جواب مراحل 401 تا 420 بازی جدولانه 1

دسته بندی:   موبایل » جدولانه 1  | 5,951 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 401 | مرحله 402 | مرحله 403 | مرحله 404 | مرحله 405 | مرحله 406 | مرحله 407 | مرحله 408 | مرحله 409 | مرحله 410 | مرحله 411 | مرحله 412 | مرحله 413 | مرحله 414 | مرحله 415 | مرحله 416 | مرحله 417 | مرحله 418 | مرحله 419 | مرحله 420 |

جواب مرحله ۴۰۱ جدولانه ۱

آموخته لقمان ادب
ابر غلیظ مه
اخمو ترشرو
از اجزای صورت لب
از گازهای آلی اتیلن
استراتژی راهبرد
اصل و پایه رکن
اغما بیهوشی
اقتصاددان اکونومیست
امر به ساییدن ساب
ایوان و مهتابی بالکن
باب روز مد
بالاپوش ردا
برگ‌ها اوراق
بند دست مچ
بنیان نهادن تاسیس
پاداش عمل سزا
پاک و منزه مبرا
پایکوبی درویشان سماع
پهلوان یل
پیامبری رسالت
تاکنون هنوز
تبهکاران اشرار
تله ماهی‌گیری تور
تندرستی صحت
جایگاه ویژه لژ
جنس مذکر نر
چاشنی سالاد سس
چاه جهنم ویل
چپ‌چشم لوچ
چلچراغ جار
چوپان شبان
چکامه‌سرا شاعر
حرف بیزاری اف
حسود رشکین
حقه بازی فریبکاری
خالص سره
خدای دروغین بت
خصومت دشمنی
داروی استنشاقی بخور
دربندان جنگی اسیران
درون دهان کب
دعای زیر لب ورد
دیرکرد تاخیر
راز سر
راندن مزاحم دک
رخساره رو
رنگ طبیعت سبز
روان روح
زشت انر
زشت و ترسناک بدهیبت
زیارت کنندگان زوار
ساکن قطب شمال اسکیمو
سخنور ادیب
سنگریزه شن
سهم و بهره رسد
سوگ و عزا ماتم
شادی نشاط
شاه میوه گلابی
شبیه و نظیر مانا
شهر رازی ری
شهر فارس لار
شومی نیامد
صدای خفته خرناس
صدای کوبیدن در تق
صنعت مطبوعاتی چاپ
ضد عفونی کننده گندزدا
طول عمر سن
ظرف گلی سفالین
عموی پیامبر ابوطالب
فارسی‌زبان تات
فراخی و پهناوری وسعت
فرستادن ارسال
قدم یکپا لی
گذشته‌های دور دیرباز
گفتگوی اینترنتی چت
گورستان زرتشتیان ناووس
لقب کشور کانادا سرزمین برگ چنار
لیاقت قابلیت
ماه زمستانی دی
محافظین ویژه گارد
مدعی شدن ادعا
مرکز ایتالیا رم
مشاور رایزن
مقام و مرتبه شان
مقطوع‌النسل ابتر
من و تو ما
منطقه ناحیه
میان‌تهی کاواک
میوه تابستانی شلیل
ناسپاسی قدر نشناسی
نام دیگر سیاره مشتری ژوپیتر
نامی پسرانه روزبه
نشان دهنده سرعت کیلومترشمار
نیمتنه مردانه کت
هدایت الکتریکی رسانش
همراه خراج باج
همراه کار کسب
همه‌پرسی رای گیری
هوش و حافظه ذهن
واضح و آشکار صریح
کاکل اسب فش
کم‌وزن سبک
کنایه از روراست‌نبودن ریگ به کفش داشتن


جواب مرحله ۴۰۲ جدولانه ۱

اثر آنتوان دو سنت اگزوپری هوانورد
اثر امیر عشیری یک گلوله برای تو
اثر رجب علی اعتمادی دخترشاه پریان
اثر ژولین گرین لویاتان
اداره امور را بر عهده دارد گرداننده
از ابزار پرواز بالون
از پیامبران داود
از سوره‌های قرآن غاشیه
از طرف خدا نازل شده وحی
استارت قدیم هندل
انسان بشر
بار دوم ثانیا
بالغ، رشید برومند
بانگ کردن هتف
بخار دهان ها
برهنه رت
به راستی الحق
بوی بد گند
بی‌نیاز صمد
پادشاه پیشدادی کیومرث
پارچه بز
پایتخت اتریش وین
پژمرده لس
پسوند سازنده قید از صفت انه
پشت دادن به چیزی تکیه
پیکر بدن
تحت سرپرستی نان خور
تخمین ورانداز
تخیلی نویس فرانسوی خالق دور دنیا در هشتاد روز ژولورن
تفاله ابریشم لاس
جنگی رزمی
جهنم دوزخ
جوی خون رگ
حرف پیروزی وی
حرف ششم یونانی زتا
خزانه دولت مغول دلی
خست نمودن در خرج گدابازی
خطابه ذکر
خواننده اوازه خوان
خودروی حمل مایعات تانکر
خون دم
خیط کاشتن گاف زدن
داخل تو
داد و ستد سودا
دانشمندان فقها
در هم پیچیدن لف
درمانده هاج
دهان عرب فم
دوستان رفقا
رئالیسم واقع گرایی
رایگان زب
رواج بازاری رونق
روده‌ها امعا
زمستان شتا
زنده حی
زنگ تفریح نظامی راحت باش
سایه ظل
سراچه سوییت
سلاح سرد دو دم قمه
سلطه و زیر نظر داشتن یوغ
سلیقه‌ای ذوقی
سنگ کوچک نتراشیده قلوه سنگ
سوراخ روزن
سیماب مرکور
شاهدانه بنگ
شهر بی‌دفاع سینما رم
شهر مازندران نکا
شهر مرکزی خنجین
شکستنی در ورزش رکورد
شیرینی رمضان بامیه
شیون و زاری ندبه
ضروری واجب
عید ویتنامی‌ها تت
فصاد رگزن
قسمت خارجی ساختمان نما
قلعه دژ
قلندر درویش
قوم ایرانی پارس
گرو رهن
گشوده باز
گلو فشرده خفه
گلی سفید و خوشبو رازقی
گوش دادن شنیدن
گیج و بی‌حواس منگ
ماده ظاهرا جامد ژل
متمایل به یک جهت یکوری
مدح شده ستوده
مزد، پاداش ثواب
مقابل روز شب
منبع چشمه
مکر و فریب کید
میل هوس
میوه باب گلو هلو
نق زرزر
نوعی حربه دسته‌دار دهره
نیلوفر فل
هرگز نه لن
واحد پول آلبانی لک
واژگون چپ
واژه آرزو کاش
وجود دارد هست
ویتامین انعقاد خون کا
کشتگان راه خدا شهدا
کشور آفریقایی نیجر
کلمه شگفتی وه
یک سوم ثلث


