پاسخ کامل مراحل 461 تا 480 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 1,268 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 461 | مرحله 462 | مرحله 463 | مرحله 464 | مرحله 465 | مرحله 466 | مرحله 467 | مرحله 468 | مرحله 469 | مرحله 470 | مرحله 471 | مرحله 472 | مرحله 473 | مرحله 474 | مرحله 475 | مرحله 476 | مرحله 477 | مرحله 478 | مرحله 479 | مرحله 480 |

جواب مرحله ۴۶۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رانده شده از شغل یا مقامی برکنار
افقی ۱ لال‌بازی پانتومیم
افقی ۲ فریضه ماه رمضان روزه
افقی ۲ مرد بخشنده هشام
افقی ۲ شهری در استان فارس اباده
افقی ۳ گناه‌ها جرایم
افقی ۳ میوه بهشتی انار
افقی ۳ آنکه شاعر انک
افقی ۴ میوه گرمسیری موز
افقی ۴ گرما، بخار تف
افقی ۴ درآوردنی از روزگار دمار
افقی ۴ تنگ هم کیپ
افقی ۵ نفوذ به یک سیستم کامپیوتری هک
افقی ۵ نوعی آش شوربا
افقی ۵ واحد پول چین یوان
افقی ۶ از وسایل هندسی گونیا
افقی ۶ همبستگی و یکی بودن وحدت
افقی ۶ فتنه‌جو شر
افقی ۷ سرزمین باستانی اشور
افقی ۷ راهی که موجب گمراهی شود بیراهه
افقی ۷ سربها فدا
افقی ۸ نادر نایاب
افقی ۸ محدب کوژ
افقی ۸ حیله نیرنگ
افقی ۹ درجه حرارت دما
افقی ۹ باز هم فتنه‌جو اشوبگر
افقی ۹ گدا سایل
افقی ۱۰ آزاد و رها ول
افقی ۱۰ پوشش، جامه کسوت
افقی ۱۰ مجبور شده وادار
افقی ۱۱ تابناک منیر
افقی ۱۱ سوره هشتم انفال
افقی ۱۱ جانشین او وی
افقی ۱۲ از نژادهای زردپوست آسیایی تای
افقی ۱۲ ماشین خاکبرداری لودر
افقی ۱۲ ماهی کنسروی تن
افقی ۱۲ آقا، مهتر سید
افقی ۱۳ خاک گور رمس
افقی ۱۳ بیهوده یاوه
افقی ۱۳ نمایشگاه نقاشی گالری
افقی ۱۴ دختر بی‌پدر یتیمه
افقی ۱۴ موش‌خرما راسو
افقی ۱۴ ضرر زیان
افقی ۱۵ کنایه از گریستن برای فریب دادن دیگران اشکتمساح
افقی ۱۵ از بازی‌های بومی ایرانی هفتسنگ
عمودی ۱ از جاذبه‌های گردشگری و نقاط دیدنی سمنان برجمهماندوست
عمودی ۱ حرف عطف یا
عمودی ۲ صندلی چرخدار کودک روروک
عمودی ۲ فراگیرنده و حاوی شامل
عمودی ۲ سازمان نظامی ارتش
عمودی ۳ نوعی بیماری عفونی کزاز
عمودی ۳ ناطق گویا
عمودی ۳ ژست بازیگر میمیک
عمودی ۴ منع کردن نهی
عمودی ۴ کنکاش شورا
عمودی ۴ بخیه درشت کن
عمودی ۴ جهت، طرف سمت
عمودی ۵ نوشته‌های اصلی متون
عمودی ۵ نوعی باکتری باسیل
عمودی ۵ نیز هم
عمودی ۶ مخفف راه ره
عمودی ۶ نیرنگ فریب
عمودی ۶ روسیه سابق شوروی
عمودی ۷ هنوز شاد نشده شا
عمودی ۷ تحریم بایکوت
عمودی ۷ ثروتمند دارا
عمودی ۸ خرس چینی پاندا
عمودی ۸ امر به روفتن روب
عمودی ۸ جمع روح ارواح
عمودی ۹ پیشوا امام
عمودی ۹ سرنگون واژگون
عمودی ۹ معاون هیتلر هس
عمودی ۱۰ بوی خوش رایحه
عمودی ۱۰ مهربانی رافت
عمودی ۱۰ کلمه شگفتی وه
عمودی ۱۱ حرف فاصله تا
عمودی ۱۱ حومه تهران رودهن
عمودی ۱۱ یک ششم هر چیز دانگ
عمودی ۱۲ کلرا وبا
عمودی ۱۲ اسب ترکی ات
عمودی ۱۲ جناح لشکر یسال
عمودی ۱۲ نیتروژن ازت
عمودی ۱۳ مجسمه لباس مانکن
عمودی ۱۳ گریختن فرار
عمودی ۱۳ شیوا و فصیح سلیس
عمودی ۱۴ زاپاس خودرو یدکی
عمودی ۱۴ ممکن و میسر شدنی
عمودی ۱۴ خراب ویران
عمودی ۱۵ ابر رقیق مه
عمودی ۱۵ نام یک تفریح و ورزش هوایی پاراگلایدینگ


جواب مرحله ۴۶۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بهبودن یافتن حال جاامدن
افقی ۱ اثری از اسماعیل فصیح دردسیاوش
افقی ۲ خارها را گل می‌کند محبت
افقی ۲ اراده و خواست خدا مشیت
افقی ۲ کشور فلاسفه یونان
افقی ۳ افشانه اسپری
افقی ۳ شهری در خراسان جنوبی قاین
افقی ۳ کلمه استثنا مگر
افقی ۴ عدسی لنز
افقی ۴ شخص کس
افقی ۴ امید است که، باشد که بلکه
افقی ۴ گردیدن شدن
افقی ۵ یار پت مت
افقی ۵ انبازی شراکت
افقی ۵ ماشین باری کوچک وانت
افقی ۶ تاج خورشید کرونا
افقی ۶ گل همیشه بهار خیره
افقی ۶ سپیدار پد
افقی ۷ جنگی رزمی
افقی ۷ مغز کامپیوتر سیپییو
افقی ۷ سرمایه جاودانی کار
افقی ۸ دکان معامله ارز صرافی
افقی ۸ جهش خیز
افقی ۸ وظیفه دانش‌آموز تکلیف
افقی ۹ زمان بی‌ابتدا ازل
افقی ۹ شهری در استان لرستان بروجرد
افقی ۹ اشاره به دور انها
افقی ۱۰ باب در
افقی ۱۰ هنگام اوان
افقی ۱۰ فوتبالیست آلمانی اوزیل
افقی ۱۱ سنگدل قاسی
افقی ۱۱ بدان سوی اندون
افقی ۱۱ آزمندی شح
افقی ۱۲ سال ترکی ییل
افقی ۱۲ هدیه و ارمغان تحفه
افقی ۱۲ یکدندگی لج
افقی ۱۲ غذای زمین کشاورزی کود
افقی ۱۳ پسوند لیاقت انه
افقی ۱۳ نیستی هلاک
افقی ۱۳ همسفر همراه
افقی ۱۴ بسیار ضعیف مردنی
افقی ۱۴ تیم فوتبال اسپانیایی الچه
افقی ۱۴ گونه‌ای سرو کوهی ابهل
افقی ۱۵ اداره استخدام کارگزینی
افقی ۱۵ تنظیم شدن موتور ماشین اببندی
عمودی ۱ نویسنده «زندگی را به آواز بخوان» جمالمیرصادقی
عمودی ۱ درست به اندازه مک
عمودی ۲ آفرین احسنت
عمودی ۲ نق زرزر
عمودی ۲ توانایی یارا
عمودی ۳ از انواع پخت ابپز
عمودی ۳ بالاترین مرتبه چیزی کمال
عمودی ۳ شب دراز است و ... بیدار قلندر
عمودی ۴ واحد طول متر
عمودی ۴ بزرگوار شریف
عمودی ۴ عدد فوتبالی اا
عمودی ۴ از تقسیمات ارتشی هنگ
عمودی ۵ صمیمی و خالص یکرو
عمودی ۵ خشکی مزاج یبوست
عمودی ۵ گیاهی خاردار یز
عمودی ۶ رطوبت نم
عمودی ۶ جلسه نمایش فیلم سانس
عمودی ۶ بوی خوش رایحه
عمودی ۷ یک طرف بدن شق
عمودی ۷ فوتبالیست اسپانیایی تیم ناپولی کایخون
عمودی ۷ شخص نامعلوم فلان
عمودی ۸ مرض قند دیابت
عمودی ۸ فراخواندن با بلندگو پیج
عمودی ۸ ساکنان اهالی
عمودی ۹ گزنده خطرناک رتیل
عمودی ۹ بامبو خیزران
عمودی ۹ فلس ماهی کچ
عمودی ۱۰ نیکی نکویی
عمودی ۱۰ مردد دودل
عمودی ۱۰ بخار دهان ها
عمودی ۱۱ تصدیق ایتالیایی سی
عمودی ۱۱ از فرشتگان مغضوب هاروت
عمودی ۱۱ همسر زوجه
عمودی ۱۲ روز یوم
عمودی ۱۲ حرف نفی نه
عمودی ۱۲ موجود شونده کاین
عمودی ۱۲ جای بازگشت ماب
عمودی ۱۳ عضو دست انگشت
عمودی ۱۳ سرهنگ کلنل
عمودی ۱۳ الماس خالص کربن
عمودی ۱۴ ماهر وارد
عمودی ۱۴ شالوده پایه
عمودی ۱۴ گواه‌ها شواهد
عمودی ۱۵ از مصالح راه‌سازی شن
عمودی ۱۵ اثری از عبدالحسین صنعتی‌زاده نادرفاتحدهلی


