جواب کامل مراحل 901 تا 920 بازی جدولانه 1

دسته بندی:   موبایل » جدولانه 1  | 697 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 901 | مرحله 902 | مرحله 903 | مرحله 904 | مرحله 905 | مرحله 906 | مرحله 907 | مرحله 908 | مرحله 909 | مرحله 910 | مرحله 911 | مرحله 912 | مرحله 913 | مرحله 914 | مرحله 915 | مرحله 916 | مرحله 917 | مرحله 918 | مرحله 919 | مرحله 920 |

جواب مرحله ۹۰۱ جدولانه ۱

پادشاه عادل ایران کورششکبیر
تصدیق روسی دا
گوش دادن شنیدن
زادگاه حضرت ابراهیم اور
دستمال گردن کراوات
پایتخت رومانی بخارست
یار مرد زن
خطی در دایره وتر
پولک ماهی فلس
اجازه رخصت
بازیگر سریال نود شب سانازسماواتی
بازیگر پدرخوانده مارلونبراندو
تخم ماهی خاویار
شهر آرامگاه ابن سینا همدان
اول و آغاز نخست
ویژه خاص
از پیروان دین موسی کلیمی
سوغات رهاورد
باج و خراج اتاوه
امر به نکشیدن نکش
دوستان یاران
ضمیر مفعولی مرا
نجات یافتن رهایی
از حروف یونانی زتا
خاک صنعتی رس
اثر چربی بر پارچه لک
اسرار رازها
شعبده‌بازی تردستی
مساوی برابر
کج و خمیده اریب
مقابل ارزانی گرانی
نازیدن مباهات
قافله کاروان
محترم گرامی
درجه بالاتر از ستوان سروان
رو به پایین سرازیر
کشور آسیایی ایران
بی‌بنیان واهی
چهارچوب عکس قاب
از شاعران ایرانی اهیترشیزی
غذایی از تخم‌مرغ نیمرو
سوبسید یارانه
آخرین سیاره منظومه شمسی نپتون
مادر ترک انا
دشت و صحرا هامون
ذره باردار الکتریکی یون
کبوتی صحرایی یمام
قطار ترن
شهر نزدیک تهران ری
یک خودمانی یه
اولین غذای روزانه ناشتایی
زینت و آرایش پیرایه
مدرک فوق دیپلم کاردانی
بیماری کم‌خونی انمی
نیم صدای خر ار
پنهان کردن کتمان
نوعی دستگاه چاپ رتاتیو
بسیار و زیاد فراوان
ساختمان و بنا امارت
دفترک تبلیغاتی بروشور
زمزمه کردن ترنم
فکر و ذهن یاد
پایان شطرنج مات
زبان‌دار بی‌زبان لال
الفبای موسیقی نت
بی‌سواد قدیمی امی
طبق فلزی تال
بصیر بیناایاز
غلام سلطان محمود ایاز
غول برفی یتی
چاه جهنم ویل


