پاسخ کامل مراحل 61 تا 80 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 34,803 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 61 | مرحله 62 | مرحله 63 | مرحله 64 | مرحله 65 | مرحله 66 | مرحله 67 | مرحله 68 | مرحله 69 | مرحله 70 | مرحله 71 | مرحله 72 | مرحله 73 | مرحله 74 | مرحله 75 | مرحله 76 | مرحله 77 | مرحله 78 | مرحله 79 | مرحله 80 |

جواب مرحله ۶۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ به ‌وسیله با
افقی ۱ شاعر نوروزنامه‬‫ خیامنیشابوری
افقی ۲ آفرید‌ه شدگان انام
افقی ۲ مشرق خاور
افقی ۲ لجنزار‬‫ مرداب
افقی ۳ شیرین نوشین
افقی ۳ سم شرنگ
افقی ۳ چهره‬‫ سیما
افقی ۴ پرگو می‌زند ور
افقی ۴ چشم دوختن رصد
افقی ۴ ‬‬‫شیدا واله
افقی ۴ نقیصه‬‫ عیب
افقی ۵ مرغ حق شباویز
افقی ۵ احساس دشمنی دیرپا‬‫ کینه
افقی ۶ ادراک شم
افقی ۶ عضوی در صورت ابرو
افقی ۶ ‬‫دشت بلند فلات
افقی ۶ نوعی ساز‬‫ دف
افقی ۷ نشانگان نقص ایمنی‬‫ اکتسابی ایدز
افقی ۷ شور و غوغا هنگامه
افقی ۷ یک نوع‬‫ کبک‬‫ دری
افقی ۸ بی‌دین لاییک
افقی ۸ الگو اشل
افقی ۸ پرداخت‬‫ واریز
افقی ۹ صدای بچه ونگ
افقی ۹ هواپیمای‬‫ جنگی فانتوم
افقی ۹ اقامت گزیدن‬‫ سکنی
افقی ۱۰ حرف صلیب تی
افقی ۱۰ ادویه‌ای در‬‫ ‬‫آشپزی هندی کاری
افقی ۱۰ ضد غلط درست
افقی ۱۰ یک‬‫ زبان برنامه‌نویسی رایانه‌ای‬‫ گو
افقی ۱۱ جنس کالا
افقی ۱۱ شهری در استان ‬‫خوزستان‬‫ بهبهان
افقی ۱۲ امر حکم
افقی ۱۲ ظلمانی تیره
افقی ۱۲ الکترود انجام عمل اکسایش اند
افقی ۱۲ باب‬‫ در
افقی ۱۳ گدا سایل
افقی ۱۳ خوشه برنج شالی
افقی ۱۳ از فونت‌های فارسی‬‫ دیالا
افقی ۱۴ دارویی که به عقیده قدما هر مرضی را علاج می‌کرد اکسیر
افقی ۱۴ یار مونس
افقی ۱۴ گروه ویژه‬‫ اکیپ
افقی ۱۵ بازیگر سریال کمدی دیوان ‌ها سارامیشلگلار
افقی ۱۵ ژنرال جنگ‌های انفصال‬ لی
عمودی ۱ اثر آلفرد تنی سن بانویشالوت
عمودی ۱ تأثیرپذیر‬‫ حساس
عمودی ۲ نورانی‌تر انور
عمودی ۲ وسطی میانی
عمودی ۲ بازیکن سابق میلان‬‫ کاکا
عمودی ۳ آهار اش
عمودی ۳ روسیاه آشپزخانه دیگ
عمودی ۳ کلانتر‬‫ کمیسر
عمودی ۴ نوعی سرگرمی برای بچه‌ها در خانه یا مدرسه خمیربازی
عمودی ۴ ویتامین انعقاد خون کا
عمودی ۴ نام‬‫ ‬‫یکی از دو دختر شعیب‬‫ لیا
عمودی ۵ حد معین چیزی نصاب
عمودی ۵ ضامن شدن کفالت
عمودی ۵ گریز غریزی‬‫ رم
عمودی ۶ برادر عرب اخ
عمودی ۶ مدت زمان معین دوره
عمودی ۶ زینت دادن‬‫ ارایش
عمودی ۷ از حبوب ماش
عمودی ۷ اهل کشور فلاسفه یونانی
عمودی ۷ آسودگی‬‫ رامش
عمودی ۸ عید ایرانیان نوروز
عمودی ۸ جست و جو گشت
عمودی ۸ دیوانه‌نمای عاقل‬‫ بهلول
عمودی ۹ رنگی است مانند حنا یرنا
عمودی ۹ دسر خنک فالوده
عمودی ۹ چاره، علاج‬‫ ینگ
عمودی ۱۰ عضو ترشی گلکلم
عمودی ۱۰ در‬‫صبحانه میل کنید مربا
عمودی ۱۰ ‬بیماری ریه سل
عمودی ۱۱ اصل ام
عمودی ۱۱ داد و فریاد مردم هیاهو
عمودی ۱۱ اسم پسرانه سهند
عمودی ۱۲ شانه مو برس
عمودی ۱۲ یادداشت نت
عمودی ۱۲ از مراتب علمی دانشگاهی استادیار
عمودی ۱۳ امانت ودیعه
عمودی ۱۳ آخرین طبقه دوزخ درک
عمودی ۱۳ آسیب اک
عمودی ۱۴ سنگ‌انداز رامی
عمودی ۱۴ صدای برخورد ناخن با ساز درینگ
عمودی ۱۴ علت دلیل
عمودی ۱۵ ویران یباب
عمودی ۱۵ حیطه‌ای از پزشکی فیزیوتراپی


جواب مرحله ۶۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ستایش و نیایش پرستش
افقی ۱ سوار راکب
افقی ۱ شهر تشنه‌فریب سراب
افقی ۱ جوانی شباب
افقی ۲ نقل کردن مطلب، خبر و حدیث روایت
افقی ۲ هرآنچه که به شکل گوی ‬‫باشد کروی
افقی ۲ سرگشته از عشق واله
افقی ۲ مرآت اینه
افقی ۳ لازم و بایسته واجب
افقی ۳ فیلمی‬‫ ساخته علی حاتمی محصول ۱۳۵۵ سوتهدلان
افقی ۳ سریع زود
افقی ۳ پسوند شباهت سا
افقی ۴ عددی مبهم از سه تا نه اند
افقی ۴ بی مانندی و بی همتایی ذات حق‬‫ از ازل تا ابد احد
افقی ۴ شعر آهنگ دار با جنبه حماسی، وطنی و ملی سرود
افقی ۴ روح ‬‫انسانی جان
افقی ۴ اثاثیه خانه مان
افقی ۵ چله کمان زه
افقی ۵ صورت چهر
افقی ۵ دیدنی در ارتش سان
افقی ۵ ‬‫اندرز
افقی ۵ شهری در استان کردستان پند
افقی ۶ شایسته‌تر برای گواهی‬‫ و شهادت دادن اعدل
افقی ۶ تعظیم و توقیر بزرگداشت
افقی ۶ نردبان لاتو
افقی ۷ محفوظ و در امان‬‫ ایمن
افقی ۷ چنین کذا
افقی ۷ خلاف میل کسی عمل کردن
افقی ۷ اسم رغم
افقی ۷ ضمیر بی‌حضور نام
افقی ۸ لطیف و زودشکن ترد
افقی ۸ میوه بار
افقی ۸ پسرخواندگی بنوت
افقی ۸ گهواره مهد
افقی ۸ دورویی ریا
افقی ۹ طرف بیرون چیزی رو
افقی ۹ کردار عمل
افقی ۹ مدینه فاضله ارمانشهر
افقی ۹ فراگیرنده شامل
افقی ۱۰ مصالحه اشتی
افقی ۱۰ جزیره زیبا و معروف اندونزی با آب و هوای مطبوع بالی
افقی ۱۰ ‬‫زن تازه زاییده «با یکی از دو املا» زاهو
افقی ۱۰ وعده گاه میعاد
افقی ۱۱ خاورشناس‬‫ فرانسوی با آثار «آینده علم» و «ابن رشد و فلسفه اش» رنان
افقی ۱۱ سلام درود
افقی ۱۱ ‬‫دوست جانی و صمیمی همدل
افقی ۱۱ روز جمعه ادینه
عمودی ۱ سیر از جانب ناسوت بشریت به جانب لاهوت‬‫ حقیقت پرواز
عمودی ۱ مولد ابونصر فارابی اترار
عمودی ۲ اثری از دکتر غلامحسین‬‫ یوسفی نویسنده، مترجم و استاد برجسته ادبیات فارسی روانهایروشن
عمودی ۳ سجده کننده ساجد
عمودی ۳ به قصد کاری را انجام دادن عمد
عمودی ۳ حرف فاصله تا
عمودی ۴ سرگشته و حیران تیب
عمودی ۴ فلزی است مرکب از آهن و زغال چدن
عمودی ۴ ‬‫چشم و چشمه عین
عمودی ۵ پراکندگی شت
عمودی ۵ مقیم اهل
عمودی ۵ شهرستانی در شرق‬‫ استان کرمان بم
عمودی ۶ سپیده دم سحر
عمودی ۶ بدن و پیکر کالبد
عمودی ۷ کسادی رکود
عمودی ۷ دانه‬‫ بذر
عمودی ۷ صدمترمربع ار
عمودی ۸ سیم متصل به زمین ارت
عمودی ۸ لایق و شایسته سزا
عمودی ۸ ‬‫میوه تلفنی الو
عمودی ۹ کوهستان کوهسار
عمودی ۹ نامه بر برید
عمودی ۱۰ فورا بیدرنگ
عمودی ۱۰ پس ندادنی‬‫ خسیس نم
عمودی ۱۱ نوعی حلوا لو
عمودی ۱۱ در بزرگ دروازه
عمودی ۱۲ توانایی خواندن‬‫ و نوشتن سواد
عمودی ۱۲ غنیمت شمردن اغتنام
عمودی ۱۳ کرانه بی سر و ته ران
عمودی ۱۳ از مصالح‬‫ پارچه بافی وقالی‌بافی پشم
عمودی ۱۳ عسل و انگبین شهد
عمودی ۱۴ خاندان ال
عمودی ۱۴ بهشت و‬‫ فردوس جنت
عمودی ۱۴ ترسناک مهول
عمودی ۱۵ نگارگر نوآور و پرآوازه ایرانی بهزاد
عمودی ۱۵ رودخانه نهر
عمودی ۱۶ درخت زبان گنجشک ون
عمودی ۱۶ پرنیان لاد
عمودی ۱۶ بنده و جناب عالی ما
عمودی ۱۷ خوشحال شاد
عمودی ۱۷ یکی آن با دو هوا نمی شود بام
عمودی ۱۷ نور و روشنایی شید
عمودی ۱۸ حرف نفی بی
عمودی ۱۸ تیره و کدر مات
عمودی ۱۸ چوپان راعی
عمودی ۱۹ از تألیفات ارزشمند‬‫ استاد شهید آیت ا... مرتضی مطهری (ره) انسانوایمان
عمودی ۲۰ سبب و دستاویز‬‫ بهانه
عمودی ۲۰ مادر والده