جواب مرحله ۴۶۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بسیار باگذشت و فدارکار پاکباز
افقی ۱ اثری از آلفونس دولامارتین رازهاینو
افقی ۲ نوعی چاپ افست
افقی ۲ بنی‌اسرائیل یهود
افقی ۲ شمرده شده محسوب
افقی ۳ حد نصاب ورزشی رکورد
افقی ۳ گوشت بریان کباب
افقی ۳ نوبت بازی داو
افقی ۴ بت معروف لات
افقی ۴ سرخود ول
افقی ۴ حشره سمی رتیل
افقی ۴ اما ولی
افقی ۵ نشانه اسم مصدر ار
افقی ۵ پرنده مهاجر پرستو
افقی ۵ کوه‌ها جبال
افقی ۶ دفتر شعر شاعران دیوان
افقی ۶ استخوان سر انگشت ناخن
افقی ۶ نوعی حلوا لو
افقی ۷ سخن زشت رکیک
افقی ۷ بندری در یونان ناوارن
افقی ۷ قسمتی از پا ران
افقی ۸ گردهمایی علمی کنگره
افقی ۸ متضاد صحت سقم
افقی ۸ پیراستن پوست حیوانات دباغت
افقی ۹ مانند وار
افقی ۹ سفر کردن مسافرت
افقی ۹ مخلص یکرو
افقی ۱۰ برابر یر
افقی ۱۰ دندانساز مسنن
افقی ۱۰ یاقوت یاکند
افقی ۱۱ مرکز چک پراگ
افقی ۱۱ صورت مهیب و ترسناک هیولا
افقی ۱۱ تذکره نت
افقی ۱۲ خرمای هندی تمر
افقی ۱۲ بهره‌مند نایل
افقی ۱۲ نام تجاری برای پوشاک جین لی
افقی ۱۲ پسوند جست و جو کاو
افقی ۱۳ خوردنی در دعوا کتک
افقی ۱۳ قشر لایه
افقی ۱۳ وسیله وزنه‌برداری هالتر
افقی ۱۴ همه جای بدن سراپا
افقی ۱۴ آرام یواش
افقی ۱۴ مؤسس بانی
افقی ۱۵ مکتب ادبی اصالت احساس سمبولیسم
افقی ۱۵ کرم گوشت خوک تریشین
عمودی ۱ نویسنده رمان باراباس پارلاگرکویست
عمودی ۱ چاشنی ادویه‌دار سس
عمودی ۲ اندیشه‌ها افکار
عمودی ۲ پهلو کنار
عمودی ۲ بزرگ داشته شده مکرم
عمودی ۳ پوشش کسوت
عمودی ۳ بعدی دیگر
عمودی ۳ انداختن پرتاب
عمودی ۴ مخفف بدتر بتر
عمودی ۴ جسم یک جاندار پیکر
عمودی ۴ درختچه بومی نواحی گرمسیر از تیره سماقیان مر
عمودی ۴ یکی از صنایع دستی جنوب ایران کپو
عمودی ۵ منافق دورو
عمودی ۵ مانند هم همسان
عمودی ۵ سرخ کم رنگ ال
عمودی ۶ طرز پوشاک زی
عمودی ۶ زبان عرب لسان
عمودی ۶ کشوری در قاره سیاه سنگال
عمودی ۷ جستن گلوله هک
عمودی ۷ آسودگی طلب تناسان
عمودی ۷ ناآمید یایس
عمودی ۸ مقابل روبرو
عمودی ۸ مال عام‌المنفعه وقف
عمودی ۸ گاز سطح خورشید هلیوم
عمودی ۹ وسیله ادات
عمودی ۹ غیر قابل رؤیت نامریی
عمودی ۹ بخار دهان ها
عمودی ۱۰ شهری در استان کردستان بیجار
عمودی ۱۰ برآمدگی و تورم بر اثر سوختگی تاول
عمودی ۱۰ ماهوت پاک کن شت
عمودی ۱۱ کوشش هم
عمودی ۱۱ تبسم لبخند
عمودی ۱۱ قلوه کلیه
عمودی ۱۲ از جنگ‌های صدر اسلام احد
عمودی ۱۲ از خواهران برونته ان
عمودی ۱۲ بصیر بینا
عمودی ۱۲ رنگ آسمانی ابی
عمودی ۱۳ قراول چماقدار یساول
عمودی ۱۳ بی‌حرکت راکد
عمودی ۱۳ کلاهبردار کلاش
عمودی ۱۴ داستان کوتاه نوول
عمودی ۱۴ نحیف لاغر
عمودی ۱۴ نوعی خواهر و برادر ناتنی
عمودی ۱۵ صفحه اینترنتی وب
عمودی ۱۵ تیم فوتبال ایتالیایی یوونتوستورین


جواب مرحله ۴۶۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دروغ بزرگ شاخدار
افقی ۱ نقاشی سنتی شرقی مینیاتور
افقی ۲ خرید غیر نقدی قسطی
افقی ۲ گرامی مجید
افقی ۲ سرگردان ویلان
افقی ۳ قطعاً اکیدا
افقی ۳ شهری در آذربایجان غربی ماکو
افقی ۳ کوبیدن نقر
افقی ۴ پسوند پیدا کننده یاب
افقی ۴ ترش و شیرین مز
افقی ۴ وسط میان
افقی ۴ قطعه احتیاطی یدک
افقی ۵ بنده زرخرید قن
افقی ۵ جشن هنگام ازدواج عروسی
افقی ۵ از شهرهای خراسان جنوبی قاین
افقی ۶ برابر شدن توازی
افقی ۶ میانگین معدل
افقی ۶ ماه سرد دی
افقی ۷ به طور رسمی رسما
افقی ۷ همسایه همجوار
افقی ۷ قاتل امام حسین شمر
افقی ۸ آسودگی، فراغ ارامش
افقی ۸ تحصیل کسب
افقی ۸ آشکار هویدا
افقی ۹ خواهش نفس هوس
افقی ۹ گزنده نیشدار
افقی ۹ نادان جاهل
افقی ۱۰ با اش
افقی ۱۰ دلداده مجنون لیلی
افقی ۱۰ یاقوت یاکند
افقی ۱۱ آدمیان مردم
افقی ۱۱ سفیدی چشم صلبیه
افقی ۱۱ انبار کشتی خن
افقی ۱۲ سخنان بیمارگونه یان
افقی ۱۲ بیننده ناظر
افقی ۱۲ بخار دهان ها
افقی ۱۲ به پایان رسید تمت
افقی ۱۳ ستردن محو
افقی ۱۳ درخت جوان نهال
افقی ۱۳ دعا نیایش
افقی ۱۴ اثر فروغ فرخ‌زاد دیوار
افقی ۱۴ بسیاری وفور
افقی ۱۴ هیچ وقت ابدا
افقی ۱۵ اداره‌ای که کشوری برای انجام امور کنسولی در کشور دیگر ایجاد می‌کند کنسولگری
افقی ۱۵ شهری در آذربایجان شرقی اذرشهر
عمودی ۱ بازیگر «آزاد به قید شرط» و «شارلاتان» شقایقفراهانی
عمودی ۱ راندن مزاحم دک
عمودی ۲ سکونت دادن اسکان
عمودی ۲ فرشته سروش
عمودی ۲ امانتدار امین
عمودی ۳ واعظ خطیب
عمودی ۳ برخورد، تلاقی تماس
عمودی ۳ شوم منحوس
عمودی ۴ نظر دید
عمودی ۴ مردم عادی عوام
عمودی ۴ قوم کم‌حرف لر
عمودی ۴ حرف جا نیانداختنی واو
عمودی ۵ فرماندهان امرا
عمودی ۵ گوش دادن شنیدن
عمودی ۵ نقش هنری رل
عمودی ۶ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۶ ناله سگ زوزه
عمودی ۶ ضرب شمشیر یلمان
عمودی ۷ از پادشاهان پیشدادی جم
عمودی ۷ برق‌کاری ساختمان سیمکشی
عمودی ۷ آشکار شدن ظهور
عمودی ۸ شهر ایران و آمریکا میامی
عمودی ۸ کالبد جسد
عمودی ۸ دکان معامله ارز صرافی
عمودی ۹ قطعه احتیاطی یدکی
عمودی ۹ تلفن همراه موبایل
عمودی ۹ نوعی حلوا لو
عمودی ۱۰ در حقیقت واقعا
عمودی ۱۰ مادراندر رابه
عمودی ۱۰ نشانه مفعولی را
عمودی ۱۱ ضمیر بیگانه یو
عمودی ۱۱ بی‌مانند نادره
عمودی ۱۱ پادشاهان کیان
عمودی ۱۲ اشاره به نزدیک این
عمودی ۱۲ پهلوان یل
عمودی ۱۲ چهره، رخسار وجنه
عمودی ۱۲ همدم یار
عمودی ۱۳ باوراندن اندیشه‌ای به دیگری تلقین
عمودی ۱۳ حیله‌گر شیاد
عمودی ۱۳ روشنی و فروغ تابش
عمودی ۱۴ داخل‌شونده وارد
عمودی ۱۴ از مد افتاده دمده
عمودی ۱۴ مایل خمیده
عمودی ۱۵ شهری در فرانسه رن
عمودی ۱۵ پرشمارگان کثیرالانتشار


جواب مرحله ۴۶۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کودک نونهال
افقی ۱ اثری از حسین سناپور نیمهغایب
افقی ۲ اسب باری یابو
افقی ۲ از جهات اصلی شمال
افقی ۲ از گازهای جدول تناوبی ارگون
افقی ۳ تلخی مرارت
افقی ۳ واحد شمارش نهال اصله
افقی ۳ به هوش باش هان
افقی ۴ وجود دارد هست
افقی ۴ کرم کخ
افقی ۴ فکر ایده
افقی ۴ وجود دارد هست
افقی ۵ خط‌کش مهندسی تی
افقی ۵ مهربانی‌ها الطاف
افقی ۵ پاکتر ازکی
افقی ۶ میانجی‌گری حکمیت
افقی ۶ پادشاهان کیان
افقی ۶ حرف همراهی با
افقی ۷ خشنود راضی
افقی ۷ شرمسار روسیاه
افقی ۷ پشیمانی ندم
افقی ۸ پیرو حضرت موسی یهودی
افقی ۸ جشن و طرب بزم
افقی ۸ سبدی از الیاف گیاهی زنبیل
افقی ۹ پیشه کار
افقی ۹ اصوات ناله و زاری اخواوخ
افقی ۹ گردآورنده مولف
افقی ۱۰ ضمیر خودخواه من
افقی ۱۰ زهره ونوس
افقی ۱۰ از بین رفته نابود
افقی ۱۱ حمل کننده جنازه لشکش
افقی ۱۱ تازه داماد نوشاد
افقی ۱۱ هوای فرار پس
افقی ۱۲ سگ گزنده هار
افقی ۱۲ ای خدا یارب
افقی ۱۲ آشیانه مرغ عش
افقی ۱۲ سخن حرف
افقی ۱۳ اجرت مزد
افقی ۱۳ آماده کردن نیرو برای جنگ بسیج
افقی ۱۳ فساد تباهی
افقی ۱۴ فرشتگان ملایک
افقی ۱۴ صدای شکستن تراک
افقی ۱۴ خوبروی وسیم
افقی ۱۵ یکی یکی دانهدانه
افقی ۱۵ هم دستی دارد هم برقی بادبزن
عمودی ۱ اثر هوشنگ گلشیری نیمهتاریکماه
عمودی ۱ باب روز مد
عمودی ۲ به دقت بررسی کردن وارسی
عمودی ۲ کلمه تصدیق اهان
عمودی ۲ دیکته املا
عمودی ۳ شکر بلور شده نبات
عمودی ۳ وجود حضور
عمودی ۳ در حال جنبش لرزان
عمودی ۴ خورشید هور
عمودی ۴ محکم، استوار اکید
عمودی ۴ پنبه پاک نکرده وش
عمودی ۴ خونبها دیه
عمودی ۵ سخن گفتن تکلم
عمودی ۵ آمریکایی یانکی
عمودی ۵ شماره مخصوص کد
عمودی ۶ بیکاره لش
عمودی ۶ امر مهم خطیر
عمودی ۶ تر و تازه خوشاب
عمودی ۷ ضمیر آشامیدنی ما
عمودی ۷ خودروی حمل مسافر اتوبوس
عمودی ۷ نجات یافتن رستن
عمودی ۸ دارای پستی و بلندی ناصاف
عمودی ۸ لایق سزا
عمودی ۸ فرزند فرزند نبیره
عمودی ۹ وقت تلف کردن یللی
عمودی ۹ لباس سنتی ژاپنی کیمونو
عمودی ۹ مکان جا
عمودی ۱۰ پیشکشی‌ها هدایا
عمودی ۱۰ فروتن خاشع
عمودی ۱۰ دور دهان کب
عمودی ۱۱ بخار دهان ها
عمودی ۱۱ جنگ‌ها، فتنه‌ها هزاهز
عمودی ۱۱ شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد باشت
عمودی ۱۲ فریفته شدن غره
عمودی ۱۲ بخیه خیاطان کن
عمودی ۱۲ جلوه نمود
عمودی ۱۲ وجود، هستی بود
عمودی ۱۳ خبر اگاهی
عمودی ۱۳ عدم نبود
عمودی ۱۳ شمارگر حاسب
عمودی ۱۴ از پیامبران یونس
عمودی ۱۴ عوض، جانشین بدیل
عمودی ۱۴ خویشتن‌داری پرهیز
عمودی ۱۵ شهری در آلمان بن
عمودی ۱۵ اثر برتراند راسل تکاملفلسفیمن


