پاسخ کامل مراحل 641 تا 660 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 4,474 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 641 | مرحله 642 | مرحله 643 | مرحله 644 | مرحله 645 | مرحله 646 | مرحله 647 | مرحله 648 | مرحله 649 | مرحله 650 | مرحله 651 | مرحله 652 | مرحله 653 | مرحله 654 | مرحله 655 | مرحله 656 | مرحله 657 | مرحله 658 | مرحله 659 | مرحله 660 |

جواب مرحله ۶۴۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از مهمترین کتاب‌های ایوان تورگنیف فاوست
افقی ۱ لباسی برای روحانیان لباده
افقی ۱ دمای بالای بدن تب
افقی ۲ عالم طبیعت ناسوت
افقی ۲ بی‌ادبی کردن اسایه
افقی ۳ طفیلی انگل
افقی ۳ درخت جوان نورسته نهال
افقی ۳ باهوشی درایت
افقی ۴ کلاه فرنگی هت
افقی ۴ یک خودمانی یه
افقی ۴ هوس زن باردار ویار
افقی ۴ کسی که خبر خوش می‌دهد بشیر
افقی ۵ کرشمه ناز
افقی ۵ انسان طغیانگر از فرامین مارد
افقی ۵ سحر جادو
افقی ۶ آهو و غزال جیران
افقی ۶ مرغ بیگانه هن
افقی ۶ چهره رخ
افقی ۷ شمیم رایحه
افقی ۷ تصاویر کمدی کمیک
افقی ۷ اثر چربی لک
افقی ۸ سمک ماهی
افقی ۸ ماه هفتم از تقویم سریانی نیسان
افقی ۸ فالگیر رمال
افقی ۹ بعضی‌ها در می‌آورند لج
افقی ۹ جسد جنازه
افقی ۹ عمل خیلی زشت شنیع
افقی ۱۰ قبول نشده رد
افقی ۱۰ محل عبور ممر
افقی ۱۰ هدیه دادن اهدا
افقی ۱۱ زعیم امام
افقی ۱۱ درشکه گاری
افقی ۱۱ پرستار بچه لله
افقی ۱۲ ابداع کننده مبدع
افقی ۱۲ سرشته شده عجین
افقی ۱۲ صدای کلفت بم
افقی ۱۲ فلز سرخ مس
افقی ۱۳ تسلط داشتن اشراف
افقی ۱۳ همدم انیس
افقی ۱۳ دشتی پهناور و مرتفع فلات
افقی ۱۴ مننژیت سرسام
افقی ۱۴ غذای مجردی نیمرو
افقی ۱۵ هزار کیلو تن
افقی ۱۵ سود فایده
افقی ۱۵ دامپزشک بیطار
عمودی ۱ روحانی مصری کاهن
عمودی ۱ مورچه تازی نمل
عمودی ۱ ودیعه امانت
عمودی ۲ برچسب زدن به کسی نتاج
عمودی ۲ مزد و پاداش اجر
عمودی ۲ پنج ترکی بش
عمودی ۳ حکمران انگ
عمودی ۳ سوغات کرمان زیره
عمودی ۳ قاضی دادرس
عمودی ۴ مسابقه اتومبیل‌رانی والی
عمودی ۴ مرسوم رایج
عمودی ۴ دانش‌ها معارف
عمودی ۵ از چاشنی‌های غذا سس
عمودی ۵ پرنده خوشبختی همای
عمودی ۵ زنان قرآنی نسا
عمودی ۵ شهری در استان فارس فسا
عمودی ۶ آتشدان حمام تون
عمودی ۶ خمیدگی انحنا
عمودی ۶ حرف همراهی عرب مع
عمودی ۶ از حروف ندا ای
عمودی ۷ بی‌باکی و جسارت تهور
عمودی ۷ هیمه هیزم
عمودی ۷ از حالات ماده جامد
عمودی ۸ طرح اولیه ایده
عمودی ۸ ترس‌آور و مهیب سهمگین
عمودی ۹ فوق بالا
عمودی ۹ شهر نیروگاهی مازندران نکا
عمودی ۹ شلوار جنگی رانین
عمودی ۱۰ پایه و بنیان اس
عمودی ۱۰ صف و ردیف رج
عمودی ۱۰ روش اخلاقی منش
عمودی ۱۰ میوه خوشبو سیب
عمودی ۱۱ صدای بلند داد
عمودی ۱۱ شیمی کربن الی
عمودی ۱۱ جانشین نایب
عمودی ۱۱ نت سوم می
عمودی ۱۲ پیشوای دینی موبد موبدان هیربد
عمودی ۱۲ زشت و بد منظر کریه
عمودی ۱۲ از حد گذشته مفرط
عمودی ۱۳ خط خوردگی منظم هاشور
عمودی ۱۳ متوسط نمرات معدل
عمودی ۱۳ بیرق لوا
عمودی ۱۴ حرف دهن کجی یی
عمودی ۱۴ جای بی‌هوا خلا
عمودی ۱۴ سیب ترکی الما
عمودی ۱۵ رجحان برتری
عمودی ۱۵ سگ عرب کلب
عمودی ۱۵ نهاد مرکزی هسته


جواب مرحله ۶۴۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پایداری و ایستادگی استقامت
افقی ۱ پایتخت سوئد استکهلم
افقی ۲ همان شوهر شوی
افقی ۲ از کوه‌های مرکزی ایران شیرکوه
افقی ۲ سخن آهسته نجوا
افقی ۳ ناچیز کم
افقی ۳ لحظه کوتاه ان
افقی ۳ نوعی آچار الن
افقی ۳ دیو شاهنامه اکوان
افقی ۴ دادرسی محاکمه
افقی ۴ رهبر امام
افقی ۵ برگه خرید رسید
افقی ۵ دل آزار کهنه نو
افقی ۵ سوال پرسش
افقی ۵ اثر چربی لک
افقی ۶ جا و مکان محل
افقی ۶ قلعه حسین صباح الموت
افقی ۶ کشتی جنگی ناو
افقی ۷ دو یار هم‌قد اا
افقی ۷ وسیله‌ای در ورزش ژیمناستیک خرک
افقی ۷ استوار و ثابت پابرجا
افقی ۸ سنگ محک بازالت
افقی ۸ کنگره سر دیوار دندانه
افقی ۹ حمام بخار گرمابه
افقی ۹ حیوان اهلی دام
افقی ۹ رمق آخر نا
افقی ۱۰ گور قبر
افقی ۱۰ نام‌ها اسامی
افقی ۱۰ ماست چکیده لور
افقی ۱۱ هرگز نه عرب لن
افقی ۱۱ آینده اتیه
افقی ۱۱ حرف ندا ای
افقی ۱۱ غذرخواهی پوزش
افقی ۱۲ پول هخامنشی دریک
افقی ۱۲ سردار رومی کراسوس
افقی ۱۳ درک کردن ادراک
افقی ۱۳ ظاهر ساختمان نما
افقی ۱۳ واحد سطح ار
افقی ۱۳ نام ترکی اد
افقی ۱۴ نقاش ارژنگ مانی
افقی ۱۴ پول کاغذی اسکناس
افقی ۱۴ رب‌النوع مصریان انو
افقی ۱۵ انسجام هماهنگی
افقی ۱۵ از خط‌های قدیمی هیراتیک
عمودی ۱ فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی اشکسرما
عمودی ۱ اثری از عطار نیشابوری عقلنامه
عمودی ۲ بعد از دوم سوم
عمودی ۲ ابر سحاب
عمودی ۲ شهر ریشه بن
عمودی ۲ تله دام
عمودی ۳ زمین‌شوی تی
عمودی ۳ رغبت کردن میل
عمودی ۳ از حروف شرط اگر
عمودی ۳ پرنده‌ای با پاهای بلند درنا
عمودی ۴ از اسماء حسنی به معنای یکتا احد
عمودی ۴ بزرگترین دریاچه جهان خزر
عمودی ۴ نشان دادن ارایه
عمودی ۵ مقابل غریبه اشنا
عمودی ۵ داستان جالب توجه دراماتیک
عمودی ۶ نت سوم می
عمودی ۶ جای پردرخت کن
عمودی ۶ اولین سبک ادبی کلاسیک
عمودی ۶ تخم مرغ بیگانه اگ
عمودی ۷ قطار شهری تراموا
عمودی ۷ فاسد و ضایع تباه
عمودی ۷ فراموشی نسی
عمودی ۸ سرانسان کله
عمودی ۸ گونه صورت لپ
عمودی ۸ نیز هم
عمودی ۸ یاری کمک
عمودی ۹ معلق اون
عمودی ۹ داروی مالیدنی پماد
عمودی ۹ سوبسید یارانه
عمودی ۱۰ عدد خیطی سه
عمودی ۱۰ شکسته‌بند اروبند
عمودی ۱۰ حرف توفیر یا
عمودی ۱۰ حرف ندا ای
عمودی ۱۱ پایتخت هلند امستردام
عمودی ۱۱ قلم نی ساسر
عمودی ۱۲ شور و مشورت کنکاش
عمودی ۱۲ پیاله جام
عمودی ۱۲ پسر پور
عمودی ۱۳ حمله بردن هجوم
عمودی ۱۳ قوت لایموت نان
عمودی ۱۳ از خودراضی و ننر لوس
عمودی ۱۳ همراه آشغال ات
عمودی ۱۴ پرچم و بیرق لوا
عمودی ۱۴ حرف نفی عرب لا
عمودی ۱۴ تاکنون هنوز
عمودی ۱۴ زود و سریع انی
عمودی ۱۵ تزیین ناخن مانیکور
عمودی ۱۵ لقب شاهزادگان اتریش ارشیدوک