جواب مرحله ۶۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از آهنگسازان به نام معاصر و خالق «یادگار دوست» کامبیزروشنروان
افقی ۲ نژاد ایرانی اریا
افقی ۲ عالم بالا لاهوت
افقی ۲ قاره کهن! اسیا
افقی ۳ بسنده کردن کفایت
افقی ۳ صبر و شکیبایی حلم
افقی ۳ از‬‫انواع هواپیماهای مسافربری ارباس
افقی ۴ لنگه و مانند تا
افقی ۴ بعضیها «جدابافته» آنند! تافته
افقی ۴ ناپدید شده محو
افقی ۴ عید ویتنامی تت
افقی ۵ توجه کردن وقع
افقی ۵ فلز چهره! روی
افقی ۵ ‬‫دنیایی جهانی
افقی ۶ سزاوار لایق
افقی ۶ محکم سدید
افقی ۶ قوت لایموت! نان
افقی ۷ «نان» ترکی چورک
افقی ۷ روزها ایام
افقی ۷ پول آلمان مارک
افقی ۸ از ما بهتران جن
افقی ۸ نویسنده آمریکایی و خالق «آیین‬‫ سخنرانی» دیلکارنگی
افقی ۸ عدد ورزشکار! دو
افقی ۹ جزیره اداک
افقی ۹ روغن کنجد ارده
افقی ۹ تیرانداز رامی
افقی ۱۰ جامه نگارین وشی
افقی ۱۰ مارکی برای خودروی ایتالیایی فیات
افقی ۱۰ علم و خرد دانش
افقی ۱۱ ‬‫گلابی امرود
افقی ۱۱ تن بدن
افقی ۱۱ چادر کسا
افقی ۱۲ نفس دم
افقی ۱۲ کشیدن زبان روی چیزی لیس
افقی ۱۲ سرعت بخشیدن تسریع
افقی ۱۲ تلخ مر
افقی ۱۳ به اطلاع رساندن اعلام
افقی ۱۳ واحد پول تایلند بات
افقی ۱۳ دستور‬‫ پزشک را گویند تجویز
افقی ۱۴ عامه مردم نوعی
افقی ۱۴ از بیماری‌های دهان و دندان پیوره
افقی ۱۴ توانایی یارا
افقی ۱۵ نویسنده لبنانی و خالق اثر درخشان«پیامبر»‬ جبرانخلیلجبران
عمودی ۱ گیاه خاردار مقاوم بیابانی کاکتوس
عمودی ۱ پاینده جاویدان
عمودی ۲ به نرمی رفتار کردن ارفاق
عمودی ۲ اشمئزاز چندش
عمودی ۲ کج و ناراست معوج
عمودی ۳ نفی از آمدن میا
عمودی ۳ بلندی مرتبه علو
عمودی ۳ از ادات‬‫ پرسش ایا
عمودی ۳ بازیچه لعب
عمودی ۴ واحد کوچک حافظه رایانه‌ای بایت
عمودی ۴ پرنده شناگر اردک
عمودی ۴ شهری در همدان ملایر
عمودی ۵ بی فروغی تاریکی
عمودی ۵ قاب عینک فریم
عمودی ۶ نگاه خیره زل
عمودی ۶ بالا فوق
عمودی ۶ ‬‫کشور آسیایی به مرکزیت «وین تیان» لایوس
عمودی ۶ خودکار انگلیسی پن
عمودی ۷ رفاه و آسایش راحتی
عمودی ۷ جمع «کرد» اکراد
عمودی ۷ ریشه بیخ
عمودی ۸ اول هرچیزی وهله
عمودی ۸ سروری سیادت
عمودی ۸ اثر‬‫ سوختگی تاول
عمودی ۹ نامبارک شوم
عمودی ۹ دیواره جداره
عمودی ۹ مقیم بیمارستان! بستری
عمودی ۱۰ الفبای موسیقایی نت
عمودی ۱۰ دارای جلال و جبروت مهیمن
عمودی ۱۰ گردش کودکانه ددر
عمودی ۱۰ دانه معطر هل
عمودی ۱۱ ‬‫جمع «واحد» احاد
عمودی ۱۱ سنگ گران قیمت ساختمانی گرانیت
عمودی ۱۲ سرنگون وارون
عمودی ۱۲ وسط، بین میان
عمودی ۱۲ شگفت آور عجیب
عمودی ۱۳ حیوان نجیب! اسب
عمودی ۱۳ شهر صنعتی آلمان ینا
عمودی ۱۳ ناف‬‫ آهوی ختن مشک
عمودی ۱۳ پسوند مانندی وار
عمودی ۱۴ اهداف درونی نیات
عمودی ۱۴ مخفف «اردیبهشت» اردی
عمودی ۱۴ زن گندمگون سمیرا
عمودی ۱۵ مربی کروات سال های قبل تیم فوتبال‬‫ پرسپولیس تهران استانکو
عمودی ۱۵ پسر جنگل‬ تارزان


جواب مرحله ۶۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از مکاتب ادبی و فلسفی‬‫ اگزیستانسیالیسم
افقی ۲ پایتخت اداری هلند لاهه
افقی ۲ جزء‬‫ نماز سجده
افقی ۲ نمک‌ها املاح
افقی ۳ گلابی امرود
افقی ۳ شتر بی‌کوهان لاما
افقی ۳ زبر‬‫ ‬‫و خشن‬‫ زمخت
افقی ۴ خوب به
افقی ۴ کلاه فرنگی هت
افقی ۴ مرغ‬ ‫سخنگو مینا
افقی ۴ گرمی بخش خانمانسوز‬‫ اتش
افقی ۵ سنبل کوهی فو
افقی ۵ نگهبانی حراست
افقی ۵ ‬‫وقت‬‫ زمان
افقی ۶ زیبارو ماهرو
افقی ۶ نان کاغذی لواش
افقی ۶ نیزه‬‫ کوچک‬‫ مک
افقی ۷ گماشته و نماینده وکیل
افقی ۷ تکیه به ‬‫سند استناد
افقی ۷ قیمت، نرخ‬‫ بها
افقی ۸ کتاب دینی یهودیان تورات
افقی ۸ ‬‫هواپیمای جنگنده روسی میگ
افقی ۸ تأثیر‬‫ هنایش
افقی ۹ سرزمین بلقیس سبا
افقی ۹ پسر رستم‬‫ فرامرز
افقی ۹ پارچه‌ای گرانبها دیبا
افقی ۱۰ حرف هشتم حا
افقی ۱۰ فصل ربیع بهار
افقی ۱۰ ‬‫پرسه زن‬‫ ولگرد
افقی ۱۱ روغن نفتی گریس
افقی ۱۱ دربانی کعبه سدانت
افقی ۱۱ ‬‫پادگانی در تهران‬‫ جی
افقی ۱۲ زمان بی‌پایان ابد
افقی ۱۲ کالا متاع
افقی ۱۲ غنچه صورت لب
افقی ۱۲ به وسیله‬‫ با
افقی ۱۳ از صفات باریتعالی منان
افقی ۱۳ سهل اسان
افقی ۱۳ دینداری‬‫ دیانت
افقی ۱۴ عدد مهاجم فوتبال یازده
افقی ۱۴ پیشین، دیرین قدیم
افقی ۱۴ ساحل‬‫ کران
افقی ۱۵ فیلمی به کارگردانی مهرداد فرید که داستان سه زن از سه طبقه اجتماعی‬‫ مختلف است‬ زنهاشگفت انگیزند
عمودی ۱ مگر الا
عمودی ۱ اثر موسیقایی موتزارت آهنگساز نامدار اتریشی‬‫ فلوتسحرامیز
عمودی ۲ شکمو گامبو
عمودی ۲ کشور نیشکر کوبا
عمودی ۲ نام انگلیسی موز‬‫ بنان
عمودی ۳ جرأت زهره
عمودی ۳ داستان بلند کریستوفر فرانک میرا
عمودی ۳ محصول آتشفشان‬‫ گدازه
عمودی ۴ ناگهانی یهو
عمودی ۴ اکنون حالا
عمودی ۴ آغوش بر
عمودی ۴ بانگ‬‫ ندا
عمودی ۵ نوعی حربه دسته‌دار دهره
عمودی ۵ حالی کردن تفهیم
عمودی ۵ بازدارنده چارپای درازگوش‬‫ هش
عمودی ۶ سیلی و تپانچه تس
عمودی ۶ ستاره تارا
عمودی ۶ امتداد‬‫ راستا
عمودی ۷ زمان مرگ اجل
عمودی ۷ حیوانی است خزنده سوسمار
عمودی ۷ مقام کلیسایی‬‫ اسقف
عمودی ۸ پشیمانی ندامت
عمودی ۸ یارگان ورزشی تیم
عمودی ۸ نیکبختی، خوشبختی‬‫ سعادت
عمودی ۹ منحنی درجه دو سهمی
عمودی ۹ شهری در گیلان لنگرود
عمودی ۹ پدربزرگ‬‫ نیا
عمودی ۱۰ گوشه نشینی انزوا
عمودی ۱۰ آب‬‫ گوارا زلال
عمودی ۱۰ خودم!‬ من
عمودی ۱۱ یک و یک اا
عمودی ۱۱ حاضر اماده
عمودی ۱۱ سازه‌ای معمارانه شبیه نیمکره‌ای توخالی گنبد
عمودی ۱۲ عیب‌جویی کردن از کسی لمز
عمودی ۱۲ غذای مریض اش
عمودی ۱۲ کمیابی ندرت
عمودی ۱۲ متحد، یگانه یکی
عمودی ۱۳ ضرب شمشیر یلمان
عمودی ۱۳ کلمه تأکید باید
عمودی ۱۳ ظاهر، هویدا بارز
عمودی ۱۴ با پاخت آید ساخت
عمودی ۱۴ ترسناک مهیب
عمودی ۱۴ دلبر جانان
عمودی ۱۵ پدر مرثیه‌سرایی محتشمکاشانی
عمودی ۱۵ مزه فلفلی تند


جواب مرحله ۶۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ داستان معروف هانری بردو‬‫ زندگیبدونبازگشت
افقی ۲ نقاش، حکاک و ریاضیدان‬‫ آلمانی دوره نوزایی دورر
افقی ۲ زنار بند‬‫ ترسا
افقی ۲ غوغا‬‫ هیاهو
افقی ۳ پس فرستادن ارجاع
افقی ۳ جهنم دوزخ
افقی ۳ ‬‫اخترشناسی‬‫ نجوم
افقی ۴ کلمه شگفتی وه
افقی ۴ از آن وارد ‬‫می‌شویم در
افقی ۴ صحرایی در مصر‬‫‬‫ سینا
افقی ۴ خرقه‬‫ ردا
افقی ۵ سد ایرانی دز
افقی ۵ میوه قابل‬‫ خوردن رسیده
افقی ۵ تیردان‬‫ جعبه
افقی ۶ کلانتر کمیسر
افقی ۶ نوعی پارچه ارمک
افقی ۶ لنگه بار‬‫ تا
افقی ۷ جمع نجیب نجبا
افقی ۷ از گل‌های ‬‫زینتی کاملیا
افقی ۷ یک نوع حبوب بسیار‬‫ مفید‬‫ ماش
افقی ۸ جمعه ادینه
افقی ۸ روغن زیتون زیت
افقی ۸ ‬‫یکدندگی‬‫ لجاجت
افقی ۹ خزنده نیشدار مار
افقی ۹ شهری در‬‫ استان سیستان و بلوچستان نیکشهر
افقی ۹ ‬‫واگیر‬‫ مسری
افقی ۱۰ شکوفه ول
افقی ۱۰ شیوه ارزیابی ذهنی نگرش
افقی ۱۰ زمان‌ها‬‫ن‬‫ اوقات
افقی ۱۱ برج معروف ایفل
افقی ۱۱ جمع قبیله قبایل
افقی ۱۱ میخوش‬‫ مز
افقی ۱۲ رتبه کارمندی اشل
افقی ۱۲ مارکی بر خودروی نیسان تینا
افقی ۱۲ زهر سم
افقی ۱۲ ضمیر بیگانه‬‫ وو
افقی ۱۳ کشوری در قاره آفریقا گینه
افقی ۱۳ نهایت غایت
افقی ۱۳ تنبل‬‫ تناسا
افقی ۱۴ مسافر روانه
افقی ۱۴ سمت راست یمین
افقی ۱۴ پیشیار‬‫ اجیر
افقی ۱۵ اثر امه سه‌زر‬ بازگشتبهزادوبوم
عمودی ۱ پسوند از بین برنده زدا
عمودی ۱ تیم فوتبالی در کرواسی‬‫ دیناموزاگرب
عمودی ۲ جشن آغاز سال نوی ایرانی نوروز
عمودی ۲ جنگ و کشمکش جدال
عمودی ۲ الهه هندو‬‫ شیوا
عمودی ۳ پله و رتبه درجه
عمودی ۳ بزرگ کبیر
عمودی ۳ نام دخترانه‬‫ الناز
عمودی ۴ بنده گرا
عمودی ۴ داستان رمان
عمودی ۴ ساز مولانا نی
عمودی ۴ واحد نظامی بزرگتر از گردان‬‫ هنگ
عمودی ۵ یکی از غذاهای اصیل ایرانی عدسی
عمودی ۵ مقدار بسیار زیاد هنگفت
عمودی ۵ گل و لای‬‫ هش
عمودی ۶ پرستیدنی جاهل بت
عمودی ۶ خطر کردن ریسک
عمودی ۶ فرمان مغولی‬‫ یرلیغ
عمودی ۷ رسوب درد
عمودی ۷ حالتی که در ‌آن شخص به روی شکم بر زمین می‌خوابد درازکش
عمودی ۷ ‬‫‬‫جانشین‬‫ نایب
عمودی ۸ بداندیشی وسوسه
عمودی ۸ گوسفند ماده میش
عمودی ۸ زاویه ۹۰ درجه‬‫ قایمه
عمودی ۹ حزب هیتلر نازی
عمودی ۹ برافروختن التهاب
عمودی ۹ برا‬‫ تیز
عمودی ۱۰ گیاهی زینتی با‬‫برگ‌های بلند و نوک تیز‬ خنجری
عمودی ۱۰ کله پز رواس
عمودی ۱۰ بوی کهنگی نا
عمودی ۱۱ از نهاد خسته برآید اه
عمودی ۱۱ به کار گرفتن چیزی اعمال
عمودی ۱۱ نرخ رسمی قیمت
عمودی ۱۲ مخفف از این زین
عمودی ۱۲ وزغ بک
عمودی ۱۲ شتران جمال
عمودی ۱۲ کشتی جنگی ناو
عمودی ۱۳ ییلاق کرج گاجره
عمودی ۱۳ از مشتقات شیر ماست
عمودی ۱۳ ضروری واجب
عمودی ۱۴ گواهان شهود
عمودی ۱۴ سوداگر تاجر
عمودی ۱۴ آقا در لفظ فرانسه موسیو
عمودی ۱۵ برنده نوبل شیمی ۲۰۰۹ توماساشتیتز
عمودی ۱۵ علامت ارم