جواب مرحله ۹۰۲ جدولانه ۱

بحث کردن سروکلهزدن
از عناصر اربعه اتش
از بیعت علی خارج شدند خوارج
بخشی از اوستا گات
پست شدن انحطاط
درون داخل
وقت مناسب فرصت
قلیل کم
ناله و فغان ژح
تابلویی از کمال الملک رمال
اثر زویا پیرزاد طعمگسخرمالو
در میان گذاشتن مطرحکردن
رفتارهای بی‌مزه اطوار
حرف نداری بی
دستاویز اتو
یک بار در سال سالانه
با کسی صحبت داشتن مصاحبت
نشانک سیگنال
برادر پدر عم
نوعی تنگ سفالی کماس
قطره اشک سرشک
عیب و ننگ عار
از حد خود گذشتن تخطی
پسوند دارندگی مند
سودمندی و اثربخشی کارایی
دندان فیل عاج
مقابل عقلی حسی
بین لا
بسیار گرم داغ
نوعی فرش گلیم
پشت سر پس
کوچک که
انگور نرسیده غوره
عضوی در سمت چپ شکم طحال
بها نرخ
بوی بد گند
نوعی چاپ افست
دیباچه سراغاز
با الکتریسیته کار می‌کند برقی
دودمان خاندان
تنها و فقط صرفا
وردنه نورد
اثر منصور کوشان محاق
از مردم غرب غربی
پرهیز کردن حذر
شهر ایلام مهران
نوعی سوسمار بزرگ بزمجه
حیوان انکرالاصوات خر
نوعی اسباب بازی لگو
دارای سلاح مسلح
نهاد و سرشت ذات
جمع کافر کفار
خطاب بی‌ادبانه هی
فقیر ندار
زشتی قبح
اهل یکی از شهرهای شمالی رشتی
خواری و نرمی ذل
متحیر ماندن بهت
شماره نخستین یک
اسب رستم رخش
نامی برای پاییز برگریزان
شراب خمر
فیلم معروف الیور استون جوخه
پاروی قایقرانان فه
نصیب مقدر
مایه آبادانی اب
پنبه پاک نکرده وش
باطل کردن لغو
پنهان کردن اخفا
افسر تاج
روش و طریقه راهوچاه
داستان کوتاه متل
حق دلالی پورسانت
آلونک کپر
اثر غلامحسین ساعدی غریبهدرشهر
پیشرفت در امری رونق
شایسته روا
وسیله‌ای در آشپزخانه یخچال
فریاد غریو
حرف سوم یونانی گاما
ناطق سخنگو
قطعه قطعه قاچقاچ
آب تازی ما
تاب و توان نا
محل کشتار قتلگاه


جواب مرحله ۹۰۳ جدولانه ۱

اثر غلامحسین ساعدی شبنشینیباشکوه
از شهرهای گیلان املش
محله و برزن کوی
نقطه سیاه روی پوست خال
گفتگوی اینترنتی چت
اثر رویدادی در ذهن خاطره
بست نشین متحصن
مرتجع فلزی فنر
دارای موهای زیاد در صورت و بدن پشمالو
اثر پائولو کوئلیو قاموسفرزانگی
کشور آفتاب تابان ژاپن
محل آرمیدن تختخواب
تعجب خانمانه وا
در پناه ایمن
شهر کهگیلویه و بویراحمد باشت
با تفصیل مشروحا
روزه صوم
بیکاره لش
ضربه با نوک پنجه پا تیپا
طویله اصطبل
زدن کوفتن
نوعی جوجه تیغی تشی
التفات توجه
دیوار کوتاه نرا
دلیر و شجاع نیو
کیف مسافرتی ساک
جنس برخی ظروف تفلون
علیل چلاق
راهره سقف دار هشتی
اعضای درونی بدن احشا
سرباز مأمور شلیک توپ توپچی
اثر نیما یوشیج شعرمن
واحد پول مالدیو روفیا
طایفه ای از ترکان غز
دلربا جالب
دریای عرب بحر
وحشی شدن توحش
رایگان مجانی
عدد فوتبالی اا
پنبه زن نداف
شاخه شعبه
از روی اقبال شانسی
جای بی‌خطر امن
عدد یک رقمی پنج
صورت و شکل نقش
آدمی، انسان شخص
مفسر شارح
فشرده و له شده مچاله
قدم یکپا لی
راهنما مرشد
رودی در آسیا یانگتسه
حرف سوم یونانی گاما
بدین نحو اینچنین
برادر مادر خالو
پالودن تصفیه
قانون چنگیزی یاسا
بسیار چابک تیزپا
نادان غت
نرم، روان لین
برادر مادر دایی
بز کوهی شکا
سنگ جادوگری یده
پاداش نیکی یا بدی جزا
پراکندگی شت
جوی خون رگ
شیشه نسوز پیرکس
مکان جایگاه


