جواب مراحل 701 تا 720 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 6,768 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 701 | مرحله 702 | مرحله 703 | مرحله 704 | مرحله 705 | مرحله 706 | مرحله 707 | مرحله 708 | مرحله 709 | مرحله 710 | مرحله 711 | مرحله 712 | مرحله 713 | مرحله 714 | مرحله 715 | مرحله 716 | مرحله 717 | مرحله 718 | مرحله 719 | مرحله 720 |

جواب مرحله ۷۰۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بوی خوش نکهت
افقی ۱ از توابع استان تهران بومهن
افقی ۱ شکر و ستایش سپاس
افقی ۲ گستاخی خیرهسری
افقی ۲ بازخواست و اعتراض واخواست
افقی ۳ تکنوازی در موسیقی سلو
افقی ۳ بلند کردن افراشتن
افقی ۳ تنبل جالیزی کدو
افقی ۴ شهری در استان همدان تویسرکان
افقی ۴ مقروض و بدهکار وامدار
افقی ۵ جذاب گیرا
افقی ۵ استان کویری یزد
افقی ۵ ابر سحاب
افقی ۶ شهری در استان آذربایجان شرقی مرند
افقی ۶ پریشانی و آشفتگی تشویش
افقی ۶ آراستگی صفات کمال
افقی ۷ نکوهیدن ذم
افقی ۷ بزرگتر از روستا شهر
افقی ۷ ماه پاییزی ابان
افقی ۷ بانگ و آواز ندا
افقی ۸ یادآوری کننده متذکر
افقی ۸ علم و معرفت اگاهی
افقی ۹ سیال تنفسی هوا
افقی ۹ وفا کردن به عهد ایفا
افقی ۹ سود پول حرام ربا
افقی ۹ تلخ عرب مر
افقی ۱۰ چاکر و غلام بنده
افقی ۱۰ پیشوای دینی زرتشتی هیربد
افقی ۱۰ گواه شاهد
افقی ۱۱ پرنده وحشی حلال گوشت درنا
افقی ۱۱ نماز واپسین عشا
افقی ۱۱ شوره‌زار و بیابان کویر
افقی ۱۲ شرح و تفسیر کتاب زند ایارده
افقی ۱۲ نقاش فرانسوی بود که علاوه بر نقاشی و طراحی در زمینه‌های مجسمه‌سازی و چاپ نیز فعالیت داشت ادگاردگا
افقی ۱۳ شهرها مدن
افقی ۱۳ چاره‌اندیش باتدبیر
افقی ۱۳ متحیر هاج
افقی ۱۴ مراسمی که به یاد شخصی یا رویدادی برگزار می‌شود یادواره
افقی ۱۴ نوعی گل زینتی استکانی
افقی ۱۵ کیسه پول بدره
افقی ۱۵ از سازهای موسیقی پیانو
افقی ۱۵ شجاع دلیر
عمودی ۱ اول نخست
عمودی ۱ دین‌ها و آیین‌ها مذاهب
عمودی ۱ جانور تک سلولی امیب
عمودی ۲ از واحدهای وزن کیلوگرم
عمودی ۲ بخشی از کتاب اوستا وندیداد
عمودی ۳ از مواد افیونی هرویین
عمودی ۳ نامادری و زن‌بابا مادراندر
عمودی ۴ پایان ته
عمودی ۴ شهری در استان آذربایجان غربی سردشت
عمودی ۴ نزد ایرانیان است و بس هنر
عمودی ۴ کلمه شگفتی وه
عمودی ۵ از همسران حضرت ابراهیم سارا
عمودی ۵ این به زبان عربی هذا
عمودی ۵ جمع ادیب ادبا
عمودی ۶ از بیماری‌ها برفک
عمودی ۶ از کشورهای اروپایی ترکیه
عمودی ۶ ساز سیمی هارپ
عمودی ۷ ادیت مطلب ویرایش
عمودی ۷ بلندقدر و مرتبه رفیع
عمودی ۷ خالی تهی
عمودی ۸ گوشه‌نشینی انزوا
عمودی ۸ راهنمایی کردن ارشاد
عمودی ۹ عقل و خرد هوش
عمودی ۹ نوعی پارچه گرانبها دیبا
عمودی ۹ خیمه کشتی بادبان
عمودی ۱۰ پیمان ناقلا ناتو
عمودی ۱۰ محصل شاگرد
عمودی ۱۰ موی بلند گیسو
عمودی ۱۱ صفت شیطان خناس
عمودی ۱۱ خالص ناب
عمودی ۱۱ مقوای نازک کارت
عمودی ۱۲ جهت و سمت سو
عمودی ۱۲ سنگ عیار محک
عمودی ۱۲ سایه‌زنی در نقاشی هاشور
عمودی ۱۲ رمزینه کد
عمودی ۱۳ عفت پاکدامنی
عمودی ۱۳ کمال مطلوب ایدهال
عمودی ۱۴ شهری دیگر در استان همدان اسداباد
عمودی ۱۴ لحن بیست و پنجم باربد مهرگانی
عمودی ۱۵ چهارپایان ستور
عمودی ۱۵ از شهرهای استان فارس لامرد
عمودی ۱۵ مزدور اجیر


جواب مرحله ۷۰۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بلندآوازه شامخ
افقی ۱ گفت و گو مکالمه
افقی ۱ بیداد و ظلم ستم
افقی ۲ از جزایر ایرانی لاوان
افقی ۲ بیماری مرگبار وبا
افقی ۲ پایتخت فراری اروپا رم
افقی ۲ خداوند رب
افقی ۳ خوب و مفید مناسب
افقی ۳ از ضمایر جمع فارسی ما
افقی ۳ نمونه کوچک شده ساختمان ماکت
افقی ۴ طرف و جهت ور
افقی ۴ کشو بشار اسد سوریه
افقی ۴ عرق آن مقوی قلب و معده است بیدمشک
افقی ۵ کشور نیشکر کوبا
افقی ۵ شهر توریستی تورکیه استانبول
افقی ۶ ظرف آزمایشگاهی مخروطی ارلن
افقی ۶ ماه سوم میلادی مارس
افقی ۶ مرحله بحرانی بیماری حاد
افقی ۷ نیروی عجیب که باعث تغییر شکل ابرها می‌شود هارپ
افقی ۷ بیابان کویر
افقی ۷ زمان فعلی حال
افقی ۸ آزاد ول
افقی ۸ متداول رواج
افقی ۸ گیاهی گلدار و پیازدار بومی نواحی مدیترانه سنبل
افقی ۸ از اقوام ایرانی لر
افقی ۹ قطع سینمایی کات
افقی ۹ کشوری آسیایی با مرکزیت کاتماندو نپال
افقی ۹ روزگار ایام
افقی ۱۰ مهمانی سور
افقی ۱۰ سمت چپ یسار
افقی ۱۰ قمر بنی هاشم عباس
افقی ۱۱ محمد تقی خان فراهانی امیرکبیر
افقی ۱۱ انتظار و نگرانی یرمر
افقی ۱۲ میوه‌ای تابستانی البالو
افقی ۱۲ عمامه دستار
افقی ۱۲ کجاست کو
افقی ۱۳ از اجزای دست ساعد
افقی ۱۳ حیوان باوفا سگ
افقی ۱۳ یکی از سه قوه مملکتی مقننه
افقی ۱۴ پول ژاپن ین
افقی ۱۴ پهلوان یل
افقی ۱۴ امیدواری رجا
افقی ۱۴ شب را در جایی به سر بردن اتراق
افقی ۱۵ مسیر روشن نهج
افقی ۱۵ روم شرقی بیزانس
افقی ۱۵ کمک یاری
عمودی ۱ شالی و برنج که هنوز از پوست در نیاورده باشند شلتوک
عمودی ۱ شتر قوی هیکل لوک
عمودی ۱ قلب قرآن یاسین
عمودی ۲ عدد فوتبال اا
عمودی ۲ شایسته روا
عمودی ۲ ابریشم پست لاس
عمودی ۲ آشیانه حیوان لانه
عمودی ۳ خانه عسل موم
عمودی ۳ بچه گوسفند بره
عمودی ۳ اطراف و حومه متصل به یک شهرستان توابع
عمودی ۴ سیاستمدار بزرگ زمان احمد شاه خانسالار
عمودی ۴ از شهرهای مهم عراق رمادی
عمودی ۵ کشتی جنگی ناو
عمودی ۵ پادشاه خونخوار روم نرون
عمودی ۵ پهلوان یل
عمودی ۵ از اجزای صورت لب
عمودی ۶ خانه سرا
عمودی ۶ کاغذ حصیری پاپیروس
عمودی ۷ حجم گرایی در نقاشی کوبیسم
عمودی ۷ بندری در استان هرمزگان جاسک
عمودی ۷ ابزاری در دست رستم گرز
عمودی ۸ مایع حیات اب
عمودی ۸ پرده‌در هتاک
عمودی ۸ گمان لابد
عمودی ۸ مکان جا
عمودی ۹ شیشه آزمایشگاهی لام
عمودی ۹ جنس و کالا اروس
عمودی ۹ طناب محکم ریسمان
عمودی ۱۰ شیخ الرئیس ابنسینا
عمودی ۱۰ همراه فتق می‌آید رتق
عمودی ۱۱ شامل همه هر
عمودی ۱۱ تیر پیکاندار یب
عمودی ۱۱ بهار تازی ربیع
عمودی ۱۱ مادر ترکی انا
عمودی ۱۲ ستایش شده ممدوح
عمودی ۱۲ مسیر پیچ در پیجی که خارج شدن از آن بسیار دشوار است لابیرنتی
عمودی ۱۳ مواد معدنی موجود در آب املاح
عمودی ۱۳ خزنده خوش خط و خال مار
عمودی ۱۳ نعره بلند هرا
عمودی ۱۴ یاغی ترکش
عمودی ۱۴ عقاب سیاه دال
عمودی ۱۴ ماهی تازی سمک
عمودی ۱۴ واحد سطح ار
عمودی ۱۵ خلاق و نوآور مبتکر
عمودی ۱۵ از القاب اشرافی اروپا لرد
عمودی ۱۵ مذهبی فلسفی که به وسیله زنون کیتسیونی تأسیس شد رواقی