جواب مرحله ۶۴۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دزد سارق
افقی ۱ کشوری در امریکای جنوبی برزیل
افقی ۱ ایستاده و قائم برپا
افقی ۲ دور ریختنی و به کار نیامدنی بیفایده
افقی ۲ از انواع شاهین بالابان
افقی ۳ دریا یم
افقی ۳ کلمه‌ای به نشانه تعجب و حیرت
افقی ۳ پرده نیلگون وی
افقی ۳ رفوزگی اسمان
افقی ۴ دو طرف دهان زیر گونه‌ها لپ
افقی ۴ مقدمه‌چینی تمهید
افقی ۴ سرخ کم رنگ ال
افقی ۴ نوبت بازی داو
افقی ۵ انجام دادن ادا
افقی ۵ ورزش ذهنی یوگا
افقی ۵ گیاهی از تیره سوسنی‌ها با گل‌های زیبا و معطر همیشک
افقی ۶ یکی از زیباترین شهرهای لرستان الشتر
افقی ۶ سبیل شارب
افقی ۶ گوش‌دهنده شنوا
افقی ۷ الهه خورشید را
افقی ۷ از غزوه‌های پیامبر اسلام احد
افقی ۷ روزی دهنده رزاق
افقی ۷ ماده بیهوشی اتر
افقی ۸ از داروهای طبی برموردوسدیم
افقی ۹ شش ریه
افقی ۹ نوعی بازی ترنا
افقی ۹ مردمک چشم کیک
افقی ۹ افزونی ری
افقی ۱۰ بصیر وارد
افقی ۱۰ هستی وجود
افقی ۱۰ واگیری بیماری سرایت
افقی ۱۱ مواد مذاب آتشفشانی گدازه
افقی ۱۱ عرصه بوکس رینگ
افقی ۱۱ از عناصر اربعه اتش
افقی ۱۲ ایتالیای باستان روم
افقی ۱۲ قورباغه درختی وک
افقی ۱۲ وزارتخانه دیوان
افقی ۱۲ صدای کلفت بم
افقی ۱۳ عدد ورزشی اا
افقی ۱۳ زیردست مریوس
افقی ۱۳ دروازه گل
افقی ۱۳ نام ترکی
افقی ۱۴ مرکز سیرالئون فریتاون
افقی ۱۴ مطیع فرمانبر
افقی ۱۵ پیروان دین حضرت موسی یهود
افقی ۱۵ پشت سر هم یکبند
افقی ۱۵ سنگین گران
عمودی ۱ شارب سبیل
عمودی ۱ پرتونگاری مفصل ارتروگرافی
عمودی ۲ آهوی آفریقا ایمپالا
عمودی ۲ مراسمی که به خاطر شخص یا رویدادی برگزار شود یادواره
عمودی ۳ سکوی بالا رف
عمودی ۳ خودآرایی
عمودی ۳ مریخ دش
عمودی ۳ ضمیر بیگانه بهرام
عمودی ۴ هنوز قاچ نشده قا
عمودی ۴ قوم مغول تاتار
عمودی ۴ سد ایرانی دز
عمودی ۴ اسلوب متد
عمودی ۵ روز عرب یوم
عمودی ۵ شفقت و مهربانی رحمت
عمودی ۵ هلهله شادی هورا
عمودی ۶ بارز بدیهی
عمودی ۶ ریاکار دورو
عمودی ۶ میوه کرک‌دار کیوی
عمودی ۷ طریق کوتاه ره
عمودی ۷ شهر شمالی یوش
عمودی ۷ تفنگدار سواره رنجر
عمودی ۷ میدانی در تهران ونک
عمودی ۸ هافبک دفاعی سابق تیم ملی هلند ادگارداویدس
عمودی ۹ خشک شدن یبس
عمودی ۹ آرمان ارزو
عمودی ۹ فرومایه دنی
عمودی ۹ هنر، ترفند فن
عمودی ۱۰ نوعی شتر لاما
عمودی ۱۰ ایالت جدایی طلب اسپانیا باسک
عمودی ۱۰ عنصر کبریت گوگرد
عمودی ۱۱ عضو گوش لاله
عمودی ۱۱ پاک و منزه قدیس
عمودی ۱۱ از حروف مقطعه قرآن الم
عمودی ۱۲ درخت هندی بان
عمودی ۱۲ نوعی رنگ مو مش
عمودی ۱۲ اسب اصیل یکران
عمودی ۱۲ گندم اگ
عمودی ۱۳ خرمای پخته رب
عمودی ۱۳ یکی از قطعات خودرو دینام
عمودی ۱۳ همراه آشغال ات
عمودی ۱۳ متضاد ماده
عمودی ۱۴ چتر نجات پاراشوت
عمودی ۱۴ گونه‌ای انگور درشت دانه و پرآب ریشبابا
عمودی ۱۵ التهاب پرده داخلی قلب اندوکاردیت
عمودی ۱۵ جدید مدرن


جواب مرحله ۶۴۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی موشک بالستیک
افقی ۱ فسیل سنگواره
افقی ۲ پارسنگ ترازو ورام
افقی ۲ پول کاغذی اسکناس
افقی ۲ از انجیل‌های چهارگانه متا
افقی ۳ نماز بر مرده میت
افقی ۳ هرگز عرب لن
افقی ۳ عنصری شبیه شیشه سیلسیم
افقی ۴ سلطه و نفوذ ید
افقی ۴ خون غلیظ علق
افقی ۴ حرف فاصله تا
افقی ۴ لبریز و پر لبالب
افقی ۵ قرض بانکی وام
افقی ۵ آب دادن فلزی درخشان روی فلز دیگر ابکاری
افقی ۵ خاندان ال
افقی ۶ خطای کامپیوتری ارور
افقی ۶ نوعی کرم در دستگاه گوارشی اسکاریس
افقی ۶ آتش گر
افقی ۷ امتداد فیزیکی راستا
افقی ۷ زادگاه کاشف الکل ری
افقی ۷ منقار پرنده نک
افقی ۷ قطع حیات مرگ
افقی ۸ شیرینی یزد باقلوا
افقی ۸ پس از انقراض این دولت تاریخ ایران را تاریخ پس از اسلام می‌نامند ساسانی
افقی ۹ حرکت هوا باد
افقی ۹ تصدیق فرنگی یس
افقی ۹ شهر جشنواره‌ای فرانسه کن
افقی ۹ بازتاب و عکس‌العمل واکنش
افقی ۱۰ عنصر شیمیایی ید
افقی ۱۰ فقیر، بی‌چیز و بی‌خانمان اسمانجل
افقی ۱۰ مهاجم سابق تیم ملی انگلیس اوون
افقی ۱۱ کجاست کو
افقی ۱۱ ترکیب شیمیایی حاوی مولکول آب هیدرات
افقی ۱۱ درخت همیشه لرزان بید
افقی ۱۲ گرفتاری و بندگی اسارت
افقی ۱۲ سرمربی فوتبال آلمان لو
افقی ۱۲ تابه چدنی ساج
افقی ۱۲ صندلی فرنگی چر
افقی ۱۳ اسکی استقامت لوردیک
افقی ۱۳ نو و باز نشده اک
افقی ۱۳ رود نهر
افقی ۱۴ واحد سنجش فشار برق ولت
افقی ۱۴ هاور کرافت هواناو
افقی ۱۴ خدای هندوها راما
افقی ۱۵ مشهد شهید چمران دهلاویه
افقی ۱۵ بسته شدن راه خون ترومبوز
عمودی ۱ انقلابی ونزوئلایی بنیانگذار بولیوی بولیوار
عمودی ۱ بلندترین رشته‌کوه خراسان بینالود
عمودی ۲ صد متر مربع ار
عمودی ۲ محل موزه آثار طبیعی و حیات وحش ایران داراباد
عمودی ۲ ساختمان فلزی با سقف بلند سوله
عمودی ۳ شیشه آزمایشگاه لام
عمودی ۳ سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد
عمودی ۳ شرکت بزرگی که از چند شرکت کوچک برای نثبیت بهای کالا تشکیل می‌شود کارتل
عمودی ۴ از نام‌های خدا سمیع
عمودی ۴ دوختن رتق
عمودی ۴ جنگ و نبرد اورد
عمودی ۵ خروس مازنی تلا
عمودی ۵ دختر سرزمین عجایب الیس
عمودی ۵ از پرندگان است تیهو
عمودی ۶ حرف انتخاب یا
عمودی ۶ مسجدی در مدینه قبا
عمودی ۶ یکی از هفت قلم بزک خانم‌های قدیم وسمه
عمودی ۶ کوچه کوی
عمودی ۷ بی‌حال و خسته کسل
عمودی ۷ لقب انوشیروان کسرا
عمودی ۷ طایفه کوچ‌نشین ایل
عمودی ۷ شاه بی‌شین اه
عمودی ۸ از ایالات ایالات متحده کنتاکی
عمودی ۸ روستایی دیدنی در آذربایجان شرقی کندوان
عمودی ۹ از آفات نباتی سن
عمودی ۹ نظرات ارا
عمودی ۹ پادشاه سلجوقی سنجر
عمودی ۹ قطع سینمایی کات
عمودی ۱۰ انسان قرآنی ناس
عمودی ۱۰ حنا یرنا
عمودی ۱۰ سگ ماده لاس
عمودی ۱۰ کنار و پهلو ور
عمودی ۱۱ فرستاده و روانه گسیل
عمودی ۱۱ همراه و موافق یکسو
عمودی ۱۱ ضمیر متصل دوم شخص جمع تان
عمودی ۱۲ جامه لباس
عمودی ۱۲ صد و یازده ااا
عمودی ۱۲ از شهرهای استان فارس جهرم
عمودی ۱۳ سالی که در آنیم امسال
عمودی ۱۳ رنج دیده منکوب
عمودی ۱۳ حلزون گیلانی راب
عمودی ۱۴ حشره گزنده رتیل
عمودی ۱۴ شهری که نصف‌النهار مبدأ از آن می‌گذرد گرینویچ
عمودی ۱۴ ترک استخوان مو
عمودی ۱۵ تیم قدیمی فوتبال آلمان هامبورگ
عمودی ۱۵ پولی اندک و ناچیز شندرغاز


جواب مرحله ۶۴۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مناسبت ولادت ابوالفضل العباس روزجانباز
افقی ۱ بازرگانی تجارت
افقی ۲ ریختن پول به حساب واریز
افقی ۲ پایه‌ها اساس
افقی ۲ زبان لسان
افقی ۳ درک عاطفی حس
افقی ۳ از روشهای تکثیر درخت پیوند
افقی ۳ شهری در بوشهر وحدتیه
افقی ۴ عمومی‌تر اعم
افقی ۴ مزه سریع تند
افقی ۴ پیامبران رسل
افقی ۴ جدید نو
افقی ۵ زبانه آتش الاو
افقی ۵ پسوند مراقبت بان
افقی ۵ خواب کودکانه لالا
افقی ۶ محله‌ای در تهران قلهک
افقی ۶ پایتخت لیدیه سارد
افقی ۶ یگان نظامی برابر سه جوخه رسد
افقی ۷ بندر بلغارستان وارنا
افقی ۷ چتر مانند سایبان
افقی ۷ شمای بیگانه یو
افقی ۸ سلام تلفنی الو
افقی ۸ از کوه‌های کردستان میانکوه
افقی ۸ خروس مازندرانی تلا
افقی ۹ پاسخ منفی نه
افقی ۹ ایالت یخی آمریکا الاسکا
افقی ۹ دلاور و پهلوان بهادر
افقی ۱۰ از درختان جنگلی شبیه بلوط الش
افقی ۱۰ متکا بالش
افقی ۱۰ سبزه‌زار رواد
افقی ۱۱ عابد ناسک
افقی ۱۱ نیمروز ظهر
افقی ۱۱ اشاره به مکان بعید انجا
افقی ۱۲ راز بی‌پایان را
افقی ۱۲ مصیبت بلا
افقی ۱۲ درجه حرارت دما
افقی ۱۲ میوه آتشین نار
افقی ۱۳ کمینه و حداقل مینیمم
افقی ۱۳ تیم انگلیسی فولام
افقی ۱۳ محل جا
افقی ۱۴ سفید مایل به زرد شکری
افقی ۱۴ دینداری تدین
افقی ۱۴ جاده دام و ستور مالرو
افقی ۱۵ پیری کهولت
افقی ۱۵ قوس قزح رنگینکمان
عمودی ۱ اثری از شارل منتسکیو روحالقوانین
عمودی ۱ ماده معطر زیر شکم آهو مشک
عمودی ۲ گشایش دهنده، از نام‌های خدای متعال واسع
عمودی ۲ گل شهیدان لاله
عمودی ۲ تخت و سریر اریکه
عمودی ۳ طلا زر
عمودی ۳ زیبارو ماهرو
عمودی ۳ فارسی آسانسور اسانرو
عمودی ۴ اتومبیل صحرا جیپ
عمودی ۴ مخفف لیکن لکن
عمودی ۴ غربال الک
عمودی ۴ سال ترکی ییل
عمودی ۵ نام دخترانه ازیتا
عمودی ۵ شهری در گیلان املش
عمودی ۵ شهر ارگ بم
عمودی ۶ الهه عشق و زیبایی ونوس
عمودی ۶ حرف گزینش یا
عمودی ۶ تاریکی ظلمت
عمودی ۷ پارچه زخم بندی باند
عمودی ۷ پایه قیمت اساسبها
عمودی ۷ مروارید درشت در
عمودی ۸ رئیس جمهور سوریه اسد
عمودی ۸ تخت روان بیمارستان‌ها برانکار
عمودی ۸ حمام تاریخی فین
عمودی ۹ به دنیا آوردن زا
عمودی ۹ علامت جذر در ریاضی رادیکال
عمودی ۹ واحد پول ویتنام دونگ
عمودی ۱۰ نام گلی سوسن
عمودی ۱۰ رایحه بو
عمودی ۱۰ در بر گیرنده شامل
عمودی ۱۱ گشودن معما حل
عمودی ۱۱ پارسای دیر نشین راهب
عمودی ۱۱ فاقد آرامش و امنیت ناامن
عمودی ۱۲ پوشش کتاب جلد
عمودی ۱۲ درس انگلیسی لسن
عمودی ۱۲ بی‌نظمی هرج
عمودی ۱۲ آغوز ماک
عمودی ۱۳ مدرک قرار دادن استناد
عمودی ۱۳ غرامت تاوان
عمودی ۱۳ تکیه دادن لم
عمودی ۱۴ گلزن سابق رئال مادرید رایول
عمودی ۱۴ شب بلند سال یلدا
عمودی ۱۴ به جریان انداختن اجرا
عمودی ۱۵ بدنه تنه
عمودی ۱۵ ایران‌شناس انگلیسی مؤلف تاریخ ادبیات ایران ادواردبراون