جواب مرحله ۹۰۴ جدولانه ۱

شروع شدن جنگ درگیرشدن
اثر منصور کوشان تثلیثجادو
میل رغبت
کدوی تنبل اج
طلاکاری زرکوبی
اثر سیمین دانشور بهکیسلامکنم
اثر جمال میرصادقی شبچراغ
میوه، بار ثمر
چروک پوست یرا
عشق فرنگی لاو
از وسایل باغبانی کجبیل
عدد فوتبالی اا
نواق موسیقی چکاو
کامیون کشنده تریلی
قرمز سرخ
نشانه‌ها اثار
حجم فرعونی هرم
خشک یابس
کشیش قس
دانه‌ای روی پوست جوش
جای بازگشت ماب
رفیق مشهدی یره
شخص کس
از ورزش‌های المپیکی وزنهبرداری
میوه نخلستان خرما
فروتنی کننده خاشع
اثر چربی لک
جواب پاسخ
فروتر مادون
به دنیا آوردن زا
فایده ندارد بیهوده
زنبور سیاه بوز
از سوره های قرآن کریم فتح
حرص از
حاصل تفریق تفاضل
آشکار کردن اکتشاف
بزرگ منشی نب
همه دارند اسم
جعبه باکس
فساد تباهی
متداول معمول
سود و فایده نفع
آسمان عرب سما
حساب کردن محاسبه
تفاله ابریشم لاس
خجالتی کمرو
تخته سفید وایتبرد
کنار هندسی ضلع
تألیف اثر
بخشی از مغز تالاموس
وحشی دد
پهلوان گو
دفعه، بار گاه
کلمه نفی عربی کلا
جدا از هم سوا
آب دهان خدو
کنایه از آسمان چرخ
محفوظ مصون
نوشابه الکلی لیکور
تاس کباب راگو
دریای عرب یم
پری شکم از باد نفخ
پشته بلند تل
طریقه روش
باب در
ولی اما
اثر محمود دولت‌آبادی گاواربان
عید ویتنامی ها تت
عکس فتو
قبر گور
توطئه کردن برای کسی پاپوشدوختن


جواب مرحله ۹۰۵ جدولانه ۱

شهری در انگلستان ناتینگهام
درخت زبان گنجشک ون
پیرو دین موسی یهودی
آنچه پنهان و پوشیده است رمز
بختک فدرنجک
بارومتر هواسنج
راست ایستاده هج
همچنین نیز
ضربه‌گیر خودرو سپر
نوعی اسباب‌بازی یویو
اثر جرج برنارد شاو ماژورباربارا
اثر غلامحسین ساعدی جایپنجهدرهوا
از ایالت های آمریکا ورمونت
شالوده بنیان
هیئت منصفه ژوری
نیرومند قوی
تورم رگ های پا واریس
مشهور زبانزد
یک جور و یکنواخت یکدست
ذره باردار یون
شهر اصفهان سمیرم
بافت نسج
آتش‌های شعله‌زن لواهب
فلز رخساره روی
راندن، دفع کردن ذب
تخم‌مرغ فرنگی اگ
کیسه پول همیان
دستمال کاغذی کلینکس
در به در و آواره زاورا
یار پیچ مهره
واحد پول زامبیا کواچا
پیمان زناشویی ازدواج
استان بزرگ قدیمی خراسان
شیمی قدیم کیمیا
برانگیختن تهییج
گردشگری توریسم
توهین اهانت
گیاه پر شاخ و برگ کوتاه بوته
ایستگاه قطار گار
اثر مرتضی مشفق کاظمی تهرانمخوف
متمایل به یک جهت یکوری
کشور آمریکای شمالی باهاما
افسر ارشد در ارتش ژنرال
اراده و عزم نیت
نگاه کردن نظاره
پوچ، بی‌اعتبار هیچ
آلت نشانه‌روی تفنگ مگسک
توده غله پاک شده راژ
عضو راهرو پا
کوچک که
کاری ندارد هیچکاره
ظاهر نمایان
با طلا اندود شده زرافشان
پیدایش ظهور
باقی جان نا
کاسه سفالین بزرگ زرگنج
گریزاندن رمدادن
مستقیم سرراست
واحد پول نیجریه نایرا
ادویه خوشبو دارچین
صاحب مالک
گوش‌ماهی صدف
میخ وتد
ارزش و اعتبار قدر
جستن گلوله هک
جراحت کودکانه اوخ
دشوارتر اشق
آهنگر حدادپرتو
تلألو نور پرتو
نشانه هدف
لوس ننر


