جواب مراحل 341 تا 360 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 9,503 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 341 | مرحله 342 | مرحله 343 | مرحله 344 | مرحله 345 | مرحله 346 | مرحله 347 | مرحله 348 | مرحله 349 | مرحله 350 | مرحله 351 | مرحله 352 | مرحله 353 | مرحله 354 | مرحله 355 | مرحله 356 | مرحله 357 | مرحله 358 | مرحله 359 | مرحله 360 |

جواب مرحله ۳۴۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فاصله بین دو پرده سینما یا نمایش برای استراحت‬ ‫تماشاچیان انتراکت
افقی ۱ اثری در نثر فارسی تألیف محمدبن منور نواده‬‫ عارف مشهور، ابوسعید ابی‌الخیر اسرارالتوحید
افقی ۲ ناآگاه و بی خبر غافل
افقی ۲ غزل‬‫ معروف استاد شهریار همایرحمت
افقی ۲ سرد و خنک بارد
افقی ۳ ماه خارج اوت
افقی ۳ شهری در‬‫ استان خراسان رضوی کاشمر
افقی ۳ طبقه زمین لایه
افقی ۳ فلز سرچشمه مس
افقی ۳ حرف‬‫ همراهی با
افقی ۴ ساز شاکی نی
افقی ۴ مخزن اسرار حق دل
افقی ۴ واحد پول سوئد کرون
افقی ۴ ‬‫دریانورد ملاح
افقی ۴ سخی و بخشنده کریم
افقی ۵ بلند و مرتفع شامخ
افقی ۵ گاهی مهربان‌تر‬‫ از مادر دایه
افقی ۵ بافرهنگ ادیب
افقی ۵ یکی از چهار عنصر قدما باد
افقی ۶ استخوانی در‬‫ گوش سندانی
افقی ۶ کلید همه خوبی‌هاست نماز
افقی ۶ دخترخانمی در میان گل‌ها‫ یاسمین
افقی ۷ بندری در جنوب شرقی عراق فاو
افقی ۷ دریغ و افسوس تاسف
افقی ۷ محفوظ و در‬‫ سلامت ایمن
افقی ۷ تحقیق و پی‌جویی تتبع
افقی ۸ جاری روان
افقی ۸ فرش بزرگ پرزدار که‬‫ با نخ و پشم به رنگ‌ها و نقشه‌های مختلف بافته می شود قالی
افقی ۸ زبان ‬‫عرب لسان
افقی ۸ دودمان ال
افقی ۸ بیماری و رنجوری دا
افقی ۹ کلمه ای دال بر تعجب‬‫ و تحسین وه
افقی ۹ رایحه بو
افقی ۹ روش و ترتیب روال
افقی ۹ آراستن تزیین
افقی ۹ درخت راست‬‫قامت سرو
افقی ۱۰ اعضای شناوری ماهی باله
افقی ۱۰ اشعه مجهول که توسط‬‫ رنتگن فیزیکدان آلمانی کشف شد ریونایکس
افقی ۱۰ مفهوم کلام و سخن معنی
افقی ۱۱ ‬‫اثری از استاد شهید آیت ا... مرتضی مطهری داستانراستان
افقی ۱۱ بازدید و تخمین ورانداز
عمودی ۱ اثری از ابوالفرج اصفهانی نویسنده و ادیب‬‫ قرن چهارم هجری در باب سرودها، تصانیف و ترجمه احوال‬‫ خنیاگران و شاعران اغانی
عمودی ۱ واحد شمارش هواپیما فروند
عمودی ۲ سرباز‬‫ نیروی دریایی ناوی
عمودی ۲ انارش حرف ندارد ساوه
عمودی ۳ شهری در استان‬‫ یزد تفت
عمودی ۳ سمیع شنوا
عمودی ۳ کافی بس
عمودی ۴ نقش هنرپیشه رل
عمودی ۴ عدل و انصاف داد
عمودی ۴ گیاه‬‫ و رستنی نبات
عمودی ۵ اثری از ژان پل سارتر کلمات
عمودی ۵ محبت و مصادقت ولا
عمودی ۶ ‬‫خجل و شرمنده کها
عمودی ۶ دیفتری خناق
عمودی ۶ نفس خسته هن
عمودی ۷ رمانی از آنتوان‬‫ چخوف تمشک
عمودی ۷ دست چپ یسار
عمودی ۸ ساده روی امرد
عمودی ۸ الهه گل‌ها، شکوفایی‬‫ طبیعت و باروری در اساطیر رومی فلورا
عمودی ۹ پایتخت ارمنستان ایروان
عمودی ۹ زن‬‫ نازا یایس
عمودی ۱۰ راز سر
عمودی ۱۰ پدر شعر نو نیما
عمودی ۱۰ کویر بسیار خشک و سوزان مرکز‬‫ ایران لوت
عمودی ۱۱ دو تخته متصل به هم که باز و بسته می شود و‬‫ قرآن را در موقع تلاوت روی آن می‌گذارند رحل
عمودی ۱۱ ترساننده هایل
عمودی ۱۱ رمق نا
عمودی ۱۲ پیشوا امام
عمودی ۱۲ فصل سرد زمستان
عمودی ۱۳ دلمک رتیلا
عمودی ۱۳ از احزاب معروف آلمان‬‫ که بعد از جنگ جهانی اول تشکیل و در سال ۱۹۴۵ میلادی‬‫ با شکست هیتلر منحل گردید نازی
عمودی ۱۴ راهبر و راهنما هادی
عمودی ۱۴ خوب نیکو
عمودی ۱۵ عضوی در صورت لب
عمودی ۱۵ زندگی حیات
عمودی ۱۵ درخت تسبیح یسر
عمودی ۱۶ تمام‬‫ و کامل تام
عمودی ۱۶ شهری در استان خوزستان بستان
عمودی ۱۷ پل مهمی در شمال‬‫ که از شاهکارهای پل‌سازی کشورمان محسوب می‌شود‬‫ ورسک
عمودی ۱۷ صندلی راحتی مبل
عمودی ۱۷ ضمیر وزنی من
عمودی ۱۸ کرانه و مرز حد
عمودی ۱۸ بهار ربیع
عمودی ۱۸ ‬‫مبارک و خجسته سعد
عمودی ۱۹ شرح و تعبیر بیان
عمودی ۱۹ از پرندگان وحشی و‬‫ حلال‌گوشت درنا
عمودی ۲۰ دخل و سود درامد
عمودی ۲۰ خوش‌خلق و نیک‌خوی ساویز


جواب مرحله ۳۴۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دارای وسعت و مساحت زیاد پهناور
افقی ۱ به نزد کسی آوردن حاضرکردن
افقی ۲ باران منجمد تگرگ
افقی ۲ از شاهان ساسانی قباد
افقی ۲ بزرگ و سرور کیا
افقی ۳ راه کوتاه ره
افقی ۳ قرین و نظیر همبر
افقی ۳ علم سرشماری امار
افقی ۳ صدای زنبور وز
افقی ۴ گودتر از چاله چاه
افقی ۴ سردادن سراندن
افقی ۴ مردن در حادثه هلاک
افقی ۵ هر لحظه هران
افقی ۵ رستنی گیاه
افقی ۵ مهر معروف مادری
افقی ۶ دومین ماه سال فرنگی فوریه
افقی ۶ موجود نامرئی جن
افقی ۶ مشترک مجله ابونه
افقی ۷ فرصت‌طلب رند
افقی ۷ به اندازه مک
افقی ۷ نوعی نشریه ادواری
افقی ۸ حرف پیروزی وی
افقی ۸ جمع نکته نکات
افقی ۸ دودل مردد
افقی ۸ فرد کس
افقی ۹ استانی در ایتالیا سالرنو
افقی ۹ شامل همه هر
افقی ۹ شهر آرزو امل
افقی ۱۰ کاخ و شهری در فرانسه ورسای
افقی ۱۰ پهلوان یل
افقی ۱۰ سرمه توتیا
افقی ۱۱ از انبیاء الهی الیاس
افقی ۱۱ لرزش و جنبش تکان
افقی ۱۱ تصویرگر راسم
افقی ۱۲ منسوب به تاتار تتری
افقی ۱۲ پایین‌ترین درجه‌دار نیروی انتظامی و شهربانی سابق پاسبان
افقی ۱۲ روستاهای بزرگ قرا
افقی ۱۳ نصف شانس! شا
افقی ۱۳ پایتخت لهستان ورشو
افقی ۱۳ گرز آهنی دبوس
افقی ۱۳ تیر پیکاندار یب
افقی ۱۴ ماچ بوس
افقی ۱۴ روبالشی متیل
افقی ۱۴ یغما غارت
افقی ۱۵ شهری در برزیل با محصول عمده قهوه سایوپولو
افقی ۱۵ رودی در افغانستان هریرود
عمودی ۱ بزاز پارچهفروش
عمودی ۱ قطع عملیات جنگی اتشبس
عمودی ۲ خوراک جگر گوسفند هارونی
عمودی ۲ رودی در چک ولتاوا
عمودی ۳ الفبای موسیقی نت
عمودی ۳ حافظه جانبی رایانه هارد
عمودی ۳ تخت شاهی، اورنگ سریر
عمودی ۳ نت آخر سی
عمودی ۴ مخفف آگاه اگه
عمودی ۴ ساز شاکی نی
عمودی ۴ پایتخت باهاما ناسایو
عمودی ۵ بندر رود راین ورمس
عمودی ۵ در یک کلاس همکلاس
عمودی ۵ نوعی سطح شیبدار رمپ
عمودی ۶ هر یک از دسته‌های آوندی در یک برگ رگبرگ
عمودی ۶ ادویه محبوب هندی‌ها کاری
عمودی ۶ زبان افغانستان پشتو
عمودی ۷ معمول و در گردش رایج
عمودی ۷ هزار کیلو تن
عمودی ۷ تفسیر سخن به مقصود اولی تاویل
عمودی ۸ ضد باطل حق
عمودی ۸ کتاب امیل زولا نانا
عمودی ۸ پمادی مسکن ویکس
عمودی ۸ خبر افشاگرانه لو
عمودی ۹ شهری در فارس اباده
عمودی ۹ لحظه دم
عمودی ۹ ناگزیر لابد
عمودی ۱۰ کفیل ضامن
عمودی ۱۰ از مواد دفعی بدن اوره
عمودی ۱۰ هوش و استعداد فوق‌العاده دارد نابغه
عمودی ۱۱ خرقه ردا
عمودی ۱۱ اقدام به کاری مبادرت
عمودی ۱۱ کاست نوار
عمودی ۱۲ ارمغان رهاورد
عمودی ۱۲ طرف ور
عمودی ۱۲ محرمانه سری
عمودی ۱۳ سخن بی‌پرده رک
عمودی ۱۳ علم غیر اکتسابی لدنی
عمودی ۱۳ نشیمنگاه خانه اتاق
عمودی ۱۳ خیس تر
عمودی ۱۴ سطح عمودی یا جانبی هر چیز دیواره
عمودی ۱۴ کلانتری کمیسری
عمودی ۱۵ ظرافت و باریکی نازکی
عمودی ۱۵ پایتخت پاکستان اسلاماباد


