰ برهنه رت
افقی ۱۰ دلتنگی ملالت
افقی ۱۱ وسیله نقاشی ابرنگ
افقی ۱۱ از ابزار باغبانی شنکش
افقی ۱۱ امر به شنیدن نیوش
افقی ۱۲ وسیله روشنایی چراغ
افقی ۱۲ مقابل معنویات مادیات
افقی ۱۲ عقیده رای
افقی ۱۳ ضربه سر هد
افقی ۱۳ باطن انسان ضمیر
افقی ۱۳ ماه نو هلال
افقی ۱۳ رود بزرگ شط
افقی ۱۴ از مصالح ساختمانی اهک
افقی ۱۴ مهاجم انگلیسی آرسنال ولبک
افقی ۱۴ سخن کلام
افقی ۱۵ ملی‌پوش بسکتبال اوشینساهاکیان
عمودی ۱ بافت شناسی هیستولوژی
عمودی ۱ ورقه کاغذی با قطع استاندارد اچهار
عمودی ۲ کج و مایل مورب
عمودی ۲ مذکر نامبرده
عمودی ۳ چسبناک دج
عمودی ۳ مرید سالک
عمودی ۳ فانی میرا
عمودی ۳ برادر آبادانی کا
عمودی ۴ واحد مقاومت الکتریکی اهم
عمودی ۴ پاک از تهمت مبرا
عمودی ۴ تیره منغض
عمودی ۵ زیرکی رندی
عمودی ۵ نقاش هلندی «گلهای آفتابگردان» وانگوگ
عمودی ۵ دزد خانگی موش
عمودی ۶ فیلم مهرجویی بمانی
عمودی ۶ از فراعنه مصر کفرن
عمودی ۶ پیشوندی معادل یک هزارم میلی
عمودی ۷ مهربان ریوف
عمودی ۷ شلوار جین لی
عمودی ۷ سیاه زخم شاربن
عمودی ۸ آخرین حرف لاتین زد
عمودی ۸ اثری از علی اکبر دهخدا چرندوپرند
عمودی ۸ مزه اول خرمالو کس
عمودی ۹ از نام‌های اهواز در قدیم ناصری
عمودی ۹ حرف تعجب وا
عمودی ۹ آدم خسته به دیوار می‌دهد تکیه
عمودی ۱۰ ته نشین مایعات دردی
عمودی ۱۰ گیاهی با میوه تلخ شرنگ
عمودی ۱۰ از باشگاه‌های فوتبال آلمان شالکه
عمودی ۱۱ مزار گور
عمودی ۱۱ شکست خوردن انهزام
عمودی ۱۱ واحد پول ساموآ تالا
عمودی ۱۲ مدد یاری
عمودی ۱۲ ظرف آزمایشگاهی ارلن
عمودی ۱۲ غلط‌گیر اداری لاک
عمودی ۱۳ خسیس پس نمی‌دهد نم
عمودی ۱۳ پشیمان نادم
عمودی ۱۳ آماده بهره‌برداری دایر
عمودی ۱۳ نت سوم می
عمودی ۱۴ وحشت‌انگیز هراسناک
عمودی ۱۴ نان کاغذی لواش
عمودی ۱۵ آیین‌های سنتی مراسم
عمودی ۱۵ نماز ... است شکستشیطان


جواب مرحله ۶۱۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ همسر مرغ خروس
افقی ۱ وی با ساخت فیلم از درون آفریقا برنده هفت اسکار شد سیدنیپولاک
افقی ۲ مستقیم راست
افقی ۲ پسوند شباهت وار
افقی ۲ اصلی در فیزیک اینرسی
افقی ۳ فهم و شعور درک
افقی ۳ همان دارو است دوا
افقی ۳ خون از آن گذر می‌کند رگ
افقی ۳ بخیه درشت کن
افقی ۴ از غذاهای ایرانی اش
افقی ۴ از دریاچه‌های کشور کانادا گریتسلیو
افقی ۴ عزا و ماتم سوگ
افقی ۵ سازنده ساختمان بنا
افقی ۵ قمر زمین ماه
افقی ۵ رمق آخر نا
