پاسخ کامل مراحل 21 تا 40 بازی جدولانه 1

دسته بندی:   موبایل » جدولانه 1  | 46,106 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 21 | مرحله 22 | مرحله 23 | مرحله 24 | مرحله 25 | مرحله 26 | مرحله 27 | مرحله 28 | مرحله 29 | مرحله 30 | مرحله 31 | مرحله 32 | مرحله 33 | مرحله 34 | مرحله 35 | مرحله 36 | مرحله 37 | مرحله 38 | مرحله 39 | مرحله 40 |

جواب مرحله ۲۱ جدولانه ۱

اثر سعدی بوستان
اینجا نیست آنجا
پاسخ محکم تودهنی
حق ناحق وتو
دوست بی زبان کتاب
راندن مزاحم دک
سنگ انداختن رجم
شهربی قانون هرت
نیا جد
کدر مات
کشور مبارک یمن


جواب مرحله ۲۲ جدولانه ۱

پر مملو
پراکندن نشر
دام تله
سلاح پرتابی موشک
طیاره هواپیما
غول برفی یتی
فلزمادر آهن
مرغ انگلیسی هن
موسیقی جوانان رپ
نظرات آرا
وسیله نقلیه حمل بار کامیون


جواب مرحله ۲۳ جدولانه ۱

آدرس نشانی
پسوند آلودگی ین
تپه تل
خمیر ورنیامده فطیر
رنجور آزرده
رود اروپایی رن
ستاره دنباله دار هالی
شرح و تفسیر خبر گزارش
علامت جمع ان
محکم کردن شد
مرغابی بط
هزار کیلو تن


جواب مرحله ۲۴ جدولانه ۱

اعتبار وجهه
افسر تاج
پهناورترین کشور جهان روسیه
جوار همسایه
خاک صنعتی رس
سرزمین دیار
شکم لت
عدد ماه سی
غلاف شمشیر نیام
فراق جدایی
فوتبالیست پرتغالی رونالدو
من و تو ما
همان یک است یه


جواب مرحله ۲۵ جدولانه ۱

از ابزار بنایی شاغول
او وی
پسوند شباهت جغ
تابلویی از کلود مونه سنلازار
جوانمرد لوطی
غذاخوردن تناول
فیلمی از اسپیلبرگ لینکلن
قره قروت زج
نوعی جعبه کوچک قوطی
وی او
کفیل ، ضامن رهین


جواب مرحله ۲۶ جدولانه ۱

آزادی خواه لیبرال
آسان گرفتن تساهل
آنی زود
اختلال دستگاه گوارش رودل
به آن لم می دهند پشتی
جوانمرد راد
حامی مالی اسپانسر
درون تو
سو جهت
شدیدتر اشد
طلا زر
کمربند زمین استوا


جواب مرحله ۲۷ جدولانه ۱

از درندگان جنگل پلنگ
بازداشتن نهی
باغبان گل پیرا
بخشی از فیلم پلان
بخیه خیاطان کن
پول آسیایی ین
خاندان ایل
خبر رسواگر لو
رمق نا
رود فراعنه نیل
صدمه اک
عضو راهرو پا
محبوس زندانی
مرزبان کیا
همدم یار
کریدور راهرو


جواب مرحله ۲۸ جدولانه ۱

آرامگاه مزار
آزرم حیا
از بیماری ها سل
از مارهای خطرناک کفچه مار
اموال وقف شده اوقاف
جانداران و محیط زیستشان اکوسیستم
سلامتی می آورد سلام
صمغ ساقه گون کتیرا
عدد روستا ده
عدد هندسی پی
لغزنده لیز
مال دار ، ثروتمند دارا
مهارت فردی ورزشکار تکنیک
همراه نبات نقل


جواب مرحله ۲۹ جدولانه ۱

از غدد اصلی بدن هیپوفیز
پیشوا رهبر
تعبیر کننده خواب خواب گزار
حرف بیزاری اف
خودروساز آلمانی پورشه
در ارتش خدمت می کند سرباز
رام اهلی
راندن ، دفع کردن ذب
رتبه کارمندی اشل
ره آور اصفهان گز
شاخه ای از زبان ترکی آذری
علت سبب
لقب داریوش دارا
هرگردی نیست گردو


جواب مرحله ۳۰ جدولانه ۱

آواز دهنده هاتف
اثر آلودگی لکه
اثر نیکولای گوگل شنل
بی کار ، باطل علاف
چای فرنگی تی
خستگی تعب
رستی بی ریشه و برگ جلبک
رفیق نامناسب ناباب
سلامتی ، تندرستی عافیت
سودای ناله آه
فیلمی با بازی جانی دپ رنجر تنها
فیلمی جنایی با بازی مورگان فریمن هفت
ناحیه ای در جنوب شرقی آسیا بنگال
همراه بلبل گل
واحد سطح آر


جواب مرحله ۳۱ جدولانه ۱

بلبل هزاردستان
بلند ، شیوا رسا
جهنم دوزخ
حرف دهن کجی ی ی
زیاد شدن تکثر
شبیه مانند
طرف ور
علامت نشان
عکس العمل واکنش
قطعی برای کتاب وزیری
متحیر شدن یکه خوردن
مدح ، ستایش سنا
نوار باریک پایین دیوار قرنیز
هم اکنون اینک
یک خودمانی یه