جواب مرحله ۳۴۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از آثار ناصر میرداماد ارادهوسرنوشت
افقی ۱ نت چهارم موسیقی فا
افقی ۲ ‬‫حزب هیتلر نازی
افقی ۲ از اسماء حسنی به معنای بزرگ کبیر
افقی ۲ حرکات‬‫ صورت میمیک
افقی ۳ رادار پرنده اواگس
افقی ۳ ایالتی در هند اسام
افقی ۳ نویسنده فرانسوی‬‫ کتاب «قرارداد اجتماعی» روسو
افقی ۴ آتش هیر
افقی ۴ ابزار ضربی موسیقی تنبک
افقی ۴ ‬‫مراسم بزرگداشت یادمان
افقی ۵ خار سر دیوار یز
افقی ۵ از شهرهای کردستان‬‫ قروه
افقی ۵ از خلفای عباسی مروان
افقی ۶ خدمتکار پیر دادا
افقی ۶ کم‌بها ارزان
افقی ۶ بوی رطوبت‬‫ نم
افقی ۷ بزرگ‌نمایی عکس اگراندیسمان
افقی ۷ مربوط به مقدار یا تعداد کمی
افقی ۸ کشور‬‫ مبارک یمن
افقی ۸ کارها امور
افقی ۸ مارک معروف لوازم صوتی و تصویری،‬‫ موبایل و لپتاپ سونی
افقی ۹ آفریده شدگان خلایق
افقی ۹ بعضی اوقات گاهی
افقی ۹ زمین‬‫ ورزش بوکس رینگ
افقی ۱۰ عدد حمام وان
افقی ۱۰ داستان بلند رمان
افقی ۱۰ ستون فقرات‬‫ مازه
افقی ۱۱ پیامک اس
افقی ۱۱ سنت ایین
افقی ۱۱ خواب کودکانه لالا
افقی ۱۱ من و شما ما
افقی ۱۲ درشت‬‫ ستبر
افقی ۱۲ قابله ماما
افقی ۱۲ چوب بلند اده
افقی ۱۳ ویران خراب
افقی ۱۳ مقتدا اسوه
افقی ۱۳ خیس نمناک
افقی ۱۴ محکمه باطنی وجدان
افقی ۱۴ امپراتور دیوانه روم باستان نرون
افقی ۱۴ از ایالت‌های آمریکا‬‫ ایوا
افقی ۱۵ بویایی شم
افقی ۱۵ از آثار میر سعید میر شکار‬ عشقدخترکهسار
عمودی ۱ فرشته آبها اناهیتا
عمودی ۱ رویا خوابخوش
عمودی ۲ خارشتر راویز
عمودی ۲ از میوه‌های‬‫ پرطرفدار تابستان گیلاس
عمودی ۲ سنگسار رجم
عمودی ۳ رنج و عذاب ازار
عمودی ۳ علاج درمان
عمودی ۳ ‬‫خوک وحشی ساد
عمودی ۴ خروس دیگ
عمودی ۴ شاعر پریشان قاانی
عمودی ۴ پیروان اتباع
عمودی ۵ ‬‫زدودن ستردن
عمودی ۵ نزدیک قریب
عمودی ۵ سایه‌گاه نش
عمودی ۶ قورباغه درختی وک
عمودی ۶ صحرای‬‫ اتمی آمریکا نوادا
عمودی ۶ فانی میرا
عمودی ۷ انگشت گواهی سبابه
عمودی ۷ مدفن ناصر خسرو‬‫ یمگان
عمودی ۷ مدرک سند
عمودی ۸ خود را به خطر انداختن ریسک
عمودی ۸ سدی در مصر اسوان
عمودی ۸ ‬‫تاریخ‌نویس مورخ
عمودی ۹ دیوار کوتاه نرا
عمودی ۹ دریای ترکیه مرمره
عمودی ۹ عالم الهی لاهوت
عمودی ۱۰ ‬‫اثری از بزرگ علوی میرزا
عمودی ۱۰ کبوتر صحرایی یمام
عمودی ۱۰ جنس به ظاهر قوی‬‫ نر
عمودی ۱۱ توانایی درک و تشخیص شم
عمودی ۱۱ زنان خوبرو اوانس
عمودی ۱۱ اکنون الان
عمودی ۱۲ ‬‫ترکش تیردان
عمودی ۱۲ گاو شخم‌زن ورزا
عمودی ۱۲ قمر ماه
عمودی ۱۳ از اسماء حسنی مومن
عمودی ۱۳ لقب کنیه
عمودی ۱۳ ‬‫همدم انیس
عمودی ۱۴ فدراسیون قایقرانی فیسا
عمودی ۱۴ شهری در استان اردبیل نمین
عمودی ۱۴ ‬‫معالجه مداوا
عمودی ۱۵ اقتصاد در گویش علمی اکونومی
عمودی ۱۵ مقصر‬ گناهکار


جواب مرحله ۳۴۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از آثار صادق هدایت افسانهافرینش
افقی ۱ ستون بدن پا
افقی ۲ تکه و قطعه‬‫ پاره
افقی ۲ شهر آبی اروپا ونیز
افقی ۲ نور ماه مهتاب
افقی ۳ زن پادشاه امیره
افقی ۳ نوعی سلاح آتشی‬‫ تفنگ
افقی ۳ زعفران رادن
افقی ۴ از شهرهای بوشهر دیر
افقی ۴ خواب شیرین رویا
افقی ۴ کشف ‬‫ماری کوری رادیوم
افقی ۵ قوم و طایفه ال
افقی ۵ ماهی فروش سماک
افقی ۵ تا زمانی که‬‫ مادام
افقی ۶ راکب سوار
افقی ۶ کوچه سرپوشیده کوتار
افقی ۶ دودمان ال
افقی ۷ از سبک‌های‬‫ نقاشی امپرسیونیسم
افقی ۷ مادربزرگ ننه
افقی ۸ فلز مادر اهن
افقی ۸ پوشاننده ساتر
افقی ۸ از شهرهای‬‫ خراسان سرخس
افقی ۹ زبانه کشیدن آتش لهبان
افقی ۹ گل عاشقان نرگس
افقی ۹ پست و‬‫ حقیر خوار
افقی ۱۰ قطب مثبت جریان برق اند
افقی ۱۰ خوردنی نوروزی اجیل
افقی ۱۰ ‬‫روز قیامت معاد
افقی ۱۱ ضمیر انگلیسی یو
افقی ۱۱ سوره هفتاد و سوم قرآن ‬‫کریم مرمل
افقی ۱۱ آراسته و مرتب منظم
افقی ۱۱ شخص کس
افقی ۱۲ خیره شدن تحیر
افقی ۱۲ زندانی‬‫ بندی
افقی ۱۲ نویسنده تخیلی فرانسه ورن
افقی ۱۳ لاستیک خودرو تایر
افقی ۱۳ فریاد‬‫ شادی هورا
افقی ۱۳ بافته شده منسوج
افقی ۱۴ شاعر و ادیب سخنور
افقی ۱۴ مشاهده کردن دیدن
افقی ۱۴ ‬‫سنگ طلق میکا
افقی ۱۵ نفس خسته هن
افقی ۱۵ نویسنده کتاب «من الخلق ‬‫الی الخلق» ملکالمتکلمین
عمودی ۱ کاخی در ایران اپادانا
عمودی ۱ فیلسوف چینی و مولف‬‫ کتاب «راه پرهیزگاری» لایوتسه
عمودی ۲ قوم و خویش فامیل
عمودی ۲ هلال ماهنو
عمودی ۲ شهر‬‫ آلمان اخن
عمودی ۳ تخت پادشاهی سریر
عمودی ۳ درجه بالاتر از سرلشکر سپهبد
عمودی ۳ انجیر‬‫ تین
عمودی ۴ از شهرهای آذربایجان شرقی اهر
عمودی ۴ سردار اشکانی که‬‫ کراسوس رومی را شکست داد سورنا
عمودی ۴ ناکام و نومید محروم
عمودی ۵ شیر‬‫ درنده هرماس
عمودی ۵ حزب هیتلر ناری
عمودی ۵ نقش هنرپیشه رل
عمودی ۶ خدای درویش هو
عمودی ۶ ‬‫گشادگی رگ‌های پا واریس
عمودی ۶ پارهای آتش جمره
عمودی ۷ عتیقه انتیک
عمودی ۷ ماده معطر‬‫ شیرینی وانیل
عمودی ۷ کتاب هندوها ودا
عمودی ۸ فدراسیون بین‌المللی فوتبال‬‫ فیفا
عمودی ۸ بازدید و وارسی کنترل
عمودی ۸ خط نابینایان بریل
عمودی ۹ از شهرهای همدان رزن
عمودی ۹ ‬‫باریکترین رگ مویرگ
عمودی ۹ همنشین منادم
عمودی ۱۰ شهری در اتریش گراتس
عمودی ۱۰ اسب‬‫ زرد رنگ سمند
عمودی ۱۰ الفبای موسیقی نت
عمودی ۱۱ بوی رطوبت نم
عمودی ۱۱ سقز فرنگی‬‫ ادامس
عمودی ۱۱ سترگ عظیم
عمودی ۱۲ رئیس بلدیه شهردار
عمودی ۱۲ سنگ مرمر رخام
عمودی ۱۲ سوره مورچه‬‫ نمل
عمودی ۱۳ از مهمترین روزنامه‌های انگلیسی به معنای «زمان»‬‫ تایم
عمودی ۱۳ از بنشن‌ها نخود
عمودی ۱۳ نیکوروی وسیم
عمودی ۱۴ شاگرد مغازه پادو
عمودی ۱۴ خبرگزاری‬‫ ایتالیا انسا
عمودی ۱۴ نشانی ترسیمی کروکی
عمودی ۱۵ از خطاطان مشهور ایرانی ابنمقله
عمودی ۱۵ از ‬‫شهرهای کرمان‬ رفسنجان


جواب مرحله ۳۴۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قلاب کمربند سگک
افقی ۱ تیم تبریزى لیگ برتر فوتبال‬‫ کشورمان تراکتورسازی
افقی ۲ عنوان سلاطین مغول ایلخان
افقی ۲ سیاهرگ ورید
افقی ۲ ‬‫سپیدى صبح فجر
افقی ۳ فرورفته قر
افقی ۳ تر و تازه ابدار
افقی ۳ پشت‌سر‬‫ ماورا
افقی ۴ آش هفتدانه دانکو
افقی ۴ فدراسیون جهانى بسکتبال فیبا
افقی ۴ ‬‫دختر مازندرانى کیجا
افقی ۵ پوشیده و پنهان مستتر
افقی ۵ هدایت کردن‬‫ ارشاد
افقی ۶ واله و عاشق شیدا
افقی ۶ درآمد نامشروع با امکانات دولتى رانت
افقی ۶ ‬‫ارتفاع بلندی
افقی ۷ از تیم‌هاى فوتبال اسپانیا بارسا
افقی ۷ گوشت بازوى‬‫ چارپایان سردست
افقی ۷ پول آلبانى لک
افقی ۸ پسر پور
افقی ۸ آنچه از توتون‬‫ و تنباکو استعمال مى‌شود دخانیات
افقی ۸ ظرف لباسشویى‬‫ طشت
افقی ۹ بله انگلیسى یس
افقی ۹ محل تولد امام زمان (ع) سامرا
افقی ۹ سرزمین‬ ‫خون و قیام کربلا
افقی ۱۰ نوعى پارچه نخى ظریف تترون
افقی ۱۰ از تیم‌هاى‬‫ فوتبال روسیه زسکا
افقی ۱۰ قوه حافظه یاده
افقی ۱۱ فرزندانى که از یک‬‫ پدر و مادر نیستند ناتنی
افقی ۱۱ زبانى از شاخه زبان‌هاى سامى‬‫ ارامی
افقی ۱۲ داراى درجه بالاتر از استوار در ارتش افسر
افقی ۱۲ رمانى‬‫ نوشته رضا امیرخانى ازبه
افقی ۱۲ هنرمند باهنر
افقی ۱۳ پایتخت مصر‬‫ قاهره
افقی ۱۳ شهرى در لرستان الشتر
افقی ۱۳ حس بویایى شم
افقی ۱۴ صد سال قرن
افقی ۱۴ ‬‫گاز لامپ‌هاى تبلیغاتى نیون
افقی ۱۴ مخترع برق ادیسون
افقی ۱۵ دریانورد‬‫ پرتغالى که از راه دریا به شبه‌قاره هند رسید واسکودوگاما
افقی ۱۵ میمون‬‫ در گویش عرب‌ها قرد
عمودی ۱ در سمت راست داماد مى‌ایستد ساقدوش
عمودی ۱ کش‌لقمه‬‫ پیتزا
عمودی ۱ مظهر وقار در میان پرندگان قو
عمودی ۲ اثرگذار گیرا
عمودی ۲ خشکى‬‫ یبوست
عمودی ۲ مستمندان فقرا
عمودی ۳ بز کوهى کل
عمودی ۳ مرطوب نمدار
عمودی ۳ دوره تجدید‬‫ حیات اروپا رنسانس
عمودی ۴ متواضع و فروتن خاکسار
عمودی ۴ بى‌خبر از پیاده‬‫ سواره
عمودی ۵ صندوق حمل جسد تابوت
عمودی ۵ پرده‌دارى خانه کعبه سدانت
عمودی ۵ ‬‫خودروى فرانسوى رنو
عمودی ۶ زیرک و سودجو رند
عمودی ۶ از امراض چشمى‬‫ تراخم
عمودی ۶ سیاره زهره ناهید
عمودی ۷ درختى با برگ‌هاى پنجه‌اى افرا
عمودی ۷ قلع‬‫ ارزیز
عمودی ۷ تکرار یک حرف وو
عمودی ۸ نابینایى کوری
عمودی ۸ میمون آدم‌نما نسناس
عمودی ۸ آواز‬‫ بلند بانگ
عمودی ۹ نوعى شیرینى تر
عمودی ۹ پیل الکتریکى باتری
عمودی ۹ سست و‬‫ تنبل کاهل
عمودی ۱۰ شهرى در مشرق آلمان ویمار
عمودی ۱۰ پایتخت سنگال داکار
عمودی ۱۰ ‬‫غذاى شب شام
عمودی ۱۱ بالاپوش بلند مردان قدیم ردا
عمودی ۱۱ شهرى در‬‫ استان آذربایجان شرقى شبستر
عمودی ۱۱ شروع، آغاز ابتدا
عمودی ۱۲ نمایندگى‬‫ وکالت
عمودی ۱۲ مرض بیماری
عمودی ۱۳ خلق کردن افریدن
عمودی ۱۳ پیشتاز لشکر طلایه
عمودی ۱۳ کام‬‫ سق
عمودی ۱۴ شیشه زجاج
عمودی ۱۴ خوشحال و شادمان دلشاد
عمودی ۱۴ روز قیامت نشور
عمودی ۱۵ زمین آذرى یر
عمودی ۱۵ برچسب اتیکت
عمودی ۱۵ رودى پر آب که به دریاچه‬‫ هامون مى‌ریزد هیرمند