جواب مرحله ۴۰۳ جدولانه ۱

آروغ رغ
آشوب و غوغا شورش
آفت گندم سن
آفرینش خلقت
ابزار متوقف کردن ترمز
اثر حسین سناپور نیمه غایب
اثر صادق چوبک گل های گوشتی
اجناس دست دوم می‌فروشد سمسار
از این جهت زیرا
اسب سرخ مایل به سیاه کهر
استواری صلابت
اسفناج رومی بتهو
افسرده پکر
امیر قبیله بگ
انسان بودن ادمیت
باب در
برباریس زرشک
به دفعات مکرر
بی‌خبر غفلتا
پایین‌تر فروتر
پسران ابنا
پوست دباغی شده نرم جیر
تاخت اسب تگ
تازه نو
تازه‌کار ناشی
خرمابن نخیل
خوش‌خوان قرا
داماد ختن
در ارتش کار می‌کند ارتشی
در ذهن افکندن القا
دمای بالای بدن تب
دوری گزیدن پرهیزکردن
ذره بنیادین اتم
رخساره وجنات
ریسمان رشته
زمان مدت
سنگ قیمتی زبرجد
شرکت هواپیما ساز اروپایی ایرباس
شهر خراسان رضوی درگز
شهر لرستان ازنا
شهر کرمان رابر
شهر کنار دریا بندر
شهر کهگیلویه و بویراحمد چرام
شوینده غسال
شیشه و قرابه کپ
طلایی زری
ظرف سوراخ سوراخ ابکش
عرق کردن تعرق
لباس جامعه
لقب کنیه
مایل راغب
مرکز فرماندهی ستاد
منقار مرغان کلب
میله حلاجی وشنگ
میوه ساوه انار
ناپسند بد
نام ترکی اد
نقاش رسام
نهایت تلاش خود را کردن زورزدن
نوعی خط تزئینی قوسی شکل در قدیم طغرا
هوشمندی ذکا
هیجان و احساسات غیرقابل کنترل هیستری
وسیله حمل و نقر جسد لشکش
کشور آفریقایی لیبی
کشور غله کانادا


جواب مرحله ۴۰۴ جدولانه ۱

آزرده رنجیده
آش با
آشوب بلوا
آنالوگ نیست دیجیتال
آنچه بسوزانند سوخت
آنچه قبلا ذکر شده همان
ابزار برش چاقو
اثر پا رد
اثر دومای پسر خانم کاملیا
اثر ژولین گرین موییرا
اثر شهره وکیلی بی من نرو
اثر محمود دولت آبادی لایه های بیابانی
از استان‌ها فارس
از سوره‌های قرآن سبا
از ماه‌ها مرداد
اصل، ریشه بیخ
با اقبال بختیار
باب روز مد
باج‌گیر اخاذ
بالا بردن پرچم برافراشتن
بالیدگی نمو
بانگ غو
برپا شدن خاستن
برگرداندن چیزی پس اوردن
بلند مرتبه والا
بیزار گشتن زده شدن
بیماری واگیردار زکام
بیهوده مهمل
پایتخت بنگلادش داکا
پایتخت ویتنام هانوی
پست الکترونیکی ایمیل
پشت سر هم رمارم
پول چین یوان
پیامبر نقاش مانی
پیشه شغل
پیگیر سمج
تصدیق ایتالیایی سی
تلخک کاسنی
تیر پیکان‌دار یب
چهره سیما
حداد اهنگر
خارج کردن هوا از ریه بازدم
خدای مصری رع
خمیازه اسا
خورنده اکل
دانسته‌ها معلومات
درآمد دخل
درود گفتن سلام
دستبند یاره
دستگاه اتصال برق سویچ
دستگاه نساجی هف
دوره‌ای ادواری
روییدن نشا
ساز ضربی دف
سازمان هم معنی می‌دهد دمودستگاه
سپیدار پد
ستم ظلم
ستمگر جبار
ستون کشتی دکل
سیاح جهانگرد
سیر و سیاحت گشت
شخص بسیار چاق خیکی
شدنی ممکن
شعر چامه
شهر ایلام دهلران
شهر ریشه بن
شهری در عراق فلوجه
شکست دادن و پراکندن هزم
صبح زود پگاه
صدمه اک
صفت باد وزان
عدد فوتبالی اا
عضو رونده پا
عید ویتنامی‌ها تت
فقیر ندار
فیلمی با بازی شقایق فراهانی شب های تهران
قافیه‌ها قوافی
قسمت عقب چیزی موخر
گرفته شده ماخوذ
گروه اسبان خیل
گسیل روانه
گیاه خاردار یز
گیاه خاردار خوراکی کنگر
مادر مام
مادربزرگ جده
مانند همچو
ماه خارج اوت
مرض درد مفاصل روماتیسم
معطر بویا
میوه باب گلو هلو
نام اسم
نقاش رسام
نمازهای غیر واجب نوافل
نوعی مسکوک قدیمی مغولی اقچه
نیروی نظامی یک کشور ارتش
وطن میهن
کرم خورده کرمو
کندذهن خرفت
یار چکش میخ
یاری مدد


جواب مرحله ۴۰۵ جدولانه ۱

آب مروارید تم
آبگیر ژی
آزرده رنجیده
آشیانه مرغ عش
آکنده پر
اثر امیر عشیری رد پای یک زن
اثر پرویز قاضی سیعد دیگر بهار نیامد
از امراض مقاربتی سوزاک
از جنس روی رویین
اسباب دست دوم می‌فروشد سمسار
اعضای درونی بدن احشا
بدن تن
بدیع نو
برابر ساختن تسویه
بران تیز
برگ درخت ورق
بزرگ‌منشی نب
بس بودن کفایت
بستن و دوختن رتق
بصیر بینا
بوی خوش نکهت
بیماری همه‌گیر وبا
بیماری ویروسی خطرناک ایدز
بین رویه و آستر لایی
پخش و پلا ولو
پشت سر هم رمارم
تازه و پرطراوت تر
ترسیده بیمناک
تصویر بدون رنگ طرح
تمام کردن و از بین بردن قال چیزی را کندن
تمدنی باستانی لیدیا
تنها یکه
توری محافظ در مقابل حشرات پشهبند
تیر کوتاه زج
جریان هوا کوران
جستن پریدن
جنبش تکان
چای فرنگی تی
چه وقت کی
حرص از
حروف برگردان لتراست
خرس آسمانی دب
خرم خوش
خسته شدن واماندن
خشت مقاوم در برابر حرارت اجر نسوز
خطه، سرزمین ولایت
درختی جنگلی توی
درد و مرض یامان
درون حاشیه متن
دفترچه حساب دستک
دمنوش آن ضد عفونی کننده است اویشن
دور دهان نس
دوستدار مقام و درجه جاه طلب
دوستی کردن رفاقت
دیرینه قدیم
دیفتری خناق
راست قامت رشید
راهرو میان طبقات پلکان
رود ناشنوا کر
ستون کشتی دکل
سرشته شدن عجین
سرگشته هاج
سرو کوهی سندروس
سوی زی
شاعر بوستان سعدی
شاعر سوئیسی برنده نوبل کارل اشپیتلر
شالیکوب دنگ
شب‌ها لیالی
شتر تیزرو جمازه
شخص کس
شغل سفیر سفارت
شهر سمنان ارادان
شهر کرمان راور
شهری در آذربایجان شرقی بستان اباد
شهری در آذربایجان غربی پلدشت
صف رده
طرف، جانب سمت
ظرف حلبی بزرگ چلیک
عدد ماه سی
عناد لجاج
عنصر گازی شکل فلویور
فکر و عقیده ایده
گریبان یقه
گفتگوی خودمانی گپ
گودال لان
مادرشوهر خش
ماهی درون تفنگ تیر
محل ورود در
مرد رجل
مرض بی‌مویی کچلی
مسیحیت ترسایی
معروف زبان زد
ملاح ملوان
مکان جا
نام ترکی اد
نظر دید
نوعی روانداز پتو
همیشه جاوید ابد
کدو اج
کشور آفریقایی موریتانی
کشور فلاسفه یونان
کمانگیر باستانی ارش
کوشش سعی
یال اسب پش


