جواب کامل مراحل 921 تا 940 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 2,883 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 921 | مرحله 922 | مرحله 923 | مرحله 924 | مرحله 925 | مرحله 926 | مرحله 927 | مرحله 928 | مرحله 929 | مرحله 930 | مرحله 931 | مرحله 932 | مرحله 933 | مرحله 934 | مرحله 935 | مرحله 936 | مرحله 937 | مرحله 938 | مرحله 939 | مرحله 940 |

جواب مرحله ۹۲۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تهدید مدرن سلامتی انسان‌ها الودگیهوا
افقی ۱ بخشی در بیمارستان‌ها پذیرش
افقی ۲ ماست و اسفناج بورانی
افقی ۲ قطار شهری تراموا
افقی ۳ پیشوند نفی نا
افقی ۳ نوعی پارچه نخی نازک کدری
افقی ۳ پرسش سوال
افقی ۳ شهر توت کن
افقی ۴ عدد پیشتاز یک
افقی ۴ ضمیر غایب او
افقی ۴ میسر و شدنی ممکن
افقی ۴ از پرندگان شکاری باز
افقی ۵ اعتقاد قلبی ایمان
افقی ۵ میدانگاهی پشت در ورودی هشتی
افقی ۵ حافظه جانبی رایانه هارد
افقی ۶ بانوان زنان
افقی ۶ آلوده و کثیف چرک
افقی ۶ پرتو باریک و پرقدرت نور که در پزشکی و صنعت کاربرد فراوان دارد لیزر
افقی ۷ ساکن محله اهل
افقی ۷ چیزهای عجیب غرایب
افقی ۷ غذای سلامتی ماهی
افقی ۸ اثر پا رد
افقی ۸ شهری در خراسان رضوی سرخس
افقی ۸ گرفتار اسیر
افقی ۸ برآمدگی ته کفش اج
افقی ۹ نوعی کبوتر قمری
افقی ۹ صحرا هامون
افقی ۹ از جشن‌های باستانی سده
افقی ۱۰ از سازهای بادی توبا
افقی ۱۰ درج کردن ثبت
افقی ۱۰ فکر و خیال سودا
افقی ۱۱ زره ساز زراد
افقی ۱۱ پرنده خوشبختی همای
افقی ۱۱ نگارگر اصفهانی بهزاد
افقی ۱۲ پسوند مراقبت بان
افقی ۱۲ عدد سوم ثلاث
افقی ۱۲ چله کمان زه
افقی ۱۲ چوب خوشبو ند
افقی ۱۳ مخفف هستم ام
افقی ۱۳ از احشای درون بدن روده
افقی ۱۳ اختر و کوکب تارا
افقی ۱۳ کلام معتبر نص
افقی ۱۴ لاقید، سهل‌انگار بیخیال
افقی ۱۴ سرگشتگی حیرانی
افقی ۱۵ مساوی بودن دو نسبت تناسب
افقی ۱۵ استعمار کننده استعمارگر
عمودی ۱ اشاره نزدیک این
عمودی ۱ رنج و عذاب ازار
عمودی ۱ درباره، در خصوص ازبابت
عمودی ۲ کنایه از شخص بسیار عبوس ایینهدق
عمودی ۲ نام پسرانه رامین
عمودی ۳ نوعی کاغذ وب
عمودی ۳ آراستگی صفات کمال
عمودی ۳ گاز مرداب متان
عمودی ۳ دوش و کتف خا
عمودی ۴ وسیله نخ‌ریسی دوک
عمودی ۴ اشاره بعید ان
عمودی ۴ ترانه و نغمه سرود
عمودی ۴ نخ تابیده ریس
عمودی ۵ از تقسیمات ارتش گردان
عمودی ۵ دور از وطن غریب
عمودی ۵ پاداش کار نیک در آخرت ثواب
عمودی ۶ فلانی یارو
عمودی ۶ لاستیک خودرو چرخ
عمودی ۶ صاحب دل اهلدل
عمودی ۷ گوارا هنی
عمودی ۷ مترسک هراسه
عمودی ۷ قمر زمین ماه
عمودی ۸ حرف پیروزی وی
عمودی ۸ سیاه مشکی
عمودی ۸ وسایل زندگی اثاث
عمودی ۸ درک عاطفی حس
عمودی ۹ طرف سمت
عمودی ۹ آهوی کارتونی بامبی
عمودی ۹ مخترع آمریکایی بمب تیت
عمودی ۱۰ وکیل گرفتن برای انجام کارهای حقوقی توکیل
عمودی ۱۰ وسیله داوری سوت
عمودی ۱۰ کشاورز زارع
عمودی ۱۱ پرواز کننده، پرنده پران
عمودی ۱۱ سمت راست یمین
عمودی ۱۱ سیاره مریخ بهرام
عمودی ۱۲ حرف یازدهم ذال
عمودی ۱۲ عدد بلبل هزار
عمودی ۱۲ عدد کار خراب کن سه
عمودی ۱۲ کتابی از دافنه دو موریه انا
عمودی ۱۳ دریا یم
عمودی ۱۳ دفعه و مرتبه باره
عمودی ۱۳ وسیله دوخت و دوز سوزن
عمودی ۱۳ شیر سر بریده یر
عمودی ۱۴ نمای ساختمان روکار
عمودی ۱۴ آموزش و تعلیم یاددادن
عمودی ۱۵ عدد زوج دو رقمی شانزده
عمودی ۱۵ پیکار در راه خدا جهاد
عمودی ۱۵ بردباری صبر


جواب مرحله ۹۲۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هم‌دست شدن شراکت
افقی ۱ اثری از جواد افهمی تاکسیسمند
افقی ۲ نسبت دادن کلمه‌ای به یک مفهوم خاص اطلاق
افقی ۲ از آثار تاریخی شهر ارومیه مسجدسردار
افقی ۳ مشت‌زن بوکسور
افقی ۳ تظاهر به نیکی ریا
افقی ۳ از غذاهای ایرانی کوکو
افقی ۴ سرآغاز آبادانی اب
افقی ۴ الهه شکار یونان قدیم دیانا
افقی ۴ چوب خوشبو ند
افقی ۴ امیدواری رجا
افقی ۵ از آفات مزرعه شته
افقی ۵ حشره مزاحم تابستانی مگس
افقی ۵ از مصالح ساختمانی بتون
افقی ۵ نشانه مفعولی با واسطه از
افقی ۶ نقش هنرپیشه رل
افقی ۶ ایشان انها
افقی ۶ نارسا و کم ارتفاع کوتاه
افقی ۷ مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
افقی ۷ پسوند اسم مصدر ار
افقی ۷ به دنیا آوردن زا
افقی ۷ شیر لبن
افقی ۸ همگی کل
افقی ۸ رفتگر کناس
افقی ۸ کدر و مات تیره
افقی ۸ نفس سوزناک اه
افقی ۹ از حیوانات درنده ببر
افقی ۹ شکم‌بند طبی گن
افقی ۹ نوعی رنگ مو مش
افقی ۹ لحظه به لحظه دمادم
افقی ۱۰ شهر بندری اوکراین اودسا
افقی ۱۰ آبگیر برکه
افقی ۱۰ رئیس جیمز باند ام
افقی ۱۱ گریز آهو رم
افقی ۱۱ چرخنده دوار
افقی ۱۱ خشک مزاج یبس
افقی ۱۱ آگاه باش هان
افقی ۱۲ روش و شیوه متد
افقی ۱۲ مهره‌ای در شطرنج رخ
افقی ۱۲ پارچه پنبه‌ای سفید چلوار
افقی ۱۲ حرفی در مقام تردید یا
افقی ۱۳ خاموشی و سکوت صمات
افقی ۱۳ نفرین لعن
افقی ۱۳ نوعی هوا طوفانی
افقی ۱۴ لباس خانه ربدوشامبر
افقی ۱۴ آمریکایی را گویند یانکی
افقی ۱۵ شهری در آلمان فرانکفورت
افقی ۱۵ رحم زهدان
عمودی ۱ پولی که بر سر عروس و داماد می‌ریزند شاباش
عمودی ۱ نوعی ظرف یکبارمصرف
عمودی ۲ تر شدن رطوبت
عمودی ۲ فیلمی از کیومرث پوراحمد البومتمبر
عمودی ۳ غربال الک
عمودی ۳ بریدن شاخه‌های اضافه درخت هرس
عمودی ۳ اثر پا رد
عمودی ۳ خدمتکار پیر دادا
عمودی ۴ بی‌رونق کاسد
عمودی ۴ شتر قوی هیکل لوک
عمودی ۴ آب بند سد
عمودی ۴ آتشدان حمام تون
عمودی ۵ گاهنامه تقویم
عمودی ۵ مبارز جنگاور
عمودی ۵ تردید شک
عمودی ۶ نام کهن شهر ری راگا
عمودی ۶ نماد شیمیایی نیتروژن ان
عمودی ۶ جانشینان اخلاف
عمودی ۷ زمینه و موضوع تم
عمودی ۷ میمون آدم نما نسناس
عمودی ۷ آغوش بر
عمودی ۷ برادر پدر عمو
عمودی ۸ گرفتاران اسرا
عمودی ۸ همه را شامل می‌شود هر
عمودی ۸ گذشتن بر چیزی مر
عمودی ۸ حلقه چنبر
عمودی ۹ ناراستی کجی
عمودی ۹ آش با
عمودی ۹ سازمان دادن تشکیل
عمودی ۹ برهنه رت
عمودی ۱۰ پرده‌داری خانه کعبه سدانت
عمودی ۱۰ زندگی‌کن زی
عمودی ۱۰ فرود آمدن هبوط
عمودی ۱۱ بله انگلیسی یس
عمودی ۱۱ قیچی پشم زنی دوکارد
عمودی ۱۱ خوش خلق ساویز
عمودی ۱۲ نگاه دزدکانه سرک
عمودی ۱۲ جدید نو
عمودی ۱۲ پرنده سعادت هما
عمودی ۱۲ آسایش رفاه
عمودی ۱۳ دایره مانند مدور
عمودی ۱۳ پشته خاک تل
عمودی ۱۳ کنیز امه
عمودی ۱۳ قطب مثبت اند
عمودی ۱۴ کنایه از محلی مجهول و دور افتاده ناکجااباد
عمودی ۱۴ نژاد مردم پرو اینکا
عمودی ۱۵ فیلمی از رومن پولانسکی دروازهنهم
عمودی ۱۵ از شهرهای استان اصفهان نایین


