پاسخ کامل مراحل 441 تا 460 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 6,573 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 441 | مرحله 442 | مرحله 443 | مرحله 444 | مرحله 445 | مرحله 446 | مرحله 447 | مرحله 448 | مرحله 449 | مرحله 450 | مرحله 451 | مرحله 452 | مرحله 453 | مرحله 454 | مرحله 455 | مرحله 456 | مرحله 457 | مرحله 458 | مرحله 459 | مرحله 460 |

جواب مرحله ۴۴۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ به نوعی از کوچ‌گردی عشایر که با اسکان نیمه‌ثابت همراه باشد گفته می‌شود رمهگردانی
افقی ۱ انتقال روح تناسخ
افقی ۲ نشانی ادرس
افقی ۲ یگانه بیتا
افقی ۲ شهری در استان فارس لامرد
افقی ۳ راهنمایی کردن هدایت
افقی ۳ پست‌فطرت لییم
افقی ۳ بازیکن اسبق برزیل و رئال مادرید کاکا
افقی ۴ جنگ‌افزار سلاح
افقی ۴ پرش کردن جستن
افقی ۴ تکلیف دانش‌آموز مشق
افقی ۵ قمر ماه
افقی ۵ نوعی پارچه نخی ترمه
افقی ۵ ویرایش ادیت
افقی ۶ واحد سنجش سطح ار
افقی ۶ سیاستمدار سیاس
افقی ۶ اسمی بنام
افقی ۶ اسب ترکی ات
افقی ۷ زاپاس خودرو یدکی
افقی ۷ پی‌در‌پی متواتر
افقی ۷ برج کج فرانسه نل
افقی ۸ اسب اصیل یکران
افقی ۸ آیین دین
افقی ۸ پیر کنعان یعقوب
افقی ۹ بالای فرنگی اپ
افقی ۹ سرباز تکاور کماندو
افقی ۹ نشانگان نقص ایمنی اکتسابی ایدز
افقی ۱۰ قهوه بن
افقی ۱۰ زمان کاری موسم
افقی ۱۰ لقب شیطان رجیم
افقی ۱۰ کمربند طبی گن
افقی ۱۱ بوی خوش نکهت
افقی ۱۱ مارکی بر خودروهای سنگین ولوو
افقی ۱۱ سرازیری شیب
افقی ۱۲ کتاب مقدس هندوان ودا
افقی ۱۲ آشنا شناس
افقی ۱۲ از پرندگان مهاجر درنا
افقی ۱۳ میوه مخملی کنجد
افقی ۱۳ آرایش صحنه دکور
افقی ۱۳ نوعی عدسی واگرا
افقی ۱۴ ظرف آبخوری لیوان
افقی ۱۴ ره‌شناس راشد
افقی ۱۴ ضد فروش خرید
افقی ۱۵ مددکار یاررس
افقی ۱۵ آدم با اصل و نسب استخوندار
عمودی ۱ از مقاطع تحصیلی بود راهنمایی
عمودی ۱ از انواع سبزی و از خانواده کلم بروکلی
عمودی ۲ فریادرسی مدد
عمودی ۲ حلوا ارده‌اش معروف است اردکان
عمودی ۲ جهان دنیا
عمودی ۳ مترسک هراسه
عمودی ۳ پارچه نفیس از ابریشم کرپ
عمودی ۳ نامناسب ناجور
عمودی ۴ فرستاده، روانه گسیل
عمودی ۴ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا
عمودی ۴ زوبین مک
عمودی ۴ چوبه اعدام دار
عمودی ۵ راه رفتن کودک تاتی
عمودی ۵ سرزنش نکوهش
عمودی ۵ اطراف دهان نس
عمودی ۶ خرس فلکی دب
عمودی ۶ حلال نیست حرام
عمودی ۶ آنچه به آن استناد کنند مستند
عمودی ۷ طایفه ایل
عمودی ۷ پایدار و برقرار مستدام
عمودی ۷ مرکز غنا اکرا
عمودی ۸ حاصل نتیجه
عمودی ۸ مرکز اتریش وین
عمودی ۸ دقت غیرعادی وسواس
عمودی ۹ ناامید یایس
عمودی ۹ نوارچسب باندرل
عمودی ۹ مرکز استان گیلان رشت
عمودی ۱۰ وقار و سنگینی متانت
عمودی ۱۰ هستی وجود
عمودی ۱۰ دختر دخ
عمودی ۱۱ زینت سر خانم‌ها تل
عمودی ۱۱ فقر نداری
عمودی ۱۱ واحد پول مشترک اروپا یورو
عمودی ۱۲ پسوند آلودگی ناک
عمودی ۱۲ دریا یم
عمودی ۱۲ همگانی عام
عمودی ۱۲ مال آدم‌های خسیس خشک است ناخن
عمودی ۱۳ پیشوایی دینی امامت
عمودی ۱۳ پاکیزه نقی
عمودی ۱۳ دانش‌آموز شاگرد
عمودی ۱۴ گردنکش، یاغی سرکش
عمودی ۱۴ پلیدی و ناپاکی الودگی
عمودی ۱۴ تظاهر به نیکی ریا
عمودی ۱۵ برای کسی که مشغول کاری سنگین است به عنوان خوشامد می‌گویند خداقوت
عمودی ۱۵ اهل دعوا مرافعه بزنبهادر


جواب مرحله ۴۴۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نظام ارباب‌رعیتی فیودالیسم
افقی ۱ پوشاک ستور پالان
افقی ۲ جاری روان
افقی ۲ پررونق اباد
افقی ۲ گرد کردن تجمیع
افقی ۳ شکست خورده مغلوب
افقی ۳ کار بد سییه
افقی ۳ ماده آرایش مژه‌ها ریمل
افقی ۴ به عنوان چاشنی غذایی استفاده می‌شود ترشی
افقی ۴ حجاب پرده
افقی ۴ عادت و خوی داب
افقی ۵ بدین‌جهت لذا
افقی ۵ افراد مورد اطمینان امنا
افقی ۵ وسیله دریافت امواج رادیویی یا تلویزیونی انتن
افقی ۶ ضمیر بیگانه یو
افقی ۶ بینی مشام
افقی ۶ بی‌موقع بیجا
افقی ۶ خط‌کش مهندسی تی
افقی ۷ مهارت بسیار داشتن در امری تبحر
افقی ۷ فوتبالیست اسپانیایی تیم رئال مادرید موراتا
افقی ۷ کلمه بیزاری شه
افقی ۸ برادر حضرت موسی هارون
افقی ۸ از کنده بلند می‌شود دود
افقی ۸ خداشناس ربانی
افقی ۹ غم، اندوه هم
افقی ۹ فراخور مناسبت
افقی ۹ آفریدن انشا
افقی ۱۰ از مصالح راه‌سازی شن
افقی ۱۰ تابان نوار
افقی ۱۰ سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک
افقی ۱۰ دست عرب ید
افقی ۱۱ گرسنه خودمانی گشنه
افقی ۱۱ آنچه در آن هنر به کار رفته هنری
افقی ۱۱ نشان انگ
افقی ۱۲ شهری در استان همدان رزن
افقی ۱۲ ساده‌دل هالو
افقی ۱۲ آسان ساده
افقی ۱۳ جسم ماده
افقی ۱۳ ایوان رواق
افقی ۱۳ هم‌معنی مرادف
افقی ۱۴ سروری ریاست
افقی ۱۴ پیامبر صبور ایوب
افقی ۱۴ دشت بی آب و علف فلات
افقی ۱۵ بیگانه غربتی
افقی ۱۵ آواز برآوردن اسب شیههکشیدن
عمودی ۱ تشریفاتی فرمالیته
عمودی ۱ پرنده دونده شترمرغ
عمودی ۲ چوبی که هنگام شخم زدن زمین روی گردن جفت گاو می‌گذارند و گاوآهن را به آن می‌بندند یوغ
عمودی ۲ از تیم‌های فوتبال لیگ ایران ذوباهن
عمودی ۲ دیدار کننده از اماکن مذهبی زایر
عمودی ۳ پایتخت مالت والتا
عمودی ۳ گرداگرد خانه حرم
عمودی ۳ آب بدبو گنداب
عمودی ۴ شهری در ایالات متحده دنور
عمودی ۴ شهر ترکمنستان مرو
عمودی ۴ سایه نش
عمودی ۴ وجود دارد هست
عمودی ۵ گشاده‌روی بشاش
عمودی ۵ مانند نمونه
عمودی ۵ چای فرنگی تی
عمودی ۶ بین لا
عمودی ۶ کبوتر دشتی یمام
عمودی ۶ غذای ظهر ناهار
عمودی ۷ خشکی یبس
عمودی ۷ جدول صعود و نزول نمودار
عمودی ۷ نان نازک لواش
عمودی ۸ خودروساز وطنی سایپا
عمودی ۸ اهل روسیه روس
عمودی ۸ از نیروهای ارتشی هوایی
عمودی ۹ اداره کننده مدیر
عمودی ۹ پارچه کشتی بادبان
عمودی ۹ نیرو قوه
عمودی ۱۰ راهنمایی هدایت
عمودی ۱۰ فوتبالیست اسپانیایی اتلتیکو مادرید تورس
عمودی ۱۰ میوه نکو به
عمودی ۱۱ یار مت پت
عمودی ۱۱ قاعده هنجار
عمودی ۱۱ خبر پیام
عمودی ۱۲ پاداش اجر
عمودی ۱۲ نیمه بار تا
عمودی ۱۲ ترس و بیم باک
عمودی ۱۲ پرچم درفش
عمودی ۱۳ تکیه دادن بر بالش لمیدن
عمودی ۱۳ امر بزرگ شان
عمودی ۱۳ ساکنان اهالی
عمودی ۱۴ اشاره کردن ایما
عمودی ۱۴ آنچه زیر آب رود و ته ظرف جای گیرد تهنشین
عمودی ۱۴ عدل داد
عمودی ۱۵ ظرف استکان نعلبکی
عمودی ۱۵ آموختن یادگرفتن