جواب مرحله ۹۰۶ جدولانه ۱

کنایه از ناسپاس نمکناشناس
دسته و صف رده
کشور ساعت سوییس
نوعی سلاح سرد قمه
خودداری کردن امتناع
فلانی یارو
جذاب دلکش
شهر سوهان قم
جزئی از بدن پا
بی‌باکی تهور
اثر محمدعلی جمال زاده فارسیشکراست
اثری از امین رازی هفتاقلیم
آماسیده متورم
امیر قبیله کوچک بگ
وسیله روز مبادا یدک
دعوا و بگومگو مرافعه
نامه نوشتن مکاتبه
هدایت کننده راهنما
سودای ناله اه
پانصد هزار کرور
سرزمین میهن
کمبود نقص
زهر شرنگ
قوت لایموت نان
بالغ نشده نابالغ
پرستار نرس
سره ناب
تکیه کلام زنان وا
منفک جدا
بزرگان سران
چای فرنگی تی
سایه نش
جدایی از یار و دیار هجرت
سیمرغ عنقا
نشانه تیر هدف
سرگشته هاج
سبزی سالاد کاهو
از استان‌ها اصفهان
نغمه اواز
ترد شکننده
فرمانروایان حکام
شگفتا عجبا
تیره شده مکدر
رسوم اداب
مورچه قرآنی نمل
هاون مهراس
مؤمن باخدا
نوعی سنبل‌الطیب فو
از پرندگان غاز
شرط بستن رهان
ریزه‌های طلا ساو
احسان نیکی
پشه خاکی تل
چوب خشک هیزم
جیوه ابک
یکدنده لجوج
روحانی زرتشتی مغ
گرم و سوزان حار
سنگ عصاری غن
مقابل زود دیر
در مثل به دایی اش می‌رود حلالزاده
سر و صدا قال
پرهیزکاری اتقا
نپذیرفتن رد
ابتیاع خرید
امر به جستجو جو
تیزی آرنج زج
چانه زنخ
هوشیار زیرک
شور و شادمانی وجد
مهندس معماری ارشیتکت
پول خارجی ارز
اثر دیگری از جمال‌زاده شوراباد
رتبه کارمندی اشل
پایبند نبودن به اصول اخلاقی ناجوانمردی
تباهی فساد
بزرگی نمودن فخر
قصه‌گویی نقالی
کلاه درویشی برنس
برودت سردی
رئیس دربار اقاسی
اقدام به کاری کردن مبادرت
راندن مزاحم دک
سرخ کمرنگ ال
مهارت اجرایی مدیریت


جواب مرحله ۹۰۷ جدولانه ۱

اثر علی محمد افغانی خداحافظدخترم
رسته‌ها صفوف
فراوانی فرط
از پوشاک بانوان تاپ
لیقه تلی
توالت مستراح
اثر مولیر ازدواجاجباری
از سوره‌ها مزمل
چشم به راه مترصد
گرامی مکرم
نوعی چسب گیاهی سریش
ناپیدا گم
خاموش کردن اطفا
پزشکان اطبا
واحدی برای وزن دسیگرم
صدا صوت
ناله و فغان وح
کندذهن خرفت
آرایش صورت میکاپ
پوشاک پا جوراب
پوشیدگی خفا
نیک شدن صلاح
عهد و پیمان شرط
ناپدری راب
مرتبه و منزلت ارج
همسایه مجاور
گامت ماده اوول
شاگرد مسئول کلاس مبصر
کوتاهی کننده مقصر
واژه‌ها الفاظ
پهلو، زیر دنده ابگاه
بر خود حرام کردن احرام
راست ایستاده هج
مداد طراحی اتود
زمان بی‌ابتدا ازل
به جای گذاشتن ابقا
دارای نسبت منسوب
کلام افسوس وخ
پند دهنده واعظ
بامداد صباح
از ابزار بدنسازان هالتر
ماده منفجره بمب
خانه و سرا خان
واحد نیروی الکتریسیته ولت
سرکوب کردن قمع
ابدا هرگز
از شهرهای استان گیلان ماسال
تکیه بر پشتی لم
در دل افکندن القا
محل توقف کشتی لنگرگاه
بنیادی، آیینی رسما
کلامی برای تحسین ایوالله
تعلیم کننده معلم
بزرگتر اعظم
مسدود کردن بستن
شناگر ابورز
به دنیا آوردن زا
قلعه کوچک ارگ
کذب دروغ
یار کلنگ بیل
عوض و جانشین بدل
آفتاب خور
امیر قبیله بزرگ بگ
نت چهارم فا
واحد پول مالدیو روفیا
بزبچه بزغاله