جواب مرحله ۹۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ چرخ چوبی با ریسمان و دلو که به وسیله آن از چاه آب می‌کشند دولاب
افقی ۱ شوم نحس
افقی ۱ ترکیب دو یا چند چیز با یکدیگر ادغام
افقی ۲ وبا کلرا
افقی ۲ اتحادیه سندیکا
افقی ۳ از آن سو، آب بند معنی می‌دهد دس
افقی ۳ دام و طنابی که در جنگ، بر گردن دشمن یا در شکار بر گردن حیوان می‌انداختند و او را به جانب خود می‌کشیدند کمند
افقی ۳ چشم دیده
افقی ۳ ویتامین انعقاد خون کا
افقی ۴ دستور امر
افقی ۴ پرده‌در هتاک
افقی ۴ رود و سد مهم خوزستان دز
افقی ۴ پسوند شباهت وار
افقی ۵ کله پز رواس
افقی ۵ خدمتکار زن ندیمه
افقی ۵ مهمترین فیلسوف بعد از دکارت و قبل از هگل کانت
افقی ۶ چیزی که باعث تکمیل و تمام شدن چیز دیگر باشد متمم
افقی ۶ ابزاری برای ماهیگیری اور
افقی ۶ درس نوشتنی املا
افقی ۷ از مهمترین فیلم‌های داریوش مهرجویی با بازی زنده یاد خسرو شکیبایی و بیتا فرهی بانو
افقی ۷ یرقان زردی
افقی ۸ تکیه به پشتی لم
افقی ۸ پسر سوم چنگیزخان قاان
افقی ۸ از وسایل گرمایشی قدیمی کرسی
افقی ۸ بی‌مو کل
افقی ۹ وسمه حنا
افقی ۹ مخترع تلفن بل
افقی ۹ بله روسی دا
افقی ۹ حیثیت شرف
افقی ۱۰ دروازه‌بان تیم ملی فوتبال آلمان نویر
افقی ۱۰ خانه شعری بیت
افقی ۱۰ انبه انگلیسی منگو
افقی ۱۱ ملاط اژند
افقی ۱۱ فشردگی تراکم
افقی ۱۱ زانوی در لولا
افقی ۱۲ درخت لرزان بید
افقی ۱۲ روی موضوعی احاطه دارد مسلط
افقی ۱۲ قورباغه درختی وگ
افقی ۱۲ عضوی در بدن ناف
افقی ۱۳ «هنوز» بیگانه یت
افقی ۱۳ نوعی ظرف آزمایشگاهی مخروطی شکل ارلن
افقی ۱۳ دندانساز مسنن
افقی ۱۳ قومی کهن در ایران لر
افقی ۱۴ کتابی به قلم دکتر شریعتی هبوط
افقی ۱۴ شهری در استان خراسان رضوی تایباد
افقی ۱۵ دنائت رذالت
افقی ۱۵ گاوآهن خیش
افقی ۱۵ علاج بیماری درمان
عمودی ۱ از نام‌های پروردگار دادار
عمودی ۱ نمک ملح
عمودی ۱ کارگردان فیلم «نفس» ابیار
عمودی ۲ آفات سموم
عمودی ۲ سرسام مننژیت
عمودی ۳ اثر چربی روی پارچه لک
عمودی ۳ جیره و مستمری راتب
عمودی ۳ لوله تغذیه گیاه اوند
عمودی ۳ نشانه جمع ها
عمودی ۴ غربال الک
عمودی ۴ روی کباب می‌ریزند سماق
عمودی ۴ عنصر نمک ید
عمودی ۴ شتر ابل
عمودی ۵ میانمار دیروز برمه
عمودی ۵ محل‌های نشستن برای سخنرانی در مساجد منابر
عمودی ۵ مردانگی مروت
عمودی ۶ گیرنده امواج انتن
عمودی ۶ نهنگ وال
عمودی ۶ اشراف تسلط
عمودی ۷ برادر دادا
عمودی ۷ با همین املا هم پایتخت آلمان معنی می‌دهد برلن
عمودی ۸ مرحله پیش از درک حس
عمودی ۸ بیشترین میزان ویتامین سی، در این میوه یافت می‌شود کیوی
عمودی ۸ درزی خیاط
عمودی ۸ خط‌کش مهندسی تی
عمودی ۹ مدرک سند
عمودی ۹ تلخ تازی مر
عمودی ۹ نمره مردودی تک
عمودی ۹ از حبوبات ماش
عمودی ۱۰ چشم دیده
عمودی ۱۰ رنگ جدایی زرد
عمودی ۱۰ پیامبر شکافنده دریا موسی
عمودی ۱۱ طولانی‌ترین دوره نهفتگی، مربوط به این بیماری است ایدز
عمودی ۱۱ پسر داریوش ارسام
عمودی ۱۱ شهری در استان گلستان گنبد
عمودی ۱۲ آلونک کوچک برای فروش چیزی دکه
عمودی ۱۲ ژانر طنازی سینما کمدی
عمودی ۱۲ کاراکتری کارتونی نل
عمودی ۱۲ آتش نار
عمودی ۱۳ نیمه غالب غا
عمودی ۱۳ حکمران والی
عمودی ۱۳ میمنت شگون
عمودی ۱۳ برخی حیوانات دارند دم
عمودی ۱۴ احمق کانا
عمودی ۱۴ نه می‌شنود و نه می‌تواند حرف بزند کرولال
عمودی ۱۵ فرد حاذق دارد مهارت
عمودی ۱۵ خیلی لوس و بی‌مزه جلف
عمودی ۱۵ مرحبا افرین


جواب مرحله ۹۲۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ منتخب برگزیده
افقی ۱ نام قدیم شهر همدان اکباتان
افقی ۲ از آلات موسیقی طبل
افقی ۲ فیلمی ساخته صباغ‌زاده سناتور
افقی ۲ خدای هندوان راما
افقی ۳ نت ششم لا
افقی ۳ حرف فاصله تا
افقی ۳ مخترع دیگ بخار وات
افقی ۳ از آلات هندسی گونیا
افقی ۴ جنگ و پیکار کارزار
افقی ۴ روزنامه ارامنه ایران الیک
افقی ۵ قمارباز یسیر
افقی ۵ هرگز نه عرب لن
افقی ۵ آراسته شده مزین
افقی ۵ ماه زمستان دی
افقی ۶ دوستی و محبت ولا
افقی ۶ سقز جویدنی ادامس
افقی ۶ هستی و وجود بود
افقی ۷ شماره ماه سی
افقی ۷ سرزمین بلقیس سبا
افقی ۷ ظاهر و آشکار نمایان
افقی ۸ نگهبانی مراقبت
افقی ۸ پایتخت ارمنستان ایروان
افقی ۹ نابودی انهدام
افقی ۹ از انواع ماهی شیر
افقی ۹ مادر عرب ام
افقی ۱۰ دندان تیز حیوانات یشک
افقی ۱۰ عارف مجنون بهلول
افقی ۱۰ محلی در مکه منا
افقی ۱۱ درازگوش خر
افقی ۱۱ ویتنام قدیم انام
افقی ۱۱ یازده اا
افقی ۱۱ رنگ مشکی سیاه
افقی ۱۲ از دنیا رفتن مردن
افقی ۱۲ پایتخت پرتغال لیسبون
افقی ۱۳ عروسک آمریکایی باربی
افقی ۱۳ گوش اذن
افقی ۱۳ موسیقی مرثیه اد
افقی ۱۳ بیماری دا
افقی ۱۴ هدیه فرستادن اهدا
افقی ۱۴ آزمایش و تجربه امتحان
افقی ۱۴ پول قدیمی درم
افقی ۱۵ آکروباسی بندبازی
افقی ۱۵ کاشف اکسیژن لاوازیه
عمودی ۱ منجم و جغرافی‌دان یونانی بطلمیوس
عمودی ۱ بابزن سیخکباب
عمودی ۲ سود حرام ربا
عمودی ۲ پسر فریدون سلیم
عمودی ۲ شمشاد شر
عمودی ۲ تهم اهن
عمودی ۳ در بازی می‌زنند گل
عمودی ۳ مرزبان کیا
عمودی ۳ قوچ راک
عمودی ۳ دودل مردد
عمودی ۴ رشته مو تار
عمودی ۴ بازدید سپاه سان
عمودی ۴ صاحب و مالک ارباب
عمودی ۵ طرف چپ یسار
عمودی ۵ کلاسمان طبقهبندی
عمودی ۶ رود آرام دن
عمودی ۶ لغزیدن پا زل
عمودی ۶ خیو ابدهان
عمودی ۶ حرص از
عمودی ۷ پایتخت کوبا هاوانا
عمودی ۷ دردمندی تالم
عمودی ۷ بی‌سواد قدیمی امی
عمودی ۸ تیره تار
عمودی ۸ رود آرام دن
عمودی ۸ درخت انگور مو
عمودی ۸ خوشی بردن لذت
عمودی ۹ ماه خارج اوت
عمودی ۹ قابله ماما
عمودی ۹ حل نشدنی لاینحل
عمودی ۱۰ از رودهای مهم ایران کر
عمودی ۱۰ تجربه و امتحان ازمایش
عمودی ۱۰ برگ برنده اس
عمودی ۱۰ دو یار همقد اا
عمودی ۱۱ ماده صابون گلیسیرین
عمودی ۱۱ خانم بانو
عمودی ۱۲ تجربه اروین
عمودی ۱۲ زادگاه حضرت ابراهیم اور
عمودی ۱۲ بهره سود
عمودی ۱۳ خودروی جنگی تانک
عمودی ۱۳ خوشه گندم و جو بنا
عمودی ۱۳ سلاح کاشتنی مین
عمودی ۱۳ از رودهای مهم ایران دز
عمودی ۱۴ بی‌سواد امی
عمودی ۱۴ اولین نت دو
عمودی ۱۴ الهه ماه سومریان نانا
عمودی ۱۴ نوعی زبان فارسی دری
عمودی ۱۵ یاس ناامیدی
عمودی ۱۵ نشریه سی روزه ماهنامه


جواب مرحله ۹۲۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مرکز فرماندهی ستاد
افقی ۱ منظومه‌ای حماسی از مختاری غزنوی شهریارنامه
افقی ۲ تازه و نو نوین
افقی ۲ نشان، رونق نمود
افقی ۲ کشور یا سرزمین اقلیم
افقی ۳ استوار کردن تحکیم
افقی ۳ شهر استان آذربایجان شرقی اسکو
افقی ۳ مرتاض هندی یوگی
افقی ۴ معشوقه رامین ویس
افقی ۴ راندن مزاحم دک
افقی ۴ ماده‌ای در برگ چای تیین
افقی ۴ شب گذشته دوش
افقی ۵ رفوزگی رد
افقی ۵ گول زننده فریبا
افقی ۵ ضد تاریک روشن
افقی ۶ رزمایش مانور
افقی ۶ نوعی نان لواش
افقی ۶ خرس فلکی دب
افقی ۷ سنت و خلق و خو سیرت
افقی ۷ صندوق کودکان ملل متحد یونیسف
افقی ۷ کلمه تصدیق بله
افقی ۸ بی‌شرمی و گستاخی وقاحت
افقی ۸ هراس بیم
افقی ۸ سگ فضانورد لایکا
افقی ۹ معجزه، حجت و دلیل ایت
افقی ۹ ویراستار ادیتور
افقی ۹ مشرق خاور
افقی ۱۰ از خانم‌ها هرگز مپرسید سن
افقی ۱۰ گوش دهنده شنوا
افقی ۱۰ پیدا کردن یافتن
افقی ۱۱ روکش بالش متیل
افقی ۱۱ نام دخترانه ایلار
افقی ۱۱ کشیش قس
افقی ۱۲ فانوس دریایی فار
افقی ۱۲ شش عرب سادس
افقی ۱۲ عدد پیشتاز یک
افقی ۱۲ رژه جنگی سان
افقی ۱۳ در آن مکان انجا
افقی ۱۳ تنها و غریب بیکس
افقی ۱۳ مقامی در ارتش سرهنگ
افقی ۱۴ عداوت دشمنی
افقی ۱۴ آبزی مفید و لذیذ ماهی
افقی ۱۴ بلیغ شیوا
افقی ۱۵ نوعی ورزش گروهی بین دو تیم ۱۱ نفره هاکیرویچمن
افقی ۱۵ سرهنگ خارجی کلنل
عمودی ۱ نوعی ساز سنتور
عمودی ۱ بهره‌برداری از موقعیتی، چیزی، حرفی یا کسی برای نیل به غرض‌های شخصی سواستفاده
عمودی ۲ مهمترین اصل اعتقادی اسلام توحید
عمودی ۲ ایمان قلبی یقین
عمودی ۲ درس موضوعی انشا
عمودی ۳ اشعه مجهول ایکس
عمودی ۳ آئینه مرات
عمودی ۳ عدس مرجمک
عمودی ۴ ناکس دنی
عمودی ۴ پیروز فاتح
عمودی ۴ برس شت
عمودی ۴ فوری انی
عمودی ۵ امروزی مدرن
عمودی ۵ الفت دادن تانیس
عمودی ۵ زمین ترکی یر
عمودی ۶ سنگریزه شن
عمودی ۶ میوه کرکدار کیوی
عمودی ۶ چرخ چاه دولاب
عمودی ۷ پرنده سعادت هما
عمودی ۷ رفت و آمد بروبیا
عمودی ۷ کار نسنجیده دیمی
عمودی ۸ آبادی روستا
عمودی ۸ قصد، آهنگ نیت
عمودی ۸ نام تجارتی قطعه‌های پشم شیشه که برای ظرفشویی به کار می‌رود اسکاچ
عمودی ۹ زاپاس خودرو یدکی
عمودی ۹ رنگ زرد روشن لیمویی
عمودی ۹ بهره، حصه سهم
عمودی ۱۰ عامل بیماری ویروس
عمودی ۱۰ مسابقه اتومبیلرانی رالی
عمودی ۱۰ پول ژاپن ین
عمودی ۱۱ حرف مفعولی را
عمودی ۱۱ جمع نافله به معنی نمازهای مستحبی نوافل
عمودی ۱۱ نمابر فاکس
عمودی ۱۲ پاک، پاکیزه نقی
عمودی ۱۲ ریه شش
عمودی ۱۲ ستاره اختر
عمودی ۱۲ حسد رشک
عمودی ۱۳ پاکیزگی چیزی را از بین بردن الودن
عمودی ۱۳ شرح بیان
عمودی ۱۳ ستاره معروف سهیل
عمودی ۱۴ ملخ دریایی میگو
عمودی ۱۴ دستگاه توزیع برق خودرو دلکو
عمودی ۱۴ همه در برابر آن مساوی‌اند قانون
عمودی ۱۵ گل چهار فصل همیشهبهار
عمودی ۱۵ کشوری در قاره سیاه سنگال