جواب مرحله ۴۴۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کریستالوگرافی بلورشناسی
افقی ۱ هماهنگ همساز
افقی ۲ شرکت خودروسازی روسی اواز
افقی ۲ با سرعت سریع
افقی ۲ گوهر بی‌مانند یتیمه
افقی ۳ سازمان و مؤسسه بنگاه
افقی ۳ دندانساز مسنن
افقی ۳ شهری در استان کرمان راور
افقی ۴ آبکی رقیق
افقی ۴ بدل وضو تیمم
افقی ۴ خانه سرا
افقی ۵ دوش‌انداز ردا
افقی ۵ عزا ماتم
افقی ۵ شیرینی پیچی رولت
افقی ۶ نشانه حرکت به عقب وا
افقی ۶ نام دخترانه مهسا
افقی ۶ از سلول‌های دستگاه عصبی شوان
افقی ۶ نفس بلند اه
افقی ۷ حیوانی بدبو سمور
افقی ۷ هم‌ردیف مترادف
افقی ۷ فتنه شر
افقی ۸ فریب خوردن اغفال
افقی ۸ پیروزی و ظفر ویل
افقی ۸ کتاب لغت قاموس
افقی ۹ یازده اا
افقی ۹ کاما ویرگول
افقی ۹ پدر فرانسوی پاپا
افقی ۱۰ انبار کشتی خن
افقی ۱۰ متخصص خبره
افقی ۱۰ جزء گوسفند دنبه
افقی ۱۰ پسوند نسبت ین
افقی ۱۱ زیبا جمیل
افقی ۱۱ هدیه دادن اهدا
افقی ۱۱ عزم قوی همت
افقی ۱۲ مخفف از او ازو
افقی ۱۲ بازگشت ایاب
افقی ۱۲ غلاف شمشیر نیام
افقی ۱۳ کال نارس
افقی ۱۳ از گناهان کبیره غیبت
افقی ۱۳ کتاب مقدس زرتشت اوستا
افقی ۱۴ شجاع، قهرمان دلاور
افقی ۱۴ طینت نهاد
افقی ۱۴ مرکز کشور چک پراگ
افقی ۱۵ پرنده حلال‌گوشت هوبره
افقی ۱۵ یکی از برندگان جایزه نوبل فیزیک ۲۰۰۹ چارلزکایو
عمودی ۱ خوک مالزی بابیروسا
عمودی ۱ دعوت شده خوانده
عمودی ۲ فام لون
عمودی ۲ شهری در استان سمنان دامغان
عمودی ۲ مکنده خون‌آشام زالو
عمودی ۳ این عدسی نور را پراکنده می‌کند واگرا
عمودی ۳ بجا آوردن عهد وفا
عمودی ۳ پوشاک پا جوراب
عمودی ۴ روزی‌دهنده رزاق
عمودی ۴ ضمیر مفعولی مرا
عمودی ۴ پیچ و تاب خم
عمودی ۴ ضیافت سور
عمودی ۵ هیزم هیمه
عمودی ۵ یکی از مقوی‌ترین حبوبات لوبیا
عمودی ۵ طریق میانبر ره
عمودی ۶ گرداگرد لب نس
عمودی ۶ قسمت کننده قاسم
عمودی ۶ فرمان مغولی یرلیغ
عمودی ۷ جد قوم عاد ارم
عمودی ۷ گیاهی طبی تاتوره
عمودی ۷ واحد طول اینچ
عمودی ۸ روش، سازمان سیستم
عمودی ۸ خرده‌سنگ ریگ
عمودی ۸ حق‌الشرب اببها
عمودی ۹ واژه توضیح یعنی
عمودی ۹ اساس کار شالوده
عمودی ۹ تیره تار
عمودی ۱۰ پادشاه بابل نمرود
عمودی ۱۰ شهر تیم فوتبال چلسی لندن
عمودی ۱۰ از شرکت‌های سازنده لپ‌تاپ دل
عمودی ۱۱ کلمه اخطار و تنبیه هی
عمودی ۱۱ سازگار موافق
عمودی ۱۱ لازم بایا
عمودی ۱۲ مقیاس طول متر
عمودی ۱۲ حرف نفی ابد لن
عمودی ۱۲ رشته‌ای در شمشیربازی اپه
عمودی ۱۲ سازمان نفت اوپک
عمودی ۱۳ مملکت‌داری سیاست
عمودی ۱۳ ضمیر دوم‌شخص جمع شما
عمودی ۱۳ همخانه همسرا
عمودی ۱۴ کارها امور
عمودی ۱۴ از عناصر شیمیایی فلزی اروپیم
عمودی ۱۴ این گونه هم لنگه بار است تای
عمودی ۱۵ توکسین زهرابه
عمودی ۱۵ مرکز شیلی سانتیاگو


جواب مرحله ۴۴۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شهری در آلمان فرانکفورت
افقی ۱ وعده داده شده موعود
افقی ۲ یگانه اوحد
افقی ۲ بارور شدن لقاح
افقی ۲ دوازده عدد دوجین
افقی ۳ اثری از خواجه‌عبدالله انصاری رسایل
افقی ۳ آماده کردن تهیه
افقی ۳ در را به چهارچوب وصل می‌کند لولا
افقی ۴ حریص طماع
افقی ۴ فزونی نعمت برکت
افقی ۴ گریه با سوز و گداز زار
افقی ۵ جمیع همه
افقی ۵ قطعه نازک و دراز فلزی یا چوبی میله
افقی ۵ ارمغان تحفه
افقی ۶ دو یار همقد اا
افقی ۶ مفصل پا زانو
افقی ۶ بخش پایین جامه دامن
افقی ۶ اندک کم
افقی ۷ نو ینگی
افقی ۷ دوره‌ای ادواری
افقی ۷ نیلوفر فل
افقی ۸ دفاع کردن تدافع
افقی ۸ یگانه احد
افقی ۸ تا پایان تاریخی معین لغایت
افقی ۹ آهوی ختن اف
افقی ۹ رودی که به رودخانه آمازون می‌ریزد مادیرا
افقی ۹ اثر عبدالحسین زرین‌کوب سرنی
افقی ۱۰ علم پزشکی طب
افقی ۱۰ انجام دادن کردن
افقی ۱۰ پرسش سوال
افقی ۱۰ ضمیر انگلیسی یو
افقی ۱۱ درختی زیبا و پردوام چنار
افقی ۱۱ گلیم زیلو
افقی ۱۱ افسرده و نومید پکر
افقی ۱۲ موسم فصل
افقی ۱۲ حزب هیتلر نازی
افقی ۱۲ شیشه آزمایشگاهی ارلن
افقی ۱۳ بزرگواری و جلال شوکت
افقی ۱۳ خردسالتر کهتر
افقی ۱۳ قاضی دادرس
افقی ۱۴ دریافت و آگاهی درایت
افقی ۱۴ فوتبالیست انگلیسی منچستر یونایتد رونی
افقی ۱۴ نوعی کباب شامی
افقی ۱۵ از گیاهان قندی نیشکر
افقی ۱۵ با چیزی ور رفتن انگلککردن
عمودی ۱ واحدی برای اندازه‌گیری درجه حرارت فارنهایت
عمودی ۱ مواجه شدن طرفشدن
عمودی ۲ اهل روسیه روس
عمودی ۲ آب راکد و متعفن مانداب
عمودی ۲ ظاهری صوری
عمودی ۳ فراگرفتن مطلبی به طور کامل احاطه
عمودی ۳ حرف سوتی گاف
عمودی ۳ اثری از ماکسیم گورکی چلکاش
عمودی ۴ همنشین ندیم
عمودی ۴ بی‌ادبی زیف
عمودی ۴ بخیه درشت کن
عمودی ۴ حرکت عصبی غیرارادی تیک
عمودی ۵ شتر بی‌کوهان لاما
عمودی ۵ آباد کردن عمران
عمودی ۵ تازه و پرطراوت تر
عمودی ۶ نیلوفر فل
عمودی ۶ مانند عینا
عمودی ۶ فهمیدن ادراک
عمودی ۷ زمان وقت
عمودی ۷ مشت کسی را باز کردن لودادن
عمودی ۷ درخشنده زهرا
عمودی ۸ زن ترسای پارسا راهبه
عمودی ۸ از طرف خدا نازل می‌شود وحی
عمودی ۸ از میوه‌های قرآنی زیتون
عمودی ۹ سرگشته شدن تحیر
عمودی ۹ محاکمه دادرسی
عمودی ۹ لون رنگ
عمودی ۱۰ ده هزار متر مربع هکتار
عمودی ۱۰ نخستین اولا
عمودی ۱۰ پهلوان یل
عمودی ۱۱ بالا آمدن آب دریا مد
عمودی ۱۱ کاری را به زور به عهده کسی گذاشتن تحمیل
عمودی ۱۱ جنگ اورد
عمودی ۱۲ حرکت کرم‌گونه وول
عمودی ۱۲ حیله و نیرنگ هم معنی می‌دهد فن
عمودی ۱۲ شستشوی شرعی غسل
عمودی ۱۲ بی‌گمان لاشک
عمودی ۱۳ گنده‌پیر عجوزه
عمودی ۱۳ فانوس دریایی فار
عمودی ۱۳ گمان پندار
عمودی ۱۴ خانه ییلاقی ویلا
عمودی ۱۴ درمانگاه کلینیک
عمودی ۱۴ درد چشم رمد
عمودی ۱۵ اثر میخاییل شولوخف دنارام
عمودی ۱۵ نظریه‌پرداز تیوریسین


جواب مرحله ۴۴۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شاعر افسانه نیمایوشیج
افقی ۱ از گیاهان رنگرزی روناس
افقی ۲ مزاح شوخی
افقی ۲ تمام، همگی یکسر
افقی ۲ پست الکترونیکی ایمیل
افقی ۳ تن اندام
افقی ۳ از رودهای مهم اروپا راین
افقی ۳ سرباز نیروی دریایی ناوی
افقی ۴ پرحرف وراج
افقی ۴ دوستی وداد
افقی ۴ اسب قاصد یام
افقی ۵ پاپوش کفش
افقی ۵ باطل کننده مبطل
افقی ۵ خاص ویژه
افقی ۶ راه کوتاه ره
افقی ۶ چیره‌دست ماهر
افقی ۶ به علت برای
افقی ۶ شکم‌بند طبی گن
افقی ۷ از ابزارهای ورزش بدنسازی دمبل
افقی ۷ بیماری سگی گرفتن هارشدن
افقی ۷ نظریه تز
افقی ۸ گیاهی در تولید شکر نیشکر
افقی ۸ سرخ کم‌رنگ بور
افقی ۸ غرامت تاوان
افقی ۹ باب در
افقی ۹ میلیارد بیلیون
افقی ۹ پایان یافته سپری
افقی ۱۰ عدد روستا ده
افقی ۱۰ همدم مونس
افقی ۱۰ قطعه احتیاطی یدکی
افقی ۱۰ لحظه دم
افقی ۱۱ فرهنگ آموختن تادب
افقی ۱۱ کام دهان
افقی ۱۱ اندرز پند
افقی ۱۲ آموختن درس
افقی ۱۲ چاکر نوکر
افقی ۱۲ رشوه دهنده راشی
افقی ۱۳ خانه ییلاقی ویلا
افقی ۱۳ بالاتر علیا
افقی ۱۳ وابسته به چیزی مبتنی
افقی ۱۴ از شهرهای استان فارس ممسنی
افقی ۱۴ بیهوشی اغما
افقی ۱۴ حریص ازور
افقی ۱۵ بار خدایا اللهم
افقی ۱۵ اثر عبدالحسین زرین‌کوب نامورنامه
عمودی ۱ علامت گذاشتن نشانکردن
عمودی ۱ پایتخت تانزانیا دودوما
عمودی ۲ نمد زین یون
عمودی ۲ دانا فهمیده
عمودی ۲ ماده آرایش مژه‌ها ریمل
عمودی ۳ خدشه‌دار مخدوش
عمودی ۳ آدمی بشر
عمودی ۳ پشت سر هم بودن تسلسل
عمودی ۴ از ماه‌های سریانی ایار
عمودی ۴ فرشته ملک
عمودی ۴ من و تو ما
عمودی ۴ پسوند ساخت قید انه
عمودی ۵ قابله ماما
عمودی ۵ دزدیدن ربودن
عمودی ۵ دریا یم
عمودی ۶ حرف پیروزی وی
عمودی ۶ منطقه جنگی جبهه
عمودی ۶ چشمه بزرگ ینبوع
عمودی ۷ سپاس شکر
عمودی ۷ پایتخت لیبی طرابلس
عمودی ۷ بزرگ، عظیم کلان
عمودی ۸ جلودار یساول
عمودی ۸ چهره روی
عمودی ۸ ای افسوس دریغا
عمودی ۹ منفرد جرید
عمودی ۹ از شهرهای استان خراسان جنوبی بشرویه
عمودی ۹ گروه‌ها امم
عمودی ۱۰ جنگ ناورد
عمودی ۱۰ فقیر ندار
عمودی ۱۰ ضمیر همیشه غایب او
عمودی ۱۱ نشانه مفعولی را
عمودی ۱۱ آیین خداپرستی دیانت
عمودی ۱۱ آشیانه حیوانات کنام
عمودی ۱۲ پایتخت اتریش وین
عمودی ۱۲ آبگیر ژی
عمودی ۱۲ غمگین اسی
عمودی ۱۲ نگهبان گله شبان
عمودی ۱۳ فهرست نمایه
عمودی ۱۳ همراه تشر توپ
عمودی ۱۳ از غذاهای غربی پرطرفدار پیتزا
عمودی ۱۴ از ایالات آمریکا ایوا
عمودی ۱۴ ادا کردن گزاردن
عمودی ۱۴ خواب نوم
عمودی ۱۵ از پیامبران سلیمان
عمودی ۱۵ نصف شکل هندسی کامل نیمدایره