جواب مرحله ۶۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اصل و بنیاد سنخ
افقی ۱ اعتدال میانهروی
افقی ۱ از بنادر استان بوشهر گناوه
افقی ۲ تشر‬‫ و عتاب پرخاش
افقی ۲ آراستگی صفات کمال
افقی ۲ نمد زین یون
افقی ۲ هدایت شدن اهتدا
افقی ۳ سنگریزه‬‫ شن
افقی ۳ پایتخت اسپانیا مادرید
افقی ۳ اثری از ماکسیم گورکی همسفرمن
افقی ۳ عنصر شیمیایی ید
افقی ۴ برگ نو برآمده از درخت تیج
افقی ۴ تکیه‌گاه عماد
افقی ۴ مادر ام
افقی ۴ بلندی فراز
افقی ۴ قوی و‬‫نیرومند تهم
افقی ۵ نزدیک و به هم پیوسته مقرون
افقی ۵ عالم آخرت معاد
افقی ۵ ترسانیدن تهدید
افقی ۶ خاکستر رماد
افقی ۶ شوق داشتن اشتیاق
افقی ۶ ناچار لابد
افقی ۷ کجاوه عماری
افقی ۷ توانگر و ثروتمند‬‫ شدن تمول
افقی ۷ حشره نیش دار زنبور
افقی ۸ شهر بی‌قانون هرت
افقی ۸ جوجه عقاب هیثم
افقی ۸ ‬‫اندک زمان ان
افقی ۸ خواربار فروش بقال
افقی ۸ ضعف و اغما کما
افقی ۹ فلز سرچشمه‬‫ مس
افقی ۹ باز ستاندن و پس گرفتن استرداد
افقی ۹ گیاهی از تیره آلاله‌ها ادونیس
افقی ۹ از نزدیکان‬‫ هیتلر که اسرار وی را فاش کرد هس
افقی ۱۰ همداستان ماروت هاروت
افقی ۱۰ حدیقه‬‫ باغ
افقی ۱۰ نوعی پارچه نخی نازک بیرم
افقی ۱۰ فرمانروایی امارت
افقی ۱۱ به پایان رسیده منتهی
افقی ۱۱ عزیز‬‫ و سوگلی دردانه
افقی ۱۱ مدح و تمجید شده ستوده
عمودی ۱ فیلمی به کارگردانی پرویز شیخ طادی و‬‫نقش آفرینی هنرمندانی همچون جهانگیر الماسی و رزیتا غفاری پشتپردهمه
عمودی ۲ اثری از دکتر عبدالحسین زرین کوب که نقد و شرح تحلیلی‬‫ و تطبیقی مثنوی معنوی است سرنی
عمودی ۲ نقاش و نگارگر رسام
عمودی ۳ دنباله‌رو‬‫ سوزن نخ
عمودی ۳ گروهی از مردم جماعت
عمودی ۳ شطی در اروپا رن
عمودی ۴ ناپخته خام
عمودی ۴ گام قدم
عمودی ۴ ماه ‬‫خارج اوت
عمودی ۵ چکامه سرا شاعر
عمودی ۵ آرام اهسته
عمودی ۶ فیلسوف نامدار یونان باستان‬ ‫مشهور به حکیم خندان دموکریت
عمودی ۷ اسب اصیل یکران
عمودی ۷ نام قدیم مدینه یثرب
عمودی ۸ آرزو‬‫ و چشمداشت امید
عمودی ۸ از نوشت افزارهاست مداد
عمودی ۹ رزق و روزی ناد
عمودی ۹ نمونه‬‫ خروار مشت
عمودی ۹ رودخانه خشک اغر
عمودی ۱۰ دانه خوشبو هل
عمودی ۱۰ وثوق و اطمینان اعتماد
عمودی ۱۱ خجسته و فرخنده همایون
عمودی ۱۱ حرف همراهی با
عمودی ۱۲ کاهگل ویم
عمودی ۱۲ نشان‬‫ دهنده و دلالت کننده دال
عمودی ۱۲ اشاره به نزدیک این
عمودی ۱۳ گمگشته کنعان یوسف
عمودی ۱۳ ‬‫همیان بدره
عمودی ۱۴ کراهت و بیزاری نفرت
عمودی ۱۴ هر چیز تلخ و سمی زقوم
عمودی ۱۵ اثری‬‫ از نیکلای گوگول راهزنان
عمودی ۱۶ شخص معین شده برای کار و شغلی نامزد
عمودی ۱۶ ‬‫رنج ها و سختی ها بلیات
عمودی ۱۷ مادر فلزات اهن
عمودی ۱۷ رنگ زرد انگلیسی یلو
عمودی ۱۷ تره‬‫دشتی سمو
عمودی ۱۸ پوستین وت
عمودی ۱۸ فراهم کردن و آماده ساختن تدارک
عمودی ۱۸ نام آذری اد
عمودی ۱۹ تحفه و ارمغان هدیه
عمودی ۱۹ نام هر یک از استخوان‌های کوچکی که در‬‫ تشکیل ستون فقرات شرکت دارند مهره
عمودی ۲۰ اثری از برتولت برشت‬‫ نویسنده دراماتیک آلمانی ادمادماست


جواب مرحله ۶۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کسی که در خوردن فراتر از غذا و میوه‬‫ می‌اندیشد هلههولهخوار
افقی ۱ واحدی برای سنجش وزن گرم
افقی ۲ نکته‬ تأسف برانگیز در زمینه آبیاری در اراضی ری ‬‫و ورامین کشاورزیبافاضلاب
افقی ۳ شکستن قفل اینترنتی هک
افقی ۳ سابقه‬‫ فعالیت او چهارهزار سال بیشتر از آهنگر‬‫ است مسگر
افقی ۳ مطالعه سریع مرور
افقی ۳ ماه سرد دی
افقی ۴ مزرعه‬‫ کوچک کرت
افقی ۴ در امان از خطر ایمن
افقی ۴ روز خاطره‌انگیز‬‫ ‬‫برای شیعیان اربعین
افقی ۵ لوله دم و بازدم نای
افقی ۵ ستون‬‫ اسلام نماز
افقی ۵ میراث آسیب‌دیده در بم ارک
افقی ۶ شریک و‬‫ ‬‫بهره‌مند سهیم
افقی ۶ آشکار پدید
افقی ۶ سوره‌ای در کلام ‌ا.. مجید‬‫م‬‫ انفال
افقی ۷ موهای بافته شده گیسوان
افقی ۷ اسم مصدر نالیدن نالش
افقی ۷ ‬‫میوه‌ای دوستدار گلو هلو
افقی ۸ هر جانور درنده دد
افقی ۸ ‬‫‬‫فرومایه رذیل
افقی ۸ کلمه الزام‌آور باید
افقی ۸ پاسخ مثبت انگلیسی‌ها‬‫ یس
افقی ۹ فلزی سمی سرب
افقی ۹ ساکن و راکد ارام
افقی ۹ دستمالی کردن‬‫ ملامست
افقی ۱۰ تند راندن اسب تاختن
افقی ۱۰ دگرگونی تحول
افقی ۱۰ بار دهنده، ‬‫پرثمر مثمر
افقی ۱۱ سوره انجیر تین
افقی ۱۱ عدد یکهزارم در ‬‫سامانه متریک میلی
افقی ۱۱ مادر ترک‌زبان انا
افقی ۱۲ مراقب و ‬‫حافظ نگهدار
افقی ۱۲ پرخاشگر هتاک
افقی ۱۲ گاه جای اسم را تنگ می‌کند‬‫ لقب
افقی ۱۳ آوای شگفتی وا
افقی ۱۳ زادگاه شاعر سمرقندی رودک
افقی ۱۳ ‬‫نواخت، ضرباهنگ ریتم
افقی ۱۳ بانگ ندا ای
افقی ۱۴ از دست‬‫ دادن هیجان و علاقه معنای این ترکیب رایج‬‫ است ازهولوولاافتادن
افقی ۱۵ نیاز شبکه را ‌آهن ریل
افقی ۱۵ رشته تحصیلی‬‫ ‬‫پرطرفدار برای پش ‌میز نشین‌ها مدیریتاداری
عمودی ۱ صدای سکسکه هکهک
عمودی ۱ قطعه‌ای در سامانه ‬‫فرمان خودروها سگدست
عمودی ۱ مخزن صوت و تصویر‬‫ نوار
عمودی ۲ دسته بزرگ نظامیان لشکر
عمودی ۲ از منابع جدید‬‫ انرژی که در اعماق کرانه‌های مکران ‬‫یافت می‌شود هیدراتگازی
عمودی ۳ علامت جمع ها
عمودی ۳ ورزشی ابداع ‌شده در ۱۴۰ سال پیش تنیس
عمودی ۳ نوعی‬‫ دوخت بخیه
عمودی ۳ رهاوردی از هند هل
عمودی ۴ گیاه‬‫ مقدس برای زردشتیان هوم
عمودی ۴ رودی‬‫ بزرگ در مرز چین و روسیه امور
عمودی ۴ افراطی‬‫ تندرو
عمودی ۵ مجموعه کاخ‌هایی در نزدیکی‬‫ پاریس ورسای
عمودی ۵ گلبانگ نماز اذان
عمودی ۵ شهری در‬‫ آلمان اولم
عمودی ۶ قوم مسلمان ساکن داغستان‬ ‫روسیه لزگی
عمودی ۶ ماده غذایی پرمصرف پنیر
عمودی ۶ رفوزه ‬‫شده مردود
عمودی ۷ دوباره به دریاچه هامون جان‬‫ بخشیده است هیرمند
عمودی ۷ لهجه‌ای در تهرون لاتی
عمودی ۷ ‬‫خیابان کوی
عمودی ۸ خوب در پایتخت ما خب
عمودی ۸ از توابع‬‫ اردبیل نمین
عمودی ۸ برزن محله
عمودی ۸ قوم ایرانی لر
عمودی ۹ پرداختی‬‫ از بانک‌ها وام
عمودی ۹ رسوم و سنن اداب
عمودی ۹ نقاشی روی ‬‫شیشه ویترای
عمودی ۱۰ تفکیک و جداسازی املاک افراز
عمودی ۱۰ ‬‫شیشه‌ای در آزمایشگاه‌ها لامل
عمودی ۱۰ عبارات‬‫ ‬‫الهی ایات
عمودی ۱۱ در استان کرمان پیدایش‬‫ کنید راور
عمودی ۱۱ رویین تن یونانی اشیل
عمودی ۱۱ کفایت کردن‬‫ اکتفا
عمودی ۱۲ تپش، نبض ضربان
عمودی ۱۲ لباسی زنانه دامن
عمودی ۱۲ اسلوب‬‫ متد
عمودی ۱۳ جذا ‌کننده فوتبال گل
عمودی ۱۳ دعای‬‫ ‬‫منسوب به اما ‌حسین (ع) عرفه
عمودی ۱۳ نظیر مثال
عمودی ۱۳ یک‬‫ ‬‫روی یک اا
عمودی ۱۴ افراط‌گرایی رادیکالیسم
عمودی ۱۴ توانمند‬‫ قادر
عمودی ۱۵ روشن و واضح مبین
عمودی ۱۵ جایگاهی برای‬‫ لامپ روشنایی لوستر
عمودی ۱۵ نباید آن را دماغ نامید بینی


جواب مرحله ۶۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سنگریزه شن
افقی ۱ برابر فارسی «پیستون» استوانک
افقی ۱ رنگ کردن ابرو وسمه
افقی ۲ کتاب انگلیسی بوک
افقی ۲ عقاب سیاه دال
افقی ۲ گرسنگی جوع
افقی ۲ مدور گرد
افقی ۳ پیکر قالب
افقی ۳ ‬‫دچار توهم شده سودازده
افقی ۳ طلا زر
افقی ۴ وصول کردن دریافت
افقی ۴ ازاحجام هندسی استوانه
افقی ۵ نوعی شیرینی خامه‌ای سلی
افقی ۵ بارگذاری سیستم عامل درحافظه ‬‫رایانه بوت
افقی ۵ از ادات پرسش ایا
افقی ۶ حیوان بومی استرالیا کانگورو
افقی ۶ بیداری انتباه
افقی ۷ بزکوهی کل
افقی ۷ نوعی پارچه کت وشلواری گواردین
افقی ۷ ضخیم کلفت
افقی ۸ چندین‬‫ امت امم
افقی ۸ سینمای فاجعه! رکس
افقی ۸ شب لیل
افقی ۸ شایسته سزا
افقی ۹ شکرگزاری سپاس
افقی ۹ اسبابی که قبل از تول دنوزاد تهیه می کنند سیسمونی
افقی ۹ غوزه پنبه وش
افقی ۱۰ ‬‫درمانگاه ارتشی بهداری
افقی ۱۰ بازدهی راندمان
افقی ۱۱ تقویت امواج رادیویی رله
افقی ۱۱ پایتخت فلاسفه اتن
افقی ۱۱ سره ناب
افقی ۱۲ شهری از توابع سمنان ایوانکی
افقی ۱۲ دستگاه یابنده‬ ‫سلاح زیرخاکی! مینروب
افقی ۱۳ مغز سر مخ
افقی ۱۳ ساعت ژاپنی خاطره انگیز برای بزرگترها سیکوپنج
افقی ۱۳ قانون مغولی یاسا
افقی ۱۴ تیپا لگد
افقی ۱۴ چروک پیشانی یرا
افقی ۱۴ گروه‬‫ سیاسی حزب
افقی ۱۴ زیرک رند
افقی ۱۵ بدمنظر کریه
افقی ۱۵ میوه زیر بغل گذاشتنی! هندوانه
افقی ۱۵ پهلوان‬ یل
عمودی ۱ از هزار ماه هم بهتر است شبقدر
عمودی ۱ پیشه‌وری کاسبی
عمودی ۱ سرزمین ملک
عمودی ۲ کاغذ یا پارچه باریک و بلند نوار
عمودی ۲ نوعی کلوچه سوغاتی کرمان کلمپه
عمودی ۲ پاره‬‫ آتش اخگر
عمودی ۳ عبادتگاه ترسایان کلیسا
عمودی ۳ مهرش معروف! مادری
عمودی ۳ ماه سرد! دی
عمودی ۴ میوه مربایی بالنگ
عمودی ۴ چرب زبان سالوس
عمودی ۵ آب‌بند سد
عمودی ۵ قیافه ورزشکاری! فیگور
عمودی ۵ ‬‫آزادی رهایی
عمودی ۶ «حرف فاصله» «واحدتنیس» تاست
عمودی ۶ مشغول است در شغلی کاذب! واکسی
عمودی ۶ ناشناخته نکره
عمودی ۷ پخش شده روی زمین ولو
عمودی ۷ کنترل‬‫ کردن بررسی
عمودی ۷ دیو شاهنامه اکوان
عمودی ۸ پیامبر خوش الحان داوود
عمودی ۸ از درجات ارتشی سرتیپ
عمودی ۹ ناپاکی نجاست
عمودی ۹ ضربه شمشیر یلمان
عمودی ۹ شیوه و روش نحو
عمودی ۱۰ ازقهرمانان‬‫ رمان «بینوایان» کوزت
عمودی ۱۰ یون مثبت انیون
عمودی ۱۰ منفک شده مجزا
عمودی ۱۱ دشمنان عدوان
عمودی ۱۱ ساکن پایتخت مه‌آلود اروپایی! لندنی
عمودی ۱۱ ریشه بن
عمودی ۱۲ فناوری پیشرفته هایتک
عمودی ۱۲ ‬‫برد مشهور یمانی
عمودی ۱۳ زردش برادر شغال است! سگ
عمودی ۱۳ شهری تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین نابلس
عمودی ۱۳ صلحا ابرار
عمودی ۱۴ نوعی سبزی ‬‫خوشبو از خانواده نعناعیان که برای درمان دردهای عصبی مفیداست مرزه
عمودی ۱۴ زیاده افزون
عمودی ۱۴ همزن وسنی
عمودی ۱۵ تلف رفتن هدر
عمودی ۱۵ نام پسرانه وطنی بهتاش
عمودی ۱۵ ‬‫رد و بدل کردن‬ تبادل