جواب مرحله ۹۲۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی ماشین چاپ رتاتیو
افقی ۱ کشور دارالسلام تانزانیا
افقی ۲ از وسایل نقشه‌کشی گونیا
افقی ۲ از اعیاد مسیحیان پاک
افقی ۲ بجا و شایسته مناسب
افقی ۳ فنی در کشتی خم
افقی ۳ شهر پسته رفسنجان
افقی ۳ پول استرالیا دلار
افقی ۴ واحد اندازه‌گیری مقاومت الکتریسیته وات
افقی ۴ شیمی کربن الی
افقی ۴ پول کامبوج ریل
افقی ۴ وسنی هوو
افقی ۵ محصول ساوه انار
افقی ۵ مهار شتر ورس
افقی ۵ عبرت درس
افقی ۵ دشمن سخت لد
افقی ۶ فالگیری تفال
افقی ۶ هر چیزی دارای نقطه‌های رنگی خالدار
افقی ۷ دیوانگی جنون
افقی ۷ دختر مازندرانی کیجا
افقی ۷ رود بزرگ فرانسه لوار
افقی ۸ دایه و پرستار زن داه
افقی ۸ انعکاس صدا اکو
افقی ۸ عدد مجهول سه تا نه اند
افقی ۸ گسترده ترین رنگ در عرصه گیتی ابی
افقی ۹ لاغر و ضعیف نزار
افقی ۹ دستگاه عکسبرداری از بدن اسکن
افقی ۹ یک دور مسابقه تکواندو راند
افقی ۱۰ درجه نظامی رضاخان میرپنج
افقی ۱۰ قوای نظامی یک کشور ارتش
افقی ۱۱ غذای سنتی اش
افقی ۱۱ باج و خراج ساو
افقی ۱۱ زمان مرگ اجل
افقی ۱۱ موزیک نظامی مارش
افقی ۱۲ شهر نیروگاه مازندران نکا
افقی ۱۲ نی کلک
افقی ۱۲ بازیکن هم‌تیمی یار
افقی ۱۲ آلت نخ‌ریسی دوک
افقی ۱۳ پیامبری ملقب به کلیم‌الله موسی
افقی ۱۳ رئیس جمهوری ترکیه اردوغان
افقی ۱۳ ضمیر اشاره ان
افقی ۱۴ تریاک افیون
افقی ۱۴ سال سنه
افقی ۱۴ قدیمی‌ترین بخش اوستا گاتها
افقی ۱۵ ارشاد و هدایت راهنمایی
افقی ۱۵ یکی از برنامه‌های اصلی کشتی‌گیران و وزنه‌برداران پیش از مسابقه وزنکشی
عمودی ۱ نقطه ضعف رگخواب
عمودی ۱ از فیلم‌های مسعود کیمیایی دندانمار
عمودی ۲ واحد غیر رسمی پول ایران تومان
عمودی ۲ موسیقی سیاهان جاز
عمودی ۲ شکفته شده شکوفا
عمودی ۳ از خواهران نویسنده انگلیسی ان
عمودی ۳ تیم فوتبالی در انگلیس تاتنهام
عمودی ۳ زن فرعون عصر حضرت موسی اسیه
عمودی ۴ ماه پرتابی تیر
عمودی ۴ وصله هنری رفو
عمودی ۴ ریسمان ریس
عمودی ۴ ذره باردار یون
عمودی ۵ از مرکبات یافا
عمودی ۵ مادر ترکی انا
عمودی ۵ قوچ راک
عمودی ۵ رطوبت نم
عمودی ۶ یاخته سلول
عمودی ۶ از مشهورترین کارگردانان هالیوودی که او را بیشتر به خاطر ساخت سه‌گانه پدرخوانده می‌شناسند کاپولا
عمودی ۷ از مواد لبنی پنیر
عمودی ۷ بالش روی مبل کوسن
عمودی ۷ احزاب برای به دست آوردن آن در مجلس می‌کوشند کرسی
عمودی ۸ کلاه شاهانه تاج
عمودی ۸ بخشنده سخی
عمودی ۸ از کلمات استفهام کجا
عمودی ۸ نام آلوز، مدافع برزیلی دنی
عمودی ۹ کشاورز اکار
عمودی ۹ پاسبان قدیمی اجان
عمودی ۹ فلزی که با دمای دست هم ذوب می‌شود جیوه
عمودی ۱۰ کابوس نیدلان
عمودی ۱۰ چهارپای بارکش الاغ
عمودی ۱۱ تکرارش چشمه معروفی است زم
عمودی ۱۱ از القاب فرنگی لرد
عمودی ۱۱ مرواریدها درر
عمودی ۱۱ گازر فلک‌زده راگز
عمودی ۱۲ طولانی‌ترین رشته کوه دنیا اند
عمودی ۱۲ مدت زمان گردش زمین به دور خورشید سال
عمودی ۱۲ جزء مولکول اتم
عمودی ۱۲ برکت سفره نان
عمودی ۱۳ فریاد و فغان ناله
عمودی ۱۳ عنوانی احترام‌آمیز برای فرد درگذشته روانشاد
عمودی ۱۳ حمله نظامی تک
عمودی ۱۴ سرباز امور تشریفاتی درباری یساول
عمودی ۱۴ حبس طویل‌المدت ابد
عمودی ۱۴ رگ‌های بازو رواهش
عمودی ۱۵ نگهداشتن حیثیت ابروداری
عمودی ۱۵ حنجره خشکنای


جواب مرحله ۹۲۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جمله قرآنی ایه
افقی ۱ شاعر ایرانی مجموعه شعر «دستور زبان عشق» قیصرامینپور
افقی ۲ آقا و سرور مولا
افقی ۲ موجودی که در آب زندگی می‌کند ابزی
افقی ۲ بجا آوردن پیمان وفا
افقی ۳ بزرگواری کرامت
افقی ۳ مکار حیلهگر
افقی ۳ محل جا
افقی ۴ گاز اعتصابات عمومی اشکاور
افقی ۴ سازمان فضایی آمریکا ناسا
افقی ۴ همسر زن مرد
افقی ۵ محلول دارویی که حلال آن الکل است تنتور
افقی ۵ شیره انگور مت
افقی ۵ وقت چیزی یا کاری نوبت
افقی ۶ معبر رودخانه پل
افقی ۶ از صورت‌های فلکی نیمکره جنوبی تکشاخ
افقی ۶ پیامبری مشهور به زیبایی یوسف
افقی ۷ فطری ذاتی
افقی ۷ از جنس نی نیین
افقی ۷ شب نزول قرآن شبقدر
افقی ۸ شهری در آلمان ینا
افقی ۸ دشمن فرشته دیو
افقی ۸ جماعت‌ها امم
افقی ۸ بانگ درندگان هرا
افقی ۹ ترسا رهبان
افقی ۹ ناگزیر لابد
افقی ۹ لاستیک آشکار بارز
افقی ۱۰ نرگس عرب نرجس
افقی ۱۰ صلیب و خاج چلیپا
افقی ۱۰ قورباغه درختی وک
افقی ۱۱ پاک، منزه مقدس
افقی ۱۱ حرف شرط ار
افقی ۱۱ واحسرتا دریغا
افقی ۱۲ سلطان شاه
افقی ۱۲ دانه‌های نباتات حبوب
افقی ۱۲ کنایه از آدم لجوج یکدنده
افقی ۱۳ همراه لرز تب
افقی ۱۳ دارای ارزش ثبت شدن در تاریخ تاریخی
افقی ۱۳ نمایشنامه‌نویس فرانسوی مؤلف ایفی ژنی راسین
افقی ۱۴ تربت خاک
افقی ۱۴ سپاسگزاری تشکر
افقی ۱۴ گل همیشه بهار رابو
افقی ۱۵ دستگاهی در وسایل نقلیه کیلومترشمار
افقی ۱۵ میوه آتشین نار
عمودی ۱ ممکن و شدنی امکانپذیر
عمودی ۱ آبونه مشترک
عمودی ۲ حمله یورش
عمودی ۲ آشیانه لانه
عمودی ۲ چارچوب عکس قاب
عمودی ۳ مرگ در حادثه هلاکت
عمودی ۳ درخشان تابنده
عمودی ۳ نیمه دیوانه خل
عمودی ۴ به ودیعه سپرده امانتی
عمودی ۴ رود مرزی ارس
عمودی ۴ طاقت تاو
عمودی ۵ نی لبک توتک
عمودی ۵ گوشه خلوت دنج
عمودی ۵ فرمانده حاکم
عمودی ۶ حرف انتخاب یا
عمودی ۶ نور روشنی
عمودی ۶ رشته‌ای در شمشیربازی سابر
عمودی ۷ آغاز بامداد صبح
عمودی ۷ گلزن سابق رئال مادرید رایول
عمودی ۷ از خبرگزاری‌ها رویتر
عمودی ۸ نوعی چسب صنعتی رزین
عمودی ۸ همان خیک است خی
عمودی ۸ حرف هشتم لاتین اچ
عمودی ۸ عفو بخشش
عمودی ۹ استان غربی ایلام
عمودی ۹ ناشی نابلد
عمودی ۹ در مرتبه نخست یکم
عمودی ۱۰ وجود هستی
عمودی ۱۰ گارگردان سریال «در حاشیه» مدیری
عمودی ۱۰ علامت مفعولی را
عمودی ۱۱ ورزش تمرکز ذهن یوگا
عمودی ۱۱ نام دیگر بلدرچین وشم
عمودی ۱۱ هیکل پیکر
عمودی ۱۲ واحد شمارش شتر نفر
عمودی ۱۲ خویشاوندی نسب
عمودی ۱۲ با فروش میوه‌های باغ کسب درآمد می‌کند باغدار
عمودی ۱۳ عضو دونده پا
عمودی ۱۳ از مسئولیت فرار نمی‌کند موفقها
عمودی ۱۳ اشرف مخلوقات انسان
عمودی ۱۴ بیماری پوستی جرب
عمودی ۱۴ جایی که بتوان از آن بیرون رفت دررو
عمودی ۱۴ پارچه ابریشمی دیبا
عمودی ۱۵ شجاعت رشادت
عمودی ۱۵ اثری از آگاتا کریستی بانوی جنایی نویس انگلیسی رازکوهنور