جواب مرحله ۴۰۶ جدولانه ۱

آذوقه سفر توشه
ادعای باطل لاف
از اشکال هندسی هرم
از تیم‌های لیگ برتر سپاهان
از حروف روسی شا
از گازهای آلی اتان
از کلمات استفهام ایا
استان ابو علی سینا همدان
بازدید وارسی
بازی‌های سراسری لیگ
باشرم فا
بزرگواری‌ها مکارم
بگوی شاعران گو
به یکباره یهو
پارچه فروش بزاز
پشته بلند تپه
پیام همدردی تسلیت نامه
تاختن و تند رفتن تگ
تاقچه بالا رف
تحت نظارت کنترل
تصور انگار
تعیین شده مقرر
تقویم سالنما
تلالو نور پرتو
تناسب هماهنگی
توحید یکتاپرستی
تکیه دادن لم
تیتر سرنوشته
جای پا رد
چاشنی غذا سس
چسب برق لنت
حاضر اماده
حرف فاصله تا
حرف همراهی با
حرف یونانی سای
حس بویایی شم
حکمران فرمانروا
خالی تهی
خداوند کردگار
خط انگلیسی لاین
خوراک طیور دان
خیاط درزی
خیس تر
دامن بلند ماکسی
در بر گرفتن شمول
در مقابل ازا
درنده زیبا یوز
دریا یم
دورویی ریا
رخسار صورت
رطوبت ناچیز نم
روز گذشته دی
رونوشت کپی
زبانه آتش الاو
زهر شرنگ
زیباترین فصل بهار
سازماندهی ارگانیزاسیون
ساعتی قدیمی شنی
سقف فروریخته اوار
سند مدرک
سنگ آسیاب اس
شکل هندسی استوانه
شیرینی تولد کیک
صدای برخورد تق
ضربه شدید روحی شوک
علاقمند مشتاق
علامت نگارشی تشدید
علنی شده فاش
فرزند ابر باران
قهوه‌خانه فرنگی کافی شاپ
گدای سمج هادوری
گریزگاه مفر
گیاه مرداب نی
مأمور نظم و قانون پلیس
مأیوس ناامید
مادر فلزات اهن
ماست چکیده لور
ماه میلادی سپتامبر
ماه نو هلال
مجبور شده وادار
محلی در مکه منا
مخفف سیاه سیه
مخلصانه صادقانه
مددکار یاررس
مردم شجاع هرو
معبر میان کوه تونل
ملایم و لطیف نرم
موضوع خنده‌دار طنز
مکانی دیدنی در فارس ارامگاه سیبویه
میوه گرمسیری موز
ناپیدا گم
نشانی پستی ادرس
نقاش ارژنگ مانی
نگاه خیره زل
نوازنده عهد خسروپرویز نکیسا
نی توخالی نال
هراس ترس
هستم ام
همدستان شرکا
هنوز انگلیسی یت
هوشیاری زیرکی
وسیله‌ای در آشپزخانه ابکش
وفا کردن به عهد ایفا
کفش چوبی پاشنه بلند سندل
کیف انگلیسی بگ
یکی از دو جنس نر


جواب مرحله ۴۰۷ جدولانه ۱

آرنج وارن
آن جهانی اخروی
آهوی کوهی کل
اثر آلودگی لکه
اثر گوته تیوری رنگ ها
از القاب پیامبر اسلام امین
از ایالات آمریکا یوتا
از خزندگان لاکپشت
از سبزی‌ها شلغم
استعداد فهم و دریافت شم
باز آمدن قدوم
بانگ و فریاد صفیر
بر در کوبیدن دق الباب
برای همت کردن بالا می‌زنند استین
برهنه رت
بست خیاطی زیپ
بلند کردن اعلا
بی شرم و حیا پررو
پوست دباغی نشده اهاب
پیک قاصد
تنگ‌نظر ضیق
جای پاک مقدس
جای خلوت و آرام دنج
چهره وجنه
خمیده دوتا
خودبین غد
دارنده واجد
دل‌ها قلوب
دوره ده ساله دهه
دوست ودید
راضی کننده رضایت بخش
رسانیدن ابلاغ
روحانی مصری کاهن
زن چشم سیاه و زیبا شهلا
سروقامت بلندبالا
سه کیلو گرم من
شانه به سر هدهد
شب مقدس لیله القدر
شراب‌فروش خمار
شنا ابتنی
شهر آذربایجان غربی نقده
شهر کرمان انار
شهر کرمان فهرج
ضد حمله پاتک
ظاهرسازی تصنع
عدو دشمن
عظیم‌الجثه یغر
عوض کردنی راننده دنده
عید ویتنامی‌ها تت
فلز گرانبها طلا
قصد کردن صدد
قلب دل
گرفتگی زبان لکنت
گل ناشکفته غنچه
گواهان شهود
گورها قبور
مخالف هم بودن ضدیت
مرض مزمن و ارثی نقرس
منسوب به امام رضا رضوی
میوه نارس کال
نگاه خیره زل
نواق موسیقی چر
وجود هستی
کار قلب تپش
کتاب مقدس هندوان ودا
کج بیل باغبانی بنکن


