جواب مراحل 41 تا 60 بازی جدولانه 1

دسته بندی:   موبایل » جدولانه 1  | 92,342 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 41 | مرحله 42 | مرحله 43 | مرحله 44 | مرحله 45 | مرحله 46 | مرحله 47 | مرحله 48 | مرحله 49 | مرحله 51 | مرحله 52 | مرحله 53 | مرحله 54 | مرحله 55 | مرحله 56 | مرحله 57 | مرحله 58 | مرحله 59 | مرحله 60 |

جواب مرحله ۴۱ جدولانه ۱

بستن ، دوختن رتق
پافشاری سماجت
توبه اش مرگ است گرگ
تیرهای بزرگ چوبی الوار
جای بی خطر امن
خطاب مؤدبانه جناب
زور ، سنگینی فشار
سال خورده کهن سال
سالک رهرو
شرکت هواپیمایی اروپا ایرباس
صحیح نیست نادرست
عدد ورزشی دو
عشق فرنگی لاو
گردش در گلزار گل گشت
مجاز از شخص همه کاره آچار فرانسه
مجاز از کار احمقانه بچگانه
مکان جا
هنرمند آرتیست
یکدیگر را کشتن تقاتل


جواب مرحله ۴۲ جدولانه ۱

آتش گیر انبر
از ادات پرسش کجا
از شهرهای استان کردستان کامیاران
از مرکبات بالنگ
بازدید سپاه سان
بنا ساختمان
پاکیزه زکی
پژواک صدا اکو
پول خارجی ارز
تیر پیکان دار یب
دارای حق محق
راه و روش اسلوب
مثنوی اوحدی مراغه ای جام جم
مدیحه گو مداح
ملاطفت مدارا
هنگام شب شبانگاه
کشور افریقایی مراکش
کشور سیگار برگ کوبا
کلام پرسشی آیا
کیسه بزرگ توبره


جواب مرحله ۴۳ جدولانه ۱

آبگوشت سبزی بزباش
آلبوم داریوش خواجه نوری آرزوها
آماده مهیا
ابزارها لوازم
از حروف یونانی امگا
از شهرهای آذری اهر
اشاره و کنایه ایما
باهوش هوشمند
بچه های دوقلو همزاد
ترسانیدن ارهاب
رطوبت کم نم
روش و طریقه متد
شهد نوش
عید ویتنامی ها تت
غارت و چپاول تاراج
قرن صده
مرکز لرستان خرم آباد
معرکه هنگامه
نوشیدنی شیرین شربت
کوشش کننده مجاهد


جواب مرحله ۴۴ جدولانه ۱

اثر روسو امیل
اجداد آل
احمق ، گیج گاگول
ادیت ویرایش
از پوشاک تی شرت
از حشرات انگلی شپش
از عارضه های چشمی آستیگمات
از مراکز استان ها کرج
از مشتقات نفت قیر
ایراد اشکال
تیم آبی ها استقلال
زبان پاکستانی اردو
شکاف زمین شناسی گسل
شکستن کسر
صادق و بی ریا یک رنگ
صنم بت
مزه دهان جمع کن گس
مفلس ، بینوا آس و پاس
نامعلوم مجهول
نامی برای باغبان گل کار
کوفتن دق
یاره النگو


جواب مرحله ۴۵ جدولانه ۱

ابزار فالگیری رمل
اثر قلم خط
الفت انس
بخشنده کریم
برگه کاغذ ورق
بندگی توق
تنها و تک یکه
چهره شطرنجی رخ
حرف فاصله رسان تا
دامنه کوه دعن
دستگاه مولد برق دینام
دشوار صعد
دوا دارو
رایگان مفت
ردیاب رادار
روشنی چشم قره
سوختن سوز
شامل شدن عم
شتر قوی باکش لوک
شماره نخستین یک
صدای درهم همهمه
علم پزشکی طب
فراخ و گشاده پهن
مدت حیات عمر
مراقب بپا
مصونیت صیانت
ناشنوا کر
وصله ناپیدا رفو
ول کردن ترک
کاشتن زرع
یار و صاحب قرین


