جواب مراحل 421 تا 440 بازی جدولانه 1

دسته بندی:   موبایل » جدولانه 1  | 1,599 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 421 | مرحله 422 | مرحله 423 | مرحله 424 | مرحله 425 | مرحله 426 | مرحله 427 | مرحله 428 | مرحله 429 | مرحله 430 | مرحله 431 | مرحله 432 | مرحله 433 | مرحله 434 | مرحله 435 | مرحله 436 | مرحله 437 | مرحله 438 | مرحله 439 | مرحله 440 |

جواب مرحله ۴۲۱ جدولانه ۱

از توابع قزوین رودبارالموت
از جوایز معتبر سینمایی خرس طلایی
از دوران زمین شناسی پلی وسن
از عهدنامه‌های عهد قاجار فینکنشتاین
از وسایل نقاشی باستل
اسباب سفر بنه
انفجار نقطه آغازین جهان بیگ بنگ
بازگو کننده راوی
باشرم فا
باقی مانده تتمه
بوییدن شم
بی حس لس
بینوا و فقیر اسوپاس
پسران ابنا
پسوند افزاینده فزا
پشت سر ورای
پناه‌جویی امان
پوشش کاور
پول کرایه اجاره بها
پیامبر زیبا یوسف
پیش درآمد غم هم
پیشگوی بزرگ فرانسوی نسترا داموس
تصدیق خودمانی خب
تطبیق دادن انطباق
تفتیش کردن گشتن
تله دام
توانایی یارگی
جادو سحر
جایگاه زور بازو
جذب کردن کشش
جناح لشکر یسل
چکه قطره
چیستی هویت
حرف یونانی یتا
حس بساوایی لامسه
حکایت افسانه
خرمای تازه رطب
خرمای نارس بسر
دارای حرارت گرم
در حال کشیدن کشان
درنگ مکث
دستگاه پست تصویری فاکسی مایل
دفینه گنج
دو یار هم قد اا
دوست‌دار محب
رهبر گروه فیلم سازی کارگردان
رود آرام دن
رودی در سوییس ار
روسیه سابق شوروی
زندانیان جنگ اسرا
ساز و برگ اسب یراق
سخن صریح رک
سلسله تیمور گورکانیان
سماق تتری
شاهد گواه
شیوه و روش سیاق
ضروری واجب
عدد اول یک
عصبی نروو
فرود آمدن هبوط
فریاد شادی هورا
فیلسوف فرانسوی رنان
فیلسوف یونانی افلاطون
قلعه حکومتی ارک
قومی آریایی سکا
گسترش توسعه
گفت و گو بحث
گهواره مهد
گیاهی معطر قازیاقی
مایع لعابدار پت
مجبور کردن وا داشتن
محافظین ویژه گارد
مددکار یاور
مرکز اتم هسته
مساوی و معادل سر به سر
مشقت زحمت
معبر رودخانه پل
مقابل پیر جوان
مکان سرد کره زمین قطب
میوه تلفنی الو
نابود منهدم
ناتوان از حرکت فلج
نتیجه گیری کلی جمع بندی
نیک خوب
همانا پنداری
همراه آمد رفت
واحد پارچه طاقه
ویتامین جوانی ای
ویتامین روغن ماهی دی
ویرگول کاما
کارتون انیمیشن
کافی بس
کجاست کو
کلام افسوس وخ
کلام رفع خستگی خداقوت
کلام شگفتی وه
کلمه تعلیل برای
کوبه در خانه بزنگ
یار کلیله دمنه
یاوه سرایی هرزه گویی


جواب مرحله ۴۲۲ جدولانه ۱

اثر محمد بهارلو شهرزادقصهبگو
گل انار نارخو
پایتخت همسایه شرقی کابل
صف رج
حایل میان دو چیز حد
غیر متعارف اجق
میزدگی خماری
حزن غم
کلمه شگفتی وه
داماد به والدین عروس می‌دهد شیربها
پادشاهان کیان
اثر ناصرخسرو خوانالاخوان
همچون مادر مادرانه
گریزنده هارب
بی‌هوا وکیوم
آتش برافروخته نایره
ستمگر جبار
بلبل هزاران
درمانده هاج
عمل جراحی تغییر مسیر بایپس
رعشه لرز
در نظر خوش نیاید بدمنظر
پرتو بارقه
قعر جهنم درک
صاف و پاک ناب
شغل برخی خانم‌ها خانهداری
کتف و شانه خا
میوه مربایی به
رایگان زب
روز یوم
مراسمی که به یاد کسی برگزار می‌شود یادبود
از استان‌ها قزوین
بخرد اریب
زن سید سیده
دادن توپ به یار هم تیمی پاس
استفراغ قیکردن
گوشت بریان قورمه
تسمه گردن چهارپا افسار
شیشه و قرابه کپ
بیماری ریوی سل
استخوان سینه قص
مادر مام
تشکیلات سازمان
گلی خوشبو یاسمین
تر خیس
شک دودلی
انتظامی قدیم نظمیه
امر دستور
سنبل کوهی فو
از انواع ماهی خوراکی کپور
سوار راکب
دزد رباینده
ترکیب شده با اکسیژن اکسید
نهایی اخرین
کلمه افسوس اه
عامل وراثت ژن
قطع حیات مرگ
تابان رخشان
سرمایه گذار اسپانسر
ابزارآلات جنگی مهمات
عدد به هم زدنی دو
سوغات گجرات تمر
دشمن درخت تبر
گفتار، خبر نبا
مست مخمور
زیربنای سوسیالیسم و کمونیسم مارکسیسم
سرمای سخت زمهریر
فالگیر طالعبین
ساز زدن نواختن
پایتخت نروژ اسلو
از ایالات آمریکا ورمونت
پرنیان ابریشم
موج آب کوهه
امانتدار امین
کتاب مقدس مسلمانان قران
شایسته نیست ناروا
حیوان علفخوار چرنده
جامه کسا
پرسنل کادر
نقش هنری رل
شمشیرزن سیاف
آلیاژ آهن و کربن چدن
اثر رضا امیرخانی ازبه
پشت کول
فروشگاه لباس عروس مزون
همراه شلوار کت
دور دهان نس
شنوایی سمع
مدت زندگانی عمر
دور زمین در گردشند ماهواره
پدر ترک اتا
نقص‌ها عیوب
جوی خون رگ
همسر مرد زن
مایه آبادانی اب
عدد فوتبالی یازده
پوشیده مستور
معالجه با آب ابدرمانی
مخالفت کردن جبههگرفتن
اسباب خانه مان