جواب مرحله ۴۶۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آشکار کننده مبین
افقی ۱ خشنود خرسند
افقی ۱ آب‌سوار حباب
افقی ۲ باغ انگور تاکستان
افقی ۲ متراکم و جمع شده انباشته
افقی ۳ طعم مزه
افقی ۳ مرادف آشغال ات
افقی ۳ ملاقات دیدار
افقی ۳ ضد خیر شر
افقی ۴ نقشه فرنگی مپ
افقی ۴ مصونیت در برابر بیماری‌ها ایمنی
افقی ۴ شامل همه می‌شود هر
افقی ۴ جامه گشاد جبه
افقی ۵ نیک‌بختی سعد
افقی ۵ وحشت هراس
افقی ۵ آبرسان عهد قدیم میراب
افقی ۶ عامل بیماری ویروس
افقی ۶ تیره شده مکدر
افقی ۶ قطعه کوتاه تبلیغاتی تیزر
افقی ۷ همسر مرد زن
افقی ۷ حرف عصا لام
افقی ۷ سیاستمدار سیاس
افقی ۷ نگاه و نظر دید
افقی ۸ کنایه از کسی که تا پایان کاری دیگری را یاری نکند رفیقنیمهراه
افقی ۹ نکوهش به شیوه سرایندگان هجو
افقی ۹ شانه به سر هدهد
افقی ۹ سلاح ویرانگر بمب
افقی ۹ میوه بر
افقی ۱۰ پیشوای هندی بودا
افقی ۱۰ مقیم، بی‌حرکت ساکن
افقی ۱۰ دست‌های عرب ایادی
افقی ۱۱ جانور درختزی استرالیایی راکون
افقی ۱۱ گستره بزرگ آبی دریا
افقی ۱۱ مارک کالا انگ
افقی ۱۲ پست، ناکس دنی
افقی ۱۲ محبت ود
افقی ۱۲ زارع برزگر
افقی ۱۲ صابون خیاطی مل
افقی ۱۳ واحد سطح ار
افقی ۱۳ سرگردان و آواره ویلان
افقی ۱۳ مطابق روز مد
افقی ۱۳ نظر رای
افقی ۱۴ صداقت عامیانه روراستی
افقی ۱۴ تنبلی، آسودگی تناسانی
افقی ۱۵ زاپاس خودرو یدکی
افقی ۱۵ از ارتفاعات همدان الوند
افقی ۱۵ نیکو روی وسیم
عمودی ۱ کامل کننده متمم
عمودی ۱ از رشته‌های ورزشی وزنهبرداری
عمودی ۲ آخرین بازپسین
عمودی ۲ شهری در استان کرمانشاه جوانرود
عمودی ۳ موقع تعجب می‌خورند یکه
عمودی ۳ گریه پرصدا عر
عمودی ۳ پدر شعر فارسی رودکی
عمودی ۳ صریح‌اللهجه رک
عمودی ۴ اطراف دهان نس
عمودی ۴ نام هیتلر ادولف
عمودی ۴ از گروه‌های خونی او
عمودی ۴ صدای افسوس وای
عمودی ۵ اینگونه هم لنگه بار است تای
عمودی ۵ محصول چتر سایه
عمودی ۵ امر به نوشتن نویس
عمودی ۶ پایان خاتمه
عمودی ۶ بسیار پاک مقدس
عمودی ۶ جزیره مثلثی دلتا
عمودی ۷ رودی در فرانسه رن
عمودی ۷ لطیف، صاف نرم
عمودی ۷ سرشت و باطن نهاد
عمودی ۷ طایفه ایل
عمودی ۸ از گازهای اتمسفر زمین دیاکسیدکربن
عمودی ۹ گلو نای
عمودی ۹ از فلزات نمکی سدیم
عمودی ۹ نورانی نیر
عمودی ۹ هزار کیلو تن
عمودی ۱۰ عضو مشترک انسان و ماشین دنده
عمودی ۱۰ دیرنشین راهب
عمودی ۱۰ حریص ازمند
عمودی ۱۱ ریز نمرات بارم
عمودی ۱۱ رهاورد زمستان سرما
عمودی ۱۱ دریوزه‌گر گدا
عمودی ۱۲ گرم، سوزان حار
عمودی ۱۲ علامت مصدر جعلی یت
عمودی ۱۲ میراب، مأمور تقسیم آب ابیار
عمودی ۱۲ طرف سو
عمودی ۱۳ یار خوش بش
عمودی ۱۳ روزنامه جریده
عمودی ۱۳ لحظه ان
عمودی ۱۳ واحد شمارش اسب راس
عمودی ۱۴ افروختن ابزاری که از باروت ساخته می‌شود اتشبازی
عمودی ۱۴ سوءظن بدگمانی
عمودی ۱۵ به دست آوردن و به فروش رساندن محصول کارخانه بهرهبرداری
عمودی ۱۵ پست‌فطرت لییم


جواب مرحله ۴۶۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خبر رساندنی پیام
افقی ۱ صید نخجیر
افقی ۱ آنچه باقی مانده بقیه
افقی ۲ خاطرخواه دوستدار
افقی ۲ اثر عباس معروفی سالبلوا
افقی ۳ اثر شاتوبریان رنه
افقی ۳ آب منجمد یخ
افقی ۳ نگاه خیره بروبر
افقی ۳ همسر مرد زن
افقی ۴ ضمیر بیگانه یو
افقی ۴ پیدا شدن اندیشه بد در دل وسوسه
افقی ۴ تصدیق آلمانی یا
افقی ۴ روگرفت کپی
افقی ۵ زمین دور از آب لیا
افقی ۵ خط‌کش بنایی شمشه
افقی ۵ خوشه سنبله
افقی ۶ برخی آن را از دین جدا می‌دانند سیاست
افقی ۶ پدر مرده یتیم
افقی ۶ درآمد حاصل از فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر رانت
افقی ۷ عریان رت
افقی ۷ پختن طبخ
افقی ۷ سران روسا
افقی ۷ آجر اسباب‌بازی لگو
افقی ۸ اثر سیمین دانشور شهریچونبهشت
افقی ۹ حرف نهم یونانی یتا
افقی ۹ فعال کاری
افقی ۹ پایتخت کشور ساعت برن
افقی ۹ گشودن معما حل
افقی ۱۰ لگن ظرف‌شویی سینک
افقی ۱۰ بافت بادامی شکل دو طرف حلق لوزه
افقی ۱۰ شهری در استان سمنان میامی
افقی ۱۱ شهری در استان کرمانشاه هرسین
افقی ۱۱ بالاترین مرتبه چیزی کمال
افقی ۱۱ تأخیر و درنگ در کاری دول
افقی ۱۲ برزن کوی
افقی ۱۲ مرتجع لاستیکی کش
افقی ۱۲ بیماری زردی یرقان
افقی ۱۲ حشره کخ
افقی ۱۳ شهر رازی ری
افقی ۱۳ خارج بیرون
افقی ۱۳ ابر نزدیک زمین مه
افقی ۱۳ نزدیکی قرب
افقی ۱۴ فوتبالیست آرژانتینی تیم پاریس سن ژرمن دیماریا
افقی ۱۴ اثر جرج برنارد شاو کاندیدا
افقی ۱۵ کمیابی ندرت
افقی ۱۵ سرازیر کردن ریختن
افقی ۱۵ فلز نفر سوم برنز
عمودی ۱ منسوب به پدر پدری
عمودی ۱ با فریب و نیرنگ دارایی کسی را گرفتن سرکیسهکردن
عمودی ۲ ماده‌ای در عایق‌کاری یونولیت
عمودی ۲ غده زیر گلو تیرویید
عمودی ۳ دومین مهره گردن اسه
عمودی ۳ تصدیق آلمانی یا
عمودی ۳ بر حسب تصادف شانسی
عمودی ۳ تلخ عرب مر
عمودی ۴ شیره خرما مت
عمودی ۴ میانجی واسطه
عمودی ۴ عنوان پادشاهان پیشدادی کی
عمودی ۴ واحد پول تایلند بات
عمودی ۵ بشقاب دراز و بزرگ دیس
عمودی ۵ برکت یافتن تبرک
عمودی ۵ از فرشتگان قبر نکیر
عمودی ۶ بیمار ناخوش
عمودی ۶ وهم خیال
عمودی ۶ بدکار شریر
عمودی ۷ حیوانی که در گل گیر می‌کند خر
عمودی ۷ زهرآگین سمی
عمودی ۷ چین و شکن روی پوست و پارچه چروک
عمودی ۷ صدای ناله وای
عمودی ۸ اثر حسینقلی مستعان بهشترویزمین
عمودی ۹ درخت تسبیح یسر
عمودی ۹ شتر تندرو هیون
عمودی ۹ سگ گزنده هار
عمودی ۹ شانه و کتف کت
عمودی ۱۰ گوینده راوی
عمودی ۱۰ علت مسبب
عمودی ۱۰ از بی‌ادبان ادب آموخت لقمان
عمودی ۱۱ پوشاک لباس
عمودی ۱۱ میله آهنی محکم برای حرکت دادن اجسام سنگین اهرم
عمودی ۱۱ فلز مادر اهن
عمودی ۱۲ از درندگان ببر
عمودی ۱۲ مذکر نر
عمودی ۱۲ گوش دادن شنیدن
عمودی ۱۲ خرس عرب دب
عمودی ۱۳ چهار سوره قرآن با این کلمه آغاز می‌شود قل
عمودی ۱۳ فلزی سفید مایل به قرمز و شکننده کبالت
عمودی ۱۳ آب روستایی او
عمودی ۱۳ از مشتقات نفت در راه‌سازی قیر
عمودی ۱۴ درنده دونده یوزپلنگ
عمودی ۱۴ به دوش کشیدن حملکردن
عمودی ۱۵ بازیگر «دهلیز» و «ندارها» هانیهتوسلی
عمودی ۱۵ نانوا خباز