جواب مرحله ۹۲۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خشک یابس
افقی ۱ از جراید معروف و مهم صدر مشروطیت بود صوراسرافیل
افقی ۲ طلایی زرین
افقی ۲ ذکری که حاجیان در مراسم حج تکرار می‌کنند لبیک
افقی ۲ نوعی ماهی کوچک خوراکی کیلکا
افقی ۳ ناسزا دشنام
افقی ۳ روییدن گیاه رویش
افقی ۳ سوگ و عزا ماتم
افقی ۴ از کلمات سؤالی ایا
افقی ۴ تکیه دادن لم
افقی ۴ رسوم و سنن اداب
افقی ۴ جام ورزشی کاپ
افقی ۵ جدید نو
افقی ۵ بنا نهادن تاسیس
افقی ۵ نمره عالی بیست
افقی ۶ گیاهی است که از اجتماع قارچ و جلبک بر روی سنگ‌ها به وجود می‌آید گلسنگ
افقی ۶ وادار شده ملزم
افقی ۶ رمق آخر نا
افقی ۷ بزرگوار شریف
افقی ۷ روشندل نابینا
افقی ۷ بند و زنجیر قید
افقی ۸ از وسایل نقاشی ابرنگ
افقی ۸ نغمه نوا
افقی ۸ کوه‌های بلند و پابرجا رواسی
افقی ۹ بدون آن زندگی میسر نیست هوا
افقی ۹ پرسه ولگردی
افقی ۹ پایتخت اکوادور کیتو
افقی ۱۰ صحنه نمایش سن
افقی ۱۰ فوتبال آمریکایی رگبی
افقی ۱۰ سوره قلب قرآن کریم یاسین
افقی ۱۱ الفبای تلگراف مورس
افقی ۱۱ شیوه و روش منوال
افقی ۱۱ آهار پت
افقی ۱۲ بی‌خطر امن
افقی ۱۲ تسمه و رکاب دوال
افقی ۱۲ همه را شامل می‌شود هر
افقی ۱۲ پرهیزگاری ورع
افقی ۱۳ کوچ کننده راحل
افقی ۱۳ وقت و هنگام زمان
افقی ۱۳ کل و همه سراسر
افقی ۱۴ روشنایی‌ها انوار
افقی ۱۴ گردآلود اغبر
افقی ۱۴ چرم براق ورنی
افقی ۱۵ کنایه از موهوم و خیالی نیستدرجهان
افقی ۱۵ تألیف کننده مولف
عمودی ۱ پروردگار یزدان
عمودی ۱ از کوه‌های کرمان شاهسواران
عمودی ۲ بایگانی ارشیو
عمودی ۲ بیعانه ربون
عمودی ۲ نقاش مدعی پیامبری مانی
عمودی ۳ بصیر بینا
عمودی ۳ جذاب گیرا
عمودی ۳ شوم منحوس
عمودی ۴ مجلس شیوخ سنا
عمودی ۴ اختراعی از الکساندر گراهام‌بل تلفن
عمودی ۴ چهره رو
عمودی ۴ بی‌سر و پا لات
عمودی ۵ شیره چغندر ملاس
عمودی ۵ عنصر کبریت گوگرد
عمودی ۵ اثر پا رد
عمودی ۶ روغن مار صل
عمودی ۶ دندانساز مسنن
عمودی ۶ نوعی چای لبسوز
عمودی ۷ پشم شتر وبر
عمودی ۷ احدیت یگانگی
عمودی ۷ هدف تیر اماج
عمودی ۸ سبزی خورشتی ریواس
عمودی ۸ رنگ طلایی بور
عمودی ۸ قاشق دسته بلند بزرگ مسین که از دیگ بدان آش کشند ملاغه
عمودی ۹ محکم و استوار اکید
عمودی ۹ میدان‌ها میادین
عمودی ۹ سوره ۷۸ نبا
عمودی ۱۰ از وسایل چاپخانه شابلن
عمودی ۱۰ بیهوده و بی‌معنی یاوه
عمودی ۱۰ رودی در فرانسه رن
عمودی ۱۱ کلام صریح رک
عمودی ۱۱ متنفر بیزار
عمودی ۱۱ بیماری چینی سارس
عمودی ۱۲ زن شوهر مرده ایم
عمودی ۱۲ کشنده بی‌صدا سم
عمودی ۱۲ نماینده حقوقی وکیل
عمودی ۱۲ سوره ۳۰ روم
عمودی ۱۳ بدبختی فلاکت
عمودی ۱۳ شهر زعفران قاین
عمودی ۱۳ همراه پشتک در ژیمناستیک وارو
عمودی ۱۴ بی‌نظیر و بی‌مانند یکتا
عمودی ۱۴ وجود ندارد نیست
عمودی ۱۴ مجموعه کارمندان یک اداره پرسنل
عمودی ۱۵ اختراعی از لانگ تور لامپرادیو
عمودی ۱۵ حقیقت امری یا مطلبی را برای کسی بیان کردن تعریف


جواب مرحله ۹۲۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بی‌فایده و پوچ بیهوده
افقی ۱ از معجزات این پیامبر آن بود که روی هر زمین خشکی که می‌نشست، زمین، سبز و خرم می‌گشت خضر
افقی ۱ نام کاراکتر شهاب حسینی در سریال شهرزاد قباد
افقی ۲ خاکریز جنگی سنگر
افقی ۲ ضمیر اشاره به دور ان
افقی ۲ ابر میغ
افقی ۲ پوست درخت خرما لیف
افقی ۳ «بیل» آشفته یبل
افقی ۳ پرده‌در هتاک
افقی ۳ روسری و چارقد برقع
افقی ۴ از حبوبات جو
افقی ۴ گسستگی انفصال
افقی ۴ خوب نیست بد
افقی ۴ اتاق کشتی خن
افقی ۵ نصیب عاید
افقی ۵ قالب شعری خیام رباعی
افقی ۵ حشره‌ای که نماد چسبندگی است کنه
افقی ۶ شهری در بلژیک اموا
افقی ۶ تکه پارچه کهنه لته
افقی ۶ ترس و بیم باک
افقی ۷ دندان شل لق
افقی ۷ شتر ماده ناقه
افقی ۷ تیره روزی ادبار
افقی ۸ هوش و ذکاوت ویر
افقی ۸ الفبای موسیقی نت
افقی ۸ از خوردنی‌های صبحانه مربا
افقی ۸ آسانی یسر
افقی ۹ ویران شده منهدم
افقی ۹ شهر مهم آریزونا یوما
افقی ۹ هنوز بیگانه یت
افقی ۱۰ قوم هود عاد
افقی ۱۰ قصر تاریخی ارک
افقی ۱۰ پیشینه تاریخی قدمت
افقی ۱۱ میان چیزی بین
افقی ۱۱ عملیات فروغ جاویدان مرصاد
افقی ۱۱ علی اسفندیاری نیما
افقی ۱۲ غذای رقیق اش
افقی ۱۲ گرما و حرارت تف
افقی ۱۲ به زودی عنقریب
افقی ۱۲ دریا یم
افقی ۱۳ ایالتی در هند اسام
افقی ۱۳ از پیغمبران بنی‌اسرائیل ایسا
افقی ۱۳ کوزه سبو
افقی ۱۴ بیابان تیه
افقی ۱۴ فرومایه دنی
افقی ۱۴ پرنده‌ای زیبا قو
افقی ۱۴ سبیل آقایان شارب
افقی ۱۵ احمق ابله
افقی ۱۵ اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شد علق
افقی ۱۵ سلطان العارفین بایزید
عمودی ۱ نیروی مخلص بسیج
عمودی ۱ سنگ درشت کلوخ
عمودی ۱ اسکار انگلستان بافتا
عمودی ۲ چشمه تازی ینبوع
عمودی ۲ استفراغ قی
عمودی ۲ خوشی عیش
عمودی ۲ تیر پیکاندار یب
عمودی ۳ بزرگترین فیلسوف بعد از کانت هگل
عمودی ۳ دو یار همقد اا
عمودی ۳ داستان بلند رمان
عمودی ۳ شایسته اهل
عمودی ۴ حرف زیادی ور
عمودی ۴ جای امن ایمن
عمودی ۴ چوب خوشبو ند
عمودی ۴ خدو تس
عمودی ۵ از میوه‌های تابستانی هندوانه
عمودی ۵ درونمایه یک پیمان مفاد
عمودی ۶ آواز دهنده هاتف
عمودی ۶ صلابت و تحکیم اقتدار
عمودی ۶ بازداشتن منع
عمودی ۷ کمک کننده ناصر
عمودی ۷ آنچه که در آن جواهر نشانده باشند مرصع
عمودی ۷ پهلوان یل
عمودی ۸ پایتخت افغانستان کابل
عمودی ۸ انسان احمق کانا
عمودی ۹ جمع کردن ضم
عمودی ۹ بخت آزمایی لاتاری
عمودی ۹ با دقت است دقیق
عمودی ۱۰ شک و گمان ریب
عمودی ۱۰ کنایه از دوران بسیار قدیم و ابتدایی است عهدبوق
عمودی ۱۰ ته نشین شدن رسوب
عمودی ۱۱ منسوب به یکی از جهات اصلی غربی
عمودی ۱۱ لقب تبت بامدنیا
عمودی ۱۲ قامت و اندازه قد
عمودی ۱۲ در فارسی نشانه همراهی است با
عمودی ۱۲ جانور تک سلولی امیب
عمودی ۱۲ چیز شی
عمودی ۱۳ فرو بردن غذا بلع
عمودی ۱۳ فعال است کاری
عمودی ۱۳ زمینه تم
عمودی ۱۳ آلت موسیقی ساز
عمودی ۱۴ حرف ندا ای
عمودی ۱۴ سرد است خنک
عمودی ۱۴ عدد ماه سی
عمودی ۱۴ مجموع دو کشور اسپانیا و پرتغال ایبری
عمودی ۱۵ گنج دفینه
عمودی ۱۵ بچه لجباز سرتق
عمودی ۱۵ روحانی زرتشتی موبد


جواب مرحله ۹۳۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کارگاه نقاشی نگارستان
افقی ۱ رئیس جمهور امریکا در زمان جنگ‌های داخلی این کشور که موفق به لغو قانون برده‌داری گردید لینکلن
افقی ۲ دفتر عکس البوم
افقی ۲ گسترش یافتن رواج
افقی ۲ قلعه و حصار اورا
افقی ۳ نوعی خاک سرخ اخرا
افقی ۳ چپه وارونه
افقی ۳ مروارید کویر یزد
افقی ۴ ضمیر وزنی من
افقی ۴ فلز چهره روی
افقی ۴ مانع سد
افقی ۴ گذراندن وقت امرار
افقی ۵ چاله بزرگ گودال
افقی ۵ سیب ترکی الما
افقی ۵ توان آخر نا
افقی ۶ کورک دمل
افقی ۶ ریشه درخت اروم
افقی ۶ خدای هندوان راما
افقی ۷ تکبر و خودستایی نخود
افقی ۷ بوکسور مشتزن
افقی ۷ ظاهر عمارت نما
افقی ۸ زورگو جبار
افقی ۸ دعا و مناجات نیایش
افقی ۸ شب زنده‌داری تهجد
افقی ۹ کودکی که از پا متولد شود یتن
افقی ۹ امس دیروز
افقی ۹ کمیاب نادر
افقی ۱۰ یورش هجوم
افقی ۱۰ نویسنده راقم
افقی ۱۰ نماز در وقت ادا
افقی ۱۱ کلام تعجب خانم‌ها وا
افقی ۱۱ معیار ملاک
افقی ۱۱ لوز بادام
افقی ۱۲ سخن بیمار بیدلا
افقی ۱۲ غذای بیمار اش
افقی ۱۲ سینمای سوخته رکس
افقی ۱۲ آخرین توان نا
افقی ۱۳ منزل سرا
افقی ۱۳ کما بیهوشی
افقی ۱۳ بازار بی‌رونق کساد
افقی ۱۴ کرم روده‌ای تنیا
افقی ۱۴ نور دهنده منیر
افقی ۱۴ رگ گردن شاهرگ
افقی ۱۵ چنگ‌نواز خسروپرویز رامتین
افقی ۱۵ حکومت مردم بر مردم دموکراسی
عمودی ۱ مأیوس ناامید
عمودی ۱ خالق کتاب بابالنگ‌دراز جینوبستر
عمودی ۲ آتش‌گاه حمام‌های قدیمی گلخن
عمودی ۲ هنر کنده‌کاری منبت
عمودی ۲ خبرگزاری ایران ایرنا
عمودی ۳ توده بخار متراکم ابر
عمودی ۳ پاسیو گلخانه
عمودی ۳ مستمر دایم
عمودی ۴ کثرت آمد و شد روارو
عمودی ۴ سخن یاوه ور
عمودی ۴ جنگ شتر جمل
عمودی ۴ همراه آشغال ات
عمودی ۵ کشنده بی‌صدا سم
عمودی ۵ دوست داشتن وداد
عمودی ۵ چرخ چاه دولاب
عمودی ۶ هوس باردار ویار
عمودی ۶ پدر شعر نو نیما
عمودی ۶ کشور خوشبخت یمن
عمودی ۷ عقاید ارا
عمودی ۷ مخترع دوربین سینما لومیر
عمودی ۷ غیب‌گو کاهن
عمودی ۸ نهال نازک نورس
عمودی ۸ رایزن مشاور
عمودی ۸ از سبزیجات خوردنی شوید
عمودی ۹ دوستداران اودا
عمودی ۹ جوهر شوره تیزاب
عمودی ۹ حیا شرم
عمودی ۱۰ گل ته حوض لجن
عمودی ۱۰ تکان و جنبش لرزش
عمودی ۱۰ قرآن خوان قاری
عمودی ۱۱ وزیر فرعون هامان
عمودی ۱۱ موکت نمدک
عمودی ۱۱ دودلی شک
عمودی ۱۲ بوی ماندگی نا
عمودی ۱۲ مادر وطن مام
عمودی ۱۲ حرف فاصله تا
عمودی ۱۲ جایزه سینمایی اسکار
عمودی ۱۳ بیابان کویر
عمودی ۱۳ نابودی انهدام
عمودی ۱۳ ستاره بنات‌النعش سها
عمودی ۱۴ مرتعش لرزان
عمودی ۱۴ غیر متأهل مجرد
عمودی ۱۴ میوه کال نارس
عمودی ۱۵ نام قدیم قندهار نادراباد
عمودی ۱۵ حریت ازادگی