افقی ۵ درخت مسواک اراک
افقی ۶ جایی که در آن درخت انار فراوان باشد نارکند
افقی ۶ تومور خطرناک بدخیم
افقی ۶ نمایش تلویزیونی شو
افقی ۷ وسیع و پهن گشاد
افقی ۷ نوعی قطع برای کتاب پالتویی
افقی ۸ ابریشم حریر
افقی ۸ استخوانی دراز ترقوه
افقی ۸ کاشف اتر لانگ
افقی ۹ کارگردان فیلم امتیاز نهایی وودیالن
افقی ۹ ثروتمند دارا
افقی ۱۰ پنج ترکی بش
افقی ۱۰ کاخ معروف هندوستان اشوکا
افقی ۱۰ از شهرهای ترکیه ارزروم
افقی ۱۱ حاشیه کتاب هامش
افقی ۱۱ رودی در فرانسه رن
افقی ۱۱ مزه حرف حق تلخ
افقی ۱۱ درخت مخروطی شکل سرو
افقی ۱۲ پرش و جستن جهش
افقی ۱۲ از میدان‌های تاریخی تهران میدانمشق
افقی ۱۲ سدی در استان خوزستان دز
افقی ۱۳ صدمه و آسیب اک
افقی ۱۳ آغوش بر
افقی ۱۳ وجود دارد هست
افقی ۱۳ دشوار شاق
افقی ۱۴ ضربه‌ای در بوکس ناکاوت
افقی ۱۴ ننر و از خود راضی لوس
افقی ۱۴ جنگ افسانه‌ای یونان باستان تروا
افقی ۱۵ ایالتی در آلمان براندنبورگ
افقی ۱۵ ویران و خراب یباب
عمودی ۱ نخل خرمابن
عمودی ۱ دارای ظاهر مظلوم و محق حقبهجانب
عمودی ۲ نشانه مفعولی را
عمودی ۲ از ورزشکاران آبی شناگر
عمودی ۲ کار بزرگ و نمایان شاهکار
عمودی ۳ مروارید وسد
عمودی ۳ بایگانی ارشیو
عمودی ۳ نوعی رنگ مو مش
عمودی ۳ ویتامین انعقاد خون کا
عمودی ۴ بزرگ سترگ
عمودی ۴ حمام خودرو کارواش
عمودی ۴ پسوند مراقبت بان
عمودی ۵ تند و تیز کرمند
عمودی ۵ خود آرایی دش
عمودی ۵ خوب و خوش مرود
عمودی ۶ دید چشم سو
عمودی ۶ ذهن و خاطر یاد
عمودی ۶ نظریه تیوری
عمودی ۶ هزار کیلوگرم تن
عمودی ۷ آلبومی از خشایار اعتمادی یادته
عمودی ۷ آشفته پراکنده
عمودی ۸ جمع درس دروس
عمودی ۸ گیاهی یک ساله باقلا
عمودی ۸ پایتخت نروژ اسلو
عمودی ۹ بازیگر فیلم آفتاب سرخ الندلون
عمودی ۹ داروی حل شده در الکل تنتور
عمودی ۱۰ حرف انتخاب یا
عمودی ۱۰ سلول یاخته
عمودی ۱۰ درد و رنج الم
عمودی ۱۰ نگهبان گله سگ
عمودی ۱۱ نوعی سرو کوهی در جنگل‌های شمال ایران پیرو
عمودی ۱۱ از ضمایر انگلیسی یو
عمودی ۱۱ روشنی دادن درخشش
عمودی ۱۲ گریه بچه ونگ
عمودی ۱۲ نوعی آنزیم امیلاز
عمودی ۱۲ مخلوط، درهم قاتی
عمودی ۱۳ قومی ایرانی لر
عمودی ۱۳ عضو بالانشین سر
عمودی ۱۳ کمک‌رسان یاررس
عمودی ۱۳ نزدیک شدن قرب
عمودی ۱۴ از ورزش‌های راکتی اسکواش
عمودی ۱۴ جنگ و رزم ناورد
عمودی ۱۴ کلام تعجب زنانه وا
عمودی ۱۵ فیلمی از پیتر جکسون کینگکونگ