جواب مرحله ۴۲۳ جدولانه ۱

تسلی دادن دلداری
واحد طول مانیتور اینچ
عرق گل محمدی گلاب
کوبیدن دق
بانگ قمری وت
زودباور سادهدل
بیماری پوستی گر
کمک کردن یاریدادن
شهر خراسان جنوبی طبس
مدور گرد
نویسنده سمت تاریک کلمات حسینسناپور
بندبازی اکروباسی
حسیب حسابگر
دلیل آوردن استدلال
سخت شدید
پیشوا قاید
سگ گزنده هار
خریدن شرا
به دنیا آوردن زا
همگی یکسر
مرتجع فلزی فنر
ساختمان و سازنده‌اش بنا
شهری در ایالات متحده لسانجلس
به طور پنهانی دزدیده
خاک تربت
نواق موسیقی چر
مرکز استان ایران یزد
کمال مطلوب ایدهال
مصیبت کشیده دردمند
ابزار داوری سوت
تقاله ابریشم لاس
محاکمه دادرسی
بدهکار وامدار
جنگ نبرد
دارای اعتبار و ارزش باابرو
از خطوط خوش نویسی نستعلیق
زمان بی ابتدا ازل
خنک سرد
شکستنش هنر نمی‌باشد دل
وحشی دد
ابزار آهنگری سندان
ومپایر خوناشام
کشیک دادن به نوبت پستدادن
محله کوی
از چاشنی‌ها سس
نا رمق
هزینه خرج
نوعی رقص ایرانی باباکرم
یاری دهنده ممد
سوز و گداز تبوتاب
چوب گردن گاو شخم زن یوغ
اثر ژان پل سارتر بودلر
سر چیزی نوک
سریع تند
آثار ادبی ادبیات
شنوا سمیع
گریه با سوز و گداز زار
شهری در استان ایلام ابدانان
متکبر گرانسر
خیس تر
فعالیت زیاد بی‌نتیجه سگدو
سخن قول
فقیر ندار
سقف ندارد روباز
پهلوان یل
گمراهی غی
فراخ وسیع
شهر اصفهان کاشان
اجزای جسمی را از هم جدا کردن تجزیه
تسلی دلجویی
برش پشم گوسفند کاردو
حجم فرعونی هرم
کولی غربتی
استان ایالت
خداوند یزدان
شیر اسد
از صور فلکی توکان
شهر فارس جهرم
چند جن اجنه
کامیون کشنده تریلی
پنداری گویی
حیا ازرم
فوتبالیست انگلیسی رونی
شهر آذربایجان شرقی بناب
مجموعه ست
ناتوانی عجز
اثر عباس معروفی ورگ
دلیر گو
پشت کول
رانده شده رجیم
فیلمی با بازی حسین پناهی گال
دوستی و محبت ود
پرحرفی ور
غذایی از سبزی، سیب زمینی و ... کوکو
چهره رو
برجستگی دو طرف صورت گونه
یار پت مت
بدی شر
روزگار زمانه
اثر اصغر الهی رویارویا
نویسنده رویاگر ژولینگرین
لیقه تلی


جواب مرحله ۴۲۴ جدولانه ۱

آسمان سما
آشکار ساختن مکاشفه
ابزار باغبانی بیل شرا
اثر بالزاک گوبسکر باخوار
اثر محمد حجازی میهن ما
از افسران ارتش ستوان
از جنس چرم چرمین
از جهات اصلی جنوب
از جهات اصلی شمال
اعضای کابینه وزرا
امیر قبیله بگ
او را به خواهری پذیرفته‌اند خواهرخوانده
اکسید مس زنگار
ایستگاه قطار گار
بت صنم
بزه گناه
بن آستین ردن
به دنیا آوردن زا
بی شک حتما دیده
پارچه ابریشمی اطلس
پاک شدن طهر
پراکنده شدن شتات
پیروان امم
تأخیر و درنگ در کاری دول
ترسناک مخوف
ترش و شیرین مز
تشخیص دادن کسی شناختن
تمیزکاری با آب شست وشو
تکبر فیس
حاشا کردن انکار
حرف درد اخ
حرکت روی آب شنا
خوراکی رقیق از شیر و آرد برنج فرنی دادر
خوشحالی دنه
داد و فریاد هوار
دارای جاه و مقام شدن تمکن
دانه‌ای روی پوست جوش
دراز طولانی
ذره بنیادین اتم
راندن مزاحم دک
رفع ابهام روشنگری
ریشه بن
زمان درست هر چیزی را می‌داند وقت شناس
زیرک باهوش
سیخ کباب گردنا
شادمان شنگول
شخص کس
شهر خراسان شمالی درق
شهر کرمان زرند
شهری در استان گیلان لنگرود
شهری در ژاپن یوکوهاما
صحبت دوستانه چت
طعن و سرزنش ژخ
عرق گل گلاب
عید ویتنامی‌ها تت
فاسد کننده مخل
فراوان هنگفت
گرم حار
گریبان یخه
لاقید سهل انگار
لیقه تلی
متاع کالا
مجاز از کافر گبر
مخزن انبار
مدلل ساختن ثابت کردن
مظهر پلیدی دیو
معدن کانیدهالاوک
مفصل در و پنجره لولا
کارگزاری مباشرت
کاسه بزرگ چوبی لاوک
کشور آسیایی هند
کلام پرسش چرا
کلاه تمام لبه شاپو
کنتراتچی پیمان کار


جواب مرحله ۴۲۵ جدولانه ۱

نویسنده جنگ و صلح لیوتولستوی
کاسنی تلخک
استوار شدن ثبوت
بی بند و بار ول
از حواص پنجگانه شنوایی
فندها فنون
عدد روستا ده
شکوه و جلال فر
سور ولیمه
مداخله دخالت
پاره‌ای از چیزی شقه
اثر شهرنوش پارسی‌پور طوباومعنایشب
سرگرفتن معامله جوشخوردن
از روی نوبت نوبتی
نصف نیم
شهر ایالات متحده هونولولو
ورق زدن تورق
خواربارفروش بقال
نادانی جاهلیت
کرسی تخت
نمایاندن نشاندادن
جد نیا
طبقه لایه
پرسش از مکان کو
پرهیزگار تقی
سلاح کاشتنی مین
گلی خوشبو به رنگ‌های مختلف سوسن
توانگر شدن تمول
ماده منفجره قوی تیانتی
پیش غذا دسر
ستایش یشت
به او تهمت زده شده متهم
بیم هراس
باد خنک و ملایم نسیم
مانند چو
دوشاب مت
پاکتر اقدس
ضروری واجب
از نام‌های خدا در قرآن قیوم
خدای درویش هو
از حروف الفبا عین
جزئی از فعل شناسه
همه موجودی و دارایی هستونیست
فلاکت و بدبختی نکبت
داخل رو
اندازه ندارد بیحد
طبیعت نهاد
از مراکز استان‌ها زاهدان
یون منفی انیون
وزن موسیقی ریتم
پیامبر مسیح عیسی
پاسخ داده شده مجاب
ریختن برف یا باران بارش
بوی پشم سوخته کز
درخت عرب شجر
بسیار زیاد فتوفراوان
نو بدیع
وحشی دد
جوانی شباب
ظرف مرکب امه
چیز شی
پاره گریبان پیراهن قب
لاغر نحیف
افسون اروند
مرجعیت اجتهاد
برکنار کردن عزل
واحد کت و شلوار دست
پیمان بستن عقد
کلمه دال بر افسوس دردا
باز کردن روزه فطر
مدت زندگانی عمر
هدیه خبر خوش مژدگانی
اشاره با چشم و ابرو غمزه
ضمیر بیگانه یو
باران تند و شدید رگبار
الهه خورشید رع
شهری در ترکمنستان ماری
آشکارا فاش
میخ چوبی یا فلزی وتد
کفش چرخ‌دار اسکیت
آزموده و خردمند موقر
متدین مومن
زادگاه وطن
مخلوط کردن سرشتن
ماده ظاهرا جامد ژل
درخت بی بر و بی میوه پد
ساکن و مقیم ماندگار
کشور آسیایی اردن
پوشش ستر
زندگان احیا
بسیار بسا
از درندگان ببر
جنگ اورد
جرب گری
گروه مسلح گارد
بسیار، زیاد فاحش
پایتخت آذربایجان باکو
شخص کس
از شهرهای اردبیل گرمی
ابریشم خام نتابیده کج
عظمت کبریا
قصد کردن نیتکردن
شهری در چین تیانجین
ماهی هزار کیلویی تن
شکستگی کسر