جواب مرحله ۳۴۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تونل زیردریایی بین انگلستان و فرانسه مانش
افقی ۱ ماهی‌فروش سماک
افقی ۱ عتیقه انتیک
افقی ۲ برآورد تخمین
افقی ۲ چوب تراشی خراطی
افقی ۲ دیدار لقا
افقی ۳ جنس به ظاهر قوی! نر
افقی ۳ ‬‫بلا افت
افقی ۳ آشکار جلی
افقی ۳ چیره دست ماهر
افقی ۴ از درجات ارتشی سرتیپ
افقی ۴ رشته‌ای از ورزش‌های رزمی کوراش
افقی ۵ بخش سخت جلو و عقب خودرو که وظیفه‌اش‬‫ کاهش اثر ضربات وارده است سپر
افقی ۵ یواش ارام
افقی ۵ یار برهما در کلیله دمنه رای
افقی ۵ پیشوند نداری! بی
افقی ۶ صندوق حمایتی در برابر حوادث و بلایای طبیعی بیمه
افقی ۶ ‬‫آسمان کروب
افقی ۶ آزرده‌دل دلخون
افقی ۷ پایگاه اینترنتی سایت
افقی ۷ نوعی کفش ورزشی کتانی
افقی ۷ آغازیدن بدا
افقی ۸ نیم تنه مردانه کت
افقی ۸ شریک سهیم
افقی ۸ جاری روان
افقی ۸ خاندان ال
افقی ۹ ننر و بی‬‫مزه لوس
افقی ۹ خو گرفتن ایلاف
افقی ۹ قسمت درونی لاستیک خودرو تیوپ
افقی ۱۰ مقابل جزئیات کلیات
افقی ۱۰ میمنت تبرک
افقی ۱۰ شکسته مکسر
افقی ۱۱ عدد خیطی! سه
افقی ۱۱ لباس جنگ قدما زره
افقی ۱۱ حمله‬‫ کردن یورش
افقی ۱۱ حرف نهم الفبای یونانی یتا
افقی ۱۲ گردن‌بند ساخته شده از سکه مریمی
افقی ۱۲ بی باک شیردل
افقی ۱۳ سخت وخیم
افقی ۱۳ ابریشم ناخالص لاس
افقی ۱۳ لیست غذای رستوران منو
افقی ۱۳ ‬‫نت میانی! فا
افقی ۱۴ خطاب کردن ندا
افقی ۱۴ سرودخوان مترنم
افقی ۱۴ شکوه کردن گلایه
افقی ۱۵ گیاه رنگرزی روناس
افقی ۱۵ یار دیرین فرات! دجله
افقی ۱۵ از ظروف آزمایشگاهی‬ ارلن
عمودی ۱ درخور متناسب
عمودی ۱ مجموعه‌دار کلکسیونر
عمودی ۲ پایان اخر
عمودی ۲ از وسایل رنگ‌آمیزی پیستوله
عمودی ۲ آب دهان خدو
عمودی ۳ خیسی اندک نم
عمودی ۳ برودت سرما
عمودی ۳ بله ایتالیایی سی
عمودی ۳ وسط میان
عمودی ۴ شکاف‬‫ بزرگ شیار
عمودی ۴ صوت دعوت به سکوت هیس
عمودی ۴ شرم و حیا ازرم
عمودی ۵ پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی نفتا
عمودی ۵ معامله پایاپای تهاتری
عمودی ۵ فلز الکتریسیته! مس
عمودی ۶ ستون‬‫ خیمه تیرک
عمودی ۶ حرف دهن کجی! یی
عمودی ۶ اثری از شکسپیر هملت
عمودی ۷ مغز سر مخ
عمودی ۷ بوستانی در خیابان ولی عصر (عج) پارکملت
عمودی ۷ واحد طول انگلیسی‌ها یارد
عمودی ۸ ارزش‬‫ و احترام ارج
عمودی ۸ مردن موت
عمودی ۸ رنگ آرامش‌بخش ابی
عمودی ۸ ساز ضربی برنجی سنج
عمودی ۹ کاغذ نقشه‌کشی کالک
عمودی ۹ نام قدیم بابل بارفروش
عمودی ۹ خمیر بتونه مل
عمودی ۱۰ پرندگان طیور
عمودی ۱۰ دل‬‫آزار کهنه! نو
عمودی ۱۰ بزرگوار کریم
عمودی ۱۱ صوت ندا ای
عمودی ۱۱ با این املا هم سیستم خنک کننده موتور خودرو است رادیات
عمودی ۱۱ زهر تلخ شرنگ
عمودی ۱۲ ناراست مایل
عمودی ۱۲ نصف نیم
عمودی ۱۲ خمیده دولا
عمودی ۱۳ ‬‫سعی و پشتکار تلاش
عمودی ۱۳ مخفف خوب خب
عمودی ۱۳ نماینده وکیل
عمودی ۱۳ صد مترمربع ار
عمودی ۱۴ گریبان یقه
عمودی ۱۴ پایتخت مجارستان بوداپست
عمودی ۱۴ حیوانی عظیم‌الجثه و نام یکی از سوره‬‫های قرآن فیل
عمودی ۱۵ از درجات روحانیون مسیحی کاردینال
عمودی ۱۵ جاده آهنین!‬ راهاهن


جواب مرحله ۳۴۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پرنده‌ای کوچک و شکاری از‬‫ه‬‫ تیره عقابیان که بیشتر از گنجشک‬‫ تغذیه می‌کند قرقی
افقی ۱ نام مجموعه شعری‬‫ ‬‫از نظامی گنجوی شاعر پرآوازه‬‫ ایرانی‬‫ لیلیومجنون
افقی ۲ محبوب سلطان محمود ایاز
افقی ۲ ‬‫نویسنده کاتب
افقی ۲ منطقه‌ای ییلاقی در کرج‬‫ اسارا
افقی ۳ شترمرغ امریکایی ناندو
افقی ۳ ایوان رواق
افقی ۳ ‬‫پاک، پاکیزه‬‫ تمیز
افقی ۴ مقرر کردن وضع
افقی ۴ شهری در ایتالیا رم
افقی ۴ ‬‫یکی از پنج اصل دین نبوت
افقی ۴ زاپاس‬‫ یدک
افقی ۵ گیاه توخالی نی
افقی ۵ سکه طلای‬‫ قرن ۱۱ اشرفی
افقی ۵ مقداری از خمیر آرد‬‫ گندم که یک نان از آن بپزند‬‫ چونه
افقی ۶ پرنده صلح کبوتر
افقی ۶ یاریگر ناصر
افقی ۶ نت ششم‬‫ لا
افقی ۷ فوق بالا
افقی ۷ خوراکی از اسفناج بورانی
افقی ۷ اندام‬‫ پرواز پرنده‬‫ بال
افقی ۸ هادی فیزیکی رسانا
افقی ۸ گوالیدن نمو
افقی ۸ مثل‬‫ و مانند‬‫ همانا
افقی ۹ گروه مردم قوم
افقی ۹ دست درازی یازیدن
افقی ۹ وطن‬‫ میهن
افقی ۱۰ روستا ده
افقی ۱۰ به ‌معنی لقب کنیه
افقی ۱۰ بی‌جنبش ایستا
افقی ۱۱ خواهر ابجی
افقی ۱۱ یخ زده منجمد
افقی ۱۱ بالابر ماشین‬‫ جک
افقی ۱۲ کوهه موج
افقی ۱۲ میوه ساوه انار
افقی ۱۲ الهه خورشید رع
افقی ۱۲ قدرت‬‫ زور
افقی ۱۳ خدا الله
افقی ۱۳ یار همایون همای
افقی ۱۳ قایق مسابقه‬‫ کایاک
افقی ۱۴ چیزهای کمیاب و نادر نوادر
افقی ۱۴ جمع ناسک نساک
افقی ۱۴ ماده حلال رنگ‬‫ تینر
افقی ۱۵ سریالی پربیننده به کارگردانی فرج‌الله سلحشور با هنرنمایی به ‌یاد ماندنی‬‫ مصطفی زمانی یوسفپیامبر
افقی ۱۵ قابل دیدن‬ مریی
عمودی ۱ دستورها و احکام دولت و مجلس قانون
عمودی ۱ معالجه بیماری با نیروی الکتریسیته‬‫ برقدرمانی
عمودی ۲ از دروس ریاضی
عمودی ۲ پیشوا، مقتدا اسوه
عمودی ۲ شرکت صنایع سنگین سوئدی‬‫ ولوو
عمودی ۳ خشنود، راضی قانع
عمودی ۳ سخن کلام
عمودی ۳ گردهمایی برای گف‌وگو و رایزنی‬‫ اجلاس
عمودی ۴ استان کویری یزد
عمودی ۴ ماه هشتم از سال شمسی ابان
عمودی ۴ درون دهان کب
عمودی ۴ مقصود‬‫ هدف
عمودی ۵ مرکز لهستان ورشو
عمودی ۵ در این مکان اینجا
عمودی ۵ نوعی موسیقی اعتراضی با چاشنی طنز‬‫ رپ
عمودی ۶ اثر چربی لک
عمودی ۶ آراسته و منظم مرتب
عمودی ۶ آنکه عکس تو بنمود راست‬‫ ایینه
عمودی ۷ رفیق یک رنگ و موافق یار
عمودی ۷ شهری در قرقیزستان فرونزه
عمودی ۷ جمع امین‬‫ امنا
عمودی ۸ کشوری در شمال اروپا لتونی
عمودی ۸ پرتاب سنگ رمی
عمودی ۸ آیین‌ها‬‫ن‬‫ مراسم
عمودی ۹ ویران یباب
عمودی ۹ آبراهه فلزی از بام به زمین ناودان
عمودی ۹ ضایع، بیهوده‬‫ یاب
عمودی ۱۰ شهری در استان‬‫ خراسان رضوی قوچان
عمودی ۱۰ کشور‬ آفریقایی نیجر
عمودی ۱۰ آب شرعی کر
عمودی ۱۱ ضمیر جمع ما
عمودی ۱۱ وصیت و سفارش توصیه
عمودی ۱۱ وسیله‌ای برای تقویت شنوایی سمعک
عمودی ۱۲ پرش جست
عمودی ۱۲ مذکر نر
عمودی ۱۲ کشیده شده ممتد
عمودی ۱۲ رساتر و تمام‌تر اتم
عمودی ۱۳ قوه رشد نامیه
عمودی ۱۳ لازم بایا
عمودی ۱۳ کشوری در آفریقا زییر
عمودی ۱۴ سیاهرگ ورید
عمودی ۱۴ خانه و آشیانه لانه
عمودی ۱۴ مقابل پیری جوانی
عمودی ۱۵ رسته‌ای از حشرات نازکبالان
عمودی ۱۵ رجزخوانی در میدان مسابقه کرکری