جواب مرحله ۷۰۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نایب و جانشین قایممقام
افقی ۱ نسیم بادخنک
افقی ۲ کمک کردن امداد
افقی ۲ شاخه باریک درخت ترکه
افقی ۲ حمله کننده کرار
افقی ۳ مشت زنی بوکس
افقی ۳ ایمن درامان
افقی ۳ واحد مقاومت اهم
افقی ۴ سست و بی‌حال لس
افقی ۴ پرخور اکل
افقی ۴ مرطوب تر
افقی ۴ اراذل اوباش
افقی ۵ انعکاس صوت پژواک
افقی ۵ اعلان اگهی
افقی ۵ افشرده گوجه رب
افقی ۶ سگ بیمار هار
افقی ۶ پرنده درازپا لکلک
افقی ۶ الهه ماه سومریان نانا
افقی ۷ درختی در بهشت طوبی
افقی ۷ دهنه افسار
افقی ۷ بیماری خطرناک وبا
افقی ۸ نقشه کوچک از چیزی پلان
افقی ۸ سرگردان و دربدر اواره
افقی ۸ آب گل گلاب
افقی ۹ طناب رسن
افقی ۹ تربیت پرورش
افقی ۹ پسرخواندگی بنوز
افقی ۱۰ ستاره دنباله‌دار هالی
افقی ۱۰ پیکر و جسم هیکل
افقی ۱۰ امروز تازی یوم
افقی ۱۱ روغن مو ژل
افقی ۱۱ پرده‌در هتاک
افقی ۱۱ آدم آهنی روبات
افقی ۱۲ گیاه هندبا کاسنی
افقی ۱۲ درخت مورد اس
افقی ۱۲ ضد عفونی کننده کلر
افقی ۱۲ ضمیر وزنی من
افقی ۱۳ کالبد تنه
افقی ۱۳ خانم خانه‌دار کدبانو
افقی ۱۳ هدیه فرستادن اهدا
افقی ۱۴ دوست داشتن وداد
افقی ۱۴ دردناک الیم
افقی ۱۴ غذایی از تخم مرغ نیمرو
افقی ۱۵ از توابع گنبد کاووس رامیان
افقی ۱۵ مرکز ایالت فلوریدای امریکا تالاهاسی
عمودی ۱ ظرف بزرگ آشپزخانه قابلمه
عمودی ۱ فراتاب پروژکتور
عمودی ۲ تخمه اموس
عمودی ۲ پارچه ابریشمی پرزدار اطلس
عمودی ۲ از الفبای یونانی لاندا
عمودی ۳ ابزار احتیاطی یدک
عمودی ۳ یار محفل شمع و گل پروانه
عمودی ۳ تیرهای کمان سهام
عمودی ۴ مشت و مال ماساژ
عمودی ۴ پایتخت ریشه‌ای بن
عمودی ۴ حدید اهن
عمودی ۴ ماه سرد دی
عمودی ۵ بالا آمدن آب دریا مد
عمودی ۵ طایفه بیابان گرد کولی
عمودی ۵ سیاست پلتیک
عمودی ۶ کیسه کش حمام دلاک
عمودی ۶ نژاد ایرانیان اریا
عمودی ۶ رتبه بندی کاراته دان
عمودی ۷ گاز بیهوشی اتر
عمودی ۷ موش صحرایی کلاوو
عمودی ۷ سیم برق کابل
عمودی ۸ آیینه مرات
عمودی ۸ تاوان تخلف از اوامر شرعی کفاره
عمودی ۸ پایگاه اینترنتی سایت
عمودی ۹ دوربین فرنگی کمرا
عمودی ۹ قیماق سرشیر
عمودی ۹ ظاهر عمارت نما
عمودی ۱۰ قیمت بها
عمودی ۱۰ بزه و جرم گناه
عمودی ۱۰ فاخته کوکو
عمودی ۱۱ غذای ظهر ناهار
عمودی ۱۱ هزار دستان بلبل
عمودی ۱۱ آخرین توان نا
عمودی ۱۲ راندن مزاحم دک
عمودی ۱۲ پایتخت اتریش وین
عمودی ۱۲ شکم‌بند گن
عمودی ۱۲ نشان دادن ارایه
عمودی ۱۳ ویران خراب
عمودی ۱۳ حق تقدم اولویت
عمودی ۱۳ مرغ سعادت هما
عمودی ۱۴ غذای نیمروز ناهار
عمودی ۱۴ جایگاه زور بازو
عمودی ۱۴ آموزگار مدرس
عمودی ۱۵ آتشک کرمشبتاب
عمودی ۱۵ سرباز نیروی دریایی مهناوی


جواب مرحله ۷۰۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ داخلی‌ترین بخش فرابر میوه درونبر
افقی ۱ تابلویی از فردریک دلاکروا رهبرمردم
افقی ۲ سمت چپ یسار
افقی ۲ سبزی سالاد کاهو
افقی ۲ بی موقع و بی‌خبر ناگاه
افقی ۳ غیر بلیغ نارسا
افقی ۳ خسارت زیان
افقی ۳ منشی دبیر
افقی ۴ عدد مجهول اند
افقی ۴ حرف مفعولی را
افقی ۴ کوچتر از اقیانوس دریا
افقی ۴ ارغنون ارگ
افقی ۵ ضمیر جمع ما
افقی ۵ عدد ترتیبی برابر هزار هزار ملیون
افقی ۵ دفتر ثبت اسناد محضر
افقی ۶ شبکه تلویزیونی کانال
افقی ۶ سلام درود
افقی ۶ بوی مخصوص غذای مانده نا
افقی ۷ وسیله‌ای برای پرواز کایت
افقی ۷ نترس و شجاع بیپروا
افقی ۷ نوی سبزی تره
افقی ۸ نوعی خوراک ایرانی دلمه
افقی ۸ شماره عدد
افقی ۸ یکدنده لجوج
افقی ۹ چغندر پخته لبو
افقی ۹ چشمپوشی انصراف
افقی ۹ سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا
افقی ۱۰ یازده اا
افقی ۱۰ از صفات باری تعالی جبار
افقی ۱۰ غیر معمول ناباب
افقی ۱۱ مسیر و راه طریق
افقی ۱۱ هاون مهراس
افقی ۱۱ واحد عملی سنجش رسانایی برق مو
افقی ۱۲ لوس ننر
افقی ۱۲ وگرنه لولا
افقی ۱۲ بریدن رگ سل
افقی ۱۲ آتش عرب نار
افقی ۱۳ وقت اوان
افقی ۱۳ اندازه لباس سایز
افقی ۱۳ طبیعی و ذاتی غریزی
افقی ۱۴ از علائم نگارشی کروشه
افقی ۱۴ جلا و صفا رونق
افقی ۱۴ نوبت نمایش فیلم سانس
افقی ۱۵ از انواع ابرها استراتوس
افقی ۱۵ پول خرد فرانسه سانتیم
عمودی ۱ پویایی دینامیک
عمودی ۱ شهری در قبرس لارناکا
عمودی ۲ هر جسم هادی الکتریسیته رسانا
عمودی ۲ سخنوران ادبا
عمودی ۲ نهال نازک نورس
عمودی ۳ آگاه وارد
عمودی ۳ واحد وزن کیلو
عمودی ۳ شادابی و تازگی طراوت
عمودی ۴ پرستار نرس
عمودی ۴ سوگ ماتم
عمودی ۴ صدای دریدن پارچه جر
عمودی ۴ پخش کردن خبر نشر
عمودی ۵ ظرفی در آزمایشگاه ارلن
عمودی ۵ از فرزندان آدم هابیل
عمودی ۵ بخار دهان ها
عمودی ۶ سخن صریح رک
عمودی ۶ بازگشت ایاب
عمودی ۶ زنگ کلسیا ناقوس
عمودی ۷ افزون خواهی هر چیزی از
عمودی ۷ میدان تهران ولیعصر
عمودی ۷ کرمینه لارو
عمودی ۸ نجات یافتن رهیدن
عمودی ۸ بابا پدر
عمودی ۸ ناامید مایوس
عمودی ۹ فریاد بلند هوار
عمودی ۹ مروارید یکتا دردانه
عمودی ۹ کدبانوی خانه زن
عمودی ۱۰ خوراکی از تخم مرغ نیمرو
عمودی ۱۰ استان ادب پرور ایران فارس
عمودی ۱۰ کاهن قس
عمودی ۱۱ رود فرانسه رن
عمودی ۱۱ سرگذشت‌ها احوال
عمودی ۱۱ به حد بلوغ رسیده بالغ
عمودی ۱۲ نخستین قوم ایرانی ماد
عمودی ۱۲ مغایر ضد
عمودی ۱۲ صنعتی در شعر فارسی جناس
عمودی ۱۲ ریسمان رسن
عمودی ۱۳ شلیک با مسلسل رگبار
عمودی ۱۳ توبه پذیرنده و بخشاینده گناه تواب
عمودی ۱۳ مقاصد نیات
عمودی ۱۴ آباد دایر
عمودی ۱۴ نرگس عرب نرجس
عمودی ۱۴ اهل مازندران مازنی
عمودی ۱۵ گیاهی از راسته تاجریزی‌ها مهرگیاه
عمودی ۱۵ اتساع شریان انوریسم


جواب مرحله ۷۰۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از غذاهای سنتی شمال کتهکباب
افقی ۱ دیدنی و سرگرم کننده تماشایی
افقی ۲ باران اندک رش
افقی ۲ بهترین جایگزین برای کسانی که به مصرف شیر حساسیت دارند ماست
افقی ۲ از اتصالات در و پنجره لولا
افقی ۲ ماسه شن
افقی ۳ امر خطیر مهم
افقی ۳ چله کمان زه
افقی ۳ شیره انار رب
افقی ۳ اندازه گرمی و سردی هوا دما
افقی ۴ پول استرالیا دلار
افقی ۴ ضمیر اشاره به نزدیک این
افقی ۴ نوعی چرم ورنی
افقی ۵ ساز کلیسا ارگ
افقی ۵ مقابل اثبات نفی
افقی ۵ تیم ورزشی کشوری ملی
افقی ۶ جایگاهی در جهنم درک
افقی ۶ خودداری کردن ابا
افقی ۶ درس نخوانده امی
افقی ۶ رشته کوه اروپایی الپ
افقی ۷ تکیه بر پشتی لم
افقی ۷ ضمیمه شده منضم
افقی ۷ مدلول و مضمون کلام معنی
افقی ۷ ترمز چهارپا هش
افقی ۸ ورزش مادر دو
افقی ۸ نام یاشین، دروازه‌بان نامدار شوروی سابق
افقی ۹ مفقود گم
افقی ۹ محلی در مکه مشعر
افقی ۹ لفاف پرونده پوشه
افقی ۹ آب پاک کننده کر
افقی ۱۰ نکاشتن موقت زمین برای حاصلخیز شدن خاک ایش
افقی ۱۰ مرد یخی افسانه‌ای هیمالیا یتی
افقی ۱۰ پیش غذا دسر
افقی ۱۰ آهنگ غم انگیز نوا
افقی ۱۱ دانه تسبیه یسر
افقی ۱۱ اجداد ابا
افقی ۱۱ کمیته تصمیم گیرنده فدراسیون‌های ورزش فنی
افقی ۱۲ سالک و رونده رهرو
افقی ۱۲ درخت محبوب عرب‌ها نخل
افقی ۱۲ مالیات زمین خراج
افقی ۱۳ قدر و شرف جاه
افقی ۱۳ صد متر مربع ار
افقی ۱۳ پسوند شباهت سا
افقی ۱۳ منطقه قرمز تشک کشتی زون
افقی ۱۴ سست و بی‌حال لس
افقی ۱۴ بلندترین آبشار دنیا انجل
افقی ۱۴ رزمگاه بوکس رینگ
افقی ۱۴ باد سرد زم
افقی ۱۵ مسابقات جهانی در هر یک از رشته‌های علمی که هر سال برگزار می‌شود المپیاد
افقی ۱۵ در آیین زرتشت نام شش روزی است که خدا زمین را آفرید گاهنبار
عمودی ۱ بخشش کرم
عمودی ۱ مناظره و گفت و گو برای اثبات نظریات یکدیگر جدل
عمودی ۱ حیوانی که در تمدن‌های باستانی مظهر زندگی بوده است گاو
عمودی ۱ روغنی برای چوب جلا
عمودی ۲ از واجبات نماز تشهد
عمودی ۲ در قدیم همه راه‌ها به آن ختم می‌شد رم
عمودی ۲ شراب می
عمودی ۲ فیلسوف انگلیسی برنده نوبل راسل
عمودی ۳ معیار و مبنا برای ارزشیابی ملاک
عمودی ۳ صدای اسب شیهه
عمودی ۴ ناچیز کم
عمودی ۴ صد متر مربع ار
عمودی ۴ مظهر چسبندگی موم
عمودی ۴ فرمانده بدن سر
عمودی ۴ بالای فرنگی اپ
عمودی ۵ شهر مرزی شمال غربی ایران بازرگان
عمودی ۵ سقف‌پوش قدیمی شیروانی
عمودی ۶ قطعی برای کاغذ اسه
عمودی ۶ سرمایه و توانایی
عمودی ۶ امیدوار شدن بضاعت
عمودی ۷ معبود دروغین بت
عمودی ۷ نام قدیم ویتنام انام
عمودی ۷ تر و تازه ریان
عمودی ۷ دشمن سخت لد
عمودی ۸ پوست درخت خرما لیف
عمودی ۸ اگر با ثمن آید بهای آن کم می‌شود
عمودی ۹ تپه و پشته تل
عمودی ۹ غلاف شمشیر نیام
عمودی ۹ زیر پای راننده پدال
عمودی ۹ غیرت رگ
عمودی ۱۰ دانه کش بی‌آزار مور
عمودی ۱۰ دنده بر عکس
عمودی ۱۰ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معکوس
عمودی ۱۱ پروتئین موجود در سفیده تخم مرغ البومین
عمودی ۱۱ بندری در دریاچه ارومیه شرفخانه
عمودی ۱۲ شاد نشده شا
عمودی ۱۲ فرمان اتومبیل رل
عمودی ۱۲ رها و آزاد یله
عمودی ۱۲ جفت ماده نر
عمودی ۱۲ شکم‌بند طبی گن
عمودی ۱۳ مزرعه‌ای برای کاشت متاع آخرت دنیا
عمودی ۱۳ فیلمی از علیرضا داودنژاد نیاز
عمودی ۱۴ رنگ سبز تیره یشمی
عمودی ۱۴ مقابل علیه له
عمودی ۱۴ تکرارش آوای فاخته است کو
عمودی ۱۴ از صورت‌های فلکی است جوزا
عمودی ۱۵ شهر شیشه‌گران آلمان ینا
عمودی ۱۵ ضربان قلب تپش
عمودی ۱۵ انداختنی به صندوق انتخابات رای
عمودی ۱۵ پلنگ نمر