جواب مرحله ۴۴۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از ابزار باغبانی برگروب
افقی ۱ با کسی بد شدن چپافتادن
افقی ۲ آماده و فراهم مهیا
افقی ۲ توزیع کننده ناشر
افقی ۲ گرفتار مبتلا
افقی ۳ مخلص و یکرو بیریا
افقی ۳ زینت، پیرایه زیور
افقی ۳ حکومت عصر هیتلر رایش
افقی ۴ شکلک ادا
افقی ۴ گشاده وا
افقی ۴ قاضی مسابقات داور
افقی ۴ واحد فشار برق ولت
افقی ۵ شگرد، صنعت فن
افقی ۵ از سیاره‌ها نپتون
افقی ۵ از نام‌های دخترانه مونا
افقی ۶ ناوارد و ناشی نوکار
افقی ۶ وجه و جهت بابت
افقی ۶ چیز شی
افقی ۷ کمیاب نادر
افقی ۷ از نام‌های دخترانه نازیلا
افقی ۷ جهت سوی
افقی ۸ نمره عالی بیست
افقی ۸ الگو، سرمشق مدل
افقی ۸ فریاد بلند هوار
افقی ۹ عضو بینایی چشم
افقی ۹ شامه بویایی
افقی ۹ دیوار جدار
افقی ۱۰ باران کم رش
افقی ۱۰ دود دخان
افقی ۱۰ جمع وسوسه وساوس
افقی ۱۱ وحشت هراس
افقی ۱۱ درخور و شایسته مناسب
افقی ۱۱ بوی مخصوص غذای مانده نا
افقی ۱۲ توپ چوگان گوی
افقی ۱۲ آسیب و ضرر لطمه
افقی ۱۲ اثر چربی لک
افقی ۱۲ خانه شاعرانه بیت
افقی ۱۳ دارنده واجد
افقی ۱۳ علم نجوم هییت
افقی ۱۳ برد معروف یمانی
افقی ۱۴ از گلها شقایق
افقی ۱۴ فراوان وافر
افقی ۱۴ نرگس عرب نرجس
افقی ۱۵ سریالی با بازی خسرو شکیبایی تفنگسرپر
افقی ۱۵ کینه‌توزی و تلافی انتقام
عمودی ۱ رده‌ای از هواپیماهای جنگی بمبافکن
عمودی ۱ ابزاری در آشپزخانه چرخگوشت
عمودی ۲ نجات یافتن رهیدن
عمودی ۲ عضو تنفس ماهی ابشش
عمودی ۲ آگاه واقف
عمودی ۳ جالب و جذاب گیرا
عمودی ۳ همنشین ندیم
عمودی ۳ برای بیماران قلبی مضر است هیجان
عمودی ۴ نظر رای
عمودی ۴ نهال نازک نورس
عمودی ۴ مروارید در
عمودی ۴ روسیاه مطبخ دیگ
عمودی ۵ سازمان صادر کننده نفت اوپک
عمودی ۵ تاول لب تبخال
عمودی ۵ کشیش قس
عمودی ۶ ریشه بن
عمودی ۶ از گازهای بی‌رنگ و بی‌بو اتان
عمودی ۶ میانجی واسطه
عمودی ۷ حرص و طمع از
عمودی ۷ از شهرهای استان تهران ورامین
عمودی ۷ نزدیک‌بین میوپ
عمودی ۸ مزه کردن چشیدن
عمودی ۸ پیشوند برطرف کننده زدا
عمودی ۸ نام پسرانه مهیار
عمودی ۹ هراس پروا
عمودی ۹ هزار میلیون بیلیون
عمودی ۹ گرما، بخار تف
عمودی ۱۰ حوله رومال
عمودی ۱۰ جناح لشکر یسال
عمودی ۱۰ حرف مفعولی را
عمودی ۱۱ دهان فم
عمودی ۱۱ مظهر مکر و حیله روباه
عمودی ۱۱ ورزش مفرح زمستانی اسکی
عمودی ۱۲ قاتل درخت تبر
عمودی ۱۲ الفبای موسیقی نت
عمودی ۱۲ لزوم امری وجوب
عمودی ۱۲ به رخ کشیدن احسان منت
عمودی ۱۳ مرکز کانادا اتاوا
عمودی ۱۳ شش عرب سادس
عمودی ۱۳ تابان بارق
عمودی ۱۴ علت دلیل
عمودی ۱۴ کنکاش شورا
عمودی ۱۴ لاکپشت کارتونی نینجا
عمودی ۱۵ همان صبحانه است ناشتایی
عمودی ۱۵ درد مفاصل رماتیسم


جواب مرحله ۴۴۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثر آلبر کامو مرگخوش
افقی ۱ بازگرداندن تندرستی به عضو آسیب‌دیده توانبخشی
افقی ۲ قاعده و روش روال
افقی ۲ با هم یکی شده متفق
افقی ۲ دارای سبیل پرپشت سبیلو
افقی ۳ امان زنهار
افقی ۳ شهر کرمان راور
افقی ۳ مهم‌ترین رود اروپا راین
افقی ۴ ساز بادی نای
افقی ۴ سنبل کوهی فو
افقی ۴ بازیچه لعبت
افقی ۴ خوب نکو
افقی ۵ مزه دهان جمع کن گس
افقی ۵ جام شراب پیاله
افقی ۵ نشانه‌ها ایات
افقی ۶ زرنگ ناقلا
افقی ۶ شیطان خناس
افقی ۶ درنوردیدن طی
افقی ۷ کلمه احتمال شاید
افقی ۷ مقابل اقلیت اکثریت
افقی ۷ درخت کرم ابریشم توت
افقی ۸ پوشش کاور
افقی ۸ نازک و لطیف تنک
افقی ۸ جنگی رزمی
افقی ۹ مرده میت
افقی ۹ فوتبالیست آرژانتینی سمپدوریا الوارز
افقی ۹ خواب کودکانه لالا
افقی ۱۰ مرز حد
افقی ۱۰ اجازه‌نامه جواز
افقی ۱۰ سخت دشوار
افقی ۱۱ گرامی‌تر اکرم
افقی ۱۱ جستجو و تفتیش کنترل
افقی ۱۱ دهان عرب فم
افقی ۱۲ سرو کوهی ورس
افقی ۱۲ بها ارزش
افقی ۱۲ تصدیق آلمانی یا
افقی ۱۲ سوره‌هایی که در مکه نازل شده است مکی
افقی ۱۳ پارچه ابریشمی رنگین دیبا
افقی ۱۳ افسوس دریغ
افقی ۱۳ بحث جستار
افقی ۱۴ تنها یگانه
افقی ۱۴ مترسک ادمک
افقی ۱۴ دانشمندان دینی فقها
افقی ۱۵ تحمل کردن تاباوردن
افقی ۱۵ از فرشتگان مقرب جبرییل
عمودی ۱ از گیاهان طبی مرزنگوش
عمودی ۱ کران‌مندی محدودیت
عمودی ۲ از گیاهان رنگرزی روناس
عمودی ۲ دستور قطعی اکید
عمودی ۲ پایتخت لتونی ریگا
عمودی ۳ برخی اوقات گاهی
عمودی ۳ قصدها نیات
عمودی ۳ لوازم اسباب
عمودی ۴ جای بدون هوا خلا
عمودی ۴ شاگرد دکان پادو
عمودی ۴ بالابر خودرو جک
عمودی ۴ در یک لحظه انا
عمودی ۵ دوست رفیق
عمودی ۵ جوجه‌تیغی راورا
عمودی ۵ چرک و زرداب زخم هو
عمودی ۶ استعداد فهم و دریافت شم
عمودی ۶ بلندمرتبه والا
عمودی ۶ از شهرهای استان فارس لامرد
عمودی ۷ خیس تر
عمودی ۷ قند شیر لاکتوز
عمودی ۷ سازنده زره زراد
عمودی ۸ باقیمانده میوه پس از فشردن تفاله
عمودی ۸ تحسین ثنا
عمودی ۸ رسم کردن کشیدن
عمودی ۹ بروز وقوع
عمودی ۹ گول زدن خرکردن
عمودی ۹ حزن غم
عمودی ۱۰ عابد ربانی
عمودی ۱۰ بدمنظری زشتی
عمودی ۱۰ باری که به منزل نمی‌رسد کج
عمودی ۱۱ دور دهان نس
عمودی ۱۱ اجرای زنده نمایشنامه تیاتر
عمودی ۱۱ پرحرف وراج
عمودی ۱۲ از درندگان ببر
عمودی ۱۲ بنیاد اس
عمودی ۱۲ صفت آب صاف و گوارا زلال
عمودی ۱۲ اثر محمود دولت‌آبادی سفر
عمودی ۱۳ انجام عملی برخلاف اعتماد دیگران خیانت
عمودی ۱۳ خرمافروش تمار
عمودی ۱۳ پارسا متقی
عمودی ۱۴ رها کردن گلوله شلیک
عمودی ۱۴ دراز طویل
عمودی ۱۴ خنده‌دار فکاهی
عمودی ۱۵ ماده‌ای در عایق‌کاری یونولیت
عمودی ۱۵ دریاسالار ادمیرال