جواب مرحله ۳۴۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بازیگر ستاره فیلم‌های اکشن‬ ‬‫هالیوود که در ۴۰ سالگی بر اثر‬‫تصادف درگذشت واکر
افقی ۱ اثر «تیم‬‫ فلش»‬‫ بیشازیکبشر
افقی ۲ طایفه‌ای از هند و اروپایی ارمن
افقی ۲ ‬‫پنجم عرب خامس
افقی ۲ سگی فضانورد‬‫ متعلق به اتحاد جماهیر ‬‫شوروی‬‫ لایکا
افقی ۳ گنجور بنام قارون
افقی ۳ سوار راکب
افقی ۳ کم‌اثر خفیف
افقی ۴ دشمن عدو
افقی ۴ گفتنی‬‫ شگف‌زده وا
افقی ۴ جمع رئیس روسا
افقی ۴ ‬‫نوعی خروس‬‫ تلا
افقی ۵ پیاپی هی
افقی ۵ جانی ادمکش
افقی ۵ جنبیدن‬‫ تحرک
افقی ۶ هویدا برملا
افقی ۶ گوناگونی تنوع
افقی ۶ حرف‬‫ هشتم‬‫ حا
افقی ۷ عضو دهان زبان
افقی ۷ گلی با نام‬‫ فرنگی امیلیا
افقی ۷ فریب‬‫ مکر
افقی ۸ گیاهی برای دام یونجه
افقی ۸ از گلها یاس
افقی ۸ ‬‫بی‌دین لاییک
افقی ۹ پرتاب سنگ رمی
افقی ۹ کشتی جنگی‬‫ تندرو ناوشکن
افقی ۹ ابزاری در خودرو‬‫ ترمز
افقی ۱۰ داغ کردن کی
افقی ۱۰ وسیله گوش کردن موزیک هدفن
افقی ۱۰ جمع وصیت‬‫ وصایا
افقی ۱۱ به معنی کاله افسر
افقی ۱۱ روشنایی صبح سپیده
افقی ۱۱ نفس چاق‬‫ هن
افقی ۱۲ پشیمانی ندم
افقی ۱۲ ستاره جدولی هالی
افقی ۱۲ آش با
افقی ۱۲ رشد‬‫ نمو
افقی ۱۳ قدرت یارا
افقی ۱۳ سرشت طینت
افقی ۱۳ تنبل‬‫ تناسا
افقی ۱۴ نمایندگی وکالت
افقی ۱۴ گیاهی مقدس در آیین زرتشت مورد
افقی ۱۴ بازگشت‬‫ ایاب
افقی ۱۵ نویسنده فرانسوی رمان ژوستین مارکیدوساد
افقی ۱۵ مقدار پول‬ مبلغ
عمودی ۱ پیشامد واقعه
عمودی ۱ از عناصر فلزی‬‫ زیرکونیوم
عمودی ۲ اختیاری ارادی
عمودی ۲ متعلق به سرزمینی که در آن زاده شده و پرورش یافته است بومی
عمودی ۲ ‬‫مرکز بنگلادش‬‫ داکا
عمودی ۳ خجالتی کمرو
عمودی ۳ مؤسس بانی
عمودی ۳ گذران زندگی‬‫ امرار
عمودی ۴ خودروی فرانسه رنو
عمودی ۴ مفصل و بند و میان بازو ارنج
عمودی ۴ دستگاه نساجی هف
عمودی ۴ یار دولک‬‫ الک
عمودی ۵ عدد ترتیبی نودم
عمودی ۵ علم اشکال هندسه
عمودی ۵ خط‌کش رسم تی
عمودی ۶ واژه تمجید بخ
عمودی ۶ درست‌نویسی املا
عمودی ۶ زیاده‌روی‬‫ افراط
عمودی ۷ همدم یار
عمودی ۷ ماشین باربر کامیون
عمودی ۷ میوه ترش و شیرین‬‫ لیمو
عمودی ۸ شمردن شمارش
عمودی ۸ سن ترکی یاش
عمودی ۸ از توابع مثلثاتی‬‫ سینوس
عمودی ۹ شهری در جنوب غرب تبریز اسکو
عمودی ۹ وسیله دیدن اجرام فضایی تلسکوپ
عمودی ۹ دیوار محکم‬ ترا
عمودی ۱۰ نوعی دسر یخ زده بستنی
عمودی ۱۰ بهره و سهم نصیب
عمودی ۱۰ درنده دد
عمودی ۱۱ دلیر یل
عمودی ۱۱ با حال آید احوال
عمودی ۱۱ ابزار ادات
عمودی ۱۲ قصر کاخ
عمودی ۱۲ خدای مصری رع
عمودی ۱۲ آینده اتیه
عمودی ۱۲ همه دارند نام
عمودی ۱۳ نام دیگر خوراک استیک بیفتک
عمودی ۱۳ فانی میرا
عمودی ۱۳ جانشین نایب
عمودی ۱۴ خوش‌اندام شکیل
عمودی ۱۴ فیلسوف، دانا حکیم
عمودی ۱۴ همسن همسال
عمودی ۱۵ تنها بازیکنی که در ۴ دوره جام‌جهانی با بازوبند کاپیتانی حضور داشته رافامارکز
عمودی ۱۵ انسان‌های بسیار باهوش نوابغ


جواب مرحله ۳۴۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بشارت‌دهنده مبشر
افقی ۱ جای عبادت منسک
افقی ۱ تالاب و آبگیر مرداب
افقی ۱ نمک‬‫ ایرانی نامیده می‌شد و در ایران و خاورمیانه قدیم بیشتر توسط‬‫ زرگران به کار می‌رفت بوره
افقی ۲ پرنده‌ای از تیره گنجشکان با پرهای ‬‫سبز رنگ و خاکستری توکا
افقی ۲ از ورزش‌های زمستانی اسکی
افقی ۲ همشیره خواهر
افقی ۲ ‬‫پوشیده نهان
افقی ۳ تنگه‌ای میان دریای مرمره و دریای سیاه که از‬‫ نظر حمل و نقل و بازرگانی دریایی و همچنین از لحاظ موقعیت‬‫ نظامی اهمیت دارد داردانل
افقی ۳ فلز سرخ مس
افقی ۳ عنصر شیمیایی ید
افقی ۳ در سال‬‫ ۱۳۸۳ به عنوان اولین پارک ملی دریایی ایران ثبت و اعلام ‬‫شد نایبند
افقی ۴ زادگاه نیما یوش
افقی ۴ سوسن کبود ایرسا
افقی ۴ اثری از مهرداد اوستا راما
افقی ۵ ‬‫دوازدهمین ماه سال سریانی ایلول
افقی ۵ طبیعت کیانا
افقی ۵ علف هزاربرگ بومادران
افقی ۶ گاز‬‫ تنفسی هوا
افقی ۶ از سبزیجات پیچ‌دار
افقی ۶ ناپدید کلم
افقی ۶ جگر سفید گم
افقی ۶ پدربزرگ ریه
افقی ۷ قسمتی از مناطق خودمختار قبایلی پاکستان که مردم‬‫ آن به زبان وزیرولا که شاخه‌ای از زبان ایرانی پشتوست سخن‬‫ می‌گویند وزیرستان
افقی ۷ عکس‌العمل واکنش
افقی ۷ در قدیم نام آن هگمتانه و پایتخت‬‫ مادها بود همدان
افقی ۸ مرگ وفات
افقی ۸ لباس بومی بانوان این شهر کردنشین‬‫ کشورمان بر خالف لباس سایر مناطق کردستان فاقد شال‬‫ است سنندج
افقی ۸ مبحثی در شیمی الی
افقی ۹ ریشه بیشتر ناهنجاری‌های‬‫ اجتماعی در اکثر جوامع بیکاری
افقی ۹ پارچه‌ای که از ابریشم و پشم بافته‬‫ باشند خز
افقی ۹ آب منجمد یخ
افقی ۹ پرآب‌ترین رود آسیای میانه که در آثار‬‫ اساطیری مرز ایران و توران بود امودریا
افقی ۱۰ سهل اسان
افقی ۱۰ اجبار و الزام وادار
افقی ۱۰ عالم‬‫ و دانشمند دانا
افقی ۱۰ ماهی در خزان ابان
افقی ۱۱ یک جزء از کلام کلمه
افقی ۱۱ حیله و مکر نیرنگ
افقی ۱۱ ‬‫مسافر سرزمین عجایب الیس
افقی ۱۱ آوازی بلند از سوز دل که حاکی از درد،‬‫ غم، غصه و شکایت باشد ناله
عمودی ۱ روش و اسلوب متد
عمودی ۱ غزال اهو
عمودی ۱ مخزن بنزین اتومبیل باک
عمودی ۲ اژدرمار بوا
عمودی ۲ درنده اما ظریف یوز
عمودی ۲ جناح لشکر یسل
عمودی ۳ سپاسگزاری شکر
عمودی ۳ ‬‫رسوب آب رودخانه لای
عمودی ۳ سقف دهان کام
عمودی ۴ دستگاه گیرنده امواج‬‫ که صوت را از فواصل دور ضبط و پخش کند رادیو
عمودی ۴ راهی و ارسال روانه
عمودی ۵ نخست اول
عمودی ۵ قطع مسافت سفر
عمودی ۶ دریای باریکی است میان فرانسه‬‫ و انگلستان مانش
عمودی ۶ مادر اسفندیار روئین‌تن کتایون
عمودی ۷ ذریه و فرزند نسل
عمودی ۷ قلعه‬‫ سرکوه کلات
عمودی ۷ حرف ندا ای
عمودی ۸ چوب تیز سک
عمودی ۸ محفوظ و مصون ایمن
عمودی ۸ به خواب‬‫ رفتن عضوی از بدن خدر
عمودی ۹ به عقیده قدما می توانست مس‬‫ را تبدیل به طلا کند کیمیا
عمودی ۹ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مدرن‬‫ فرانسوی
عمودی ۱۰ نگونسار سرنگون
عمودی ۱۰ جوی خون رگ
عمودی ۱۱ مغز سر مخ
عمودی ۱۱ واحد ‬‫پول تاجیکستان سامانی
عمودی ۱۲ خواب خوش رویا
عمودی ۱۲ بزرگ ده
عمودی ۱۳ عدل‬‫ و انصاف داد
عمودی ۱۳ آلیاژی مرکب از مس، قلع و روی برنج
عمودی ۱۳ دودمان ال
عمودی ۱۴ ‬‫نفس دردمند اه
عمودی ۱۴ روییدن و نمو رویش
عمودی ۱۴ فوری انی
عمودی ۱۵ دستور کار برنامه
عمودی ۱۵ ورم اماس
عمودی ۱۶ ولیکن اما
عمودی ۱۶ میوه آب‌دار دانه درشت هلو
عمودی ۱۷ پایه و ریشه بنیاد
عمودی ۱۷ ‬‫پهنه زمین میدان
عمودی ۱۸ بخشیدن وهب
عمودی ۱۸ زیرک و حیله‌گر رند
عمودی ۱۸ بهره حرام ربا
عمودی ۱۹ عضوی از بدن ران
عمودی ۱۹ کلمه استفهام ایا
عمودی ۱۹ موی گردن اسب یال
عمودی ۲۰ کشور عجایب هند
عمودی ۲۰ برکت سفره نان
عمودی ۲۰ پسوند ساختن قید از صفت انه


جواب مرحله ۳۵۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اسید کلریدریک جوهرنمک
افقی ۱ دو شب پیش از دیشب پسپریشب
افقی ۲ وسط میان
افقی ۲ از دیگران به زشتی یاد کردن بدگویی
افقی ۳ اولین کلمه آموزشی اب
افقی ۳ محلول دارویی که حلال آن الکل است تنتور
افقی ۳ گنج کنز
افقی ۳ استان زیارتی قم
افقی ۴ همنشین ندیم
افقی ۴ شهری در کردستان قروه
افقی ۴ غزلسرای رومی هوراس
افقی ۵ درنده گله گرگ
افقی ۵ بهداشت انگشتان و ناخن‌های پا پدیکور
افقی ۵ مشخص معین
افقی ۶ آزادی و نجات رهایی
افقی ۶ شبیه دس
افقی ۶ چاشنی سالاد سس
افقی ۶ دستگاه شالی کوبی دنگ
افقی ۷ دستکش شکارچیان باز نکاپ
افقی ۷ پایتخت تبت لهاسا
افقی ۷ حرف خطاب ای
افقی ۸ همت گماشتن اهتمام
افقی ۸ توجه کردن همراه با لطف التفات
افقی ۹ زائو ترسان ال
افقی ۹ تالاب ابگیر
افقی ۹ خانه‌های ریز عکس ترام
افقی ۱۰ رازقی سمن
افقی ۱۰ باران اندک رش
افقی ۱۰ شمای بیگانه یو
افقی ۱۰ تریاک افیون
افقی ۱۱ کم کرد کاست
افقی ۱۱ غیر مذهبی الحادی
افقی ۱۱ شهر مقدس عراق نجف
افقی ۱۲ پایتخت کانادا اتاوا
افقی ۱۲ اندامک نازک و درازی که از سطح سلول خارج می‌شود تاژک
افقی ۱۲ معجون جوش و خارش کهیر
افقی ۱۳ جین لی
افقی ۱۳ نوشابه قدیمی اسو
افقی ۱۳ گذاشتن نهادن
افقی ۱۳ پیشوند نفی نا
افقی ۱۴ از سوره‌های قرآن مجید ممتحنه
افقی ۱۴ اسرار رموز
افقی ۱۵ جلوتر پیشاپیش
افقی ۱۵ قتل از روی ترحم اتانازی
عمودی ۱ توریست جهانگرد
عمودی ۱ نرم‌تن دریایی دو کفه‌ای اسکالوپ
عمودی ۲ کیسه پول بدره
عمودی ۲ شهر مهم قزاقستان، پایتخت پیشین این کشور الماتی
عمودی ۳ غم و اندوه هم
عمودی ۳ بی‌همتا یگانه
عمودی ۳ از سور طولانی قرآن نسا
عمودی ۳ نوعی رنگ مو مش
عمودی ۴ آهنگ ریتم
عمودی ۴ یکانه یکتا
عمودی ۴ به همراه هم تواما
عمودی ۵ برکت سفره نان
عمودی ۵ فرستاده خدا، رسول پیامبر
عمودی ۵ جلگه وسیع استپ
عمودی ۶ انتقاد کننده منتقد
عمودی ۶ مراسم مهمانی پس از عروسی پاگشا
عمودی ۶ پیام الهی وحی
عمودی ۷ سیاهرگ ورید
عمودی ۷ ام‌الخبائث می
عمودی ۷ پارچه کهنه لت
عمودی ۷ سایه‌گاه نش
عمودی ۸ پایتخت بلژیک بروکسل
عمودی ۸ سریالی از سیروس مقدم ریحانه
عمودی ۹ تشک ماوس پد
عمودی ۹ خدای درویش هو
عمودی ۹ علامت جمع ها
عمودی ۹ کلمه واژه
عمودی ۱۰ قفل کمربند سگک
عمودی ۱۰ اتوبانی در تهران رسالت
عمودی ۱۰ فیلسوف فرانسوی قرن هفدهم دکارت
عمودی ۱۱ گیاهی معطر که دم لانه مار سبز می‌شود! پونه
عمودی ۱۱ ناپایدار در عقیده سسترای
عمودی ۱۱ درجه حرارت دما
عمودی ۱۲ ساقه زیرزمینی ریزوم
عمودی ۱۲ دربازکن برقی افاف
عمودی ۱۲ اینک کنون
عمودی ۱۳ تکرار حرف آخر یی
عمودی ۱۳ غرش ابر رعد
عمودی ۱۳ اسیدهای سازنده پروتئین‌ها امینه
عمودی ۱۳ بدنیا آوردن زا
عمودی ۱۴ شهری در خراسان رضوی قاینات
عمودی ۱۴ کندن و دور ریختن گیاه‌های هرزه وجین
عمودی ۱۵ اثری از خوزه ساراماگو نویسنده پرتقالی بلمسنگی
عمودی ۱۵ جدا از جمع و گروه انفرادی