جواب مرحله ۷۰۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ایجاد تعهد کننده الزاماور
افقی ۱ از محله‌های شمال تهران قیطریه
افقی ۲ نوعی فرش و گلیم دستباف
افقی ۲ بخشی از زمان وهله
افقی ۳ زمان بسیار کم ان
افقی ۳ بندری در عراق بصره
افقی ۳ نامی دخترانه شیوا
افقی ۳ درخت انگور مو
افقی ۴ وسیله شکار جانور دام
افقی ۴ سطح رو
افقی ۴ سودای ناله اه
افقی ۴ سریال احمد کاوری دیگری
افقی ۵ مهربان ریوف
افقی ۵ جامه شغل کسوت
افقی ۵ هدایت کننده هادی
افقی ۶ پارچه کم عرض یکلا
افقی ۶ دارای تحصیلات فوق دیپلم کاردان
افقی ۶ همکار صندلی میز
افقی ۷ محله و برزن کوی
افقی ۷ هدیه دادن اهدا
افقی ۷ مقابل پایین بالا
افقی ۸ به اندازه مک
افقی ۸ فرمول شیمیایی نمک طعام کلرورسدیم
افقی ۸ نام ترکی اد
افقی ۹ پرهیزکار متقی
افقی ۹ آرزوها امال
افقی ۹ پیشوند یک دهم دسی
افقی ۱۰ آزرده و دلخور دمغ
افقی ۱۰ درردیف ازشمار
افقی ۱۰ الکترود متصل به قطب منفی کاتد
افقی ۱۱ کشیک و پاسبانی یتاق
افقی ۱۱ خنده‌اور کمیک
افقی ۱۱ لایه محافظ دندان مینا
افقی ۱۲ پرنده‌ای از راسته گنجشک شکلان کاکلی
افقی ۱۲ صدای زنبور وز
افقی ۱۲ صدای درد اخ
افقی ۱۲ آشامیدن شرب
افقی ۱۳ انبار کشتی خن
افقی ۱۳ مانند مثال
افقی ۱۳ همبستگی و یکی بودن وحدت
افقی ۱۳ نوعی شیرینی تر
افقی ۱۴ ذخیره رزرو
افقی ۱۴ اتاقک ویژه ایستادن امام در مسجد مقصوره
افقی ۱۵ گیاهی از تیره نعناعیان سیسنبر
افقی ۱۵ نوشته‌ای حاوی مجموعه عقاید و بینش‌های خاص یک حزب یا گروه مرامنامه
عمودی ۱ رها از بند ازاد
عمودی ۱ فیلمی از مسعود جعفری جوزانی یکمردیکخرس
عمودی ۲ خشخاش نارکوک
عمودی ۲ گاز مرداب متان
عمودی ۳ آخرین حرف لاتین زد
عمودی ۳ پیشوندی معادل یک هزارم میلی
عمودی ۳ گودال مغاک
عمودی ۳ پسوند رسنده رس
عمودی ۴ مهره شطرنج اسب
عمودی ۴ نیمه وارد وا
عمودی ۴ نیم تنه کت
عمودی ۴ نویسنده، شاعر و حکاک قلمزن
عمودی ۵ مال یا ملکی در تصرف اوست متصرف
عمودی ۵ به ذهن افکندن القا
عمودی ۵ نام قدیم مدینه یثرب
عمودی ۶ سایبان چشم ابرو
عمودی ۶ از شهرهای استان تهران کهریزک
عمودی ۶ پسوند آورنده اور
عمودی ۷ تعجب غلیظ واه
عمودی ۷ چشم روشنی کادو
عمودی ۷ در بر گرفتن شمول
عمودی ۸ تاقچه بالا رف
عمودی ۸ مرموز اسرارامیز
عمودی ۸ تکرار حرف مم
عمودی ۹ گواهان شهود
عمودی ۹ ماهی فروش سماک
عمودی ۹ بردباری، سنگینی وقر
عمودی ۱۰ نیرومند قوی
عمودی ۱۰ دارای پیچ و خم تابدار
عمودی ۱۰ شرشماری کردن احصا
عمودی ۱۱ قوم حضرت موسی یهود
عمودی ۱۱ به مقصد رسیده نایل
عمودی ۱۱ سرور، آقا مخدوم
عمودی ۱۲ جلودار لشکر طلایه
عمودی ۱۲ تکیه دادن لم
عمودی ۱۲ چه وقت کی
عمودی ۱۲ قطار ترن
عمودی ۱۳ راه میانبر ره
عمودی ۱۳ سومین حرف یونانی گاما
عمودی ۱۳ علم و فرهنگ دانش
عمودی ۱۳ علامت جمع ها
عمودی ۱۴ نبود فتاده را پای زدن مردی
عمودی ۱۴ روشن کننده موتور اتومبیل استارت
عمودی ۱۵ اثری از ژان ژاک روسو متفکر فرانسوی هلوییزجدید
عمودی ۱۵ ورقه برگه


جواب مرحله ۷۰۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ چیزها اشیا
افقی ۱ وقار و سنگینی متانت
افقی ۱ سکون و آرامش قرار
افقی ۲ وسیله بازی تنیس راکت
افقی ۲ چشم به راه منتظر
افقی ۲ اسب بارکش یابو
افقی ۳ پیوند زناشویی نکاح
افقی ۳ پیدا نشدنی نایاب
افقی ۳ سکرتر فعلی منشی
افقی ۴ کوهی در نیشابور بینالود
افقی ۴ از شهرهای استان گلستان مینودشت
افقی ۵ پست و فرومایه دون
افقی ۵ پدر مردگان ایتام
افقی ۶ بنا نهادن تاسیس
افقی ۶ اندام گیاهی برگ
افقی ۶ نیمه صورت نیمرخ
افقی ۷ بازیگر فیلم پل چوبی هدیهتهرانی
افقی ۷ درنگ تانی
افقی ۸ ولیکن اما
افقی ۸ راز نهفته رمز
افقی ۸ از اعمال اصلی ریاضی جمع
افقی ۸ بدگویی در شعر هجا
افقی ۹ کوشش کننده جاهد
افقی ۹ یکی از گونه‌های ماهی‌های خاویاری است اوزونبورون
افقی ۱۰ راه روشن منهاج
افقی ۱۰ پاسخ مثبت اری
افقی ۱۰ بزرگترین سرخ‌رگ بدن ایورت
افقی ۱۱ پست و فرومایه نامرد
افقی ۱۱ بابا پدر
افقی ۱۲ تندخو اتشمزاج
افقی ۱۲ خانه خدا بیتالله
افقی ۱۳ خدمتکار پیر دادا
افقی ۱۳ پشت سر هم دمادم
افقی ۱۳ تجارت سودا
افقی ۱۴ میزان سنجش طلا عیار
افقی ۱۴ آخر و پایان انتها
افقی ۱۴ برآمدگی و تورم پوست بر اثر سوختگی یا ساییدگی تاول
افقی ۱۵ مرغابی اردک
افقی ۱۵ ایوان آن مایه عبرت است مداین
افقی ۱۵ حفاظ پله نرده
عمودی ۱ خرگوش تازی ارنب
عمودی ۱ حمله بردن تهاجم
عمودی ۱ دعوی کردن ادعا
عمودی ۲ شکایت کننده شاکی
عمودی ۲ پیوسته کاری را انجام دادن ادمان
عمودی ۲ لاستیک ماشین تایر
عمودی ۳ آحاد در ریاضی یکان
عمودی ۳ فهرست و لیست سیاهه
عمودی ۳ سازنده بهشت خیالی شداد
عمودی ۴ سندیکا اتحادیه
عمودی ۴ از کشورهای اروپایی به پایتختی کپنهاگ دانمارک
عمودی ۵ جایگاهی برای لامپ روشنایی لوستر
عمودی ۵ نوعی سبک موسیقی جاز
عمودی ۶ منت نهاده شده ممنون
عمودی ۶ پرنده سعادت هما
عمودی ۶ بانوی فرانسوی مادام
عمودی ۷ از هم دور شدن تناد
عمودی ۷ بازیگر معراجی‌ها برزوارجمند
عمودی ۸ آینده اتی
عمودی ۸ عقاید و نظریات ارا
عمودی ۸ از رنگ‌های اصلی زرد
عمودی ۸ پدر ترک اتا
عمودی ۹ خالق هفت پیکر نظامیگنجوی
عمودی ۹ قرض و وام بدهی
عمودی ۱۰ ادب و نزاکت تربیت
عمودی ۱۰ کشور همسایه عربستان یمن
عمودی ۱۰ عهد و قرار پیمان
عمودی ۱۱ برکت سفره نان
عمودی ۱۱ پرستش خدا عبادت
عمودی ۱۲ سرپرست بودن قیمومیت
عمودی ۱۲ ادیت کردن مطلب ویراستن
عمودی ۱۳ واحد مسابقه بوکس راند
عمودی ۱۳ زیبارو ماهرو
عمودی ۱۳ بزرگترین رود فرانسه لوار
عمودی ۱۴ اندام تنفسی جانوران دریایی ابشش
عمودی ۱۴ ناخوش رنجور
عمودی ۱۴ دارو که به یک سوی دهان فرو کنند لدود
عمودی ۱۵ مشاهده کردن رویت
عمودی ۱۵ در امانت روا نیست خیانت
عمودی ۱۵ خرمن ماه هاله