جواب مرحله ۴۰۸ جدولانه ۱

آدم نخراشیده قلتشن
آهک کلس
ابزار برش کاتر
اثر جمال‌زاده زمین ارباب دهقان
اثر داستایفسکی نیه توچکا
اثری از برتراند راسل مقدمه ای برفلسفه ریاضی
از ادات تشبیه سا
از بت‌های جاهلیت هبل
از حروف یونانی امگا
از خدایان بابل قدیم نبو
از رودهای بین‌الهنرین فرات
از قبایل وحشی یاجوج
اقتصاددان اکونومیست
با لحن تند شدیداللحن
بانگ اواز
بدی اک
برانگیزنده ترحم رقتبار
برگزیدگان اخیار
بشقاب بزرگ مقعر دوری
بعضی اوقات گه
بلاگردان صدقه
به احوالپرسی بیمار رفتن عیادت
بی‌آبرویی ننگ
بیماری و ناخوشی نالانی
پاسخ گفتن استجابت
پاییز خریف
پایین زیر
پراکندگی تفرقه
پرخور رس
پس‌غذا دسر
پسر ابن
پشت سر هم رمارم
پهن کردن گستردن
پوشش کاور
پوشیده شده مستتر
پیامبران انبیا
تأخیر و درنگ در کاری دول
تابه نان پزوی ساج
تعمیر لباس رفو
تلافی کردن جبران
جامه کسا
جانب سوی
جانشین بدیل
جانی قاتل
جدا کننده حق از باطل فاروق
جغد بوم
چاخان کردن بلف زدن
چاه شاعران چه
چهره رو
چکیدن آب رش
حرف پیروزی وی
حمایت‌کننده جانبدار
خاک تراب
خرمافروش تمار
خوشایند دلکش
خوشحال شاد
دارای زمان محدود و معین موقت
دختر بنت
درنگ کردن مکث
دمای بالای بدن تب
دوباره مجدد
دورتر واتر
روش‌ها انحا
زمینی که در آن آب ایستاده و علف روییده لشاب
زنگار دل رین
ساخت ظروف رویین رویگری
ساز ضربی دف
سازی شبیه کمانچه گچک
سختی و گرفتاری بلا
سنگ آسیا اسه
سوغات ارمغان
سوگند خورنده قسام
شبانگاه مسا
شمیم بو
شکم‌بند طبی گن
شیرینی‌پزی قنادی
فالگیر رمال
فراوانی کثرت
فلز مایع جیوه
گوشه‌ای از موسیقی ایرانی بیات
لباس کوتاه نیمتنه
لشگر قشون
مخلوط و درهم قاتی
مردم شجاع هرو
مرگامرگی چهارپایان یوت
مشک خی
مهلک قتال
موشک راکت
نامبارک شوم
نقصان کاهش
نوعی زغال سنگ لینیت
هراس هول
هرگز نه لن
هواپیمای عجول جت
واحد پول افغانستان افغانی
واحد پول کرواسی کونا
کالا متاع
کشنده بی‌صدا سم
کشوری در قاره کهن کامبوج
کلیات، مبادی اصول
کمال و افزونی فضل
یگانگی احدیت


جواب مرحله ۴۰۹ جدولانه ۱

... محروم شد از لطف رب بیادب
آبکند لر
آسیب اک
آکنده پر
اثر پائولو کوئلیو بریدا
اثر جمال‌زاده قصه ما به سررسید
اثر چارلز دیکنز عبورممنوع
اجداد ابا
از جنس سفال سفالین
از سوره‌ها جن
از سوره‌های قرآن روم
از ماه‌ها تیر
از ورزش‌های گروهی راگبی
از کار افتاده لکنته
از یک پدر و مادر نیستند ناتنی
اسفناج رومی بتهو
اشک روان هطال
اندوهگین اسی
باارزش ذی قیمت
باب در
بت بغ
برانگیختن تهییج
برگردانیدن تحویل
بستن و دوختن رتق
بی بند و بار هرهری
بی رنج به دست آمده غنیمت
بی‌دین زندیق
بی‌هوشی کما
بیش از حد بیان زایدالوصف
بیماری خطرناک تنفسی سارس
پایان یافته سپری
پزشک دکتر
پزشکی طب
پستی‌ها رذایل
پیشکشی‌ها هدایا
تا آنجا که حتی
تحقیق و تفتیش وارسی
تصدیق انگلیسی یس
تقلب کردن جعل
تهیه عکس از جایی تصویربرداری
توانگر غنی
تیر پیکان‌دار یب
تیر نامرتب رتی
جانشین وضو تیمم
چاشنی غذا سس
چوب گردن اسب یوغ
حتمی قطعی
حرف انتخاب یا
حرف پیروزی وی
حرف نهم یونانی یتا
حرف نوروزی سین
حشره ناقل بیماری پشه
خطاب بی‌ادبانه هی
دانه خوشبو هل
دختری که تازه به خانه بخت رفته نوعروس
درخت زبان گنجشک ون
دسته و جمعیت گروه
دوباره خواندن مرور
دین داشتن تدین
روبرو شدن مواجهه
ریسمان اسارت کمند
زادگاه وطن
سخت‌تر اشد
سرخ‌رنگ شریان
سلطه حاکمیت
سود برنده بهرهور
سوگند قسم
سونوریته صدادهی
شاهدانه بنگ
شهر آذربایجان غربی ماکو
شهر خوزستان شوشتر
شهری در چین تیانجین
شهری در عراق رمادی
صبر و تحمل حوصله
عمده‌فروش بنکدار
عیب نقصان
غیر از جز
قاتل امام حسین شمر
قواعد موازین
قورباغه درختی وک
گربه عرب هر
گروه مردم ملا
گلخن تون
گیاهی خاردار یز
گیاهی طبی ساتل
ماده اصلی مواد منفجره نیتروگلیسیرین
محل پنهان شدن‌برای شکار کمینگاه
محل عبور مجری
محل ورود رود به دریا مصب
مخفی سری
ناپیدا گم
نالنده انان
نامبارکی نحوست
نشان انگ
نقش هنری رل
هر چینه دیوار گلی دای
واحد پول تایلند بات
واگیری سرایت
والیبال فوتبالی سپکتاکرا
کاتب دبیر
کافی بس
کتف و شانه خا
کشور اروپایی موناکو
کوزه بزرگ هب


جواب مرحله ۴۱۰ جدولانه ۱

آزمندی طمع
آهوی کوهی کل
ابتدا بدو
ابر نزدیک زمین مه
اثر برتراند راسل شاه راه خوشبختی
اثر پوشکین سواربرنجی
اثر جمال‌زاده راهاب نامه
از گزندگان ساس
از میان رفته منقرض
اسناد مدارک
امر از پاشیدن پاش
امرود مل
بانگ کبوتر هدیل
بدی شر
بذر گیاه دان
برادر حضرت موسی هارون
برجستگی زیر گلو لپ
به سوی الی
بهرام مریخ
بی بند و بار ولنگار
پارچه زردوزی شده لندره
پایتخت سوازیلند لوبامبا
پراکندگی شت
پزشک جراح
پسر ابن
پنبه پاک نکرده وش
پیش از موعد مقرر رسیده زودرس
پیمانه، اندازه مر
تفرقه پراکندگی
تمدنی باستانی اکد
تندیس پرستیدنی بت
جای گرم و بی آب و علف برهوت
جرب گری
جعبه، صندوقچه مجری
جلا دهنده پردازنده
چه وقت کی
خدا اله
داد و ستد سودا
دارایی‌ها املاک
در کار دیگران دخالت می‌کند فضول
دردها الام
درمانده هاج
درنوردیدن طی کردن
دریای عرب یم
دست مالیدن لمس
دوستی وداد
راز نهفته رمز
راه کج و غلط بیراهه
رو به پایین سراشیب
زمان حاضر حال
زیرکی دها
سرو کوهی ورس
سلاح انفجاری بمب
شادی و مسرت کیف
شایسته بجا
شماره نمره
شهر اصفهان فلاورجان
شهر گیلان املش
شهر کرمان فهرج
شهر کرمان منوجان
شهری در انگلستان نیوکاسل
صیام روزه
ضربان قلب نبض
عدد مقدس هفت
عریان رت
عضو مجلس سنا سناتور
عمل کردن کاری طبق برنامه اجرا
عید فصیح پاک
غذای آبکی اش
فرشته وحی جبرییل
فریاد نعره
گمان بردن توهم
گمراه ضال
گناه ذنب
گندم اگ
گوارا نوشین
لنگان لنگان راه رفتن لنگیدن
مارکی بر خودرو جیپ
ماه عرب شهر
ماه نو هلال
محبوب و معشوق ریکا
محکم و استوار متین
مردمان دارای ادب و فرهنگ ادبا
مستمری مقرری
معطر بویا
منزلت جاه
ناخالص ناسره
ناگزیر لاجرم
نامی برای خفاش شبکور
نیایش دعا
هرگز نه عرب لن
واحد مقاومت الکتریکی اهم
کارگران را به کار می‌گمارد کارفرما
کاغذ حاوی مشخصات بار بارنامه
کافی بس
کج مایل
کسی را بی‌دین خواندن تکفیر
کشتارگاه مسلخ
کک مک لکوپیس
کیسه پول بدره
یک چهارم ربع