جواب مرحله ۴۲۶ جدولانه ۱

محدوده بالای خط استوا نیمکرهشمالی
جد امجد بنی اسراییل یعقوب
متانت وقار
پایه و ریشه اس
بنابراین پس
پرستار کودک لله
گذرگاه کسب و کار بازار
دوستان یاران
رایحه بو
دو یار همقد اا
آیین و آداب رسومات
شهامت تهور
از شعرای معاصر ایران حمیدسبزواری
ذوزنقه متساویالساقین
ناگهانی بیهوا
کوشا ساعی
گوسفند استرالیایی مرینوس
زمان بی آغاز ازل
نوشته خنده دار فکاهی
شماره رقم
نوعی کالباس ژامبون
آماده و مهیا فراهم
رستگاری فوز
عددی ترتیبی دوم
ولخرج اسرافکار
قورباغه درختی وک
منقار نک
ماتیک رژ
فرمانده میر
راه کوتاه‌تر میانبر
مسأله پیچیده بغرنج
قدرت توان
نیکوکار محسن
قصد و اراده عزم
آلت دست بازیچه
لوس و ننر بینمک
ناپسند داشتن کراهت
روده تابیده زه
تردید شک
پنج ترکی بش
مکعب بازی تاس
اثر امیل لودویک یکغروب
بی‌کسی تنهایی
جانور غیر اهلی وحش
کلاه محافظ کاسکت
ناقص و نارسا سوتام
خوراک چهارپایان یونجه
تکرار حرف رر
نوعی درخت گز شوره
عقیم نازا
خیمه و سراپرده شامیانه
آدرس نشانی
سنگدلی قساوت
رود اروپایی رن
علامت فعل استمراری می
آب ویرانگر سیل
جمله پرسشی سوالی
از لوازم آشپزخانه قهوهجوش
دستور کتبی امریه
چه چیزی چی
انگور عربی عنب
مردم قرآنی ناس
از حبوب ماش
دربند بودن اسارت
مکتب احساسی رمانتیسم
دارایی‌های مالی سرمایه
شریف بزرگوار
کلکسیون مجموعه
نقطه پیدایش مبدا
همفکری رایزنی
آبزیان متنوع ماهیان
صیاد دامی
اهل مرو مروی
سفید انگلیسی وایت
رشته‌کوه شمالی البرز
جلودار پیشرو
طعم گس چای دبش
به طور مثال مثلا
صد متر مربع ار
عروس بیوگ
سکه‌ای با ارزش‌یک‌سنت پنی
موضوعات و موارد نکات
قومی باستانی ماد
روگردانی عدول
پاسخ منفی قاطعانه نه
فراوان فت
امیر لشکر بیگ
تقلید ادا
شهر ترکیه عثمانیه
اسب یدک کتل
استاندارد جهانی ایزو
بالای انگلیسی اپ
بند لاستیکی کش
فلز سرخ مس
صمیمیت یکدلی
کمربند زمین استوا
اسطوره فوتبال آرژانتین مارادونا
مانع حرکت آزادانه دستوپاگیر
ملت‌ها ملل


جواب مرحله ۴۲۷ جدولانه ۱

راه پرداختن به مسأله رهیافت
قوی‌هیکل لنبر
بردبار صابر
گشودن معما حل
پوستین وت
خطیب سخنران
تهی کردن خالیکردن
شهر راضی ری
منور نیر
تاج خروس ذال
میمون انسان نما شامپانزه
دوره آمادگی پیشدبستانی
جبین پیشانی
دگرگونی استحاله
ستون چادر و خیمه تیرک
مربوط به فرآورده‌های شیری لبنی
خرابی هدم
مزه نامطبوع تلخ
از بت‌های جاهلیت ود
برنج پوست نکنده شالی
نیستی عدم
نزول ربا
صبحانه ناشتایی
از جنس روی رویینه
میوه هندی انبه
طاقچه رف
خشک و شکننده ترد
بیرون کردن درکردن
تجهیزاتی که از راه هوا حمل می‌شوند هوابرد
مراقب بپا
زمین آماده برای کشت ایش
کارهای خارق العاده صالحان کرامات
رشتن ریسیدن
خوش طالع نیکاختر
خریدن شرا
آشوبگر مخل
آقای اسپانیایی دن
دوشاب مت
سازی مانند سه تار تنبور
اثر شهره وکیلی رازهایمن
دیندار متدین
پیوسته لاینقطع
چیز شی
خواب نوم
کفش لخا
شهری در انگلستان برایتون
همراه چفت بست
شهر چهار مهال و بختیاری کوهرنگ
حرف نفی نه
پسوند شغل چی
برشته تست
بستر بالین
واحد مقاومت الکتریکی اهم
ناشنوایی کری
از روی دشمنی خصمانه
از ایالات آمریکا یوتا
پسوند پیدا کننده یاب
امتناع خودداری
توسل به حیله های شرعی اخوندبازی
ویژه خاصه
دگرگون سازی مسخ
غمزه تیبا
سری نهانی
خطاب بی‌ادبانه هی
عید ویتنامی‌ها تت
بازآمدن قدوم
محل قرار میقات
فرسوده نخنما
نوعی کوزه خمره
مقررات قوانین
فریب خوردن هم معنی می‌دهد رنگشدن
برابر ساختن دو چیز با یکدیگر تطبیق
تنگ ضیق
کمان حلاجی درونه
ماه کامل بدر
فهرست نمایه
فروتنی خضوع
شهر خوزستان باوی
بدنامی ننگ
پارچه معیوب زده
بالشتک نان پزی ناوند
شهر خراسان رضوی کلات
کشور آفریقایی بنین
رود روسیه ولگا
کلمه استثنا مگر
کامل تام
اندک کم
ظرف مرکب امه
یار عذرا وامق
ناز و کرشمه قنج
شیرینی لوزی باقلوا
نمایش تلویزیونی شو
مظهر لاغری نی
وسایل الات
کلام معتبر نص
آشکار ساختن نمایاندن
سیاه‌پوست زنگی
بی‌موقع بیجا
اثر محمد محمد علی قصهتهمینه