جواب مرحله ۷۰۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جدول اعدادی که امروزه یکی از سرگرمی‌های رایج در کشورهای مختلف جهان به شمار می‌آید سودوکو
افقی ۱ مشهور به بدی انگشتنما
افقی ۲ هیکل، کالبد پیکر
افقی ۲ مساحت، پهنا وسعت
افقی ۲ گیاهی دارویی و خوشبو از تیره نعناعیان اویشن
افقی ۳ دوستی خالص ارادت
افقی ۳ نه سرد نه گرم ولرم
افقی ۳ بالیدن و بزرگ شدن نمو
افقی ۴ قوم آتیلا هون
افقی ۴ حرف ندا ای
افقی ۴ مقام کلیسایی اسقف
افقی ۴ به معنی ترقی هم آمده رشد
افقی ۵ سنگ آسیاب اس
افقی ۵ باربر شهری نیسان
افقی ۵ موتور جست و جو و سایت معروف یاهو
افقی ۶ سوره چهل و نه حجرات
افقی ۶ باشکوه، گرانمایه فاخر
افقی ۶ نقش هنری رل
افقی ۷ رام و مطیع اهلی
افقی ۷ پوست کنده و بی پیچاندن مقصود روراست
افقی ۷ جایز روا
افقی ۸ نوعی درخت صنوبر
افقی ۸ مجلس جشن بزم
افقی ۸ پرده‌دری و بی‌شرمی هتاکی
افقی ۹ سربها فدا
افقی ۹ گلی خوشبو اقاقیا
افقی ۹ جنت بهشت
افقی ۱۰ صدای تمسخر هو
افقی ۱۰ فرصت امان
افقی ۱۰ گیاه پیچک لبلاب
افقی ۱۱ الماس خالص‌ترین نوع آن است کربن
افقی ۱۱ کجرو، منحرف بیراه
افقی ۱۱ عدد خیطی سه
افقی ۱۲ مادر بزرگ ننه
افقی ۱۲ بشقاب بزرگ دوری
افقی ۱۲ دست عرب ید
افقی ۱۲ نخستین قوم ایرانی ماد
افقی ۱۳ نزد ایرانیان هست و بس هنر
افقی ۱۳ پادشاه کمیاب نادر
افقی ۱۳ غیر بلیغ، کوتاه نارسا
افقی ۱۴ راننده کشتی ناوبر
افقی ۱۴ اسب بارکش یابو
افقی ۱۴ بسیار زیاد
افقی ۱۵ از قالب‌های شعر فارسی ترجیعبند
افقی ۱۵ یاد دادن، فراگرفتن اموختن
عمودی ۱ از تیم‌های لیگ برتر ایران سپاهاناصفهان
عمودی ۱ یادداشت نت
عمودی ۲ عامل بیماری ویروس
عمودی ۲ اهل هند هندو
عمودی ۲ روز عرب نهار
عمودی ۳ مغازه دکان
عمودی ۳ دعوا برای خیرات آن نیست حلوا
عمودی ۳ شهری در استان کرمان کهنوج
عمودی ۴ دعای زیر لب ورد
عمودی ۴ شریف، اصیل نجیب
عمودی ۴ مخفف اگر ار
عمودی ۴ خدای من ربی
عمودی ۵ لاستیک ماشین تایر
عمودی ۵ نام مردانه رامبد
عمودی ۵ الهه خورشید رع
عمودی ۶ ضمیر فرانسوی وو
عمودی ۶ سمت چپ یسار
عمودی ۶ از آلات موسیقی قانون
عمودی ۷ جهت سو
عمودی ۷ بزرگراه اتوبان
عمودی ۷ رودی در آلمان راین
عمودی ۸ آگهی اعلان
عمودی ۸ روزی رزق
عمودی ۸ ظلم بیداد
عمودی ۹ بی‌باک نترس
عمودی ۹ نام خانوادگی فامیلی
عمودی ۹ طعم دهنده غذا رب
عمودی ۱۰ وسیله سنجش مقیاس
عمودی ۱۰ هوای گرفته ابری
عمودی ۱۰ گشاده وا
عمودی ۱۱ هنوز شاد نشده شا
عمودی ۱۱ مرغی شبیه کبوتر فاخته
عمودی ۱۱ گلی زینتی لادن
عمودی ۱۲ گلخن حمام تون
عمودی ۱۲ شامل همه می‌شود هر
عمودی ۱۲ نیست، نابود تباه
عمودی ۱۲ مخفف از او ازو
عمودی ۱۳ خوراکی از تخم مرغ نیمرو
عمودی ۱۳ دیر نشین راهب
عمودی ۱۳ سیاره بهرام مریخ
عمودی ۱۴ آشفته، درهم مشوش
عمودی ۱۴ بیشتر صندلی‌ها دارند روکش
عمودی ۱۴ گاز دستی اتومبیل ساسات
عمودی ۱۵ لحظه ان
عمودی ۱۵ گیر افتادن و گرفتار شدن دملایتلهدادن


جواب مرحله ۷۰۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ غذای متنوع ایرانی اش
افقی ۱ صاحب امثال و حکم علیاکبردهخدا
افقی ۲ کانال جدا کننده آسیا از آفریقا سویز
افقی ۲ لشکر سپاه
افقی ۲ نیروی طبیعت ناتور
افقی ۳ نوعی پارچه نخی کرباس
افقی ۳ پایتخت شاهرخ تیموری هرات
افقی ۳ ظاهر و آشکار ملا
افقی ۴ سوره مردم ناس
افقی ۴ طریق میانبر ره
افقی ۴ باز شکاری ورکا
افقی ۴ سرند الک
افقی ۵ خرس آسمانی دب
افقی ۵ ضبط صوت گوشیدار واکمن
افقی ۵ داستان ادبی رمان
افقی ۶ غیر قابل انکار بدیهی
افقی ۶ نشانه‌های قرآنی ایات
افقی ۶ ضمیر انگلیسی شی
افقی ۷ دعای خیر مروا
افقی ۷ کمیسر کلانتر
افقی ۷ جرقه آتش شرر
افقی ۸ رستاخیز، قیامت قارعه
افقی ۸ ماه خارج اوت
افقی ۸ خلوت گزیده را به آن حاجتی نیست تماشا
افقی ۹ در فرهنگ لغت به معنی شبیه و مانند آمده است دیس
افقی ۹ شاعر گوید نگهدار که نکوست اندازه
افقی ۹ از پهلوانان ترک‌ها دمرل
افقی ۱۰ پوستین وت
افقی ۱۰ ورزش پهلوانی کشتی
افقی ۱۰ سالی که در آنیم امسال
افقی ۱۱ صبر زرد الوا
افقی ۱۱ پرستش شده معبود
افقی ۱۱ اینجانب من
افقی ۱۲ راه ترکی یول
افقی ۱۲ منسوب به ریه ریوی
افقی ۱۲ رود فرانسوی رن
افقی ۱۲ شهر باران رشت
افقی ۱۳ پیروان یک دین امت
افقی ۱۳ بافنده و نساج جولا
افقی ۱۳ گاهی پیش درآمد طوفان می‌شود ارامش
افقی ۱۴ ماهیچه ران کشاله
افقی ۱۴ نقاش اسپانیایی مبتکر سبک سوررئال دالی
افقی ۱۴ رسا و بلیغ شیوا
افقی ۱۵ هر چه به دل هست ز پاک و پلید درسخنایدپدید
افقی ۱۵ طایفه کم حرف لر
عمودی ۱ خراب کننده تخت جمشید اسکندرمقدونی
عمودی ۱ عدد رمزی کد
عمودی ۲ اشک شوراب
عمودی ۲ پرچم رایت
عمودی ۲ واسطه پیچ و مهره واشر
عمودی ۳ شخص سختگیر و جدی یبس
عمودی ۳ بازار اوراق بهادار بورس
عمودی ۳ کربن خالص الماس
عمودی ۴ سوگ و ماتم عزا
عمودی ۴ لحظه سخت خداحافظی وداع
عمودی ۴ متضاد جزء کل
عمودی ۴ مزه ناگوار تلخ
عمودی ۵ خانه با عرصه مشجر سرای
عمودی ۵ پرداخت با قلم هاشور
عمودی ۵ نفس خسته هن
عمودی ۶ تصدیق انگلیسی یس
عمودی ۶ سکسکه هکهک
عمودی ۶ نتیجه‌ای چند نتایج
عمودی ۷ اسلحه‌ای در شمشیربازی اپه
عمودی ۷ ماهی که مبدأ آن میلاد مسیح است میلادی
عمودی ۷ نام آلن، هنرپیشه معروف وودی
عمودی ۸ تنها رود قابل کشتیرانی ایران کارون
عمودی ۸ صدا و آواز اوا
عمودی ۸ برج معروف تهران میلاد
عمودی ۹ خالق سبک‌شناسی بهار
عمودی ۹ عمل یا فرایند جداسازی انتزاع
عمودی ۹ رشته کوه اروپایی الپ
عمودی ۱۰ شهر زادگاه صدام تکریت
عمودی ۱۰ همنشین همبر
عمودی ۱۰ سلطه و نفوذ ید
عمودی ۱۱ رود آرام دن
عمودی ۱۱ فرمانروایی امارت
عمودی ۱۱ حمام بخار سونا
عمودی ۱۲ سرگشته و حیران هام
عمودی ۱۲ همراه آشغال ات
عمودی ۱۲ از لوازم التحریر مداد
عمودی ۱۲ گوالیدن رشد
عمودی ۱۳ نام ناحیه‌ای از بدخشان در ماورالنهر که اسبان خوب و زنان زیبارویش معروف بودند ختلان
عمودی ۱۳ فراگیرنده شامل
عمودی ۱۳ نظر انتخاباتی رای
عمودی ۱۴ کیسه چرمی دوال
عمودی ۱۴ صدای ریختن آب شرشر
عمودی ۱۴ به سن قانونی برای سربازی رسیده مشمول
عمودی ۱۵ صد متر مربع ار
عمودی ۱۵ جراید پرشمارگان کثیرالانتشار


جواب مرحله ۷۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از ادویه‌های پرمصرف زردچوبه
افقی ۱ متوجه شدن حالیشدن
افقی ۲ تندرستی عافیت
افقی ۲ فیلسوف هلندی مؤلف مدح دیوانگی اراسم
افقی ۳ داریوش ... مؤلف فرهنگ سیاسی اشوری
افقی ۳ تیم فوتبال یونانی ااک
افقی ۳ مقداری از چیزی را مخفیانه خوردن ناخنک
افقی ۴ سخن ژرف و پرمعنی نکته
افقی ۴ مطلبی را با آب و تاب خواندن دکلمه
افقی ۴ خط در اصطلاح ورزشی لاین
افقی ۵ بسیار زیاد بسی
افقی ۵ اولین دو رقمی ده
افقی ۵ خانه ییلاقی ویلا
افقی ۵ پارچه کهنه لته
افقی ۶ یادداشت نت
افقی ۶ از آبشارهای آمریکا یوسمیت
افقی ۶ تاقچه‌ای بر بلندی رف
افقی ۶ گراز بی سر و ته را
افقی ۷ تاپ کوتاه زنانه نیمتنه
افقی ۷ عکسی که روی پرده نمایش داده شود اسلاید
افقی ۸ زیر قرآنی رحل
افقی ۸ غذای ساده اش
افقی ۸ مرتجع لاستیکی کش
افقی ۸ فرزند عرب ولد
افقی ۹ وسیله شخم زنی در قدیم گاواهن
افقی ۹ شهری در بلژیک انتورپ
افقی ۱۰ دشمن سرسخت لد
افقی ۱۰ بگوی قرآنی قل
افقی ۱۰ تبعیدگاه ناپلئون سنتهلن
افقی ۱۰ نفس دم
افقی ۱۱ کشور عدن یمن
افقی ۱۱ مرکز کشور چک پراگ
افقی ۱۱ وی او
افقی ۱۱ سرخ‌نای مری
افقی ۱۲ دریاچه‌ای در قزاقستان ارال
افقی ۱۲ فربه پروار
افقی ۱۲ زنجبیل شامی راسن
افقی ۱۳ نامی پسرانه پدرام
افقی ۱۳ رنج درد
افقی ۱۳ سایت شخصی وبلاگ
افقی ۱۴ ساختن یا تعمیر کردن خانه بنایی
افقی ۱۴ نژاد سفید اروپای شرقی اسلاو
افقی ۱۵ گفتگوی فراوان بر سر قیمت چیزی چانهزدن
افقی ۱۵ صبر و بردباری شکیبایی
عمودی ۱ نوعی افسون زبانبند
عمودی ۱ نوعی بازی گروهی گلیاپوچ
عمودی ۲ مقدمه پیروزی شکست
عمودی ۲ جوانمرد رادمرد
عمودی ۳ دعوت شونده دعوتی
عمودی ۳ روش و شیوه نحو
عمودی ۳ درخت انار ناربن
عمودی ۴ علاج چاره
عمودی ۴ سردسیر ییلاق
عمودی ۴ آشیانه لانه
عمودی ۵ باوفا وفی
عمودی ۵ ثانی دوم
عمودی ۵ کمک فرنگی هلپ
عمودی ۵ لابیرنت ماز
عمودی ۶ حرف دوم انگلیسی بی
عمودی ۶ از تقسیمات کشوری دهستان
عمودی ۶ موسیقی جوانان رپ
عمودی ۶ هالوژن نمک طعام ید
عمودی ۷ پرده‌در هتاک
عمودی ۷ شیوه رفتار منش
عمودی ۷ ماهی کنسرو ساردین
عمودی ۸ سالاد سس و سیب‌زمینی الویه
عمودی ۸ میوه خوشه‌ای انگور
عمودی ۹ مسلط بودن حاکمیت
عمودی ۹ لقبی در اروپا کنت
عمودی ۹ هم نام اداش
عمودی ۱۰ حرف شرط ار
عمودی ۱۰ دانه معطر هل
عمودی ۱۰ معروفیت اشتهار
عمودی ۱۰ سیخونک سک
عمودی ۱۱ گودال و مغاک لان
عمودی ۱۱ رود مرزی ارس
عمودی ۱۱ پراکنده و پریشان ولو
عمودی ۱۱ سرپرست ولی
عمودی ۱۲ جناح لشکر یسال
عمودی ۱۲ واحد پول قدیم هلند فلورن
عمودی ۱۲ ساز ابری رباب
عمودی ۱۳ تفنگ سرپر قدیمی شمخال
عمودی ۱۳ بلندترین رشته کوه اروپا الپ
عمودی ۱۳ اثر ماکسوم گورکی مالوا
عمودی ۱۴ هر یک از ترکیب‌های ازت سه ارزشی با فلزها نیترید
عمودی ۱۴ نام دخترانه درسا
عمودی ۱۵ نیک سرشت نیکنهاد
عمودی ۱۵ نویسنده آمریکایی مؤلف «وداع با اسلحه» همینگوی