جواب مرحله ۶۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بهانه انجام دادن کاری دستاویز
افقی ۱ از‬‫ القاب امام زمان (عج)‬‫ حجتالله
افقی ۲ ستون کشتی دکل
افقی ۲ بسیار ستمگر‬‫ و بی‌رحم خونریز
افقی ۲ جایگزین مناسبی‬‫ ‬‫برای گوشت‬‫ سویا
افقی ۳ نقاش رسام
افقی ۳ پنبه زن نداف
افقی ۳ اندوهگین‬‫ متاسف
افقی ۴ استخوان کوچک و پهنی در‬‫ قدام مفصل زانو کشکک
افقی ۴ طمع از
افقی ۴ خوشگل‬‫ و زیبا مانند ماه‬‫ مهوش
افقی ۵ ابر پایین آمده مه
افقی ۵ واضح روشن
افقی ۵ گلر‬‫ فرانسه در جام جهانی ۱۹۹۸ لاما
افقی ۵ ‬‫قورباغه درختی‬‫ وک
افقی ۶ خانه‌های ریز روی عکس ترام
افقی ۶ ‬‫‬‫فرودگاهی در امریکا لورل
افقی ۶ مزرعه‌ای ‬‫کوچک و محصور شده‬‫ کرت
افقی ۷ دیوار بلند ترا
افقی ۷ یار سوسیس کالباس
افقی ۷ از‬‫ حالات ماده‬‫ جامد
افقی ۸ شگفتی اعجاب
افقی ۸ اسم مصدر از تنیدن‬‫ تنش
افقی ۸ همسر پیامبر اکرم (ص)‬‫ ماریا
افقی ۹ زمینی که در آن زراعت نکنند‬‫ بایر
افقی ۹ اجداد نیاکان
افقی ۹ مظهر سفیدی‬‫ برف
افقی ۱۰ شیرینی ازدواج و تولد کیک
افقی ۱۰ گازی بی‌رنگ و بی‌بو اتان
افقی ۱۰ به آن سبب‬‫ بدان
افقی ۱۱ برهنه رت
افقی ۱۱ امروزی مدرن
افقی ۱۱ مرکز استان مازندران ساری
افقی ۱۱ نت مخمور‬‫ می
افقی ۱۲ امر به نوشتن نویس
افقی ۱۲ طلا زر
افقی ۱۲ پارچه براق‬‫ ساتن
افقی ۱۳ چیستی ماهیت
افقی ۱۳ دست پیمان بیعت
افقی ۱۳ تأکید کرده شده‬‫ موکد
افقی ۱۴ خرمافروش تمار
افقی ۱۴ گوناگونی واریته
افقی ۱۴ کم کردن‬‫ کسر
افقی ۱۵ هدیه خاطره انگیز یادگاری
افقی ۱۵ بعد از مرگ سهراب چه سود؟ نوشدارو
عمودی ۱ گردش کودک ددر
عمودی ۱ بازیگر خانم فیلم سینمایی اشباح به‬‫کارگردانی داریوش مهرجویی‬‫ مهتابکرامتی
عمودی ۲ نشانه اختلال گوارشی سکسکه
عمودی ۲ در نظر گرفتن، پاس داشتن یا محترم شمردن رعایت
عمودی ۲ ولی‬‫ اما
عمودی ۳ تقلا و سعی تلاش
عمودی ۳ فارسی زبان تاجیک
عمودی ۳ سرشت‬‫ نهاد
عمودی ۴ تکرار شده مکرر
عمودی ۴ واحد سنجش سطح ار
عمودی ۴ از رگ‌ها‫ مویرگ
عمودی ۵ کلام شگفتی وخ
عمودی ۵ جمع کوکب کواکب
عمودی ۵ ویرایش‬‫ ادیت
عمودی ۶ نمد زین یون
عمودی ۶ ضمیر جمع مخاطب شما
عمودی ۶ بی‌باک نترس
عمودی ۶ پرگو می‌زند‫ ور
عمودی ۷ محبس زندان
عمودی ۷ سد جاجرود لتیان
عمودی ۷ ثروتمند‬‫ بای
عمودی ۸ سر راز
عمودی ۸ کشور بیروت لبنان
عمودی ۸ تحت‬‫ زیر
عمودی ۹ افسوس، دریغ حیف
عمودی ۹ افشرده‬‫ آلو لواشک
عمودی ۹ شهری سیاحتی در‬ ۲۵ کیلومتری اردبیل سرعین
عمودی ۱۰ حرف استثنا جز
عمودی ۱۰ ماه میلادی مارس
عمودی ۱۰ نیاکان ابا
عمودی ۱۰ خالکوبی تتو
عمودی ۱۱ بی‌معنی مهمل
عمودی ۱۱ کهنه مندرس
عمودی ۱۱ بازدارنده چارپای درازگوش هش
عمودی ۱۲ کمربند زمین استوا
عمودی ۱۲ مکان جا
عمودی ۱۲ دوران ایام
عمودی ۱۳ نان کاغذی لواش
عمودی ۱۳ کاغذ کپی کاربن
عمودی ۱۳ پرنده‌ای کوچک و خواننده توکا
عمودی ۱۴ زبان کشیدن لیس
عمودی ۱۴ نقاش هلندی ورمیر
عمودی ۱۴ شکسته منکسر
عمودی ۱۵ پستی در بازی فوتبال هافبکتدافعی
عمودی ۱۵ چیدن غله درو


جواب مرحله ۷۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عنصر شیمیایی فلزی رادیو‬‫اکتیو برکلیوم
افقی ۱ سرنگون‬‫ نگونسار
افقی ۲ هراس هول
افقی ۲ شهر تاریخی استان‬‫ ایلام دهلران
افقی ۲ مقابل شیرینی‬‫ ترشی
افقی ۳ ماشین تحریر تایپ
افقی ۳ اهل ناحیه‬‫ بومی
افقی ۳ مجسمه لباس‬‫ مانکن
افقی ۴ باران کم نمنم
افقی ۴ سفید آذری اق
افقی ۴ ‬‫برومند، رستگار‬‫ رشید
افقی ۵ خوب به
افقی ۵ بی‌دست و پا چلمن
افقی ۵ ضد ‬‫داخل خارج
افقی ۵ پوشاک بالاتنه‬‫ کت
افقی ۶ چیزی که دیده شود مریی
افقی ۶ از‬‫ سازها تنبک
افقی ۶ تقویت خاک‬‫ کود
افقی ۷ توشه سفر بنه
افقی ۷ سرباز همه فن‬‫ حریف کماندو
افقی ۷ عنوان امرای عثمانی‬‫ پاشا
افقی ۸ یکی از علوم خفیه کیمیا
افقی ۸ جامه‬‫بلند محلی قبا
افقی ۸ پارچه نخی‬‫ کرباس
افقی ۹ ناله حنین
افقی ۹ شهری در استان‬‫ خراسان جنوبی قاینات
افقی ۹ کتاب‬‫ هندوان‬‫ ودا
افقی ۱۰ میوه گرمسیری موز
افقی ۱۰ مقابل‬‫ غزوه سریه
افقی ۱۰ به هم ساییده شده‬‫ مماس
افقی ۱۱ حرف انتخاب یا
افقی ۱۱ شهرآورد دربی
افقی ۱۱ زمین‌دار بزرگ ملاک
افقی ۱۱ حرف نفرت‬‫ اف
افقی ۱۲ اهداف و مقاصد نیات
افقی ۱۲ مذکر نر
افقی ۱۲ مادر حضرت مهدی (عج)‬‫ نرجس
افقی ۱۳ ضرب شمشیر یلمان
افقی ۱۳ هویدا واضح
افقی ۱۳ جای پوست کندن‬‫ مسلخ
افقی ۱۴ شهری در استان مرکزی اراک
افقی ۱۴ موفق کامیار
افقی ۱۴ پارچه دریایی‬‫ وال
افقی ۱۵ حرکتی در ژیمناستیک نیموارو
افقی ۱۵ رودی در استان کرمان‬ هلیلرود
عمودی ۱ شگفتی بهت
عمودی ۱ بازیگر مرد فیلم با دیگران (۱۳۹۳)‬‫ بابکحمیدیان
عمودی ۲ مسافر روانه
عمودی ۲ کربلا نینوا
عمودی ۲ گویشی در کشورمان‬‫ لری
عمودی ۳ هم‌سخن کلیم
عمودی ۳ ابزار سوارکار مهمیز
عمودی ۳ سخن‌چین‫ نمام
عمودی ۴ سوراخ لاستیک چرخ پنچر
عمودی ۴ پسوند نسبت ین
عمودی ۴ پادشاه مادها‬‫ دیاکو
عمودی ۵ کمبود آن باعث گواتر می‌شود ید
عمودی ۵ معشوقه زئوس ملیکا
عمودی ۵ بزرگان‬‫ سران
عمودی ۶ بخشش وهب
عمودی ۶ از حروف الفبا میم
عمودی ۶ نزدیکی در منزلت قربت
عمودی ۶ سرود دسته جمعی‬‫ کر
عمودی ۷ در کشتی کار می‌کند ملوان
عمودی ۷ بزرگی اقایی
عمودی ۷ حرف سی‌ام‬‫ واو
عمودی ۸ نا رمق
عمودی ۸ آگاه کردن تنبیه
عمودی ۸ بدان شناخته می‌شویم‫ نام
عمودی ۹ حلقوم نای
عمودی ۹ پسته دهان گشوده خندان
عمودی ۹ لقب حضرت فاطمه (س)‬‫ مرضیه
عمودی ۱۰ صفت مشبهه است‬‫ که با کلمه دیگر ترکیب‬ می‌شود گن
عمودی ۱۰ گل همیشه بهار رابو
عمودی ۱۰ شهر شمالی امل
عمودی ۱۰ اکنون حال
عمودی ۱۱ ملحد و کافر مشرک
عمودی ۱۱ پنهان کردن کتمان
عمودی ۱۱ شهر برج طغرل ری
عمودی ۱۲ پیامدها نتایج
عمودی ۱۲ مظهر سبکی پر
عمودی ۱۲ گرامی‌تر، بزرگوار اکرم
عمودی ۱۳ الک سرند
عمودی ۱۳ خواب بد کابوس
عمودی ۱۳ بی‌باک و شجاع جسور
عمودی ۱۴ مروارید چشم اشک
عمودی ۱۴ گیاهی طبی کوشاد
عمودی ۱۴ نژاد روسی اسلاو
عمودی ۱۵ از بهترین دروازه‌بانان ده ۱۹۸۰ دنیا ریناتداسایف
عمودی ۱۵ جاودانگی خلد