جواب مرحله ۹۰۸ جدولانه ۱

شهری در ایالات متحده جکسونویل
اثر سیامک گلشیری ازعشقومرگ
جنبش نهضت
ضمیر غایب او
فیلم منفی نگاتیو
اثر سبکتکین سالور بدونعشقهرگز
بامدادان صبحگاه
شهری در سیستان و بلوچستان زهک
جواب مثبت اری
جاده قطار ریل
احوال اوضاع
آرواره سق
پوشش جانداران پوست
اخمو ترشرو
از حروف الفبا ضاد
اطمینان قلبی یقین
ملخ میگ
ضد نقیض
از خدایان مصر رع
پخش و پلا ولو
از خود راضی لوس
دین وام
حیوان باربر خر
اثر پائولو کوئلیو یازدهدقیقه
از شهرهای استان بوشهر دیلم
بسیار خوب باشه
سر کوه شخ
نزدیک شدن تقرب
نوعی میمون گوریل
کتف و شانه خا
کاسه سر اهیانه
کنسول بازی قدیمی سگا
توصیف نعت
برادر عرب اخ
ارث بردن وراثت
فریادکنان خروشان
به دنیا آوردن زا
امر به یافتن یاب
کاریز قنات
باور عقیده
رسنده، واصل متادی
در هم شدگی در ریسمان گره
پاداش نیکی یا بدی جزا
به پایان رسیده متناهی
فاصله و دوری بعد
هیچ وقت ابدا
هیچ انگاری نهیلیسم
نوشتن ثبت
رویه هر چیز پهن سطح
یاری خواستن استعانت
بنده خانه زاد قن
مقیاس طول پا
چربی پیه
ضربه با پا لگد
پرستار کودک دده
افسر تاج
تندرستی صحت
چرخ به دور آن می‌چرخد محور
جای سردسیر ییلاق
خودروی جنگی تانک
غم و اندوه هم
قلمه گیاه نشا
رنج و محنت لگ
از اندام‌های گوارشی مری
گوشت ترکی ات
صورت و شکل نقش
پایان گرفتن انجامیدن
تخم‌مرغ فرنگی اگ
نویسنده ایرلندی شاو
پرستار فرنگی نرس
اثر بالزاک عشقکیمیاگر