جواب مرحله ۶۴۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سرمایه راسالمال
افقی ۱ گوسفند استرالیایی مرینوس
افقی ۲ سنگواره فسیل
افقی ۲ زیبایی جمال
افقی ۲ نام هفتمین نیای زرتشت ارهدس
افقی ۳ ضمیر دوم شخص مفرد تو
افقی ۳ محلی که آب رودخانه وارد دریا می‌شود مصب
افقی ۳ کابین عروس مهریه
افقی ۳ حرف نازی‌ها اس
افقی ۴ ضعف و سستی وهن
افقی ۴ زانوی در لولا
افقی ۴ حرف استثنا جز
افقی ۴ شکلک ادا
افقی ۵ چنان که به نظر می‌آید ظاهرا
افقی ۵ انس گرفته مانوس
افقی ۶ همیشه معذور است مامور
افقی ۶ دست مالیدن لمس
افقی ۶ کمک رسان یاررس
افقی ۷ ساز ضربی دف
افقی ۷ یگانه احد
افقی ۷ چین و چروک پوست یرا
افقی ۷ عقیم و یائس نازا
افقی ۸ باران اندک رش
افقی ۸ طرز ساختمان چیزی مکانیسم
افقی ۸ شهر بی‌دفاع رم
افقی ۹ تجملی لوکس
افقی ۹ ننر و از خودراضی لوس
افقی ۹ آزمون کوتاه تست
افقی ۹ مکان جا
افقی ۱۰ انتخاب کردن گزینش
افقی ۱۰ اثر چربی لکه
افقی ۱۰ جعبه حمل جنازه تابوت
افقی ۱۱ ساختمان‌سازی بنایی
افقی ۱۱ پایتخت لیختن اشتاین وادوز
افقی ۱۲ بالاپوش بلند قدیمی ردا
افقی ۱۲ چهره خد
افقی ۱۲ حریص مولع
افقی ۱۲ شهری در آلمان کلن
افقی ۱۳ مساوی یر
افقی ۱۳ وسیله‌ای برای حمل لوازم یدکی یدککش
افقی ۱۳ گوسفند ماده میش
افقی ۱۳ از غذاهای ایرانی اش
افقی ۱۴ از درختان جنگلی توسکا
افقی ۱۴ جمع رقیب رقبا
افقی ۱۴ خدای ما ربنا
افقی ۱۵ جیره و مقرری مستمری
افقی ۱۵ آبشاری در نروژ تیسترنگن
عمودی ۱ مراوده رفتوامد
عمودی ۱ مبحثی در ریاضی لگاریتم
عمودی ۲ الگو و نمونه اسوه
عمودی ۲ روشن کننده افروز
عمودی ۲ جمع درس دروس
عمودی ۳ بله ایتالیایی سی
عمودی ۳ ترتیب و آراستگی نظم
عمودی ۳ صبور و بردبار شکیبا
عمودی ۳ واحد بازی تنیس ست
عمودی ۴ درد و رنج الم
عمودی ۴ نغمه و بانگ اوا
عمودی ۴ آداب و رسوم سنن
عمودی ۴ در مرتبه نخست یکم
عمودی ۵ در اعیاد متداول است صلهرحم
عمودی ۵ دروغ باورنکردنی شاخدار
عمودی ۶ ناچار مجبور
عمودی ۶ ستون کشتی دکل
عمودی ۶ وسیله احتیاطی اضافی یدک
عمودی ۷ رئیس جیمز باند ام
عمودی ۷ زباندار بی‌زبان لال
عمودی ۷ بهتر و شایسته‌تر اولی
عمودی ۷ ناشنوا کر
عمودی ۸ شتر بی‌کوهان لاما
عمودی ۸ پایتخت روسیه سفید مینسک
عمودی ۸ زحمت مشقت
عمودی ۹ زیر پا مانده له
عمودی ۹ واگیر مسری
عمودی ۹ کابوس خانم خانه‌دار هوو
عمودی ۹ حرف نداری بی
عمودی ۱۰ امیدواری رجا
عمودی ۱۰ از افعال ربطی است
عمودی ۱۰ از سنگ‌های قیمتی الماس
عمودی ۱۱ مشاوره رایزنی
عمودی ۱۱ درخواست شده مستدعی
عمودی ۱۲ یار مشهدی یره
عمودی ۱۲ وسیله‌ای در حمام وان
عمودی ۱۲ قدرت و توان تاو
عمودی ۱۲ جرقه آتش شرر
عمودی ۱۳ جواب سربالا نه
عمودی ۱۳ رازها اسرار
عمودی ۱۳ آرایش در قدیم بزک
عمودی ۱۳ ریشه بن
عمودی ۱۴ دوستی و محبت وداد
عمودی ۱۴ جنگاور رزمجو
عمودی ۱۴ کاشف اتر لانگ
عمودی ۱۵ نوعی سس غذا سسسالسا
عمودی ۱۵ مأمور اطفائیه اتشنشان


جواب مرحله ۶۴۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مرتجع لاستیکی کش
افقی ۱ تسمه و دوالی که از عقب زین اسب می‌آویزند و با آن، چیزی را به ترک می‌بندند فتراک
افقی ۱ انسان خودخواه خودرای
افقی ۲ دوازده ماه سال
افقی ۲ سرکش متمرد
افقی ۲ از بیماری‌های پوستی اگزما
افقی ۳ از آلات موسیقی شبیه تار بربط
افقی ۳ پولک ماهی فلس
افقی ۳ قورباغه وک
افقی ۴ بزرگ و مهتر بیوک
افقی ۴ خط فرضی کره زمین استوا
افقی ۴ تیره تار
افقی ۵ شرکت‌هایی که در یک رشته خاص فعالیت کرده و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود، با یکدیگر متحد می‌شوند کارتل
افقی ۵ ماکارونی فرنگی اسپاگتی
افقی ۶ پژمرده لس
افقی ۶ مار عظیم الجثه بوا
افقی ۶ ملحد کافر
افقی ۷ رنگ فام
افقی ۷ راهی مسافر
افقی ۷ گلی زیبا و خوشبو نرگس
افقی ۸ آموزه‌ها تعالیم
افقی ۸ سائل گدا
افقی ۸ ویتامین انعقاد خون کا
افقی ۹ سپاسگزاری تشکر
افقی ۹ گیاه هندبا کاسنی
افقی ۹ خواب تازی نوم
افقی ۱۰ نایب السلطنه ینال
افقی ۱۰ علم کشورداری سیاست
افقی ۱۰ پشته خاک تل
افقی ۱۱ درآمدی که بی تلاش آمده رانت
افقی ۱۱ ضمیر بیگانه یو
افقی ۱۱ جواب سربالا نه
افقی ۱۱ آزاد و رها ول
افقی ۱۲ از آن طرف، ماهی تازی است توح
افقی ۱۲ مدارک اسناد
افقی ۱۲ محبوس اسیر
افقی ۱۳ انسان شرور و بدکار فاسق
افقی ۱۳ کیسه بزرگ توبره
افقی ۱۳ بچه چارپایان نتاج
افقی ۱۴ گاری ارابه
افقی ۱۴ پیش‌غذا سالاد
افقی ۱۴ جایگاه قرآن رحل
افقی ۱۵ انسان خشمگین عصبانی
افقی ۱۵ راهرو دالان
افقی ۱۵ حرف فاصله تا
عمودی ۱ به دست آوردن کسب
عمودی ۱ خدمتکار کلفت
عمودی ۱ بلندی ارتفاع
عمودی ۲ سبیل شارب
عمودی ۲ زمان را نشان می‌دهد ساعت
عمودی ۲ جمع آرصه اوارص
عمودی ۳ پاسخ به ندا لبیک
عمودی ۳ خدمت ماندگار «بلز پاسکال» به بشریت ماشینحساب
عمودی ۴ هفت بار گشتن دور کعبه طواف
عمودی ۴ گرفتگی زبان لکنت
عمودی ۴ جامه‌ای است پوشیدنی قبا
عمودی ۵ زمینه تم
عمودی ۵ ناشنوا کر
عمودی ۵ فانی و رفتنی میرا
عمودی ۵ نفس خسته هن
عمودی ۶ درجه‌ها رتب
عمودی ۶ لبخند آرام تبسم
عمودی ۶ فهرست لیست
عمودی ۷ عزیز همه ام
عمودی ۷ صبر زرد الوا
عمودی ۷ الهه زیبایی ونوس
عمودی ۸ گیاهی با ساقه‌های سفید بلند شبیه ریواس کرفس
عمودی ۸ بدبختی افلاس
عمودی ۸ سرسبز اباد
عمودی ۹ جزیره مصب رودخانه دلتا
عمودی ۹ از کاراکترهای کارتونی محبوب سیندرلا
عمودی ۱۰ موذی خانگی سوسک
عمودی ۱۰ جرم گناه
عمودی ۱۰ سرسرا هال
عمودی ۱۱ گشوده وا
عمودی ۱۱ روده کور اپاندیس
عمودی ۱۱ بیماری دا
عمودی ۱۲ متعصب در عقیده دگم
عمودی ۱۲ از درختان جنگل‌های شمال افرا
عمودی ۱۲ اسب سرکش توسن
عمودی ۱۳ تاک رز
عمودی ۱۳ برف بی جان تگرگ
عمودی ۱۳ واحدی برای مایعات لیتر
عمودی ۱۴ مردگان اموات
عمودی ۱۴ خاموشی سکوت
عمودی ۱۴ آسوده راحت
عمودی ۱۵ قمری یاکریم
عمودی ۱۵ غذای مجردی املت
عمودی ۱۵ درخشش جلا