جواب مرحله ۳۵۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قند سفید ابلوج
افقی ۱ راهبه سومعهنشین
افقی ۲ نقاش ارژنگ مانی
افقی ۲ بتی در عصر‬‫ جاهلیت منات
افقی ۲ زیرپوش بی‌آستین رکابی
افقی ۳ از سبکهای ادبی وریسم
افقی ۳ همراه‬‫ پیچ مهره
افقی ۳ بازگشت ایاب
افقی ۴ صندلی اسب زین
افقی ۴ از حروف مقطعه قرآن‬‫ کریم حم
افقی ۴ باایمان مومن
افقی ۴ شتر ابل
افقی ۵ اثر رطوبت نم
افقی ۵ نام دایه حضرت محمد (ص) حلیمه
افقی ۵ در امان ایمن
افقی ۶ نوعی سنگ قیمتی یاقوت
افقی ۶ بیماری کم‌خونی‬‫ انمی
افقی ۶ بخیه کن
افقی ۷ چوب سوزاندنی هیزم
افقی ۷ حامی هوادار
افقی ۷ ماتم سوگ
افقی ۸ اداره کننده مدیر
افقی ۸ ‬‫عرضه، پیشنهاد افر
افقی ۸ بانو خانم
افقی ۹ همنشین هوی های
افقی ۹ زیبایی‌شناسی استتیک
افقی ۹ ‬‫گواه شاهد
افقی ۱۰ بویایی شم
افقی ۱۰ بعل شوهر
افقی ۱۰ با وقار سنگین
افقی ۱۱ نان خرد شده در آبگوشت‬‫ تریت
افقی ۱۱ فرشته مهر و محبت میترا
افقی ۱۱ شهر توت کن
افقی ۱۲ میانه بدن کمر
افقی ۱۲ کشاورز زارع
افقی ۱۲ ‬‫شماره ماه سی
افقی ۱۲ مرزبان کیا
افقی ۱۳ شلوار کوتاه تنکه
افقی ۱۳ شیوه و روش روال
افقی ۱۳ جمع‬‫ مرهم مراهم
افقی ۱۴ حریص ازمند
افقی ۱۴ همداستان مجنون لیلی
افقی ۱۴ خطاب بی‌ادبانه‬‫ اهای
افقی ۱۵ والا بلندمرتبه
افقی ۱۵ کومه‬ الونک
عمودی ۱ معلم اموزنده
عمودی ۱ از آثار سهراب سپهری هشتکتاب
عمودی ۲ فلزی نقره‌ای ‬‫نسبتا نرم و سمی که برای اکسیژن‌زدایی به کار می‌رود باریم
عمودی ۲ ‬‫کبوتر صحرایی یمام
عمودی ۲ خانه منزل
عمودی ۳ بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی‬‫ لنین
عمودی ۳ اهل شهر بادگیرها یزدی
عمودی ۳ از شهرهای گلستان ترکمن
عمودی ۴ یار رامین ویس
عمودی ۴ ‬‫طرفدار حامی
عمودی ۴ تباهی شر
عمودی ۴ کشور عجایب هند
عمودی ۵ گوسفند لاغر محلق
عمودی ۵ خارشتر راویز
عمودی ۵ ‬‫خون دم
عمودی ۶ فاکهه میوه
عمودی ۶ نام سازی سهتار
عمودی ۷ بت سنم
عمودی ۷ پی‌درپی متواتر
عمودی ۷ نوعی شیرینی‬‫ رولت
عمودی ۸ ترس واهمه
عمودی ۸ بیماری گیاهان افت
عمودی ۸ عیب‌ها معایب
عمودی ۹ قطار زیرزمینی مترو
عمودی ۹ ‬‫از گل‌های آپارتمانی ادریسی
عمودی ۹ پرستار و مربی کودک لله
عمودی ۱۰ بدرستی‬‫ که همانا
عمودی ۱۰ از القاب اشرافی زنان اروپا کنتس
عمودی ۱۱ شامل همه می‌شود هر
عمودی ۱۱ ‬‫یک‌دوم چهره نیمرخ
عمودی ۱۱ آرایش هنرپیشه گریم
عمودی ۱۲ شهر نیروگاه نکا
عمودی ۱۲ ماه‬‫پنجم میلادی می
عمودی ۱۲ جمع شیء اشیا
عمودی ۱۲ خر و پف رال
عمودی ۱۳ لایق و درخور شایان
عمودی ۱۳ ‬‫سرنیزه سنان
عمودی ۱۳ سبزی سالاد کاهو
عمودی ۱۴ خراب و ویران یباب
عمودی ۱۴ آلونک و کپر کومه
عمودی ۱۴ ‬‫مجموعه سیارات منظومه شمسى کیهان
عمودی ۱۵ فیلمی از فریتز لانگ‬‫ نیبلونگ
عمودی ۱۵ علم حرکت اجسام‬ دینامیک


جواب مرحله ۳۵۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آرزوی بزرگ ارمان
افقی ۱ میکروب‌زدایی پاستوریزه
افقی ۲ نقشه‌کش رسام
افقی ۲ ‬‫رفت و آمد تردد
افقی ۲ جوجه تیغی راورا
افقی ۳ ببرهای سریلانکا تامیل
افقی ۳ پروتئین‬‫ گیاهی سویا
افقی ۳ جان‌پناه سنگر
افقی ۴ درس خوانده قدیمی ملا
افقی ۴ مساوی عامیانه‬‫ یر
افقی ۴ آشیانه پرندگان شکاری اموت
افقی ۴ علامت مخصوص کارخانه ارم
افقی ۵ ‬‫اسب تبریزی ات
افقی ۵ گروهی از مردم جماعت
افقی ۵ روح و جان روان
افقی ۶ آفریده‬‫شدگان خلایق
افقی ۶ ماه تمام ایبک
افقی ۶ نفس خسته هن
افقی ۷ قدرت و توان یارا
افقی ۷ پیشرو ‬‫و طلایه جلودار
افقی ۷ بیسواد قدیمی امی
افقی ۸ گل زرد رنگ لادن
افقی ۸ درخت کنار‬‫ سدر
افقی ۸ فریاد شادی هورا
افقی ۹ قلاب آهنی اکج
افقی ۹ ثروت و سرمایه دارایی
افقی ۹ مشک‬‫خالص ادمن
افقی ۱۰ بی‌مهار ول
افقی ۱۰ نام پدر ابراهیم (ع) تارخ
افقی ۱۰ پادگان نظامی‬‫ ساخلو
افقی ۱۱ سرگشته شدن حیرت
افقی ۱۱ خبرگزاری دانشجویان ایسنا
افقی ۱۱ در هم‬‫ پیچیدن لف
افقی ۱۲ نوشابه گازدار قدیمی اسو
افقی ۱۲ خشک یابس
افقی ۱۲ بالابر ماشین‬‫ جک
افقی ۱۲ بزرگتر از روستا شهر
افقی ۱۳ سخن‌چین نمام
افقی ۱۳ خوابیده نایم
افقی ۱۳ بیرون کردن‬‫ اخراج
افقی ۱۴ پایتخت مالت والتا
افقی ۱۴ رشوه دهنده راشی
افقی ۱۴ خبرگزاری ایتالیا انسا
افقی ۱۵ از‬‫نقاشان نامی ایران سعیدقادری
افقی ۱۵ همقدم‬ همگام
عمودی ۱ نوعی غسل ارتماسی
عمودی ۱ از سیارات منظومه شمسی اورانوس
عمودی ۲ ‬‫پیامبرى رسالت
عمودی ۲ کشف رازی الکل
عمودی ۲ پایکوبی و دست‌افشانی صوفیان‬‫ سماع
عمودی ۳ قابله ماما
عمودی ۳ مالیات خراج
عمودی ۳ پیرامون و گرداگرد حوالی
عمودی ۴ خواندن و نوشتن‬‫ نمی‌داند امی
عمودی ۴ میرغضب جلاد
عمودی ۴ چای خارجی تی
عمودی ۴ شیوه فرنگی متد
عمودی ۵ ‬‫پایتخت پرو لیما
عمودی ۵ فقر و بی‌چیزی نداری
عمودی ۵ سفید ترکی اق
عمودی ۶ مرسوم و‬‫ متداول رایج
عمودی ۶ نام برادر داریوش هخامنشی ارتان
عمودی ۷ دستگاه فشار پرس
عمودی ۷ ‬‫از آثار سهروردی عقلسرخ
عمودی ۷ سرد بارد
عمودی ۸ وسایل ادوات
عمودی ۸ کتاب هندوها ودا
عمودی ۸ نام‬‫ سپاهى در انگلستان اسیار
عمودی ۹ فلزی نرم و سبک سدیم
عمودی ۹ از گلهای‬‫ آپارتمانی ادریسی
عمودی ۹ شیوه و روش مشی
عمودی ۱۰ جد مادری حضرت سلیمان (ع) اوریا
عمودی ۱۰ تیر پیکاندار یاسج
عمودی ۱۱ پر حرفی ور
عمودی ۱۱ کیسه شکارچی توبره
عمودی ۱۱ سردی‬‫ مطبوع خنکا
عمودی ۱۲ واحد شمارش احشام راس
عمودی ۱۲ صدمه و آسیب اک
عمودی ۱۲ بلند‬‫مرتبه والا
عمودی ۱۲ نپخته خام
عمودی ۱۳ کشور فلاسفه یونان
عمودی ۱۳ زبان مردم پاکستان‬‫ اردو
عمودی ۱۳ سم و زهر شرنگ
عمودی ۱۴ طلاساز زرگر
عمودی ۱۴ شاعر تبریزی همام
عمودی ۱۴ پایتخت تبت‬‫ لهاسا
عمودی ۱۵ هماهنگی هارمونی
عمودی ۱۵ بدعاقبت‬ نافرجام


جواب مرحله ۳۵۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بى‌هوشى کما
افقی ۱ سزاوار لایق
افقی ۱ شهرى در ساحل غربى‬‫ دریاى خزر استارا
افقی ۲ انبرک جراحى پنس
افقی ۲ بى‌نظیر بیتا
افقی ۲ الماس‬‫ درخشنده برلیان
افقی ۳ چند کلمه کلمات
افقی ۳ از هفت سین نوروزى سمنو
افقی ۳ ‬‫عملى در وضو مسح
افقی ۴ اصطلاحى در فوتبال دریبل
افقی ۴ مونس همدم
افقی ۴ ‬‫برجسته و ممتاز شاخص
افقی ۵ لبخند زننده متبسم
افقی ۵ پوسیده فاسد
افقی ۶ براى‬‫ برآورده شدن حاجت به ضریح مى‌بندند دخیل
افقی ۶ دانه‌هاى ‬‫خوراکى مانند عدس و لوبیا بنشن
افقی ۶ صافى فیلتر
افقی ۷ مخفف اگر‬‫ ار
افقی ۷ میسر بودن امکان
افقی ۷ بسته شده مسدود
افقی ۸ تندى و تیزى شدت
افقی ۸ شیوه‬‫ نوشتن کلمات رسمالخط
افقی ۸ قلعه مستحکم ارگ
افقی ۹ محل ذخیره کالا‬‫ انبار
افقی ۹ همشیره خواهر
افقی ۹ بله انگلیسى یس
افقی ۱۰ تیره روز بدبخت
افقی ۱۰ جنگ و‬‫ کارزار قتال
افقی ۱۰ گردهمایى نشست
افقی ۱۱ پخته شده در آب
افقی ۱۱ شیفته‬‫ و عاشق ابپز
افقی ۱۲ گاه از روزگار بعضىها در مى‌آورند!‬‫ دمار
افقی ۱۲ از خون شهیدان وطن ... دمیده لاله
افقی ۱۲ فتنه و آشوب‬‫ غایله
افقی ۱۳ رنگ خون سرخ
افقی ۱۳ بخشى از اندام گیاه ساقه
افقی ۱۳ هواپیماى‬‫ دربستى چارتر
افقی ۱۴ تاثرانگیز اسفناک
افقی ۱۴ دل‌انگیز جالب
افقی ۱۴ مکافات عمل‬‫ سزا
افقی ۱۵ خوش رفتارى ملایمت
افقی ۱۵ آسیاب آشپزخانه هاون
افقی ۱۵ زبانه آتش لهب
عمودی ۱ بهت و حیرت کپ
عمودی ۱ برادر داداش
عمودی ۱ کتابى نوشته بزرگ‬‫ علوى بادسام
عمودی ۲ از فرشتگان شب اول قبر منکر
عمودی ۲ سومین ماه‬‫ بهارى خرداد
عمودی ۲ فرستاده خدا مرسل
عمودی ۳ نقش و نگارهایى مرکب از‬‫خطوط منحنى مارپیچ اسلیمی
عمودی ۳ جزایر دوگانه خلیج فارس‬‫ تنب
عمودی ۳ پنهان کردن اخفا
عمودی ۴ دچار مبتلا
عمودی ۴ حالت گازى آب بخار
عمودی ۴ ساز‬‫ استاد حسن ناهید نی
عمودی ۵ سرشار و لبریز لبالب
عمودی ۵ چند مرتبه مراتب
عمودی ۵ ‬‫جد رستم در شاهنامه سام
عمودی ۶ نشانه ایت
عمودی ۶ سهل‌انگار و‬‫ سربه‌هوا سبکسر
عمودی ۶ ذرات ویژه موجود در خون پلاکت
عمودی ۷ نشانه مصدر‬‫ جعلى یت
عمودی ۷ داراى اسم مشترک همنام
عمودی ۷ سرباز روس تزارى‬‫ قزاق
عمودی ۸ پسر امام حسن (ع) و شهید کربلا قاسم
عمودی ۸ معرفت شناخت
عمودی ۸ شیوه‬‫ تلفظ لهجه
عمودی ۹ آرامگاه مدفن
عمودی ۹ نفس سرزنش کننده آدمى لوامه
عمودی ۹ دو یار‬‫ هم‌قد اا
عمودی ۱۰ حوض کم‌عمق تزیینى ابنما
عمودی ۱۰ ناسازگار مخالف
عمودی ۱۰ ‬‫برنج پخته آبکش شده چلو
عمودی ۱۱ درخت همیشه سبز سرو
عمودی ۱۱ گفته‬‫یا نوشته‌اى بر پایه استدلال‌هاى نادرست سفسطه
عمودی ۱۱ سوره‬‫ شصت و چهارم قرآن تغابن
عمودی ۱۲ گیره سر دخترانه تل
عمودی ۱۲ سخت ‬‫و محکم شدید
عمودی ۱۲ نقاش فرانسوى تابلوى «صبحانه قایقران‌ها» رنوار
عمودی ۱۳ اشاره ایما
عمودی ۱۳ پرچم لوا
عمودی ۱۳ غذایى از مرغ آغشته به آرد سوخارى‬‫ شنیتسل
عمودی ۱۴ غیر قابل تغییر راسخ
عمودی ۱۴ درس دادن تدریس
عمودی ۱۴ ارتعاش لرزه
عمودی ۱۵ مختص بودن‬‫ چیزى به کسى انحصار
عمودی ۱۵ پهنه گستره
عمودی ۱۵ گاه از سرچشمه گل‌آلود است اب