جواب مرحله ۹۳۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سوم شخص جمع انها
افقی ۱ دستگاهی برای اندازه‌گیری جریان برق گالوانومتر
افقی ۲ محبوب زیبا نگار
افقی ۲ راهب ترسا
افقی ۲ مدرسه‌ها مدارس
افقی ۳ پیشامد حادثه
افقی ۳ مردد دودل
افقی ۳ فقرالدم انمی
افقی ۴ صاف، هموار نرم
افقی ۴ عین عبارت نص
افقی ۴ ضربه با نوک پنجه پا تیپا
افقی ۴ ثقل وزن
افقی ۵ حرف ندا ای
افقی ۵ اتومبیل خودرو
افقی ۵ بی‌پروایی، بی‌باکی تهور
افقی ۶ نوعی انگور رازقی
افقی ۶ پولدوست مادی
افقی ۶ عیب و نقص اک
افقی ۷ قلعه قهقه از بناهای تاریخی این شهر است راور
افقی ۷ حشره قطاری هزارپا
افقی ۷ اثر گوگول شنل
افقی ۸ حمله تهاجم
افقی ۸ خبر عرب نبا
افقی ۸ از نام‌های خانم‌ها فریبا
افقی ۹ سخنان بیمار یان
افقی ۹ عجیب و غریب اجقوجق
افقی ۹ کج و مایل مورب
افقی ۱۰ مذکر نر
افقی ۱۰ اثری از او گوبتی، شاعر و داستانسرای ایتالیایی پرسش
افقی ۱۰ آبادانی عمران
افقی ۱۱ پرچم رایت
افقی ۱۱ مرکز ایران تهران
افقی ۱۱ نشانه اسم مصدر ار
افقی ۱۲ کوه کرمانشاه پرو
افقی ۱۲ روان کردن اجرا
افقی ۱۲ از حروف مقطعه قرآن یس
افقی ۱۲ پاره و بخش جزو
افقی ۱۳ گروه ویژه اکیپ
افقی ۱۳ بصیر وارد
افقی ۱۳ عیب‌ها معایب
افقی ۱۴ نمایش تیاتر
افقی ۱۴ هیزم هیمه
افقی ۱۴ پایان دادن به زندگی یک جاندار کشتن
افقی ۱۵ اثری از «فرانسواز ساگان» یکنوعلبخند
افقی ۱۵ سیاهی شهر سواد
عمودی ۱ خمیدگی انحنا
عمودی ۱ به اختلالاتی که موجب آسیب به شبکیه چشم می‌شود گویند رتینوپاتی
عمودی ۲ بخشی از سیستم گوارش نشخوار کنندگان نگاری
عمودی ۲ مایع نشاسته اهار
عمودی ۲ سخن زشت رکیک
عمودی ۳ ویران کننده هادم
عمودی ۳ جاری روان
عمودی ۳ جنین رویان
عمودی ۴ ماترک ارث
عمودی ۴ بیرون خارج
عمودی ۴ مقیاس طول پا
عمودی ۴ نوعی روانداز برای خواب پتو
عمودی ۵ تاکنون هنوز
عمودی ۵ همسر پیامبر اکرم ماریا
عمودی ۵ رب‌النوع مصریان رع
عمودی ۶ بزرگ ناخراشیده گت
عمودی ۶ بلاگردان صدقه
عمودی ۶ گشتن جستجو
عمودی ۷ فرمان دادن ارد
عمودی ۷ کوچک اندام ریزنقش
عمودی ۷ پارسای دیرنشین راهب
عمودی ۸ کشوری در آفریقا لسوتو
عمودی ۸ نیلوفر آبی ابو
عمودی ۸ درست عبرت دهنده تاریخ
عمودی ۹ بیابان وادی
عمودی ۹ بازگشتن مراجعه
عمودی ۹ خاکروبه دمن
عمودی ۱۰ رایانه همراه لپتاپ
عمودی ۱۰ پرنده‌ای خاکی رنگ قمری
عمودی ۱۰ ضربه سر فوتبالیست هد
عمودی ۱۱ باران ریزه نم
عمودی ۱۱ نشانه‌ها و مقصدها اهداف
عمودی ۱۱ رسم کننده راسم
عمودی ۱۲ کتاب مقدس هندوان ودا
عمودی ۱۲ حرف پیروزی وی
عمودی ۱۲ داستان رمان
عمودی ۱۲ تصویر ثبت شدنی لحظات عکس
عمودی ۱۳ عملیات جنگی آزمایشی مانور
عمودی ۱۳ گریه شیون
عمودی ۱۳ کارگر کشتی جاشو
عمودی ۱۴ ابزاری در خودرو ترمز
عمودی ۱۴ آتشگیر انبر
عمودی ۱۴ نام دخترانه ازیتا
عمودی ۱۵ تیم فوتبال معروفی در آرژانتین رسینگکلاب
عمودی ۱۵ ماسک روبند


جواب مرحله ۹۳۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مبتکر فیلم‌های کارتونی والتدیسنی
افقی ۱ جدا کننده حق و باطل فاروق
افقی ۲ نوعی کاغذ نامرغوب کاهی
افقی ۲ شهر و دریاچه‌ای در ترکیه وان
افقی ۲ جامه پشمی دستباف چوخا
افقی ۳ گونه برجسته لپ
افقی ۳ نقش تئاتری رل
افقی ۳ نوعی هواپیمای جنگنده رهگیر
افقی ۳ یک ترکی بیر
افقی ۴ پایتخت لتونی ریگا
افقی ۴ حرف دهن کجی یی
افقی ۴ برای پیشگیری از بیماری تزریق می‌شود واکسن
افقی ۵ اسب چاپار یام
افقی ۵ کشور شمال آفریقا تونس
افقی ۵ حشره اجتماعی مور
افقی ۵ کشیش قس
افقی ۶ حرص و طمع از
افقی ۶ زمانه روزگار
افقی ۶ عدد سه رقمی ترتیبی صدم
افقی ۷ برکنار و غیر آلوده مبرا
افقی ۷ اهلی و دست‌آموز رام
افقی ۷ لنز عدسی
افقی ۸ تاکسی پرظرفیت ون
افقی ۸ بازی طاس و مهره منچ
افقی ۸ مزاحم اینترنتی هکر
افقی ۸ از مبطلات روزه قی
افقی ۹ از شهرهای استان کرمان بافت
افقی ۹ نگاه دزدانه سرک
افقی ۹ الگو اسوه
افقی ۱۰ حسادت رشک
افقی ۱۰ توجه کردن التفات
افقی ۱۰ مردن بر اثر غصه دق
افقی ۱۱ انکرالاصوات خر
افقی ۱۱ هر نوعی سبزی خوردنی تره
افقی ۱۱ خانه‌های ریز عکس ترام
افقی ۱۱ دارو دوا
افقی ۱۲ گیاه تریاک خشخاش
افقی ۱۲ اسب تبریزی ات
افقی ۱۲ سربار و مزاحم انگل
افقی ۱۳ طرف و جانب سوی
افقی ۱۳ ملکه جواهرات الماس
افقی ۱۳ نوعی حلوا لو
افقی ۱۳ دندان ناپایدار لق
افقی ۱۴ دیگ مسی بزرگ تیان
افقی ۱۴ گل خوشبو یاس
افقی ۱۴ از شهرهای استان کرمانشاه صحنه
افقی ۱۵ شاعر شیلیایی نرودا
افقی ۱۵ داستانی جذاب از الکساندر دومای فرانسوی سهتفنگدار
عمودی ۱ سنبل‌الطیب والریان
عمودی ۱ قیام و بلند شدن برخاستن
عمودی ۲ ریشه مو پیاز
عمودی ۲ بین پیچ و مهره واشر
عمودی ۲ هوش و حافظه ویر
عمودی ۳ طایفه کریم‌خان لک
عمودی ۳ ناپیدا گم
عمودی ۳ جدا منفک
عمودی ۳ نام قدیم مشکین‌شهر خیاو
عمودی ۴ ستاره تارا
عمودی ۴ ترشی انار رب
عمودی ۴ آتش روستایی تش
عمودی ۴ عود ند
عمودی ۵ آوازش از دور خوش است دهل
عمودی ۵ افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت‌ها تورم
عمودی ۵ سست گردانیدن ارخا
عمودی ۶ تکرار حرف آخر یی
عمودی ۶ فروش اعتباری مدت‌دار یوزانس
عمودی ۶ ستاره دنباله‌دار هالی
عمودی ۷ طوقه فولادی چرخ خودرو رینگ
عمودی ۷ علف خوردن حیوان چرا
عمودی ۷ خادم کلیسا شماس
عمودی ۸ فرزندزاده نوه
عمودی ۸ نوعی پرنده سار
عمودی ۸ سلاح کمری کلت
عمودی ۸ مهره گردن اسه
عمودی ۹ مرد خائن نمایش اتللو یاگو
عمودی ۹ مسیر راه
عمودی ۹ بهارخواب تراس
عمودی ۱۰ غلاف شمشیر نیام
عمودی ۱۰ کیفر مکافات
عمودی ۱۰ از سوره‌های قرآن صف
عمودی ۱۱ از ارکان نماز رکوع
عمودی ۱۱ اسمی پسرانه و نوعی تیر جنگی رسام
عمودی ۱۱ آهنگ کلام لحن
عمودی ۱۲ از حروف انگلیسی اچ
عمودی ۱۲ فرمانده بدن سر
عمودی ۱۲ پوستین وت
عمودی ۱۲ پاندول ساعت اونگ
عمودی ۱۳ ستاره هلندی بایرن مونیخ روبن
عمودی ۱۳ دفع بلا می‌کند صدقه
عمودی ۱۳ رود آرام دن
عمودی ۱۳ ضربه سر در فوتبال هد
عمودی ۱۴ وخیم نشده وخی
عمودی ۱۴ ملکوتی قدسی
عمودی ۱۴ بنیانگذار فرانسه نوین دوگل
عمودی ۱۵ از فیلم‌های رسول ملاقلی‌پور قارچسمی
عمودی ۱۵ کنایه از کار سخت و غیر ممکن شقالقمر