جواب مرحله ۶۴۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خیمه بزرگ سراپرده
افقی ۱ اسفنج ابرمرده
افقی ۲ متد روش
افقی ۲ ایستادگی کردن مقاومت
افقی ۲ دور گردیدن طواف
افقی ۳ حرص از
افقی ۳ لنگه بار تا
افقی ۳ عدد حمام وان
افقی ۳ سپرده و ودیعه امانت
افقی ۴ تف ابدهان
افقی ۴ جناح راست یمین
افقی ۵ گردنکش و ستمکار جابر
افقی ۵ ضمیر اشاره ان
افقی ۵ بالش کوچک کوسن
افقی ۵ چهار من تبریزی ری
افقی ۶ زادگاه حضرت ابراهیم اور
افقی ۶ ودیعه امانت
افقی ۶ پرنده‌ای با گوشت لذیذ کبک
افقی ۷ بالا آمدن آب دریا مد
افقی ۷ حرف استثنا الا
افقی ۷ دلتنگ و پژمرده افسرده
افقی ۸ از شهرهای گیلان استارا
افقی ۸ هر چیز عزیز و بی‌مثل یکدانه
افقی ۹ پی بردن به امری دریافت
افقی ۹ قرض وام
افقی ۹ دست مالیدن مس
افقی ۱۰ خشت پخته اجر
افقی ۱۰ بیماری سر و صدا سرسام
افقی ۱۰ شبانگاه مسا
افقی ۱۱ توان آخر نا
افقی ۱۱ نشانه‌ها ایات
افقی ۱۱ شهر فراری رم
افقی ۱۱ تاریخ‌نگار مورخ
افقی ۱۲ شکر متبلور نبات
افقی ۱۲ جنون مردم‌آزاری سادیسم
افقی ۱۳ پیش‌نویس مسوده
افقی ۱۳ سر بی مو تاس
افقی ۱۳ آب‌بند سد
افقی ۱۳ قلیل کم
افقی ۱۴ میوه کال نارس
افقی ۱۴ روغن صنعتی وازلین
افقی ۱۴ جایز روا
افقی ۱۵ امین درستکار
افقی ۱۵ ترسیدن هراسیدن
عمودی ۱ عاقبت و آخر کار سرانجام
عمودی ۱ عالم و حکیم دانشمند
عمودی ۲ زمان فعالیت روز
عمودی ۲ دوستداران اودا
عمودی ۲ مکان جا
عمودی ۲ پرنده آش سرد کن سار
عمودی ۳ غذای بیمار اش
عمودی ۳ توده بخار متراکم ابر
عمودی ۳ سرشوی گیاهی سدر
عمودی ۳ نهال نازک نورس
عمودی ۴ درخت افکن تبر
عمودی ۴ ماده بیهوشی اتر
عمودی ۴ وضو ابدست
عمودی ۵ خاکستر رماد
عمودی ۵ نفت طلایسیاه
عمودی ۶ از غصه مردن دق
عمودی ۶ علامت جمع فارسی ها
عمودی ۶ از کوه‌های مهم کشور ارارات
عمودی ۶ حرف تعجب وا
عمودی ۷ پایتخت کوبا هاوانا
عمودی ۷ نوعی چاپ افست
عمودی ۷ ساز تیره تار
عمودی ۸ حمام تک نفری وان
عمودی ۸ ضمیر جمع ما
عمودی ۸ لنگه بار تا
عمودی ۸ هر یک از آلات موسیقی ساز
عمودی ۹ بی‌خطر امن
عمودی ۹ بسنده کافی
عمودی ۹ نامه‌نگاری مراسله
عمودی ۱۰ صنم بت
عمودی ۱۰ نهاد فرهنگی سازمان ملل یونسکو
عمودی ۱۰ کشیدن مد
عمودی ۱۰ زمین ترکی یر
عمودی ۱۱ پایتخت هلند امستردام
عمودی ۱۱ بخشی از اوستا یسنا
عمودی ۱۲ آسوده خاطر مطمین
عمودی ۱۲ تله دام
عمودی ۱۲ ریسمان محکم مسد
عمودی ۱۳ روح روان
عمودی ۱۳ قدیم و دیرینه کهن
عمودی ۱۳ مظهر نرمی موم
عمودی ۱۳ پسر رشتی ری
عمودی ۱۴ رتبه‌بندی کاراته دان
عمودی ۱۴ چاشنی غذا رب
عمودی ۱۴ شریک زندگی همسر
عمودی ۱۴ خوراک زمین زراعی کود
عمودی ۱۵ از اثرهای معروف نظامی گنجوی هفتپیکر
عمودی ۱۵ عمارت و بنا ساختمان


جواب مرحله ۶۴۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ استقبال پیشواز
افقی ۱ دلتنگ و رنجیده ازردهجان
افقی ۲ الگو اسوه
افقی ۲ بمب مخرب اتمی
افقی ۲ نام دخترانه نیوشا
افقی ۳ زن دیرنشین راهبه
افقی ۳ آغاز شروع
افقی ۳ اندازه لباس سایز
افقی ۴ پارچه مشبک تور
افقی ۴ حرف انتخاب یا
افقی ۴ هویج زردک
افقی ۴ آگاه باش هان
افقی ۵ پهلوان یل
افقی ۵ اراذل اوباش
افقی ۵ حیوان بدبو سمور
افقی ۶ نوعی خوراک از گوشت ششلیک
افقی ۶ نمایش با ساز و آواز اپرا
افقی ۶ ماهی کنسروی تن
افقی ۷ مرکز کانادا اتاوا
افقی ۷ محصول هنری نقاش تابلو
افقی ۷ سنگریزه شن
افقی ۸ میوه نو رسیده نوبر
افقی ۸ نژاد روسی اسلاو
افقی ۸ جمع نفس نفوس
افقی ۹ عیب و نقص اک
افقی ۹ کوشش کننده مجاهد
افقی ۹ پیشامد واقعه
افقی ۱۰ گرمای غیر عادی بدن تب
افقی ۱۰ تصویب شده مصوب
افقی ۱۰ در بند کردن اسارت
افقی ۱۱ از حبوب آشی نخود
افقی ۱۱ باز تابیده منعکس
افقی ۱۱ عضو بالانشین سر
افقی ۱۲ قسمتی از سوره‌های قرآن مکی
افقی ۱۲ مؤسسه انتشار کتاب ناشر
افقی ۱۲ پول ژاپن ین
افقی ۱۲ جماعت مردم فوج
افقی ۱۳ حشره موزی خانگی سوسک
افقی ۱۳ پشیمان نادم
افقی ۱۳ عدد و نمره شماره
افقی ۱۴ ضد سایه افتاب
افقی ۱۴ پهلو کنار
افقی ۱۴ گرفتگی زبان لکنت
افقی ۱۵ شاعر سایه عمر رهیمعیری
افقی ۱۵ آنکه بدهی خود را به موقع ندهد بدحساب
عمودی ۱ چریک پارتیزان
عمودی ۱ عنوانی احترام آمیز برای افسران از سرهنگ به بالا تیمسار
عمودی ۲ نگهبان چماقدار یساول
عمودی ۲ توبه پذیرنده تواب
عمودی ۲ مرکز خلافت حضرت علی کوفه
عمودی ۳ همسر زن شوهر
عمودی ۳ شماره بین المللی کتاب شابک
عمودی ۳ تباهی، نابودی نیستی
عمودی ۴ بخشش وهب
عمودی ۴ سرزمین باستانی اشور
عمودی ۴ فرمانده بدن مخ
عمودی ۴ سقف دهان کام
عمودی ۵ صورت مهیب و ترسناک هیولا
عمودی ۵ نگهداری شده، ایمن مصون
عمودی ۵ نیم صدای گوسفند بع
عمودی ۶ تولد زا
عمودی ۶ رنگ آرامش ابی
عمودی ۶ استوار دوم فرانسوی اجودان
عمودی ۷ آتش مازنی تش
عمودی ۷ کسب کردن اکتساب
عمودی ۷ سپاسگزار شاکر
عمودی ۸ بخشش گناه امرزش
عمودی ۸ معبود، ایزد اله
عمودی ۸ کنایه از لاغر و ضعیف مردنی
عمودی ۹ زینت زیور
عمودی ۹ شهری در استان خوزستان ابادان
عمودی ۹ من و جنابعالی ما
عمودی ۱۰ از غذاهای ایرانی عدسپلو
عمودی ۱۰ تلاش سعی
عمودی ۱۰ چاشنی غذا رب
عمودی ۱۱ رود شولوخوف دن
عمودی ۱۱ خجالتی کمرو
عمودی ۱۱ عکس‌العمل واکنش
عمودی ۱۲ دستور سکوت هیس
عمودی ۱۲ حرف تعجب وا
عمودی ۱۲ میوه کال نارس
عمودی ۱۲ نمک ملح
عمودی ۱۳ گوهرها جواهر
عمودی ۱۳ مهربانی شفقت
عمودی ۱۳ نمابر فاکس
عمودی ۱۴ جمع شی اشیا
عمودی ۱۴ گوناگونی تنوع
عمودی ۱۴ سردار اشکانی سورنا
عمودی ۱۵ معشوق لطیف و ظریف نازنین
عمودی ۱۵ فیلمی به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند سهدرجهتب


جواب مرحله ۶۵۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از بروج فلکی اسد
افقی ۱ نشانه نماد
افقی ۱ مقاوم در برابر سختی‌ها جانسخت
افقی ۲ یک سوم چای جهان را تأمین می‌کند سریلانکا
افقی ۲ بزرگترین قسمت معده نشخوار کنندگان سیرابی
افقی ۳ تپه و پشته تل
افقی ۳ زاویه خارجی محل تلاقی دو سطح نبش
افقی ۳ دانشمند انگلیسی کاشف قوه جاذبه نیوتن
افقی ۳ پایتخت ایتالیا رم
افقی ۴ رتبه دوست داشتنی اول
افقی ۴ دمل و جوش‌های ریز بدن ایر
افقی ۴ خانه سرا
افقی ۴ جوی خون رگ
افقی ۵ دوست و معشوق محبوب
افقی ۵ بیماری وبا
افقی ۵ منزل‌ها منازل
افقی ۶ گستره پهنا
افقی ۶ نوعی خوراک بندری
افقی ۶ شرط بندی رهان
افقی ۷ شیر درنده ارسلان
افقی ۷ کانالی که در زمان خشایارشاه در محل کنونی کانال سوئز ساخته شده اتس
افقی ۷ غیرت رگ
افقی ۸ پسوند نگهبانی بان
افقی ۸ دهل کوس
افقی ۸ کندن زمین حفر
افقی ۸ شش ریه
افقی ۹ خاک کوزه‌گری رس
افقی ۹ از پیامبران الهی لوط
افقی ۹ فرو بردن سر به زیر آب ارتماس
افقی ۱۰ قطار زیرزمینی مترو
افقی ۱۰ اسب اصیل و نجیب یکران
افقی ۱۰ شجاع نترس
افقی ۱۱ آتش برافروخته نایره
افقی ۱۱ مادر باران ابر
افقی ۱۱ کناری جانبی
افقی ۱۲ سرای مهر دل
افقی ۱۲ نماز یک رکعتی وتر
افقی ۱۲ نرم و شکننده ترد
افقی ۱۲ سخن تب آلود یان
افقی ۱۳ ماه سرد دی
افقی ۱۳ درک کردن ادراک
افقی ۱۳ مخزن سوخت خودرو باک
افقی ۱۳ دل آزار کهنه نو
افقی ۱۴ قسمت جلوی سن تئاتر اوانسن
افقی ۱۴ جای نمایش دادن کالا یا محصولات نمایشگاه
افقی ۱۵ میزان الحراره دماسنج
افقی ۱۵ تخته طراحی شستی
افقی ۱۵ سبزی خوراکی تره
عمودی ۱ جای مهر استامپ
عمودی ۱ از شهرهای آلمان برمن
عمودی ۱ صدای عدالت داد
عمودی ۲ الگو و سرمشق سرلوحه
عمودی ۲ ورزشگاه استادیوم
عمودی ۳ ویتامین نور خورشید دی
عمودی ۳ همسایه سوریه لبنان
عمودی ۳ پول کامبوج ریل
عمودی ۳ یک بر روی یک اا
عمودی ۴ هرگز عرب لن
عمودی ۴ هست ترک وار
عمودی ۴ ماست چکیده لور
عمودی ۴ الفت انس
عمودی ۵ صفت دوست بد ناباب
عمودی ۵ محل پرتاب موشک سکو
عمودی ۵ از دریاچه‌های مرزی کانادا و ایالات متحده هودسن
عمودی ۶ دبیر منشی
عمودی ۶ قهوه‌ای مایل به سرخ بلوطی
عمودی ۶ از مرکبات ترنج
عمودی ۷ صدمه و آسیب اک
عمودی ۷ گیاهی در خدمت صنعت رنگرزی روناس
عمودی ۷ مفید و سودمند کارا
عمودی ۸ درجه‌ای در رشته‌های رزمی دان
عمودی ۸ تن و پیکر بدن
عمودی ۸ امید و آرزو ارب
عمودی ۸ کردار نیک یابد کنش
عمودی ۹ سمت چپ یسار
عمودی ۹ گرما حرارت
عمودی ۹ فلز سرچشمه مس
عمودی ۱۰ گستاخ جسور
عمودی ۱۰ پیدا کردن یافتن
عمودی ۱۰ آدم آهنی ربات
عمودی ۱۱ یتیمان ایتام
عمودی ۱۱ نیمسال تحصیلی ترم
عمودی ۱۱ فراق جدایی
عمودی ۱۲ ننر به هم ریخته نرن
عمودی ۱۲ پرستار نرس
عمودی ۱۲ مادر ترک انا
عمودی ۱۲ مرتجع لاستیکی کش
عمودی ۱۳ پسوند شباهت سا
عمودی ۱۳ وصل کننده مبدأ به مقصد راه
عمودی ۱۳ گیاه رستنی
عمودی ۱۳ نام قدیم یزد گت
عمودی ۱۴ مؤسسه تهیه و پخش اخبار خبرگزاری
عمودی ۱۴ چاشنی فسنجان ربانار
عمودی ۱۵ گروه ورزشی تیم
عمودی ۱۵ یک تای کفش لنگه
عمودی ۱۵ پرشک مخصوص فرعون سینوهه