جواب مرحله ۴۶ جدولانه ۱

اثر همین گوی پیرمرد و دریا
اجداد آل
از این پس منبعد
اسب چاپار یام
بازیگر زن هالیوود شارون استون
برآن خنده می نشیند لب
بی بند و بار ول
پشته تل
پیروان ارسطویی مشایین
تازه داماد نوشاد
چاه جهنم ویل
حیوان باربر خر
خداوند رب
خوب و خوش وش
رود فرانسه رن
سخنان بیمارگونه یان
شما فرانسوی وو
شهر بلد
شکم و داخل جوف
صورت ظاهری نما
غیر عرب عجم
فراوانی بسامد
گمراه کننده اماره
ناپیدا گم
نهفته نهان


جواب مرحله ۴۷ جدولانه ۱

از فرشتگان قبر نکیر
اقامت کردن سکونت
الطاف الهی نعمات
بازی کودکانه قدیمی اتل متل توتوله
بازیچه دخترانه عروسک
بالاتر ، بهتر رودست
برج فرانسه نل
بین ، میان لا
پژواک صدا اکو
پیشوای دینی یهود خاخام
تا خم
جنس کف خیابان آسفالت
چاق انگلیسی فت
حرف های بی سر و ته آسمان و ریسمان
خیال کننده متخیل
راه کوتاه ره
رها ول
مال بعضی ها کوتاه است دیوار
ماه فرنگی آوریل
مدرک کارشناسی لیسانس
منظم و مرتب جور
نوعی پوشاک بی آستین شنل
نوعی زردآلو قیسی
همه دارند اسم


جواب مرحله ۴۸ جدولانه ۱

آشفتگی هرج
آن سوی ورا
از ماههای فرنگی اوت
اقبال و طالع بخت
بچه گوسفند بره
برادر پدر عم
برملا فاش
پرستار کودک ل ل ه
تاخت و تازها حملات
حکم قضا
خلوت کردن قرق
خم کاغذ تا
درد و رنج الم
روکش دندان مینا
زشتی قبح
زمان ناچیز آن
شکوه و بزرگی هیبت
عهد و پیمان شرط
قریحه شعری طبع
گرمسیر قشلاق
گریز فرار
محل و مکان جا
مرد عرب رجل
مساوی برابر
معبود دورغین بت
هجی کردن حروف هجا
همانندی تشابه
واحد پتانسیل ولت
کیهان فضا
یادداشت نت
یار سوزن نخ


جواب مرحله ۴۹ جدولانه ۱

آب شدن ذوب
آسان سهل
آماده رفتن شدن شال و کلاه کردن
از جنس فلز فلزی
از صیفی جات پرطرفدار هندوانه
بخشش کرم
به دنبال استخدام بیکار
بیماری دا
پرنده آبزی قو
پس انداز اندوخته
تا خم
جای بازگشت مآب
جای هلاک شدن مهلکه
دیه سربها
ستاره شناس نجمی
سرقت دزدی
طبیب یونانی باستان جالینوس
عدد منفی نه
عدد ورزشی دو
قاره کهن آسیا
قفسه میز کشو
گوارا مهنا
مظهر پلیدی دیو
هیئت وزیران کابینه
ورزش رزمی کاراته
کاندید نامزد
یکدنده لجباز
یکدنده لجوج


جواب مرحله ۵۱ جدولانه ۱

آرتیست هنرمند
از بیماری ها دیفتری
از پرندگان سار
از رودها دز
از مواد نقاشی گواش
از ورزش ها یوگا
او وی
با نهایت سرعت تخته گاز
بدن تن
بنیادی ترین حق هر انسان آزادی
پاره آتش شرر
پرحرف حراف
پسوند شباهت سا
تازه نو
تراویدن ترشح
جنس قوی نر
چهره رخ سار
حرف فاصله تا
حرف ندا یا
در مروارید
دشمن ، جنگ آفند
دورویی ریا
سرمای بسیار شدید زمهریر
سست و ناتوان مهین
عابر ، مسافر ره گذار
عدد مقدس هفت
گرفتن اخذ
لباس شنا مایو
می نویسند و پست می کنند نامه
همیشه اوقات تلخ اخمالو
کنایه از فرزند جگرگوشه
یار پیچ مهره
یکدنده لج