جواب مرحله ۴۲۸ جدولانه ۱

آشوب هرج
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری زمین انسان ها
اثر اسماعیل فصیح نام های به دنیا
از حد گذشتن افراط
از رنگ‌ها ابی
از سختی چیزی کاستن ساده کردن
از سفتی چیزی کاستن نرم کردن
از عناصر فلزی کروم
از نژادهای کشور روسیه روس
امر از فرسودن فرسای
اندرزناپذیر اکنده گوش
بانگ ندار کرد دوتا
بسیار گردنده دوار
بلعیدن قورت دادن
بوی خوش شمیم
پادشاهی کیی
پایتخت بریتانیا لندن
پایه درجه
پرندگان طیور
پرنده‌ای شکاری طغرل
پرواز طیران
پیکر انسان هیکل
تازه نو
تبرخون عناب
تمدنی باستانی اکدتلخ
جامه کسا
جامه ابریشمین خز
چوب خوشبو ند
حرف پیروزی وی
حیوان باوفا سگ
خرمای تر و تازه نوو
خمیده دوتا
خوشحالی شعف
درخت میوه دار
دفاع زنبور نیش
دندانه کنگره
راه کوتاه ره
رطوبت نم
روحانی مصریان باستان کاهن کرام
زنگار دل رین
ساختمان بنا
سرافراز سربلند
سنگ جادوگری یده
سواره راکب
سوراخ سوراخ مشبک
شب‌ها لیالی
شهر چهار مهال و بختیاری لردگان
شکم‌بند گن
ظرف قند قنددان
علم مطالعه تغییرات جوی هواشناسی
عنوانی برای مردان اقا
فرزند ولد
قطع علاقه کردن دل کندن
قورباغه درختی وک
گرداب ابگرد
گروه مردم دارای وجه اشتراک جامعه
گروه ورزشی تیم
گویا لابد
مترسک هراسه
محل جلوس سلطان شاه نشین
محکم سفت
مربوط به فن فنی
مزه فلفلی تند
مسلسل تیربار
میله حلاجی وشنگیینه
نابسامان و شوریده زار
نمایان پدیدار
نوشته پایین صفحه پاورقی
هلاک تبار
همان اگر است گر
هوو وسنی
واحد پول غنا سدی
واژه لغت
وضو ابدست


جواب مرحله ۴۲۹ جدولانه ۱

نویسنده فرانسوی کارگران دریا ویکتورهوگو
سیماب جیوه
بلند مرتبه والا
شامه نواز بو
تن پوش ضد آب بارانی
زشت شنیع
کلمه افسوس اه
آشایانه مرغ عش
جاهل نادان
در حال سؤال کردن پرسان
نوع، صنف طور
نویسنده جین ایر شارلوتبرونته
یادآور خاطرنشان
خواهر اباجی
پیش‌مزد دشت
دانش مایعات در حال حرکت هیدرولیک
شهر روی آب ونیز
سران روسا
از ایالات آمریکا کلرادو
ماه خارج اوت
اثر جمال‌زاده هزارپیشه
شام عشا
ورم اماس
چرک زخم هو
خزانه دولت مغلول دلی
بدنه تنه
اسب سفید هدنگ
اثر امیل زولا نانا
درختی میوه‌دار الیکاک
جوان شدن فتا
رود سیبری لنا
مرکز یزد یزد
متقارب همرس
نصف هر چیز نیمه
ارمغان هدیه
خداوند الله
از ماه‌های سریانی ایار
تولد یافته زاده
تازه نو
حرف تصدیق بله
پاره کردن دریدن
کشور اروپایی سنمارینو
تأیید کرده شده موید
گندم اگ
نویسنده ایلیاد هومر
زکام گریپ
مدعی خواهان
بی‌هوا وکیوم
جای استوار پناه
ترساننده هایل
مقابل روشن سایه
آشکار نهان
کلمه شگفتی وخ
شب لیل
غذای کسی را خوردن و مرهون او شدن نمکگیرشدن
زیرمیزی رشوه
بانگ قمری وت
شهری در فرانسه لیون
خشت پخته اجر
یکتا تک
شاه کوتاه شه
قبلا ذکر شده همان
حکومت متشکل از دولت های مستقل فدرال
از ایالات آمریکا ایداهو
باید آن را از چاه بازشناخت راه
چرک ریم
شهر سوئیس ژنو
آواز دهنده هاتف
شوخی هزل
مرد رجل
شکم‌پرست لتانبار
پول کانادا دلار
اثر چربی لک
خامه سرشیر
قلعه و حصار دژ
پول فلزی کم‌بها پشیز
به هوش باش هان
ترس بیم
برآمدگی‌های طبیعی در چیزی زواید
شاهزاده پرنس
زشت کریه
امر از زدن بزن
درخشان تابان
قعر ته
مالک ذا
زراعت کشاورزی
باشد بواد
خال تیل
فانی میرا
مشورت شور
ترشرویی عبس
خط نابینایان بریل
ناگفتنی مگو
سخن‌چین نمام
دوست حبیب
خوش گذران عیاش
تازه و پرطراوت تر
انگور خشک شده مویز
متداول مد
خنک کردن تبرید
قبر ارامگاه
آمیخته با طلا زراندود
رود روسیه دن
چوب پوشش خانه هرس


جواب مرحله ۴۳۰ جدولانه ۱

اثر هوشنگ گلشیری شاهسیاهپوشان
خوش رویی بشاشت
شکل، صورت هییت
شانه و کتف کت
یال اسب پش
نخستین انسان ادم
عنوانی در ارتش خارجی ژنرال
سایه نش
حرف دهن کجی یی
اثر م. مؤدب‌پور یاسمین
بهشت زیر پای اوست مادر
اثر هرمان هسه پیترکامنسیند
اندازه‌گیری پیمایش
بی‌صبر ناشکیبا
گردشگر سیاح
زدنی به ریشه تیشه
کمک کننده یاریگر
کم دما سرد
دردمند متالم
پیروی کردن تاسی
بی درنگ دردم
قدح، کاسه تاس
خردمند هوشیار
شهر ایران و آمریکا میامی
پول فلزی سکه
چیز شی
خداوند رب
کلمه افسوس اه
زیان ضرر
بلور کریستال
مکان جا
از روی اجبار ضرورتا
بی عرضگی پخمگی
ازدواج نکاح
مسافتی که تیر می‌تواند طی کند تیررس
کشور آفریقایی اریتره
دو شب پیش پریشب
سمبل ممانعت سد
دانه خوشبو هل
ترشرویی اخم
یار پت مت
کشور آفریقایی کنیا
بالای فرنگی اپ
زیرکی هوش
لودگی مسخرگی
شهر و تیم فوتبالی در آلمان هانوفر
سالک راهرو
آن قدر چندان
لحظه دم
خوش طبع لوده
از شهرهای سمنان سرخه
نان شیری شیرمال
نمو رویش
شهر سینمایی آمریکا هالیوود
از مصالح ساختمانی گچ
وارفته شل
زمستان شتا
بی‌میل بیزار
شراب گوارا نوشینه
باریک بین دقیق
دور دهان نس
روی و رخساره خد
شهری در فرانسه رن
شهر سیستان و بلوچستان زهک
عادت، خوی داب
خریدن شرا
مردد دودل
ماهر وارد
شهر بوشهر تنگستان
اثر شهره وکیلی شالیزه
توانایی خواندن و نوشتن سواد
ایست وقفه
بیمارستان شفاخانه
قبایل عشایر
دین حضرت عیسی مسیحیت
سنان سرنیزه
کتاب آسمانی مسلمانان قران
ضبط و صوت کوچک واکمن
از دوزیستان خرچنگ
نیروها قوا
از بیماری‌های عفونی کزاز
میان سر فرق
توشه زاد
حیوان باوفا سگ
جستجو کاوش
ضعف و سستی خور
پرحیله مکار
اجاره بها کرا
پسران ابنا
چین خوردگی لباس کیس
جدا از هم سوا
اصیل و نجیب ازادمرد
یک خط از نوشته‌ای سطر
محافظ پاسبان
فضای خانه ساحت
اثر پا رد
فلس ماهی کچ
ترش و شیرین مز
پایتخت لیبریا مانروویا
شهر اصفهان نطنز
از روی اجبار قهرا
تکریم کردن بزرگداشتن