جواب مرحله ۶۵۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ امام چهارم شیعیان امامزینالعابدین
افقی ۲ میوه نخل خرما
افقی ۲ جانوری شبیه راسو قاقم
افقی ۲ عایدی دخل
افقی ۳ پایان نامه تز
افقی ۳ تندرست سالم
افقی ۳ ماه سوم میلادی مارچ
افقی ۳ شخص کس
افقی ۴ نخ تابیده ریس
افقی ۴ دارای تناسب متناسب
افقی ۴ سالک و مسافر رهرو
افقی ۵ دریاچه قزاقستان ارال
افقی ۵ بیماری جذام اکله
افقی ۵ شهرنشین متمدن
افقی ۶ دیرینه قدیمی
افقی ۶ علامت مفعولی را
افقی ۶ فتنه شر
افقی ۶ صحنه نمایش سن
افقی ۷ نااستوار سست
افقی ۷ برج کج داستانی نل
افقی ۷ دارای پیچ و خم تابدار
افقی ۸ شیره انگور مت
افقی ۸ کارگردان تئاتر کرگدن اییش
افقی ۸ معصیت گناه
افقی ۸ عدد هندسی پی
افقی ۹ در قالی بافی، چوبی حدود یک متر برای فشار دادن و پیچاندن نخ‌های رنگ شده در پاتیل پیچینه
افقی ۹ خودم من
افقی ۹ ضربه پا به توپ شوت
افقی ۱۰ آغوش بر
افقی ۱۰ پایتخت ایتالیا رم
افقی ۱۰ بند دست مچ
افقی ۱۰ اثری از گی دو موپاسان هورلا
افقی ۱۱ فوتبال آمریکایی راگبی
افقی ۱۱ علامت صدای زیر کسره
افقی ۱۱ خاویار و تخم ماهی اشپل
افقی ۱۲ گل خشک شده کلوخ
افقی ۱۲ ایمان آوردن گرویدن
افقی ۱۲ چرک تن و جامه ریم
افقی ۱۳ حرف پیروزی وی
افقی ۱۳ فن مخصوص شگرد
افقی ۱۳ سبزی سالاد کاهو
افقی ۱۳ محکم و راست شق
افقی ۱۴ درد رنج
افقی ۱۴ سقف فروریخته اوار
افقی ۱۴ اسب بارکش یابو
افقی ۱۵ نویسنده انگلیسی کتاب طاووس سفید دیویدهربرتلارنس
عمودی ۱ پنهانی به سخن دیگران گوش دادن استراقسمع
عمودی ۱ حد نصاب ورزشی رکورد
عمودی ۲ در مقامی پایین‌تر زیردست
عمودی ۲ از گرایش‌های روانشناسی بالینی
عمودی ۳ صدای درد اخ
عمودی ۳ پایگاه سایت
عمودی ۳ پر حرف پرگو
عمودی ۳ از غلات جو
عمودی ۴ مخترع تلگراف مرس
عمودی ۴ تکیه دادن لم
عمودی ۴ حرف ندا ای
عمودی ۴ قسمت بخش
عمودی ۵ افسار و مهار زمام
عمودی ۵ سازمان نظامی در دولت عثمانی ینیچری
عمودی ۵ خدای انگلیسی گاد
عمودی ۶ کنفرانس تاریخی یالتا
عمودی ۶ پست و خسیس لییم
عمودی ۶ دسته و تیم گروه
عمودی ۷ قرین نکیر منکر
عمودی ۷ سنگریزه شن
عمودی ۷ عمل و رفتار کردار
عمودی ۸ سفید ترکی اق
عمودی ۸ ابزارها الات
عمودی ۸ در یک جهت همسو
عمودی ۸ خداوند رب
عمودی ۹ از حواس پنجگانه لامسه
عمودی ۹ تخم مرغ فرنگی اگ
عمودی ۹ پارتیزان چریک
عمودی ۱۰ از پرندگان شکاری عقاب
عمودی ۱۰ ژاله شبنم
عمودی ۱۰ راهنمایی کردن هدایت
عمودی ۱۱ دستور امر
عمودی ۱۱ نوعی پوشاک مردانه
عمودی ۱۱ درخت جوان نهال
عمودی ۱۲ خواب کوتاه چرت
عمودی ۱۲ با ناله سودا می‌کنند اه
عمودی ۱۲ گشاده وا
عمودی ۱۲ بیماری مهلک وبا
عمودی ۱۳ وحشی دد
عمودی ۱۳ نسبت زن و شوهر همسر
عمودی ۱۳ صدای ریختن پیاپی آب شرشر
عمودی ۱۳ پرگویی ور
عمودی ۱۴ سرد شدن یخکردن
عمودی ۱۴ مبلغ ودیعه مستأجر نزد مالک پولپیش
عمودی ۱۵ نام ماندلا مبارز آفریقای جنوبی نلسون
عمودی ۱۵ رمز عملیات فتح خرمشهر بیتالمقدس


جواب مرحله ۶۵۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پایتخت مالت والتا
افقی ۱ کم حافظه فراموشکار
افقی ۲ مدرسه بزرگترها اکابر
افقی ۲ مکتب آزادی خواهی لیبرالیسم
افقی ۳ آبدار و تر و تازه خوشاب
افقی ۳ باغ افلاطون اکادمی
افقی ۳ خم پارچه تا
افقی ۴ کلام تعجب زنانه وا
افقی ۴ فروغ و تابش روشنا
افقی ۴ سلول خونی بدون هسته
افقی ۵ شکلک ادا
افقی ۵ حرف ندا
افقی ۵ فکر و عقیده ای
افقی ۵ شهری در امارات رای
افقی ۶ یارانه سوبسید
افقی ۶ میوه نورسیده نوبر
افقی ۶ صدای بم باس
افقی ۷ از مواد مخدر تریاک
افقی ۷ اتاق قطار کوپه
افقی ۷ نرده چوبی تارم
افقی ۸ از مرکبات لیموشیرین
افقی ۹ مغازه دکان
افقی ۹ پاره و تکه گوشت قلیه
افقی ۹ تازه‌کار و ناشی مبتدی
افقی ۱۰ جوانمرد راد
افقی ۱۰ طلبکار و وام دهنده داین
افقی ۱۰ پایتخت ترکیه انکارا
افقی ۱۱ علامت کارخانه ارم
افقی ۱۱ اراده قوی همت
افقی ۱۱ الفبای موسیقی نت
افقی ۱۱ مروارید
افقی ۱۲ ترعه و آبراهه کانال
افقی ۱۲ شکل گرد هندسی
افقی ۱۲ ضمیر دوم شخص مفرد دایره
افقی ۱۳ قورباغه وک
افقی ۱۳ میوه‌ای با طعم گس خرمالو
افقی ۱۳ از درختان جنگلی توسکا
افقی ۱۴ آزمایشگاه لابراتوار
افقی ۱۴ محل خرید و فروش کالا بازار
افقی ۱۵ علامت مرغوبیت کالا استاندارد
افقی ۱۵ پایتخت زیمباوه هراره
عمودی ۱ بازخواست و اعتراض واخواست
عمودی ۱ خون آشام سینما دراکولا
عمودی ۲ از کشورهای آمریکای جنوبی اکوادور
عمودی ۲ پایتخت ونزوئلا کاراکاس
عمودی ۳ جسد حیوان مرده لاش
عمودی ۳ رنگ دریا ابی
عمودی ۳ مشک خالص ادمن
عمودی ۳ پرستیدنی مشرکان بت
عمودی ۴ نسل و نژاد تبار
عمودی ۴ اتاق پذیرایی سالن
عمودی ۴ نوعی خاک
عمودی ۵ گلابی اربو
عمودی ۵ به تنهایی یکی
عمودی ۵ شهری در استان ایلام دهلران
عمودی ۶ مسرور و خوشحال شاد
عمودی ۶ رتبه و پایگاه مقام
عمودی ۶ روش و شیوه متد
عمودی ۷ یارو فلانی
عمودی ۷ ورم معده کولیت
عمودی ۷ نغمه و بانگ اوا
عمودی ۸ پسر مازندرانی ریکا
عمودی ۸ شیرین نوشین
عمودی ۸ واحد پول آمریکا دلار
عمودی ۹ سرپیچی کردن ابا
عمودی ۹ واحد پول هندوستان روپیه
عمودی ۹ جنگ و رزم ناورد
عمودی ۱۰ همسر زن مرد
عمودی ۱۰ شهری در استان زنجان ابهر
عمودی ۱۰ آینده اتی
عمودی ۱۱ خفاش خون آشام وامپیر
عمودی ۱۱ خجسته و مبارک یمن
عمودی ۱۱ مقام و درجه رتبه
عمودی ۱۲ از میوه‌های تابستانی شلیل
عمودی ۱۲ از سازهای ضربی
عمودی ۱۲ فریاد بلند تنبک
عمودی ۱۳ لقب پادشاهان پیشدادی کی
عمودی ۱۳ ادیبان ادبا
عمودی ۱۳ قدرت و توان تاو
عمودی ۱۳ پاداش عمل سزا
عمودی ۱۴ گردنکشی کردن استکبار
عمودی ۱۴ صادق و راست کردار درستکار
عمودی ۱۵ بیماری درد مفاصل رماتیسم
عمودی ۱۵ مراسم تذکره یادواره