جواب مرحله ۳۵۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حمل ونقل بین‌المللی کالا ترانزیت
افقی ۱ بی‌چارگى استیصال
افقی ۲ خانه تابستانی ویلا
افقی ۲ کمیسر کلانتر
افقی ۲ فرزند اناث دخت
افقی ۳ ابزار جنگی قدما فلاخن
افقی ۳ دانه معطر هل
افقی ۳ نوعی‬‫ هواپیمای جنگنده روسی میگ
افقی ۳ انتها ته
افقی ۴ روش
افقی ۴ بنیان نمط
افقی ۴ مردی که پلکش شکافته شده باشد اس
افقی ۵ ماه قمر
افقی ۵ عامر ابادگر
افقی ۵ از لوازم تحریر تراش
افقی ۶ ‬‫وسایل الات
افقی ۶ آهنگساز خنیاگر
افقی ۶ گشادی سعه
افقی ۷ از زیراندازها جاجیم
افقی ۷ ضمیر وزنی! من
افقی ۷ سلسله کریم خانی! زند
افقی ۸ ازحواس پنجگانه بساوایی
افقی ۸ سیستم عامل نوظهور‬‫ موفقى در صنعت تلفن همراه اندروید
افقی ۹ کشور اینکاها
افقی ۹ نت بیمار پرو
افقی ۹ «صوت راندن بی ادبانه» «صوت تعجب خانمانه»! سل
افقی ۱۰ ‬‫جوانمرد راد
افقی ۱۰ سنین سالیان
افقی ۱۰ صفتی برای باد وزان
افقی ۱۱ روشنایی ینگه
افقی ۱۱ ماه یازدهم میلادی نوامبر
افقی ۱۱ شدیدتر اشد
افقی ۱۲ فرار کردن گریز
افقی ۱۲ عید ویتنامی تت
افقی ۱۲ طایفه‬‫ ایل
افقی ۱۳ بز کوهی کل
افقی ۱۳ غذای تزریقی! سرم
افقی ۱۳ عنصر شیمیایی ید
افقی ۱۳ بروز دادن ابراز
افقی ۱۴ واحد مسافت دریایی میل
افقی ۱۴ اجداد نیاکان
افقی ۱۴ مرغزار النگ
افقی ۱۵ به خدمت‬‫ گرفتن استخدام
افقی ۱۵ کنایه از آدم خوشرو است‬ گشادهرو
عمودی ۱ فیلمی محصول ۱۳۸۶ به کارگردانی محمد حسین لطیفی توفیقاجباری
عمودی ۱ حالت بی‌هوشی کما
عمودی ۲ جاده آهنین! ریل
عمودی ۲ شیره چغندر قند ملاس
عمودی ۲ ‬‫استعمار پیر انگلیس
عمودی ۳ از ادات استثنا الا
عمودی ۳ لقب اشرافی هندی راجا
عمودی ۳ غیر دگر
عمودی ۳ لنگه در لت
عمودی ۴ خسیس خشکش را دارد ناخن
عمودی ۴ قسمت درونی لاستیک تیوپ
عمودی ۴ ‬‫صوت دعوت به سکوت هیس
عمودی ۵ ظاهر ساختمان نما
عمودی ۵ الهه جنگ روم باستان مارس
عمودی ۵ بخشی از خاک کرمان را شامل می شود زرند
عمودی ۶ طلایه‌دار‬‫ اعداد! یک
عمودی ۶ آشپزی کردن طبخ
عمودی ۶ پول کشور اژدها! یوان
عمودی ۶ نفی از آمدن میا
عمودی ۷ دام تله
عمودی ۷ بیماری ارثی کم خونی انمی
عمودی ۷ کویر مرکزی ایران لوت
عمودی ۷ عزیز عرب‬‫ ام
عمودی ۸ با این املا هم نوعی چراغ نفتی قدیمی است الادین
عمودی ۸ عصب نسایی بزرگ سیاتیک
عمودی ۹ لحظه ان
عمودی ۹ نوعی بازی الکترونیکی سگا
عمودی ۹ دردها الام
عمودی ۹ ‬‫«سگ» در گویش بر و بچه‌های لندنی! داگ
عمودی ۱۰ ظلم و جور ستم
عمودی ۱۰ فصاد رگزن
عمودی ۱۰ خبر دادن نبا
عمودی ۱۰ سایه نش
عمودی ۱۱ رستوران فرنگی تریا
عمودی ۱۱ ابزار کار نجار و‬‫ آشپز رنده
عمودی ۱۱ دورویی ریا
عمودی ۱۲ چرخیدن گشت
عمودی ۱۲ راه فرار دررو
عمودی ۱۲ نمدفروش لباد
عمودی ۱۳ عدد قرن! صد
عمودی ۱۳ واهمه ترس
عمودی ۱۳ روادید ویزا
عمودی ۱۳ تقویت امواج رادیویی رله
عمودی ۱۴ نوآوری اختراع
عمودی ۱۴ ‬‫آهسته یواش
عمودی ۱۴ نانجیب انر
عمودی ۱۵ تکه پارچه لته
عمودی ۱۵ از فعالین مبارزات مسلحانه در زمان پهلوى دوم و عضو هیأت‌هاى موتلفه اسلامى‬ شهیداندرزگو


جواب مرحله ۳۵۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خوراکی مقوی برای صبحانه حلواشکری
افقی ۱ ‬‫‌‬‫سرمشق، اساس‬‫ سرلوحه
افقی ۲ گل و لای لجن
افقی ۲ نهر جویبار
افقی ۲ اصل، مبدأ‬‫ منشا
افقی ۳ از حروف انگلیسی یو
افقی ۳ اسم مصدر از ‬‫باریدن بارش
افقی ۳ اهلی رام
افقی ۳ یاری‬‫ کمک
افقی ۴ چیزهایی که در یکجا گرد آورده‬‫ باشند مجموعه
افقی ۴ گزارش راپرت
افقی ۴ خط‌کش رسم تی
افقی ۵ دست گره ‌کرده مشت
افقی ۵ هدیه دادن اهدا
افقی ۵ ‬‫حرف گزینش‬‫ یا
افقی ۶ شهد شیرین شیره
افقی ۶ روز اول هفته ‬‫ شنبه
افقی ۶ مبارز‬‫ جنگجو
افقی ۷ کم‌رنگ مل
افقی ۷ ردیاب رادار
افقی ۷ اعانت و ‬‫یاری‬‫ همراهی
افقی ۸ مدت زندگی عمر
افقی ۸ دوست بدبوی ‬‫پیاز سیر
افقی ۸ منفک سوا
افقی ۸ چهارمین فیلم‬‫ سینمایی عبدالرضا کاهانی و ساخت‬‫ سال ۱۳۸۸ هیچ
افقی ۹ گونه‌ای دیگر نشان دادن وانمود
افقی ۹ انگل ‬‫ طفیلی
افقی ۹ عمل نفس کشیدن‬‫ دم
افقی ۱۰ ساختاری در دیوار اتاق و ساختمان پنجره
افقی ۱۰ قشر لایه
افقی ۱۰ تفرج و تماشا‬‫ تفنن
افقی ۱۱ چیز شی
افقی ۱۱ تولید کننده مولد
افقی ۱۱ پیروزی و ظفر‬‫ ویل
افقی ۱۲ تعجب خانمانه وا
افقی ۱۲ دومین شهر بزرگ و پرجمعیت استان هرمزگان میناب
افقی ۱۲ نصف‬‫ یک حجم مدور‬‫ نیمکره
افقی ۱۳ دستاویز اتو
افقی ۱۳ از حبوب ماش
افقی ۱۳ عضو تفنگ ماشه
افقی ۱۳ ضمیر بیگانه‬‫ وو
افقی ۱۴ ناشناس نکره
افقی ۱۴ آموزه دکترین
افقی ۱۴ قصد، آهنگ‬‫ نیت
افقی ۱۵ گدای سمج هادوری
افقی ۱۵ ملی پوش استقلال و از بهترین بازیکنان کشورمان در جام‬‫ جهانی ۲۰۱۴ تیموریان
عمودی ۱ غذای سنتی سفره افطار حلیم
عمودی ۱ مثنوی اهلی شیرازی در طریقت عارفان و صوفیان‬‫‌‬‫ شمعوپروانه
عمودی ۲ یکدنده لجوج
عمودی ۲ ضرب شمشیر یلمان
عمودی ۲ تکیه کردن‬‫‌‬‫ اتکا
عمودی ۳ درخت سایه‌گستر ون
عمودی ۳ گذرگاه ممر
عمودی ۳ آزردگی رنجش
عمودی ۳ دعای زیر لب‬ ورد
عمودی ۴ هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت بوشهر
عمودی ۴ مادر حضرت عیسی (ع) مریم
عمودی ۴ ‬‫فریاد تحقیرآمیز‬‫ هو
عمودی ۵ دلیری شجاعت
عمودی ۵ نمونه اسوه
عمودی ۵ دریا‬‫ یم
عمودی ۶ آتشگاه آهنگر کوره
عمودی ۶ سخت، محکم شدید
عمودی ۶ جارزننده‬‫ منادی
عمودی ۷ محاسن ریش
عمودی ۷ از میوه‌های درختی انار
عمودی ۷ افشرده آلو لواشک
عمودی ۸ تیر پیکاندار یب
عمودی ۸ طبق اصل صد و دهم فرماندهی کل نیروهای مسلح از وظایف‬‫ ایشان است رهبر
عمودی ۸ خواهان طالب
عمودی ۸ عید ویتنامی‬‫ تت
عمودی ۹ قصد و آهنگ اراده
عمودی ۹ رنگ پاکی سفید
عمودی ۹ لوله گوارشی‬‫ مری
عمودی ۱۰ همه جای بدن سراپا
عمودی ۱۰ وسیله ‬‫ذوب لحیم هویه
عمودی ۱۰ خوابیده‬ نایم
عمودی ۱۱ تلخ مر
عمودی ۱۱ به طور حتم کمال بر آن ترجیح دارد جمال
عمودی ۱۱ خدای هندی ویشنو
عمودی ۱۲ تکیه دادن لم
عمودی ۱۲ حلال رنگ تینر
عمودی ۱۲ گوهر یکتا و بی‌مانند یتیمه
عمودی ۱۳ یکی از محله‌های قدیمی و سرسبز شمال تهران ونک
عمودی ۱۳ مطلع اگاه
عمودی ۱۳ چوب تنبیهی در مدارس قدیم فلک
عمودی ۱۳ گیاه توخالی نی
عمودی ۱۴ بزرگی، حیا حشمت
عمودی ۱۴ پرش جهیدن
عمودی ۱۴ آرزوی خیالی رویا
عمودی ۱۵ نوعی ورزش گروهی هاکیرویچمن
عمودی ۱۵ خوش قد و قامت هوتن