جواب مرحله ۷۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ایل بزرگ اردبیل و مشکین شهر،بی‌نظیر در تیراندازی ‬‫و شکار شاهسون
افقی ۱ نهفته و مستور پوشیده
افقی ۱ اسناد و نوشته‌های مربوط به یک موضوع پرونده
افقی ۲ از جبال آتشفشانی آناتولی و از بلندترین ارتفاعات فلات‬‫ ارمنستان ارارات
افقی ۲ مدیون و بدهکار وامدار
افقی ۲ حرکت با احتیاط و دست سودن به‬‫اطراف در تاریکی کورمال
افقی ۳ پروا باک
افقی ۳ بها و قیمت نرخ
افقی ۳ مکان جا
افقی ۳ چاقی و فربهی‬‫ سمن
افقی ۳ جانور درنده دد
افقی ۳ چهار من تبریز ری
افقی ۴ رسم و روش ایین
افقی ۴ نقره سیم
افقی ۴ گریز رم
افقی ۴ از‬‫ ایران به چین رفت و در زبان چینی به آن زی‌لا می گویند زیره
افقی ۴ نویسنده ‬‫شوخ طبع ایرلندی شاو
افقی ۵ جگر سفید شش
افقی ۵ اشاره به دور ان
افقی ۵ کنایه از زن‬‫ بیچاره و بینوا سیاهسر
افقی ۵ ترش و شیرین مز
افقی ۵ آموزگار معلم
افقی ۶ ساکت و آرام خاموش
افقی ۶ خار و ‬‫خاشاک خس
افقی ۶ کافی
افقی ۶ سجایای اخلاقی بس
افقی ۷ سزاوارتر و صواب‌تر اولی
افقی ۷ دلاور‬‫ یل
افقی ۷ رعایت یکدیگر را کردن مراعات
افقی ۷ اصفهان قدیم جی
افقی ۷ پدربزرگ جد
افقی ۸ رشته و‬‫ ردیف سری
افقی ۸ پوست آرد نشده دانه گندم یا جو که از الک کردن آرد به‬‫دست می‌آید سبوس
افقی ۸ بالا بودن دمای بدن تب
افقی ۸ عمارت بلند و عالی کاخ
افقی ۸ سختی‬‫ و عذاب وبال
افقی ۹ باران اندک رش
افقی ۹ علامت صفت تفضیلی تر
افقی ۹ هفت تایی‬‫ سال نو سین
افقی ۹ قوم سلحشور ایرانی لر
افقی ۹ سرمایه جاودانی کار
افقی ۹ ضمیر عربی انت
افقی ۱۰ یکی از دو گویش زبان ایرانی آسی که در جنوب روسیه رایج‬‫ است ایرونی
افقی ۱۰ آب گوارا نوشابه
افقی ۱۰ پایتخت سفال ایران لالجین
افقی ۱۱ جانش را به خاطر‬‫ دیگران به خطر می‌اندازد فداکار
افقی ۱۱ سوغات و ره آورد سفر ارمغان
افقی ۱۱ موافق و متحد هماهنگ
عمودی ۱ پولی که بر سر عروس و داماد می ریزند شاباش
عمودی ۱ ولخرجی‬‫ کردن و از حد گذشتن اسراف
عمودی ۲ هفدهمین لحن از الحان باربدی ارایشخورشید
عمودی ۳ از‬‫ ورزش‌های تیمی هاکی
عمودی ۳ شیمی حیات الی
عمودی ۳ راه بی سرانجام را
عمودی ۴ راز سر
عمودی ۴ معروف‬‫ و مشهور نامی
عمودی ۴ کاکل اسب توک
عمودی ۵ لگن باکلاس وان
عمودی ۵ تازه و جدید نو
عمودی ۵ ساز استاد‬‫ دهکردی سرنا
عمودی ۶ متهور نترس
عمودی ۶ سرازیری شیب
عمودی ۶ مساوی و برابر یر
عمودی ۷ تر و مرطوب‬‫ خیس
عمودی ۷ بچه ننه و از خود راضی لوس
عمودی ۸ رودی در شمال ایتالیا پو
عمودی ۸ پیچ بی رزوه‬‫ میخ
عمودی ۸ شبه‌جزیره‌ای کوهستانی در شمال شرقی مصر سینا
عمودی ۹ کلمه واج
عمودی ۹ نفس‬‫تنگی اسم
عمودی ۹ شهری در استان مازندران نور
عمودی ۱۰ نمره شماره
عمودی ۱۰ برهنه رت
عمودی ۱۰ رایحه شم
عمودی ۱۱ عنصر شیمیایی ید
عمودی ۱۱ فلز سرخ مس
عمودی ۱۱ رسانیدن نامه یا پیام ابلاغ
عمودی ۱۲ گردن‌زن ‬‫غلات داس
عمودی ۱۲ یک چهارم ربع
عمودی ۱۲ بهره حرام ربا
عمودی ۱۳ دومین تنگه بین المللی پر‬‫رفت و آمد دنیاست هرمز
عمودی ۱۳ جامه‌دان فرانسوی ساک
عمودی ۱۳ نفس خسته هن
عمودی ۱۴ نصف‬‫ هر چیز نیم
عمودی ۱۴ درخت انگور تاک
عمودی ۱۵ پوک میان تهی پک
عمودی ۱۵ جنگ و جدال رزم
عمودی ۱۵ ‬‫همشیره والده خاله
عمودی ۱۶ عضو گوارشی روده
عمودی ۱۶ ناراست کج
عمودی ۱۶ فرمانبردار رام
عمودی ۱۷ ‬‫گل سرخ ورد
عمودی ۱۷ از البسه شنا مایو
عمودی ۱۷ ششمین نُت لا
عمودی ۱۸ قطره نم
عمودی ۱۸ سخن موزون شعر
عمودی ۱۸ ‬‫جایگاه مخصوص فروش بلیت باجه
عمودی ۱۹ داستان کوتاهی از محمدعلی‬‫ جمالزاده دارالمجانین
عمودی ۲۰ گازی است که به مقدار کم در هوا موجود و‬‫ نخستین بار در سال ۱۳۹۵ میلادی توسط رامسی در برخی ‬‫سنگ های حاوی اکسید اورانیوم کشف شد هلیوم
عمودی ۲۰ غمناک و اندوهگین دلتنگ


جواب مرحله ۷۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بویایی مشام
افقی ۱ یار همیشگی آمریکا در زمینه ‬‫ماجراجوی‌های نظامی جامعهاروپا
افقی ۲ باید این تعداد‬‫ ‬‫از یارانه‌بگیران حذف شوند تا از فشار مالی‬‫ ‬‫بر دولت کمی کاسته شود بیستدرصدازجمعیت
افقی ۳ خدایی در‬‫ ایام فراعنه رع
افقی ۳ نوعی گوزن مرال
افقی ۳ از فلزات طلا
افقی ۳ بیداد‬‫ ظلم
افقی ۴ مسطح، بدون پستی و بلندی هموار
افقی ۴ گنجینه‬ ‫زیر خاکی دفینه
افقی ۴ گشوده وا
افقی ۵ مردم یک منطقه اهالی
افقی ۵ ‬‫علامتی در حساب منها
افقی ۵ از صنایع دستی ما‬‫ خاتم
افقی ۶ پایتخت سوییس برن
افقی ۶ خاک تراب
افقی ۶ عنوان شاهان‬‫ روسیه تزار
افقی ۷ همزاد امیه هاشم
افقی ۷ صدای نفس باربر و‬‫ نمدمال هنهن
افقی ۷ بازرس یا بازپرس فرنگی کمیسر
افقی ۸ شالوده اس
افقی ۸ از‬‫ماهیان خلیج‌فارس قباد
افقی ۸ سنگین و باوقار متین
افقی ۸ از ضمایر‬‫ تو
افقی ۹ مکانی در مکه معظمه میقات
افقی ۹ مدال نشان
افقی ۹ سخت و‬‫ محکم شدید
افقی ۱۰ راست و درست صواب
افقی ۱۰ از مراحل تولید‬‫ فیل ‌سینمایی میکس
افقی ۱۰ اجرت مزد
افقی ۱۱ همسر گزیدن تاهل
افقی ۱۱ ‬‫‬‫حکومت هیتلر رایش
افقی ۱۱ فتنه و آشوب هزاهز
افقی ۱۲ آزادمرد‬‫ کربالا حر
افقی ۱۲ سوگند، پیمان همقسم
افقی ۱۲ منحرفان نهروان‬‫‫ خوارج
افقی ۱۳ شوینده چشم اشک
افقی ۱۳ موی گردن شیر و اسب یال
افقی ۱۳ ‬‫کشوری جزیره‌ای در اقیانوسیه فیجی
افقی ۱۳ پوستین‬‫ وت
افقی ۱۴ با این اقدام سازنده البته پرهزینه می‌توان‬‫ ‬‫سواحل خلیج‌فارس و دریای مکران را آباد و ‬‫پرجمعیت کرد شیرینسازیابدریا
افقی ۱۵ گماشته غرب‌ها در آژانس‬‫ ‬‫انرژی اتمی یوکیوامانو
افقی ۱۵ بیخ گیاهی پرخاصیت هویج
عمودی ۱ نهی شاعرانه از بردن مبر
عمودی ۱ مبهم بودن ابهام
عمودی ۱ ‬‫حاشیه رفتن تحاشی
عمودی ۲ راهبرد اعراب مرتجع‬‫ برای دور کردن مسلمین از ایران شیعههراسی
عمودی ۲ بایگانی‬‫ ارشیو
عمودی ۳ حرفی در الفبای لاتین اس
عمودی ۳ دریایی در‬ ‫شمال فرانسه مانش
عمودی ۳ داستان قصه
عمودی ۳ پشم لطیف‬‫ کرک
عمودی ۴ ثروتمند متمول
عمودی ۴ قول و قرار گذاشتن مقاوله
عمودی ۴ ‬‫صدای دهن‌کجی یی
عمودی ۵ تیزهوشی و تدبیر درایت
عمودی ۵ ‬‫‬‫پرتو اتمی خطرناک بتا
عمودی ۵ بهشت مینو
عمودی ۶ بالا‬‫کشنده جرار
عمودی ۶ آزاد رها
عمودی ۶ تند و سریع برقاسا
عمودی ۷ بیخ و‬ ‫ریشه اصل
عمودی ۷ اقامت گزیدن ماندن
عمودی ۷ هدیه خداوند به‬‫ بشریت اسلام
عمودی ۸ بالا آمدن آب دریا مد
عمودی ۸ چربی‬‫ آبگوشت دنبه
عمودی ۸ بوی خوش شمیم
عمودی ۸ بن زادن زا
عمودی ۹ مهر‬ ‫و محبت عاطفه
عمودی ۹ هنر دراماتیک نمایش
عمودی ۹ باغی تاریخی‬‫ در کاشان فین
عمودی ۱۰ اثری از عبید زاکانی هزلیات
عمودی ۱۰ نازک،‬‫ پراکنده تنک
عمودی ۱۰ نام قدیم مشکین‌شهر خیاو
عمودی ۱۱ مأمور‬‫ان‬‫ پلیس دوره رضاخان اجان
عمودی ۱۱ پاک زکی
عمودی ۱۱ واحد طول‬‫ غیر رسمی بیشتر از نیم متر سهوجب
عمودی ۱۲ شهر‬‫ اسپاگتی و ماکارونی رم
عمودی ۱۲ جد اعلای کوروش‬‫ و داریوش هخامنش
عمودی ۱۲ دنباله زایده
عمودی ۱۳ پند و اندرز وعظ
عمودی ۱۳ ‬‫پاسخ مثبت اری
عمودی ۱۳ رگ و پی دمار
عمودی ۱۳ سطح و ظاهر‬‫ رو
عمودی ۱۴ شمعک و سایل گازسوز پیلوت
عمودی ۱۴ جنگ‌طلبی‫ ستیزهجویی
عمودی ۱۵ به پایان رساندن اتمام
عمودی ۱۵ شاخه مهم کارون روددز
عمودی ۱۵ ‬‫کلاه شاهانه تاج