جواب مرحله ۴۱۱ جدولانه ۱

آلوده و ناپاک چرکین
ابزار شکسته‌بندی اتل
اثر سبکتکین سالور گرشاسب
از مرکبات دارابی
الفبای موسیقی نت
ایالت طلایی آمریکا کالیفرنیا
باخبر کردن اگاهاندن
بچه بچه‌ها نینی
بحر زو
بهره هوشی ایکیو
بی‌خود الکی
پاروی قایقرانان فه
پایتخت فلزی ورشو
پایتخت هند دهلینو
پایکوب رقاص
پیامبر کنعانی یوسف
تاخت اسب تگ
ثابت فیکس
جوهر و زره وشینه
چراغ دریایی فانوس
حقه سوسه
حقی در سازمان ملل وتو
حکایت نغز لطیفه
خزنده آهسته لاکپشت
خشکی یبوست
خمیازه باسک
خیمه چادر
درون اندر
دریا یم
دور بازی والیبال گیم
دوستان رفقا
راغب و مشتاق شایق
رود فارس کر
روده‌ها امعا
زیاد وافر
زیبا و دلربا فتان
سالیانه سنوی
سوره زنان نسا
سوی، طرف زی
شهر خوزستان شوشتر
شهر مرکزی نراق
شهر همدان رزن
شوخ و شیرین رفتار شنگ
ضمیمه پیوست
علیل چلاق
فیلم داریوش مهرجویی گاو
قطره روی برگ گل شبنم
گریز هرب
گشوده وا
ماده بیهوشی اتر
محکم سفت
مرض مزمن و ارثی نقرس
مهر پادشاهان نگین
مواد غیر قابل تجزیه عنصر
نق زر زر
نوازنده رامشی
نوبت وهله
نوعی چاپ افست
نویسنده بینوایان ویکتورهوگو
هوای گرفته ابری
واحد پول هائیتی گورد
کاکل اسب فش
کرم خورده کرمو
کهنسالی پیری
کوزه بزرگ هب


جواب مرحله ۴۱۲ جدولانه ۱

آب ویرانگر سیل
اثر صادق چوبک سگمن
اثر علی محمد افغانی بوته زار
از ابزار موسیقی اکاردیون
از سازهای ضربی دایره زنگی
از سوره‌های قرآن جن
از غلات ارزن
از مراسمات بزرگداشت شخص مرحوم چهلم
از مصالح ساختمانی بتون
از کار بد ننگ ندارد بیعار
امیر قبیله بگ
انکار کردن ظی
با آن سالم فرود می‌آیید چترنجات
باخبر واقف
برجستگی لاستیک اج
برجسته و نمایان بزرگ
برخلاف میل رغم
بسیار زیاد فت
بم‌ترین آلت موسیقی کنترباس
به اندازه بودن کفایت کردن
به نحوی دردناک فجیعانه
پارچه سر روسری
پدر ترک اتا
پرخاش تشر
پسر ابن
پسر مازنی ریکا
پند دهنده واعظ
پند دهنده وعاظ
پیچیدن تخته پس از خشک شدن تاب برداشتن
تحت نظارت داشتن کنترل
تنگ چشمی بخل
توافق سازش
توانا قادر
تیز بران
چند ظرف ظروف
حرف تشکر ممنون
حرف دوازدهم یونانی موو
حزن غم
خرس عرب دب
خیاط درزی
دریوزه‌گری گد
دستگاه گیرنده رسیور
دسته کاغذ چاپ شده جزوه
دفعه باره
دنباله ادامه
دو طرف معامله را فریب دادن دودوزه بازی کردن
دور بازی راند
دوربین دارد عدسی
دوست دارنده محب
دولت‌ها دول
رطوبت نم
روز عرب یوم
روش‌ها سنن
زشتی زنندگی
زنگ جرس
زیر پا مانده له
سر کوه شخ
سردکن چیلر
سنگ قرآنی حجر
شبانگاه مسا
شبیه، نظیر دیس
شهر اصفهان برخوار
شهر اصفهان نایین
شهر فارس کوار
شهری در ایالات متحده دنور
شهری در ایتالیا پارما
شهری در ایتالیا جنوا
ضمان عهده
طلا زر
ظرف مرکب دوات
غارت یغما
فصل نوزایی بهار
فعالیت زیاد بی‌نتیجه سگدو
قورباغه بک
گشوده وا
گناهان جرایم
گندیده متعفن
لنگ و ناقص راه رفتن شلیدن
لیکن اما
محله شمال تهران ونک
معجزه ایت
مقابل نر ماده
مورد اتهام ظنین
میکروب باکتری
ناله زخ
نمایان شدن ظهور
نوازنده خسرو پرویز نکیسا
نوع انسان بشریت
همراه زر سیم
همراه گداز سوز
وحشت سیاسی ترور
وحشی دد
وقت زمان
کاما ویرگول
کجی ناراستی
کرگدن ریما
کشور و پایتختش لوک زامبورگ
کشوری آفریقایی سومالی
یار دلبر دیو
یخ بستن انجماد