جواب مرحله ۶۵۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قاب جادویی تلویزیون
افقی ۱ میوه‌ای گرمسیری اناناس
افقی ۲ آهنگ و صدا نوا
افقی ۲ مرتفع‌ترین کوه زاگرس دنا
افقی ۲ سودبر انتفاعی
افقی ۳ شاخ گاو یاله
افقی ۳ از توابع استان گیلان اسالم
افقی ۳ تابو توتم
افقی ۴ فحش و ناسزا دشنام
افقی ۴ از انواع برهان علییت
افقی ۴ چین و چروک پوست یرا
افقی ۵ مرز سرحد
افقی ۵ تیکه به پشتی لم
افقی ۵ ناشنوا صم
افقی ۵ اشاره به دور ان
افقی ۶ چیز شی
افقی ۶ آبادی کوچک در صحرا واحه
افقی ۶ جابجایی تعویض
افقی ۷ محل زندگی درندگان کنام
افقی ۷ نوعی حلوا لو
افقی ۷ از توابع شهرستان نور رویان
افقی ۸ میان چیزی لا
افقی ۸ عدد اول یک
افقی ۸ شیمی کربن الی
افقی ۸ روستا ده
افقی ۸ بز کوهی کل
افقی ۹ از شهرهای دینی هندوان بنارس
افقی ۹ شکم بند طبی گن
افقی ۹ درخشان براق
افقی ۱۰ لوله دودکش کارخانه و کشتی تنوره
افقی ۱۰ شن روان ماسه
افقی ۱۰ از ضمایر اشاره ان
افقی ۱۱ مرطوب تر
افقی ۱۱ خط‌کش مهندسی تی
افقی ۱۱ شکوه زیر لب غر
افقی ۱۱ تریا کافه
افقی ۱۲ از آن طرف به معنی آب دهان است ودخ
افقی ۱۲ از پیامبران بنی اسرائیل زکریا
افقی ۱۲ مظهر زیبایی طبیعت گل
افقی ۱۲ خاندان ال
افقی ۱۳ آرزوها امال
افقی ۱۳ اولین سگ فضانورد لایکا
افقی ۱۳ شریک شدن سهیم
افقی ۱۴ خودروی تشریفاتی لیموزین
افقی ۱۴ گونه‌ای آب نبات نقل
افقی ۱۴ جنابعالی شما
افقی ۱۵ وسیله مشاهده اجرام آسمانی تلسکوپ
افقی ۱۵ کتابی نوشته جامی بهارستان
عمودی ۱ کار عنکبوت تنیدن
عمودی ۱ حقه و خدعه کلک
عمودی ۱ مستراح توالت
عمودی ۲ نان نازک لواش
عمودی ۲ ورزش آبی شنا
عمودی ۲ وسیله خانگی یا باشگاهی برای پایین آوردن کالری بدن در جهت لاغری تردمیل
عمودی ۳ شهری در اسپانیا والنسیا
عمودی ۳ ریشه و بنیان بن
عمودی ۳ پنجم تازی خامس
عمودی ۴ سگ بیمار هار
عمودی ۴ پیش نویس مینوت
عمودی ۴ شتر قوی هیکل لوک
عمودی ۵ ضمیر سوم شخص فعل زدن زد
عمودی ۵ ناپدید کردن محو
عمودی ۵ قنات کاریز
عمودی ۵ باغ وحش فرنگی زو
عمودی ۶ ناحیه صنعتی آلمان ینا
عمودی ۶ عقاب سیاه دال
عمودی ۶ راه شاعرانه ره
عمودی ۶ موزیک ویدئو کلیپ
عمودی ۷ گسترده واسع
عمودی ۷ قوای پنجگانه بدن حواس
عمودی ۷ بانگ کننده مهیب غران
عمودی ۸ خداوند الله
عمودی ۸ قابل مشاهده مریی
عمودی ۹ دردناک الیم
عمودی ۹ پایتخت لتونی ریگا
عمودی ۹ جوش غرور جوانی اکنه
عمودی ۱۰ بیماری کم خونی انمی
عمودی ۱۰ درون و داخل تو
عمودی ۱۰ هر یک از بیست و یک بخش اوستا نسک
عمودی ۱۰ میر و سید اقا
عمودی ۱۱ الفبای موسیقی نت
عمودی ۱۱ به تبدیل مستقیم ماده جامد به گاز بدون ورود به حالت مایع گفته می‌شود تصعید
عمودی ۱۱ دانه نهانزا هاگ
عمودی ۱۱ از طوایف ایرانی لر
عمودی ۱۲ کاهش محسوس افت
عمودی ۱۲ نعمت‌ها مواهب
عمودی ۱۲ پولک ماهی فلس
عمودی ۱۳ سرباز نیروی دریایی ناوی
عمودی ۱۳ پول قدرتمند آسیا ین
عمودی ۱۳ مسیر راه
عمودی ۱۳ عددی دو رقمی هشت
عمودی ۱۴ واخواست اعتراض
عمودی ۱۴ معدن کان
عمودی ۱۴ اشاره کردن ایما
عمودی ۱۵ از مصالح ساختمانی سیمان
عمودی ۱۵ نود و ششمین سوره قرآن علق
عمودی ۱۵ کشور ژرمن‌ها المان


جواب مرحله ۶۵۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سناریوم اسایشگاه
افقی ۱ از رودهای مهم ایران هیرمند
افقی ۲ سزاوار و شایسته درخور
افقی ۲ خوردنی مریض دارو
افقی ۲ از حروف یونانی کاپا
افقی ۳ اذان‌گو موذن
افقی ۳ از شهرهای یزد ابرکوه
افقی ۳ بدبو نتن
افقی ۴ عنصر شیمیایی ید
افقی ۴ دندان تیز حیوانات یشک
افقی ۴ حرف تردید یا
افقی ۴ فرشته‌مانند پریوش
افقی ۵ اندوهگین متاسف
افقی ۵ ریز نمرات بارم
افقی ۵ توان آخر نا
افقی ۶ شوم و بداختر نحس
افقی ۶ فاکهه میوه
افقی ۶ خیال و گمان کردن توهم
افقی ۷ مقام و درجه رتبه
افقی ۷ مردگان اموات
افقی ۷ زن بی شوهر ایو
افقی ۸ عقیده و نظر ایده
افقی ۸ سرخرگ شریان
افقی ۸ بالا و مقابل نشیب فراز
افقی ۹ ظاهر ساختمان نما
افقی ۹ سوغات قم سوهان
افقی ۹ رشته باریک زیر پرچم میله
افقی ۱۰ تکرار شده مکرر
افقی ۱۰ شاعر افسانه نیما
افقی ۱۰ ذره باردار یون
افقی ۱۱ عدد قهرمان یک
افقی ۱۱ برنج‌فروش رزاز
افقی ۱۱ حکومت غیر مذهبی لاییک
افقی ۱۲ گوش دادن شنیدن
افقی ۱۲ دوش و کتف خا
افقی ۱۲ وسیله نخ ریسی دوک
افقی ۱۲ غنچه شکفته گل
افقی ۱۳ مقیاس اندازه‌گیری یکا
افقی ۱۳ خجل سرمنده
افقی ۱۳ سخنور ادیب
افقی ۱۴ ثروتمند دارا
افقی ۱۴ اثری از نیما یوشیج ایشب
افقی ۱۴ برای اینکه ایراک
افقی ۱۵ ماده سیب زمینی نشاسته
افقی ۱۵ از آثار معروف گلاب‌دره‌ای اهویکوهی
عمودی ۱ انسان‌ها ادمیان
عمودی ۱ فکر کردن اندیشیدن
عمودی ۲ نغمه و آواز سرود
عمودی ۲ پیرامون و گرداگرد خانه حریم
عمودی ۲ شور و مشورت کنکاش
عمودی ۳ گرفتن اخذ
عمودی ۳ پایدار و برقرار مستدام
عمودی ۳ جرأت یارا
عمودی ۴ صندلی دندانپزشکی یونیت
عمودی ۴ میوه نیکو به
عمودی ۴ قوم غرب کشور کرد
عمودی ۴ درخت مورد اس
عمودی ۵ شمشاد شر
عمودی ۵ حس بویایی شامه
عمودی ۵ ذم سرزنس
عمودی ۶ از حروف یونانی اکسی
عمودی ۶ جلسه شورا
عمودی ۶ محل گذر راه
عمودی ۷ نزاکت ادب
عمودی ۷ آبنما فواره
عمودی ۷ دارای سطح خراشیده زخمی
عمودی ۸ بیماری سگی هاری
عمودی ۸ کیسه زر همیان
عمودی ۸ درس نوشتنی انشا
عمودی ۹ پله اتوبوس رکاب
عمودی ۹ ماده معطر شیرینی وانیل
عمودی ۹ ظرف روغن دبه
عمودی ۱۰ رقیب خانم‌ها هوو
عمودی ۱۰ گاز بی رنگ و بی بو اتان
عمودی ۱۰ جنس مقابل نر ماده
عمودی ۱۱ عالم وهم و خیال هپروت
عمودی ۱۱ لباس شنا مایو
عمودی ۱۱ حرف ندا ای
عمودی ۱۲ بی‌پرده رک
عمودی ۱۲ گله رمه
عمودی ۱۲ قیمت بازاری فی
عمودی ۱۲ دانه به دانه یکایک
عمودی ۱۳ نقاش ارژنگ مانی
عمودی ۱۳ تپه باستانی ایران و نام منطقه‌ای در کرج مارلیک
عمودی ۱۳ برداشت محصول درو
عمودی ۱۴ دورترین سیاره نپتون
عمودی ۱۴ از سایت‌های معروف اینترنتی یاهو
عمودی ۱۴ نبات گیاه
عمودی ۱۵ محصل دانشاموز
عمودی ۱۵ همراه استکان نعلبکی


جواب مرحله ۶۵۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رستن و روییدن برامدن
افقی ۱ از آثار دیدنی و باستانی استان فارس باغدلگشا
افقی ۲ دستوری امری
افقی ۲ دوست، یار خلیل
افقی ۲ انس گرفته مالوف
افقی ۳ ساقه زیرزمینی ریزوم
افقی ۳ دلسوز شفیق
افقی ۳ تفریق کاهش
افقی ۴ از الفبای فارسی واو
افقی ۴ سنگریزه کنار دریا شن
افقی ۴ مسلط شدن تسلط
افقی ۴ برنده برا
افقی ۵ شعله آتش گر
افقی ۵ بازیکن میانی فوتبال هافبک
افقی ۵ گناهکار عاصی
افقی ۶ نوعی نان بربری
افقی ۶ کشته شده در راه خدا شهید
افقی ۶ از ویتامین‌ها بی
افقی ۷ بی‌میلی و بیزاری اکراه
افقی ۷ کل سراسر
افقی ۷ مخفف بلکه بل
افقی ۸ پیروز فایز
افقی ۸ آکنده لبالب
افقی ۸ شیرینی معروف ایرانی حلوا
افقی ۹ چند خودمانی چن
افقی ۹ وسیله توزین ترازو
افقی ۹ آبخوری لیوان
افقی ۱۰ عدد هندسی پی
افقی ۱۰ نوعی سس خردل
افقی ۱۰ خوش منظره دلباز
افقی ۱۱ یک ششم دانگ
افقی ۱۱ لیست فهرست
افقی ۱۱ منقار مرغان نک
افقی ۱۲ پرنده‌ای خوش‌آواز سار
افقی ۱۲ بزرگوار ماجد
افقی ۱۲ ورزش مادر دو
افقی ۱۲ آوای بم باس
افقی ۱۳ خاک تراب
افقی ۱۳ رشته پهن نوار
افقی ۱۳ از نیروهای سه‌گانه زمینی
افقی ۱۴ ضرب شمشیر یلمان
افقی ۱۴ پروردگار ایزد
افقی ۱۴ جایگاه مرشد در گود زورخانه سردم
افقی ۱۵ مجموعه‌ای از روش‌های معالجه ژندرمانی
افقی ۱۵ شهر ویتنام سایگون
عمودی ۱ فشارنگار باروگراف
عمودی ۱ اعتبار، منش پرستیژ
عمودی ۲ چوپان رمیار
عمودی ۲ خوراک زائو کاچی
عمودی ۲ ظرفی در آزمایشگاه ارلن
عمودی ۳ مراد ارزو
عمودی ۳ صفت بهشت برین
عمودی ۳ ضد هزینه درامد
عمودی ۴ صدای گربه میو
عمودی ۴ جاده شمالی هراز
عمودی ۴ هرزآب خا
عمودی ۴ دفعه بار
عمودی ۵ همانند مشابه
عمودی ۵ زمزمه کردن ترنم
عمودی ۵ باران ریزه نم
عمودی ۶ رشته باریک نخ
عمودی ۶ واحد شمارش شتر نفر
عمودی ۶ شهری در استان چهارمحال بختیاری لردگان
عمودی ۷ بیکاره لش
عمودی ۷ نوعی ورزش بیسبال
عمودی ۷ برنا جوان
عمودی ۸ خوراک استیک بیفتک
عمودی ۸ بر کس مگویید راز
عمودی ۸ از جان گذشته فدایی
عمودی ۹ مسافر سرزمین عجایب الیس
عمودی ۹ اساس کار شالوده
عمودی ۹ رازیانه رز
عمودی ۱۰ از آثار دیدنی و باستانی استان سیستان و بلوچستان قلعهسب
عمودی ۱۰ لقب اروپایی لرد
عمودی ۱۰ زیر خاک پنهان کردن دس
عمودی ۱۱ خون دم
عمودی ۱۱ پرنده طایر
عمودی ۱۱ چیز داغ است و صفت چای لبسوز
عمودی ۱۲ تغار چوبی لاک
عمودی ۱۲ عدد سه رقمی صد
عمودی ۱۲ زندگی حیات
عمودی ۱۲ از جنس مس مسی
عمودی ۱۳ میوه مخروطی گلابی
عمودی ۱۳ پیراهن کار بلوز
عمودی ۱۳ بی‌غیرت بیرگ
عمودی ۱۴ همسر زن شوهر
عمودی ۱۴ آشوب بلوا
عمودی ۱۴ نوعی شترمرغ ناندو
عمودی ۱۵ آوازی در دستگاه شور افشاری
عمودی ۱۵ از شاگردان تالس اناکسیمن