جواب مرحله ۵۲ جدولانه ۱

آوای خنده قه
از هم جدا کردن گسستن
باشگاه فوتبال اسکاتلندی گیمارناک
برابر و مساوی یر
برای رفع خستگی می دهند مشت مال
بسیار درخشان نیر
بینی انف
پژوهش تجسس
تکرار حرف رر
تکرار حرف (پایین جدول) ن ن
جز اصلی رکن
خرما تمر
خوب نسیت بد
خوک خنزیر
زمزمه کننده مترنم
زیارت کننده زایر
سامان سیج
سگ بیمار هار
شیمی کربن آلی
طناب ریسمان
قعر ته
لشگر طلایه
ماه تابستانی تیر
مخفف گاه گه
منجم اختری
مهربانتر از مادر دایه
ناز کردن شیوه گری
نت سوم می
نقاشی روی شیشه ویتران
نماد اهورامزدا فروهر
نه بی ادبانه نچ
هسته مرکزی سیم پیچ آرمیچر
همکار مهره پیچ
کشور مبارک یمن


جواب مرحله ۵۳ جدولانه ۱

آتش خودمانی آتیش
از شهرهای شمالی ساری
اطاعت پیروی
امر از دویدن بدو
بالابر ماشین جک
بجا آوردن عهد وفا
بغل آغوش
پارچه گرانبها زری
پنهان اخفا
پویا نمایی انیمیشن
حرف تردید یا
حرف ندا ای
حیوانی با پوست گران خز
خطاب بی ادابه هی
داخل تو
درگذشتن توفی
دریای عرب یم
سزاوار زیبنده
شاعرانه رمانتیک
شانه ، دوش کتف
شبکه جهانی وب
ظرف چای خوری استکان
عود ند
قصه غم
قعرآب بناب
قفسه شیشه ای ویترین
قلب نیروگاه هسته ای راکتور
قیامت رستاخیز
محل ورود در
نوشیدنی گازدار نوشابه
نویسنده کاتب
هادی رهنمون
وسنی هوو
ویتامین جدولی کا
کنایه از بزرگ شدن استخوان ترکاندن


جواب مرحله ۵۴ جدولانه ۱

آهنگ ساز نامدار اتریشی موزارت
اثر حمدلله مستوفی تاریخ گزیده
از ادات استفهام چرا
از شهرهای استان فارس کازرون
از شهرهای استان کرمانشاه هرسین
اسرارآمیز مرموز
امر از رسیدن رس
بدون سقف روباز
بی آلایش نزهت
پادشاه عادل ساسانی انوشیروان
پدر ترکی اتا
توانگر مایه دار
جام جهان نما جمشید جام جم
جمله دستوری امری
حقوق ماهانه مواجب
خجول شرم سار
خزنده گزنده مار
خشکی و قاره بر
دریای عرب یم
دست عرب ید
رایگان زب
رود ترکمنستان آمودریا
روشنی اندک سو
ریسمان رسن
زادگاه نیما یوش
سرکرده طائفه پارس ها هخامنش
سوسمار استرالیایی ورل
صفت صرف سهی
ضمیر خارجی یو
فیلمی از محمد رضا عرب ندارها
لاعلاج بودن ناچاری
لگن ظرف شویی سینک
لهجه مردم گیلان گیلکی
مرد عابد و عارف ربانی
مردم یک کشور ملت
مقابل درشت ریز
نامه نویس مترسل
واحد پول عهد ساسانیان درم