جواب مرحله ۴۴۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مهره‌ای که برای سرگرمی کودک بالای گهواره آویزان کنند بازپیچ
افقی ۱ اصطلاحی در زبان‌شناسی اوانگاری
افقی ۲ مرکز نروژ اسلو
افقی ۲ سرامیک زینتی کاشی
افقی ۲ مستنطق بازجو
افقی ۳ دیدار از اماکن متبرکه زیارت
افقی ۳ جاودان خالد
افقی ۳ تئوریسین مارکسیسم لنینیسم مایو
افقی ۴ موی گردن اسب یال
افقی ۴ از خواهران برونته ان
افقی ۴ جهان عالم
افقی ۴ خاکروبه دمن
افقی ۵ مغز یا هسته چیزی لب
افقی ۵ آرد بیخته نخاله
افقی ۵ واژه توضیح کلام یعنی
افقی ۶ الهه آب‌های روان میترا
افقی ۶ نان آبگوشتی تریت
افقی ۶ شامه‌نواز بو
افقی ۷ ساعی کوشا
افقی ۷ نمایشنامه سناریو
افقی ۷ متاع جنس
افقی ۸ ضرباهنگ ریتم
افقی ۸ کالبد مرده جسد
افقی ۸ ادعای دروغین بلوف
افقی ۹ وضع و رفتار و حرکات شخص ژست
افقی ۹ شهر مرزی خراسان رضوی تایباد
افقی ۹ جد پیامبر اسلام هاشم
افقی ۱۰ عدد پیشتاز یک
افقی ۱۰ پناهگاه مامن
افقی ۱۰ متنفر منزجر
افقی ۱۱ آسمان سپهر
افقی ۱۱ بخش رنگدانه‌دار چشم عنبیه
افقی ۱۱ پژمردگی و افسردگی کز
افقی ۱۲ پور پسر
افقی ۱۲ نوعی نان لواش
افقی ۱۲ هر فصل یسنا ها
افقی ۱۲ درجه در ورزش رزمی دان
افقی ۱۳ کمانه ارشه
افقی ۱۳ کشوری در آفریقا زییر
افقی ۱۳ صدای برخورد ناخن با ساز درینگ
افقی ۱۴ شبان رمیار
افقی ۱۴ منبر کرسی
افقی ۱۴ خودرو سنگین ولوو
افقی ۱۵ نویسنده آلمانی سده بیستم کارلبوسه
افقی ۱۵ سازگار خوشمنش
عمودی ۱ مار افسانه‌ای بازیلیک
عمودی ۱ منطقه‌ای که در آن میراث زمین‌شناختی آن ناحیه، با مدیریتی دقیق و دائمی حفظ و نگهداری می‌شود ژیوپارک
عمودی ۲ از قدیم به نوبت بود اسیاب
عمودی ۲ پل معروف راه‌آهن مازندران ورسک
عمودی ۲ برودت سرما
عمودی ۳ صاف، گوارا زلال
عمودی ۳ اراده خدا مشیت
عمودی ۳ یکی از لبنیات سرشیر
عمودی ۴ پسر پور
عمودی ۴ مقاصد نیات
عمودی ۴ نقشه فرنگی مپ
عمودی ۴ سرسرا هال
عمودی ۵ با تاز آید تاخت
عمودی ۵ اهل و عیال دارد متاهل
عمودی ۵ خرمای پخته رب
عمودی ۶ توگوشی چک
عمودی ۶ میوه کال نارس
عمودی ۶ روزی که در آنیم امروز
عمودی ۷ از اصوات عاطفی حاکی از درد اخ
عمودی ۷ تغار گلی لانجین
عمودی ۷ اشعه رنتگن ایکس
عمودی ۸ رواج دادن اشاعه
عمودی ۸ حیوان مسابقه اسب
عمودی ۸ طایفه عشیره
عمودی ۹ خانه ساحلی ویلا
عمودی ۹ گناهکار تردامن
عمودی ۹ چاه کهنه رس
عمودی ۱۰ بی‌باکی دلیری
عمودی ۱۰ چربی گوسفند دنبه
عمودی ۱۰ مظهر سردی یخ
عمودی ۱۱ بزرگ‌منشی نب
عمودی ۱۱ ناقص معیوب
عمودی ۱۱ بی‌شمار زیاد
عمودی ۱۲ قدم گام
عمودی ۱۲ تذکره نت
عمودی ۱۲ گویش لهجه
عمودی ۱۲ شیوه، منوال روش
عمودی ۱۳ در بند نبودن ازادی
عمودی ۱۳ همسایگی جوار
عمودی ۱۳ اهرم دیلم
عمودی ۱۴ لقب شیطان رجیم
عمودی ۱۴ ترکیبی از رنگ آبی و سرخ بنفش
عمودی ۱۴ مرکز عدسی کانون
عمودی ۱۵ تیم قدرتمند سری‌آ ایتالیا یوونتوس
عمودی ۱۵ گیاهی است طبی مرزنگوش


جواب مرحله ۴۴۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جاده شهری خیابان
افقی ۱ طغیان نافرمانی
افقی ۲ درآمدن دخول
افقی ۲ تکه کاغذ برگه
افقی ۲ نوعی بیماری پوستی اگزما
افقی ۳ تخم ماهی اشپیل
افقی ۳ رهرو سالک
افقی ۳ چاق سمین
افقی ۴ پایتخت کشور پرجمعیت پکن
افقی ۴ نرم‌افزار موبایل اپ
افقی ۴ منسوب به شش‌ها ریوی
افقی ۴ بدنامی ننگ
افقی ۵ تیم فوتبال فرانسوی رن
افقی ۵ میل گرایش
افقی ۵ محکم، استوار اکید
افقی ۶ جوجه‌تیغی راورا
افقی ۶ حلقه‌های فلزی دو طرف زین رکاب
افقی ۶ مفلوج لس
افقی ۷ تصویر ذهنی تجسم
افقی ۷ صورتی مایل به قرمز سرخابی
افقی ۷ تکبر کردن فره
افقی ۸ عزم‌ها نیات
افقی ۸ ذره باردار یون
افقی ۸ بیماری عفونی شدید کزاز
افقی ۹ بند زنجیر قید
افقی ۹ شیشه ابگینه
افقی ۹ طرح نقشه
افقی ۱۰ ریشه بن
افقی ۱۰ جای کم عمق رودخانه گدار
افقی ۱۰ یار عروس داماد
افقی ۱۱ زاده ولید
افقی ۱۱ اثر جلال آل احمد سهتار
افقی ۱۱ آهوی کوهی کل
افقی ۱۲ زهرآگین سمی
افقی ۱۲ پذیرفتن سخن باور
افقی ۱۲ پاروی قایقرانان فه
افقی ۱۲ اضطراب تاس
افقی ۱۳ فرهنگ آموختن تادب
افقی ۱۳ دریاچه سوئد ملار
افقی ۱۳ نامی برای آمریکایی یانکی
افقی ۱۴ گیاهی صحرایی و معطر با گل‌های سفید اویشن
افقی ۱۴ شهر گلستان گنبد
افقی ۱۴ نوعی شیرینی خامه‌ای رولت
افقی ۱۵ میدان جنگ ناوردگاه
افقی ۱۵ قابل رویت نیست نامریی
عمودی ۱ خدا را پروردگار خویش می‌داند خداپرست
عمودی ۱ محل دفن مردگان قبرستان
عمودی ۲ کشتی قطبی یخشکن
عمودی ۲ در رحم مادر است جنین
عمودی ۲ پناهگاه ماوا
عمودی ۳ باز اوپن
عمودی ۳ نوشته‌ی اقرار به وصول رسید
عمودی ۳ فرمت پخش تصویر و صدا ویدیو
عمودی ۴ آری بلی
عمودی ۴ حرف اشعه گاما
عمودی ۴ فرانسه قدیم گل
عمودی ۴ آدمی بشر
عمودی ۵ شفیره لارو
عمودی ۵ تربیت کردن تادیب
عمودی ۵ چوب خوشبو ند
عمودی ۶ بزرگ‌منشی نب
عمودی ۶ قوم ایرانی پارس
عمودی ۶ میوه‌ای روغنی و خوراکی بادام
عمودی ۷ پرخور رس
عمودی ۷ کمک کننده یاریگر
عمودی ۷ رود طولانی روسیه ولگا
عمودی ۸ نوشتن نگارش
عمودی ۸ خصلت خوی
عمودی ۸ یک‌یک سرانه
عمودی ۹ رام اهلی
عمودی ۹ شوفر راننده
عمودی ۹ خداوند رب
عمودی ۱۰ ستارگان کواکب
عمودی ۱۰ آوازدهنده هاتف
عمودی ۱۰ آقای اسپانیایی دن
عمودی ۱۱ نشانه مفعولی را
عمودی ۱۱ همه، یکی پس از دیگری یکایک
عمودی ۱۱ آبزی خوشمزه ماهی
عمودی ۱۲ حشره موزی مگس
عمودی ۱۲ تیر پیکاندار یب
عمودی ۱۲ رشته‌ای که مسیحیان به وسیله آن صلیب را به گردن آویزند زنار
عمودی ۱۲ نشانه تجاری ارم
عمودی ۱۳ حریص ازمند
عمودی ۱۳ محروم، بی‌نصیب فاقد
عمودی ۱۳ پختگاه نان تنور
عمودی ۱۴ شهری در استان اردبیل نمین
عمودی ۱۴ جنبش لرزش
عمودی ۱۴ پرنده کاکل به سر کاکلی
عمودی ۱۵ طولانی‌ترین رود آسیا یانگتسه
عمودی ۱۵ تیم فوتبال انگلیس هالسیتی


جواب مرحله ۴۵۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ابزاری برای جهت‌یابی قطبنما
افقی ۱ زنبیل فلزی کوچک دسته دار برای گرداندن و گیراندن آتش اتشگردان
افقی ۲ شتر تندرو هیون
افقی ۲ خزانه‌دار خازن
افقی ۲ صورت و هیکل هیولا
افقی ۳ مدافع اسپانیایی رئال مادرید راموس
افقی ۳ ادب آموخته مودب
افقی ۳ مصور مجسم
افقی ۴ ناشنوایی کری
افقی ۴ قرص حب
افقی ۴ کتاب مقدس مسلمانان قران
افقی ۴ از حروف یونانی یتا
افقی ۵ راه کوتاه ره
افقی ۵ مغلوب در بازی باخته
افقی ۵ پنهان شدن به قصد دشمن کمین
افقی ۶ یک دفعه یکبار
افقی ۶ گرد و توپ مانند کروی
افقی ۶ پرسش از مکان کو
افقی ۷ تازه شکفته نورس
افقی ۷ شرکت حمل و نقل ریلی راهاهن
افقی ۷ بانگ کردن هتف
افقی ۸ از انواع مسابقات اتومبیل‌رانی رالی
افقی ۸ چین و شکن ژول
افقی ۸ ماه نو هلال
افقی ۹ راندن سوق
افقی ۹ شهر استان کرمان بردسیر
افقی ۹ ظرف ذوب کردن طلا و نقره بوته
افقی ۱۰ سپیدار پد
افقی ۱۰ از درختان بهشتی طوبی
افقی ۱۰ فراورده نفتی پرمصرف بنزین
افقی ۱۱ دمل ابسه
افقی ۱۱ سیاهی میان دایره چشم مردمک
افقی ۱۱ مشک خی
افقی ۱۲ برگ برنده اتو
افقی ۱۲ جنبش تکان
افقی ۱۲ حرف دهن‌کجی یی
افقی ۱۲ خوب، خوش نیک
افقی ۱۳ پول ترکمنستان و آذربایجان منات
افقی ۱۳ دم‌بریده ابتر
افقی ۱۳ دستگاهی که با استفاده از امواج تشعشعی محل، ارتفاع، و فاصلۀ جسمی را در زمین یا آسمان تعیین می‌کند رادار
افقی ۱۴ روز خوب بهروز
افقی ۱۴ لگد حیوانات جفتک
افقی ۱۴ دور بازی راند
افقی ۱۵ هدایت راهنمایی
افقی ۱۵ عجله کردن شتافتن
عمودی ۱ ترک معاشرت کردن با کسی قهرکردن
عمودی ۱ ماه نهم میلادی سپتامبر
عمودی ۲ هواپیما طیاره
عمودی ۲ داخل شدن ورود
عمودی ۲ بی‌کس تنها
عمودی ۳ اهل محل بومی
عمودی ۳ ساز و برگ اسب یراق
عمودی ۳ بی‌خانمان اواره
عمودی ۴ گهواره ننو
عمودی ۴ یدک کشیدن بکسل
عمودی ۴ علم پزشکی طب
عمودی ۴ آتشدان حمام تون
عمودی ۵ ابر سحاب
عمودی ۵ خشکی مزاج یبوست
عمودی ۵ باد سرد زم
عمودی ۶ حرف درد اخ
عمودی ۶ آب گازی شکل بخار
عمودی ۶ اثر دافنه دوموریه ربهکا
عمودی ۷ رئیس جیمز باند ام
عمودی ۷ نمایشنامه غم‌انگیز تراژدی
عمودی ۷ خواهر ابجی
عمودی ۸ توشه سفر ازوقه
عمودی ۸ میل شدید هوس
عمودی ۸ نیست شده منتفی
عمودی ۹ غرش آسمان تندر
عمودی ۹ قطر دهانه لوله تفنگ کالیبر
عمودی ۹ برهنه رت
عمودی ۱۰ دوشیزه باکره
عمودی ۱۰ زیرکی رندی
عمودی ۱۰ بغل کش
عمودی ۱۱ وقت، هنگام گه
عمودی ۱۱ سرمشق نمونه
عمودی ۱۱ کوتاه‌قد زمیر
عمودی ۱۲ چرک ریم
عمودی ۱۲ حرف دهن‌کجی یی
عمودی ۱۲ امر تو را اطاعت می‌کنم لبیک
عمودی ۱۲ نظرات انتخاباتی ارا
عمودی ۱۳ دوازده عدد از چیزی دوجین
عمودی ۱۳ آسیاب آشپزخانه هاون
عمودی ۱۳ پنبه‌زن نداف
عمودی ۱۴ زمانی که ابتدا ندارد الست
عمودی ۱۴ خوراکی از گوشت و سیب‌زمینی کتلت
عمودی ۱۴ بدعهدی، پیمانشکنی خیانت
عمودی ۱۵ انس نگرفته نامالوف
عمودی ۱۵ حروف و حرکات و اعراب کلمه را جدا کردن هجیکردن