جواب مرحله ۳۵۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مننژ امالرقیق
افقی ۱ نظری‬‫‌‬‫ تیوریک
افقی ۲ باطل کردن فسخ
افقی ۲ شهری در‬‫ استان سیستان و بلوچستان سراوان
افقی ۲ ‬‫شادمانی‬‫ مسرت
افقی ۳ لنگ می‌زند شل
افقی ۳ نام تایسون‬‫ ‬‫مشتزن بازنشسته و یکی از‬‫ مشهورترین شخصیت‌های‬‫ ‬‫ورزشی دنیا مایک
افقی ۳ حرکت قلب‬‫ نبض
افقی ۳ اصطلاحی که برای نامیدن‬‫ کشورهای عمده تولید کننده نفت‬‫ که در منطقه خاورمیانه و شمال‬‫آفریقا قرار دارند به کار می‌رود‬‫ منا
افقی ۴ توهم خطرناک امرانه
افقی ۴ پرش جهیدن
افقی ۴ ماه ‬‫سریانی‬‫ اب
افقی ۵ روشنی سنا
افقی ۵ حفظ و حمایت پناه
افقی ۵ ‬‫پوستین‬‫ وت
افقی ۶ قاتل جانی
افقی ۶ روستایی است از توابع‬‫ بخش لاریجان شهرستان آمل پلور
افقی ۶ ‬‫شهری در ژاپن‬‫ کیوتو
افقی ۷ تیر پیکاندار یب
افقی ۷ سد جاجرود‬‫ لتیان
افقی ۷ کارشناسی‬‫ لیسانس
افقی ۸ نمونه خروار مشت
افقی ۸ درخت هندی بان
افقی ۸ فاضلاب اگو
افقی ۸ آهنگ‬‫ نیت
افقی ۹ شهری در استان سیستان و بلوچستان زاهدان
افقی ۹ فزونی‌ها مزایا
افقی ۹ عضو حیوانات دم
افقی ۱۰ از معروف‌ترین نقاشان هلندی دوره باروک ورمیر
افقی ۱۰ نغمه‌خوانی ترنم
افقی ۱۰ زادبوم‬ میهن
افقی ۱۱ پایین چاه تگ
افقی ۱۱ کاغذ ضخیم مقوا
افقی ۱۱ نوعی ژن‬‫ الل
افقی ۱۲ خط‌کش معروف تی
افقی ۱۲ مظهر مکر و حیله روباه
افقی ۱۲ برابری‬ مساوات
افقی ۱۳ از اعداد ترتیبی سوم
افقی ۱۳ بدهی قرض
افقی ۱۳ ساز معروف ارامنه توتک
افقی ۱۳ شمار‬‫ مر
افقی ۱۴ خانه ییلاقی زیبا ویلا
افقی ۱۴ گدای سمج هادوری
افقی ۱۴ نمک‬‫ ملح
افقی ۱۵ ذره خنثی نوترون
افقی ۱۵ نام دیگر اختلال آمبلوپی (Amblyopia) تنبلیچشم
عمودی ۱ فاش نمودن افشا
عمودی ۱ به همراه فرانسیس کریک و موریس ویلکینز نقشی مهم در‬‫‌‬‫ کشف ساختار مولکولی دی ‌ان ‌ای بازی کرد جیمزواتسون
عمودی ۲ مسلمان مسلم
عمودی ۲ مظهر طبیعت ابشار
عمودی ۲ نوعی اسباب‌بازی یویو
عمودی ۳ برادر عرب اخ
عمودی ۳ طناب رسن
عمودی ۳ افترا تهمت
عمودی ۳ مردم کشور‬‫ ملت
عمودی ۴ مرکز فیلیپین مانیل
عمودی ۴ بیگانه دیگر
عمودی ۴ نشانه اسم مصدر‬‫ ار
عمودی ۵ هادی فیزیکی رسانا
عمودی ۵ اصل و نژاد تبار
عمودی ۵ تکرارش کنید عوعو سگ می‌شود وق
عمودی ۶ روستا قریه
عمودی ۶ نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان ایذه پیان
عمودی ۶ آشکارا‬‫ مبرهن
عمودی ۷ گاو یال‌دار تبت یاک
عمودی ۷ نقشه پلان
عمودی ۷ با عرضه آید تقاضا
عمودی ۸ پرنده باوفا قو
عمودی ۸ دیوانگی جنون
عمودی ۸ موضعی در مناسک حج مروه
عمودی ۸ دختر‬‫ دت
عمودی ۹ جوها انهار
عمودی ۹ شهری در استان لرستان ازنا
عمودی ۹ گلخن حمام تون
عمودی ۱۰ آگاه کردن تنبیه
عمودی ۱۰ افسار لگام
عمودی ۱۰ ‬ کج و مایل مورب
عمودی ۱۱ مغایر ضد
عمودی ۱۱ از میوه‌ها کیوی
عمودی ۱۱ سبک استیل
عمودی ۱۲ تابلویی از لیختنستاین وم
عمودی ۱۲ امر به نوشتن نویس
عمودی ۱۲ ثروت‌ها املاک
عمودی ۱۳ شیوه رسم
عمودی ۱۳ نیرو توان
عمودی ۱۳ زرد انگلیسی یلو
عمودی ۱۳ گرفتنی از نابکار مچ
عمودی ۱۴ رنگی است مانند حنا یرنا
عمودی ۱۴ بافته تنیده
عمودی ۱۴ شهری در شمال کشورمان املش
عمودی ۱۵ اثری از آناتول فرانس کتابدوستمن
عمودی ۱۵ دلسوزی، آمرزش ترحم


جواب مرحله ۳۵۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فیلمی به کارگردانی مجید مجیدی به معنی فرزند‬‫ ابر باران
افقی ۱ شکیبا و بردبار صابر
افقی ۱ ستایشگر حامد
افقی ۱ درود سلام
افقی ۲ ناظم صف‌ها در دربار‬‫ یساول
افقی ۲ پرنده‌ای در میان گل‌ها مینا
افقی ۲ جوان برنا
افقی ۲ کشوری به مرکزیت طرابلس لیبی
افقی ۳ زوج یا زوجه همسر
افقی ۳ زادگاه رازی ری
افقی ۳ استانی در کشورمان دارای معادن‬‫ اورانیوم یزد
افقی ۳ ناحیه و جهت جانب
افقی ۳ رنگ لون
افقی ۴ گفتار و سخن قال
افقی ۴ از بحرهای‬‫ عروضی به معنای درست و تمام کامل
افقی ۴ از مشتقات نفت قیر
افقی ۴ جریان داشتن‬‫ رواج
افقی ۴ شب باباطاهر شو
افقی ۵ یونان بی‌نان یو
افقی ۵ چوپان رامیار
افقی ۵ ماه خارج اوت
افقی ۵ دلاوری بیباکی
افقی ۶ ‬‫سود و فایده صرفه
افقی ۶ عنصری فلزی به رنگ خاکستری نقره‌ای، سبک‌وزن‬‫ ولی محکم تیتانیوم
افقی ۶ نویسنده طاعون و بیگانه کامو
افقی ۷ فروتن افتاده
افقی ۷ کمان قوس
افقی ۷ توانایی‬ ‫و قدرت اقتدار
افقی ۷ مرکز ایتالیا رم
افقی ۸ پسوند شباهت سا
افقی ۸ در کشور یمن خدمت‬ ‫پیامبر گرامی اسلام(ص) شرف حضور یافت و اسلام آورد هانی
افقی ۸ بطن شکم
افقی ۸ ‬‫برادر حضرت علی (ع) عقیل
افقی ۸ رسول نبی
افقی ۹ عبارات اصلی کتاب متن
افقی ۹ درودگر نجار
افقی ۹ ‬‫ترتیب و آراستن نظم
افقی ۹ ضمیر اشاره ان
افقی ۹ دیکته املا
افقی ۱۰ یکان احاد
افقی ۱۰ دریای خوارزم،‬‫ پذیرای رودهای سیحون و جیحون ارال
افقی ۱۰ مرجح برقرار فرار
افقی ۱۰ وسیله سنگ‬‫اندازی فلاخن
افقی ۱۱ مهتر قوم نقیب
افقی ۱۱ خواهان و مایل راغب
افقی ۱۱ تهنشینی رسوب
افقی ۱۱ جاکاغذی کازیه
عمودی ۱ کاری که فردوسی در اسطوره پهلوانی و تاریخی‬‫ انجام داد، این نویسنده در تاریخ و نثر انجام داد بیهقی
عمودی ۱ سپهر اسمان
عمودی ۲ اثری‬‫ از استاد دکتر غلام‌حسین ابراهیمی دینانی اسماوصفاتحق
عمودی ۳ فیلسوف و‬‫ ریاضیدان انگلیسی که با کتاب «اصول ریاضیات» به شهرت ‬‫رسید راسل
عمودی ۳ برهنه رت
عمودی ۳ زندان مسعود سعد سلمان نای
عمودی ۴ از شهرهای مقدس‬‫ سومر اور
عمودی ۴ آسایش رفاه
عمودی ۴ خرس فلکی دب
عمودی ۵ برج داستانی اروپا نل
عمودی ۵ بعضی‬‫ دزدها آن جا را خوب می شناسند کاهدان
عمودی ۶ واحد قطار رام
عمودی ۶ طرز و قاعده هنجار
عمودی ۷ یکرنگی و یکدلی صمیمیت
عمودی ۷ توانایی یارا
عمودی ۸ سایه بی ابتدا و انتها ای
عمودی ۸ شایسته‬‫ لایق
عمودی ۸ مرغزار راغ
عمودی ۹ پسران و اولاد بنی
عمودی ۹ زیباسازی عکاس رتوش
عمودی ۹ عضوی در صورت لب
عمودی ۱۰ روزی رسان رازق
عمودی ۱۰ روش بررسی غیرتهاجمی اعضای بدن برای‬‫ کشف ناهنجاری‌های ساختاری اسکن
عمودی ۱۱ به حساب رسنده دیان
عمودی ۱۱ پیروز‬‫ گردیده مظفر
عمودی ۱۲ دوستی و محبت حب
عمودی ۱۲ خواب خوش رویا
عمودی ۱۲ مخترع تلگراف‬‫ برقی مرس
عمودی ۱۳ قدر و مرتبت ارج
عمودی ۱۳ چشمداشت و انتظار توقع
عمودی ۱۳ ضمیری در‬‫ گروه خون او
عمودی ۱۴ محل نور و جای روشنایی منار
عمودی ۱۴ همرس و همگرای متقارب
عمودی ۱۵ رودخانه طویل در قلب اروپا معروف به آمازون اروپا دانوب
عمودی ۱۵ کیش و‬‫ آیین دین
عمودی ۱۶ عمیق‌ترین دریاچه جهان بایکال
عمودی ۱۶ از گرو در آوردن فک
عمودی ۱۷ نت‬‫ ساری سل
عمودی ۱۷ قاهر و مسلط جبار
عمودی ۱۷ سرخ کم‌رنگ الا
عمودی ۱۸ شب لیل
عمودی ۱۸ مادر ام
عمودی ۱۸ کلید همه‬‫ خوبی‌ها بنا به فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) نماز
عمودی ۱۹ از شاعران‬‫ نامدار نیمه اول قرن چهارم هجری و از پیشگامان داستان‌سرایی‬‫ منظوم در ادب فارسی ابوشکوربلخی
عمودی ۲۰ ادیب، مصحح و مترجم معاصر ایران که‬‫ عضو پیوسته فرهنگستان ادب و هنر بود مینوی
عمودی ۲۰ از خطوط مهم در مثلث میانه