جواب مرحله ۷۱۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ته‌نشین شدن رسوب
افقی ۱ مرطوب نمناک
افقی ۱ هر یک از سلول‌های جنسی گیاهان یا جانوران گامت
افقی ۲ منزل خانه
افقی ۲ شهری در لیتوانی ویلنا
افقی ۲ مقابل ویران اباد
افقی ۳ یگانگی وحدانیت
افقی ۳ نام لحن پانزدهم از سی لحن باربد قفلرومی
افقی ۴ میز سخنرانی تریبون
افقی ۴ از مقاطع تحصیلی دبیرستان
افقی ۵ عدل و انصاف داد
افقی ۵ ضمیر مفعولی مرا
افقی ۵ نزدیک نیست دور
افقی ۶ شروع اغاز
افقی ۶ درخواست تقاضا
افقی ۶ سازمان فضانوردی آمریکا ناسا
افقی ۷ مسنن دندانساز
افقی ۷ اثر چربی لک
افقی ۷ پایتخت سوئیس برن
افقی ۸ ضمیر غایب او
افقی ۸ سنگ مرمر رخام
افقی ۸ برگشته از دین مرتد
افقی ۸ گوشت ترکی ات
افقی ۹ بالاپوش بلند قدیمی ردا
افقی ۹ تکیه دادن لم
افقی ۹ فرهنگ لغت واژهنامه
افقی ۱۰ تاکنون هنوز
افقی ۱۰ گرداگرد و پیرامون حوالی
افقی ۱۰ شب بلند سال یلدا
افقی ۱۱ معدن کان
افقی ۱۱ سنگ انداختن رمی
افقی ۱۱ درخت کریسمس کاج
افقی ۱۲ از صنایع دستی ایران نقرهسازی
افقی ۱۲ ماده شیمیایی که موجب نابودی میکروارگانیسم‌ها می‌شود گندزدا
افقی ۱۳ عمران و سازندگی ابادانی
افقی ۱۳ شلاق تازیانه
افقی ۱۴ مقصد رود است دریا
افقی ۱۴ جمع دوره ادوار
افقی ۱۴ نوعی پارچه گرانبها دیبا
افقی ۱۵ آراسته کننده و نیکو کننده سخن را گویند مسنن
افقی ۱۵ امامت رهبری
افقی ۱۵ صدای خنده بلند هرهر
عمودی ۱ سستی رخوت
عمودی ۱ محل فعالیت کارمند اداره
عمودی ۱ پشیمان نادم
عمودی ۲ جادوگر ساحر
عمودی ۲ استراحت کردن و خوابیدن غنودن
عمودی ۲ از کشورهای اروپایی به پایتختی نیکوزیا قبرس
عمودی ۳ بخشی از کتاب اوستا وندیداد
عمودی ۳ از کشورهای دیگر اروپایی به پایتختی کیف اوکراین
عمودی ۴ معادل فارسی بورس بهابازار
عمودی ۴ مرکز سیستان و بلوچستان زاهدان
عمودی ۵ برنامه فردوسی پور نود
عمودی ۵ درخت خرما نخل
عمودی ۵ سوره زنان نسا
عمودی ۶ جدید و تازه نوین
عمودی ۶ آسان گرفتن، مدارا کردن تسامح
عمودی ۶ میوه هزار دانه انار
عمودی ۷ مرده میت
عمودی ۷ رتبه و پایگاه مقام
عمودی ۷ کارآزموده و باتجربه ورزیده
عمودی ۸ برج کج فرانسه نل
عمودی ۸ طویل دراز
عمودی ۸ بدهکار و مقروض وامی
عمودی ۸ کاغذ کاهی وب
عمودی ۹ گرفتگی انقباض
عمودی ۹ کشوری آفریقایی مالی
عمودی ۹ تیره و کدر تار
عمودی ۱۰ بس بودن کافی
عمودی ۱۰ حساسیت الرژی
عمودی ۱۰ ارابه و چهارچرخه گاری
عمودی ۱۱ یکی از القاب اروپایی لرد
عمودی ۱۱ نوعی پخت برنج کته
عمودی ۱۱ گنج عرب کنز
عمودی ۱۲ پیشخدمت رستوران گارسون
عمودی ۱۲ مجرب و آزموده دنیادیده
عمودی ۱۳ کنیه امام علی ابوتراب
عمودی ۱۳ از کشورهای دیگر آفریقایی الجزایر
عمودی ۱۴ قابله ماما
عمودی ۱۴ ممتاز و برگزیده سرامد
عمودی ۱۴ پیه و چربی دنبه
عمودی ۱۵ دین‌داری تدین
عمودی ۱۵ آخر و پایان انتها
عمودی ۱۵ گل یقه‌نشین اهار


جواب مرحله ۷۱۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کلان و بزرگ مها
افقی ۱ شمشیر سیف
افقی ۱ گریبان جیب
افقی ۱ رنگ فام
افقی ۲ توان و نیرو طاقت
افقی ۲ از اقوام کرد
افقی ۲ بعد از غذا می‌خورند دسر
افقی ۲ میان چیزی لا
افقی ۳ آغاز چیزی ابتدا
افقی ۳ برق انداختن کفش جلا
افقی ۳ هنر نمایش زنده روی صحنه تیاتر
افقی ۴ روز جشن عید
افقی ۴ بخیل شح
افقی ۴ کندن علف‌های هرز وجین
افقی ۴ ترس و واهمه بیم
افقی ۵ انسان خالی‌بند می‌زند لاف
افقی ۵ نوعی موسیقی رپ
افقی ۵ پول ژاپن ین
افقی ۵ عدد فوتبال اا
افقی ۶ دودلی و تردید ریب
افقی ۶ انسان احمق کانا
افقی ۶ کسوت جامه
افقی ۷ تیر پیکان‌دار یب
افقی ۷ پرنده آش سرد کن سار
افقی ۷ از خوردنی‌های شیرین شیراز فالوده
افقی ۸ کشنده بی‌صدا سم
افقی ۸ همیشه به رویاهای دست نیافتنی فکر می‌کند خیالباف
افقی ۸ زینت رو مو
افقی ۹ بخت‌آزمایی لاتاری
افقی ۹ حرکت کرم گونه وول
افقی ۹ اصفهان قدیم جی
افقی ۱۰ تشکر سپاس
افقی ۱۰ منجی ناجی
افقی ۱۰ نوک و کله راس
افقی ۱۱ حرف فاصله تا
افقی ۱۱ حرف فقدان بی
افقی ۱۱ پیشوای زردتشتی مغ
افقی ۱۱ نام پسر بزرگ نوح سام
افقی ۱۲ نتیجه حرکت برشی زمین است گسل
افقی ۱۲ ضرر جسمی اسیب
افقی ۱۲ از درآوردنی‌ها لج
افقی ۱۲ پسر پور
افقی ۱۳ بیتوته کردن موقت اتراق
افقی ۱۳ پرنده‌ای است از جنس سهره فنچ
افقی ۱۳ سدی در مصر اسوان
افقی ۱۴ سطح چیزی رو
افقی ۱۴ چپ چشم لوچ
افقی ۱۴ خروس عرب دیک
افقی ۱۴ مرفق ارنج
افقی ۱۵ رفیق مشهدی یره
افقی ۱۵ حرکتی در فوتبال تکل
افقی ۱۵ پیش و مقابل نزد
افقی ۱۵ بانگ بر زدن تعر
عمودی ۱ جنس و کالا مطاع
عمودی ۱ پیمودن طی
عمودی ۱ تلاش بشر رسیدن به این مقام معنوی است رستگاری
عمودی ۲ از پسران آدم هابیل
عمودی ۲ کافی بس
عمودی ۲ کاشف میکروب پاستور
عمودی ۳ تحکم در قدرت اقتدار
عمودی ۳ درس خوانده ملا
عمودی ۳ از اقوام لر
عمودی ۴ پستان حیوانات تد
عمودی ۴ افاده فیس
عمودی ۴ حیوان نجیب اسب
عمودی ۴ حرکت اسب در شطرنج ال
عمودی ۵ غذای رقیق اش
عمودی ۵ شکست باخت
عمودی ۵ بعد از الماس، سخت‌ترین کانی‌ها محسوب می‌شود یاقوت
عمودی ۶ عدد اول یک
عمودی ۶ انسان آزاده حر
عمودی ۶ تر و تازه و شاداب ریان
عمودی ۶ سیلی چک
عمودی ۷ گشایش در امری فرج
عمودی ۷ زدنی به سیگار پک
عمودی ۷ سخنان یاوه اراجیف
عمودی ۸ سطل آبکشی دلو
عمودی ۸ انسانی که به لحاظ جسمانی سالم نیست افلیج
عمودی ۸ برای آویزان کردن لباس‌هایتان نیاز دارید بند
عمودی ۹ پرهیز کردن اجتناب
عمودی ۹ دریا یم
عمودی ۹ کشور وسیع آسیا چین
عمودی ۱۰ عنصر تیروئید ید
عمودی ۱۰ شعله آتش الاو
عمودی ۱۰ زنجیر غل
عمودی ۱۰ بوی پشم و پر سوخته کز
عمودی ۱۱ از خوردنی‌های دلچسب فصل گرما بستنی
عمودی ۱۱ فراوانی وفور
عمودی ۱۱ مکان جا
عمودی ۱۲ شهری نزدیک تهران ری
عمودی ۱۲ فلاتی کوهستانی در عربستان نجد
عمودی ۱۲ ابریشم پست لاس
عمودی ۱۲ پسوند شباهت سا
عمودی ۱۳ مایع حیات اب
عمودی ۱۳ کاشف قوانین اساسی جریانات الکتریکی اهم
عمودی ۱۳ پشتیبانی فرنگی ساپورت
عمودی ۱۴ بهبود یافتن زخم التیام
عمودی ۱۴ سوسن زرد وج
عمودی ۱۴ دلایل محقق نشدن امری موانع
عمودی ۱۵ از آبزیان خطرناک مارماهی
عمودی ۱۵ دست عرب ید
عمودی ۱۵ پارتیزان رنجر