جواب مرحله ۷۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کشتی‌گیر فرنگی کار کشورمان در وزن ۱۳۰ کیلوگرم قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ بشیرباباجانزاده
افقی ۲ از توابع مثلثاتی کسینوس
افقی ۲ نوعی نان کماج
افقی ۳ سخن بی‌پرده رک
افقی ۳ راحت و آرام بودن تمدد
افقی ۳ مرحله رشد کامل موجود زنده بلوغ
افقی ۳ نام ترکی اد
افقی ۴ کلام هشدار هان
افقی ۴ طلا زر
افقی ۴ پیشوا و رهبر قاید
افقی ۴ شبکه تلوزیونی خبر
افقی ۵ همنشین زن ندیمه
افقی ۵ در برگیرنده شامل
افقی ۵ پارچه زخم‌بندی باند
افقی ۶ شهری در اردبیل گرمی
افقی ۶ دربان بواب
افقی ۶ سپاسگذار شاکر
افقی ۷ گلزن منچستر یونایتد رونی
افقی ۷ انسان‌های بسیار باهوش نوابغ
افقی ۷ پراکندگی شت
افقی ۸ غزال اهو
افقی ۸ اولین قبله‌گاه مسلمین قدس
افقی ۸ نفرین لعن
افقی ۸ کوشا جدی
افقی ۹ پیشوند نفی نا
افقی ۹ شناختن کسی یا چیزی تشخیص
افقی ۹ مرهم ضماد
افقی ۱۰ شیفته واله
افقی ۱۰ روده‌ها امعا
افقی ۱۰ ای جان جانا
افقی ۱۱ زاویه کوچکتر از نود درجه حاده
افقی ۱۱ روستاها دهات
افقی ۱۱ شعر گفتن سرودن
افقی ۱۲ تکیه کلام خودخواه منم
افقی ۱۲ مردن از غصه دق
افقی ۱۲ ویران خراب
افقی ۱۲ یکی از القاب اروپایی لرد
افقی ۱۳ تصدیق ژرمن‌ها یا
افقی ۱۳ سر گوسفند را می‌برد سلاخ
افقی ۱۳ گرفتن پول یا مالی با زرنگی یا حیله تلکه
افقی ۱۳ حرف فاصله تا
افقی ۱۴ سبز شدن روییدن
افقی ۱۴ الگو و سرمشق اسوه
افقی ۱۵ تدوینگر شناسنامه فرهنگی ایرانیان ابوالقاصمفردوسی
عمودی ۱ تیره‌ای از گیاهان دو لپه‌ای بارهنگیان
عمودی ۱ نامی دخترانه حمیرا
عمودی ۲ چهار چوب کادر
عمودی ۲ پایتخت کوبا هاوانا
عمودی ۳ عدد توحیدی یک
عمودی ۳ خوراکی از تخم‌مرغ نیمرو
عمودی ۳ ابوالبشر ادم
عمودی ۳ سطح رو
عمودی ۴ رها شد رست
عمودی ۴ صدای گربه میو
عمودی ۴ دام صیاد تله
عمودی ۴ جدا و منفک سوا
عمودی ۵ لوس بی‌طعم! بیمزه
عمودی ۵ طرح و صورت کار و عمل پیش‌بینی شده نقشه
عمودی ۵ علت و سبب دلیل
عمودی ۶ داخل اندر
عمودی ۶ اسب جنگی بیدخ
عمودی ۶ دقیقه‌ها دقایق
عمودی ۷ هستی و وجود بود
عمودی ۷ نمایش تلوزیونی شو
عمودی ۷ رنگ زغال سیاه
عمودی ۷ پروردگار عالمیان خدا
عمودی ۸ پایه اس
عمودی ۸ شاه شاهان مغول قاان
عمودی ۸ پرده گوش صماخ
عمودی ۸ پوز نص
عمودی ۹ حقه بامبول
عمودی ۹ خاندان پاک پیامبر (ص) عترت
عمودی ۱۰ تاج و افسر اکلیل
عمودی ۱۰ جمع عضو اعضا
عمودی ۱۰ هزاران الاف
عمودی ۱۱ جلوه نمود
عمودی ۱۱ ژاله شبنم
عمودی ۱۱ فرومایه سبکسر
عمودی ۱۲ غراب، کلاغ سیاه زاغ
عمودی ۱۲ بوستان باغ
عمودی ۱۲ از مصالح ساختمانی اجر
عمودی ۱۲ هواکش آشپزخانه هود
عمودی ۱۳ برآمدگی ته کفش اج
عمودی ۱۳ تربت خاک
عمودی ۱۳ جدول‌ها جداول
عمودی ۱۳ فریاد تحقیر آمیز! هو
عمودی ۱۴ فیلسوف اندلسی و شارح آثار ارسطو ابنرشد
عمودی ۱۴ کمیابی ندرت
عمودی ۱۵ غمخوار همدرد
عمودی ۱۵ ورزش تاریخی و سلحشوری تیراندازی


جواب مرحله ۷۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اجرای نمایش بی‌کلام پانتومیم
افقی ۱ میدان و آتشکده‌ای در یزد مارکار
افقی ۲ فیلمی به کارگردانی «آکیرا کوروساوا» ریشقرمز
افقی ۲ مستمند، نیازمند حاجتمند
افقی ۳ سمت و‬‫ سو ور
افقی ۳ آنچه به داخل کشور آید وارداتی
افقی ۳ بلندای بدن قد
افقی ۴ نوبت بازی گیم
افقی ۴ بلوغ
افقی ۴ رفیق شفیق کمال
افقی ۵ دعایی که عصر جمعه تلاوت می شود سمات
افقی ۵ وسیله‬‫ای در دست جراح پنس
افقی ۵ پسوند کوبیدن کوب
افقی ۵ دوست داشتن ود
افقی ۶ یک بیست و چهارم شبانه روز تسو
افقی ۶ نوعی قایق تندرو مسابقه‌ای کایاک
افقی ۶ لحن‌ها الحان
افقی ۷ ‬‫روی هم جمع کردن انباشت
افقی ۷ لون و فام رنگ
افقی ۷ درخت تسبیح یسر
افقی ۸ مارکی معروف برای گوشی همراه نوکیا
افقی ۸ کشور چایی سیلان
افقی ۹ الگو مدل
افقی ۹ گوشت لحم
افقی ۹ از تیم‌های ‬‫قدرتمند لیگ فوتبال ایتالیا لاتزیو
افقی ۱۰ جملات شاعرانه ابیات
افقی ۱۰ امتداد دنبال
افقی ۱۰ مادر ترکی انا
افقی ۱۱ آفت گندم سن
افقی ۱۱ ظرف پذیرایی دیس
افقی ۱۱ ارزش و اعتبار شان
افقی ۱۱ خردمند ادیب
افقی ۱۲ ‬‫از تقسیمات ارتشی تیپ
افقی ۱۲ چراگاه مرتع
افقی ۱۲ حشره چسبنده
افقی ۱۳ سر سلسله اعداد! یک
افقی ۱۳ علت شکست مردمان سرزمین هلن اسبتروی
افقی ۱۳ پیشوند نفی نا
افقی ۱۴ بیماری‬‫ فراموشی موقت که در سنین بالا ممکن است عارض شود الزایمر
افقی ۱۴ جاده آهنی ریل
افقی ۱۴ مالیات ساو
افقی ۱۵ هدیه، تحفه رهاورد
افقی ۱۵ سازی فرنگی بادی و زهی‬ اکاردیون
عمودی ۱ از شاخه‌های مسیحیت پروتستان
عمودی ۱ درجه‌ای ارتشی! استوار
عمودی ۲ «هوا» در لفظ تونی بلر! ایر
عمودی ۲ پیر و کهنسال مسن
عمودی ۲ بناشده مبنی
عمودی ۲ زیر پا مانده له
عمودی ۳ سایه نش
عمودی ۳ شهری‬‫ در هرمزگان و کنایه از ساخت و پاخت کردن است گاوبندی
عمودی ۳ برج کج پیزا
عمودی ۴ نیرو دادن تقویت
عمودی ۴ فرزندان اولاد
عمودی ۴ نوعی عدسی کاو
عمودی ۵ وزنه ترازو ورام
عمودی ۵ یار آش! کشک
عمودی ۵ گروه‬‫ ورزشی تیم
عمودی ۵ مساوی یر
عمودی ۶ محل عبور ممر
عمودی ۶ نوعی دیگ بزرگ مسی پاتیل
عمودی ۶ برگزیده سرامد
عمودی ۷ شهربادگیرها! یزد
عمودی ۷ ساز شاکی! نی
عمودی ۷ از غزوات احد
عمودی ۷ «تسریع» بی پایان! تسر
عمودی ۸ ‬‫نوعی قرص مسکن اکسار
عمودی ۸ شعبه شعبه شده منشعب
عمودی ۹ یقین حتم
عمودی ۹ خسیس کنس
عمودی ۹ حرف همراهی! با
عمودی ۹ از طوایف کشورمان ترک
عمودی ۱۰ فانوس دریایی مایاک
عمودی ۱۰ استان‬‫ سرسبز شمالی گیلان
عمودی ۱۰ دورویی و نفاق ریا
عمودی ۱۱ دندان سوهان اج
عمودی ۱۱ پرچم و رایت لوا
عمودی ۱۱ بی زبان لال
عمودی ۱۱ وسیله خنک کننده منزل کولر
عمودی ۱۲ دوختن رتق
عمودی ۱۲ بلاها بلیات
عمودی ۱۲ تند و‬‫ فوری انی
عمودی ۱۳ نمایشنامه خنده‌دار کمدی
عمودی ۱۳ ازمراجع عظام تقلید حسنزاده
عمودی ۱۳ بله ایتالیایی سی
عمودی ۱۴ اشاره به دور ان
عمودی ۱۴ خراب شدن سقف اوار
عمودی ۱۴ جدید ترکی ینی
عمودی ۱۴ کشتی‬‫ جنگی ناو
عمودی ۱۵ نپذیرفتن ردکردن
عمودی ۱۵ همسر هیتلر‬ اوابراون


جواب مرحله ۷۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ضمیر وزنی من
افقی ۱ از آثار ارزشمند و‬‫‌‬‫ کهن تاریخی به زبان فارسی تألیف‬‫ رشید الدین فضل ا.. همدانی‬‫ جامعالتواریخ
افقی ۲ سراسر یکجا
افقی ۲ دربندان اسرا
افقی ۲ خمیدگی‬‫ انحنا
افقی ۳ گیاه رنگرزی روناس
افقی ۳ بیماری چینی سارس
افقی ۳ ‬‫به صورت جمعی‬‫ همگی
افقی ۴ چشم دوختن به چیزی زل
افقی ۴ ‬‫سربها فدا
افقی ۴ بزرگ داشته شده مکرم
افقی ۴ فلز‬‫ مادر‬‫ اهن
افقی ۵ کشوری در قاره سیاه اتیوپی
افقی ۵ حضور‬‫ داشتن‬‫ بودن
افقی ۶ شهر زیارتی قم
افقی ۶ مادر پیامبر‬‫ اکرم ‌(ص) امنه
افقی ۶ دوره نمایندگی مجلس‬‫ ‬‫شورای اسلامی ... سال است چهار
افقی ۶ ‬‫ضمیر غایب‬‫ او
افقی ۷ آفریدگار ایزد
افقی ۷ شهری در استان‬‫ مازندران گلوگاه
افقی ۷ قرارگاه‬‫ مقر
افقی ۸ طایفه‌ای در عصر هخامنش سکاها
افقی ۸ ‬‫‬‫و اگرچه ولو
افقی ۸ شیرینی معروف خاص‬‫ مراغه‬‫ باسلق
افقی ۹ همسر زن مرد
افقی ۹ حاصل و نتیجه عمل برایند
افقی ۹ فطرت، قوه‬‫ بنیه
افقی ۱۰ قمر مشتری یو
افقی ۱۰ پوشیده نهان
افقی ۱۰ گروه محافظ گارد
افقی ۱۰ نت اول‬‫ دو
افقی ۱۱ شهری در استان مرکزی اراک
افقی ۱۱ فدایی‬‫ پیشمرگ
افقی ۱۲ گنجه لباس کمد
افقی ۱۲ سرور است و لقب حضرت علی (ع) مولا
افقی ۱۲ تمام و همگی تام
افقی ۱۲ زینت‬ ‫سر خانم‌ها‬‫ تل
افقی ۱۳ بمب مخرب اتمی
افقی ۱۳ ندا دهنده نادی
افقی ۱۳ بیمار‬‫ ناخوش
افقی ۱۴ سرخرگ شریان
افقی ۱۴ پاره‌ای از روزگار برهه
افقی ۱۴ آژانس فضایی امریکا‬‫ ناسا
افقی ۱۵ عجیب‌ترین ورزش توپی دنیا فوتبالدیواری
افقی ۱۵ مقابل آری‬ نه
عمودی ۱ غذای شمالی میرزاقاسمی
عمودی ۱ کشف کننده‬‫ کاشف
عمودی ۲ خودداری از پرداخت وجه چک نکول
عمودی ۲ پسوند کوچکی میکرو
عمودی ۲ تراموا‬‫ مترو
عمودی ۳ سوره هفتاد و دوم جن
عمودی ۳ توشه زاد
عمودی ۳ منش و رفتار انسانی‬‫ ادمیت
عمودی ۴ شخص باتجربه و متین جاافتاده
عمودی ۴ متضاد ماده نر
عمودی ۴ امر به یافتن‬‫ یاب
عمودی ۵ فلز قلیایی سدیم
عمودی ۵ انگشت بزرگ انسان ابهام
عمودی ۵ رمق‬‫ نا
عمودی ۶ ضمیر جمع ما
عمودی ۶ هر چیز آویخته اونگ
عمودی ۶ جانور درختزی استرالیایی‬‫ راکون
عمودی ۷ پاسبان عسس
عمودی ۷ جنگجوی برجسته پهلوان
عمودی ۷ ناگزیر‬‫ لابد
عمودی ۸ خط باستانی ارامی
عمودی ۸ سرپرست ولی
عمودی ۸ فرش جلو در‬‫ پادری
عمودی ۹ جزیره ایران لارک
عمودی ۹ حالت یا خاصیت‬‫ یک چیز یا شخص چگونگی
عمودی ۹ ناگهانی‬ یهو
عمودی ۱۰ فدیه سربها
عمودی ۱۰ از مراحل زراعت داشت
عمودی ۱۰ علامت جمع فارسی ها
عمودی ۱۱ گفتنی شگفت‌زده‌ها وا
عمودی ۱۱ بخشش‌ها مواهب
عمودی ۱۱ داستان بلند رمان
عمودی ۱۲ پول خرد هندی انه
عمودی ۱۲ باب در
عمودی ۱۲ معالجه امراض به وسیله آب ابدرمانی
عمودی ۱۳ از صفات خدا رحمان
عمودی ۱۳ کهنسال مسن
عمودی ۱۳ دوش خا
عمودی ۱۴ همراه عروس ینگه
عمودی ۱۴ شهری در استان فارس اقلید
عمودی ۱۴ اسب سرکش توسن
عمودی ۱۵ خیانتکار خاین
عمودی ۱۵ مثنوی عاشقانه عیوقی ورقهوگلشاه