جواب مرحله ۴۱۳ جدولانه ۱

آلونک کومه
آنچه قبلا ذکر شده همان
آیین رسم
اثر پرویز قاضی سیعد گلیدربندخارها
از سری فیلم‌های جیمز باند کازینورویال
از عناصر ید
اندک و بسیار کمابیش
اندک، خلاصه شمه
بالاترین نقطه ارش
بخشش داد
بدن تن
بر حسب تداول معمولا
برتری رجحان
برگه منتشر شدنی نشریه
برنج شوشتری کات
بگو در قرآن قل
به خاک سپرده شده مدفون
بیماری پوستی گر
پایتخت روسیه مسکو
پایتخت هند دهلی نو
پراکندگی شت
پرتاب کردن رمی
پرده‌پوشی کتمان
پشم شتر وبر
پوشش کاور
پیش قراول جلودار
پیش‌تر، جلوتر فراتر
پیشوای دین زرتشتی هیربد
تا سحر نمی‌خوابد شب زنده دار
تدارک تامین
تندرو راهوار
تهیه تصویر از چیزی تصویرگری
تیشه بزرگ تش
جامه رزم زره
جلدی پوستی
جمعا رویهم
جنگنده حارب
چسبنده دج
چهره دیدار
چهره رخ
حاوی شامل
حد و مرز تعیین کردن تحدید
حریص ازور
خالی تهی
خجل شرمنده
خسیس گرانجان
خلاص شده رها
خوراک زمین کود
دارای رابطه با موضوع ذیربط
داستان بلند رمان
داغ و نشان وسم
دریای عرب یم
دست مالیدن مس
دشوار صعب
دوران کودکی طفولیت
دوست ناجور ناباب
دوست و دمساز الیف
رودخانه نهر
سازنده زره زراد
سایل گدا
سایه نش
سلطان شاه
سنبل کوهی فو
شایسته برجا
شماره عدد
شمیم بو
شهر خراسان شمالی گرمه جاجرم
شهر مرکزی سنجان
صریح رک
صوت ترساندن پخ
طرز سخن گفتن لهجه
عدد اول یک
علت سبب
علم حکومت کردن سیاست
عمل خاراندن خارش
عود ند
غضب خشم
فالگیری رمالی
فشار برای جابجا کردن هل
فنی در والیبال جاخالی انداختن
قابلیت‌های فردی ورزشکار تکنیک
قصد کردن همت
گریه با سوز و گداز زار
گستاخ جری
مار بزرگ بوا
مانند شبیه
ماه شب چهارده بدر
مباشر وکیل
مجرای خون رگ
محل استقرار نیروی نظامی پایگاه
معاون استاد دانشگاه دانشیار
معین کردن تعیین
ناپسند بد
ناشنوا کر
نامادری زنبابا
نزد عرب لدی
نگاه خیره زل
نگهبان آتش مقدس اتربان
هر یک از مناسک حج شعایر
همان شاهزاده است شازده
کشور آسیایی هند
کلمه افسوس اه
کمیابی ندرت
کوزه بزرگ هب


جواب مرحله ۴۱۴ جدولانه ۱

آب روستایی او
آراستن و نیکو کردن زین
آسیاب به آن است نوبت
آشیانه مرغ عش
آفتاب خور
آقای اسپانیایی دن
اثر اسماعیل فصیح دلکور
اثر عبدالحسین زرین کوب نامورنامه
اثر فتح‌الله بی‌نیاز ستیزه جوی دلتنگ
اجاق مخفی فر
از بت‌های جاهلیت ود
از سبزیجات شاه تره
از شهرهای استان مرکزی شهباز
از گازها ازن
از مشتقات نفت قیر
اشاره به دور ان
اصل چیزی قوام
امر از رفتن رو
انجام دادن فعل
اندازه، مناسب فیت
اهل هند هندو
باز داشتن منع
بازداشت کردن توقیف
به دنیا آوردن زا
به طرف فا
بی‌همسر مجرد
بیان کردن سخن نقل
پاکیزه طاهر
پایتخت اتریش وین
پایتخت تایلند بانکوک
پرستار کودک لله
پرشگاه سکو
پرفسور حیوانات بز
پرهیزکاری تقا
پسوند راننده ران
پنداشتن گمان کردن
تازه متولد شده نوزاد
تندر رعد
توده‌ها جماهیر
تولید نسل تناسل
تیر بزرگ دیرک
تیر کوتاه زج
تیرگی چشم تم
جزیره انگلیس شتلند
جزیره ژاپن یزو
جن زده جنی
جنگ رزم
جو شعیر
جوانمرد، فتی عیار
جوانمردی مروت
چاقوی آشپزخانه کارد
چاهی در جهنم ویل
چشایی ذوق
حشره کش قدیمی ددت
حلال رنگ تینر
خستگی تعب
خودروی خودمانی ماشین
خیزاب‌ها امواج
دختر زن از شوهر سابق ربیبه
درخت جوان نهال
دروازه‌بان گلر
درونی تویی
دگرگون شدن اوضاع ورقبرگشتن
ده ریال تومان
ده هزار متر مربع هکتار
دهن دکوپوز
راکت‌انداز چندتایی کاتیوشا
رستنی نهانزا خزه
روییدن نشو
زد و خورد دعوا
زشت رکیک
زمام و افسار مهار
سرمایه کاپیتال
سلاح کاشتنی مین
شاه کوتاه شه
شاهزاده فرنگی پرنس
شهرها بلاد
شهری در ترکیه ادانا
شکننده، از بین برنده ناقض
صاف و پاک ناب
صافی کردن پالاییدن
طعنه‌زن پیاز سیر
عشوه‌گر لوند
عضو پرزور بازو
فلزشناسی متالوژی
فکرش با جامعه فرق می‌کند دگراندیش
قابل احتراق سوختنی
قرارگاه مقر
گرد و خاک انباشته خاکوخل
ماه سرد دی
محل دریافت عوارض عوارضی
محل زنان حرم حرم سرا
مسکن قوی مرفین
مشتری ژوپیتر
مفصل پا زانو
میخ چوبی وتد
نقش هنرپیشه رل
نوگرا مدرنیست
وحشی دد
وسیله ریختن مایعات درون ظروف درتنگ قیف
کلاه تمام لبه شاپو
یکدندگی لج


جواب مرحله ۴۱۵ جدولانه ۱

آب نیم گرم ولرم
آبادی کوچک واحه
آرایشگاه زنانه سالن زیبایی
آسیاب آشپزخانه هاون
اثر چربی لک
از اقیانوس‌ها شمالگان
از بانک‌های ایرانی ملی
از درختان افرا
اما لیکن
بسیار بی‌رحم جلاد
بندر پرتغال فارو
بی‌حس لس
پادشاه هخامنشی کورش
پارسنگ ترازو ورام
تصدیق روسی دا
تکه گل خشک شده کلوخ
حرف پیروزی وی
حرف فاصله تا
حشره کش قدیمی امشی
خرده هر چیز ریزه
خوشحال شاد
خوی خوش ادب
داستانی از آل احمد جاپا
دشت هموار فلات
دشنه خنجر
رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزای
رئیس مدرسه مدیر
رنگ صلح سفید
رود اروپایی رن
زنده حی
زنده به آب ابزی
زیور اذین
سبز تیره یشمی
ستاره اختر
سجده کننده ساجد
سفینه فضایی شاتل
سینمای سوخته رکس
شیرزن کربلا زینب
طباخ اشپز
طلای قالبی شمش
عدد اول یک
عشق پرنده پرواز
عنوان اشرافی بریتانیا لرد
عکاس مشهور ارمنی یوسف کارش
غیر و بیگانه دگر
فرزند پسر ذکور
فرشته حوری
فرهنگستان اکادمی
فهرست لیست
قلب قرآن یس
گروگذاری رهن
گندمگون اسمر
لوس ننر
لکنت زبان تاتا
ماه پاییزی مهر
متحد شدن دست به یکی
محله‌ای در غرب تهران پونک
مرکز لهستان ورشو
مستقل جداگانه
ناسازگار مخالف
نامی زنانه زهرا
نبرد جنگ
نشانه جمع ها
نعمت‌ها برکات
نماهنگ کلیپ
کم شدن کاهش