جواب مرحله ۶۵۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اصلی است مهم برای بقای ریاست و حکومت تحملوبلندنظری
افقی ۲ همسر ماری کوری پیر
افقی ۲ خیش گاواهن
افقی ۲ وتر کمان زه
افقی ۳ مانع سد
افقی ۳ مرتجع فلزی فنر
افقی ۳ شیشه و آبگینه بلور
افقی ۳ نظرات ارا
افقی ۴ ماه محبت مهر
افقی ۴ از بخش‌های اوستا در ستایش خدا یشت
افقی ۴ حرف خطاب ای
افقی ۴ روز قیامت محشر
افقی ۵ نژاد ما اریا
افقی ۵ پیشه‌ور کاسب
افقی ۵ ثروتمند متمکن
افقی ۶ وام بلاعوض هبه
افقی ۶ علامت مفعول را
افقی ۶ دیگر و غیر سایر
افقی ۷ مساوی یر
افقی ۷ مورچه نمل
افقی ۷ زبان علمی و ادب در اروپای قرون وسطی لاتین
افقی ۷ یار شیرازی ول
افقی ۸ مایه حیات اب
افقی ۸ فلز سفید مایل به آبی که برای تهیه باتری‌های قابل شارژ استفاده می‌شود کادمیوم
افقی ۸ سطح دست کف
افقی ۹ کوچک که
افقی ۹ دریاچه خشک شده سیستان هامون
افقی ۹ خوش و زبیا نلم
افقی ۹ تخم مرغ فرنگی اگ
افقی ۱۰ باهوش ویرا
افقی ۱۰ زیر خاک کردن دس
افقی ۱۰ جزیره زادگاه ناپلئون کرس
افقی ۱۱ استخوانی در گوش رکابی
افقی ۱۱ ساچمه‌ای که در دستگاه خودروها به کار می‌رود سیبک
افقی ۱۱ خبرگزاری ایتالیا انسا
افقی ۱۲ هراس وحشت
افقی ۱۲ حرف فاصله تا
افقی ۱۲ نوعی کباب برگ
افقی ۱۲ جزیره دوگانه تنب
افقی ۱۳ رودی در سوییس اار
افقی ۱۳ مسجد بزرگ شهر جامع
افقی ۱۳ زنگ جرس
افقی ۱۳ نام قدیم یزد گت
افقی ۱۴ برج کج نل
افقی ۱۴ خوراک تند مثلثی شکل سنبوسه
افقی ۱۴ رشته‌ای در ورزش شمشیربازی اپه
افقی ۱۵ کنایه از احساس سربلندی و غرور کردن است سربهاسمانسودن
عمودی ۱ جزیره استرالیا تاسمانی
عمودی ۱ پرنده‌ای پابلند با منقار دراز کاروانک
عمودی ۲ روزگار دهر
عمودی ۲ وصل کننده مبدأ به مقصد راه
عمودی ۲ چشم پزشک کحال
عمودی ۳ نقشه فرنگی مپ
عمودی ۳ شش ریه
عمودی ۳ بین پیچ و مهره واشر
عمودی ۴ پوست درخت خرما لیف
عمودی ۴ پسر عربی ابن
عمودی ۴ بزرگی و ابهت هیبت
عمودی ۴ فرمانده بدن سر
عمودی ۵ نوعی چرم ورنی
عمودی ۵ یکی از ارکان تعاون همکاری
عمودی ۵ کنار و پهلو جنب
عمودی ۶ حسادت رشک
عمودی ۶ شتر بدون کوهان لاما
عمودی ۶ از وسایل آشپزخانه تابه
عمودی ۷ درد و رنج لگ
عمودی ۷ از سازهای موسیقی تار
عمودی ۷ عدد یک رقمی دو
عمودی ۷ از گینه‌ها ساموا
عمودی ۸ خالص ناب
عمودی ۸ کهنسالی سالمندی
عمودی ۸ شبگرد و پاسبان عسس
عمودی ۹ از دروازه‌های قدیمی تهران دولاب
عمودی ۹ از حروف صدادار ای
عمودی ۹ علت و موجب سبب
عمودی ۹ اراده هم
عمودی ۱۰ سرباز نیروی دریایی ناوی
عمودی ۱۰ پایه و رکن ستون
عمودی ۱۰ مرکز استان البرز کرج
عمودی ۱۱ نیمروز ظهر
عمودی ۱۱ دارایی کسی مایملک
عمودی ۱۱ پربها گران
عمودی ۱۲ رود فرانسوی رن
عمودی ۱۲ وزین و موقر متین
عمودی ۱۲ برای من مرا
عمودی ۱۲ بعد سپس
عمودی ۱۳ دریای میان آسیا و آفریقا احمر
عمودی ۱۳ از منابع فقه سنت
عمودی ۱۳ خدای درویش هو
عمودی ۱۴ از میوه‌های تصفیه کننده خون زرشک
عمودی ۱۴ ثبات قدم در دوستی وفا
عمودی ۱۴ مظهر سفتی و سختی سنگ
عمودی ۱۵ تاخت بسیار سریع اسب چهارنعل
عمودی ۱۵ گل‌های برجسته که با رشته‌های نقره‌ یا طلا روی پارچه می‌دوزند گلابتون


جواب مرحله ۶۵۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شاهکار سروانتس دنکیشوت
افقی ۱ عالم و فاضل دانشمند
افقی ۲ نام قدیم زاهدان دزداب
افقی ۲ ماه زمستانی اسفند
افقی ۳ مساعدت معونت
افقی ۳ دستور امر
افقی ۳ از خبرگزاری‌ها رویتر
افقی ۴ دریده پاره
افقی ۴ شاه تروآ پریام
افقی ۴ چهارپایان دواب
افقی ۵ نازیبا زشت
افقی ۵ طلا زر
افقی ۵ حلال شرعی مباح
افقی ۵ گلزن بارسلونا مسی
افقی ۶ محکم و راست شق
افقی ۶ نوعی روغن چرب حیوانی
افقی ۶ نت چهارم فا
افقی ۶ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۷ سرزده و ناگهانی یکباره
افقی ۷ واگذار شده، برگردانده شده ارجاعی
افقی ۸ فوری انی
افقی ۸ پاسخ منفی نه
افقی ۸ نوعی رنگ مو مش
افقی ۸ چین و چروک پوست یرا
افقی ۹ خوراکی بادمجان یتیمچه
افقی ۹ کنایه از فعالیت زیاد داشتن بدوبدو
افقی ۱۰ محصول صابون کف
افقی ۱۰ کلاه فرنگی هت
افقی ۱۰ گاز جوشکاری استیلن
افقی ۱۰ کله سر
افقی ۱۱ جاه، شوکت و خودنمایی داب
افقی ۱۱ رقیبان رقبا
افقی ۱۱ قعر ته
افقی ۱۱ فارسی باستان دری
افقی ۱۲ ماسک نقاب
افقی ۱۲ کاغذ قرطاس
افقی ۱۲ پیروز شدن بردن
افقی ۱۳ رود اروپایی دانوب
افقی ۱۳ خوردنی دردناک کتک
افقی ۱۳ آلودگی الایش
افقی ۱۴ از لوازم صوتی و تصویری ویدیو
افقی ۱۴ از عناصر فلزی رنیوم
افقی ۱۵ یک طرفه یکجانبه
افقی ۱۵ گاوباز اسپانیولی ماتادور
عمودی ۱ دکتر حیوانات دامپزشک
عمودی ۱ لجاجت یکدندگی
عمودی ۲ دلداده عاشق
عمودی ۲ از روی اتفاق اتفاقا
عمودی ۳ رنجش خاطر کدورت
عمودی ۳ جدید ترکی ینی
عمودی ۳ تاب آویز کودکان بانوج
عمودی ۴ شوهر خواهر یزنه
عمودی ۴ عمه امام زمان حکیمه
عمودی ۴ معطر و خوشبو بویا
عمودی ۵ سختی شدت
عمودی ۵ زینت زیب
عمودی ۵ وسیله روزهای بارانی چتر
عمودی ۵ تن بدن
عمودی ۶ حرف تعجب وا
عمودی ۶ رشته‌ای در شنا پروانه
عمودی ۶ تکرار حرف قق
عمودی ۶ تیر پیکاندار یب
عمودی ۷ اصل و نژاد تبار
عمودی ۷ بله اره
عمودی ۷ شهر استان یزد ابرکوه
عمودی ۸ طرف راست لشکر میمنه
عمودی ۸ بسیط بودن بساطت
عمودی ۹ از مرکبات دارابی
عمودی ۹ زمان معین مدت
عمودی ۹ نام زنانه اکرم
عمودی ۱۰ حرف نازی‌ها اس
عمودی ۱۰ صدای گاو ما
عمودی ۱۰ اردوگاه کار اجباری آلمان نازی اشویتس
عمودی ۱۰ پیشوند نفی نا
عمودی ۱۱ واحد شمارش شتر نفر
عمودی ۱۱ کندن زمین حفر
عمودی ۱۱ جواب مثبت بله
عمودی ۱۱ نشانه ایت
عمودی ۱۲ گوش دادن مخفیانه شنود
عمودی ۱۲ فرو بردن سوزن در چیزی اجیدن
عمودی ۱۲ آشوب بلوا
عمودی ۱۳ سایز متوسط در پوشاک مدیوم
عمودی ۱۳ نوعی یقه ارو
عمودی ۱۳ عایدی درامد
عمودی ۱۴ روز نهم از ماه محرم تاسوعا
عمودی ۱۴ خنکی سردی
عمودی ۱۵ از امراض چشم دوربینی
عمودی ۱۵ مرکز شهرستان لنجان در اصفهان زرینشهر