جواب مرحله ۹۳۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نامی برای کشتی باستانی ورزشزورخانهای
افقی ۲ به جهت برای
افقی ۲ زینت داده شده مزین
افقی ۲ گل و لای ته حوض لجن
افقی ۳ سنگریزه شن
افقی ۳ علم و پرچم بیرق
افقی ۳ جستجوگر جویا
افقی ۳ غذای ساده اش
افقی ۴ گاومیش تبتی یاک
افقی ۴ شبکه حمل و نقل ریلی راهاهن
افقی ۴ کاوشگر روباتیک ناسا که به دنبال آب در مشتری بود جونو
افقی ۵ خنده‌رو بشاش
افقی ۵ به رشته تحریر در آورد نوشت
افقی ۵ دارای پنج قسمت هم شکل پنجپر
افقی ۶ بایگانی ارشیو
افقی ۶ ضربه سر هد
افقی ۶ دستگاهی در موسیقی ایرانی ماهور
افقی ۷ نوعی زغال سنگ تورب
افقی ۷ ساز سیمی که ۴۶ سیم دارد هارپ
افقی ۷ مدل کفش ساق بلند بوت
افقی ۸ تهوع قی
افقی ۸ آزاد فکر ازاداندیش
افقی ۸ بنده زرخرید رق
افقی ۹ در مرتبه نخست یکم
افقی ۹ اینک کنون
افقی ۹ نهال نازک نورس
افقی ۱۰ دندان شوی مسواک
افقی ۱۰ واحد بدمینتون ست
افقی ۱۰ گیاهی نباتی
افقی ۱۱ ایالتی در هندوستان بیهار
افقی ۱۱ ابزار نقاشی فوتک
افقی ۱۱ ظرف سفالی کوچک شبیه کاسه تغار
افقی ۱۲ همیشگی ازلی
افقی ۱۲ از ابزار فنی فازمتر
افقی ۱۲ شهری در همدان رزن
افقی ۱۳ بله روسی دا
افقی ۱۳ روییدن رستن
افقی ۱۳ گروهی تحقیقاتی با مأموریت معین هیات
افقی ۱۳ علامت جمع ها
افقی ۱۴ الفت انس
افقی ۱۴ داستان کوتاه نوول
افقی ۱۴ به طور رسمی رسما
افقی ۱۵ از جاذبه‌های گردشگری استان یزد درختسروابرکوه
عمودی ۱ شاعر قرن دهم سراینده منظومه ناتمان شیرین و فرهاد وحشیبافقی
عمودی ۱ عضو آجیل بادام
عمودی ۲ نشر کننده ناشر
عمودی ۲ یکنواخت یکمیزان
عمودی ۳ رایگان زب
عمودی ۳ از مراحل کشاورزی کاشت
عمودی ۳ داروی ملین مسهل
عمودی ۳ خطای فوتبالی سد
عمودی ۴ آشامیدن شرب
عمودی ۴ نامی دخترانه شیوا
عمودی ۴ سیم برق وایر
عمودی ۵ زیارت کننده زایر
عمودی ۵ کشاورز ورزکار
عمودی ۵ نوع سنخ
عمودی ۶ خراب ویران
عمودی ۶ از مؤسسات مالی بانک
عمودی ۶ جوانمردی فتوت
عمودی ۷ از نوشیدنی‌های تسکین دهنده قهوه
عمودی ۷ عدد ورزشی دو
عمودی ۷ جاچراقی فانوس
عمودی ۸ منحنی و خمیده خم
عمودی ۸ کنایه از هر چیز مورد دلخواه اشدهانسوز
عمودی ۸ طایفه غرب ایران لر
عمودی ۹ از بابت، در مورد ازجهت
عمودی ۹ از خواهران برونته ان
عمودی ۹ باقیمانده تتمه
عمودی ۱۰ گاز مهتابی نیون
عمودی ۱۰ از دنیا رفتن مردن
عمودی ۱۰ محصول گیاه گون کتیرا
عمودی ۱۱ گوارا هنی
عمودی ۱۱ از فیلم‌های معروف استیو مک کویین پاپیون
عمودی ۱۱ رسوب شونده راسب
عمودی ۱۲ جن‌ها اجنه
عمودی ۱۲ نوشیدنی مهمانی‌ها شربت
عمودی ۱۲ سوغات کجرات تمر
عمودی ۱۳ پهلوان یل
عمودی ۱۳ لازم بودن وجوب
عمودی ۱۳ پیاله ساغر
عمودی ۱۳ آسیب اک
عمودی ۱۴ دولت ... است صحبت آموزگار، خلوت بی مدعی سفره بی انتظار جانپرور
عمودی ۱۴ بی سابقه و نو تازه
عمودی ۱۵ نور را تجزیه می‌کند منشور
عمودی ۱۵ در آن از فرد، گروه یا سازمانی قدردانی می‌شود تقدیرنامه


جواب مرحله ۹۳۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شاداب و تازه ابدار
افقی ۱ مقابل بیگانه اشنا
افقی ۱ شتر تندرو هیون
افقی ۲ نرمی و لطافت نازکی
افقی ۲ کله‌پز رواس
افقی ۲ فلانی یارو
افقی ۳ مورد نیاز خمیر نان ارد
افقی ۳ بزرگتر اکبر
افقی ۳ استاد و زبردست ماهر
افقی ۴ توبه کننده هاید
افقی ۴ انکار کردن حاشا
افقی ۴ مثل و شبیه مانند
افقی ۵ واحد پول ژاپن ین
افقی ۵ رویای تشنه لب سراب
افقی ۵ دسته‌ای از گیاهان تیره گندمیان که دانه‌های برخی از آنها را آرد کنند غلات
افقی ۵ یازده اا
افقی ۶ فلز فرنگی متال
افقی ۶ متداول و مرسوم رایج
افقی ۶ تله ماهی‌گیر تور
افقی ۷ سقز فرنگی ادامس
افقی ۷ قسمتی از پا قوزک
افقی ۷ از کشورهای آفریقایی توگو
افقی ۸ لقب کشور پرو سرزمیناینکاها
افقی ۹ رشک برنده حاسد
افقی ۹ قانونگذار مقنن
افقی ۹ چهره‌نما ایینه
افقی ۱۰ سنگ انداختن رمی
افقی ۱۰ گل سرخ سوری
افقی ۱۰ از وسایل آزمایشگاه ارلن
افقی ۱۱ صفحه اینترنتی وب
افقی ۱۱ لکنت زبان تاتا
افقی ۱۱ شیون و ناله فغان
افقی ۱۱ آزاده حر
افقی ۱۲ بهشت فردوس
افقی ۱۲ خودسر تکرو
افقی ۱۲ پایداری دوام
افقی ۱۳ ترک وطن هجرت
افقی ۱۳ قطاع‌الطریق رهزن
افقی ۱۳ برس اسب قشو
افقی ۱۴ آبگوشت ساده یخنی
افقی ۱۴ سران و بزرگان روسا
افقی ۱۴ پدر فریدون در شاهنامه ابتین
افقی ۱۵ خرید غیر نقدی نسیه
افقی ۱۵ سخت و محکم شدید
افقی ۱۵ آشکار و واضح بدیهی
عمودی ۱ فرشته موکل بر آب اناهیتا
عمودی ۱ از کارکنان چاپخانه حروفچین
عمودی ۲ از نزولات جوی باران
عمودی ۲ ماه دوازدهم سال میلادی دسامبر
عمودی ۲ خاشاک خس
عمودی ۳ سرقت دزدی
عمودی ۳ شهر و بندری در جنوب فرانسه مارسی
عمودی ۳ نوعی ساز دهنی
عمودی ۴ صدمه و آسیب اک
عمودی ۴ حق‌الزحمه دستمزد
عمودی ۴ موجه سازی توجیه
عمودی ۵ تظاهر به نیکی ریا
عمودی ۵ رسم کننده راسم
عمودی ۵ قلم نی ساسر
عمودی ۶ چشم پزشک کحال
عمودی ۶ قوم ترکمنی یموت
عمودی ۶ از مزه‌ها ترش
عمودی ۷ رئیس و مالک روستا در قدیم ارباب
عمودی ۷ قومی از مغول قنقرات
عمودی ۷ دوستی ود
عمودی ۸ آشوب و بلوا شورش
عمودی ۸ دیوانه روانی
عمودی ۸ پدربزرگ بخاری کرسی
عمودی ۹ رمق آخر نا
عمودی ۹ ابتدایی اغازین
عمودی ۹ دلداده شیرین فرهاد
عمودی ۱۰ بیماری تنگی نفس اسم
عمودی ۱۰ اما لیکن
عمودی ۱۰ شیر اول پس از زایمان اغوز
عمودی ۱۱ هدف تیر اماج
عمودی ۱۱ مفید و مؤثر کارا
عمودی ۱۱ خالص ناب
عمودی ۱۲ دریغا هیهات
عمودی ۱۲ کشوری در قاره کهن تایلند
عمودی ۱۲ مقابل خوب بد
عمودی ۱۳ پایتخت نائورو یارن
عمودی ۱۳ اهانت کردن توهین
عمودی ۱۳ هنگامی و زمانی وقتی
عمودی ۱۴ زدنی پرچانه‌ها ور
عمودی ۱۴ کشتی‌های جنگی ناوگان
عمودی ۱۴ کناره چیزی حاشیه
عمودی ۱۵ بعد از مرگ سهراب چه سود نوشدارو
عمودی ۱۵ هماهنگی هارمونی


جواب مرحله ۹۳۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از اجزای آجیل بادام
افقی ۱ خاتم انگشتری نگین
افقی ۱ بیماری دا
افقی ۲ زیر پا مانده له
افقی ۲ الک غربال
افقی ۲ پدر ندارد یتیم
افقی ۳ هفت بار چرخیدن دور خانه خدا طواف
افقی ۳ زیرکی همراه با تدبیر درایت
افقی ۳ ویرگول کاما
افقی ۴ نحیف است نزار
افقی ۴ مبهوت مات
افقی ۴ جلوگیری سلب
افقی ۵ سبکی در ادبیات کلاسیک
افقی ۵ صاف و مستقیم راست
افقی ۶ خزنده خوش خط و خال مار
افقی ۶ پراکندگی شت
افقی ۶ ظرف سرکه کپ
افقی ۶ انسانی که روی مسأله‌ای خیلی اصرار می‌کند
افقی ۷ سست کرخت
افقی ۷ واحد سطح ار
افقی ۷ حیوان اهلی رام
افقی ۷ نشانه قرآنی ایت
افقی ۸ شهر ترک نشین ابهر
افقی ۸ مانور رزمایش
افقی ۸ طرز بیان لحن
افقی ۹ قصد و انگیزه نیت
افقی ۹ روزگار دهر
افقی ۹ مظهر زیبایی در طبیعت گل
افقی ۹ از میوه‌ها کیوی
افقی ۱۰ ابریشم پست لاس
افقی ۱۰ حرف زیادی
افقی ۱۰ عدد فوتبال ور
افقی ۱۰ چاقویی که تیز نیست اا
افقی ۱۱ کاشف الکل رازی
افقی ۱۱ شغل بسیاری از روستائیان دامدار
افقی ۱۲ شهر صنعتی آلمان ینا
افقی ۱۲ لطیف نرم
افقی ۱۲ انسان شکاک بددل
افقی ۱۳ رئیس مدیر
افقی ۱۳ سیر کوهی موسیر
افقی ۱۳ مشهور و پرآوازه بنام
افقی ۱۴ توان نیرو
افقی ۱۴ اولین سگ فضانورد لایکا
افقی ۱۴ فرمان اتومبیل رل
افقی ۱۵ استفراغ قی
افقی ۱۵ اندام هیکل
افقی ۱۵ نوعی خارپشت بزرگ راورا
عمودی ۱ نادرست غلط
عمودی ۱ وجود امکان
عمودی ۱ سرشیر قیماق
عمودی ۲ قوم آتیلا هون
عمودی ۲ استانی در عراق اربیل
عمودی ۲ چوب خوشبو ند
عمودی ۳ از فیلم‌های حاتمی کیا ازکرخهتاراین
عمودی ۴ فریفتن اغفال
عمودی ۴ خیس و مرطوب تر
عمودی ۴ پسوند شباهت سا
عمودی ۴ شش ریه
عمودی ۵ مروارید در
عمودی ۵ از درختان جنگل‌های شمال ایران راش
عمودی ۵ همسر مرد
عمودی ۵ از شهرهای اطراف تهران زن
عمودی ۶ تا همیشه ابد
عمودی ۶ تارا ستاره
عمودی ۶ جنگی شش روزه بین مسلمانان و امپراتوری روم شرقی یرموک
عمودی ۷ شهری در فرانسه مارسی
عمودی ۷ از قبل جا گرفتن رزرو
عمودی ۷ زینت رو مو
عمودی ۸ میان چیزی لا
عمودی ۸ زغالسنگ کک
عمودی ۸ قبول نشده رد
عمودی ۸ بیماری رابرت کخ سل
عمودی ۹ دریا یم
عمودی ۹ پایتخت جمهوری چک پراگ
عمودی ۹ دیگران اغیار
عمودی ۱۰ از سازهای زهی گیتار
عمودی ۱۰ از استان‌های جنگلی ایران ایلام
عمودی ۱۰ تزویر ریا
عمودی ۱۱ هنوز بیگانه یت
عمودی ۱۱ حرف فاصله تا
عمودی ۱۱ رنگ موی فوری مش
عمودی ۱۱ نزاکت ادب
عمودی ۱۱ کجاست کو
عمودی ۱۲ کار پسندیده نیک
عمودی ۱۲ چاشنی غذا سس
عمودی ۱۲ تیره روی
عمودی ۱۳ کنایه از کاری است که با سهل‌انگاری و سرهم بندی انجام دهند ماستمالیکردن
عمودی ۱۴ شراب شاعرانه مل
عمودی ۱۴ آمودریا جیحون
عمودی ۱۴ از شهرهای استان فارس لار
عمودی ۱۵ مدرسه بزرگسالان اکابر
عمودی ۱۵ درهم بافتن تنیدن
عمودی ۱۵ درس خوانده ملا