جواب مرحله ۴۱۶ جدولانه ۱

آرزومندی غرض
آسیب و بلا افت
آشکار هویدا
آفتاب هور
آقای اسپانیایی دن
اثر اسماعیل فصیح دردسیاوش
اثر برتولت برشت دایره گچی قفقازی
اثر بزرگ علوی میرزا
اثر صادق چوبک سگمن
از آحاد زمان ثانیه
از ایالات آمریکا یوتا
از روی خطا سهوا
از سازها رباب
از سازهای ضربی دف
اشتباهی عوضی
اضافه زاید
انار یونانی رانا
انسان بنیادم
باجه بلیط گیشه
باد سرد زم
بار دفعه
باهوش زیرک
بچه، کودک طفل
برادر مادر دایی
بصیرت بینش
به سود عموم مردم است عام المنفعه
بی‌آبرو شدن لکه دارشدن
بی‌حس لس
بی‌خبر ناگه
بیهوده گردش کردن پرسهزدن
پایتخت اردن امان
پایتخت تبت لهاسا
پرآب ابدار
پرآب‌ترین رود دنیا امازون
پرداخت پارچه اهار
پرنده زیبا قو
پوششی برای بام ایرانیت
پیشی گرفتن سبقت
ترس و بیم نهیب
تصدیق انگلیسی یس
تلخی مرارت
تیری که با کمان اندازند ناوک
جامه گشاد و بلند جبه
جگر سرخ شده البا
جنون دیوانگی
چرمگر دباغ
چرک و زرداب زخم هو
چله کمان زه
چک را به پول تبدیل کردن نقدکردن
حرف دهن کجی یی
حرف سیزدهم یونانی نوو
حرف نوروزی سین
حرکت کردن باد وزش
حیوان نجیب اسب
خو عادت
خواربارفروش بقال
دارای فایده زیاد پربار
درمانده هاج
زندان سجن
زهرآگین سمی
ساکن صومعه دیار
سبز مایل به زرد زیتونی
سبزی خوشبو نعناع
سخت شدید
سرو کوهی ارسا
سریع زود
شفا بهبودی
شهر اردبیل نمین
شهر خراسان رضوی درگز
شهر روی آب ونیز
شهر نور دهنده نیر
شیشه ابگینه
فراوانی و وفور بسامد
فروتر مادون
قلابی بدلی
گندم اگ
گونه نوع
مادر زن خش
مادربزرگ ننه
ماه شب چهارده بدر
مجموعه ست
مشورت صوابدید
مکر و نیرنگ شیله وپیله
ناپاک نجس
ناپسند بد
نام نهاده شده موسوم
نشانه‌ها علایم
نظر دید
نقص‌ها عیوب
نگاه خیره زل
نیایش دعا
همسر مرد زن
همگی یکسر
و آن زمان وانگاه
واجب، ضروری لازم
ورزش جسم و روح یوگا
کاهگل ویم
کشور آفریقایی گینه بیسایو
کله پاچه می‌پزد کلهپز
کوبیدن دق


جواب مرحله ۴۱۷ جدولانه ۱

آب ترکی سو
آسیب اک
آشوب هرج
آقا سید
اثر جان میلتون بهشت گمشده
اثر ژان پل سارتر خانواده خوشبخت
اثر غلامحسین ساعدی دندیل
اثر فهیمه رحیمی اریانا
از استان‌ها کرمان
از شهرهای استان قم قنوات
اسم نام
اندیشه، فکر ایده
اولین پادشاه شاهنامه فریدون
باران تند و شدید رگبار
بالن وال
برآیندها نتایج
برخی به بخت خود می‌زنند لگد
بیرون خارج
بیمارستان کوچک درمانگاه
پارگی در سطح چیزی زدگی
پدر اب
پدر ابو
پدر پدر جد
پرنده وفادار قو
پهلوان یل
پیر و ناتوان پاتال
پیش از موعد مقرر رسیده زودرس
تاجریزی لما
تاخت و تاز یورش
تاراج یغما
تاریخ نویس مورخ
تربت خاک
تضمین گارانتی
تفاله تخ
تیکه دادن لم دادن
جانماز سجاده
جداگانه سوا
جدول نمرات بارم
جوانی شباب
چله کمان زه
حرف پیروزی وی
حرف درد اخ
حقوق، مستمری واجبی
خوشبخت‌تر اسعد
خونابه سرم
دانه خوشبو هل
درد رنج
درشتی و تندی از روی خشم پرخاش
دور دهان نس
دوستی و محبت ود
دیوار بلند و محکم ترا
دیوانگان مجانین
راندن مزاحم دک
روباه فرنگی فاکس
روز فرخنده و مبارک عید
روزی دیگران را قطع می‌کند نانبر
رونق پیدا کردن کار و بار سکه شدن
زبانی شفاهی
زمان خواب شب
زیبای دریایی پری
سفید ترکی اق
سنگ عصاری غن
سیاهی تاریکی
شباهت همانندی
شلوار جین لی
شهر لرستان کوهدشت
شهر همدان نهاوند
شوخ و بذله‌گو لیم
صبح زود پگاه
صحرا دشت
طلایی زری
طلوع کردن آفتاب سرزدن
ظرف مرکب امه
عالم فرشتگان ملکوت
عدد اول یک
عدد روستا ده
عدد فوتبالی نود
فدراسیون قایقرانی فیسا
قورباغه درختی وک
گاوآهن خیش
گل انار نارخو
لباس جنگی خفتان
لبالب مملو
مؤسسه مالی بانک
ماده‌ای از الیاف شیشه فایبرگلاس
ماه قمری رجب
ماهی خارجی فیش
مرجان بسد
موی بلند گیسو
میان‌تهی جف
میخ چوبی وتد
میزان ترازو
ناپاکی الودگی
نشان انگ
نظرات عقاید
نهر بزرگ رود
نویسنده منشی
نویسنده جنسیت گمشده فرخنده اقایی
نویسنده‌فرانسوی صحرای عشق فرانسوا موریاک
ویتامین جدولی کا
کاغذ نامرغوب وب
کسان افراد
کشور اروپایی رومانی
کهن قدیمی