عمودی ۱۵ مکانی دیدنی در بندرعباس موزهاب


جواب مرحله ۶۱۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از نوشت‌افزار مداد
افقی ۱ مستمری راتبه
افقی ۱ کابینه رئیس جمهور دولت
افقی ۲ از اشکال هندسی دایره
افقی ۲ سالها سنوات
افقی ۲ از بت‌های عصر جاهلیت لام
افقی ۳ سربسته و ممهور اک
افقی ۳ نوعی شیرینی خامه‌ای رولت
افقی ۳ سلطان محمد خدابنده الجایتو
افقی ۴ زینت ناخن لاک
افقی ۴ لاغر اندام نحیف
افقی ۴ خانه‌های ریز عکس ترام
افقی ۵ حرف نگفتنی راز
افقی ۵ همدردی کردن با فرد عزادار دلداری
افقی ۵ تلاش و کوشش هم
افقی ۶ عظیم الجثه یغر
افقی ۶ نشان قدم ایز
افقی ۶ قلب دل
افقی ۶ میوه نیکو به
افقی ۷ آبشش ماهی برونشی
افقی ۷ از اشکال هندسی هرم
افقی ۷ پزشک دکتر
افقی ۸ چشم چپ لوچ
افقی ۸ پیمانه کیل
افقی ۸ کمک و یاری مدد
افقی ۸ اطوار ادا
افقی ۹ بالاتر از سروان یاور
افقی ۹ شتر قوی هیکل لوک
افقی ۹ انباشته شدن تلنبار
افقی ۱۰ عدد ماه سی
افقی ۱۰ زمینه تم
افقی ۱۰ ماست چکیده لور
افقی ۱۰ نبی خدا وصی
افقی ۱۱ آخر و انتها ته
افقی ۱۱ چنگیزخان مغول تموچین
افقی ۱۱ آفت بلا
افقی ۱۲ زدنی خودستا ادعا
افقی ۱۲ خانه کوچک جنگلی کومه
افقی ۱۲ وجود هست
افقی ۱۳ سبزینه گیاه کلروفیل
افقی ۱۳ اسلحه سلاح
افقی ۱۳ پژمرده لس
افقی ۱۴ شهر باستانی ترکمنستان مرو
افقی ۱۴ نوازش و دلجویی نواخت
افقی ۱۴ ورزش روشندلان گلبال
افقی ۱۵ پراکنده و متفرق شدن تزیل
افقی ۱۵ جیوه سیماب
افقی ۱۵ درخت مازو بلوط
عمودی ۱ پست و ذلیل مدال
عمودی ۱ شیطان ابلیس
عمودی ۱ اقتدا به خالق در عبادات به قدر قدرت حکمت
عمودی ۲ پایتخت سنگال داکار
عمودی ۲ شیوه تعریف داستان روایت
عمودی ۲ عمل بعد از ترس لرز
عمودی ۳ از ادات ندا ای
عمودی ۳ جسم نرمی که در صنعت برای ساختن اشیا به کار می‌رود کایوچو
عمودی ۳ کاشف گردش خون هاروی
عمودی ۴ مرواریدها درر
عمودی ۴ پرنده‌ای از راسته شکاریان و از دسته بازها زغن
عمودی ۴ عریان رت
عمودی ۴ ورزش مادر دو
عمودی ۵ قوم آتیلا هون
عمودی ۵ حسد بردن رشک
عمودی ۵ دارای بوی بد متعفن
عمودی ۶ گور لحد
عمودی ۶ سال ترکی ییل
عمودی ۶ ناامید مایوس
عمودی ۷ چیرگی و غلبه استیلا
عمودی ۷ بچه از آن می‌ترسد لولو
عمودی ۷ گل ته حوض لای
عمودی ۸ هزار کیلو تن
عمودی ۸ آنچه که اسیران برای رهایی خود بدهند فدیه
عمودی ۸ ریز کوچک
عمودی ۸ ظرف رنگرزی خم
عمودی ۹ مار بزرگ بدون سم بوا
عمودی ۹ شرم و حیا ازرم
عمودی ۹ پتانسیومتر ریوستا