جواب مرحله ۴۵۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ میوه سرشار از ویتامین ث پرتقال
افقی ۱ زلزله زمینلرزه
افقی ۲ جانوری که در قطب هم یافت می‌شود گوزن
افقی ۲ حلال شرعی مباح
افقی ۲ واحد ساختمانی کوچک سوییت
افقی ۳ از شهرهای فرهنگی و سیاحتی شمال استان فارس اباده
افقی ۳ غرور تکبر
افقی ۳ مخفف از او ازو
افقی ۴ برتر از گوهر آمد پدید هنر
افقی ۴ پول کشور آفتاب تابان ین
افقی ۴ الگو اسوه
افقی ۴ دعای زیر لب ورد
افقی ۵ کم مانده آدم شود اد
افقی ۵ توبره و انبان همیان
افقی ۵ کبوتر صحرایی یمام
افقی ۶ غذای ظهر ناهار
افقی ۶ علاج، درمان چاره
افقی ۶ مرتجع جدول کش
افقی ۷ رشته پهن نوار
افقی ۷ پاسخ محکم و دندان‌شکن تودهنی
افقی ۷ روش، سیره سنت
افقی ۸ درشت و بدقواره و چاق گامبو
افقی ۸ قربانگاه مکه منا
افقی ۸ گوش دادن شنیدن
افقی ۹ صف رده
افقی ۹ کاری مهم در زراعت ابیاری
افقی ۹ ابزاری در منزل برای پاکیزگی جارو
افقی ۱۰ حرف ندا ای
افقی ۱۰ قوه، توانایی بنیه
افقی ۱۰ برش کنگره‌ای دالبر
افقی ۱۱ معلوم و مشخص معین
افقی ۱۱ پول کم‌ارزش قدیمی شهروا
افقی ۱۱ مردود رد
افقی ۱۲ شهر صنعتی آلمان ینا
افقی ۱۲ کرمینه لارو
افقی ۱۲ مخزن اسرار دل
افقی ۱۲ صدا اوا
افقی ۱۳ مهره‌ای در شطرنج اسب
افقی ۱۳ یار پیچ مهره
افقی ۱۳ اراذل اوباش
افقی ۱۴ علامت اشاره
افقی ۱۴ حضور داشتن بودن
افقی ۱۴ مزد اجرت
افقی ۱۵ سورتمه‌رانی لوژسواری
افقی ۱۵ هزار میلیون بیلیون
عمودی ۱ بازیگر فیلم صداها پگاهاهنگرانی
عمودی ۱ خاندان ال
عمودی ۲ ماسک روبند
عمودی ۲ بیابان وادی
عمودی ۲ ناممکن ناشو
عمودی ۳ قیصر تزار
عمودی ۳ پیک کاغذی نامه
عمودی ۳ مشت‌مال ماساژ
عمودی ۴ شیرینی چای قند
عمودی ۴ گریزان هارب
عمودی ۴ نیم صدای گوسفند بع
عمودی ۴ شانه مو برس
عمودی ۵ هیزم هیمه
عمودی ۵ عطر شیرینی وانیل
عمودی ۵ اشاره به ذات حق هو
عمودی ۶ تکیه به پشتی لم
عمودی ۶ مقاصد و اهداف نیات
عمودی ۶ نوعی برنج مرغوب بینام
عمودی ۷ صنم بت
عمودی ۷ مرکز آذربایجان غربی ارومیه
عمودی ۷ پیشوا رهبر
عمودی ۸ زادگاه عبید زاکان
عمودی ۸ قله فارس دنا
عمودی ۸ روسیه سابق شوروی
عمودی ۹ زندان محبس
عمودی ۹ عدد ماه تمام چهارده
عمودی ۹ ضربه سر هد
عمودی ۱۰ جنین رویان
عمودی ۱۰ ۹۲ سانتیمتر یارد
عمودی ۱۰ تکبر نب
عمودی ۱۱ گرداگرد لب نس
عمودی ۱۱ باجناق همریش
عمودی ۱۱ در و پنجره به وسیله آن باز و بسته می‌شود لولا
عمودی ۱۲ درفش لوا
عمودی ۱۲ نفس بلند اه
عمودی ۱۲ جمع نجیب نجبا
عمودی ۱۲ نهنگ وال
عمودی ۱۳ ساقه زیرزمینی ریزوم
عمودی ۱۳ متحرک سیار
عمودی ۱۳ خواهر ابجی
عمودی ۱۴ زینت زیور
عمودی ۱۴ گیاه دارویی کندر
عمودی ۱۴ کثرت آمد و شد روارو
عمودی ۱۵ کلاه فرنگی هت
عمودی ۱۵ از آثار ارنست همینگوی داشتنونداشتن


جواب مرحله ۴۵۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ واحد پول هندوراس لمپریا
افقی ۱ واکسیناسیون مایهکوبی
افقی ۲ پشت دادن بر اتکا
افقی ۲ پاکیزه شده مزکی
افقی ۲ آسمان‌ها افلاک
افقی ۳ رفتن به تعجیل دویدن
افقی ۳ لعاب ورنی
افقی ۳ بانگ کردن هتف
افقی ۴ بافت و بافتگی نسج
افقی ۴ بی بند و بار ول
افقی ۴ زدنی دوچرخه‌سوار رکاب
افقی ۴ ابزار شکسته‌بندی اتل
افقی ۵ شبنم طل
افقی ۵ دیه سربها
افقی ۵ کشور اروپایی نروژ
افقی ۶ آسیاب بدن دندان
افقی ۶ مباشر وکیل
افقی ۶ بخار دهان ها
افقی ۷ خرگوش عرب ارنب
افقی ۷ زمان پرداخت وام سررسید
افقی ۷ پرنده چراندنی غاز
افقی ۸ اصطبل طویله
افقی ۸ ناگفتنی مگو
افقی ۸ تیم فوتبال ایتالیایی ااسرم
افقی ۹ بسیار بسا
افقی ۹ پناه، امان زینهار
افقی ۹ واجب بایا
افقی ۱۰ دو یار همقد اا
افقی ۱۰ یکا واحد
افقی ۱۰ کرانه‌های دریا سواحل
افقی ۱۱ پاکیزگی نزهت
افقی ۱۱ نمایش‌سرا تیاتر
افقی ۱۱ به طرف فا
افقی ۱۲ رفیق مشهدی یره
افقی ۱۲ عنان زمام
افقی ۱۲ شکاف و رخنه جر
افقی ۱۲ گروه مردم قوم
افقی ۱۳ سنگ چاقو تیز کنی سان
افقی ۱۳ بذله‌گوی لوده
افقی ۱۳ طوفان دریا کولاک
افقی ۱۴ نت پایه موسیقی تونیک
افقی ۱۴ شهری در فرانسه لیون
افقی ۱۴ وام دهنده داین
افقی ۱۵ از شهرهای خراسان رضوی خلیلاباد
افقی ۱۵ کمک رساندن مساعدت
عمودی ۱ بازیگر فیلم «یک وجب آسمان» لادنطباطبایی
عمودی ۱ تغاله تخ
عمودی ۲ کسی که دست به دامان دیگر برد متوسل
عمودی ۲ بزرگان روسا
عمودی ۲ پیغامبر رسول
عمودی ۳ دستگاه تولید آب گرم پکیج
عمودی ۳ جهانی که در آنیم دنیا
عمودی ۳ سری نهانی
عمودی ۴ جوانمرد راد
عمودی ۴ کار سرسری سنبل
عمودی ۴ جوش خمیر وز
عمودی ۴ شاهرگ مصر نیل
عمودی ۵ طی کننده نورد
عمودی ۵ فتنه‌ها هزاهز
عمودی ۵ ویتامین جدولی کا
عمودی ۶ مادر عرب ام
عمودی ۶ رخت لباس
عمودی ۶ شاید یحتمل
عمودی ۷ بازی نفس‌گیر زو
عمودی ۷ اثر هنری می‌آفریند هنرمند
عمودی ۷ نخستین اولا
عمودی ۸ بارها مکررا
عمودی ۸ یافتنی در معدن رگه
عمودی ۸ دراز کردن تمدید
عمودی ۹ اکنون اینک
عمودی ۹ مردد وسواسی
عمودی ۹ ضمیر عربی هو
عمودی ۱۰ نامی برای آمریکایی یانکی
عمودی ۱۰ جریان داشتن رواج
عمودی ۱۰ رطوبت نم
عمودی ۱۱ بخار دهان ها
عمودی ۱۱ اثری از پابلو کوئلیو بریدا
عمودی ۱۱ رود ایران و ترکمنستان اترک
عمودی ۱۲ ظرف ترازو کفه
عمودی ۱۲ بی بند و بار ول
عمودی ۱۲ دریاها ابحر
عمودی ۱۲ کتاب مقدس هندوان ودا
عمودی ۱۳ اختلاف پتانسیل الکتریکی ولتاژ
عمودی ۱۳ شوینده غسال
عمودی ۱۳ دژها قلاع
عمودی ۱۴ نسج بافت
عمودی ۱۴ بیماری سگی هاری
عمودی ۱۴ سودها فواید
عمودی ۱۵ عدد اول یک
عمودی ۱۵ اثر خیام لوازمالامکنت