جواب مرحله ۹۳۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ درمنه علفجارو
افقی ۱ بندباز اکروبات
افقی ۲ عمق قعر
افقی ۲ ریاست مدیریت
افقی ۲ قشون لشکر
افقی ۳ عضو صورت لب
افقی ۳ پوشاک چهارپایان جل
افقی ۳ فارسی‌زبان تات
افقی ۳ کاسه کوچک پیاله
افقی ۴ گفت و گو کردن در امری مذاکره
افقی ۴ حاشیه کتاب هامش
افقی ۵ فتنه و غوغا اشوب
افقی ۵ پسر رشتی ری
افقی ۵ ظل سایه
افقی ۵ نت سوم می
افقی ۶ بااهمیت مهم
افقی ۶ خباز نانوا
افقی ۶ میوه گرمسیری موز
افقی ۷ علامت جمع فارسی ها
افقی ۷ جشن و مهمانی سور
افقی ۷ متخصص فنی مکانیک
افقی ۸ از شهرهای خوزستان بهبهان
افقی ۸ بیعانه پیشبها
افقی ۹ نام یکی از سرداران بزرگ کوروش ابرداد
افقی ۹ گل نومیدی یاس
افقی ۹ ناپسند بد
افقی ۱۰ درخت کنار سدر
افقی ۱۰ کربلای قدیم نینوا
افقی ۱۰ دور کردن نفی
افقی ۱۱ درون تو
افقی ۱۱ پناهگاه ماوا
افقی ۱۱ چاشنی سالاد سس
افقی ۱۱ جلگه وسیع استپ
افقی ۱۲ بدل وضو تیمم
افقی ۱۲ پشت سر هم متوالی
افقی ۱۳ دادگاه محکمه
افقی ۱۳ گرفتگی راه بینی سدت
افقی ۱۳ کرب غم
افقی ۱۳ صدای کلفت بم
افقی ۱۴ سهل اسان
افقی ۱۴ پایتخت هندوستان دهلینو
افقی ۱۴ مادر ترک انا
افقی ۱۵ کاری هنرمندانه بر روی چوب منبتکار
افقی ۱۵ ماهی عنبر کاشالوت
عمودی ۱ از اثرهای معروف سنایی غزنوی عقلنامه
عمودی ۱ بو کشیدن استشمام
عمودی ۲ بازی لعب
عمودی ۲ ستاره دنباله‌دار شهاب
عمودی ۲ مادر ورزش‌ها دو
عمودی ۲ امام دوم شیعیان حسن
عمودی ۳ موی مجعد فر
عمودی ۳ مظهر نرمی موم
عمودی ۳ سگ بیمار هار
عمودی ۳ از شهرهای آذربایجان غربی تکاب
عمودی ۴ مکش جذب
عمودی ۴ علت و جهت سبب
عمودی ۴ مبارکی میمنت
عمودی ۵ درس نوشتنی املا
عمودی ۵ از اثرهای معروف خواجوی کرمانی گوهرنامه
عمودی ۶ اثر پا رد
عمودی ۶ آواز دسته جمعی کر
عمودی ۶ عنصر کمیاب رادیوم
عمودی ۶ مادر لر دا
عمودی ۷ قفسه شیشه‌ای ویترین
عمودی ۷ الهه ماه سومریان نانا
عمودی ۷ گاو سرخ سهر
عمودی ۸ محل گذر راه
عمودی ۸ مادر عرب ام
عمودی ۸ نت اول دو
عمودی ۸ نمونه و الگو مدل
عمودی ۹ نشانه الهی ایت
عمودی ۹ توقف ناگهانی قلب سنکپ
عمودی ۹ زیبایی‌شناسی استتیک
عمودی ۱۰ همراه شلوار کت
عمودی ۱۰ ایالت جزیره‌ای آمریکا هاوایی
عمودی ۱۰ نت پنجم سو
عمودی ۱۰ توان آخر نا
عمودی ۱۱ تابلوی گران‌قیمت رنوار پایانشام
عمودی ۱۱ بغل اغوش
عمودی ۱۲ طعام عروس ولیمه
عمودی ۱۲ خشک شدن یبس
عمودی ۱۲ درد الم
عمودی ۱۳ خنده‌رو بشاش
عمودی ۱۳ از شهرهای عربستان مکه
عمودی ۱۳ فراموشی نسی
عمودی ۱۳ سرخ کمرنگ ال
عمودی ۱۴ پرخور اکل
عمودی ۱۴ کچل ندارد مو
عمودی ۱۴ جامه خشن ابفت
عمودی ۱۴ خرمن بنو
عمودی ۱۵ شاهی ترهتیزک
عمودی ۱۵ سیاستمدار دیپلمات


جواب مرحله ۹۳۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تنوره دودکش
افقی ۱ گونه‌ای داستان علمیتخیلی
افقی ۲ کلبه چوبی الونک
افقی ۲ خزنده خوش خط و خال مار
افقی ۲ پیشکش‌ها هدایا
افقی ۳ بوی مخصوص غذای مانده نا
افقی ۳ ایالت آفتابی فلوریدا
افقی ۳ ایدئولوژی مسلک
افقی ۴ مرشد شیخ
افقی ۴ پایه اس
افقی ۴ ناقص نیست کامل
افقی ۴ آقا و سید میر
افقی ۵ ضمیر متصل دوم شخص مفرد ات
افقی ۵ بزرگراه اتوبان
افقی ۵ برکت سفره نان
افقی ۶ مأمور تقسیم آب ابیار
افقی ۶ همسر حضرت ابراهیم هاجر
افقی ۶ دریا یم
افقی ۷ مابین پیچ و مهره واشر
افقی ۷ بخش حفاظتی خودرو سپر
افقی ۷ علف خشک خاشاک
افقی ۸ محصول رودبار زیتون
افقی ۸ معلق اون
افقی ۸ باربر شهری نیسان
افقی ۹ عرصه نبرد میدان
افقی ۹ چین و چروک پوست یرا
افقی ۹ نام دخترانه تینا
افقی ۱۰ قهوه بن
افقی ۱۰ دم بریده ابتر
افقی ۱۰ نوآور مبتکر
افقی ۱۱ از ماکیان مرغ
افقی ۱۱ موجودات کاینات
افقی ۱۱ پوشش پرنده پر
افقی ۱۲ پراکنده کردن دشمن هزم
افقی ۱۲ نسبت زن و شوهر به هم همسر
افقی ۱۲ شمار مر
افقی ۱۲ نپخته خام
افقی ۱۳ ظرفی در آشپزخانه کاسه
افقی ۱۳ صبحانه ناشتایی
افقی ۱۳ مخفف گاه گا
افقی ۱۴ جمع غنی اغنیا
افقی ۱۴ نصف نیم
افقی ۱۴ بی‌بی، بانو خاتون
افقی ۱۵ مسئول اجرایی کشور رییسجمهور
افقی ۱۵ برد معروف یمانی
عمودی ۱ محصل دانشاموز
عمودی ۱ مقروض، وامدار بدهکار
عمودی ۲ شهرستان ولایت
عمودی ۲ در پناه ایمن
عمودی ۲ پرنده‌ای از گنجشک‌سانان زاغی
عمودی ۳ ورزش مادر دو
عمودی ۳ ضد قهر اشتی
عمودی ۳ شهری در استان فارس ممسنی
عمودی ۴ خیط شده کنف
عمودی ۴ دارای شرف و اعتبار ابرودار
عمودی ۴ دستور سکوت هیس
عمودی ۵ رنگ قهوه‌ای مات با ته رنگ شیری شکلاتی
عمودی ۵ باهوش نابغه
عمودی ۵ برجستگی ته گیوه اج
عمودی ۶ دقت غیر عادی وسواس
عمودی ۶ یادداشت نت
عمودی ۶ خودم من
عمودی ۷ مدت زندگی عمر
عمودی ۷ ایستاده و قائم برپا
عمودی ۷ همسر اسکندر رکسانه
عمودی ۸ سگ فضانورد لایکا
عمودی ۸ فلز چهره روی
عمودی ۸ بایگانی ارشیو
عمودی ۹ درخور آقایان مردانه
عمودی ۹ ملاطفت نرمی
عمودی ۹ سوغاتی از گجرات تمر
عمودی ۱۰ مادر عرب ام
عمودی ۱۰ صدای درد اخ
عمودی ۱۰ حوض، فواره ابنما
عمودی ۱۱ پائین و قعر ته
عمودی ۱۱ شهری در استان اصفهان لنجان
عمودی ۱۱ کهن و قدیمی تاریخی
عمودی ۱۲ جمع خادم خدم
عمودی ۱۲ مهندس ساختمان ارشیتکت
عمودی ۱۲ اسب چاپار یام
عمودی ۱۳ نام گلی خوشبو یاسمن
عمودی ۱۳ در بند است اسیر
عمودی ۱۳ لنگه بار تا
عمودی ۱۴ یار مجنون لیلی
عمودی ۱۴ آحاد یکان
عمودی ۱۴ سردوشی پاگون
عمودی ۱۵ از پرنده‌ها یاکریم
عمودی ۱۵ سرکشی، تمرد نافرمانی