جواب مرحله ۴۳۱ جدولانه ۱

مخصوص اطفال بچگانه
جدید ینگی
ملامت کننده لوام
وحشی دد
هرگز نه لن
معارفه اشنایی
شلوار جین لی
متفاوت با دیگران استثنایی
پیامبران رسل
واحد اندازه‌گیری یکا
فیلمی از بهروز افخمی سنپترزبورگ
لباس متحدالشکل یونیفورم
رودی در مغولستان و روسیه ینیسیی
غذای جمع و جور ساندویچ
کتاب روسو امیل
یک ششم ملک دانگ
خجستگی یمن
نار اتش
دشمن سرسخت لد
فلس ماهی پولک
درون حاشیه متن
پیشوند یک میلیونی مگا
مهیب وحشتناک
نسخه دوم مدارک رسمی المثنی
انکار کردن حاشا
پول کشور آفتاب تابان ین
شهر فارس لار
مولد برق دینامو
جستجو کردن کاویدن
باد ریح
تیل خال
حل نشدنی لاینحل
عنصری فلزی نیوبیم
ابر بارنده زفاک
قوچان قدیم خبوشان
اثر جرج برنارد شاو نویسنده ایرلندی ژاندارک
سلاح گوزن شاخ
دوشیزه انگلیسی میس
دهن کجی یی
مخفف نه از نز
اندازه بر حسب متر متراژ
از عیوب بینایی کوررنگی
گردآورنده مرزبان‌نامه وراوینی
هالوژن مایع برم
میان چیزی لا
از لوازم خوابیدن دشک
عداوت کین
کشور اروپای شرقی مولداوی
درنده زیبا یوز
نوعی ساندویچ سرد کالباس
تنه درخت نرد
سازمان اطلاعات اسرائیل موساد
تحمل و توان تاب
لکه سفید ناخن کدب
درخواست کردن مطالبه
جزر و مد کشند
باز عامیانه واز
صفحه نمایش مانیتور
خشمگین عصبانی
کیف انگلیسی بگ
بلاتکلیف معطل
اجاره بها کرا
یکتاپرست موحد
نوعی جاده مالرو
انتها و قعر ته
مروارید در
طلایی زرین
رسوا بدنام
پژوهش تحقیق
رود و جنگلی در آمریکای جنوبی امازون
لوله خروج دود خودرو اگزوز
مادر باران ابر
برخورد کردن اصابت
ضعف عقل بلاهت
پشت سر هم یکبند
غار رسالت حرا
از بافت‌های چشم قرنیه
دربرگیرنده حاوی
ناز و ادا عشوه
کهن قدیمی
پوشش کاور
جهان آخرت عقبی
خوش رو بشاش
شهر تونس قابس
جواب سربالا نه
پسوند آلودگی ناک
مجرد عزب
ناشنوا کر
درختی جنگلی ملج
مژده دهنده بشیر
کلمه استثنا مگر
مفت و مجانی زب
پهلوان یل
بازدارنده مانع
ماهی کنسروی تن
تشویق کننده مشوق
الفبای گوش‌نواز نت
پیشوند نداری بی
موسسه بنگاه
گسترده ترین رسانه جمعی تلویزیون
کتابی از ریموند چندلر پنجرهبلند
از مزه‌ها ترش


جواب مرحله ۴۳۲ جدولانه ۱

آبرو شرف
آمیخته به دیوانگی جنون امیز
اتومبیل باری کوچک کامیونت
اثر حسینقلی مستعان رابعه
اثر خواجه عبدالله انصاری ذم الکلام
از حالات آب یخ
از سوره‌ها سبا
از عناصر اربعه باد
از ماه‌ها مرداد
از ورزش‌های گروهی هندبال
اسب ترکی ات
اندازه صدای سیستم صوتی ولوممثنی
بحر زو
بند کردن اسر
به دنیا آوردن زا
به شکم خفته دمر
به طور رسمی رسما
بی‌هوشی کمای نامک لنل
بیخ درخت بنه
پدر ترک اتا اتش
پرسش از مکان کجا
پسمانده‌سوختن ماده نفتی دوده
پوشش، کسوت زی
پیدا کردن منشا چیزی ریشه یابی
پیش نزد
تازه ترکی ینی
تحکم آمیز امرانه
تیپا اردنگی
تیز و جلد تند
تیم فوتبال فرانسوی لیل
جا مکان
حرارت تف
حیله مکر
حیله و نیرنگ ریو
خردمندان فضلا
خودکار اتوماتیک
دایه ظیر
دخل درامد
درنگ کردن تانی
رأس سر
رشته‌کوه طولانی اند
روشنایی فروزش
زنبیل شاو
زندان هلفدونی
سرهنگ کلنل
سنگ خارا گرانیت
شرط‌بندی قمار
شهری در ایالات متحده دالاس
شهری در پاکستان لاهور
ضمیر فرانسوی وو
علاوه بر آن ضمنا
فرومایه خس
فصل برداشت گندم درو
قسمتی مرتفع و پهناور از زمین فلاتلاین
لازم، بایسته حتم
لکه‌های ریز روی پوست ککمک
مجاز از اصل و نژاد رگ
مرغ زیبا طاووس
مروت و جوانمردی حمیت
مزه‌اش گس است خرمالو
مسابقه اتومبیل‌رانی رالی
معالجه با گفت و گو گفتاردرمانی
معطر عنبری
نرم لین
نرم‌تر الین
نویسنده کیمیاگر پایولو کویلیو
نیک نگریستن تامل
نیکو خوب
همچون ماه مهوار
هوشمندی ذکا
واحد نظامی لشکر
وقت حاضر الساعه
کارهای خارق العاده صالحان کرامات
کبود رنگ نیلی