عمودی ۱۰ از ادوات بدنسازی هالتر
عمودی ۱۰ زمان معین مدت
عمودی ۱۰ مورچه نمل
عمودی ۱۱ تنهایی گزیدن تجرید
عمودی ۱۱ سطل آبکشی دلو
عمودی ۱۱ عامل تکثیر نهانزادان هاگ
عمودی ۱۲ عدد فوتبالی اا
عمودی ۱۲ دشمن درخت لد
عمودی ۱۲ گماشتن نصب
عمودی ۱۲ شهری در سوریه حلب
عمودی ۱۳ مهمانی دادن ولیمه
عمودی ۱۳ هاون کابیله
عمودی ۱۳ مخترع تلفن بل
عمودی ۱۴ انسان بی‌بند و بار لات
عمودی ۱۴ اسمی که حالت یا وقوع امری را بدان اسناد دهند مبتدا
عمودی ۱۴ نژاد اروپایی اسلاو
عمودی ۱۵ دهمین ماه سریانی تموز
عمودی ۱۵ پایتخت و بزرگترین شهر کشور زیمباوه هراره
عمودی ۱۵ اشراف داشتن روی موضوعی تسلط


جواب مرحله ۶۱۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نقاشی ریزه کاری مینیاتور
افقی ۱ قسمتی از گل کاسبرگ
افقی ۲ مرکز کهگلویه و بویراحمد یاسوج
افقی ۲ زیاد سخن گفتن تزید
افقی ۲ به شیوه اشراف لردی
افقی ۳ زور و قدرت توان
افقی ۳ تازه‌کار نواموز
افقی ۳ ناامید ایس
افقی ۴ طریق کوتاه ره
افقی ۴ پاداش نیکی و یا بدی جزا
افقی ۴ تولد زا
افقی ۴ نور ماه مهتاب
افقی ۵ از اسماء حسنی مهیمن
افقی ۵ روده گوسفند مبار
افقی ۵ میوه بر
افقی ۶ شهر خروس جنگی لار
افقی ۶ پایتخت لتونی ریگا
افقی ۶ خبرگزاری ایتالیا انسا
افقی ۷ حرف بیهوده یاوه
افقی ۷ نوشته پژوهشی رساله
افقی ۷ بهره سود
افقی ۸ تاج و کلاه پادشاهی افسر
افقی ۸ دایره باتره
افقی ۸ علامت روی حرف فتحه
افقی ۹ نی میان تهی نال
افقی ۹ خباز نانوا
افقی ۹ پارچه نخی قماش
افقی ۱۰ وسیله آب کوبی! هاون
افقی ۱۰ مهلت و فرصت امان
افقی ۱۰ جگر سفید ریه
افقی ۱۱ کشنده بی‌صدا سم
افقی ۱۱ صمغ گیاهی رزین
افقی ۱۱ مثل هم بودن شباهت
افقی ۱۲ شهر هلن توریا
افقی ۱۲ مرغ می‌رود جا
افقی ۱۲ کوچکترین ذره اتم
افقی ۱۲ از حیوانات اهلی بز
افقی ۱۳ بالاپوش بلند ردا
افقی ۱۳ ماه آخر سال میلادی دسامبر
افقی ۱۳ ایالتی در هند اسام
افقی ۱۴ ماشین باری کوچک وانت
افقی ۱۴ گاز بی رنگ و بو اتان
افقی ۱۴ پیامبران انبیا
افقی ۱۵ اجاره‌نشین مستاجر
افقی ۱۵ حقه‌باز و متقلب شارلاتان
عمودی ۱ دریچه قلب میترال
عمودی ۱ واحد طول موج انگستروم
عمودی ۲ سخن بیهوده یاوه
عمودی ۲ وفای به عهد ایفا
عمودی ۲ پدر ضحاک موداس
عمودی ۳ سوره زنان نسا
عمودی ۳ نامه‌نگاری مراسله
عمودی ۳ باربر شهری رانت
عمودی ۴ از خوراک چهارپایان یونجه
عمودی ۴ سخن یاوه ور
عمودی ۴ تصدیق فارسی اری