جواب مرحله ۹۳۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عنوان بندی فیلم تیتراژ
افقی ۱ از غذاهای پرطرفدار و خوشمزه ماکارونی
افقی ۲ وزیر فرعون در عصر حضرت موسی هامان
افقی ۲ بلای بنیان‌کن سیل
افقی ۲ جهانگرد مشهور ونیزی مارکو
افقی ۳ ضمیر غایب او
افقی ۳ سرمایه اولیه و اندک دستمایه
افقی ۳ زینت زیور
افقی ۴ کشک سیاه ترف
افقی ۴ نظرات ارا
افقی ۴ مزاحم پیگیر سمج
افقی ۴ از معیارهای ساده و مفید سنجش توزیع درآمد دهک
افقی ۵ ضرباهنگ ریتم
افقی ۵ خطی در دایره قطر
افقی ۵ همراه دشت دمن
افقی ۵ ریه شش
افقی ۶ زمین هموار میان دو کوه وادی
افقی ۶ از خواهران نویسنده انگلیسی شارلوت
افقی ۷ چشم به راه داشتن یرمر
افقی ۷ سرد بارد
افقی ۷ نوعی قایق کرجی
افقی ۸ مرد بی زن ایم
افقی ۸ زیراندازی از پشم نمد
افقی ۸ بشقاب بزرگ دیس
افقی ۸ جوش‌های ریز بدن ایر
افقی ۹ مباح حلال
افقی ۹ شیوه و روش روال
افقی ۹ زمزمه کردن ترنم
افقی ۱۰ میوه مناطق گرمسیری نارگیل
افقی ۱۰ اخبار انگلیسی نیوز
افقی ۱۱ تیر پیکاندار یب
افقی ۱۱ چین و شکن کیس
افقی ۱۱ از ادات استفهام کجا
افقی ۱۱ چهره تلویزیونی سیما
افقی ۱۲ مقام و ارزش ارج
افقی ۱۲ دور افتاده پرت
افقی ۱۲ شهر شیشه‌گران آلمان ینا
افقی ۱۲ حرکتی در فوتبال برای تصاحب توپ تکل
افقی ۱۳ از فروع دین جهاد
افقی ۱۳ مجموعه خویشاوندان یک شخص خانواده
افقی ۱۳ حرف انتخاب یا
افقی ۱۴ از نعمت‌های پنهان خدادای امنیت
افقی ۱۴ وصل کننده مبدأ به مقصد راه
افقی ۱۴ کشور فلاسفه یونان
افقی ۱۵ قدرت و نیرو تابوتوان
افقی ۱۵ رد و بدل کردن مبادله
عمودی ۱ معامله پایاپای تهاتری
عمودی ۱ نیازمندی‌ها احتیاجات
عمودی ۲ از مربیان با سابقه فوتبال کشور یاوری
عمودی ۲ سال ترکی ییل
عمودی ۲ خدای بزرگ هندوها برهما
عمودی ۳ مضمون تم
عمودی ۳ داستان تصویری فتورمان
عمودی ۳ سمت و جهت جانب
عمودی ۴ جوانمرد راد
عمودی ۴ مادر وطن مام
عمودی ۴ بر پشت حیوانی سوار است لاک
عمودی ۴ دشمن فرشته دیو
عمودی ۵ خبرگزاری ایتالیا انسا
عمودی ۵ وسیله‌ای برای خارج کردن ترشحات محل زخم درن
عمودی ۵ صدای موتور نامیزان ریپ
عمودی ۵ عید ویتنامی‌ها تت
عمودی ۶ پیشرفت ترقی
عمودی ۶ کنایه از شهادت مرگسرخ
عمودی ۷ سفره سماط
عمودی ۷ صحرانشین بدوی
عمودی ۷ ستاره تارا
عمودی ۸ نهی شاعرانه از آمدن میا
عمودی ۸ ریسمان رشا
عمودی ۸ سرند الک
عمودی ۸ قوت لایموت نان
عمودی ۹ دختر سرزمین عجایب الیس
عمودی ۹ از شهرهای چهارمحال و بختیاری اردل
عمودی ۹ فلزی که با دمای کف دست ذوب می‌شود جیوه
عمودی ۱۰ همدلی و ترحم همدردی
عمودی ۱۰ اثر امیل زولا نانا
عمودی ۱۱ مخفف هستم ام
عمودی ۱۱ جنگ شتر جمل
عمودی ۱۱ آهن ستی
عمودی ۱۱ ادب‌دان ادیب
عمودی ۱۲ امر پنهان راز
عمودی ۱۲ منقار پرنده نوک
عمودی ۱۲ نژاد پوتین روس
عمودی ۱۲ گاز تنفسی هوا
عمودی ۱۳ سیاهرگ ورید
عمودی ۱۳ عبور کالا از مرز بدون پرداخت گمرکی ترانزیت
عمودی ۱۳ عود ند
عمودی ۱۴ شماتت نکوهش
عمودی ۱۴ حرف فراری جیم
عمودی ۱۴ پیمانه مکیال
عمودی ۱۵ از شهرهای انگلیس یورکشایر
عمودی ۱۵ هر دوازده ماه یکبار سالانه


جواب مرحله ۹۳۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مظفردین شاه آن را صادر کرد فرمانمشروطیت
افقی ۱ نوعی رنگ مو مش
افقی ۲ پاداش عمل سزا
افقی ۲ فرومایه دون
افقی ۲ ماه شب اول، هلال ماهنو
افقی ۳ پوستین وت
افقی ۳ اداره آتش نشانی اطفاییه
افقی ۳ مادر حضرت عیسی مریم
افقی ۴ دو رویی ریا
افقی ۴ نیرومند قوی
افقی ۴ روزگار و زمانه زمن
افقی ۴ سه انگلیسی تری
افقی ۵ غذای مجردی املت
افقی ۵ شهری در لهستان لدز
افقی ۵ آشکار بارز
افقی ۶ شهر معبد شیوا در هند سومنات
افقی ۶ مکان‌ها اماکن
افقی ۶ تکرار حرف گرد هه
افقی ۷ حرف شرط ار
افقی ۷ زمینه تم
افقی ۷ آشکار شدن بروز
افقی ۷ گستاخ جری
افقی ۸ پهلوان وسط گود میاندار
افقی ۸ از اقمار پنجگانه اورانوس میراندا
افقی ۹ خودداری ابا
افقی ۹ سخن گفتن بیان
افقی ۹ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۹ تکرار حرف دوازدهم رر
افقی ۱۰ هزار کیلو تن
افقی ۱۰ الگو نمونه
افقی ۱۰ کشف مادام کوری رادیوم
افقی ۱۱ از سوره‌های قرآن بینه
افقی ۱۱ پندار وهم
افقی ۱۱ سازمان فضایی آمریکا ناسا
افقی ۱۲ از شهرهای آلمان اسن
افقی ۱۲ اشتیاق شوق
افقی ۱۲ گوسفند ماده میش
افقی ۱۲ خاکسپاری دفن
افقی ۱۳ صدای تیراندازی شلیک
افقی ۱۳ دستگاه خنک کننده آب آشامیدنی ابسردکن
افقی ۱۳ باران اندک رش
افقی ۱۴ کشور فلاسفه یونان
افقی ۱۴ نوع و مانند طرز
افقی ۱۴ چپ چشم لوچ
افقی ۱۵ گشودن معما حل
افقی ۱۵ خالق «رومئو و ژولیت» ویلیامشکسپیر
عمودی ۱ کارگردان سریال راز پنهان با بازی داریوش ارجمند فلوراسام
عمودی ۱ نوعی همخوانی آهنگین قرآن تواشیح
عمودی ۲ سلسله تیمور گورکانی تیموریان
عمودی ۲ کوچکترین واحد موجود زنده سلول
عمودی ۳ فلز سرخ مس
عمودی ۳ درد و رنج الم
عمودی ۳ الفبای عمران اب
عمودی ۳ کشور آفریقایی با پایتخت پرتونوو بنین
عمودی ۴ در برابر ازا
عمودی ۴ نوعی حلوا تنتنانی
عمودی ۴ آینه مقعر کاو
عمودی ۵ نطق کننده ناطق
عمودی ۵ همراه رفت امد
عمودی ۵ شیوه رفتار منش
عمودی ۵ گیاه تو خالی نی
عمودی ۶ مخترع کنتور برق فولت
عمودی ۶ شرایط اقلیمی ابوهوا
عمودی ۷ سختی‌ها شداید
عمودی ۷ صفت بهشت برین
عمودی ۷ قوم فرعون قبطی
عمودی ۸ صورت روی
عمودی ۸ گریه بلند زار
عمودی ۸ غزال اهو
عمودی ۸ خانه بزرگ سرا
عمودی ۹ شهری روی آب ونیز
عمودی ۹ با ایمان مومن
عمودی ۹ در یک جبهه می‌جنگند همرزم
عمودی ۱۰ دو نفر که با هم بازی می‌کنند همبازی
عمودی ۱۰ رم کرد رمید
عمودی ۱۱ دریا یم
عمودی ۱۱ پسوند آلودگی ناک
عمودی ۱۱ جایز روا
عمودی ۱۱ دهان کجی شکلک
عمودی ۱۲ از انواع جناس تام
عمودی ۱۲ آزرده خاطر کردن رنجاندن
عمودی ۱۲ رنگین کمان، قوس قزح نوس
عمودی ۱۳ واحد بسامد برابر یک سیکل هرتز
عمودی ۱۳ رود اروپا رن
عمودی ۱۳ خاطر و حافظه یاد
عمودی ۱۳ راست نیست چپ
عمودی ۱۴ تابناک منیر
عمودی ۱۴ مجموعه آبهای سطحی روی زمین هیدروسفر
عمودی ۱۵ بخاری دیواری شومینه
عمودی ۱۵ مدینه فاضله ارمانشهر


جواب مرحله ۹۴۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بندگی و عبادت پرستش
افقی ۱ نوعی ترشی ترشیبندری
افقی ۲ ادب کردن تادیب
افقی ۲ آدم آهنی ربات
افقی ۲ حرف ۲۴ یونانی امگا
افقی ۳ رودی در فرانسه رن
افقی ۳ عمل ریختن ریزش
افقی ۳ از الیاف مصنوعی ریون
افقی ۳ بغل و کنار بر
افقی ۴ کتاب مقدس هندوان ودا
افقی ۴ دوست صمیمی و یکدل همدل
افقی ۴ حرف همراهی عرب مع
افقی ۴ از کلمات سؤالی ایا
افقی ۵ پایتخت انگلیس لندن
افقی ۵ خبرها انبا
افقی ۵ بسیار گرم و سوزان داغ
افقی ۶ شرح دادن بیان
افقی ۶ روشنایی نور
افقی ۶ قدرت و توانایی بنیه
افقی ۷ نمایندگی وکالت
افقی ۷ به احوال پرسی بیمار رفتن عیادت
افقی ۷ سرخ کمرنگ ال
افقی ۸ روییدنی سر مو
افقی ۸ دوست صمیمی یکدل
افقی ۸ بی آن فطیر است مایه
افقی ۸ عضو صورت لب
افقی ۹ درون دهان کب
افقی ۹ پایان‌ها اواخر
افقی ۹ برادران مخترع سینما لومیر
افقی ۱۰ عضو پیچ در پیچ شکم روده
افقی ۱۰ چاه جهنم ویل
افقی ۱۰ دانا و آگاه فهیم
افقی ۱۱ شکلک ادا
افقی ۱۱ قوم کهن مکزیک مایا
افقی ۱۱ از وسایل آشپزخانه هاون
افقی ۱۲ آگاه باش هان
افقی ۱۲ چهره و سیما خد
افقی ۱۲ رک و بی‌پرده صریح
افقی ۱۲ حرکت غیر ارادی عصبی تیک
افقی ۱۳ از جدایی‌ها شکایت می‌کند نی
افقی ۱۳ به هیچ وجه اصلا
افقی ۱۳ استواری و استحکام قوام
افقی ۱۳ بیماری دا
افقی ۱۴ نشان افتخار مدال
افقی ۱۴ نام‌ها اسما
افقی ۱۴ روشن کردن تنویر
افقی ۱۵ بیهوش شدن ازخودرفتن
افقی ۱۵ انگشت شمار معدود
عمودی ۱ نفت پترولیوم
عمودی ۱ هدایت‌گر راهنما
عمودی ۲ طرد کردن راندن
عمودی ۲ از غذاهای ایرانی کوکو
عمودی ۲ بیماری قرن ایدز
عمودی ۳ آب‌بند سد
عمودی ۳ ادیبان ادبا
عمودی ۳ اشرار بدان
عمودی ۳ صدای درد اخ
عمودی ۴ ماه اول تابستان تیر
عمودی ۴ کبود رنگ نیلی
عمودی ۴ ضربه سر در فوتبال هد
عمودی ۴ سلام تلفنی الو
عمودی ۵ مثل و مانند شبیه
عمودی ۵ تکیه کردن اتکا
عمودی ۵ ویژه‌تر اخص
عمودی ۶ وقت و هنگام زمان
عمودی ۶ خودرویی کره‌ای دوو
عمودی ۶ واحد پول آمریکا دلار
عمودی ۷ خیس شدن ترشدن
عمودی ۷ نشانه‌ها علایم
عمودی ۷ حسرت اسف
عمودی ۸ گوجه فرنگی پخته شده رب
عمودی ۸ فرآورده‌های شیر لبنی
عمودی ۸ رهایی و رستگاری خلاص
عمودی ۸ هم بازی پت مت
عمودی ۹ بنای مرتفع شار
عمودی ۹ دستورات اوامر
عمودی ۹ بیماری زردی یرقان
عمودی ۱۰ پدر از دست داده یتیم
عمودی ۱۰ بالاپوش بلند قدیمی ردا
عمودی ۱۰ سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد فایو
عمودی ۱۱ نوید دادن وعد
عمودی ۱۱ مهره شیشه‌ای تیله
عمودی ۱۱ بخشنده حاتم
عمودی ۱۲ برکت سفره نان
عمودی ۱۲ سرآغاز آبادانی اب
عمودی ۱۲ ابزار لحیم‌کاری هویه
عمودی ۱۲ بازداشتن منع
عمودی ۱۳ لبه شمشیر دم
عمودی ۱۳ بی‌نیاز کردن اغنا
عمودی ۱۳ زمان مرگ ممات
عمودی ۱۳ دوستی ود
عمودی ۱۴ فوتبال آمریکایی رگبی
عمودی ۱۴ وقت تلف کردن یللی
عمودی ۱۴ وسیله پخش فیلم ویدیو
عمودی ۱۵ سوبسید یارانه
عمودی ۱۵ تخت روان بیمار برانکارد


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.