جواب مرحله ۵۵ جدولانه ۱

آسیب از چشم بد چشم زخم
آش فرنگی سوپ
آهنگی در موسیقی ایرانی شهناز
ارفاق اوانس
از اجزای ترمز خودرو لنت
افسوس ، دریغ حیف
باب مد روز
بخش های قرآنی آیه
بد بوی خودمانی بوگندو
پوشش کاور
تشریفاتی فرمالیته
جاده قطار ریل
حرف درد آخ
حرف هشتم انگلیسی اچ
خانه های ریز روی عکس ترام
دارای هوش سرشار تیزهوش
درس نوشتنی انشا
دست کم لااقل
رادیکال تندرو
زانوی در لولا
زور افزایی غیر قانونی دوپینگ
زیرپا مانده له
سزاوار اولی
شخص کس
شفاف زلال
شوهر شوی
شکم ، بطن لت
عامل تکثیر قارچ هاگ
عدد سوتی سه
گنجشک ونج
محفظه ی نگهداری پرونده فایل
معاون استاد دانشگاه دانشیار
مقوا شمیز
منصوب به گیلان گیلک
میان بحبوحه
ناشناس مجهول الهویه
نیستی ، نابودی زوال
هیچ کس احدالناس
کم قلیل


جواب مرحله ۵۶ جدولانه ۱

از اصطلاحات تلویزیون پلاتو
از رود های پر آب هندوستان براهماپوترا
از شهر رانده شده تبعیدی
از گازهای آلی متان
بنابراین پس
بی خبر ناآگاه
پایتخت جمهوری کنگو کین شازا
پرآشوب ناآرام
پیمان شکن خائن
جای بی خطر امن
جواب هوی های
جوی خون رگ
چینه دیوار دای
حریت آزادگی
خدای قلندر هو
دریاچه قزاقستان بال خاش
راندن مزاحم دک
رفوزه رد
روحانی زرتشت هاوشت
سخن گزاف یاوه
سزاوار و شایسته جریر
ظرف آبخوری لیوان
علامت جمع ها
غیر از جز
فیلمی از مسعود کرامتی ترانه کوچک من
گله اسب و استر ایلخی
گودال لان
گیتی جهان
ماده معطر مشک
مقام وزیر وزارت
مناجات دعا
منفک جدا
موجب شرمساری ننگین
نام قدیم اصفهان سپاهان
نظامی سپاهی
نفرین لعن
وزیر فرعون هامان


جواب مرحله ۵۷ جدولانه ۱

اجابت کننده مجیب
از روی اقبال شانس
انسان گرایی اومانیسم
باد ملایم نسیم
بالش نرم نازبالش
برهنه رت
بسیار لاغر شدن پوست و استخوان شدن
بلند طبع والامنش
بهشت مینو
بوزینه میمون
بی حرکتی راکد
بیماری دا
پرش درون آب شیرجه
تکان و جنبش سک
ثمر ، بار میوه
جثه هیکل
حیوان باوفا سگ
خدای هندو برهما
در یک کلاس می نشینند هم کلاسی
راز رمز
راضی خشنود
رها ول
سرگردان آواره
سری ، دست ست
شکننده ترد
ضد معنوی مادی
عضو رونده پا
غذای صبحانه مربا
فوری آنی
مانند فلز متالیک
محفظه ای در لباس جیب
محکم کردن شد
مربوط به هند هندی
مردد دودل
مکان جا
نژادی از اسلو روس
نوعی ماشین چاپ رتاتیو
نوعی نان سنگک
نیمه گرم ولرم
کالا جنس
کلمه احتمال شاید
یار کلنگ بیل


جواب مرحله ۵۸ جدولانه ۱

آب تازی ما
آب منجمد یخ
از اعضای درخت تنه
از لبنیات سرشیر
اصلاح طلب رفورمیست
اهل فلسفه فیلسوف
بانگ خر شهیقه
برابر و مساوی یر
بعید دور
بها و قیمت ارزش
بهر وارونه رهب
بهم چسبیده متصل
بیماری ریوی سل
پایان تمام
پایان نامه تز
پدال دوچرخه رکاب
تشخیص تمییز
تفاله ثفل
تولید زایش
چوب سخت قیمتی آبنوس
داروی بیهوشی کلروفرم
دستگاه نمابر فکس
رفیق مشهدی یره
ساده سهل
سارق و دزد لص
شالوده و بنیاد اس
طریقه و روش وتیره
عداوت کین
قدرت دست
قطع عملیات جنگی آتش بس
گردآلود نفام
گرو گذاشتن رهن
گروه خیل
میوه قابل برداشت رسیده
نشان و رونق نمود
نوعی ترشی لیته
وزیر افراسیاب ویسه
وزیر طغرل کندری
وسیله حمل لوازم یدکی یدک کش
کشتی کوچک سنبوق
کمک یاری
کیسه پول بدره
یار شیرین فرهاد