عمودی ۴ صفت عدد تا
عمودی ۵ دندانه سوهان اج
عمودی ۵ به کرمان نبرید! زیره
عمودی ۵ طفل تازه به دنیا آمده نوزاد
عمودی ۶ مشهور و زبانزد نامی
عمودی ۶ مسبب بانی
عمودی ۶ پرنده آش سرد کن سار
عمودی ۷ حق ناحق سازمان ملل وتو
عمودی ۷ دلواپس نگران
عمودی ۷ خلاص و رهایی نجات
عمودی ۸ برنج فروش رزاز
عمودی ۸ کمربند زمین استوا
عمودی ۸ سیخ کباب اماش
عمودی ۹ کبوتر صحرایی یمام
عمودی ۹ فراغ و سکون ارامش
عمودی ۹ خوشه گندم و جو بنا
عمودی ۱۰ میوه تنبل کدو
عمودی ۱۰ رقص نمایش باله
عمودی ۱۰ چاه‌ها ابار
عمودی ۱۱ عصر و روزگار زمانه
عمودی ۱۱ کاریز قنات
عمودی ۱۱ سراب ال
عمودی ۱۲ کلید موسیقی سل
عمودی ۱۲ بریدن شاخه‌های درخت هرس
عمودی ۱۲ دهان عرب فم
عمودی ۱۲ پنداری و گویی همانا
عمودی ۱۳ برگه بهادار برات
عمودی ۱۳ لحظه حرکت ورزشکاران استارت
عمودی ۱۳ شنبه تازی سبت
عمودی ۱۴ رادار ردیاب
عمودی ۱۴ دد وحشی
عمودی ۱۴ ضروری بایا
عمودی ۱۵ فیلمی از جمشید حیدری با بازی گلشیفته فراهانی گیسبریده
عمودی ۱۵ معاصر همزمان


جواب مرحله ۶۱۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رمانی از آراوید آدیگا ببرسفید
افقی ۱ از درختان همیشه سبز جوزهندی
افقی ۲ سبکی در کشتی ازاد
افقی ۲ موازنه تراز
افقی ۲ چند نفر که در یک خانه زندگی می‌کنند همسرا
افقی ۳ دالان راهرو
افقی ۳ کشوری در قاره سیاه بنین
افقی ۳ پادشاه خوارزمشاهی اتسز
افقی ۴ گاز اتمسفر ازن
افقی ۴ یازده اا
افقی ۴ بدل وضو تیمم
افقی ۴ کریم راد
افقی ۵ شکوه‌گوی جدایی‌ها نی
افقی ۵ شالوده بنیان
افقی ۵ کالابرگ کوپن
افقی ۶ درجه ارتشی سرتیپ
افقی ۶ وجود ندارد نیست
افقی ۶ سودن مس
افقی ۷ مربوط به تعداد کمی
افقی ۷ جهل نادانی
افقی ۷ از انجیل‌ها متا
افقی ۸ درویش قلندر
افقی ۸ نرم‌تنی شبیه حلزون راب
افقی ۸ عطر شیرینی وانیل
افقی ۹ زوج نیست فرد
افقی ۹ سخنان ناروا و زشت اراجیف
افقی ۹ رژه جنگی سان
افقی ۱۰ پسوند شباهت سا
افقی ۱۰ وسیله ادات
افقی ۱۰ صندلی پارک نیمکت
افقی ۱۱ پایه اساس
افقی ۱۱ به دیوار آویزند تابلو
افقی ۱۱ بزرگ‌منشی نب
افقی ۱۲ از آحاد زمان سال
افقی ۱۲ درجه رتبه
افقی ۱۲ الهه خورشید را
افقی ۱۲ سائل گدا
افقی ۱۳ حنا یرنا
افقی ۱۳ بیهوده یاوه
افقی ۱۳ از سوره‌ها حجرات
افقی ۱۴ بدون امنیت ناامن
افقی ۱۴ تزئین روی پلو زرشک
افقی ۱۴ گریه بلند زاری
افقی ۱۵ زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم همزیستی