جواب مرحله ۶۵۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ معلول عقبافتاده
افقی ۱ پایان و انجام فرجام
افقی ۲ اداره‌ای در دادگستری دادسرا
افقی ۲ از بازیگران گهواره‌ای برای مادر افسراسدی
افقی ۳ خرس آسمانی دب
افقی ۳ ناگزیر لابد
افقی ۳ قسمت زیرین کفش تخت
افقی ۳ زنگ کاروان درا
افقی ۴ عایق بندی ایزولاسیون
افقی ۴ لحظه ان
افقی ۵ آب نیمه گرم ولرم
افقی ۵ عرب تازی
افقی ۵ نوعی ماشین جنگی تانک
افقی ۶ از شهرهای استان اصفهان نایین
افقی ۶ واحد مسابقه بوکس راند
افقی ۶ نادان کانا
افقی ۷ آهک کلس
افقی ۷ فصل اول سال بهار
افقی ۷ طایفه‌ای از ترکمن‌ها اتابای
افقی ۸ کلمه شگفتی وه
افقی ۸ نرده چوبی تارم
افقی ۸ خبر یا سخنی را به دیگری رساندن پیام
افقی ۸ آکنده و انباشته پر
افقی ۹ غیر مستقل وابسته
افقی ۹ میانی لایی
افقی ۹ پست و فرومایه رذل
افقی ۱۰ پیامبر رسول
افقی ۱۰ شهری در استان کرمان راور
افقی ۱۰ ستاره ثریا پروین
افقی ۱۱ موجود کاین
افقی ۱۱ پدال دوچرخه رکاب
افقی ۱۱ آگاه و بصیر وارد
افقی ۱۲ خودروی ده نفره ون
افقی ۱۲ شهری در استان خوزستان مسجدسلیمان
افقی ۱۳ بالاپوش بلند قدیمی ردا
افقی ۱۳ حقه و کلک ریب
افقی ۱۳ دریاچه‌ای در سوییس لمان
افقی ۱۳ کافی بس
افقی ۱۴ پدر و دختران بازیگر سینمای ایران شریفینیا
افقی ۱۴ شهری در استان یزد اردکان
افقی ۱۵ خراب و منهدم شده ویران
افقی ۱۵ کنایه از سخن گفتن لبترکاندن
عمودی ۱ شماره عدد
عمودی ۱ شهری در کانادا ونکوور
عمودی ۱ پایتخت لهستان ورشو
عمودی ۲ چهارچوب عکس قاب
عمودی ۲ از بازیکنان سریال‌های در چشم باد و خاک سرخ لالهاسکندری
عمودی ۳ مقابل خوب بد
عمودی ۳ از سیارات کوتوله اریس
عمودی ۳ نوعی مار بزرگ بوا
عمودی ۳ جوش ریز بدن ایر
عمودی ۴ نوعی خط قدیمی اسلیمی
عمودی ۴ گردن نهادن تسلیم
عمودی ۴ نت چهارم فا
عمودی ۵ مقابل فرود فراز
عمودی ۵ شیرینی شاخه‌ای نبات
عمودی ۵ گلی سفید رنگ و خوشبو با برگ‌های کوچک و انبوه نسرین
عمودی ۶ صندوق حمل جنازه تابوت
عمودی ۶ صدای خنده هرهر
عمودی ۶ ماشین پنبه پاک کنی جین
عمودی ۷ معشوق دلارام
عمودی ۷ شهر و استانی در ایران اردبیل
عمودی ۸ بله روسی دا
عمودی ۸ رنج و عذاب ازار
عمودی ۸ تجملی لوکس
عمودی ۸ سرآغاز آبادانی اب
عمودی ۹ سفره نوروزی هفتسین
عمودی ۹ حرکتی در ژیمناستیک پارالل
عمودی ۱۰ جوانمرد و بخشنده سخی
عمودی ۱۰ برادر مادر دایی
عمودی ۱۰ رنجور و مریض بیمار
عمودی ۱۱ پیر و سالخورده فرتوت
عمودی ۱۱ ماشین‌نویسی تایپ
عمودی ۱۱ علامت مخصوص مارک
عمودی ۱۲ نشانه مفعولی را
عمودی ۱۲ آنکه به آرزوی خود نرسیده است ناکام
عمودی ۱۲ کشوری در قاره آفریقا رواندا
عمودی ۱۳ کالبد جسد
عمودی ۱۳ خالص ناب
عمودی ۱۳ جاری روان
عمودی ۱۳ بخیه درشت کن
عمودی ۱۴ غیر قابل فهم و تعقل ادراکناپذیر
عمودی ۱۴ از عناصر اربعه باد
عمودی ۱۵ وسط و بین میان
عمودی ۱۵ از کشورهای اروپایی ایرلند
عمودی ۱۵ آداب و رسوم سنن


جواب مرحله ۶۵۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از نام‌های دخترانه سمیرا
افقی ۱ از کتاب‌های دهخدا چرندوپرند
افقی ۲ یک شانزدهم پوند اونس
افقی ۲ چین تایپه تایوان
افقی ۳ سفید ترکی اق
افقی ۳ ترس و بیم هراس
افقی ۳ از گناهان کبیره زنا
افقی ۴ روانشناسی معروف که آزمون‌های وانمودگرایی مهمی ابداع کرد کلانس
افقی ۴ محل جمع شدن غذا در بدن معده
افقی ۴ مروارید در
افقی ۵ در طباخی بجویید کلهپاچه
افقی ۵ ملجا و پناهگاه ماوا
افقی ۶ آذرخش رعدوبرق
افقی ۷ جام بلوری ساغر
افقی ۷ از نام‌های قدیم همدان اکباتان
افقی ۸ روحانی زرتشتی مغ
افقی ۸ استواری قوام
افقی ۸ مأموری که ثبت تخلف را گزارش می‌دهد بازرس
افقی ۹ نام پیغمبر قوم عاد هود
افقی ۹ بین پیچ و مهره واشر
افقی ۹ انگور مل
افقی ۱۰ چهار دندان نیش انیاب
افقی ۱۰ اخمو عبوس
افقی ۱۱ نامی دخترانه ملینا
افقی ۱۱ امت‌ها امم
افقی ۱۲ شانه به سر هدهد
افقی ۱۲ دین داری دیانت
افقی ۱۲ علامت مفعول را
افقی ۱۳ حرف ندا ای
افقی ۱۳ پیراهن قمیص
افقی ۱۳ از استان‌های شمالی گیلان
افقی ۱۴ دوازده ماه سال
افقی ۱۴ انسان بدکار فاسق
افقی ۱۴ خط‌کش مهندسی تی
افقی ۱۵ چاه جهنده ارتزین
افقی ۱۵ کشوری آسیایی با مرکزیت پنوم پن کامبوج
عمودی ۱ ماهی فروش سماک
عمودی ۱ دوال چرمی تسمه
عمودی ۱ مرکز تبت لهاسا
عمودی ۲ بانک کوچک خانگی قلک
عمودی ۲ گمراه کردن اغوا
عمودی ۲ سرزمین دیار
عمودی ۳ حرف انتخاب یا
عمودی ۳ حمار الاغ
عمودی ۳ مشترک میان اتومبیل و انسان دنده
عمودی ۳ سیلی لت
عمودی ۴ سوراخ کوچک روزنه
عمودی ۴ بندگی رق
عمودی ۴ مرگ بر اثر غصه دق
عمودی ۵ لحظه کوتاه ان
عمودی ۵ وسیله دفاعی سپر
عمودی ۵ پاره سنگ ترازو ورام
عمودی ۵ غذا و مایعات را از گلو به معده می‌رساند مری
عمودی ۶ عدد خیطی سه
عمودی ۶ هدیه دادن اعطا
عمودی ۶ منسوب به بلخ بلخی
عمودی ۷ از آن سو، به معنای گرفتار است راچد
عمودی ۷ درخت انگور مو
عمودی ۷ برای حفظ حق تقدم، می‌بندند صف
عمودی ۸ شایسته روا
عمودی ۸ میل و هوس هوا
عمودی ۸ لوله تغذیه گیاه اوند
عمودی ۸ صدمه و آسیب اک
عمودی ۹ پای چارپا سم
عمودی ۹ امر به تلاش کردن بکوش
عمودی ۹ ریشه سوسن کبود ایرسا
عمودی ۱۰ دختر دت
عمودی ۱۰ از گزنده‌ها عقرب
عمودی ۱۰ خدای خورشید رع
عمودی ۱۰ از شهرهای زیارتی ایران قم
عمودی ۱۱ ماهر وارد
عمودی ۱۱ جای عکس قاب
عمودی ۱۱ صدا و آواز بانگ
عمودی ۱۲ چربی پی
عمودی ۱۲ تلاش و کوشش هم
عمودی ۱۲ مقدس تابو
عمودی ۱۲ پرنده‌ای کوچکتر از کبک تیهو
عمودی ۱۳ شب نیست روز
عمودی ۱۳ شروع و ابتدا اغاز
عمودی ۱۳ پسوند شباهت سا
عمودی ۱۴ شترمرغ آمریکایی ناندو
عمودی ۱۴ ملایم و لطیف نرم
عمودی ۱۴ آیینه مرات
عمودی ۱۵ مشهورترین اثر «میخائیل شولوخوف» دنارام
عمودی ۱۵ شهری در عراق سلیمانیه


جواب مرحله ۶۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پس انداز کردن اندوختن
افقی ۱ پیشکش سلامانه
افقی ۲ جهش به جلو خیز
افقی ۲ اقدام کردن به کاری مبادرت
افقی ۲ آرام و آهسته یواش
افقی ۳ نفی تازی لا
افقی ۳ قلم درشت نی
افقی ۳ دورویی ریا
افقی ۳ از انواع کفپوش پارکت
افقی ۴ از شهرهای چهارمهال و بختیاری فارسان
افقی ۴ پرنده وحشی حلال گوشت درنا
افقی ۵ جامه لباس
افقی ۵ مزه دهان جمع کن گس
افقی ۵ از جزایر بزرگ جهان جاوه
افقی ۵ نت دوم ره
افقی ۶ بیماری پوستی گال
افقی ۶ سودا تجارت
افقی ۶ سلاح زنبور نیش
افقی ۷ از شهرهای تهران ری
افقی ۷ گوش اذن
افقی ۷ نامه‌نگاری مراسله
افقی ۸ غیر ایرانی انیران
افقی ۸ کالانما ویترین
افقی ۹ اجداد نیاکان
افقی ۹ خاطر و اندیشه یاد
افقی ۹ مادر عرب ام
افقی ۱۰ پدر حضرت ابراهیم ازر
افقی ۱۰ آتش برافروخته نایره
افقی ۱۰ زهرآگین سمی
افقی ۱۱ نقش هنرپیشه رل
افقی ۱۱ فتنه اشوب
افقی ۱۱ لحظه کوتاه ان
افقی ۱۱ بحر دریا
افقی ۱۲ زمین خشک و بایر موات
افقی ۱۲ از ترکیبات خون پلاسما
افقی ۱۳ رقم شماره
افقی ۱۳ جیران اهو
افقی ۱۳ حرف نگفتنی سر
افقی ۱۳ واحد تنیس ست
افقی ۱۴ داخل شدن ورود
افقی ۱۴ التهاب پرده بینی مننژیت
افقی ۱۴ جمله قرآنی ایه
افقی ۱۵ اقتدار توانایی
افقی ۱۵ پایتخت کنیا نایروبی
عمودی ۱ برهم زننده نظم اخلالگر
عمودی ۱ چتر نجات پاراشوت
عمودی ۲ جد و پدربزرگ نیا
عمودی ۲ ضروری بایا
عمودی ۲ لغزیدن پا زل
عمودی ۲ شهری در خراسان قدیم مرو
عمودی ۳ از رودهای مهم ایران دز
عمودی ۳ واحد فروش گردو فال
عمودی ۳ لوس ننر
عمودی ۳ پناهگاه ماوا
عمودی ۴ مردم ناس
عمودی ۴ خرس ترکی ایی
عمودی ۴ اتیان اوردن
عمودی ۵ مخلوط آب و آرد خمیر
عمودی ۵ نام یکی از هفت آتشکده معروف پارسیان اذرانشاه
عمودی ۶ حرارت بدن تب
عمودی ۶ حیوان وفادار سگ
عمودی ۶ ضربه فنی بوکس ناکاوت
عمودی ۶ شراب می
عمودی ۷ کج و خمیده ناراست
عمودی ۷ جانشین نایب
عمودی ۷ زود و فوری انی
عمودی ۸ شریعت دین
عمودی ۸ جام معروف جم
عمودی ۸ جنس به ظاهر قوی نر
عمودی ۸ عریض و گسترده پهن
عمودی ۹ خانه بزرگ سرا
عمودی ۹ همراه خاک‌انداز جارو
عمودی ۹ شورگن هالوژن
عمودی ۱۰ لنگه در لت
عمودی ۱۰ منال دارایی
عمودی ۱۰ توان آخر نا
عمودی ۱۰ حرف تردید یا
عمودی ۱۱ یکی از مذاهب دین مسیح پروتستان
عمودی ۱۱ اهمال سستی
عمودی ۱۲ از شهرهای آذربایجان شرقی میانه
عمودی ۱۲ لقب اشراف انگلیسی لرد
عمودی ۱۲ به رو خوابیده دمر
عمودی ۱۳ قلعه و حصار اورا
عمودی ۱۳ بازداشتن نهی
عمودی ۱۳ حجره سرا
عمودی ۱۳ ضمیر غایب او
عمودی ۱۴ پسوند آلودگی ناک
عمودی ۱۴ برکت برنج ری
عمودی ۱۴ پرآوازه نامی
عمودی ۱۴ میوه جاذبه سیب
عمودی ۱۵ کاخی در اصفهان هشتبهشت
عمودی ۱۵ مجوف میانتهی


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.