جواب مرحله ۷۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پوشش پرنده پر
افقی ۱ تابلویی از‬‫ دلاکروا‬‫ دانتهوویرژیل
افقی ۲ شهری در استان قنا در‬‫ مصر اسنا
افقی ۲ مرکز پرو لیما
افقی ۲ ضد ملیح‬‫ بینمک
افقی ۳ ماسک روبند
افقی ۳ باهوش و زیرک ویرا
افقی ۳ ‬‫ارزان نیست‬‫ گران
افقی ۴ صدای درد اخ
افقی ۴ قورباغه وزغ
افقی ۴ ‬‫کنکاش شوری
افقی ۴ جماعت‬‫ امت
افقی ۵ سرنگ ابدزدک
افقی ۵ اتوبوس فضایی‬‫ شاتل
افقی ۶ اصل ام
افقی ۶ روزها ایام
افقی ۶ جزیره ایرانی‬‫ استان هرمزگان سیری
افقی ۶ آسیب‬‫ اک
افقی ۷ ته‌نشین مایعات رسوب
افقی ۷ کرکس لاشخور
افقی ۷ ‬‫درد چشم‬‫ رمد
افقی ۸ دانه به دانه یکایک
افقی ۸ عدد دریاچه! وان
افقی ۸ ‬‫پادگان‬‫ ساخلو
افقی ۹ کوچکترین واحد اطالعاتی‬‫ که می‌توان در رایانه نگهداری‬‫ ‬‫کرد بیت
افقی ۹ نوار چسب باندرل
افقی ۹ جعبه ‬‫فلزی حاوی فشنگ در‬‫ سلاح‌های گرم‬‫ خشاب
افقی ۱۰ جنگل درخت ون
افقی ۱۰ مرکز لیدیه بود سارد
افقی ۱۰ مرد بی‌فرزند ابتر
افقی ۱۰ ویتامین گوجه فرنگی‬‫ کا
افقی ۱۱ مسلط غالب
افقی ۱۱ رازگویی با خدا‬‫ مناجات
افقی ۱۲ تختگاه سکو
افقی ۱۲ دریغ خوردن تاسف
افقی ۱۲ گستاخ، پررو سمج
افقی ۱۲ پیچ و تاب‬‫ خم
افقی ۱۳ زین و برگ اسب یراق
افقی ۱۳ به علت برای
افقی ۱۳ قمار باز معروف‬‫ لیلاج
افقی ۱۴ عدل و داد کردن انصاف
افقی ۱۴ آبیاری زمستانی یخاب
افقی ۱۴ هلهله شادی‬‫ هورا
افقی ۱۵ بازیگر مرد فیلم چ (۱۳۹۳) به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا فریبرزعربنیا
افقی ۱۵ شهر توت‬ کن
عمودی ۱ پایتخت سورینام پاراماریبو
عمودی ۱ مرد شمشیر زن‬‫ سیاف
عمودی ۲ راه یافتن رسوخ
عمودی ۲ فقیر، نیازمند مسکین
عمودی ۲ گوشه فوتبالی‬‫ کرنر
عمودی ۳ تکبر نب
عمودی ۳ واحد توان وات
عمودی ۳ فن شناوری‬‫ غواصی
عمودی ۴ اثری از یوهان اشتراوس موسیقیدان اتریشی دانوبابی
عمودی ۴ ادات تشبیه سا
عمودی ۴ فریم عینک‬‫ قاب
عمودی ۵ سرقت دزدی
عمودی ۵ فلزی است سفید کبالت
عمودی ۵ بزرگی، شکوه‬‫ فر
عمودی ۶ برج کج داستانی نل
عمودی ۶ آهو غزال
عمودی ۶ به معنی مالک‬‫ ارباب
عمودی ۷ طاقت تیو
عمودی ۷ شهر حومه تهران دماوند
عمودی ۷ زود‬‫ سریع
عمودی ۸ گیاهی گلدار همیشک
عمودی ۸ مسرور شاد
عمودی ۸ فخر کننده‬‫ مفاخر
عمودی ۹ ضد پشتک وارو
عمودی ۹ ناطق سخنران
عمودی ۹ بی‌حاصل‬‫ یاب
عمودی ۱۰ گنجینه اسناد ارشیو
عمودی ۱۰ ‬‫جامه لباس
عمودی ۱۰ قهوه‬ بن
عمودی ۱۱ تیر پیکاندار یب
عمودی ۱۱ کمک کننده یاررس
عمودی ۱۱ پیرایه تجمل
عمودی ۱۲ سنگریزه ریگ
عمودی ۱۲ خط‌کش مهندسی تی
عمودی ۱۲ فیلم معروف مسعود ده‌نمکی اخراجیها
عمودی ۱۳ سرلشکر فرانسوی ژنرال
عمودی ۱۳ اسب رستم رخش
عمودی ۱۳ فاش کردن لو
عمودی ۱۴ کبوتر دشتی یمام
عمودی ۱۴ پادشاهان املاک
عمودی ۱۴ به میوه نرسیده خرما گفته می‌شود خارک
عمودی ۱۵ گرفتگی زبان لکنت
عمودی ۱۵ خورش اصیل ایرانی کدوبادمجان


جواب مرحله ۷۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شهری در استان اصفهان سمیرم
افقی ۱ قیمتی و گران‌بها نفیس
افقی ۱ نزدیک‬‫بین میوپ
افقی ۱ فلیسوف معاصر انگلیسی با اثر «اصول ریاضیات» راسل
افقی ۲ بشر‬‫ و آدمی انسان
افقی ۲ سرزمین دیار
افقی ۲ راکب سوار
افقی ۲ تبرئه شده مبرا
افقی ۳ نت ماقبل آخر لا
افقی ۳ ‬‫مظهر نرمی موم
افقی ۳ فرشته و ملک سروش
افقی ۳ گل خشک شده کلوخ
افقی ۳ نوعی عقیق یشم
افقی ۴ سنگینی وزن
افقی ۴ بالاپوش ردا
افقی ۴ درخت مسواک اراک
افقی ۴ از ماه‌های مشهور‬‫ رومی ایار
افقی ۴ اضطراب و بی قراری تپ
افقی ۵ کار پوشیده و نامعلوم مبهم
افقی ۵ تعلیم‬ ‫دادن و آموختن درس
افقی ۵ جود و بخشش
افقی ۵ ......... بود مرد را راستی کرم
افقی ۶ خود را به مردم خوشحال و تازه روی وانمودن هیراد
افقی ۶ سازنده اولین‬‫ بالگرد سیکورسکی
افقی ۶ اعمالی که هنگام حج انجام می‌دهند مناسک
افقی ۷ پایین و بالا ‬‫رفتن نوسان
افقی ۷ ستیزه مرا
افقی ۷ رشته مروارید
افقی ۷ جذاب و موثر هار
افقی ۸ اولین عدد‬‫ اول دو
افقی ۸ تاکنون هنوز
افقی ۸ ماه نو هلال
افقی ۸ میوه الهام بخش به نیوتن سیب
افقی ۸ بنیادگذار‬‫ روش مایه‌کوبی بیماری آبله جنر
افقی ۹ طلیعه اعداد انگلیسی وان
افقی ۹ قهرمان‬‫ یونانی منظومه ایلیاد اثر هومر اشیل
افقی ۹ نوعی نمایشنامه درام
افقی ۹ سریع زود
افقی ۹ ‬‫محبت و دوستی ود
افقی ۱۰ نام سابق تایلند سیام
افقی ۱۰ از ماه های خزان ابان
افقی ۱۰ دایر‬‫ و معمور اباد
افقی ۱۰ دیدن مناظر تماشا
افقی ۱۱ از خودروهای وطنی تیبا
افقی ۱۱ دوا دارو
افقی ۱۱ گوارا ‬‫شده مهنا
افقی ۱۱ وسیله ورزشی رضازاده هالتر
عمودی ۱ نمایشنامه‌ای از اسکار وایلد سالومه
عمودی ۱ رفیق دوست
عمودی ۲ ‬‫........... نی ام روی زرد؛ غم بینوایان رخم زرد کرد منازبینوایی
عمودی ۳ تصدیق‬‫ شکسپیر یس
عمودی ۳ سیاستمدار مشهور هند، یار و آشنای صمیمی‬‫ گاندی و مولف کتاب «به سوی آزادی» نهرو
عمودی ۳ خالص ناب
عمودی ۴ حیوان‬‫ دست آموز رام
عمودی ۴ شن ریز و نرم ماسه
عمودی ۴ ضمیر جمع ما
عمودی ۵ درخشان منور
عمودی ۵ علیم و‬‫ عالم دانا
عمودی ۶ کمک کردن مدد
عمودی ۶ تازه داماد نوشاد
عمودی ۷ از معطرات است ند
عمودی ۷ رود‬‫ مرزی ارس
عمودی ۷ قشنگ و نیکو زیبا
عمودی ۸ افاده فیس
عمودی ۸ نقره سیم
عمودی ۸ شهرستانی در استان‬‫ فارس لار
عمودی ۹ توانایی یارا
عمودی ۹ یار مربا و پنیر در سفره صبحانه کره
عمودی ۹ جدید نو
عمودی ۱۰ شادمانی سرور
عمودی ۱۰ پدر والد
عمودی ۱۱ سپاسگزار شاکر
عمودی ۱۱ اقیانوس بی سر و صدا ارام
عمودی ۱۲ فلز سرچشمه مس
عمودی ۱۲ زادگاه ناپلئون بناپارت کرس
عمودی ۱۲ تضرع و التماس لابه
عمودی ۱۳ بار آذری یوک
عمودی ۱۳ مقدس‌ترین شهر جهان اسلام مکه
عمودی ۱۳ نویسنده‬ ‫آلمانی «یوسف در مصر» مان
عمودی ۱۴ شریف و ارجمند والا
عمودی ۱۴ از گل های‬‫ معطر یاس
عمودی ۱۴ رنجوری دا
عمودی ۱۵ تاریخ نگار و جغرافیانویس ایرانی با ‬‫اثر «جغرافیای اقتصادی عمومی ایران» پرویز
عمودی ۱۵ خرد و کوچک ریز
عمودی ۱۶ خاتون خانم
عمودی ۱۶ گلی که بر روی پارچه نقش کنند بوته
عمودی ۱۷ مرکز‬‫ ایتالیا رم
عمودی ۱۷ عرصه مسابقه مشت‌زنی رینگ
عمودی ۱۷ حرارت دما
عمودی ۱۸ از رنگ‌های‬‫ اصلی ابی
عمودی ۱۸ متداول رایج
عمودی ۱۸ دودمان ال
عمودی ۱۹ کتابی ماحصل مشترک‬‫ کریم فیضی و دکتر دینانی سرشتوسرنوشت
عمودی ۲۰ حباب چراغ برق لامپ
عمودی ۲۰ مقامی‬‫ دیپلماتیک پایین‌تر از وزیر مختار کاردار