جواب مرحله ۴۳۳ جدولانه ۱

اثر فرزانه کرم‌پور ضیافتشبانه
عضو آسفالت شدنی دهان
ماه میلادی ژوین
دشمن سرسخت لد
دهان دره خمیازه
راهگذار عابر
خطایی در تنیس نت
ویتامین جدولی کا
طعم بستنی وانیل
بحث جستار
درختی جنگلی توی
اثر فئودور داستایفسکی رویایمردمضحک
کشوری در قاره سیاه بوتسوانا
آهنگ، لحن ملودی
ترشرویی عبس
اثر جیمز جویس تبعیدیها
سوگند یمین
حرف نهم یونانی یوتا
نهایی پایانی
گودی شکم ناف
از ایالات آمریکا ارکانزاس
نزول ربا
شهر کهگیلویه و بویراحمد لیکک
الفبای موسیقی نت
فریاد جار
لایق سزا
سنگ معماری مرمر
ماده آرایش مژه‌ها ریمل
مغموم غمخوار
سرشکسته دمغ
حرکت عصبی و غیر ارادی عضله تیک
آشوب هرج
شتر کلان هیون
فرومایه لییم
نیرو قدرت
نویسنده کاتب
عنوان امپراتوران روم سزار
ناشناس نکره
آهوی ختن اف
باقی جان رمق
بزرگ ده کدخدا
کلانتری کمیساریا
جدید ینگی
شهر جشنواره کن
شوهر خواهر یزنه
سوراخ روزن
اثر فهیمه رحیمی خیالتو
اثر ساموئل بکت مورفی
چند قاضی قضات
پاک قدوس
حزب هیتلر نازی
شتر تندرو هیون
رشته نخ
مرجان وسد
آماده کردن سپاه لشکرارایی
روزی‌رسان رازق
ضمیر بیگانه یو
واحد پول موریتانی وگیه
شهر آذربایجان شرقی اهر
گرما حر
صریح رک
کفش چوبی سندل
فالگیری رمالی
عضو قاره کهن اسیایی
کمان تیراندازی شیو
زیرکی هوش
سهو خطا
موزه پاریس لوور
چوب خشک خشب
عسل شهد
توانگر ثروتمند
زیاد کثیر
سیخونک سک
معطر عنبری
بخشی از مغز مخ
کشته قتیل
داماد ختن
تافتن ریسمان مسد
زمان‌سنج تایمر
برنده قاطع
خیمه نمدی اوبه
نهی از شدن مشو
نیکی کردن اکرام
چهره رو
ضمیر فرانسوی وو
شهری در آمریکا اتلانتا
درنگ کردن تانی
حیوان نجیب اسب
از ایالات آمریکا ایوا
محموله بار
مردی که فرزند دارد پدر
درونی تویی
گشوده باز
محکم شدن تاکد
نان قبل از پخت خمیر
اثر فهیمه رحیمی پریا
بنده زرخرید قن
شهر مازندران بابل
سرشت خو
دیرینه قدیمی
محبس نواخانه
یاددادن رفتارهای بد بداموزی
چهار من تبریزی ری
فلز ارتجاعی فنر


جواب مرحله ۴۳۴ جدولانه ۱

اثر گی دو موپاسان گردنبندالماس
خمیدگی انحنا
شناگر زیر آب غواص
باب در
چای فرنگی تی
حرف استثنا مگر
بار دوم ثانیا
دشمن ضد
شهر رازی ری
از ایالات آمریکا کانزاس
سختی و عذاب وبال
اثر محمد رحیم اخوت نامهاوسایهها
ناشی ناوارد
متوقع امیدوار
سرشیر خامه
دور بازی راند
شهری در اسپانیا المریا
کودن خنگ
گورستان زرتشتیان ناووس
اساس مبنی
اسباب عروس جهاز
میان سرای صحن
دومین ثانویه
واحد پول نیجریه نایرا
بوستان باغ
بزرگ منشی نب
تصدیق انگلیسی یس
ژنرال جنگ های انفصال لث
دور کردن نفی
از ایالت‌های آمریکا الاباما
پرنده زیبا قو
ظاهر نمایان
واصل شدن رسیدن
شهر انار ساوه
آبی که بیهوده جاری شده هرزاب
یومیه روزمره
مرجع مطالعات رفرنس
نخست، اول یک
بانگ غو
پهلو جنب
عدد خیطی سه
بیرون خارج
نشانه مفعولی را
نرم لین
بخش مراقبت های ویژه سیسییو
بیماری سگی گرفتن هارشدن
از ماه‌های سریانی ایلول
اثر گوته فاوست
چه کسی کی
مدت زمان معین دوره
شوهر خواهر یزنه
شهر یزد بهاباد
چوب سوزاندنی هیزم
باندرل نوارچسب
ساز ضربی دف
نیمه تاریک زمین شب
قسمت خارجی ساختمان نما
سبزی خوراکی خوشبو نعناع
اثر جمال میرصادقی روشنان
نر نیست ماده
کوزه بزرگ هب
از ادات تشبیه سا
پرخور رس
گرفتنی در حمام دوش
واحد پول کره شمالی وون
منسوب به مکه مکی
آبشخور مشرب
هیئت وزیران دولت
بازی توپ و چوب بیلیارد
یاری مساعده
عامل شفا دارو
اطلاعات کامپیوتری داده
فرمانبرداری کردن سرنهادن
دست سائیدن بسودن
پدر سام نریمان
اثر ایان فلمینگ دکترنو
پهلوان تازه‌کار نوچه
به غذا می‌زنند چاشنی
مادر والده
گلو نای
شرح بیان
تقویت امواج رادیویی رله
لقب اشرافی اروپایی کنت
نقش هنری رل
لباس کسوت
قدرت و توانایی وسع
نزدیک شدن تقرب
سرخ کم رنگ بور
صبح زود پگاه
پادشاهی کیی
بخشی از مغز مخ
خم و شکن پیچوتاب
همراه گداز سوز
محل استقرار نیروهای انتظامی پاسگاه
خورشت پر روغن مسما
خطاب بی‌ادبانه هی
بگو در قرآن قل
تلخ عرب مر
لاشخور مردهخوار
در حال دویدن دوان
دوری کردن از بدی تنزه
تیز و برنده تند
چاقی فربهی


جواب مرحله ۴۳۵ جدولانه ۱

تکنولوژی فناوری
میوه هندی انبه
چوپان شبان
غم و اندوه هم
الفبای موسیقی نت
گرفتن ستاندن
فریاد زدن جارکشیدن
کله سر
گمان وهم
عیب و ننگ عار
نوعی قند گالاکتوز
فایده دانستن غنیمتشمردن
حربی جنگاور
شهر فارس استهبان
بسیار مهربان ودود
شبیه مانا
مقابل شب روز
برهنه ورت
دود کردن دخ
دستبند یاره
بار برداشتن حمل
از خدایان بابل قدیم نبو
دریاسالار ادمیرال
یاری دهنده مددکار
سه تا صد سیصد
گربه عرب هر
یاری نصر
دارای آواز دلنشین خوشنوا
پایتخت آنگولا لواندا
قدح، کاسه تاس
بوستان باغ
چشم چرانی دیدزدن
گریزاندن رماندن
زمین شناسی ژیولوژی
محل ورود رود به دریا مصب
پرهیزگار تقی
آقای اسپانیایی دن
باب در
خیال کننده متصور
بر زمین نشتن هواپیما فرودامدن
شمارگان تیراژ
جریمه و تاوان سخت نقرهداغ
گمراهی غی
شمشیر سیف
کوبیدن نقر
شهر مرکزی مهاجران
آتش قرآن نار
نوعی فروش مزایده
رود خوزستان دز
درخت زبان گنجشک ون
بچه گوسفند بره
اندازه مقیاس
سختی شقا
شهرها مدن
اثر آنتوان چخوف ایوانف
برچسب لیبل
تمام و کامل تام
شهر گلستان ازادشهر
مجبور کردن وادارکردن
شهری در اسپانیا سویا
پایین فرو
حیله و مکر دسیسه
دوره ضعف پس از بیماری نقاهت
چله کمان زه
چابکی هژ
هادی راهبر
نیاکان اجداد
متمایل به یک جهت یکوری
جنگ اویز
سونوریته صدادهی
مرگ ندارد لایموت
شهر شمالی رامسر
یک نیمه برخی حبوب لپه
پارچه زردوزی شده لندره
همراه کوپال یال
خواستن ارادت
پرنده یک و چهل کلاغ
زنجبیل شامی ابون
پسوند ساخت قید انه
جانب طرف
شکم روی اسهال
درونی ذهنی
گشوده اوپن
مشرق خاور
برای دیدن اجسام ریز به کار می‌رود ذرهبین
خانه سرا
متخصص خبره
دیوار کوتاه نرا
سرجوخه نیروی دریایی سرناوی
درد چشم رمد
کرم، حشره کخ
ستاره کم‌نور سها
قلم انگلیسی پن
پرحرفی ور
شهر مرکزی پرندک
داخل درون
درخت زیبا و پردوام چنار
اثر آگاتا کریستی جنایتخفته