جواب مرحله ۴۶۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مردان عرب رجال
افقی ۱ اجسام ذره‌بینی در خون گلبول
افقی ۱ نسب‌شناس نساب
افقی ۲ گیاهی خوشبو با گل‌های زرد چتری بادیانه
افقی ۲ هیدرولوژی ابشناسی
افقی ۳ کلمه شرط الا
افقی ۳ ردیف قالی رج
افقی ۳ از سازها پیانو
افقی ۳ رنج و محنت لگ
افقی ۴ درنوردیدن طی
افقی ۴ جنگ ناورد
افقی ۴ از زبان‌های برنامه‌نویسی سی
افقی ۴ جدا سوا
افقی ۵ عصبی نرو
افقی ۵ حکومت عصر هیتلر رایش
افقی ۵ برهنه عریان
افقی ۶ فرزندان اولاد
افقی ۶ گردآوری شده مدون
افقی ۶ بادبزن برقی پنکه
افقی ۷ به اندازه بس
افقی ۷ از زیراندازها فرش
افقی ۷ نمونه اسوه
افقی ۷ درودگری بدون آن بسی دشوار است میخ
افقی ۸ خانواده‌ای از گیاهان گلستارهایها
افقی ۹ جد قوم عاد ارم
افقی ۹ قوای نظامی یک کشور ارتش
افقی ۹ مجلس جشن بزم
افقی ۹ مقیاس طول پا
افقی ۱۰ فرآیند روند
افقی ۱۰ یکی از بخش‌های اوستا یسنا
افقی ۱۰ میخ عرب مسمار
افقی ۱۱ دارای رفتار شایسته و بزرگوارانه ازاده
افقی ۱۱ زیارت کننده زایر
افقی ۱۱ نوعی آچار الن
افقی ۱۲ غضب خشم
افقی ۱۲ پیشوای زرتشتی مغ
افقی ۱۲ نام دخترانه ساناز
افقی ۱۲ شماره ویژه کد
افقی ۱۳ تمشک مازندرانی لم
افقی ۱۳ شاعر پریشان قاانی
افقی ۱۳ پاره کردن جر
افقی ۱۳ بند انگشت گره
افقی ۱۴ از جاذبه‌های گردشگری خراسان جنوبی ماخونیک
افقی ۱۴ ظرف مسی بزرگ و دسته‌دار ابگردان
افقی ۱۵ از پرندگان مهاجر درنا
افقی ۱۵ حامل باربر
افقی ۱۵ ظرفی در آشپزخانه کاسه
عمودی ۱ مرکز مراکش رباط
عمودی ۱ از نقاط دیدنی استان خراسان رضوی ابشاراخلمد
عمودی ۲ پزشک روم باستان جالینوس
عمودی ۲ تقویم روزشمار
عمودی ۳ انجام دادن ادا
عمودی ۳ فرمان اتومبیل رل
عمودی ۳ بی‌اسم و نشان گمنام
عمودی ۳ انبار کشتی خن
عمودی ۴ ژنرال جنگ‌های انفصال لی
عمودی ۴ نمازهای مستحبی نوافل
عمودی ۴ درنده دد
عمودی ۴ نیروها قوا
عمودی ۵ عقاید ارا
عمودی ۵ نام دخترانه درسا
عمودی ۵ اشاره به دور همان
عمودی ۶ خزانه‌دار گنجور
عمودی ۶ کنایه از سخت و سمج شتری
عمودی ۶ حاضر نیست غایب
عمودی ۷ گیاه ناژو له
عمودی ۷ اهلی رام
عمودی ۷ پادشاه خوارزمشاهی اتسز
عمودی ۷ نیروگاه شمال ایران نکا
عمودی ۸ فنومنولوژی پدیدارشناسی
عمودی ۹ کلام تأسف وای
عمودی ۹ جاده هموار و شن‌ریزی شده شوسه
عمودی ۹ از ادات استفهام ایا
عمودی ۹ ماه سریانی اب
عمودی ۱۰ تن‌پوش لباس
عمودی ۱۰ جانشینان نواب
عمودی ۱۰ زحمتکش رنجبر
عمودی ۱۱ زشت و ناپسند شنیع
عمودی ۱۱ هیمه هیزم
عمودی ۱۱ ارغنون ارگ
عمودی ۱۲ گهواره بچه ننو
عمودی ۱۲ نوعی از موسیقی غربی رپ
عمودی ۱۲ هماهنگ همساز
عمودی ۱۲ سخن صریح رک
عمودی ۱۳ ادات تشبیه سا
عمودی ۱۳ هنر هفتم سینما
عمودی ۱۳ خاک بتونه مل
عمودی ۱۳ سائل گدا
عمودی ۱۴ کشور اروپایی اسلواکی
عمودی ۱۴ لوزالمعده پانکراس
عمودی ۱۵ فاگوسیت بیگانهخوار
عمودی ۱۵ واحد دکان دهنه


جواب مرحله ۴۶۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از انواع حج تمتع
افقی ۱ فاصله مسافت
افقی ۱ درختی شبیه چنار افرا
افقی ۲ وسیله بی‌ارزش و ناکارآمد ماسماسک
افقی ۲ اثر محمد علی جمال‌زاده کهنهونو
افقی ۳ سیرت سنت
افقی ۳ پشت بک
افقی ۳ خروشیدن غریدن
افقی ۳ فرانسه قدیم گل
افقی ۴ چه کسی کی
افقی ۴ روشن و آشکار بدیهی
افقی ۴ کوزه بزرگ هب
افقی ۴ پوستین وات
افقی ۵ آشکار فاش
افقی ۵ میوه نورس نوبر
افقی ۵ خیمه بزرگ هواری
افقی ۶ سپهر اسمان
افقی ۶ واحد پول موریتانی وگیه
افقی ۶ آواز خواندن ترنم
افقی ۷ برهنه رت
افقی ۷ نامبارک شوم
افقی ۷ کارگزار وکیل
افقی ۷ شرکت ژاپنی سازنده کنسول بازی سگا
افقی ۸ بازیگر «بازگشت به آینده» و «بازنشسته‌ها» فتحعلیاویسی
افقی ۹ فرمان امر
افقی ۹ نام مادر اسماعیل هاجر
افقی ۹ دیوار کوتاه نرا
افقی ۹ عدد ورزشی دو
افقی ۱۰ شهر استان همدان بهار
افقی ۱۰ قاضی، حاکم داور
افقی ۱۰ از عناصر گازی شکل هلیوم
افقی ۱۱ بیم واهمه
افقی ۱۱ گستاخ جسور
افقی ۱۱ مادر مام
افقی ۱۲ ستاره نجم
افقی ۱۲ سمبل ممانعت سد
افقی ۱۲ به هم مانند بودن تشابه
افقی ۱۲ رشته باریک نخ
افقی ۱۳ پرحرفی ور
افقی ۱۳ اثر شاتوبریان اتالا
افقی ۱۳ حرف همراهی عرب مع
افقی ۱۳ ترتیب دادن نظم
افقی ۱۴ جعبه فلزی بزرگ برای حمل کالا کانتینر
افقی ۱۴ شکیبایی، بردباری خودداری
افقی ۱۵ دلتنگی رنجش
افقی ۱۵ از پیامبران ادریس
افقی ۱۵ صدای خنده هرهر
عمودی ۱ چنگ زدن تمسک
عمودی ۱ اثر لئو تولستوی اربابونوکر
عمودی ۲ بیانیه مانیفست
عمودی ۲ فیلمی از مهدی صباغ زاده با بازی فاطمه گودرزی مهاجران
عمودی ۳ برشته تست
عمودی ۳ عزیز عرب ام
عمودی ۳ گردآمده فراهم
عمودی ۳ درون دهان نج
عمودی ۴ شامل شدن عم
عمودی ۴ خوش‌رویی بشاشت
عمودی ۴ پایتخت فراری رم
عمودی ۴ از زیر خاکستر آن باید ترسید اتش
عمودی ۵ زمان بی‌پایان ابد
عمودی ۵ ناله و زاری نوحه
عمودی ۵ وجود هستی
عمودی ۶ فقیر مسکین
عمودی ۶ جای بازگشت معاد
عمودی ۶ عالم دانا
عمودی ۷ تکان و جنبش سک
عمودی ۷ وسنی هوو
عمودی ۷ ستیزگی لجاج
عمودی ۷ میدان، صحرا لرد
عمودی ۸ اثر روسو غیبگویروستا
عمودی ۹ اندیشه فکر
عمودی ۹ پسر مازنی ریکا
عمودی ۹ طرز روش
عمودی ۹ مشک خی
عمودی ۱۰ آماده کردن تهیه
عمودی ۱۰ شتر تندرو هیون
عمودی ۱۰ فوتبالیست اسپانیایی تیم رئال مادرید راموس
عمودی ۱۱ شیون و زاری ندبه
عمودی ۱۱ واحد پول ترکیه لیره
عمودی ۱۱ پس از بعد
عمودی ۱۲ فلز پر مصرف اهن
عمودی ۱۲ پوستین وت
عمودی ۱۲ تاریخ سالمه
عمودی ۱۲ اولین دو رقمی ده
عمودی ۱۳ سنبل کوهی فو
عمودی ۱۳ پیجویی وارسی
عمودی ۱۳ حرف انتخاب یا
عمودی ۱۳ آتش قرآنی نار
عمودی ۱۴ ملون رنگارنگ
عمودی ۱۴ اثر غزاله علیزاده دومنظره
عمودی ۱۵ اتمام حجت اولتیماتوم
عمودی ۱۵ محصول آرد و آب خمیر


جواب مرحله ۴۷۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اجازه‌نامه مجوز
افقی ۱ بیشتر اکثرا
افقی ۱ از گیاهان دارویی زیره
افقی ۲ پلیس خبره کاراگاه
افقی ۲ بستری از چوب یا فلز تختخواب
افقی ۳ نهر رود
افقی ۳ کافی بس
افقی ۳ ایستادگی کننده مقاوم
افقی ۳ ضمیر عبری غایب هو
افقی ۴ از رفته به جا می‌ماند رد
افقی ۴ تحقیق بررسی
افقی ۴ مورچه ریز ذر
افقی ۴ شهری در آذربایجان غربی شوط
افقی ۵ کلمه تصدیق اری
افقی ۵ دستار میزر
افقی ۵ از شهرهای استان تهران ملارد
افقی ۶ خوشه سنبله
افقی ۶ قاضی داور
افقی ۶ دوباره ازسر
افقی ۷ عدد منفی نه
افقی ۷ حرف درد اوخ
افقی ۷ سرباز نیروی دریایی ناوی
افقی ۷ چاشنی شور نمک
افقی ۸ اثر مولیر زناندانشمند
افقی ۹ آغاز اول
افقی ۹ ماده آرایش مژه‌ها ریمل
افقی ۹ حلقوم نای
افقی ۹ قیمت بازاری فی
افقی ۱۰ تیر ناوک
افقی ۱۰ دریاها ابحر
افقی ۱۰ دارای پاداش ماجور
افقی ۱۱ اندوهگین دلتنگ
افقی ۱۱ پرنده گردن دراز لکلک
افقی ۱۱ داستان کوتاه متل
افقی ۱۲ غمگین اسی
افقی ۱۲ شیره خرما مت
افقی ۱۲ ملی‌پوش والیبال مهدوی
افقی ۱۲ بغل کش
افقی ۱۳ نیمه‌دیوانه خل
افقی ۱۳ از مواد آتش‌زا باروت
افقی ۱۳ حرف دهن‌کجی یی
افقی ۱۳ به گلو فرو بردن بلع
افقی ۱۴ شهربانی قدیم تامینات
افقی ۱۴ اثر الکساندر پوشکین پولتاوا
افقی ۱۵ آهسته آهسته نمنم
افقی ۱۵ عمل، کار کردار
افقی ۱۵ واحد پول اتیوپی بیرر
عمودی ۱ به دفعات مکرر
عمودی ۱ اشکال‌تراشی کردن سنگانداختن
عمودی ۲ همیشگی جاودانه
عمودی ۲ همین و بس والسلام
عمودی ۳ ذکر ورد
عمودی ۳ خداوند رب
عمودی ۳ واحد پول لهستان زلوتی
عمودی ۳ واحد وزنی در قدیم من
عمودی ۴ به دنیا آوردن زا
عمودی ۴ ترازنامه بیلان
عمودی ۴ شهر جشنواره کن
عمودی ۴ هراس بیم
عمودی ۵ خیمه که به یک ستون برپای باشد گبر
عمودی ۵ داد و فریاد هوار
عمودی ۵ ظن گمان
عمودی ۶ تیم فوتبال ایتالیایی ااسرم
عمودی ۶ سرود خنیا
عمودی ۶ صدای شکستن تراک
عمودی ۷ کوچک که
عمودی ۷ آقا سید
عمودی ۷ وزنه بدنسازی دمبل
عمودی ۷ زه کمان وتر
عمودی ۸ اثر خیام میزانالحکمت
عمودی ۹ بستن، دوختن رتق
عمودی ۹ جاری روان
عمودی ۹ تقویت امواج رادیویی رله
عمودی ۹ مقیاسی در طول پا
عمودی ۱۰ رشوه‌گیر اخاذ
عمودی ۱۰ درخشان، تابان روشن
عمودی ۱۰ کدخدای خانه کدیور
عمودی ۱۱ افزایش قیمت‌ها تورم
عمودی ۱۱ کبوتر دشتی یمام
عمودی ۱۱ چاهی در جهنم ویل
عمودی ۱۲ ریش زخم
عمودی ۱۲ بین لا
عمودی ۱۲ پایتخت نیجر نیامی
عمودی ۱۲ نشانه بیماری تب
عمودی ۱۳ ضمیر بیگانه یو
عمودی ۱۳ شهری در استان مرکزی شازند
عمودی ۱۳ هواپیمای عجول جت
عمودی ۱۳ مالدار بای
عمودی ۱۴ شیوه راهورسم
عمودی ۱۴ توده‌شناسی فولکلور
عمودی ۱۵ اثری از علی شریعتی هبوطدرکویر
عمودی ۱۵ سخنی آرمانی که معمولاً قابل عمل نیست شعار