جواب مرحله ۳۲ جدولانه ۱

ابزار احتیاطی یدک
از امراض چشمی آب سیاه
از چاشنی ها رب
از فرآورده های گوشتی سوسیس
از هنرها تیاتر
افسر تاج
بین لا
توان نیرو
خط کردن ریسک
سبزی نارنجی هویج
مهارت ، توانایی ید طولی
میل شدید شهوت
نفوذ کامپیوتری هک
هواپیما عجول جت
واحد شمارش نفت بشکه
کاروانسرا رباط


جواب مرحله ۳۳ جدولانه ۱

ارجمندی عز
از ادات استفهام چرا
اعتراف اغراق
پول خارجی ارز
تنگدستی فقر
دست آموز اهلی
سرگرمی سودمند جدول
عمق قعر
فیلمی از داوود نژاد هوو
قله ها قلل
گرفتن اموال مجرمان مصادره
گوهر بی نظیر دردانه
محصول آسیاب آرد
محکم و استوار قرص
مقیاس قدیمی طول پا
نیروی زندگی جان
وسیله برف روبی پارو


جواب مرحله ۳۴ جدولانه ۱

آبگیر ژی
اثر ویل دورانت تاریخ تمدن
باری که به منزل نمی رسد کج
بدسیرت خبیث
بی غیرت دیوث
پارسا و پاکدامن بتول
خواری ، فلاکت نکبت
ریش سفید قوم کدیوار
شبکه جهانی وب
صف ، رده رج
فیلمی از حمید نعمت الله بوتیک
گروه سواران خیل
گمان بردن ظن
منحرف پرت
منش خو
یار پت مت
یاقوت یاکند


جواب مرحله ۳۵ جدولانه ۱

انسان ها آدمیان
انصاف عدل
پارچه باریک بلند نوار
پرده در هتاک
پهلو جنب
پوست گندم سبوس
جلد کردن تجلید
جمع شعبه شعب
رمق نا
رونوشت کپی
ساز شاکی نی
سیال تنفسی هوا
محموله بار
مصیبت بلا
میان تهی پوک
نگهبان بپا
همسایه مازندران گلستان


جواب مرحله ۳۶ جدولانه ۱

آمیزش صورت و تصویر میکس
از عوامل بیماری زا باکتری
از وسایل آشپزخانه آبمیوه گیری
امر از گفتن گو
بی غیرت بی شرف
جاده قطار ریل
جان سالم بدر بردن قسر در رفتن
چست و چابک قبراق
دو رویی ریا
دیده شده رویت
راهزن رهگیر
رفوزه رد
صافی فیلتر
غزال ، آهو جیران


جواب مرحله ۳۷ جدولانه ۱

پشت سرهم ردیف
پوشش ستور جل
ترک دیار کوچ
جمع امین امنا
خم کاغذ تا
درویش قلندر
طعم مزه
فیلم سیاسی معروف زد
متعفن بدبو
مرد عرب رجل
مرغ می رود جا
نگار بت
نوعی رو انداز پتو
هواپیما سری جت
واحد شمارش مغازه باب
وارونه چپه
وسیله تنیس راکت
کرانه آسمان افق
کوچ مهاجرت
یک دنده لجوج


جواب مرحله ۳۸ جدولانه ۱

از غزوات پیامبر بدر
انتخاب گزینش
باب پدر
بخشنده باذل
جاده قطار ریل
چلیپا صلیب
چین و شکن یرا
خوب نیست بد
داستانی از داستایوفسکی دزد با شخصیت
زهر شرنگ
ساز مولانه نی
شاه روسی تزار
عامل وراثت ژن
فیلمی با بازی راسل کرو ذهن زیبا
لوله انتقال آب شلنگ
مرغ فرنگی هن
مرغ می رود جا
کمین نخیز


جواب مرحله ۳۹ جدولانه ۱

از درختان شمشاد
بی نظیر یکتا
پر لبریز
پیمان ناقلا ناتو
جلوه ، جلال نمود
خزنده گزنده مار
خودروساز ایتالیایی لامبروگینی
روادید ویزا
ستم بیداد
شاعر معاصر شاملو
فطرت سرشت
لنگه بار تا
مسلک کیش
من و تو ما
نخش هنرپیشه رل
وهم گمان
ویتامین جدولی کا


جواب مرحله ۴۰ جدولانه ۱

آستانه پیش آهنگ
از مقامات ارتشی سرتیپ
به دندان گرفتن گاز
به هر حال باری
پسوند آلودگی ین
جدید و نو تازه
چاشنی صبحانه مربا
چراغ سراج
خدای باستان را
دهان کجی ی ی
زهر خورده مسموم
ستاره تارا
گرده قارچ هاگ
گل سرخ ورد
گیافی از طائفه نعنا گزنه
مرکز کردستان سنندج
مفصل دست آرنج
نشانه آماج
نگاه کردن نگریستن
نیکوکار خیر
وضع حمل زایمان


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.