جواب مرحله ۴۵۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رودی در برزیل مادیرا
افقی ۱ پرنده گلو‌سیاه بلبلخرما
افقی ۲ برودت سرما
افقی ۲ برنا جوان
افقی ۲ اسوه نمونه
افقی ۳ دربند انداختن اسارت
افقی ۳ صراف زرگر
افقی ۳ سرزمین بلقیس سبا
افقی ۴ شهری در استان فارس لار
افقی ۴ مخفف گاه گا
افقی ۴ ربیع بهار
افقی ۴ مگر الا
افقی ۵ بز کوهی کل
افقی ۵ نام مردانه فرشید
افقی ۵ مهراس هاون
افقی ۶ نوعی عدسی واگرا
افقی ۶ بیماری کهنه مزمن
افقی ۶ واحد والیبال ست
افقی ۷ یار مجنون لیلی
افقی ۷ افتادگی فروتنی
افقی ۷ نوع سنخ
افقی ۸ ناپسند شرعی مکروه
افقی ۸ عضو پا ران
افقی ۸ شهرت‌طلب نامجو
افقی ۹ مادر مام
افقی ۹ هراس‌انگیز ترسناک
افقی ۹ مالیخولیا سودا
افقی ۱۰ از خواهران برونته ان
افقی ۱۰ دادرس قاضی
افقی ۱۰ نوعی ساز سنتور
افقی ۱۱ شهری در استان آذربایجان شرقی اسکو
افقی ۱۱ شعله زبانه
افقی ۱۱ نوعی رنگ مو مش
افقی ۱۲ روشندل کور
افقی ۱۲ سلاخ شتر یاسر
افقی ۱۲ خرمای پخته رب
افقی ۱۲ پسوند آلودگی گین
افقی ۱۳ پرنده گنجشک‌سان و حشره‌خوار سسک
افقی ۱۳ ناوارد ناشی
افقی ۱۳ جانور درختی کوالا
افقی ۱۴ اهریمن شیطان
افقی ۱۴ زینت لباس دکمه
افقی ۱۴ تن‌پوش لباس
افقی ۱۵ حکومت مردم بر مردم دموکراسی
افقی ۱۵ مؤلف تاریخ اجتماعی ایران راوندی
عمودی ۱ از آثار ابواسحاق ابراهیم اصطخری مسالکالممالک
عمودی ۱ ماضی شدن شد
عمودی ۲ فرستادن ارسال
عمودی ۲ آحاد یکان
عمودی ۲ نیکوروی وسیم
عمودی ۳ هلاک دمار
عمودی ۳ آب نیمه‌گرم ولرم
عمودی ۳ پدر فلسفه ارسطو
عمودی ۴ رفیق یک رنگ و موافق یار
عمودی ۴ سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد فایو
عمودی ۴ کاهن قس
عمودی ۴ نوعی شیرینی سنتی ایرانی کاک
عمودی ۵ یخچه تگرگ
عمودی ۵ پرده‌دری و بی‌شرمی هتاکی
عمودی ۵ مذکر نر
عمودی ۶ کدوتنبل اج
عمودی ۶ نام قدیم بهشر اشرف
عمودی ۶ دربان بهشت رضوان
عمودی ۷ صدای زنبور وز
عمودی ۷ مددرسانی یاررسی
عمودی ۷ شش عرب سادس
عمودی ۸ نوازنده نامی دربار خسروپرویز باربد
عمودی ۸ حمام تکی وان
عمودی ۸ از رنگ‌ها زرشکی
عمودی ۹ یک تای کفش لنگه
عمودی ۹ برازنده متناسب
عمودی ۹ دریا یم
عمودی ۱۰ قطاع‌الطریق راهزن
عمودی ۱۰ درخت سدر کنار
عمودی ۱۰ خواندن گوسفند هر
عمودی ۱۱ هرگز نه لن
عمودی ۱۱ یار ویس رامین
عمودی ۱۱ از سازها تنبک
عمودی ۱۲ یک پنجم خمس
عمودی ۱۲ نام نیستلروی ون
عمودی ۱۲ نمونه اسوه
عمودی ۱۲ و اگر چه ولو
عمودی ۱۳ نوار تزئینی روبان
عمودی ۱۳ حیوان بدبو سمور
عمودی ۱۳ کشوری در آفریقا گابن
عمودی ۱۴ دارایی منال
عمودی ۱۴ میوه طبی سنجد
عمودی ۱۴ زادروز میلاد
عمودی ۱۵ نفس سوزناک اه
عمودی ۱۵ استئولوژی استخوانشناسی


جواب مرحله ۴۵۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پراکنده شدن انتشار
افقی ۱ از بازیگران سریال «بزنگاه» علیصادقی
افقی ۲ خم شدن رکوع
افقی ۲ جد نیاک
افقی ۲ خوانده شده منادی
افقی ۳ بسیار شدن توافر
افقی ۳ لبالب مملو
افقی ۳ برداشت گندم درو
افقی ۴ میان بین
افقی ۴ ناپسند بد
افقی ۴ مغازه دکان
افقی ۴ بی‌سواد امی
افقی ۵ حرف ندا ای
افقی ۵ فوتبالیست پرتغالی وارلا
افقی ۵ یار مهربان کتاب
افقی ۶ روزه شکستن افطار
افقی ۶ پارچه قماش
افقی ۶ فلس ماهی کچ
افقی ۷ شناس اشنا
افقی ۷ روحانی نیست جسمانی
افقی ۷ مار بزرگ بوا
افقی ۸ پیدا کرده یافته
افقی ۸ واحدی در ارتش تیپ
افقی ۸ روزنامه جریده
افقی ۹ تیم فوتبال فرانسوی رنس
افقی ۹ معروف زبانزد
افقی ۹ از هفت‌سین‌ها سمنو
افقی ۱۰ حرف نازی‌ها اس
افقی ۱۰ موجود کاین
افقی ۱۰ آنچه که در تصرف شخص در آمده داشته
افقی ۱۱ آگاه کردن انها
افقی ۱۱ علم اشکال و ابعاد هندسه
افقی ۱۱ روشنایی اندک سو
افقی ۱۲ کشور آسیایی یمن
افقی ۱۲ خراش یا پارگی اندک در سطح چیزی زدگی
افقی ۱۲ الفبای موسیقی نت
افقی ۱۲ بیهوده پوچ
افقی ۱۳ معدن کان
افقی ۱۳ گیشه باجه
افقی ۱۳ ناقص نارسا
افقی ۱۴ آشفتگی، بی‌نظمی بلبشو
افقی ۱۴ نام کوچک مربی نیوکاسل رافا
افقی ۱۴ مته برقی دریل
افقی ۱۵ طلوع کردن آفتاب افتابزدن
افقی ۱۵ خوراک سه‌گوش سنبوسه
عمودی ۱ اثر علی مؤذنی ارتباطایرانی
عمودی ۱ آش با
عمودی ۲ خوبی نکویی
عمودی ۲ بخت شانس
عمودی ۲ انجام کاری را عهده‌دار شده مکلف
عمودی ۳ نیرو توان
عمودی ۳ جان‌ها انفس
عمودی ۳ برگشتن از گناه انابت
عمودی ۴ خوشحال شدن شعف
عمودی ۴ مرگ وفات
عمودی ۴ بخیه درشت کن
عمودی ۴ رستن نشا
عمودی ۵ پایتخت مراکش رباط
عمودی ۵ جنگ‌ها و فتنه‌ها هزاهز
عمودی ۵ کاغذ روزنامه وب
عمودی ۶ شهری در فرانسه رن
عمودی ۶ پرنده‌ای شبیه کبک دراج
عمودی ۶ محروم شد از لطف رب بیادب
عمودی ۷ دریای عرب یم
عمودی ۷ از استان‌ها لرستان
عمودی ۷ نگهبان گارد
عمودی ۸ از روی قصد عامدا
عمودی ۸ سلاح کاشتنی مین
عمودی ۸ برانگیخته شدن هیجان
عمودی ۹ پرنده درازپا لکلک
عمودی ۹ ناگهان ربودن چیزی قاپزدن
عمودی ۹ دستگاه نساجی هف
عمودی ۱۰ ضبط و پخش کوچک قدیمی واکمن
عمودی ۱۰ بخشیدن دادن
عمودی ۱۰ برگ برنده اس
عمودی ۱۱ کر شدن صم
عمودی ۱۱ برآیند‌ها نتایج
عمودی ۱۱ با آب پاکیزه کردن شستن
عمودی ۱۲ رشته کوه آمریکای لاتین اند
عمودی ۱۲ غذای آبکی اش
عمودی ۱۲ صف رسته
عمودی ۱۲ آموختنی لقمان ادب
عمودی ۱۳ از شهرهای فارس داراب
عمودی ۱۳ شرکت جبران خسارت بیمه
عمودی ۱۳ دریده پررو
عمودی ۱۴ گام‌ها قدوم
عمودی ۱۴ احمق کودن
عمودی ۱۴ از فراورده‌های گوشتی سوسیس
عمودی ۱۵ حرف دهن‌کجی یی
عمودی ۱۵ اثری از جلال آل احمد یکچاهودوچاله


جواب مرحله ۴۵۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از سوره‌ها انشراح
افقی ۱ شهر استان تهران بهارستان
افقی ۲ نابینایی کوری
افقی ۲ قطعی برای کتاب بغلی
افقی ۲ از روی تفکر و تعقل منطقی
افقی ۳ درجه‌ای در ارتش سروان
افقی ۳ بخش پایین جامه زنانه دامن
افقی ۳ بخشش داد
افقی ۴ پسر پور
افقی ۴ کشیش قس
افقی ۴ شهر کوچک شهرک
افقی ۴ بسیاری بسی
افقی ۵ گل سرخ رز
افقی ۵ ملیح بانمک
افقی ۵ استدلال عاقلانه منطق
افقی ۶ مجبور وادار
افقی ۶ شمارشگر حاسب
افقی ۶ بالابر خودرو جک
افقی ۷ اثر صادق چوبک یحیی
افقی ۷ فوتبالیست برزیلی رئال مادرید مارسلو
افقی ۷ تنبل جالیزی کدو
افقی ۸ شغل اعظای کابینه دولت وزارت
افقی ۸ جانب سوی
افقی ۸ سخنان نغز لطایف
افقی ۹ شهری در استان اردبیل نیر
افقی ۹ پایتخت هند دهلینو
افقی ۹ جلگه وسیع استپ
افقی ۱۰ واحد پول چشم‌بادامی‌ها ین
افقی ۱۰ آگاه و دانا خبره
افقی ۱۰ روزانه یومیه
افقی ۱۱ پاک تمیز
افقی ۱۱ شهری در استان مازندران بهشهر
افقی ۱۱ از چاشنی‌ها سس
افقی ۱۲ کار قابل توجه مهم
افقی ۱۲ استوار راسخ
افقی ۱۲ رها ول
افقی ۱۲ متخصص در تکنیک و صنعت فنی
افقی ۱۳ خالص ناب
افقی ۱۳ آب دهان بزاق
افقی ۱۳ تار بافتن عنکبوت تنیدن
افقی ۱۴ از جنس نر نرینه
افقی ۱۴ کمپ اردو
افقی ۱۴ معیار ملاک
افقی ۱۵ به کار بردن شکل‌ها و نقش‌های ظریف ریزهکاری
افقی ۱۵ اثری از آنتوان چخوف ایوانف
عمودی ۱ فرضیه یا عمل مبتنی بر اظهار عواطف و احساسات اکسپرسیونیسم
عمودی ۱ مذکر نر
عمودی ۲ عید باستانی نوروز
عمودی ۲ غمگین حزین
عمودی ۲ منسوب به هنر هنری
عمودی ۳ بدکار شرور
عمودی ۳ میل شدید خانم باردار ویار
عمودی ۳ با هم فرق داشتن تمایز
عمودی ۴ تظاهر ریا
عمودی ۴ لم‌یزرع بایر
عمودی ۴ پیچ و تاب خم
عمودی ۴ بیخ بنه
عمودی ۵ نقاط ضعف و قوت چیزی را برمی‌شمرد نقاد
عمودی ۵ پایان‌بینی تدبیر
عمودی ۵ جستن گلوله هک
عمودی ۶ دانه، قرص حب
عمودی ۶ کوهان شتر سنام
عمودی ۶ آبی که بیهوده روی زمین جاری شود هرزاب
عمودی ۷ خودبین غد
عمودی ۷ به هم نامه نوشتن مراسله
عمودی ۷ عنوان امپراتوران روم سزار
عمودی ۸ بی‌تردید بلاشک
عمودی ۸ چهره روی
عمودی ۸ دستگاه تولید حرارت بخاری
عمودی ۹ هیزم هیمه
عمودی ۹ محلی برای مراسم عزاداری حسینیه
عمودی ۹ پوست بزغاله قد
عمودی ۱۰ طبیعی نرمال
عمودی ۱۰ ورزش رزمی چینی ووشو
عمودی ۱۰ گشوده وا
عمودی ۱۱ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۱۱ نماینده سیاسی یک دولت در کشوری بیگانه کنسول
عمودی ۱۱ زمان مشخص برای انجام کاری مهلت
عمودی ۱۲ رود مهم پاکستان سند
عمودی ۱۲ پزشکی طب
عمودی ۱۲ مرغ طایر
عمودی ۱۲ رویش نمو
عمودی ۱۳ همداستان گشتن تطابق
عمودی ۱۳ پیاله کاسه
عمودی ۱۳ فدراسیون جهانی کشتی فیلا
عمودی ۱۴ پاکتر اقدس
عمودی ۱۴ سعی، پشتکار جدیت
عمودی ۱۴ ابزار آهنگری سندان
عمودی ۱۵ مظهر لاغری نی
عمودی ۱۵ اثری از ایوان تورگنیف یاکوفپاسینکف