جواب مرحله ۴۷۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گردش و تفریح دسته‌جمعی در بیرون شهر پیکنیک
افقی ۱ مکانی با جاذبه‌های گردشگری در شمال غربی فیروزکوه تنگهواشی
افقی ۲ مرکز غنا اکرا
افقی ۲ از جزایر جنوبی سیری
افقی ۲ توفان همراه برف کوران
افقی ۳ پیام‌آوری رسالت
افقی ۳ آراستگی صفات کمال
افقی ۳ زباندار بی‌زبان لال
افقی ۴ سخنان بیمارگونه یان
افقی ۴ حرف انتخاب یا
افقی ۴ پسر معاویه یزید
افقی ۴ امر از آمدن بیا
افقی ۵ از خانم‌ها هرگز نپرسید سن
افقی ۵ هیکل اندام
افقی ۵ مقدار غذایی که به یکبار در دهان گذارند لقمه
افقی ۶ معادلی برای آیفون اوابر
افقی ۶ نوعی طلاق باین
افقی ۶ نت سوم می
افقی ۷ شهری در استان لرستان ازنا
افقی ۷ عجیب غریب اجقوجق
افقی ۷ تیره و تار کدر
افقی ۸ عضو پا پاشنه
افقی ۸ ناسیونال ملی
افقی ۸ چند نفر که در یک خانه زندگی می‌کنند همسرا
افقی ۹ کلمه سؤالی ایا
افقی ۹ شیرینی مکیدنی ابنبات
افقی ۹ جلوی مو کاکل
افقی ۱۰ نقش هنری رل
افقی ۱۰ پایین آمدن فرود
افقی ۱۰ پیوسته و پشت سر هم یکبند
افقی ۱۱ مطالعه اجمالی مرور
افقی ۱۱ رستاخیز قیامت
افقی ۱۱ مخفف از او زو
افقی ۱۲ ابزار نوازندگی ساز
افقی ۱۲ در آرزوی فرزند نازا
افقی ۱۲ آش با
افقی ۱۲ از بانک می‌گیرند وام
افقی ۱۳ لباس رخت
افقی ۱۳ بچه نینی
افقی ۱۳ درخت چتری نارون
افقی ۱۴ دو سال پیش پیرار
افقی ۱۴ منطقه تفریحی تهران اوین
افقی ۱۴ واگیر مسری
افقی ۱۵ دیر جنبیدن و بسیار آهسته کاری را انجام دادن فسفسکردن
افقی ۱۵ یار نعلبکی استکان
عمودی ۱ فیلمی از محمد حسین لطیفی با هنرنمایی حسین یاری پاریستاپاریس
عمودی ۱ آماس پف
عمودی ۲ مساوی و برابر یکسان
عمودی ۲ ناپدید، نابود زایل
عمودی ۲ شیرینی سنتی تبریز اریس
عمودی ۳ ساحل کران
عمودی ۳ از دروس انشا
عمودی ۳ سخن بیهوده مزخرف
عمودی ۴ نی توخالی نال
عمودی ۴ وقت و هنگام اوان
عمودی ۴ نوعی اجاق خوراک‌پزی فر
عمودی ۴ کچل تاس
عمودی ۵ نام دخترانه تینا
عمودی ۵ برادر حضرت موسی هارون
عمودی ۵ صریح‌اللهجه رک
عمودی ۶ فرد کس
عمودی ۶ چند ادیب ادبا
عمودی ۶ باد و باران بوران
عمودی ۷ عدد پیشتاز یک
عمودی ۷ گرامی ارجمند
عمودی ۷ بسیار زیاد
عمودی ۸ بازسازی و مرمت ترمیم
عمودی ۸ جای عشق آنجاست قلب
عمودی ۸ از آلات موسیقی قانون
عمودی ۹ احتیاج نیاز
عمودی ۹ شامه بویایی
عمودی ۹ حرف دهن‌کجی یی
عمودی ۱۰ قمارباز خاکسترنشین لیلاج
عمودی ۱۰ شهری در استان آذربایجان غربی تکاب
عمودی ۱۰ بوی مخصوص غذای مانده نا
عمودی ۱۱ سکسکه هک
عمودی ۱۱ هر شصت ثانیه دقیقه
عمودی ۱۱ امر به ماندن بمان
عمودی ۱۲ حرکت کرم وول
عمودی ۱۲ خودم من
عمودی ۱۲ ثروت مکنت
عمودی ۱۲ پیروان یک دین امت
عمودی ۱۳ گاری ارابه
عمودی ۱۳ بی‌رونق کساد
عمودی ۱۳ پل پیروزی ورسک
عمودی ۱۴ خوشه برنج شالی
عمودی ۱۴ سند مدرک
عمودی ۱۴ آواره و در به در زاورا
عمودی ۱۵ پول ژاپن ین
عمودی ۱۵ لقب خلفای اسلام بود امیرالمومنین


جواب مرحله ۴۷۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ زیبا خوبروی
افقی ۱ پایداری ایستادگی
افقی ۲ شهری در استان لرستان ازنا
افقی ۲ خواربارفروش بقال
افقی ۲ حر ازاده
افقی ۳ پرخطر ناامن
افقی ۳ از اندوه رها شدن تسلی
افقی ۳ روییدن نشا
افقی ۴ شهر بی‌قانون هرت
افقی ۴ شش عرب ست
افقی ۴ شکل و قیافه ریخت
افقی ۴ از مزه‌ها ترش
افقی ۵ اسب ترکی ات
افقی ۵ پیشوای دینی یهود خاخام
افقی ۵ کانال تلویزیونی شبکه
افقی ۶ ظاهر شونده متجلی
افقی ۶ مغازه دکان
افقی ۶ بخار دهان ها
افقی ۷ دروازه‌بان اسپانیایی رینا
افقی ۷ دانشمند، حکیم فرزانه
افقی ۷ طلایی زری
افقی ۸ شاید یحتمل
افقی ۸ اندام پرواز بال
افقی ۸ جای سردسیر ییلاق
افقی ۹ طعنه‌زن پیاز سیر
افقی ۹ فضایل کمالات
افقی ۹ دریغ تاسف
افقی ۱۰ حرف دهن‌کجی یی
افقی ۱۰ جان‌ها انفس
افقی ۱۰ جزیره مافیا سیسیل
افقی ۱۱ ظرف ذوب کردن طلا و نقره بوته
افقی ۱۱ گواهی‌نامه تحصیلی دیپلم
افقی ۱۱ کتف خا
افقی ۱۲ جیوه ابک
افقی ۱۲ نویسنده ایلیاد و ادیسه هومر
افقی ۱۲ یازده اا
افقی ۱۲ ناحیه خطه
افقی ۱۳ پندار وهم
افقی ۱۳ یکتاپرست موحد
افقی ۱۳ اثر بزرگ علوی میرزا
افقی ۱۴ واحد پول برخی کشورهای عربی دینار
افقی ۱۴ منصوب به امام رضا رضوی
افقی ۱۴ فرارسیدن امدن
افقی ۱۵ زن‌بابا مادراندر
افقی ۱۵ یکتا وحدانی
عمودی ۱ اثر غزاله علیزاده خانهادریسیها
عمودی ۱ خون عرب دم
عمودی ۲ شغل عضو کابینه دولت وزارت
عمودی ۲ اثری از صادق چوبک یحیی
عمودی ۲ معطر بویا
عمودی ۳ دختران عرب بنات
عمودی ۳ مسخره شده منتر
عمودی ۳ ضربه با پشت راکت در تنیس بکهند
عمودی ۴ حیوان مطیع رام
عمودی ۴ پایان ختام
عمودی ۴ ضمیر همیشه غایب او
عمودی ۴ خزنده خوش خط و خال مار
عمودی ۵ جولاه نساج
عمودی ۵ قراضه و از کار افتاده لکنته
عمودی ۵ نشانه مفعولی را
عمودی ۶ تیر پیکاندار یب
عمودی ۶ سرپیچی از قانون تخلف
عمودی ۶ درک شده مفهوم
عمودی ۷ یونجه قت
عمودی ۷ از شرکت‌های سازنده هواپیما ایرباس
عمودی ۷ باره مورد
عمودی ۸ تیم فوتبال ایتالیایی ااسرم
عمودی ۸ سپیدموی شاهنامه زال
عمودی ۸ اثر مهشید امیرشاهی درحضر
عمودی ۹ عمر را به بطالت گذراندن یللی
عمودی ۹ واحد پول گامبیا دالاسی
عمودی ۹ عدد ورزشی دو
عمودی ۱۰ کشتی قطبی یخشکن
عمودی ۱۰ ضربه با نوک پنجه پا تیپا
عمودی ۱۰ ضمیر بیگانه یو
عمودی ۱۱ نیمه بار تا
عمودی ۱۱ فساد تباهی
عمودی ۱۱ درود گفتن سلام
عمودی ۱۲ گاز سه اکسیژنه ازن
عمودی ۱۲ بخیه درشت کن
عمودی ۱۲ پدرمرده یتیم
عمودی ۱۲ حافظه یاد
عمودی ۱۳ آنچه در تصرف کسی بوده داشته
عمودی ۱۳ آب صاف زلال
عمودی ۱۳ محصول درخت نخل خرما
عمودی ۱۴ نباید بی آن به آب زد گدار
عمودی ۱۴ بیم هراس
عمودی ۱۴ حذف کردن خطزدن
عمودی ۱۵ یک خودمانی یه
عمودی ۱۵ بازیگر «ارغوان» و «چتری برای دو نفر» شقایقفراهانی