جواب مرحله ۴۳۶ جدولانه ۱

آقای آلمانی هر
اثر آنتوان چخوف اتاق های یکه تل
اجاره بها کرا
اخلالگر مخل
از جهت مقدار کمی
از سوره‌ها توبه
استخوان جمجمه اهیانه
اسفنج فشرده فوم
امر به باز کردن گشای
امکان‌پذیر شدنی دیدز
باران منجمد تگرگدکار
برتری مزیت
بلندمرتبه‌تر علیا
پسوند نظیر واروشنوناگه
پول آمریکا دلار
پیشوند نفی نا
تباه شدن نتر
توده هوا سامانه
ثروت مال
جهان پهلوان ایران تختی
حرص و طمع از
خط‌کش مهندسی تی
داخل تو
درج کردن ثبت
درنده زیبا یوزورت
درنوردیدن طی
دور کردن نفی
دوران بارداری ابستنی
زادگاه ابوسعید ابوالخیر میهنه
زندگی زی
زندگی‌نامه بیوگرافی
زیر پا مانده لگدمال
سپاه و لشکریان خیل
شبیه و نظیر مثل
شتر بی کوهان لاما
شربت سرکه سکنجبین
شلوار لی جین
شهر بارانی رشت
شهر رازی ری
شهر لرستان الیگودرز
شهر مازندران بابل
شهری در روسیه استالینگراد
شیوه گفتار لهجه
صدای سگ وق
صدای گریه بچه ونگ
عدد اول یک
عقاب سیاه دال
عنصر سلاح‌های اتمی اورانیوم
فراوان فت
فرایند بلوغ برخی جانوران دگردیسی
فرش قالی
فرمان سکوت هیس
فرود آمدن نزول
قرمز انگلیسی رد
قصد و اراده نیت
گاوباز ماتادور
گل و لای لجن
لباس ژاپنی کیمونو
محل صدور اسناد رسمی دفترخانه
مدرک آوردن استناد
مروارید چشم اشک
منفذ روزن
نام هیتلر ادولف
نخ تابیده ریس
نشانه جمع ها
نمک اسید استیک استات
نوعی ژانر سینمایی اکشن
نوعی ضایعه چشمی ناخنک
همراه پشتک وارو
هنرپیشه ارتیست
وزیر فرعون هامان
ولی اما
کاشف میکروب سل کخ
کشاورزی برزگری
کلام درویش یاهو
یکباره ناگه


جواب مرحله ۴۳۷ جدولانه ۱

لاابالی لجامگسیخته
روشن‌تر انور
مزد و پاداش ثواب
حرف یونانی مو
چرخ خودرو لاستیک
شهری در آمریکا دنور
خرس آسمانی دب
چه چیزی چی
بزرگواری شرافت
نقل داستان حکایت
شهر همدان رزن
اثر هرمان هسه پیترکامنسیند
نوعی درد کردن عضو تیرکشیدن
خیزاب‌ها امواج
پرهیزکاری تقا
کشور آفریقایی بوتسوانا
غیر معروف نکره
قیصر روسی تزار
حریر پرنیان
جغد بوم
هرج و مرج شیرتوشیر
نازکی رقت
مهربانی و دلسوزی رحمت
مجرای خون در بدن رگ
نگهبانی پاس
تنفر خانمانه ایش
وسط میان
اندیشه تفکر
دهان دره خمیازه
کلمه تأسف و حسرت واخ
اطلس کرپ
پر، انباشته کیپ
گیاه نبات
مهربانی ترحم
درون داخل
رشته کوه آمریکای شمالی راکی
درآمدن ورود
خود این همین
الفبای موسیقی نت
یاری دهنده ممد
شالوده بنیان
اثر پرویز قاضی سعید تابوتسرخ
بانگ کبوتر هدیل
یار مت پت
عنصر گازی سبک هلیم
حیله نارو
دارای شکوه فرهمند
بنا شده ساخته
نوعی موتور دیزل
شهری در انگلستان یورک
خوراک مسافران توشه
شخصیت هویت
از سازهای ضربی دف
سخن موزون شعر
قوه قهریه فورسماژور
پایتخت تیمور شرقی دیلی
نقش هنری رل
عصاره شیره
سلطان شاه
حرف نفی نه
پوست بزغاله قد
مهربان ریوف
عدد دو رقمی هشتاد
مشتعل شعلهور
پر کردنی هنگام استخدام فرم
نهی از رفتن مرو
تنگدستی فقر
قطعه نازک و دراز فلزی میله
جدا سوا
چراغ دریایی فار
جامه رزم رستم ببربیان
متخصص خبره
رود فارس کر
سرخرگ بزرگ ایورت
پرده توری شف
پسوند آلودگی اگین
راه و سیرت سنت
از به پا کردنی‌ها خون
اشاره کردن تلویح
پرهیز کردن اتقا
شهر خوزستان لالی
کلاه جنگی خود
قد بلند دیلاق
شهر کرمان بم
الاغ خر
مبحثی در ریاضیات لگاریتم
دفعه باره
دارو دوا
خواهان راغب
دوستی و محبت ولا
شهر مازندران نکا
ضروری است باید
شتر سار
بالایی برین
پیمانه کننده کیال
کشور اروپایی نروژ
برخی کاسه داغ تر از آن می‌شوند اش
تالار سالن
نیا جد
فعال اکتیو
شهر خوزستان اغاجاری
اثر بالزاک زنبقدره
گرمی حر
رستن نشا