جواب مرحله ۷۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نهادی غیر رسمی که به طور مشترک با شورای اروپا به قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات در اتحادیه می ‌پردازد پارلماناروپا
افقی ۱ لحظه ان
افقی ۲ گیاه‬‫ ‬‫رنگرزی روناس
افقی ۲ شیرینی سوغات یزد قطاب
افقی ۲ منتسب به حقیقت هر چیز ذاتی
افقی ۳ خارپشت دلدل
افقی ۳ اهل خراسان قدیم مروی
افقی ۳ پایان کار فرجام
افقی ۴ صوت پرسش ایا
افقی ۴ ‬‫ابریشم ناخالص لاس
افقی ۴ گودال کندن حفر
افقی ۴ لقبی اشرافی لرد
افقی ۵ مسگر نحاس
افقی ۵ نام دخترانه وطنی محتاج
افقی ۵ صوت ندا یا
افقی ۶ عدد این ردیف! شش
افقی ۶ همسر داریوش هخامنشی و مادر خشایارشا اتوسا
افقی ۶ غلام خاص امام علی(ع) که به دستور حجاج ابن یوسف به شهادت رسید قنبر
افقی ۷ بی آن نباید‬‫به آب زد! گدار
افقی ۷ بچه ترسان خیالی! لولو
افقی ۷ می گویند سلامتی می آورد! سلام
افقی ۸ یار برهما در کلیله و دمنه رای
افقی ۸ گوهر کوچک! گهر
افقی ۸ از دریاهای گرداگرد مدیترانه اژه
افقی ۸ میوه پرخاصیت تابستانی سیب
افقی ۹ زمین دوممر دوبر
افقی ۹ نوعی موتورسیکلت مسابقه ای تریل
افقی ۹ ظاهری صوری
افقی ۱۰ بیماری قارچی‬‫ دهان برفک
افقی ۱۰ ازتوابع بالاولایت شهرستان کاشمر فذافن
افقی ۱۰ ضمیر بی حضور! او
افقی ۱۱ عنصری شیمیایی ید
افقی ۱۱ شب را در جایی بیتوته کردن اتراق
افقی ۱۱ رایج‬‫ترین وسیله ارتباطی تلفن
افقی ۱۲ آموختنی از روزگار! درس
افقی ۱۲ نومید ایس
افقی ۱۲ ظرف پذیرایی دیس
افقی ۱۲ به پشت خوابیده دمر
افقی ۱۳ نیکان ابرار
افقی ۱۳ اشعه ریون
افقی ۱۳ شبکه اطلاع‬‫رسانی نفت و انرژی کشورمان شانا
افقی ۱۴ نمایشنامه‌ای که از زبان حیوانات نقل شود فابل
افقی ۱۴ شاخه‌ای ازشمشیربازی سابر
افقی ۱۴ کم کردن قیمت‬‫ تخفیف
افقی ۱۵ نفس خسته! هن
افقی ۱۵ پزشک و جراح مغز و اعصاب سرشناس ایرانی که در حال حاضر ریاست بیمارستان خصوصی علوم عصبی‬‫ هانوفر در آلمان را بر عهده دارد که خود بنیا ‌گذار آن بوده است‬ پروفسورسمیعی
عمودی ۱ تراشه رایانه‌ای پردازشگر
عمودی ۱ ملکه آندلس هم عصر اسکندر مقدونی قیدافه
عمودی ۲ ارجح اولی
عمودی ۲ خیال خودش باغ ارم را در مقابل بهشت بنا کرد شداد
عمودی ۲ ‬‫نگهبان دروازه دربان
عمودی ۳ افراد زیرک رندان
عمودی ۳ پیامبر صبور(ع) ایوب
عمودی ۳ فلز سنگین سرب
عمودی ۴ بی زبان لال
عمودی ۴ گرم و سوزان حار
عمودی ۴ قاطع برا
عمودی ۴ رشته کوه مرتفع اروپایی‬‫ الپ
عمودی ۵ فلز سرچشمه! مس
عمودی ۵ بتی در جاهلیت لات
عمودی ۵ دربند گرفتار
عمودی ۶ روستای زیبای شمالی ماسوله
عمودی ۶ رجزخوانی کری
عمودی ۶ آب ترکی سو
عمودی ۷ بیماری اشراف! نقرس
عمودی ۷ بندری ‬‫تجاری در شمال بمبئی هند سورت
عمودی ۷ تلف کردن نعمت های خداوندی اسراف
عمودی ۸ لباس صاف کن برقی اطو
عمودی ۸ آینده مال
عمودی ۸ مدارا کردن رفق
عمودی ۸ خشک مزاج‬‫ یبس
عمودی ۹ بو رایحح
عمودی ۹ نوعی لنز عکاسی وایذ
عمودی ۹ منافق دورو
عمودی ۱۰ صفحه اینترنتی وب
عمودی ۱۰ دوختن فتق
عمودی ۱۰ سریشم ماهی ژلاتین
عمودی ۱۱ کشوری در جعبه ابزار! فرانسه
عمودی ۱۱ پولک ماهی فلس
عمودی ۱۱ ‬‫توگوشی تس
عمودی ۱۲ ماه پایانی پاییز اذر
عمودی ۱۲ کوه جبل
عمودی ۱۲ گروه و دسته صنف
عمودی ۱۲ زیر و روکردن خاک کشاورزی شخم
عمودی ۱۳ زمان مرگ اجل
عمودی ۱۳ موش خرما راسو
عمودی ۱۳ پنبه زنی‬‫ ندافی
عمودی ۱۴ بازی الکترونیکی بازنشسته اتاری
عمودی ۱۴ فانی میرا
عمودی ۱۴ بلند و رفیع منیع
عمودی ۱۵ کالای دست دوم نیمدار
عمودی ۱۵ زندگی نامه‬ بیوگرافی


جواب مرحله ۷۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سوره ۸۲ قرآن کریم انفطار
افقی ۱ حالت اعصاب آدمی عصبانی کشمشی
افقی ۱ مظهر تاریکی! شب
افقی ۲ شاهکار امیل زولا نانا
افقی ۲ اسباب روسی جوش‬‫ آوردن آب سماور
افقی ۲ دربندان اسرا
افقی ۳ استواری صلابت
افقی ۳ درگیری تنش
افقی ۳ چندین سلیقه! سلایق
افقی ۴ سودای ناله! اه
افقی ۴ سوسن سفید رازقی
افقی ۴ آزاده دشت کربال حر
افقی ۴ ‬‫پاکیزه زکی
افقی ۵ از عناصر پرتوزای جدول تناوبی رادون
افقی ۵ شتر گاو پلنگ! زرافه
افقی ۶ ابزارهندسی رسم زاویه قائمه گونیا
افقی ۶ جزئی از فعل که مفهوم ‬‫شخص و عدد را به فعل می افزاید شناسه
افقی ۶ بوی ماندگی نا
افقی ۷ جلو فرا
افقی ۷ «یمانی مشهور» «مایه حیات» برداب
افقی ۷ گیاه خوشبوی ریحان
افقی ۸ ‬‫همه‌پرسی رفرم
افقی ۸ از پسران ابوالبشر هابیل
افقی ۸ طولانی مدید
افقی ۹ میانگین متوسط
افقی ۹ راهرو سرپوشیده دالان
افقی ۹ خداوند اله
افقی ۱۰ از خواهران برونته ان
افقی ۱۰ جستجو کنکاش
افقی ۱۰ ‬‫طرد کردن راندن
افقی ۱۱ آبجی خواهر
افقی ۱۱ از سرپوش‌های زنانه روسری
افقی ۱۲ شهری در فارس فسا
افقی ۱۲ طلا زر
افقی ۱۲ جاسوس خانه رژیم اشغالگر موساد
افقی ۱۲ ناشنوا کر
افقی ۱۳ ‬‫پاردم رانکی
افقی ۱۳ غنی بای
افقی ۱۳ آشغال زباله
افقی ۱۴ ناشناخته مبهم
افقی ۱۴ اتحادیه چند شرکت برای کنترل قیمت کالا یا خدمتی کارتل
افقی ۱۴ سقف فروریخته اوار
افقی ۱۵ ‬‫مخفف اگر ار
افقی ۱۵ تلالو درخشش
افقی ۱۵ از پدیده‌های جغرافیایی که به آن آبلرزه یا غریاله هم گویند‬ سونامی
عمودی ۱ عدل و داد انصاف
عمودی ۱ لقب چند تن از رجال عهد قاجار فرمانفرما
عمودی ۲ آوای دردمندی! ناله
عمودی ۲ اخذ کردن گرفتن
عمودی ۲ شاخه‌ای از شمشیربازی سابر
عمودی ۳ ‬‫نیستی و نابودی فنا
عمودی ۳ کثرت آمد و شد روارو
عمودی ۳ سرپناه خانه
عمودی ۴ نام کهن توس طابران
عمودی ۴ پایتخت تزارها! مسکو
عمودی ۴ گنجه لباس کمد
عمودی ۵ ادب کردن تادیب
عمودی ۵ عشوه‬‫گری طنازی
عمودی ۶ خاک کوزه گری رس
عمودی ۶ نام برادر رستم زواره
عمودی ۶ اسب قهوه‌ای رنگ کهر
عمودی ۶ حشره خودمانی! کخ
عمودی ۷ محکم و مستدل متقن
عمودی ۷ آفریدگار دادار
عمودی ۷ ‬‫امر از بودن باش
عمودی ۸ معدنی کانی
عمودی ۸ پولی که بر سر عروس و داماد می ریزند شاباش
عمودی ۸ موسیقی نظامی مارش
عمودی ۹ شهر مدفن دانیال نبی(ع) شوش
عمودی ۹ ساک‬‫ دستی زنبیل
عمودی ۹ دیدن رویت
عمودی ۱۰ تلخ مزه مر
عمودی ۱۰ غار نبوت حرا
عمودی ۱۰ فرهنگ لغات فرانسه لاروس
عمودی ۱۰ سست و بیحال لس
عمودی ۱۱ جملگی سراسر
عمودی ۱۱ مخالف ناساز
عمودی ۱۲ موی گردن‬‫ شیر یال
عمودی ۱۲ باشعور فهیم
عمودی ۱۲ ابزار صعود نردبان
عمودی ۱۳ شاخه‌ای از رشته عمران سازه
عمودی ۱۳ پرتابگر دیسک ایرانی و رکورددار فعلی پرتاب دیسک‬‫ ایران و آسیا حدادی
عمودی ۱۳ صدا اوا
عمودی ۱۴ انباز شریک
عمودی ۱۴ از مصنوعات پرکاربرد شیمیایی نایلن
عمودی ۱۴ سخن و گفته کلام
عمودی ۱۵ آنچه از یک محاسبه ریاضیاتی به‬ ‫جا ماند باقیمانده
عمودی ۱۵ بی‌ایمان‬ هرهری


جواب مرحله ۸۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حسد رشک
افقی ۱ خواب سبک چرت
افقی ۱ جار و‬‫ جنجال‬‫ المشنگه
افقی ۲ یکی از بزرگترین فلاسفه قرن ۱۹ و صاحب اثر مبانی شناخت‬‫ زندگی هربرتاسپنسر
افقی ۲ حمام تکی‬‫ وان
افقی ۳ لنگه تا
افقی ۳ کشت ورز
افقی ۳ فرمانروایی،‬ ‫سروری ریاست
افقی ۳ رفوزه در امتحان‬‫ رد
افقی ۴ روغن جلا ورنی
افقی ۴ زندان پرنده قفس
افقی ۴ ‬‫تازه و نو‬‫ نوین
افقی ۵ شیره درون گل شهد
افقی ۵ پشت سر‬‫هم پیاپی
افقی ۵ شهر رودخانه‬‫ ممفیس
افقی ۶ غمگین اسی
افقی ۶ از غزوه‌های معروف‬‫‬‫ موته
افقی ۶ نوعی کفپوش کرکی‬‫ موکت
افقی ۷ ناسپاسی کردن کفران
افقی ۷ فرومایه لییم
افقی ۷ ‬‫منزل بزرگ‬‫ سرا
افقی ۸ همراه آشغال ات
افقی ۸ سست رأی دمدمیمزاج
افقی ۸ ‬‫پول ژاپن‬‫ ین
افقی ۹ سلطان جنگل شیر
افقی ۹ جمع درس‬‫ دروس
افقی ۹ کانون‌ها‬‫ مراکز
افقی ۱۰ گریختن فرار
افقی ۱۰ سرفصل روزنامه‬‫ تیتر
افقی ۱۰ مجلس اعیان‬‫ سنا
افقی ۱۱ تخت روان آخرت تابوت
افقی ۱۱ خارج کردن آب و املاح اضافی از بستر و یا عمق خاک زهکشی
افقی ۱۱ مغاک‬‫ لان
افقی ۱۲ شرکت صنایع سنگین سوئدی ولوو
افقی ۱۲ شیوا رسا
افقی ۱۲ شخص یا چیزی که دست زدن‬‫ به آن ممنوع باشد‬‫ تابو
افقی ۱۳ تاقچه‌ای در دیوار رف
افقی ۱۳ قادر توانا
افقی ۱۳ مخفف از ما زما
افقی ۱۳ یکی از حروف انگلیسی‬‫ اچ
افقی ۱۴ فراخی، توانگری وسع
افقی ۱۴ بازیگر مرد هر سه مجموعه سریال پرطرفدار پایتخت‬‫ محسنتنابنده
افقی ۱۵ پانسمان زخمبندی
افقی ۱۵ باطل کردن هدر
افقی ۱۵ ضد شر‬ خیر
عمودی ۱ خوراک سفر رهتوشه
عمودی ۱ بدبخت و بی‌طالع‬‫ اشفتهروز
عمودی ۲ جرقه شراره
عمودی ۲ محصول گیاه گون کتیرا
عمودی ۲ باطل کردن‬‫ فسخ
عمودی ۳ گرد دهان از جانب بیرون کب
عمودی ۳ پنبه‌زن نداف
عمودی ۳ گل همیشه بهار رابو
عمودی ۳ عمو‬‫ عم
عمودی ۴ سیما و رخسار روی
عمودی ۴ بسیار خنک سرد
عمودی ۴ شیرینی پیچی‬‫ رولت
عمودی ۵ سایه‌انداز سر چتر
عمودی ۵ تبعات یک حادثه و رویداد پیامد
عمودی ۵ فیلمی کمدی و رمانتیک از‬‫ ‬‫محمد بانکی (الناز شاکردوست، بهنوش بختیاری و سحر قریشی)‬‫ توومن
عمودی ۶ نام گلی و نوعی از یاس رازقی
عمودی ۶ کمیابی ندرت
عمودی ۶ یکتا و یگانه‬‫ واحد
عمودی ۷ سیلی تس
عمودی ۷ پسوند رنگی فام
عمودی ۷ انگور خشکیده مویز
عمودی ۷ فراموشی‬‫ نسی
عمودی ۸ نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال کشور در فصل اخیر‬‫ پرسپولیستهران
عمودی ۹ فوری انی
عمودی ۹ پدر از دست داده یتیم
عمودی ۹ سینمای سوخته رکس
عمودی ۹ انتها‬‫ ته
عمودی ۱۰ زبان عرب لسان
عمودی ۱۰ چوب‬ سوزاندنی هیزم
عمودی ۱۰ شهری در جنوب غربی اراک شازند
عمودی ۱۱ رایج مرسوم
عمودی ۱۱ دومین شهر پرجمعیت فرانسه مارسی
عمودی ۱۱ می‌خزد و گاهی می‌گزد مار
عمودی ۱۲ جانشین وضو تیمم
عمودی ۱۲ عزیز جان
عمودی ۱۲ قدرت تاب
عمودی ۱۳ ضد کهنه نو
عمودی ۱۳ جمع نفس نفوس
عمودی ۱۳ متاع کالا
عمودی ۱۳ واحد سیگار نخ
عمودی ۱۴ ایستگاه قطار گار
عمودی ۱۴ پی‌درپی یکریز
عمودی ۱۴ روستا ابادی
عمودی ۱۵ کشور عجایب هندوستان
عمودی ۱۵ یار زهره منوچهر


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.