افقی ۱۵ زمین ساخت تکتونیک
عمودی ۱ درخت خاردار جنگل‌های شمال بارانک
عمودی ۱ جایگاه قرارگیری قلب، ریه‌ها، مری و نای است قفسهسینه
عمودی ۲ پارچه فروشی بزازی
عمودی ۲ وبا کلرا
عمودی ۲ بی سر و صدا ارام
عمودی ۳ گرو گذارنده راهن
عمودی ۳ اسب زرد سمند
عمودی ۳ نام دخترانه الناز
عمودی ۴ گیاه سرشوی سدر
عمودی ۴ قاصد برید
عمودی ۴ برگ برنده اس
عمودی ۴ درس نخوانده امی
عمودی ۵ نوعی خودرو وانت
عمودی ۵ ردیاب رادار
عمودی ۵ گرداگرد لب نس
عمودی ۶ هنوز بیگانه یت
عمودی ۶ کیش ایین
عمودی ۶ حقیقت و درستی راستی
عمودی ۷ دروازه درب
عمودی ۷ دستگاه تعمیر و پنچرگیری لاستیک اپارات
عمودی ۷ فعالیتی که به خاطر سرگرمی و تفریح صورت می‌گیرد بازی
عمودی ۸ دکل فرستنده و گیرنده انتن
عمودی ۸ نوعی خودرو داج
عمودی ۸ بی‌پروایی تهور
عمودی ۹ مقابل کلی جزیی
عمودی ۹ روشندل نابینا
عمودی ۹ عدد یک رقمی هشت
عمودی ۱۰ ملیح نمکین
عمودی ۱۰ تخته نازک فیبر
عمودی ۱۰ نانی از آرد خشک کک
عمودی ۱۱ آفرین زه
عمودی ۱۱ آقای فرانسوی موسیو
عمودی ۱۱ کشتی‌بان ملاح
عمودی ۱۲ پرنده سعادت هما
عمودی ۱۲ لعاب پت
عمودی ۱۲ شهر استان آذربایجان شرقی اسکو
عمودی ۱۲ پاره و بخش جزو
عمودی ۱۳ گلی زیبا نسترن
عمودی ۱۳ بت جاهلیت منات
عمودی ۱۳ سنگین گران
عمودی ۱۴ از نام‌های بانوان درسا
عمودی ۱۴ باوقار متین
عمودی ۱۴ بی‌چیزی نداری
عمودی ۱۵ اثری از سیگرید اوندست بانوی نویسنده شهیر نروژی یازدهسال
عمودی ۱۵ از علوم مهندسی رباتیک


جواب مرحله ۶۲۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ انگشت بزرگ انسان ابهام
افقی ۱ نویسنده بزرگ آلمانی خالق طب حلبی گونترگراس
افقی ۲ از تقسیمات قرآن سوره
افقی ۲ مادر مسیح مریم
افقی ۲ حاصل کاسبی درامد
افقی ۳ نیمسال تحصیلی ترم
افقی ۳ لقب شاهان مغول قاان
افقی ۳ منقار کوتاه نک
افقی ۳ قادر به تکلم نیست لال
افقی ۴ کافی وس
افقی ۴ قسمت پایین لباس دامن
افقی ۴ نرده چوبی یا فلزی تارم
افقی ۴ نشانه مفعول در جمله را
افقی ۵ به خود بالیدن نازیدن
افقی ۵ امتداد داشتن کشیدگی
افقی ۶ الفبای تلگراف مرس
افقی ۶ سرزمینی باستانی در ایران که اکنون جزو ترکمنستان است مرو
افقی ۶ جمع ناسخ نساخ
افقی ۷ آب منجمد یخ
افقی ۷ چین و چروک کیس
افقی ۷ میوه پرخاصیت سیب
افقی ۷ درخت سدر کنار
افقی ۸ گودال لان
افقی ۸ زدن شاخه‌های اضافی درخت هرس
افقی ۸ عشیره قوم
افقی ۸ نام باستانی کوه البرز هرا