جواب مرحله ۴۱۸ جدولانه ۱

آب بینی فین
آب‌کند لر
آغاز فصل زیبا نوبهار
ابزار آراستن زیور
ابله و احمق بل
اثر هوشنگ گلشیری جن نامه
ادراک حس
از اعیاد اسلامی قربان
از بت‌های جاهلیت لات
از سوره‌های قرآن تکویر
از سوره‌های قرآن روم
اسب سفید رنگ هدنگ
امانی آن معروف است لیمو
باده می
بالایی و فوقانی رویی
بخش مراقبت های ویژه ایسییو
بخشش وهب
بز کوهی شکا
بسیاری بسی
بلندتر، بالاتر علیا
به خاطر آوردن یادکردن
بویایی شم
بی‌هوشی کما
بیرون کشیدن تیغ از غلاف اختن
پارچه میان دو پاچه شلوار خشتک
پاک و آب کشیده شده شسته
پایتخت پرو لیما
پژمرده لس
پشت سر هم یکریز
پنهان غیب
پیدا کردن یافتن
پیشنماز امام
تاجریزی لما
ترن زیر زمینی مترو
ترک وطن هجرت
تقلب کردن جعل
تیر پیکان‌دار یب
جستنی در معدن رگه
جگر سرخ شده البا
چاقوساز سکاک
چای قند پهلو دیشلمه
چرک زخم هو
چهره شطرنجی رخ
حساب کننده حسیب
خارج شدن بیرون امدن
خرده ریز خرت و پرت
خط نابینایان بریل
خطوط موازی نزدیک به هم در نقاشی هاشور
خوراک سه گوش سنبوسه
خوراکی از گوشت و سیب زمینی کتلت
خوک وحشی ساد
درد الم
درون دهان نج
دلالی و واسطه‌گری سمساری
دماسنج ترمومتر
دومین مهره گردن اسه
راندن سوق
رویدادها وقایع
زیرمیزی رشوه
سمبل ممانعت سد
سمیع شنوا
سنگ چاقو تیز کنی سان
شب‌های قرآنی لیالی
شجاع نیو
شهر خراسان رضوی قوچان
شهر خراسان رضوی نیشابور
شهر خوزستان شوشتر
شهر کرمانشاه گیلانغرب
شهر کرمانشاه هرسین
شکم‌بند طبی گن
شیشه آزمایشگاهی ارلن
شیمی نفت پتروشیمی
عمود آهنین گرز
عموی حضرت ابراهیم ازر
عنوانی در ارتش تیمسار
عنکبوت تارتن
غلاف عینک قاب
فن‌ها فنون
قلاب کمربند سگک
گل سیاه ته مرداب لجن
لایق سزا
مانند چو
مستأجر کرایه نشین
معدن کان
مقابل روز شب
مقیاس انجام کار کارکرد
موی گوسفند پشم
نا رمق
نام ترکی اد
نشانه بیماری تب
نمل مور
نه دیگری لاغیر
نویسنده کاتب
نویسنده مستأجر عمارت وایلدفل ان برونته
هوش و حافظه ذهن
واحد پول دو کره وون
واحدی در طول میکرون
ویتامین جدولی کا
کردار عمل
کشورها ممالک
کنایه از دنیا و بی وفایی آن عروس هزار داماد
کندر رومی رماس


جواب مرحله ۴۱۹ جدولانه ۱

آب‌سوار حباب
اطلاع خبر
افسونگر فریبا
اندیشه‌ها افکار
بازی کردن لهو
باقی مانده تتمه
برجستگی زیر گونه لپ
برهان‌ها ادله
بزرگوارتر امجد
بوسه ماچ
بی آلایش ساده
پارسا راهب
پارسا زاهد
پرحرفی کردن چک و چانه زدن
پیروان امت
تراکتور کوچک تیلر
جایی که سایه باشد نسار
جرب گری
جوش ظروف مسی و برنجی لحیم
چهره لچ
چون دوست دشمن است ... کجا بریم شکایت
حرف نفی نه
خدای هندوان برهما
خدمتکار مرد نوکر
خردتر کهتر
خطر کردن ریسک
خویشی قربت
دارای دلیل مدلل
درجه رتبه
دریغ خوردن تاسف
دل آزار کهنه نو
دیرینه کهن
رشته‌کوه طولانی اند
رنج و محنت لگ
رود طولانی فرانسه راین
ساختمان‌ها ابنیه
سرو کوهی اورس
شماره و عدد نمره
شهر گیلان املش
شهر گیلان فومن
عزیز عرب ام
غلاف شمشیر چخ
فرماندهان امرا
فوری جا به جا
قدیمی‌ترین بخش اوستا گات
قرض وام
گروه کوچک گروهک
گوشواره اویزه
مایه روشنی اب
مبحثی در ریاضیات ماتریس
مجله مدل لباس بوردا
محله شمال تهران ونک
مرکز مرکزی اراک
مشک خی
معطر عنبری
موازی سطح زمین افقی
موجود نامرئی جن
موحد یکتاپرست
میوه رب گوجه فرنگی
نو ینگی
نوزادی که سر راه گذارند تا کسی او را ببرد سرراهی
هم‌ریش باجناق
هنگامی وقتی
کرم شب تاب اتشک
کشور آفریقایی بنین


جواب مرحله ۴۲۰ جدولانه ۱

آبکی شل
آحاد یکان
آشیانه جانوران کنام
ابزار در و پنجره یراق
اثر ادموند ویلسن ایناتاق
اثر ادوارد براون یک سال در میان ایرانیان
از اساتید خوشنویسی ایران سید حسین میرخانی
از پوسته‌های زمین اقیانوسی
از عفونت‌های چشم گلمژه
از کشورهای عضو اتحادیه اروپا لیتوانی
اعتقاد یقین
الیاف گیاهی کنف
بجا آوردن عهد وفا
بذله‌گو شوخ
بعضی اوقات گاها
بله اسپانیولی سی
بینی دماغ
پرنده سخنگو مینا
پرنده قطب جنوب پنگوین
پس‌غذا دسر
پسر فریدون ایرج
پهلوان ایرانی توس
پول کویت دینار
پیام الهی وحی
پیامدها عواقب
پیدا کننده یابنده
پیش‌شماره کد
تحمل طاقت
تصدیق عامیانه اها
تنگه استراتژیک مصر کانالسویز
جانور موزی موش
جدید ترکی ینی
جزیره انگلیس اویست
جستجو و تفحس کنکاش
چرم بز تیماج
چروک لباس کیس
چه بسیار بسا
حدس گمان
حرف راست و درست حق
حرف روسی دا
حکم شرعی فتوی
حیوان نجیب اسب
خار سر دیوا یز
خاندان ال
خط انگلیسی لاین
درجه حرارت دما
دستگاه‌های مکانیکی ماشین الات
دعای بد نفرین
دعوت به سکوت هیس
دیوار قلعه بارو
رژه جنگی سان
رسوا بدنام
رفیق مشهدی یره
روزنامه انگلیسی گاردین
ریشه بن
زبان اول هر کس مادری
ستاره تارا
سرکشی و شورش طغیان
سطح و مرتبه طبقه
سنگ سبز یشم
سواره راکب
سوگ و عزا ماتم
سکونت کردن اقامت
شمشیر برنده حسام
شهر آمریکا سیاتل
صحنه نمایش سن
عبور منظم سربازان رژه
عظیم ستبر
فرماندهان امرا
فرمانروا حکمران
فلز سرخ مس
قبض رسید فیش
قمر زمین ماه
قهرمان ملی کوبا کاسترو
گردش و سیاحت گروهی تور
گودال عمیق خندق
مأنوس شدن اخت
مژده دهنده بشیر
منفک جدا
مکان و محل نقطه
مکان‌نما جی پی اس
نام قدیم اصفهان جی
نامی دخترانه مهگل
نقاشی روی شیشه ویترای
نقشه انگلیسی مپ
نمونه کوچک ماکت
نیزه کوچک مک
هدایت شدن اهتدا
همراه چنگال قاشق
واحد سنجش یکا
ورزش مشت زنی بوکس
ورم غده بناگوش اوریون
وزیر افراسیاب ویسه
وسیله پخت غذا اجاق
ویتامین جدولی ای
کفر شرک
کلام افسوس اخ
کمد اداری فایل
کوشش اهتمام
یگانه تک
یک چهارم ربع
یک سوم من کیلو


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.