جواب مرحله ۵۹ جدولانه ۱

آغوش بغل
اثر رطوبت نم
از حیوانات اسب آبی
از روی حماقت ابلهانه
از سبزیجات هویج
از میوه ها گیلاس
از ورزش ها بولینگ
از وسایل نقاشی آبرنگ
اسب حنایی رنگ کرند
اما ولی
اولین عدد یک
باعث و سبب موجب
بچه دزد معروف آل
بندگی یوق
بی قراری نا آرامی
پرنده دونده شترمرغ
پرنده شکاری باز
پی در پی متواتر
تکان و جنبش سک
جانشین وصی
جایزه ادبی آمریکا پولیتزر
حشره موزی مگس
خواروبار فروش بقال
خوب نکو
درخت دارد برگ
دستورها اوامر
دفعه مر
دل آزار کهنه نو
دوست و محبوب حبیب
زور افزایی غیر قانونی دوپینگ
زکاوت نبوغ
سازش و آشتی صلح
سخن بی پرده رک
سقف مدور گنبد
سود و قسمت بهره
سی روز ماه
شمع موم
شور و شادمانی وجد
شیرینی تولد کیک
صدای پرندگان صفیر
طیران پرواز
ظرف آب خوری لیوان
عدم نیستی
عیب جویی خرده گیری
غیربیگانه خودی
فریاد بلند مهیب
فکر سگال
فیلم مجیدی باران
قلمه گیاه نشا
قهوه ای مایل به سرخ آجری
لحظه اندک آن
مار خطرناک کبرا
مرگ در سکوت دق
مظهر روشنایی آب
نار آتش
ناراست کج
نسوان زنان
نظامی سپاهی
نیام غلاف
نیروی زندگی جان
وسیله سوراخ کردن درل
کذب دروغ
کودکی و خردی صغر


جواب مرحله ۶۰ جدولانه ۱

آب ویرانگر سیلاب
آدم کش قاتل
آشکار کننده مبین
ابزار جنگی قدیمی گرز
اثر و نشان رد
از حروف یونانی بتا
از رنگ ها آبی
از ورزش های زمستانی اسکی
اسباب خانه مان
استخوان بندی اسکلت
افشرده کنستانتره
امتحان آزمایش
امتنان سپاس
بت صنم
برتر از گوهر هنر
برچسب رایانه ای کالا بارکد
برکت سفره نان
بهبودی از بیماری شفا
بوی گوشت گندیده زقم
پارسایی و پاکدامنی عفاف
پرده دری هتک
پشت سرهم ردیف
پهلوان یل
تصدیق روسی دا
تکیه بر پشتی لم
تیره و کدر تار
چه بهتر فبها
چوب برای سوختن هیزم
حافظ امنیت جامعه پلیس
حرف ندا ای
حرکت زیر در نگارش کسره
حمام کاشان فین
خالی تهی
خدمه هواپیما مهمان دار
خط کش مهندسی تی
خودروی جنگی تانک
خون بها دیه
دست مالیدن لمس
دستی یدی
دشنام دادن سب
دور از شما بلانسبت
راهنما بلد
زرد انگلیسی یلو
سروکله راس
شمشیر سیف
ضمیر غائب او
ظرف لباس شویی تشت
عدد روستا ده
علیم دانا
غول برفی یتی
قائم مقام نایب
قیام کردن سر برداشتن
لقب اشرافی انگلیسی ارل
لنگه چیزی تا
مادر عرب ام
ماه انقلاب بهمن
متفکر فکور
مدرک آوردن استناد
مطیع رام
مهلت و امان زنهار
موشواره ماوس
مکان بی خطر امن
ناشنوایی کری
نی تو خالی نای
کشور عجائب هند


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.