جواب مرحله ۷۱۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ روز قیامت رستاخیز
افقی ۱ گوهر صدف مروارید
افقی ۲ دانه کش بی‌آزار مور
افقی ۲ لقب گاندی رهبر هند بابوجی
افقی ۲ مسابقات اتومبیل‌رانی رالی
افقی ۳ موسیقی مرثیه اد
افقی ۳ خواست عرب شا
افقی ۳ جوانمرد راد
افقی ۳ پیامبر خوش صدا داوود
افقی ۴ زیاد کردن افزودن
افقی ۴ مادر بزرگ بیبی
افقی ۵ انابت توبه
افقی ۵ تصدیق انگلیسی یس
افقی ۵ از جزایر بزرگ جهان جاوه
افقی ۵ مایع حیات اب
افقی ۶ خاطر و اندیشه یاد
افقی ۶ قادر توانا
افقی ۶ حکمت ارسطویی مشا
افقی ۷ همه کل
افقی ۷ واحد شتر نفر
افقی ۷ فاتح مقدونی اسکندر
افقی ۸ غیر ایرانی انیران
افقی ۸ تلاش کردن کوشیدن
افقی ۹ همایش علمی سمینار
افقی ۹ میانه بدن کمر
افقی ۹ صد متر مربع ار
افقی ۱۰ پارچه دریایی وال
افقی ۱۰ شرم‌آور ننگین
افقی ۱۰ سرپرست و ولی قیم
افقی ۱۱ خاندان ال
افقی ۱۱ عاقل کندا
افقی ۱۱ ناپیدا گم
افقی ۱۱ خرقه درویش شولا
افقی ۱۲ منطقه‌ای باستانی بین دجله و فرات کلده
افقی ۱۲ اداره بهداشت بهداری
افقی ۱۳ گوهر بی‌همتا یتیمه
افقی ۱۳ از بیماری‌های پوستی جرب
افقی ۱۳ بیماری دا
افقی ۱۳ چای انگلیسی تی
افقی ۱۴ منظم و آراسته مرتب
افقی ۱۴ نژاد کشور بنگلادش بنگالی
افقی ۱۴ ناامید ایس
افقی ۱۵ زندان کوره‌های آدم‌پزی اشووتیس
افقی ۱۵ ولرم نیمهگرم
عمودی ۱ سبک ادبی قرن نوزده رمانتیک
عمودی ۱ طیاره هواپیما
عمودی ۲ نفع سود
عمودی ۲ بلند مرتبه والا
عمودی ۲ سراب ال
عمودی ۲ مزه اسیدی ترش
عمودی ۳ مرطوب تر
عمودی ۳ جاودانه ابد
عمودی ۳ نژاد و تبار نسل
عمودی ۳ پایتخت اکوادور کیتو
عمودی ۴ لب شفه
عمودی ۴ نصف چیزی نیم
عمودی ۴ پایتخت سری‌لانکا کلمبو
عمودی ۵ نانوا خباز
عمودی ۵ خالق و به وجود آورنده افریننده
عمودی ۶ حرف توفیر یا
عمودی ۶ او وی
عمودی ۶ شوفر راننده
عمودی ۶ حرف نداری بی
عمودی ۷ ماهر و استاد زبردست
عمودی ۷ قوم مارپرست هند ناگا
عمودی ۷ کالا جنس
عمودی ۸ عدد حمام وان
عمودی ۸ گشاده وا
عمودی ۸ چهار من تبریزی ری
عمودی ۸ ورق برگ
عمودی ۹ بزرگواری مجد
عمودی ۹ از شهرهای هرمزگان جاسک
عمودی ۹ دربان نگهبان
عمودی ۱۰ برکت برنج ری
عمودی ۱۰ پایتخت تایلند بانکوک
عمودی ۱۰ بالا آمدن آب دریا مد
عمودی ۱۰ قدم یک پا لی
عمودی ۱۱ از اثرهای معروف مولوی دیوانشمس
عمودی ۱۱ سفره چرمی ادیم
عمودی ۱۲ گاری ارابه
عمودی ۱۲ از شهرهای بوشهر دیر
عمودی ۱۲ خرید و فروش شرا
عمودی ۱۳ روایت کننده راوی
عمودی ۱۳ از اثرهای معروف محمود دولت آبادی مرد
عمودی ۱۳ نیرومند قوی
عمودی ۱۳ تخم مرغ بیگانه اگ
عمودی ۱۴ زرد انگلیسی یلو
عمودی ۱۴ با اش
عمودی ۱۴ بهره‌مند نایل
عمودی ۱۴ ماه پرتابی تیر
عمودی ۱۵ نگهبان بلندی دیدهبان
عمودی ۱۵ بیماری درد مفاصل رماتیسم


جواب مرحله ۷۱۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کنترلر بازبین
افقی ۱ از بازیگران فیلم سینمایی سه پادشاه به کارگردانی دانیل لی تیمیهانگ
افقی ۲ از مرکبات لیمو
افقی ۲ پرنده خوش آواز سهره
افقی ۲ رودی در ایران کارون
افقی ۳ آبفشان فواره
افقی ۳ گرد مدور
افقی ۳ خویشاوندی نسب
افقی ۴ جد قوم عاد ارم
افقی ۴ مایه و اصل ام
افقی ۴ ابزار اضافه لازم یدکی
افقی ۴ فلز مهم تاریخ طلا
افقی ۵ برهنه رت
افقی ۵ عدد دو رقمی هشتاد
افقی ۵ مارکی بر خودروهای سنگین ولوو
افقی ۶ چرم اعلا تیماج
افقی ۶ جاوید و همیشه سرمد
افقی ۶ مغز یا هسته اصلی چیزی لب
افقی ۷ ازدحام و بلوا اشوب
افقی ۷ مرکز آنگولا لواندا
افقی ۷ اجازه گرفتن بار
افقی ۸ روش، قاعده سیستم
افقی ۸ صندوقچه درج
افقی ۸ جانشینی نیابت
افقی ۹ حلال مشکلات پول
افقی ۹ از جاذبه‌های گردشگری استان خراسان جنوبی خراشاد
افقی ۹ از نام‌های دختران ایدا
افقی ۱۰ سودای ناله اه
افقی ۱۰ وقت و هنگام زمان
افقی ۱۰ گنجور افسانه‌ای قارون
افقی ۱۱ دردمندی تالم
افقی ۱۱ ناپسند شرعی مکروه
افقی ۱۱ نشانه فعل مضارع می
افقی ۱۲ نهی از گفتن مگو
افقی ۱۲ واحد وزن کیلو
افقی ۱۲ بلی در مکالمه ای
افقی ۱۲ گوسفند ماده میش
افقی ۱۳ گله رمه
افقی ۱۳ شیرینی شاخه‌ای نبات
افقی ۱۳ خوار کردن و توهین اهانت
افقی ۱۴ ادامه دهنده مداوم
افقی ۱۴ ماه رومی ازار
افقی ۱۴ ممنونم مرسی
افقی ۱۵ هماتولوژی خونشناسی
افقی ۱۵ آن که رسم و رسومی را از بین ببرد سنتشکن
عمودی ۱ پلک زدن غیر ارادی یا بسته شدن غیر ارادی پلک‌ها بلفارواسپاسم
عمودی ۱ درخت خرما مخ
عمودی ۲ سرخرگ اصلی بدن ایورت
عمودی ۲ راه و طرز شیوه
عمودی ۲ خوراک سنجاب گردو
عمودی ۳ دهانه زمام
عمودی ۳ دست به دامن شدن توسل
عمودی ۳ واحد غیر رسمی پول ایران تومان
عمودی ۴ خیط شده بور
عمودی ۴ بزرگی، شکوه هیبت
عمودی ۴ پسوند مولد زا
عمودی ۴ ذکاوت هوش
عمودی ۵ جد پیامبر اکرم هاشم
عمودی ۵ نوعی بیماری ویروسی در کودکان مخملک
عمودی ۵ ضمیر متکلم وحده من
عمودی ۶ گرداگرد لب و دهان نس
عمودی ۶ هر نوع فلز متال
عمودی ۶ یار ویس رامین
عمودی ۷ به همان شکل و ترتیب هم
عمودی ۷ استوار دوم اجودان
عمودی ۷ جامه لباس
عمودی ۸ فیلمی با هنرنمایی علیرضا شجاع نوری و بهرام رادان تردید
عمودی ۸ کمانگیر معروف ارش
عمودی ۸ همسویه موازی
عمودی ۹ بنی اسرائیل یهود
عمودی ۹ حشره عمود پرواز سنجاقک
عمودی ۹ خمیدگی کاغذ تا
عمودی ۱۰ حد نصاب ورزشی رکورد
عمودی ۱۰ ثروتمند دارا
عمودی ۱۰ چاه کهنه رس
عمودی ۱۱ طلیعه اعداد یک
عمودی ۱۱ ضرب شمشیر یلمان
عمودی ۱۱ آرزوی خیالی رویا
عمودی ۱۲ واژه آگاهی هان
عمودی ۱۲ از بت‌های جاهلیت ود
عمودی ۱۲ بیهوده یاوه
عمودی ۱۲ عزم قوی همت
عمودی ۱۳ پدر فلسفه ارسطو
عمودی ۱۳ نوعی طلاق باین
عمودی ۱۳ موزیک نظامی مارش
عمودی ۱۴ جایزه معروف نوبل
عمودی ۱۴ ناچار لابد
عمودی ۱۴ مرکز بلاروس مینسک
عمودی ۱۵ صفت مشبه است که با کلمه دیگر ترکیب می‌شود گن
عمودی ۱۵ بزرگترین فیزیک‌دان قرن بیستم البرتانیشتین


جواب مرحله ۷۱۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قصر و قلعه کوشک
افقی ۱ تیمی قدرتمند در فوتبال اسپانیا ریالمادرید
افقی ۲ سرشک اشک
افقی ۲ تیم فوتبال پایتخت روسیه زسکا
افقی ۲ دارای شدت کم خفیف
افقی ۳ فرار حیوان رم
افقی ۳ محلی برای عزاداری تکیه
افقی ۳ پوشاننده عیب ستار
افقی ۳ کجاست کو
افقی ۴ هر چیز بی جان و بی حرکت جماد
افقی ۴ چاشنی کباب سماق
افقی ۴ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا
افقی ۵ فقیری فقارت
افقی ۵ از شهرهای فرانسه اوسر
افقی ۵ شدنی میسر
افقی ۶ راه راست یافته راشد
افقی ۶ کافه فرنگی تریا
افقی ۶ رهایی نجات
افقی ۷ آبی فرنگی یلو
افقی ۷ ریشه بن
افقی ۷ کشوری در قاره سیاه در همسایگی دریای سرخ اریتره
افقی ۸ ساز مولانا نی
افقی ۸ جانشین نایب
افقی ۸ خراب و دور انداختنی یباب
افقی ۸ حرف نفی عرب لا
افقی ۹ خورد و خوراک سورسات
افقی ۹ صورت سج
افقی ۹ ایمن امن
افقی ۱۰ جایگاه جانوران کنام
افقی ۱۰ تقسیمات نماز رکعت
افقی ۱۰ عبادت مسلمانان نماز
افقی ۱۱ سوداگر تاجر
افقی ۱۱ اندیشه و فکر سگال
افقی ۱۱ وسیله اطلاع رسانی رسانه
افقی ۱۲ کوهی که موسی در آن به پیامبری مبعوث شد طور
افقی ۱۲ رؤسا سران
افقی ۱۲ همنشین ندیم
افقی ۱۳ متضاد هیچ هر
افقی ۱۳ کنجد کوبیده ارده
افقی ۱۳ آنچه باقی مانده بقیه
افقی ۱۳ تهوع قی
افقی ۱۴ خط باستانی میخی
افقی ۱۴ پاییز خریف
افقی ۱۴ نام پاسکال، مخترع ماشین حساب بلز
افقی ۱۵ تراژدی‌ترین داستان شاهنامه رستموسهراب
افقی ۱۵ بازگشت از گناه توبه
عمودی ۱ ایجاد شغل و حرفه برای دیگران کارافرینی
عمودی ۱ پاکیزه کردن و رفع آلودگی تطهیر
عمودی ۲ بلدرچین وشم
عمودی ۲ فرش بزرگ قالی
عمودی ۲ پوشش لباس در جالباسی کاور
عمودی ۳ تردید شک
عمودی ۳ کارگر کشتی جاشو
عمودی ۳ فرمانروای سلجوقی سنجر
عمودی ۳ یار کارتونی پت مت
عمودی ۴ گردنکشی تمرد
عمودی ۴ رشته باریک و بلند نوار
عمودی ۴ مرد بی زن ایم
عمودی ۵ بخشی از مال که به مستمند و درویش دهند زکات
عمودی ۵ ریز نمرات دانش‌آموز بارم
عمودی ۵ نوعی ماهی جنوب سرخو
عمودی ۶ برگه دریافت رسید
عمودی ۶ از رشته‌های ورزشی مفرح تنیس
عمودی ۶ مجسمه سر انسان یا حیوان سردیس
عمودی ۷ خوردنی نابجا یکه
عمودی ۷ مخفف اگر ار
عمودی ۷ مکانی برای شرفیابی بارگاه
عمودی ۸ یک و یک اا
عمودی ۸ گوشت گیاهی سویا
عمودی ۸ حرکت و جنبش تکان
عمودی ۸ انکرالاصوات خر
عمودی ۹ محل خرید و فروش اشیای دست دوم سمساری
عمودی ۹ علت ناتمام عل
عمودی ۹ برنده برا
عمودی ۱۰ دارای اختیار مختار
عمودی ۱۰ گیاهی صحرایی شبیه اسفناج که پخته خورده می‌شود یبست
عمودی ۱۰ رهبر قوم نقیب
عمودی ۱۱ ملی پوش بسکتبال ایران افاق
عمودی ۱۱ بچه چهارپایان نتاج
عمودی ۱۱ پشت سر هم ردیف
عمودی ۱۲ صومعه دیر
عمودی ۱۲ باتجربه مجرب
عمودی ۱۲ معامله غیر نقدی نسیه
عمودی ۱۳ طاقچه بالا رف
عمودی ۱۳ بالاترین رنگ سیاه
عمودی ۱۳ پیشوای مذهبی امام
عمودی ۱۳ شامه‌نواز بو
عمودی ۱۴ غده چرکین کیست
عمودی ۱۴ دریاچه‌ای در سوئیس لمان
عمودی ۱۴ پمپ خون بدن قلب
عمودی ۱۵ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد علی طالبی دیوار
عمودی ۱۵ خیابان معروف پاریس شانزهلیزه