جواب مرحله ۴۵۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کنایه از آماده کمربسته
افقی ۱ نوعی غذا شیربرنج
افقی ۲ حشره زمین سنبه ابدزدک
افقی ۲ مخترع تلگراف مرس
افقی ۲ ترشی آزمایشگاهی اسید
افقی ۳ خوابیده نایم
افقی ۳ مرد تازی رجل
افقی ۳ راز نهفته رمز
افقی ۳ باریک‌تر از آن نیست مو
افقی ۴ مظهر سفیدی برف
افقی ۴ صورت مهیب و ترسناک هیولا
افقی ۴ فرستادن ارسال
افقی ۵ سخن صریح رک
افقی ۵ معروف اسمی
افقی ۵ عبادتگاه ترسا کلیسا
افقی ۶ مهم بودن اهمیت
افقی ۶ مدارک اسناد
افقی ۶ پالان اسب زین
افقی ۷ طلایی زرین
افقی ۷ بارز، واضح بدیهی
افقی ۷ هنوز آدم نشده! اد
افقی ۸ عضو بین سر و تن گردن
افقی ۸ لحظه کوتاه ان
افقی ۸ سکسکه هک
افقی ۸ مسابقه اتومبیل‌رانی رالی
افقی ۹ شهر عبدالعظیم ری
افقی ۹ بی‌حرکت، ساکن ایستا
افقی ۹ مقام کلیسایی اسقف
افقی ۱۰ اکسید کلسیم اهک
افقی ۱۰ ذلت، پستی خواری
افقی ۱۰ رژ لب ماتیک
افقی ۱۱ پارچه یا فرشی که جلوی در می‌اندازند پادری
افقی ۱۱ امانتدار امین
افقی ۱۱ ضمیر غایب او
افقی ۱۲ بندگان مقرب پروردگار اولیا
افقی ۱۲ روزنامه جریده
افقی ۱۲ سبزی خوردنی تره
افقی ۱۳ قیمت بازاری فی
افقی ۱۳ ورزش آبی شنا
افقی ۱۳ حدیث معروف نبوی کسا
افقی ۱۳ سمبل نماد
افقی ۱۴ اعظای کابینه دولت وزرا
افقی ۱۴ مرکز اتریش وین
افقی ۱۴ تمرین نظامی رزمایش
افقی ۱۵ زودرنج و نازک‌نارنجی نازنازی
افقی ۱۵ مسافرت اداری ماموریت
عمودی ۱ مرکز استرالیا کانبرا
عمودی ۱ نام دستگاه پخش قدیم گرامافون
عمودی ۲ شهری در استان اصفهان مبارکه
عمودی ۲ عضو تنفس ریه
عمودی ۲ گذرنامه ویزا
عمودی ۳ پشت سر هم ردیف
عمودی ۳ پاداش مزد
عمودی ۳ چاق خودمانی کپل
عمودی ۳ تاک رز
عمودی ۴ مهمانی به سبک سرایندگان بزم
عمودی ۴ خبرگزاری ایران ایرنا
عمودی ۴ سوم شخص جمع ایشان
عمودی ۵ آب‌بند سد
عمودی ۵ وجود هستی
عمودی ۵ صندوق قدیم یخدان
عمودی ۶ احترام و بزرگداشت تکریم
عمودی ۶ زخم آب کشیده ناسور
عمودی ۶ شهر استان فارس اوز
عمودی ۷ جستجوگر جویا
عمودی ۷ پیامدها نتایج
عمودی ۷ دهان‌کجی یی
عمودی ۸ جمع ملت ملل
عمودی ۸ دشنام سب
عمودی ۸ واحد سطح ار
عمودی ۸ جزء عمده رکن
عمودی ۹ ضد خیر شر
عمودی ۹ لبریز، پر اکنده
عمودی ۹ ناامید یایس
عمودی ۱۰ درخت تسبیح یسر
عمودی ۱۰ سگ فضانورد لایکا
عمودی ۱۰ همراهی با دیگران و تحمل وضع ناخوشایند مدارا
عمودی ۱۱ سوره تعاون مایده
عمودی ۱۱ نخستین بانوی شهید اسلام سمیه
عمودی ۱۱ سرما زم
عمودی ۱۲ مفتش بازرس
عمودی ۱۲ بیماری زردی یرقان
عمودی ۱۲ رشد کردن نمو
عمودی ۱۳ خاک صنعتی رس
عمودی ۱۳ ابزار نوازندگی ساز
عمودی ۱۳ کم و کاست افت
عمودی ۱۳ خرمافروش تمار
عمودی ۱۴ پدر شعر نو نیما
عمودی ۱۴ موی گردن شیر یال
عمودی ۱۴ جرأت و توان داشتن یارایی
عمودی ۱۵ نهرسازی در کنار خیابان‌ها جدولبندی
عمودی ۱۵ شهری در استان لرستان کوهدشت


جواب مرحله ۴۵۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ارعاب ترساندن
افقی ۱ پس‌انداز شده اندوخته
افقی ۲ کشوری در آمریکای شمالی هاییتی
افقی ۲ شاد شدن طرب
افقی ۲ بحر دریا
افقی ۳ گاز چراغ نیون
افقی ۳ تباهی ورب
افقی ۳ نوعی ساعت قدیمی شنی
افقی ۳ دستگاه نساجی هف
افقی ۴ پارچه سر و گردن شال
افقی ۴ از دست رفته ضایعه
افقی ۴ به هم کمک کردن تعاون
افقی ۵ واحد پول ژاپن ین
افقی ۵ پیامبر نقاش مانی
افقی ۵ فساد تباهی
افقی ۶ سری نهانی
افقی ۶ اتومبیل سبک سواری
افقی ۶ پدر ترک اتا
افقی ۷ زمان بعثت مبعث
افقی ۷ رنج و آزار شکنجه
افقی ۷ دهن‌کجی یی
افقی ۸ بیگانه نیست شناس
افقی ۸ صریح و آشکار نص
افقی ۸ دست عرب ید
افقی ۸ ضرورت لزوم
افقی ۹ دشمن سرسخت لد
افقی ۹ پرنده دم قشنگ طاووس
افقی ۹ بانگ کبوتر هدیل
افقی ۱۰ مادر مام
افقی ۱۰ نقره‌ای سیمین
افقی ۱۰ برآمدگی پشت شتر کوهان
افقی ۱۱ چراگاه‌ها مراتع
افقی ۱۱ باد گرم مهلک سموم
افقی ۱۱ بوسه‌گاه لب
افقی ۱۲ واژگون وارون
افقی ۱۲ حریف هماور
افقی ۱۲ لیکن اما
افقی ۱۳ راه کوتاه ره
افقی ۱۳ میوه استیو جابز سیب
افقی ۱۳ پرستار نرس
افقی ۱۳ پند گرفتن عبرت
افقی ۱۴ نسج بافت
افقی ۱۴ سو سمت
افقی ۱۴ شهری در اسپانیا المریا
افقی ۱۵ نوعی ورق موج‌دار ساخته شده از سیمان و پنبۀ نسوز ایرانیت
افقی ۱۵ امور آشکار بدیهیات
عمودی ۱ رسوب تهنشین
عمودی ۱ درهم و برهم شلمشوربا
عمودی ۲ کامپیوتر رایانه
عمودی ۲ بانگ ندا
عمودی ۲ حرف ندا اهای
عمودی ۳ پایتخت یکی از دو کره سیول
عمودی ۳ ولی اما
عمودی ۳ جای عبور ممر
عمودی ۳ اجاق مخفی فر
عمودی ۴ اشاره به نزدیک این
عمودی ۴ پهن و گسترده شده منبسط
عمودی ۴ قریه روستا
عمودی ۵ الفبای موسیقی نت
عمودی ۵ تباه ضایع
عمودی ۵ سهولت اسانی
عمودی ۶ مجموعه اشعار یک شاعر دیوان
عمودی ۶ دوگانه‌پرستی ثنویت
عمودی ۶ به اندازه زیاد بسی
عمودی ۷ در رأس اداره قرار دارد رییس
عمودی ۷ دیر صومعه
عمودی ۷ شیره خرما مت
عمودی ۸ سرشت طبع
عمودی ۸ پنبه پاک نکرده وش
عمودی ۸ عدد ماه سی
عمودی ۸ به رخ کشیدن خوبی منت
عمودی ۹ همان اگر است ار
عمودی ۹ بی‌شرمی و بی‌حیایی هتاکی
عمودی ۹ جایی که سایه باشد نسار
عمودی ۱۰ کندن قبر نبش
عمودی ۱۰ پیروز برنده
عمودی ۱۰ سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد
عمودی ۱۱ برآیندها نتایج
عمودی ۱۱ چیدمان وسایل خانه دکور
عمودی ۱۱ شلوار جین لی
عمودی ۱۲ سپرده شده ودیعه
عمودی ۱۲ از عناصر گازی هلیوم
عمودی ۱۲ از فامیل عمه
عمودی ۱۳ حیوان انکرالاصوات خر
عمودی ۱۳ کلمه پرسشی ایا
عمودی ۱۳ خسته و درمانده زله
عمودی ۱۳ هوای گرفته ابری
عمودی ۱۴ پرنده‌ای حلال‌گوشت تیهو
عمودی ۱۴ تاب و توان تیو
عمودی ۱۴ تیم فوتبال اسپانیایی المریا
عمودی ۱۵ تیم فوتبال آلمانی هافنهایم
عمودی ۱۵ رستنی‌ها نباتات