افقی ۹ همدم انیس
افقی ۹ رها و آزاد یله
افقی ۹ گفتار قال
افقی ۹ کوچک که
افقی ۱۰ ساز چنگ هارپ
افقی ۱۰ بهشت شداد ارم
افقی ۱۰ تقویت کننده زمین زراعی کود
افقی ۱۱ پایداری و ثبات در کار مداومت
افقی ۱۱ پایتخت ولز کاردیف
افقی ۱۲ میخ بی سر یخ
افقی ۱۲ شادمانی مسرت
افقی ۱۲ بازیگر کمدی کمیک
افقی ۱۲ خدای سنگی بت
افقی ۱۳ خروس مازنی تلا
افقی ۱۳ عدد رمزی کد
افقی ۱۳ بانگ بلند غریو
افقی ۱۳ صدا و آواز اوا
افقی ۱۴ شهری در بلغارستان وارنا
افقی ۱۴ دارایی درآمدزا منال
افقی ۱۴ تباه کننده مفسد
افقی ۱۵ دایره‌ای که از قطب‌های زمین می‌گذرد نصفالنهار
افقی ۱۵ منطقه‌ای در شهر نیویورک منهتن
عمودی ۱ از تیم‌های فوتبال انگلیس استونویلا
عمودی ۱ ضد امراض قلبی، کاهش‌دهنده کلسترول بد و افزایش دهنده کلسترول خوب است زیتون
عمودی ۲ شهری در ترکیه بورسا
عمودی ۲ گاهی از پای‌بست ویران است خانه
عمودی ۲ تیر آخر خلاص
عمودی ۳ شکل هندسی هرم
عمودی ۳ تکرارش چشمه مکه است زم
عمودی ۳ غلاف شمشیر نیام
عمودی ۳ فار به هم ریخته ارف
عمودی ۴ نفس سوزناک اه
عمودی ۴ ستون دروازه دیرک
عمودی ۴ محلی که مرشد زورخانه می‌نشیند سردم
عمودی ۴ رمق آخر نا
عمودی ۵ جنگ ایران و اعراب در زمان یزگرد سوم قادسیه
عمودی ۵ مخترع ماشین چاپ پاسکال
عمودی ۶ پناهگاه مامن
عمودی ۶ محرمانه سری
عمودی ۶ گل سرخ ورد
عمودی ۷ قیمت سنگین گران
عمودی ۷ از نعمت‌های پنهان خدادادی سلامت
عمودی ۷ ماه شاعرانه مه
عمودی ۸ انگور سیاه وین
عمودی ۸ جزیره زادگاه ناپلئون کرس
عمودی ۸ شهر بی در و پیکر هرت
عمودی ۸ از ممالک آفریقایی با مرکزیت اکرا غنا
عمودی ۹ رطوبت نم
عمودی ۹ می‌گویند از تنبیه بهتر است تشویق
عمودی ۹ بسیار حمله کننده کرار
عمودی ۱۰ لوله تنفسی نای
عمودی ۱۰ شیپور ماشین بوق
عمودی ۱۰ از دعاهای مفاتیح کمیل
عمودی ۱۱ عبور دادن ردکردن
عمودی ۱۱ کشوری گردش‌پذیر در دل اقیانوس آرام ماکایو
عمودی ۱۲ حرف شرط گر
عمودی ۱۲ وسیله نشانه‌روی تفنگ مگسک
عمودی ۱۲ کمان حلاجی لورک
عمودی ۱۲ ضمیر سه کیلویی من
عمودی ۱۳ پول خرد اسپانیا رال
عمودی ۱۳ دسته هاون یانه
عمودی ۱۳ وحشی دد
عمودی ۱۳ خبرگزاری اسپانیایی افه
عمودی ۱۴ سرشماری امار
عمودی ۱۴ از جزایر ایرانی خلیج فارس خارک
عمودی ۱۴ خشکی یبوست
عمودی ۱۵ از سدهای تأمین کننده آب تهران سدلار
عمودی ۱۵ حرکت کردن راهافتادن


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.