جواب مرحله ۷۱۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اجازه‌نامه عبور از مرز گذرنامه
افقی ۱ پسر حضرت ابراهیم اسماعیل
افقی ۲ عضو بویایی بینی
افقی ۲ استوار مستحکم
افقی ۳ محل ورود در
افقی ۳ بیماری پوستی اگزما
افقی ۳ آیین رسم
افقی ۳ علامتی در جمع ات
افقی ۴ غذای شب شام
افقی ۴ تو در تو لابلا
افقی ۴ شتر مرغ آمریکایی ناندو
افقی ۵ جهان گیتی
افقی ۵ ناپسندی کراهت
افقی ۵ خواب کودکانه لالا
افقی ۶ چارپایان احشام
افقی ۶ پایتخت روسیه سفید مینسک
افقی ۶ هذیان یان
افقی ۷ مربی سابق دورتموند کلاپ
افقی ۷ کاشف نپتون ادامز
افقی ۷ حرف دهن کجی یی
افقی ۸ در آب فرو رفتن ارتماس
افقی ۸ هافبک تیم ملی انگلیس لمپارد
افقی ۹ پسوند نسبت ین
افقی ۹ ضربه‌ای در تنیس روی میز اورلب
افقی ۹ شیرینی خیرات کردن حلوا
افقی ۱۰ خطی در دایره وتر
افقی ۱۰ مرتبه‌ها مدارج
افقی ۱۰ سخنان یاوه ترهات
افقی ۱۱ رژیم سیاسی نظام
افقی ۱۱ کسی که بر او سجده کنند مسجود
افقی ۱۱ هرگز ابدا
افقی ۱۲ تا کردن، خم کردن کاغذ یا پارچه تازدن
افقی ۱۲ بهره تنزیل
افقی ۱۲ سگ بیمار هار
افقی ۱۳ مساوی یر
افقی ۱۳ از درندگان یوز
افقی ۱۳ اهل مرکز مازندران ساروی
افقی ۱۳ آخر ته
افقی ۱۴ درامی از ویکتور هوگو کرامول
افقی ۱۴ گستاخ پررو
افقی ۱۵ دالان‌های پیچ در پیچ لابیرنت
افقی ۱۵ معادل فارسی کاتالوگ کالانما
عمودی ۱ جای تفریح و تفرج گردشگاه
عمودی ۱ سال اسب یونتییل
عمودی ۲ بو دهنده رایح
عمودی ۲ توقع، چشم به راهی انتظار
عمودی ۳ خداوند رب
عمودی ۳ سپاسگزار متشکر
عمودی ۳ حرف ناگفتنی راز
عمودی ۳ نصف کباب کب
عمودی ۴ جد نیا
عمودی ۴ کنفرانس تاریخی پس از جنگ جهانی دوم یالتا
عمودی ۴ کارگردان سریال در حاشیه مدیری
عمودی ۵ طفیلی انگل
عمودی ۵ کسی که در نماز به پیشنماز اقتدا کند ماموم
عمودی ۵ رشته باریک نوار
عمودی ۶ فیلمی از لیالستانی میزاک
عمودی ۶ رانکی پاردم
عمودی ۶ روزگار و زمانه زمن
عمودی ۷ سخت و زیاد مبرم
عمودی ۷ روانی و شیوایی کلمات سلاست
عمودی ۷ پوستین وت
عمودی ۸ هند شرقی مالایا
عمودی ۸ کتابی از الکساندر دوما برجنسل
عمودی ۹ پایه اس
عمودی ۹ کنایه از قسی و بی‌رحم اهندل
عمودی ۹ دو پیکر جوزا
عمودی ۱۰ پوشش ستر
عمودی ۱۰ سهل‌انگاری و سستی کردن تسامح
عمودی ۱۰ پایدار و باقی تا مدت‌های طولانی دیرپا
عمودی ۱۱ نامی مردانه محسن
عمودی ۱۱ یکجا کمپلت
عمودی ۱۱ یار «هاردی» لورل
عمودی ۱۲ تمام کردن اکمال
عمودی ۱۲ بلاتکلیف خودمانی زاورا
عمودی ۱۲ چین و چروک یرا
عمودی ۱۳ نصف عمده عم
عمودی ۱۳ لوله تنفسی نای
عمودی ۱۳ زن دیر نشین راهبه
عمودی ۱۳ درخت زبان گنجشک ون
عمودی ۱۴ شهری در استرالیا ادلاید
عمودی ۱۴ وسایل ادات
عمودی ۱۵ کشور ویلنیوس لیتوانی
عمودی ۱۵ کواکب، اختران ستارهها


جواب مرحله ۷۱۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شهری در اصفهان نجفاباد
افقی ۱ پایتخت مقدونه اسکوپیه
افقی ۲ اختراع برادران رایت هواپیما
افقی ۲ مکار و حیله‌گر فریبکار
افقی ۳ به وسیله با
افقی ۳ پر و آکنده لمالم
افقی ۳ از وسایل اعدام دار
افقی ۳ جواب مثبت روس‌ها دا
افقی ۴ لوس و از خود راضی ننر
افقی ۴ نقاشی متحرک انیمیشن
افقی ۴ شهری در مراکش فاس
افقی ۵ برداشت کننده محصول دروگر
افقی ۵ ابزارها و وسایل الات
افقی ۵ به شکل دایره کروی
افقی ۶ وقت و هنگام اوان
افقی ۶ از فرشتگان قبر منکر
افقی ۶ جنگ و رزم ناورد
افقی ۷ چوب خوشبو ند
افقی ۷ دومین مهره گردن اسه
افقی ۷ جوهر سقز تربانتین
افقی ۸ آسان شدن سهولت
افقی ۸ فراهم کردن ساختن
افقی ۹ کشوری در آسیای میانه ازبکستان
افقی ۹ پسران بنی
افقی ۹ می‌کشند و خبردار می‌شوند بو
افقی ۱۰ در حال شیون و زاری نالان
افقی ۱۰ مثل و نظیر مانا
افقی ۱۰ سازمان فضایی آمریکا ناسا
افقی ۱۱ واحد پول کانادا دلار
افقی ۱۱ پسر مازندرانی ریکا
افقی ۱۱ ماه پنجم سال شمسی مرداد
افقی ۱۲ هر جسمی دارد وزن
افقی ۱۲ متنوع گوناگون
افقی ۱۲ صدا اوا
افقی ۱۳ بوی رطوبت نا
افقی ۱۳ عمل جستن پرش
افقی ۱۳ شهری در استان ایلام مهران
افقی ۱۳ از غذاهای ایرانی اش
افقی ۱۴ کشوری در اقیانوسیه زلاندنو
افقی ۱۴ خلق و خوی آدمی انسانیت
افقی ۱۵ بی‌نظیر در تاخت و تاز یکهسوار
افقی ۱۵ سم موجود در سیگار نیکوتین
عمودی ۱ شهری در استان خراسان جنوبی نهبندان
عمودی ۱ کشوری آسیایی به پایتختی جاکارتا اندونزی
عمودی ۲ شهری در استان کرمانشاه جوانرود
عمودی ۲ میوه شبیه ازگیل زالزالک
عمودی ۳ نت چهارم موسیقی فا
عمودی ۳ شایسته و جایز روا
عمودی ۳ قله مرتفع استان اردبیل سبلان
عمودی ۳ سودای ناله اه
عمودی ۴ بالشتک سرشانه لباس اپل
عمودی ۴ مجرم گناهکار
عمودی ۴ گیره جراحی پنس
عمودی ۵ رنجور و مریض بیمار
عمودی ۵ نام گلی زیبا سوسن
عمودی ۵ درختی با میوه مغزدار گردو
عمودی ۶ زینهار امان
عمودی ۶ فرصت و مجال مهلت
عمودی ۶ فروغ و تابش روشنا
عمودی ۷ شهری در چین دالیان
عمودی ۷ امان دادن تامین
عمودی ۷ جهت و سمت ور
عمودی ۸ کشور و اقلیم مملکت
عمودی ۸ به آرزو نرسیده ناکام
عمودی ۹ کلام تنفر اف
عمودی ۹ کمک رسان یاررس
عمودی ۹ سرزده و اتفاقی ناگهان
عمودی ۱۰ شهری در استان آذربایجان غربی سردشت
عمودی ۱۰ پدر بابا
عمودی ۱۰ چرم براق ورنی
عمودی ۱۱ خیمه صحرانشین کیان
عمودی ۱۱ استخوان روی انگشت ناخن
عمودی ۱۱ اعمالی که در حج انجام می‌دهند مناسک
عمودی ۱۲ پشم شتر وبر
عمودی ۱۲ ماشین حمل مایعات کانتینر
عمودی ۱۲ کشتی جنگی ناو
عمودی ۱۳ نفس سیگاری پک
عمودی ۱۳ متواضع فروتن
عمودی ۱۳ به جا آوردن ادا
عمودی ۱۳ یادداشت نت
عمودی ۱۴ تذکر یاداوری
عمودی ۱۴ از حواس پنجگانه بساوایی
عمودی ۱۵ ترسیدن هراسیدن
عمودی ۱۵ گماشتن، وادار کردن واداشتن