جواب مرحله ۴۵۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تیراژ شمارگان
افقی ۱ اثری از ماری لوگال (۲۰۱۰) رنجنجار
افقی ۲ سرخ پررنگ اتشفام
افقی ۲ مخفف از او ازو
افقی ۲ چشم‌روشنی کادو
افقی ۳ نوعی اسباب‌بازی یویو
افقی ۳ بعد از این سپس
افقی ۳ جیران اهو
افقی ۳ دریا یم
افقی ۴ پارچه دریایی وال
افقی ۴ از عناصر شیمیایی فلزی باریم
افقی ۴ پنهان کردن نهفتن
افقی ۵ نقش هنری رل
افقی ۵ انیمیشن سینمایی سه‌بعدی باب پیترسن بالا
افقی ۵ پیشکار مباشر
افقی ۶ وزارتخانه دیوان
افقی ۶ کارگاه گالری
افقی ۶ ورزش آبی شنا
افقی ۷ نهر کوچک جدول
افقی ۷ کاشف مکتشف
افقی ۷ نوعی پرنده شبیه کلاغ شک
افقی ۸ گدایی تکدی
افقی ۸ حرف ربط یا
افقی ۸ نوعی شیرینی تر
افقی ۸ پس‌انداز رزرو
افقی ۹ از حروف مقطعه قرآن یس
افقی ۹ میل ورزشی هالتر
افقی ۹ واژه توضیح کلام یعنی
افقی ۱۰ مخفف تباه تبه
افقی ۱۰ پیدا کردن یافتن
افقی ۱۰ شلیک با مسلسل رگبار
افقی ۱۱ لاک‌پشت کارتونی نینجا
افقی ۱۱ کنایه از شخص بسیار خشمگین و به هیجان آمده اتشی
افقی ۱۱ خم بزرگ دن
افقی ۱۲ از مرکبات نارنج
افقی ۱۲ کاروان قافله
افقی ۱۲ خیزاب موج
افقی ۱۳ ضمیر بیگانه یو
افقی ۱۳ بوستان باغ
افقی ۱۳ بله عرب نعم
افقی ۱۳ زیرا برای
افقی ۱۴ مرکز فلزی! ورشو
افقی ۱۴ خلاف امر نهی
افقی ۱۴ تخمین براورد
افقی ۱۵ مادر ناصرالدین شاه مهدعلیا
افقی ۱۵ دسته‌ای از صحابه که از مکه به مدینه هجرت کردند مهاجرین
عمودی ۱ هاله ماه شایورد
عمودی ۱ فلز مصرفی در ساختمان هواپیما تیتانیوم
عمودی ۲ پشت سر هم متوالی
عمودی ۲ حاصل کردن کسب
عمودی ۲ مواد زائد خون اوره
عمودی ۳ پهلوان رویین‌تن یونان اشیل
عمودی ۳ شوق، شادی وجد
عمودی ۳ کار نمایان هنر
عمودی ۳ استوار ساختن شد
عمودی ۴ وصله هنری رفو
عمودی ۴ کاسه بزرگ بادیه
عمودی ۴ چشمه ینبوع
عمودی ۵ مخفف گاه گا
عمودی ۵ سریالی با هنرنمایی داریوش ارجمند و فریبا کوثری بانو
عمودی ۵ در این مکان اینجا
عمودی ۶ سالی که در آنیم امسال
عمودی ۶ قمارباز معروف لیلاج
عمودی ۶ بی‌نیاز و توانگر غنی
عمودی ۷ مرکز کشور چک پراگ
عمودی ۷ حادثه اتفاق
عمودی ۷ هر فصل یسنا ها
عمودی ۸ غمگین اسی
عمودی ۸ خادم قوم ام
عمودی ۸ همسر اسکارلت رت
عمودی ۸ فوری انی
عمودی ۹ رازیانه رز
عمودی ۹ کشور و اقلیم مملکت
عمودی ۹ سودمند نافع
عمودی ۱۰ نوعی شورلت نوا
عمودی ۱۰ مزیت برتری
عمودی ۱۰ دستگاه پمپاژ تلمبه
عمودی ۱۱ تأثیر هنایش
عمودی ۱۱ بالای کشتی عرشه
عمودی ۱۱ حرف مفعولی را
عمودی ۱۲ ملامت نکوهش
عمودی ۱۲ از سبک‌های کشتی فرنگی
عمودی ۱۲ پول زور باج
عمودی ۱۳ مرغ می‌رود جا
عمودی ۱۳ از زیراندازها فرش
عمودی ۱۳ آرایش زیب
عمودی ۱۳ مطالعه اجمالی مرور
عمودی ۱۴ ویرایش ادیت
عمودی ۱۴ مؤسسه انتشاراتی نشر
عمودی ۱۴ نوعی جنون ادواری
عمودی ۱۵ تابلویی از آگوست رنوار رومنلاکو
عمودی ۱۵ دچار آزردگی عاطفی شدن رنجیدن


جواب مرحله ۴۵۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رودی در جنوب شرقی آفریقا لیمپوپو
افقی ۱ هوشیار و دل‌آگاه بیداردل
افقی ۲ پیشوای مذهبی روحانی
افقی ۲ تباهی ورب
افقی ۲ چلیپا صلیب
افقی ۳ راهرو سالک
افقی ۳ از آفات درختان و مزارع شته
افقی ۳ خانه سرا
افقی ۳ یار پت مت
افقی ۴ خارپشت تشی
افقی ۴ دزد اماکن شلوغ جیببر
افقی ۴ استخر، حوض ابگیر
افقی ۵ آسیب اک
افقی ۵ همدم مونس
افقی ۵ متواضع فروتن
افقی ۶ دعا نیایش
افقی ۶ انواع انرژی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند موتور
افقی ۶ ایستگاه راه‌آهن گار
افقی ۷ خردمند عقیل
افقی ۷ از شهرهای بولیوی لاپاز
افقی ۷ ده ده تا صد
افقی ۸ چپاول یغما
افقی ۸ کودن غت
افقی ۸ شهر تهران ری
افقی ۸ از شیشه‌های آزمایشگاهی ارلن
افقی ۹ شخص کس
افقی ۹ اختلاف تفاوت
افقی ۹ شتر کلان هیون
افقی ۱۰ درد الم
افقی ۱۰ شایستگی لیاقت
افقی ۱۰ به وجود آوردن ایجاد
افقی ۱۱ خرد کردن شکستن
افقی ۱۱ شراب باده
افقی ۱۱ برادر پدر عم
افقی ۱۲ اغراق در ادای احترام و سپاسگزاری تعارف
افقی ۱۲ پریشان اسیمه
افقی ۱۲ چکش بزرگ پتک
افقی ۱۳ نقش هنری رل
افقی ۱۳ زیرکی دها
افقی ۱۳ گیره پنس
افقی ۱۳ دیدار کننده از اماکن مذهبی زایر
افقی ۱۴ از ایالات آمریکا ایوا
افقی ۱۴ هندی‌اش معروف است تمر
افقی ۱۴ از نمادهای نگارشی اکولاد
افقی ۱۵ شهری در ایتالیا فلورانس
افقی ۱۵ مجبور شدن ملزمشدن
عمودی ۱ از استان‌ها لرستان
عمودی ۱ اثری از ماکسیم گورگی یکاعتراف
عمودی ۲ به آرامی و دزدکی یواشکی
عمودی ۲ شستشوی شرعی غسل
عمودی ۲ بیمار علیل
عمودی ۳ بومزاد محلی
عمودی ۳ شامل‌تر اعم
عمودی ۳ حکمت ارسطو مشا
عمودی ۳ ضمیر فرانسوی وو
عمودی ۴ تمیز پاک
عمودی ۴ هنگام کار میقات
عمودی ۴ کار کردار
عمودی ۵ درخت زبان گنجشک ون
عمودی ۵ کسی که زود عصبانی می‌شود جوشی
عمودی ۵ حکمت فلسفه
عمودی ۶ گذشته پیشین
عمودی ۶ تا پایان تاریخی معین لغایت
عمودی ۶ پایتخت یونان اتن
عمودی ۷ لبخند تبسم
عمودی ۷ قادر توانا
عمودی ۷ دست مالیدن مس
عمودی ۸ بخشش وهب
عمودی ۸ بی‌بند و بار ول
عمودی ۸ کوبیدن در تق
عمودی ۸ ابزار دفاعی در جنگ‌های قدیم سپر
عمودی ۹ بغل بر
عمودی ۹ سلوک رفتار
عمودی ۹ بجای آوردن تبین
عمودی ۱۰ خشکی یبس
عمودی ۱۰ واحد پول هند روپیه
عمودی ۱۰ سالی که درآنیم امسال
عمودی ۱۱ جوجه‌تیغی راورا
عمودی ۱۱ قوه حافظه یاده
عمودی ۱۱ بوی پشم سوخته کز
عمودی ۱۲ رسیدن تیر به هدف اصابت
عمودی ۱۲ کنج ریاضی زاویه
عمودی ۱۲ قابلیت بزرگنمایی دوربین زوم
عمودی ۱۳ نقش هنری رل
عمودی ۱۳ بزرگترین رود شبه‌قاره هند گنگ
عمودی ۱۳ آزار رنج
عمودی ۱۳ تصفیه پالش
عمودی ۱۴ الکی دیمی
عمودی ۱۴ ریشه اصل
عمودی ۱۴ عادت شدید اعتیاد
عمودی ۱۵ کنایه از سخن گفتن لبترکردن
عمودی ۱۵ آماده کردن چای و قهوه و ... دمکردن


جواب مرحله ۴۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوشته پر از اشتباه غلطغلوط
افقی ۱ از لبنیات سیاه قرهقروت
افقی ۲ آنچه انتها دارد متناهی
افقی ۲ نیست شدن فنا
افقی ۲ گوشه‌ای در دستگاه راست ماهور اشور
افقی ۳ صدای آزاردهنده نویز
افقی ۳ شش ریه
افقی ۳ عظیم‌الجثه یغر
افقی ۳ تردید شک
افقی ۴ گشوده اپن
افقی ۴ نرده چوبی طارمی
افقی ۴ شاعر مثنوی مولوی
افقی ۵ من و تو ما
افقی ۵ از پرندگان پادراز درنا
افقی ۵ قسم سوگند
افقی ۶ بی بند و بار هرهری
افقی ۶ پرنده خوش‌آواز قناری
افقی ۶ امر از پیدا کردن یاب
افقی ۷ دارای سقف مسقف
افقی ۷ دیوانه روانی
افقی ۷ بنده زرخرید قن
افقی ۸ مرگ وفات
افقی ۸ خراشیدن حک
افقی ۸ ژنرال جنگ‌های انفصال لث
افقی ۸ فراوان زیاد
افقی ۹ چهار من تبریز ری
افقی ۹ منفرد یگانه
افقی ۹ گدایی کردن تکدی
افقی ۱۰ جای خلوت و آرام دنج
افقی ۱۰ بزرگان، پیران مشایخ
افقی ۱۰ مادر والده
افقی ۱۱ دریوزه‌گری گدایی
افقی ۱۱ ابزار خیاطی سوزن
افقی ۱۱ پرحرفی ور
افقی ۱۲ برکت آسمانی باران
افقی ۱۲ اثری از صادق چوبک همراه
افقی ۱۲ آسمان سما
افقی ۱۳ چهره رو
افقی ۱۳ زیرکی دها
افقی ۱۳ زدنی کلاهبردار گول
افقی ۱۳ شهربان امروزی پلیس
افقی ۱۴ مطالعه اجمالی مرور
افقی ۱۴ جشن سور
افقی ۱۴ پایتخت آلبانی تیرانا
افقی ۱۵ دست نخورده نابسوده
افقی ۱۵ شوم نامیمون
عمودی ۱ تراژدی غمنامه
عمودی ۱ تیم فوتبال آلمانی وردربرمن
عمودی ۲ قطعه قطعه لتوپار
عمودی ۲ آب بینی فین
عمودی ۲ فوتبالیست فرانسوی اورا
عمودی ۳ پژواک طنین
عمودی ۳ پرنده سعادت هما
عمودی ۳ برخی مواقع باید دندان روی آن گذاشت جگر
عمودی ۳ کاغذ نامرغوب وب
عمودی ۴ پرنده چراندنی غاز
عمودی ۴ تندرستی درستی
عمودی ۴ قاضی دادرس
عمودی ۵ زیر پا مانده له
عمودی ۵ راه طریق
عمودی ۵ حدس گمانه
عمودی ۶ خراب ویران
عمودی ۶ بدزبانی فحاشی
عمودی ۶ شیر درنده اسد
عمودی ۷ ابزار جنگی یراق
عمودی ۷ طعن، گوشه کنایه
عمودی ۷ کلمه شگفتی وه
عمودی ۸ ادراک فهم
عمودی ۸ مذکر نر
عمودی ۸ خطاب بی‌ادبانه هی
عمودی ۸ الا مگر
عمودی ۹ بنده زرخرید قن
عمودی ۹ جلودار یساول
عمودی ۹ پادشاه خسرو
عمودی ۱۰ عقیده انتخاباتی رای
عمودی ۱۰ منتقل شدن صفات والدین به فرزندان وراثت
عمودی ۱۰ پایتخت مالت والتا
عمودی ۱۱ اندوهگین غمگین
عمودی ۱۱ ظرف سفالی کوزه
عمودی ۱۱ دریا یم
عمودی ۱۲ ثروتمند تاریخی قارون
عمودی ۱۲ خدا یزدان
عمودی ۱۲ زیبای دریایی پری
عمودی ۱۳ چکیدن آب رش
عمودی ۱۳ نزد عرب لدی
عمودی ۱۳ سال ترکی ییل
عمودی ۱۳ سلامتی می‌آورد سلام
عمودی ۱۴ ورزش رزمی چینی ووشو
عمودی ۱۴ برادر بزرگتر اقا
عمودی ۱۴ نوعی بازی به وسیله مهره دومینو
عمودی ۱۵ از قالب‌های شعری ترکیببند
عمودی ۱۵ ترسان هراسان


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.