جواب مرحله ۴۷۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بسیار خوب و خوشایند دلپذیر
افقی ۱ از انواع مرورگر وب گوگلکروم
افقی ۲ از نام‌های دختران ایدا
افقی ۲ از رنگ‌ها فیلی
افقی ۲ زحل کیوان
افقی ۳ گلوله خمیر نواله
افقی ۳ هدف تیر نشان
افقی ۳ طلای قالبی شمش
افقی ۴ موی گردن شیر یال
افقی ۴ حرف شگفتی وا
افقی ۴ نوعی شنا کرال
افقی ۴ ساز کلیسا ارگ
افقی ۵ حرف نفی ابد لن
افقی ۵ ردیاب رادار
افقی ۵ استارت قدیم هندل
افقی ۶ امضا پاراف
افقی ۶ لقب هندو راجه
افقی ۶ پسر تهماسب زب
افقی ۷ ناامید یایس
افقی ۷ آنکه مجلس مهمانی را زینت بدهد بزمارا
افقی ۷ نوعی یقه ارو
افقی ۸ فرومایگی لیامت
افقی ۸ کسب و کار ورز
افقی ۸ نام دخترانه نازگل
افقی ۹ بدهی به صورت اقساطی وام
افقی ۹ سرنگ ابدزدک
افقی ۹ دستبند زنانه یاره
افقی ۱۰ دریا یم
افقی ۱۰ چوپان شبان
افقی ۱۰ راهنمایی ارشاد
افقی ۱۱ منظور، مقصود مراد
افقی ۱۱ کشاورزی زراعت
افقی ۱۱ کلمه اخطار و تنبیه هی
افقی ۱۲ آسمان سما
افقی ۱۲ خوب نیکو
افقی ۱۲ متضاد ماده نر
افقی ۱۲ ترشده خیس
افقی ۱۳ رنگ نفرت زرد
افقی ۱۳ اشاره به دور همان
افقی ۱۳ تباه کردن اتلاف
افقی ۱۴ گرایش‌ها امیال
افقی ۱۴ خطر کردن ریسک
افقی ۱۴ نام دیگر سبزی ترتیزک شاهی
افقی ۱۵ اثر «ژان پل سارتر» زنانتروا
افقی ۱۵ غذای سریع فستفود
عمودی ۱ برنده اسکار بازیگر مرد ۲۰۰۸ دانیلدیلوییس
عمودی ۱ زیاده جویی از
عمودی ۲ آبخوری لیوان
عمودی ۲ روزها ایام
عمودی ۲ مقابل حاد مزمن
عمودی ۳ قسمتی از دستگاه کنترل اتومبیل پدال
عمودی ۳ پیغام پیام
عمودی ۳ از همسران پیامبر ماریا
عمودی ۴ از حروف الفبای فارسی ذال
عمودی ۴ رسم کننده راسم
عمودی ۴ فتنه شر
عمودی ۴ درجه در ورزش رزمی دان
عمودی ۵ فریاد بلند هوار
عمودی ۵ درخشان و نورانی تابان
عمودی ۵ لنگه در لت
عمودی ۶ سکوی بالا رف
عمودی ۶ مراسم اداب
عمودی ۶ صحرا بادیه
عمودی ۷ پسوند نسبت ین
عمودی ۷ اضافه کردن چیزی به چیز دیگر افزودن
عمودی ۷ خجالتی کمرو
عمودی ۸ معجونی که از برگ گل گلاب و شکر درست می‌کنند گلشکر
عمودی ۸ فیلمی از جمشید حیدری مرز
عمودی ۸ گوشه‌ها زوایا
عمودی ۹ میل خانم باردار ویار
عمودی ۹ حافظ اسرار دیگران رازدار
عمودی ۹ گرداگرد لب نس
عمودی ۱۰ غذای ظهر ناهار
عمودی ۱۰ ساحل کران
عمودی ۱۰ پنجه کف
عمودی ۱۱ اثر چربی لک
عمودی ۱۱ شهری در اصفهان لنجان
عمودی ۱۱ جمع شاعر شعرا
عمودی ۱۲ مذهب کیش
عمودی ۱۲ روستا ده
عمودی ۱۲ نشانه‌ها و معجزه‌ها ایات
عمودی ۱۲ ظرف شستن لباس تشت
عمودی ۱۳ هوله رومال
عمودی ۱۳ از انواع شنا ازاد
عمودی ۱۳ مخالف و ناسازگار خلاف
عمودی ۱۴ بین پیچ و مهره واشر
عمودی ۱۴ با سنگ‌های قیمتی سر و کار دارد زرگر
عمودی ۱۴ داد و فریاد مردم هیاهو
عمودی ۱۵ ضمیر متکلم وحده من
عمودی ۱۵ بخشی از سیستم ایمنی بدن گلبولهایسفید


جواب مرحله ۴۷۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ افزارواره ماشینی
افقی ۱ حمایت پشتیبانی
افقی ۲ چیزها اشیا
افقی ۲ آماده مهیا
افقی ۲ نااستوار شدن لقشدن
افقی ۳ شهری در ایتالیا ورونا
افقی ۳ چشمداشت امید
افقی ۳ پاداش اجر
افقی ۴ سود پول ربا
افقی ۴ درون تو
افقی ۴ برهان‌ها ادله
افقی ۴ ذره بنیادی اتم
افقی ۵ کلمه افسوس اه
افقی ۵ پرآشوب ناامن
افقی ۵ از شهرهای استان فارس کوار
افقی ۶ زرنگ و باهوش ناقلا
افقی ۶ جنگ تن به تن دویل
افقی ۶ مادر عرب ام
افقی ۷ زبان حافظ لسان
افقی ۷ دزدی دستبرد
افقی ۷ یمانی‌اش معروف است برد
افقی ۸ اثری از آلبر کامو طاعون
افقی ۸ عقب، پشت ورا
افقی ۸ آب حیات بخش ابخضر
افقی ۹ قایق، کرجی بلم
افقی ۹ صفت کار بسیار سخت کمرشکن
افقی ۹ گردش‌گر سیاح
افقی ۱۰ عدد اول یک
افقی ۱۰ رومال حوله
افقی ۱۰ منحرف از راه راست بیراه
افقی ۱۱ دانشمند حکیم
افقی ۱۱ شهری در استان چهارمحال و بختیاری بروجن
افقی ۱۱ اندک کم
افقی ۱۲ پرده‌دری هتک
افقی ۱۲ چراگاه ایلات و عشایر یورت
افقی ۱۲ مظهر لاغری نی
افقی ۱۲ چین و شکن یرا
افقی ۱۳ هشدار خودرو بوق
افقی ۱۳ زهرها سموم
افقی ۱۳ مطرود شده منسوخ
افقی ۱۴ انسان بودن ادمیت
افقی ۱۴ روشن‌تر انور
افقی ۱۴ پایتخت همسایه شمالی باکو
افقی ۱۵ همراه با خواهش ملتمسانه
افقی ۱۵ علم و هنر اداره کردن مدیریت
عمودی ۱ متافیزیک ماوراالطبیعه
عمودی ۱ رئیس جیمز باند ام
عمودی ۲ نوشیدنی‌ها اشربه
عمودی ۲ رهرو سالک
عمودی ۲ دگرگون شدن تبدل
عمودی ۳ فصیح شیوا
عمودی ۳ نازک و لطیف ناعم
عمودی ۳ فرمانروایی حکومت
عمودی ۴ سخنان بیمارگونه یان
عمودی ۴ نوعی گهواره نانو
عمودی ۴ خراشیدن حک
عمودی ۴ عهده‌دار سرپرستی کودک است قیم
عمودی ۵ قسمتی از خانه اتاق
عمودی ۵ خوبی نکویی
عمودی ۵ سیلی و کشیده تس
عمودی ۶ دریا یم
عمودی ۶ پدر والد
عمودی ۶ بسوده ملموس
عمودی ۷ هر فصل از کتاب یسنا ها
عمودی ۷ نی باریک ماسوره
عمودی ۷ داستان بلند رمان
عمودی ۸ عهد پیمان
عمودی ۸ از مزه‌ها ترش
عمودی ۸ خمیر نقاشی بتونه
عمودی ۹ ممکن است شاید
عمودی ۹ از صور فلکی دباکبر
عمودی ۹ ترک خفیف استخوان مو
عمودی ۱۰ اثر اسماعیل فصیح دلکور
عمودی ۱۰ گاز چراغ نیون
عمودی ۱۰ ترسیدن و گریختن حیوان رم
عمودی ۱۱ پهلوان یل
عمودی ۱۱ آشکار هویدا
عمودی ۱۱ سنگسار شده رجیم
عمودی ۱۲ زیستن بقا
عمودی ۱۲ بچه دزد معروف ال
عمودی ۱۲ مانند، شبیه بسان
عمودی ۱۲ پیغامبر نبی
عمودی ۱۳ درختان اشجار
عمودی ۱۳ کوک پارچه بخیه
عمودی ۱۳ طرف چپ یسار
عمودی ۱۴ کمیابی ندرت
عمودی ۱۴ خشنود کردن ارضا
عمودی ۱۴ نقاشی افسر تصادفات کروکی
عمودی ۱۵ پسوند آلودگی ین
عمودی ۱۵ نویسنده «نام‌ها و سایه‌ها» محمدرحیماخوت


جواب مرحله ۴۷۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ روزی دادن ارتزاق
افقی ۱ تابع ریاضی است که رفتار موجی مانند یک الکترون و یا یک جفت الکترون در اتم را توضیح می‌دهد اوربیتال
افقی ۲ مکتوب نامه
افقی ۲ مورد بحث و توجه مطرح
افقی ۲ کشور آسیایی مالزی
افقی ۳ حاضر اماده
افقی ۳ ضرورت لزوم
افقی ۳ درمانگاه مطب
افقی ۴ خورشید هور
افقی ۴ منقار کوتاه تک
افقی ۴ دریده‌چشم اشتر
افقی ۴ رفیق مشهدی یره
افقی ۵ از سوره‌ها یس
افقی ۵ درخت پر شاخ و برگ نارون
افقی ۵ دسته‌ها صنوف
افقی ۶ خورده شده ماکول
افقی ۶ کشوری در قاره سیاه توگو
افقی ۶ فرومایه خس
افقی ۷ جلوه افکت
افقی ۷ برشته سوخاری
افقی ۷ برخی در آستین پرورش می‌دهند مار
افقی ۸ آبرو، نیک‌نامی ناموس
افقی ۸ پاره آتش شرر
افقی ۸ ایالت بیابانی آمریکا نوادا
افقی ۹ شهد عسل
افقی ۹ انتحار خودکشی
افقی ۹ محصول گندم که روی هم انباشته شده باشد خرمن
افقی ۱۰ از حالات دریا مد
افقی ۱۰ رود مهم اروپا راین
افقی ۱۰ قلبش مجروح است دلریش
افقی ۱۱ فرستادن صدور
افقی ۱۱ تن، بدن اندام
افقی ۱۱ از سوره‌ها جن
افقی ۱۲ درخت مسواک یسر
افقی ۱۲ پوست درخت خدنگ توزه
افقی ۱۲ پایه اس
افقی ۱۲ هندی‌اش معروف است تمر
افقی ۱۳ سلاح کاشتنی مین
افقی ۱۳ بسیار روان سیال
افقی ۱۳ یکدیگر را فهمیدن تفاهم
افقی ۱۴ یگانه گردانیدن توحید
افقی ۱۴ رود طولانی روسیه ولگا
افقی ۱۴ اینک کنون
افقی ۱۵ پیشوایی زمامداری
افقی ۱۵ از مراکز استان‌ها شهرکرد
عمودی ۱ بازیگر فیلم‌های «زن دوم» و «آل» اناهیتانعمتی
عمودی ۱ پایان‌نامه تز
عمودی ۲ مدافع اسپانیایی تیم رئال مادرید راموس
عمودی ۲ ضایع و خراب فاسد
عمودی ۲ باد گرم مهلک سموم
عمودی ۳ خرمافروش تمار
عمودی ۳ کامل کننده مکمل
عمودی ۳ آشکارا صریحا
عمودی ۴ پرهیزکاری زهد
عمودی ۴ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو
عمودی ۴ اثر پا رد
عمودی ۴ یک دوم چیزی نیم
عمودی ۵ بدزبان هتاک
عمودی ۵ بخشش سخاوت
عمودی ۵ جانور درنده دد
عمودی ۶ استان و مرکزش قم
عمودی ۶ فوتبالیست آلمانی کروس
عمودی ۶ از عوامل بیماری‌زا ویروس
عمودی ۷ باران ریز طل
عمودی ۷ نقش بر زمین شدن ولوشدن
عمودی ۷ آنچه خود را بدان بیارایند زیور
عمودی ۸ کم‌بها ارزان
عمودی ۸ چهارپایه ژیمناستیک خرک
عمودی ۸ ساکنان اهالی
عمودی ۹ حیوانات وحشی وحوش
عمودی ۹ تیره گشتن تارشدن
عمودی ۹ رنج و محنت لگ
عمودی ۱۰ خیال کننده متصور
عمودی ۱۰ شب طولانی یلدا
عمودی ۱۰ غذای آبکی اش
عمودی ۱۱ بادمجانش آفت ندارد بم
عمودی ۱۱ ملون رنگین
عمودی ۱۱ مستقیم راست
عمودی ۱۲ اسب قاصد یام
عمودی ۱۲ ضمیر فرانسوی وو
عمودی ۱۲ دشوار و سنگین وخیم
عمودی ۱۲ اندیشه فکر
عمودی ۱۳ زیبا ساختن تلطیف
عمودی ۱۳ آهنگ نظامی مارش
عمودی ۱۳ خودروی زرهی تانک
عمودی ۱۴ بالای ازبر
عمودی ۱۴ مستخدم خادم
عمودی ۱۴ جماعت مردم جمهور
عمودی ۱۵ آقای اسپانیایی لی
عمودی ۱۵ اثر آلفونس دوده همسرانهنرمند