جواب مرحله ۷۱۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تماما و همگی کاملا
افقی ۱ نمدار و مرطوب راطب
افقی ۱ کارآزموده مجرب
افقی ۲ بحور شعری اوزان
افقی ۲ اهل ایالات متحده یانکی
افقی ۳ دزد سارق
افقی ۳ ندیمان ندما
افقی ۳ مقابل رعیت ارباب
افقی ۴ الهه ماه در یونان باستان دیانا
افقی ۴ میزان ترازو
افقی ۴ عدد نخست یک
افقی ۵ از ادات شرط الا
افقی ۵ بی‌اندازه و بی‌حساب بیمر
افقی ۵ خراب و ویران شده منهدم
افقی ۶ حیوان جانور
افقی ۶ از انواع خودرو سواری
افقی ۶ دریاچه‌ای در حمام وان
افقی ۷ خط‌کس مهندسی تی
افقی ۷ ابزار و وسایل ادات
افقی ۷ خواهش خواسته ویندا
افقی ۸ ملازم ندیم
افقی ۸ فرد فرد یکایک
افقی ۸ پاره سنگ ترازو ورام
افقی ۹ نزدیکان اقارب
افقی ۹ اضافی زاید
افقی ۹ سر بیگانه هد
افقی ۱۰ درنده جنگل ببر
افقی ۱۰ حصیر بوریا
افقی ۱۰ اسیری در هم آشفته سیریا
افقی ۱۱ قریه روستا
افقی ۱۱ سن‌ها سنین
افقی ۱۱ دوست یار
افقی ۱۲ سقف دهان سق
افقی ۱۲ نوعی جاروبرقی صنعتی مکنده
افقی ۱۲ نخستین انسانی که صدای یک نفر را پشت تلفن شنید واتسن
افقی ۱۳ توجه کردن اعتنا
افقی ۱۳ محبت و دوستی ولای
افقی ۱۳ شهری نزدیک تهران اما بدون حرف اول ومهن
افقی ۱۴ فرهنگ لغت فرانسه لاروس
افقی ۱۴ نخستین سگ فضانورد لایکا
افقی ۱۵ شتر تندرو هیون
افقی ۱۵ پدر مرده یتیم
افقی ۱۵ شترمرغ آمریکایی ناندو
عمودی ۱ انسانی که نم پس نمی‌دهد کنس
عمودی ۱ خودداری اجتناب
عمودی ۱ لباس زنان هند ساره
عمودی ۲ از شهرهای مهم استرالیا ادلاید
عمودی ۲ روبند و نقاب زنانه برقع
عمودی ۳ نام عمیق‌ترین نقطه کره زمین ماریان
عمودی ۳ فلانی یارو
عمودی ۳ از توابع استان تهران تلو
عمودی ۴ از اناجیل چهارگانه لوقا
عمودی ۴ دلداده عذرا وامق
عمودی ۴ از استان‌ها سمنان
عمودی ۵ طمع از
عمودی ۵ جنگ و پیکار نبرد
عمودی ۵ بدعت و نوآوری ابتکار
عمودی ۶ انجمن معتادان گمنام انای
عمودی ۶ پایتخت ارمنستان ایروان
عمودی ۶ ضمیر غائب وی
عمودی ۷ شماره پشت سر هم و مرتب رند
عمودی ۷ دیکتاتور مستکبر
عمودی ۷ رفیق دوست
عمودی ۸ قطار زیرزمینی تندرو مترو
عمودی ۸ آسان است یسهل
عمودی ۹ پرواز کننده طیار
عمودی ۹ معلق در هوا اویزان
عمودی ۹ درد و رنج الم
عمودی ۱۰ حرف همراهی با
عمودی ۱۰ ینگه دنیا امریکا
عمودی ۱۰ نام دخترانه بیگانه یویا
عمودی ۱۱ معشوق نازنین
عمودی ۱۱ جزئی از اوستا یسنا
عمودی ۱۱ پول ژاپن ین
عمودی ۱۲ ناپسند شرعی مکروه
عمودی ۱۲ عینک آفتابی دودی
عمودی ۱۲ پرنده‌ای به اندازه کبوتر با خال‌های سفید و سیاه توکا
عمودی ۱۳ گریبان جیب
عمودی ۱۳ گردنده دوار
عمودی ۱۳ طناب محکم ریسمان
عمودی ۱۴ اشاره ایما
عمودی ۱۴ کاسه سر اهیانه
عمودی ۱۵ نامی پسرانه بابک
عمودی ۱۵ پرآوازه نامدار
عمودی ۱۵ مقابل صرف نحو


جواب مرحله ۷۱۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گول زدن فریبدادن
افقی ۱ وسیله سنجش دما دماسنج
افقی ۲ پرداخت قلم هاشور
افقی ۲ چراگاه مرتع
افقی ۲ به پا خاستن قیام
افقی ۳ شب مهتابی مقمر
افقی ۳ از شهرهای سمنان دامغان
افقی ۳ پول حرام ربا
افقی ۴ دریای عرب یم
افقی ۴ موی گردن اسب یال
افقی ۴ علامت جمع فارسی ها
افقی ۴ کشته شده مقتول
افقی ۵ امتداد فیزیکی راستا
افقی ۵ دستکاری روی عکس رتوش
افقی ۵ مقدار معینی از دارو دز
افقی ۶ کشتی جنگی ناو
افقی ۶ واحد پول بنگلادش تاکا
افقی ۶ از شهرهای آذربایجان شرقی بناب
افقی ۷ فصل پاییز خزان
افقی ۷ سردار نامی ایرانی اقشاه
افقی ۷ حیله‌گر حافظ رند
افقی ۸ فروش به بهای ارزان حراج
افقی ۸ ماه دوم میلادی فوریه
افقی ۸ کادو هدیه
افقی ۹ کودکی که از پا متولد شود یتن
افقی ۹ بزرگ و مهتر قوم سالار
افقی ۹ وسیله پرتابی ورزشی دیسک
افقی ۱۰ بیماری سگی هاری
افقی ۱۰ سنگ‌انداز رامی
افقی ۱۰ سیخ آهنی یوک
افقی ۱۱ شهر فراری رم
افقی ۱۱ باز ایستادن توقف
افقی ۱۱ حشره عسل ساز زنبور
افقی ۱۲ نیاکان اجداد
افقی ۱۲ عنصر شیمیایی ید
افقی ۱۲ شگون و خوش‌بینی فال
افقی ۱۲ صفت عدد تا
افقی ۱۳ از حروف یونانی بتا
افقی ۱۳ انهدام نابودی
افقی ۱۳ فلانی یارو
افقی ۱۴ پیراهن ابیر
افقی ۱۴ دره بازه
افقی ۱۴ خدا را به بزرگی یاد کردن تکبیر
افقی ۱۵ از انواع خط دیوانی
افقی ۱۵ همراه جارو خاکانداز
عمودی ۱ پی بردن به امری فهمیدن
عمودی ۱ شهر مسلمان نشین هندوستان حیدراباد
عمودی ۲ نویسنده راقم
عمودی ۲ جهان دیگر اخرت
عمودی ۲ لقب امام دوم مجتبی
عمودی ۳ سنگ سبز قیمتی یشم
عمودی ۳ یومیه روزانه
عمودی ۳ سکوی شیرجه دایو
عمودی ۴ حصیر بوریا
عمودی ۴ برآمدگی ته لاستیک اج
عمودی ۴ پدر ترکی اتا
عمودی ۴ علامت مفعولی را
عمودی ۵ مروارید در
عمودی ۵ حلال لاک استن
عمودی ۵ شعر خواندن سرودن
عمودی ۶ حرف مثلثی شکل یونانی دلتا
عمودی ۶ مسلط بر امری فایق
عمودی ۶ رنگ دریا ابی
عمودی ۷ درجه حرارت دما
عمودی ۷ زمین بلند اکاول
عمودی ۷ فدراسیون بسکتبال فیبا
عمودی ۸ قسمتی از گوش نرمه
عمودی ۸ اعتراف کردن اقرار
عمودی ۸ جهنم دوزخ
عمودی ۹ ظرف سفالی بزرگ تغار
عمودی ۹ مرکز استان فارس شیراز
عمودی ۹ روغن فروش دها
عمودی ۱۰ مناجات دعا
عمودی ۱۰ فاسد و ضایع تباه
عمودی ۱۰ نگاتیو منفی
عمودی ۱۱ مدل و الگو نمونه
عمودی ۱۱ حریر دیبا
عمودی ۱۱ خم کاغذ تا
عمودی ۱۲ سفید ترکی اق
عمودی ۱۲ آب دهان قشا
عمودی ۱۲ خطاب بی‌ادبانه هی
عمودی ۱۲ اما ولیکن
عمودی ۱۳ خوی و خلق سیرت
عمودی ۱۳ از شهرهای کرمان بردسیر
عمودی ۱۳ جاودانه ابد
عمودی ۱۴ فنا و نیستی نابود
عمودی ۱۴ خوب و پسندیده نیکو
عمودی ۱۴ کافه فرنگی تریا
عمودی ۱۵ پدر داستان نویسی نوین جمالزاده
عمودی ۱۵ دهقان و برزگر کشاورز


جواب مرحله ۷۲۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ معادل فارسی دوپینگ زورافزایی
افقی ۱ قاره سبز اروپا
افقی ۲ لاغر نزار
افقی ۲ مخفف اوستا وستا
افقی ۲ دارای محصول یا میوه بارور
افقی ۳ پست، ناکس دنی
افقی ۳ پرچم بیرق
افقی ۳ در آرزوی فرزند نازا
افقی ۴ خوش‌نوا اهنگین
افقی ۴ جایگاه ماوا
افقی ۴ کوشیدن جهد
افقی ۵ سایت
افقی ۵ ظرفی که از خاک کائولن ساخته می‌شود وبگاه
افقی ۶ سرمای بسیار سخت یخبندان
افقی ۶ ادویه هندی کاری
افقی ۶ برادر پدر عم
افقی ۷ از جنس نی نیی
افقی ۷ مرکز کوبا هاوانا
افقی ۷ جمع منت منن
افقی ۸ انگشت‌نمای خلق بدنام
افقی ۸ شیر عرب لبن
افقی ۸ از بین رفته و منهدم شده نابود
افقی ۹ درخت جنگلی راش
افقی ۹ دهان دره خمیازه
افقی ۹ تیز برا
افقی ۱۰ موجود نامرئی جن
افقی ۱۰ خوک وحشی گراز
افقی ۱۰ مشتاق ارزومند
افقی ۱۱ شمالی‌ترین شهر کرمان راور
افقی ۱۱ جمع مسئله مسایل
افقی ۱۲ امتحان رون
افقی ۱۲ عبادت و نیایش طاعت
افقی ۱۲ نام قدیم مشهد سناباد
افقی ۱۳ گیشه باجه
افقی ۱۳ شتر بی کوهان لاما
افقی ۱۳ سوره زنان نسا
افقی ۱۴ دوره‌ها ادوار
افقی ۱۴ خمیده دولا
افقی ۱۴ سخت و محکم شدید
افقی ۱۵ مکر نیرنگ
افقی ۱۵ یک وسیله شخصی و قابل حمل برای ارتباط مخابراتی تلفنهمراه
عمودی ۱ محبوس زندانی
عمودی ۱ یکی از آثار تاریخی قرون هفتم و هشتم هجری که در همدان واقع شده است برجقربان
عمودی ۲ سنگ ترازو وزنه
عمودی ۲ پسته دهان گشوده خندان
عمودی ۲ بیابان وادی
عمودی ۳ رودی در آلمان راین
عمودی ۳ بصیرت بینش
عمودی ۳ ناخوش رنجور
عمودی ۴ واحد سنجش سطح ار
عمودی ۴ از وسایل هندسی گونیا
عمودی ۴ مخفف گاه گا
عمودی ۴ کلمه تنبیه هان
عمودی ۵ شهری در استان یزد میبد
عمودی ۵ کله قندی مخروط
عمودی ۵ جوی خون رگ
عمودی ۶ دریا زو
عمودی ۶ دید و نظر نگاه
عمودی ۶ آهو مارال
عمودی ۷ حیوان نجیب اسب
عمودی ۷ تجزیه انالیز
عمودی ۷ خوی عادت
عمودی ۸ گوهر یکتا و بی‌مانند یتیمه
عمودی ۸ مرض کشنده وبا
عمودی ۸ پولدار متمول
عمودی ۹ توانایی یارا
عمودی ۹ ایالتی در امریکا کانزاس
عمودی ۹ حرف اول فارسی الف
عمودی ۱۰ نام این شهر استان خراسان رضوی در گذشته خبوشان بوده است قوچان
عمودی ۱۰ وحشت هراس
عمودی ۱۰ اشاره به دور ان
عمودی ۱۱ مایه روشنایی اب
عمودی ۱۱ کشوری در آسیا ایران
عمودی ۱۱ شیرزن کربلا زینب
عمودی ۱۲ عضوی از مرغ ران
عمودی ۱۲ ساز مولانا نی
عمودی ۱۲ از بیماری‌های بومی آفریقا ابولا
عمودی ۱۲ بوییدن شم
عمودی ۱۳ پرحرفی وراجی
عمودی ۱۳ محکم و قاطع مبرم
عمودی ۱۳ لنگرگاه کشتی بندر
عمودی ۱۴ دور دهان جانور پوزه
عمودی ۱۴ سرنامه عنوان
عمودی ۱۴ بزرگترین قاره اسیا
عمودی ۱۵ مرید ارادتمند
عمودی ۱۵ عاشق دلداده


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.