جواب مرحله ۳۵۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از صفات خدا رحمان
افقی ۱ نامی دخترانه حمیده
افقی ۱ حسد بخل
افقی ۲ یار «رامین» ویس
افقی ۲ تخلص محمد حسین بهجت تبریزی شاعر برجسته کشورمان شهریار
افقی ۲ هر یک از جانوران بند‌پا مانند پشه حشره
افقی ۳ زدن زد
افقی ۳ طبیعی و معمولی نرمال
افقی ۳ بی‌مزه لوس
افقی ۳ حرف دهان کجی یی
افقی ۴ جمع شریک شرکا
افقی ۴ داستان رمان
افقی ۴ مؤدب باادب
افقی ۵ بجز خدمت خلق نیست عبادت
افقی ۵ خط اسلامی
افقی ۵ پایتخت سوئیس نسخ
افقی ۶ راه بی‌پایان را
افقی ۶ کشور عربی اردن
افقی ۶ همداستان سلامان ابسال
افقی ۷ سختی و عذاب وبال
افقی ۷ پرچم لوا
افقی ۷ هر یک از اداره‌های ستاد ارتش رکن
افقی ۷ روستا ده
افقی ۸ تیم یونانی ااک
افقی ۸ منسوب به اولین فصل بهارانه
افقی ۸ ورزش آبی شنا
افقی ۹ کتاب شاعر دیوان
افقی ۹ مربع مشت‌زنی رینگ
افقی ۹ قوم وحشی بربر
افقی ۱۰ میوه‌مربایی به
افقی ۱۰ گهواره مهد
افقی ۱۰ کرایه اجاره
افقی ۱۰ کلاه فرنگی هت
افقی ۱۱ جشنواره فستیوال
افقی ۱۱ فرستادن ارسال
افقی ۱۲ نوعی پیچ و آچار الن
افقی ۱۲ عنصر فلزی شماره ۷۵ جدول تناوبی رنیوم
افقی ۱۲ جمع منبر منابر
افقی ۱۳ گل همیشه‌بهار رابو
افقی ۱۳ از جنس یکی از مصالح گچی
افقی ۱۳ باشگاه فوتبال پرتغالی گیمارش
افقی ۱۴ شهری در اصفهان سمیرم
افقی ۱۴ رسوم اداب
افقی ۱۴ نیرومند‌تر اقوی
افقی ۱۵ از ورزش‌های تیمی و خشن هاکیروییخ
افقی ۱۵ پسوند برخی کشورها به معنی سرزمین لند
عمودی ۱ مناسب پنجشنبه ۲۷ شهریور روزشعروادبفارسی
عمودی ۲ منظومه‌ای از شاعر آذری زبان ردیف ۲ افقی حیدربابایهسلام
عمودی ۳ فلز سرخ مس
عمودی ۳ ویتامین انعقادی کا
عمودی ۳ پژواک صدا اکو
عمودی ۳ مقابل تشویق تنبیه
عمودی ۴ تنیسور سرشناس اسپانیایی نادال
عمودی ۴ از صفات پیامبر اسلام «ص) امی
عمودی ۴ پشت سر ورا
عمودی ۵ انتشار دادن نشر
عمودی ۵ نوعی شیرینی تر
عمودی ۵ کتابی از لئو والاس بنهور
عمودی ۵ به اندازه مک
عمودی ۶ شاعر نابینای یونانی همر
عمودی ۶ شکمو و سورچران دله
عمودی ۶ شش یک هر چیزی دانگ
عمودی ۷ از احکام خمسه در اسلام حرام
عمودی ۷ رشته باریک نوار
عمودی ۷ مربا لیچار
عمودی ۸ شهر و تیمی در ایتالیا میلان
عمودی ۸ نژاد هند و اروپایی اریا
عمودی ۸ موشک آلمانی ویدو
عمودی ۹ تصدیق ژرمن‌ها یا
عمودی ۹ سوره قرآنی نسا
عمودی ۹ آخر هر کار انجام
عمودی ۹ حرف پنجم انگلیسی ای
عمودی ۱۰ مته برقی درل
عمودی ۱۰ از اهالی مطبوعات خبرنگار
عمودی ۱۰ صحرای مغولستان گبی
عمودی ۱۱ نوعی کاغذ وب
عمودی ۱۱ پول فلزی سکه
عمودی ۱۱ استخدام مطلوب! رسمی
عمودی ۱۲ از دروس ریاضی حسابان
عمودی ۱۲ معادل فارسی «اتیکت» بهانما
عمودی ۱۳ پنج ترکی بش
عمودی ۱۳ از القاب اشرافی ارل
عمودی ۱۳ دشمن خیر شر
عمودی ۱۳ دست کم لااقل
عمودی ۱۴ ابتیاع خریدن
عمودی ۱۴ چربی دنبه
عمودی ۱۴ خارج برون
عمودی ۱۵ زبانه آتش لهیب
عمودی ۱۵ تبحر و استادی مهارت
عمودی ۱۵ قد بلند رشید


جواب مرحله ۳۵۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کم‌آبی خشکسالی
افقی ۱ ادب آموختن تادب
افقی ۱ از کتابهاى پرفروش دفاع‬‫ مقدس دا
افقی ۲ احصائیه امار
افقی ۲ صحنه‌های پرتحرک فیلم اکشن
افقی ۲ ترازنامه‬‫ بیلان
افقی ۳ گاوباز آمریکایی کابوی
افقی ۳ لیکن شاید
افقی ۳ مژده نوید
افقی ۴ پیمانه کیل
افقی ۴ مافوق ارشد
افقی ۴ ‬‫خدای توفان و آسمان هندوان ایندرا
افقی ۵ فرمان خودرو رل
افقی ۵ نمایش‬‫ غم‌انگیز درام
افقی ۵ از آثار محمود دولت‌آبادی کلیدر
افقی ۶ نقیض خنده گریه
افقی ۶ شقایق‬‫ الاله
افقی ۶ پوستین وت
افقی ۷ ظرف گل‌کشی ناوه
افقی ۷ کور نابینا
افقی ۷ معدن کان
افقی ۸ افترا تهمت
افقی ۸ بعد‬‫ از دوم سوم
افقی ۸ زشت قبیح
افقی ۹ پرنمک شور
افقی ۹ فیلمی به کارگردانی مسعود‬‫ ده‌نمکی رسوایی
افقی ۹ ویدا اندک
افقی ۱۰ ضربه سر هد
افقی ۱۰ از شهرهای هرمزگان رودان
افقی ۱۰ ‬‫کم عقل سفیه
افقی ۱۱ کیش‌ها، آیین‌ها ادیان
افقی ۱۱ لازم بایا
افقی ۱۱ واحد تنیس ست
افقی ۱۲ ‬‫شهری در افغانستان که به قلب هزارستان معروف است بامیان
افقی ۱۲ ‬‫دوشنده شیر حالب
افقی ۱۲ قلعه نظامی ارک
افقی ۱۳ دیکته املا
افقی ۱۳ جمع تاجر تجار
افقی ۱۳ دندان‬‫ نیش انیاب
افقی ۱۴ مساوی برابر
افقی ۱۴ کند زبان الکن
افقی ۱۴ نویسنده فرانسوی کتاب ‬«قرارداد اجتماعی» روسو
افقی ۱۵ کار ناتمام کا
افقی ۱۵ فریزر یخزن
افقی ۱۵ هیاهوی جنگ‬ داروبرد
عمودی ۱ زمین زدن در ورزش کشتی خاککردن
عمودی ۱ از شهرهای کرمان شهربابک
عمودی ۲ ‬‫چهره نقاشی شده از معصومین شمایل
عمودی ۲ طرح مقدماتی اتود
عمودی ۲ فرماندهان‬‫ امرا
عمودی ۳ وسیله انتقال برق کابل
عمودی ۳ قدرش را گوهری داند گوهر
عمودی ۳ دیکته املا
عمودی ۴ ‬‫درخت آزاد سرو
عمودی ۴ واحد پول مراکش درهم
عمودی ۴ کار اصلی رادارها ردیابی
عمودی ۵ کمک‬‫ یاری
عمودی ۵ شهر هلن ترویا
عمودی ۵ چهره شطرنجی رخ
عمودی ۶ نفی تازی لا
عمودی ۶ رهن دهنده راهن
عمودی ۶ ‬‫پرده‌داری کعبه سدانت
عمودی ۷ دانگ یکششم
عمودی ۷ سدی در مصر اسوان
عمودی ۷ نیروی حیات جان
عمودی ۸ ‬‫خرم شاد
عمودی ۸ پدر و مادر ابوان
عمودی ۸ هم اکنون حال
عمودی ۹ نوعی رابطه خواهر و برادری‬‫ تنی
عمودی ۹ از اقلیت‌های مذهبی کشورمان کلیمی
عمودی ۹ خطوط میله‌ای اطلاعات‬‫ کالا بارکد
عمودی ۱۰ راهرو دالان
عمودی ۱۰ جناح لشکر یسال
عمودی ۱۰ رمق آخر نا
عمودی ۱۱ خرس تازی‬‫ دب
عمودی ۱۱ سردسیر ییلاق
عمودی ۱۱ فدراسیون بسکتبال فیبا
عمودی ۱۲ ناظر بیننده
عمودی ۱۲ لازم بایا
عمودی ۱۲ لجوج و‬‫ نافرمان نرو
عمودی ۱۳ ماشین خاک‌برداری لودر
عمودی ۱۳ دشمنی و نفرت کینه
عمودی ۱۳ پیامبری‬‫ از بنی‌اسرائیل ایوب
عمودی ۱۴ برقرار دایر
عمودی ۱۴ یکتا واحد
عمودی ۱۴ جملگی سراسر
عمودی ۱۵ پرتاب کردن‬‫ انداختن
عمودی ۱۵ سولفات مس کاتکبود


جواب مرحله ۳۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آشفته و سرگشته سراسیمه
افقی ۱ داناتر اعلم
افقی ۱ هرگز نه عرب لن
افقی ۲ حمایت کننده حامی
افقی ۲ ‬‫دست کم لاقل
افقی ۲ کمربند زمین استوا
افقی ۳ رادار ردیاب
افقی ۳ بلند و رفیع شامخ
افقی ۳ باز ایستادن توقف
افقی ۴ تیز‬‫ و برنده حاد
افقی ۴ افسانه‌گو سامر
افقی ۴ مقروض وامدار
افقی ۵ قوم غیور لر
افقی ۵ ارابه‌ای که با اسب‬‫ کشیده می‌شود گاری
افقی ۵ روز جمعه ادینه
افقی ۶ میهن و زادگاه موطن
افقی ۶ تخت شاهی اورند
افقی ۶ ‬‫محل و مکان جا
افقی ۷ زمینی که سیل آن را کنده باشد لوره
افقی ۷ از رودهای‬‫ ایران جاجرود
افقی ۷ مادر میهن مام
افقی ۸ پایتخت غنا اکرا
افقی ۸ ثروتمند بای
افقی ۸ پیکر و جسم هیکل
افقی ۹ ‬‫پخش و پلا ولو
افقی ۹ پایتخت لیبی طرابلس
افقی ۹ جمع ادیب ادبا
افقی ۱۰ حرف دهن‌کجی‬‫ یی
افقی ۱۰ سالروز تولد ولادت
افقی ۱۰ آسانتر ایسر
افقی ۱۱ محتاج به غذا گرسنه
افقی ۱۱ پایتخت پرو لیما
افقی ۱۱ حرف‬‫ انزجار اف
افقی ۱۲ نژاد کشور ایران اریایی
افقی ۱۲ خروس جنگی لاری
افقی ۱۲ مادربزرگ ننه
افقی ۱۳ ‬‫سوگ و عزا ماتم
افقی ۱۳ فلزی سمی و سرطان‌زا نیکل
افقی ۱۳ نام تجاری کلرید آمونیوم‬‫ نشادر
افقی ۱۴ از پیامبران بنی‌اسرائیل یوییل
افقی ۱۴ کرکس واکک
افقی ۱۴ پایه و بنیاد اساس
افقی ۱۵ ساز‬ ‫چوپان نی
افقی ۱۵ ستون دین نماز
افقی ۱۵ پایداری و ایستادگی‬ استقامت
عمودی ۱ اثری از اهلی شیرازی سحرحلال
عمودی ۱ ماده مقوی خوراکی‌ها ویتامین
عمودی ۲ ردیاب رادار
عمودی ۲ ‬‫استاندار سابق والی
عمودی ۲ روایت کننده راوی
عمودی ۳ آرزو و چشمداشت امید
عمودی ۳ گنجشک مرکو
عمودی ۳ ‬‫جهان و دنیا گیتی
عمودی ۴ سازمان جاسوسی آمریکا سیا
عمودی ۴ قدرش را گوهری داند‬‫ گوهر
عمودی ۴ شهر طالبی ورامین
عمودی ۵ گستردنی بساط
عمودی ۵ نوعی گل شیپوری اطلسی
عمودی ۵ تکیه بر پشتی‬‫ لم
عمودی ۶ گل بتونه مل
عمودی ۶ بندگاه میان ساعد و بازو ارنج
عمودی ۶ شلوار رانین
عمودی ۷ نوع مرغوبی‬‫ از برنج که در شمال کشت می‌شود هاشمی
عمودی ۷ از شهرهای استان فارس اباده
عمودی ۷ ‬‫نوعی پلنگ یوز
عمودی ۸ برف آذری قار
عمودی ۸ قبول کردن اجابت
عمودی ۸ چارق لکا
عمودی ۹ درد و رنج الم
عمودی ۹ ‬‫ماه چهارم سال میلادی اوریل
عمودی ۹ کفش لالکا
عمودی ۱۰ اتومبیل و ماشین خودرو
عمودی ۱۰ دیگر و‬‫ باقی چیزی سایر
عمودی ۱۰ شخص کس
عمودی ۱۱ نفی تازی لا
عمودی ۱۱ مستقبل اینده
عمودی ۱۱ طرف راست‬‫ یمین
عمودی ۱۲ فقیر و بینوا مستمند
عمودی ۱۲ فرمان مغولی یاسا
عمودی ۱۲ کار سخت و دشوار شاق
عمودی ۱۳ عامه و انبوه‬‫ مردم توده
عمودی ۱۳ آزرده خاطر مکدر
عمودی ۱۳ سازمان فضانوردی آمریکا ناسا
عمودی ۱۴ از حواریون‬‫ مسیح لوقا
عمودی ۱۴ دلربا جالب
عمودی ۱۴ هیکل اندام
عمودی ۱۵ بدعاقبت نافرجام
عمودی ۱۵ کتابی از ابن ندیم الفهرست


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.