جواب مرحله ۴۷۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ توقیف، دستگیری بازداشت
افقی ۱ دارای شرف و اعتبار ابرودار
افقی ۲ هوای گرفته ابری
افقی ۲ آرام خودمانی اروم
افقی ۲ تهیدست بینوا
افقی ۳ فروغ روشنی
افقی ۳ دیگر سایر
افقی ۳ تن‌پوش و جامه لباس
افقی ۴ غربال الک
افقی ۴ مقابل روز شب
افقی ۴ آهنگر حداد
افقی ۴ نیتروژن ازت
افقی ۵ تاب و توان نا
افقی ۵ مقدمه‌چینی تمهید
افقی ۵ کلام بیهوده و بی‌معنی مهمل
افقی ۶ گیاهی از تیره سوسنی‌ها با گل‌های زیبا و معطر همیشک
افقی ۶ کشتارگاه مسلخ
افقی ۶ درخت انگور مو
افقی ۷ عداوت کین
افقی ۷ معامله پایاپای تهاتری
افقی ۷ چیز شیی
افقی ۸ مجبور کردن الزام
افقی ۸ مزه اخمو ترش
افقی ۸ از نیروهای سه‌گانه زمینی
افقی ۹ داخل کعبه حرم
افقی ۹ رازگویی با خدا مناجات
افقی ۹ ضمیر مؤدبانه شما
افقی ۱۰ من و جنابعالی ما
افقی ۱۰ شوخ و عشوه‌گر طناز
افقی ۱۰ حصیر بوریا
افقی ۱۱ صادرات مهم برزیل قهوه
افقی ۱۱ شادباش تهنیت
افقی ۱۱ آغوش بر
افقی ۱۲ کشتی جنگی ناو
افقی ۱۲ جهان عالم
افقی ۱۲ واحد تنیس ست
افقی ۱۲ پارچه‌ای از پشم شتر برک
افقی ۱۳ جسارت و پردلی جرات
افقی ۱۳ واحد پول ایران و عربستان ریال
افقی ۱۳ جار زننده منادی
افقی ۱۴ زبان ما فارسی
افقی ۱۴ آمادگی نیروی نظامی بسیج
افقی ۱۴ با گفت آید شنید
افقی ۱۵ به تنهایی تاختن یکهتازی
افقی ۱۵ بارانداز لنگرگاه
عمودی ۱ از البسه زمستانی بارانی
عمودی ۱ بازیگر مرد فیلم‌های سینمایی پایان‌نامه و شوریده احمدنجفی
عمودی ۲ از بیماری‌های بومی آفریقا ابولا
عمودی ۲ وبا کلرا
عمودی ۲ مرکز استان مرکزی اراک
عمودی ۳ تزئین روی پلو زرشک
عمودی ۳ چوب سوزاندنی هیزم
عمودی ۳ واحدی برای پارچه برای یک دست لباس قواره
عمودی ۴ قرض، وام دین
عمودی ۴ خواهش کردن تمنا
عمودی ۴ سوره بیستم قرآن طه
عمودی ۴ امتحان تست
عمودی ۵ رنگی برای خودرو یشمی
عمودی ۵ بازداشته شده ممنوع
عمودی ۵ حرف انتخاب یا
عمودی ۶ هنوز شاد نشده شا
عمودی ۶ جنت و فردوس بهشت
عمودی ۶ غذای ظهر ناهار
عمودی ۷ برادر مرگ ترس
عمودی ۷ سوار بی‌همتا یکهتاز
عمودی ۷ کشوری در قاره سیاه لیبی
عمودی ۸ تنها و یگانه واحد
عمودی ۸ قدر و قیمت ارج
عمودی ۸ به هم سوده شدن تماس
عمودی ۹ بی‌آن نتوان زیست امید
عمودی ۹ مانند هم متشابه
عمودی ۹ شب عرب لیل
عمودی ۱۰ عروس شهرهای ایران رامسر
عمودی ۱۰ کوچکترین کشور شمال آفریقا تونس
عمودی ۱۰ موجود نامرئی جن
عمودی ۱۱ طعم دهنده غذا رب
عمودی ۱۱ دالان دهلیز
عمودی ۱۱ ضرباهنگ ریتم
عمودی ۱۲ چاه جهنم ویل
عمودی ۱۲ فرمانده بدن مخ
عمودی ۱۲ اراده خدا مشیت
عمودی ۱۲ پخش کردن خبر نشر
عمودی ۱۳ پشت و عقب دنبال
عمودی ۱۳ نامی دخترانه شیما
عمودی ۱۳ صدا بانگ
عمودی ۱۴ صوت اواز
عمودی ۱۴ گل دندان مینا
عمودی ۱۴ برادر دروغین کمبوجیه بردیا
عمودی ۱۵ صداقت راستگویی
عمودی ۱۵ گلی است زینتی ارکیده


جواب مرحله ۴۷۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کالایی که با دست ساخته شده کاردستی
افقی ۱ آواره سرگردان
افقی ۲ یکی یکی تکتک
افقی ۲ رنگ سبز روشن میشی
افقی ۲ اثر دافنه دوموریه ربهکا
افقی ۳ گازی بی‌رنگ اتیلن
افقی ۳ پرنده‌ای با پاهای بلند و گردن دراز لکلک
افقی ۳ چرم دباغی شده ادیم
افقی ۴ ابزار کندن بیل
افقی ۴ مادرزن خش
افقی ۴ توانگری مکنت
افقی ۴ سختی، صلابت شدت
افقی ۵ مانند چو
افقی ۵ غذایی از تخم‌مرغ نیمرو
افقی ۵ یکی بودن وحدت
افقی ۶ شهری در ایتالیا میلان
افقی ۶ بادبزن برقی پنکه
افقی ۶ از نت‌ها فا
افقی ۷ عید فصیح پاک
افقی ۷ بدنامی رسوایی
افقی ۷ کوبیدن نقر
افقی ۸ آبستن حامله
افقی ۸ خشت پخته اجر
افقی ۸ دست در کاری دارنده متصرف
افقی ۹ رسم‌ها سنن
افقی ۹ آب راکد و متعفن مانداب
افقی ۹ شش ریه
افقی ۱۰ بچه‌دزد معروف ال
افقی ۱۰ جعبه باکس
افقی ۱۰ راننده ناو ناوبر
افقی ۱۱ آشکارا علنی
افقی ۱۱ به باطن توجه ندارد ظاهری
افقی ۱۱ از سوره‌ها طه
افقی ۱۲ میان بین
افقی ۱۲ مدعی شدن ادعا
افقی ۱۲ آب آشامیدنی ما
افقی ۱۲ پگاه بام
افقی ۱۳ از شهرهای استان کرمان رابر
افقی ۱۳ پایین‌تر اسفل
افقی ۱۳ پذیرش قبولی
افقی ۱۴ ای افسوس دریغا
افقی ۱۴ از رودهای بزرگ ایران کرخه
افقی ۱۴ ناگزیر لابد
افقی ۱۵ غیر مسطح ناهموار
افقی ۱۵ پذیرش تاییدیه
عمودی ۱ کتاب کوچک کتابچه
عمودی ۱ ترس داشتن از کسی حساببردن
عمودی ۲ فعال اکتیو
عمودی ۲ صفحه اعلان پانل
عمودی ۲ توانایی یارا
عمودی ۳ از گزندگان رتیل
عمودی ۳ پناهگاه مامن
عمودی ۳ پرده چشم عنبیه
عمودی ۴ شرکت نفت و مخابرات هر دو دارند دکل
عمودی ۴ فلزی نقره‌ای و براق نیکل
عمودی ۴ مخترع تلفن بل
عمودی ۴ برخلاف میل کسی رغم
عمودی ۵ خرمابن نخیل
عمودی ۵ به طور یقین همانا
عمودی ۵ آب روستایی او
عمودی ۶ موضوع انشا تم
عمودی ۶ حساب شمار
عمودی ۶ به تأکید اکیدا
عمودی ۷ سال ترکی ییل
عمودی ۷ دوره تجدید حیات اروپا رنسانس
عمودی ۷ سپاه عسکر
عمودی ۸ پرخور شکمو
عمودی ۸ ذوق وجد
عمودی ۸ پیروز ظافر
عمودی ۹ تپه‌ای باستانی در کاشان سیلک
عمودی ۹ رودی در آمریکای جنوبی پارانا
عمودی ۹ برهنه لخت
عمودی ۱۰ فعلی کنونی
عمودی ۱۰ به اتفاق باهم
عمودی ۱۰ بخار دهان ها
عمودی ۱۱ بیماری پوستی گر
عمودی ۱۱ استوار کردن تحکیم
عمودی ۱۱ کاغذفروش وراق
عمودی ۱۲ سود پول ربا
عمودی ۱۲ عدد روستا ده
عمودی ۱۲ پرورش دادن تربی
عمودی ۱۲ حرف تصدیق بلی
عمودی ۱۳ از شهرهای کهگیلویه و بویراحمد دهدشت
عمودی ۱۳ یاریگر نصیر
عمودی ۱۳ باشد بواد
عمودی ۱۴ دستور قطعی اکید
عمودی ۱۴ واحد شمارش یک عمل یا رویداد فقره
عمودی ۱۴ خربزه کافی‌شاپ طالبی
عمودی ۱۵ غیر مرسوم نامتعارف
عمودی ۱۵ باشعور فهمیده


جواب مرحله ۴۷۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جای تفریح و تفرج گردشگاه
افقی ۱ نامی برای کرم شب تاب شبافروز
افقی ۲ شعبه درختی شاخه
افقی ۲ آشپزخانه باز اوپن
افقی ۲ رخشان تابان
افقی ۳ فراهم کردن تدارک
افقی ۳ ته نشین شدن رسوب
افقی ۳ بانی موسس
افقی ۴ آراستن، نیکو کردن زین
افقی ۴ برجستگی گونه لپ
افقی ۴ نوشتن با ماشین تحریر تایپ
افقی ۴ نیکو بهی
افقی ۵ عدد ورزشی دو
افقی ۵ همگانی عمومی
افقی ۵ خلاص شونده ناجی
افقی ۶ چرب کردن تدهین
افقی ۶ برگشتن عودت
افقی ۶ بوی رطوبت نا
افقی ۷ ستیزه جدل
افقی ۷ قسمت پرشاخه درخت شاخسار
افقی ۷ چند دولت دول
افقی ۸ روشن، آشکار بدیهی
افقی ۸ کشتن قتل
افقی ۸ روزانه یومیه
افقی ۹ آتشدان حمام تون
افقی ۹ دارای صدای خوش خوشنوا
افقی ۹ کوفتن زدن
افقی ۱۰ رها و بی بند و بار ول
افقی ۱۰ بخش بیرونی پوست گیاهان بشره
افقی ۱۰ به تنهایی یکتنه
افقی ۱۱ پایتخت روسیه مسکو
افقی ۱۱ اجرت و حقوق ماهیانه شهریه
افقی ۱۱ نوعی بیماری پوستی گر
افقی ۱۲ حرف هفتم یونانی اتا
افقی ۱۲ شریف نجیب
افقی ۱۲ مایه روشنی اب
افقی ۱۲ شهری در ترکمنستان مرو
افقی ۱۳ سرها ریوس
افقی ۱۳ روحانی مسیحی کشیش
افقی ۱۳ نپذیرفتن انکار
افقی ۱۴ از شهرهای استان یزد مهریز
افقی ۱۴ بزرگ، سرور مهتر
افقی ۱۴ قد قامت
افقی ۱۵ استنشاق هوای پاک هواخوری
افقی ۱۵ فوتبالیست برزیلی تیم بایرن مونیخ رافینیا
عمودی ۱ سیر کردن گشتزدن
عمودی ۱ بتونی که در آن میله‌های آهنی قرار می‌دهند تا استحکام و مقاومت آن بیشتر شود بتونارمه
عمودی ۲ اختراع مارکونی رادیو
عمودی ۲ سرگرمی آموزنده جدول
عمودی ۲ پرنده‌ای کوچکتر از کبک تیهو
عمودی ۳ از سوره‌ها دخان
عمودی ۳ دین داشتن تدین
عمودی ۳ پشت سر ماورا
عمودی ۴ ماه عرب شهر
عمودی ۴ کسانی که برای شهادت دادن شایسته باشند عدله
عمودی ۴ کافی بس
عمودی ۴ آلتی برای کباب کردن سیخ
عمودی ۵ یک جزو از کلام کلمه
عمودی ۵ کشتی قطبی یخشکن
عمودی ۵ بحر زو
عمودی ۶ عدد فوتبالی اا
عمودی ۶ پیگیری پویش
عمودی ۶ صفتی برای کودک بازیگوش وروجک
عمودی ۷ آفتاب هور
عمودی ۷ خصومت مناقشه
عمودی ۷ رنگ سبز تند یشمی
عمودی ۸ خواری و ذلت پستی
عمودی ۸ داماد ختن
عمودی ۸ مانند شبیه
عمودی ۹ سمیع شنوا
عمودی ۹ شهر نفتی بوشهر عسلویه
عمودی ۹ خواب پنبه‌دانه می‌بیند شتر
عمودی ۱۰ تهی‌دست بینوا
عمودی ۱۰ پایتخت غنا اکرا
عمودی ۱۰ نشانه مفعولی را
عمودی ۱۱ اسب ترکی ات
عمودی ۱۱ فرش زیر در پادری
عمودی ۱۱ غمزه، عشوه تیبا
عمودی ۱۲ رنگ فام
عمودی ۱۲ هواپیمای عجول جت
عمودی ۱۲ سنگ ترازو وزنه
عمودی ۱۲ پاکیزه نقی
عمودی ۱۳ خدایی ربوبی
عمودی ۱۳ از مد افتاده دمده
عمودی ۱۳ جایگاه مکان
عمودی ۱۴ برای خودمانی واسه
عمودی ۱۴ تازه نوین
عمودی ۱۴ عزیز گرامی
عمودی ۱۵ اثر بالزاک زنسیساله
عمودی ۱۵ از روی اجبار ضرورتا