جواب مرحله ۴۳۸ جدولانه ۱

اثری از محمد بهارلو شهرزادقصهبگو
شهر فرانسه مارسی
نو تازه
حرف نفی نه
صفحه اینترنتی وب
آسمان سما
نای حنجره
چربی په
امرود مل
پایان دوران تولید مثل یایسگی
نان جو جوین
اثر استاندال خاطراتیکسیاح
تنبان پاجامه
برگه صورت پدران و مادران نسبنامه
نجات یافتن رستن
عدد بلبل هزار
طناب ریسمان
سنگسار کردن رجم
میل به غذا داشتن اشتها
دراز طویل
روغن غلیظ گریس
یاوه‌گویی هرز
از پیامبران سلیمان
رازها اسرار
سخت‌تر اشد
پسوند شباهت سا
مادر عرب ام
از سوره‌ها یس
شامل‌تر اعم
پنداشته انگاشته
هواپیمای سریع جت
با پروژکتور می‌بینند اسلاید
بر عهده گرفتن تاوان تضمین
نیایش کردن یشتن
سروری ریاست
شهر خراسان جنوبی قاینات
عمومیت دادن تعمیم
سایه نش
عدد روستا ده
بهشت جنت
مساوی یر
دستگاه تولید آب گرم پکیج
استخوان سینه قص
شکست در بخشی از پوسته زمین گسل
الحاق انضمام
مصیبت‌زده سوگوار
بی‌خبر ناگاه
دست یافتن به آن آسان است دسترس
بویایی شم
شهر مرکزی نراق
نوبت سینمایی سانس
استوانه متحرک سیلندر پیستون
خویشاوند نسیب
کارکرد راندمان
دست عرب ید
نام ترکی اد
نمی‌تواند درست راه برود لنگ
کرانه‌ها سواحل
خودخواه گرانسر
سجده زیاد می‌کند سجاد
اسب ترکی ات
ناله و فغان ژح
ضمیر غایب او
سختی و سلابت شدت
بیمو تاس
نماد سختی سنگ
سیاهی شهر از دور سواد
طراحی مقدماتی اتود
موجود بسیار ریز ذرهبینی
تقدیر سرنوشت
واحدی در طول اینچ
دیگدان اجاق
کرم شب‌تاب شبافروز
ذبح کشتار
از ایالات آمریکا کلرادو
بسته شدن انسداد
رعشه لرزش
کالا را انبار می‌کند تا گران بفروشد محتکر
پایتخت مصر قاهره
بازی‌های ورزشی منظم لیگ
پس ماندن تاخر
وجود بود
عطا داد
زیر پا مانده له
جوانمردی حمیت
گفتار قال
دوست، یار رفیق
قطار ترن
خاک نرم غبار
جنگ حرب
ترمز چهارپا هش
کار بیهوده انجام می‌دهد غازچران
به راستی حقا
شادی‌آور فرحبخش
دختر گشتاسب همای
کوچک که
پاروی قایقرانان فه
قعر چیزی ته
درد کردن عضو انگار که سوزنی در آن فرو می‌کنند تیرکشیدن
سنگینی وقار
امپراتور روم سزار
درختی جنگلی توی
خنده با صدای بلند قهقهه


جواب مرحله ۴۳۹ جدولانه ۱

آن طوری که چنانکه
پشت دادن به چیزی تکیه
از سوره‌های قرآن زخرف
پنبه پاک نکرده وش
تازه و پرطراوت تر
زمیندار بزرگ فیودال
بیمارستان دارالشفا
یار مت پت
شهر آذربایجان شرقی اهر
تومور غده
صدا کردن اوازدادن
اثر مولیر طبیباجباری
بندگی‌ها عبادات
روشن کردن افروختن
مهار و عنان زمام
چندین شریک شرکا
شش ریه
طلایی زری
دریا زو
پرنده‌ای شکاری یوهه
جامه گشاد قدیمی عبا
آب بینی فین
پایتخت قبرس نیکوزیا
جنگجو رزماور
گلوله شیشه‌ای مخصوص بازی تیله
جستن گلوله هک
توده غله پاک شده راش
پدر و مادر والدین
دارای دو مفهوم متفاوت دوپهلو
نیتروژن ازت
مراد و مقصود کام
افراد نامی مشاهیر
کشتزار نی‌شکر نیستان
چرخ ساچمه‌ای بلبرینگ
سوغات کرمانشاه کاک
چهارپایه ژیمناستیک خرک
نیلوفر فل
یار پت مت
از وسایل پرواز بالون
شرابخوار بادهپیما
آبدار خوشاب
میدان جنگ اوردگاه
امرود مل
داغ و نشان وسم
پول خارجی ارز
ثروتمندی توانگری
وجود دارد هست
بیشتر بودن اکثریت
شهری در فرانسه رن
چه وقت کی
تمرین مشق
پایتخت سامورایی‌ها توکیو
شب گذشته دوش
وسیله الت
شگفت‌آور اعجوبه
گندم‌گون اسمر
گریز هرب
کشوری در آمریکای جنوبی اکوادور
نویسنده مویه های منتشر امینفقیری
سبب باعث
راه رفتن مشی
آلیاژ سخت آهن فولاد
فرزندزاده نواده
دست عرب ید
بنده زرخرید قن
شرم‌آور ننگین
اکسید سرب سرخ شنگرف
کشتی قطبی یخشکن
جعبه، صندوق مجری
نوعی دیسک فشرده دیویدی
سراینده شاهنامه فردوسی
کشور آفریقایی گابون
دست نخورده بکر
آیین خوب بهدین
شیره آبکی نباتات لنف
فوقانی زبرین
کارشناس خبره
وطن میهن
روییدن گیاه نبت
گلوفشرده خفه
پایتخت کرواسی زاگرب
مدار مجتمع ایسی
تیره رنگ مشکی
لقب اشرافی عثمانی پاشا
جلا یافته ابدیده
ابله گول
کالبد پیکر
توپ، غلتک رول
آهن صنعتی تیراهن
عدد فوتبالی نود
مجرای خون رگ
دشواری در کار گیر
درخت انگور مو
تصدیق ایتالیایی سی
سیر کوهی موسیر
درخشان روشن
خانه ییلاقی ویلا
نویسنده موییرا ژولینگرین


جواب مرحله ۴۴۰ جدولانه ۱

آبسوار حبابماور
آری بلی
ابزار درو داس
اثر برتراند راسل تکامل فلسفی من
اثر ساموئل بکت همه افتادگان
اثر گی دو موپاسان یکزندگی
از ایالات آمریکا ایداهو
از بیماری‌های مسری وبا
از روی ناچار اجبارا
از نزولات آسمانی برف
اصول عقیدتی لنین بلشویسم
امر تو را اطاعت می‌کنم لبیک
با هم جور شدن انسجام
بالش متکا
بخشش داد
بخشنده پردل
بلبل هزار
به طور خلاصه اجمالا
بهره‌مند برخوردار
پاک شدن طهر
پریشانی سراسیمگی
پنبه پاک نکرده وش
پیچ و تاب خم
پیوند دهنده دو دریا به هم تنگه
تمام و کامل تام
تمدنی باستانی اکد
توانایی یارا
ثروتمند شدن تمول
چه جور چگونه
چیره شدن غالبامدن
حاکم هندی راجه
خانواده اهل
خاک تریت
خرس عرب دب
خشکی یبس
خطاب بی‌ادبانه هی
خمیازه اسا الدیتمول
خون دم
دارای بسته بندی استوانه‌ای رول
دانه خوشبو هل
دگرگونی سیاسی انقلاب
دوک شبک
رشته صلیب زنار
زمان بی ابتدا ازل
زیانکار خاسر
سادگی لریزری
سبب خنکی بدن مبرد
سبزی سالادی کلم
سرها ریوس
سلاح کاشتنی مین
سنگینی و وقار هنگ
سکسکه هک هک
شام عشا
شهر مرکزی خمینمشاه
شهرت اوازه
شهری در ایالات متحده سنتلوییس
طاقچه رف
گرم تفتان
گشاد نیست تنگ
مأیوس دلسرد
ماهیانه مقرری
منفرد یگانه
نام ترکی اد
نشانه ایت
نهر بزرگ رود
نوعی طبل کوچک نقاره
نی در آن فراوان روییده نیزار
نیستی و مرگ هلاکت
هر کس بکند ته آن می‌ماند چاه
همدوش و همردیف بودن برابری
کفش چوبی سندل
کوبیدن دق
کوچک که
یخه گریبان


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.