جواب مرحله ۴۷۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آنچه باعث شادی و نشاط شود جانافزا
افقی ۱ گرما درمانی دیاترمی
افقی ۲ سخن‌چین نمام
افقی ۲ به علت برای
افقی ۲ گیشه کیوسک
افقی ۳ از هم جدا کردن گسستن
افقی ۳ برگزیده چیزی زکات
افقی ۳ آشکار پیدا
افقی ۴ پسوند مخصوص ساخت صفت ناک
افقی ۴ مرغی افسانه‌ای شبیه سیمرغ رخ
افقی ۴ کشوری در اروپا نروژ
افقی ۴ دریغ اسف
افقی ۵ زمین سخت دک
افقی ۵ یکتا یگانه
افقی ۵ جمع فن فنون
افقی ۶ همخانه همسرا
افقی ۶ پدر حضرت ابراهیم تارخ
افقی ۶ مخفف شاد شا
افقی ۷ جای بی هوا خلا
افقی ۷ منظره دیدنی کهگیلویه و بویراحمد کوهدنا
افقی ۷ آتشدان حمام تون
افقی ۸ هنر هفتم سینما
افقی ۸ ایستگاه قطار گار
افقی ۸ کفن لفافه
افقی ۹ با رفت آید امد
افقی ۹ اعلامیه بیانیه
افقی ۹ درخت عرب شجر
افقی ۱۰ کوچک که
افقی ۱۰ پاییز خزان
افقی ۱۰ مقاله پژوهشی درباره یک موضوع جستار
افقی ۱۱ مفت‌خور کلاش
افقی ۱۱ از سازها گیتار
افقی ۱۱ کاغذ چاپ وب
افقی ۱۲ پندار وهم
افقی ۱۲ سنگ‌انداز رامی
افقی ۱۲ برابر یر
افقی ۱۲ مردمک چشم کیک
افقی ۱۳ پیروز فایز
افقی ۱۳ سالک رهرو
افقی ۱۳ پیشکار مباشر
افقی ۱۴ به دنیا آمدن ولادت
افقی ۱۴ نویسنده راقم
افقی ۱۴ اسب زرد سمند
افقی ۱۵ آهنگ قدیمی ایرانی نوبهاری
افقی ۱۵ مرکز سیرالئون فریتاون
عمودی ۱ نوعی هواپیمای نظامی جنگنده
عمودی ۱ از سازهای موسیقی با لوله فلزی شبیه به قره نی ساکسوفون
عمودی ۲ خودداری از خوردن امساک
عمودی ۲ چادر خیمه
عمودی ۲ ساده لوح هالو
عمودی ۳ عابد ناسک
عمودی ۳ کشور اروپایی هلند
عمودی ۳ نادر کمیاب
عمودی ۴ پیروان امت
عمودی ۴ کبوتر دشتی یمام
عمودی ۴ سرکه خل
عمودی ۴ به معنی بیزار زده
عمودی ۵ گل عاشقان نرگس
عمودی ۵ دست افزار ابزار
عمودی ۵ خمیدگی کاغذ تا
عمودی ۶ مفت زب
عمودی ۶ جزیره ایرانی خارک
عمودی ۶ نامی پسرانه یاشار
عمودی ۷ پول خارجی ارز
عمودی ۷ گروهی از کشتی‌های جنگی ناوگان
عمودی ۷ از نام‌های دختران مهری
عمودی ۸ جوش جوانی صورت اکنه
عمودی ۸ کلمه تنبیه هان
عمودی ۸ جالب و جذاب گیرا
عمودی ۹ سرزمین دیار
عمودی ۹ مرحله به مرحله تدریجی
عمودی ۹ اقامت کردن وقف
عمودی ۱۰ به هم خوردگی هوا توفان
عمودی ۱۰ وجود هستی
عمودی ۱۰ شمار مر
عمودی ۱۱ عیب و نقص اک
عمودی ۱۱ سرلشکر فرانسوی ژنرال
عمودی ۱۱ خانه چوبی تارم
عمودی ۱۲ طرز لباس پوشیدن تیپ
عمودی ۱۲ کلام شگفتی وخ
عمودی ۱۲ سنگینی که بر جسم فرود می‌آید فشار
عمودی ۱۲ گره بست
عمودی ۱۳ جنین رویان
عمودی ۱۳ بازرگان تاجر
عمودی ۱۳ ویرگول کاما
عمودی ۱۴ شش ضلعی مسدس
عمودی ۱۴ راننده شوفر
عمودی ۱۴ خدای هندی ویشنو
عمودی ۱۵ اثر ویلیام فالکنر یکافسانه
عمودی ۱۵ کنایه از فروختن کالای بنجل و نامرغوب با حیله و تزویر ابکردن


جواب مرحله ۴۸۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثر مولانا مکتوبات
افقی ۱ اثری از جواد مجابی مومیایی
افقی ۲ نوشابه الکلی ضعیف ابجو
افقی ۲ پیشگاه خانه رواق
افقی ۲ صمغ ساقه گون کتیرا
افقی ۳ رشته‌کوه اروپایی بین فرانسه و اسپانیا پیرنه
افقی ۳ بازرگانان تجار
افقی ۳ از ماه‌های سریانی ایار
افقی ۴ ذکر ورد
افقی ۴ پیمودن طی
افقی ۴ مظهر نماد
افقی ۴ پاکیزه نقی
افقی ۵ قعر چیزی ته
افقی ۵ پایان خاتمه
افقی ۵ آسوده مرفه
افقی ۶ عضوی از بدنش فاقد حرکت است افلیج
افقی ۶ گیرنده تلفن گوشی
افقی ۶ تازه و پرطراوت تر
افقی ۷ آجر خام خشت
افقی ۷ تمرین کردن ممارست
افقی ۷ لفظ ابتدا یا انتهای کلمه وند
افقی ۸ شهری در ایتالیا ورونا
افقی ۸ گمان وهم
افقی ۸ از سوره‌ها یاسین
افقی ۹ عدد پوچ صفر
افقی ۹ بازتاب انعکاس
افقی ۹ روفتن خانه کنس
افقی ۱۰ تکه پارچه کهنه لت
افقی ۱۰ تمیز شده با آب شسته
افقی ۱۰ از شهرهای پرجمعیت هند بمبیی
افقی ۱۱ بشقاب بزرگ دوری
افقی ۱۱ سلامت، تندرستی بهبود
افقی ۱۱ پاره گریبان پیراهن قب
افقی ۱۲ بیهوشی کما
افقی ۱۲ استعمال کلمه‌ای در غیر معنی حقیقی خود که از جهتی مناسبت با معنی اصلی داشته باشد مجاز
افقی ۱۲ پول آلبانی لک
افقی ۱۲ ورزش آبی شنا
افقی ۱۳ طریقه روند
افقی ۱۳ کوچ کردن هجرت
افقی ۱۳ سالها سنوات
افقی ۱۴ مجموعه اشعار یک شاعر دیوان
افقی ۱۴ مطلع اگاه
افقی ۱۴ کشتگان راه خدا شهدا
افقی ۱۵ از شهرهای استان خراسان جنوبی نهبندان
افقی ۱۵ کاری که انجام آن از سوی مقامی واگذار و خواسته شده است ماموریت
عمودی ۱ پایتخت موزامبیک ماپوتو
عمودی ۱ ازدواج کردن وصلتکردن
عمودی ۲ گناه بزرگ کبیره
عمودی ۲ ابله، نادان خرفت
عمودی ۲ گریه مویه
عمودی ۳ بی‌همسری تجرد
عمودی ۳ گوشه ای است در دستگاه راست ماهور و دستگاه راست پنجگاه اشور
عمودی ۳ از رودهای اروپا دانوب
عمودی ۴ واحد پول دو کره وون
عمودی ۴ خوابیدن خفتن
عمودی ۴ نمایش تلویزیونی شو
عمودی ۴ بذر گیاه دان
عمودی ۵ اشک روان هطال
عمودی ۵ تیم فوتبال ایتالیایی ااسرم
عمودی ۵ چوب خوشبو ند
عمودی ۶ واحدی در سطح ار
عمودی ۶ کودک پدر مرده یتیم
عمودی ۶ حاصل نتیجه
عمودی ۷ درخت کرم ابریشم توت
عمودی ۷ چیزهایی که در یک جا گرد آمده باشد مجموعه
عمودی ۷ مأمور شهربانی قدیم اجان
عمودی ۸ جمع جن اجنه
عمودی ۸ اکسید کلسیم اهک
عمودی ۸ کبیر بزرگ
عمودی ۹ جایگاه مقام
عمودی ۹ حمام گرمابه
عمودی ۹ تمام و کامل تام
عمودی ۱۰ بازیکن باتجربه رئال مادرید راموس
عمودی ۱۰ کار سرسری سمبل
عمودی ۱۰ بخار دهان ها
عمودی ۱۱ زوبین مک
عمودی ۱۱ زبری درشتی
عمودی ۱۱ مشت‌زنی بوکس
عمودی ۱۲ حرف نهم یونانی یتا
عمودی ۱۲ غنیمت جنگی فی
عمودی ۱۲ دستور قطعی اکید
عمودی ۱۲ روییدن نشو
عمودی ۱۳ خود شکن ... شکستن خطاست ایینه
عمودی ۱۳ هوو وسنی
عمودی ۱۳ همسر زن شوهر
عمودی ۱۴ ساز و برگ اسب یراق
عمودی ۱۴ ورزش توپ و راکت تنیس
عمودی ۱۴ شیرینی‌پزی قنادی
عمودی ۱۵ کمک کردن یاریکردن
عمودی ۱۵ گیاهان نباتات


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.