جواب مرحله ۹۰۹ جدولانه ۱

موافقت‌نامه میان چند کشور کنوانسیون
کلمه افسوس اه
به دور ستاره می‌چرخد سیاره
شکلک ادا
درختی از تیره بیدها سپیدار
کمک کننده یاریگر
آهو ظب
امر از پیدا کردن یاب
نوشته غیر منظوم نثر
جلوه افکت
اثر برتراند راسل درستایشفراغت
اثر محمد ایوبی مراثیبیپایان
از ایالات آمریکا ایداهو
جواهری قیمتی الماس
نمایندگان رسمی کشورها سفرا
پرده‌دری هتک
منفذی که آب از آن نفوذ کند ابدزد
آبستن باردار
استهزا مسخره
به هوش باش هان
اسب خوب و اصیل یکران
زمین دور از آب لیا
برابر ساختن تسویه
ذره بنیادی اتم
انکار کردن ظی
کافی بس
اقامت کردن ماندن
ظلم ستمگری
وقار و سنگینی ارامش
نمایش خنده دار کمدی
ده ریال تومان
قسمت پر شاخه درخت شاخسار
اثر جلال آل احمد سفرروس
میزان ترازو
گیاه تریاک خشخاش
قرائت کردن خواندن
بی‌کاره و هرزه ولگرد
مسافر راهی
قدم گام
اداره مسئول امور استان استانداری
به دنیا آمده متولد
باهوش هوشمند
زمان‌ها ادوار
ظاهر ساختمان نما
شخص پر از نیرنگ هفتخط
کفش، پای افزار لخا
چیره‌دست وارد
پرده پوششی برخی اندام‌ها غشا
یار مت پت
سیلی و کشیده تس
هنوز خسته نشده تازهنفس
دوتایی دوگانه
نیک هضم شدن گواریدن
جوانمردی فتوت
حرف ندا ای
هضم غذا گوارش
بدست آوردن اکتساب
ناشی ناوارد
اثر شاتوبریان اتالا
کنایه از تحریک کردن سیخزدن
چاقو کارد
سایبان کوچک چتر
خوک وحشی ساد
اما لیک
حرف مقطعه قرآنی طه
سوره زنان نسا
آب ویرانگر سیل
شترران حادیحفار
کارش کندن زمین است حفار
پول غنا سدی
جای، مکان بنک


جواب مرحله ۹۱۰ جدولانه ۱

ای مردم ایهاالناس
گل ته حوض لای
تن‌ها، جسم‌ها اجرام
درون، میان ضمن
وسیله نقلیه بچه گانه سهچرخه
پرچم درفش
متحرک سیار
راندن مزاحم دک
ریختن آب صب
بی‌پدر یتیم
اثر برتولت برشت استثناوقاعده
گزندی به او رسیده اسیبدیده
آشکار شونده متجلی
عزیز تازی ام
مسیر راه
بیزار گشتن زدهشدن
از شهرهای استان مرکزی کارچان
گفتن فرمودن
عید ویتنامی‌ها تت
ناپاک کثیف
تولید می‌کند زایا
آب دهان خدو
اصلاح سیاسی رفرم
کل همه
یاری دهنده مددکار
خدمتکاران خدم
شهر عربستان جده
سر کوه شخ
توده غله پاک شده راژ
عدد نمره
مالک و صاحب ذا
امرود مل
قوه حافظه یاده
عدد دو رقمی هجده
از پوشاک بانوان تاپ
محل عبور ممر
پایتخت سودان جنوبی جوبا
عمل شیر گرفتن از دام دوشیدن
در دو طرف حلق قرار دارد لوزه
پول‌ها وجوهات
پیمان‌ها عقود
خدمتکار دادا
کنجد کوبیده ارده
شبنم ژاله
پول خارجی ارز
انگشت شهادت اندکس
گرانش جاذبه
رفتار تند پو
اکسید آهن زنگ
مقابل بنات ابنا
مناجات دعا
دعوت شده مدعو
نشانه جمع فارسی ها
زیرکی رندی
رنج و سختی زجر
اثر محمد محمدعلی برهنهدرباد
درخت انگور رز
نیکویی بهی
شهر بی دفاع رم
خاطر یاد
توانا در زد و خورد بزنبهادر
کفش چهارپا نعل
ساحت و میدان پهنه
غنیمت جنگی فی
درونی ذهنی
برهنه رت
مخفف اگر گر
همراه گل و پروانه شمع
دور کننده دافع
فرار هرب
اثر صادق هدایت ولنگاری
خوش‌گذرانی و شادمانی عیش
پایتخت جمهوری گینه کوناکری
موی آراسته جلوی سر فکل
پایتخت اروگوئه مونتهویدیو
چند شیخ شیوخ
لهیب آتش شعله
حضور تشریف
نوعی سبک موسیقی سنتی
چوب خوشبو ند
محلی بومی
فتنه‌جو اشوبگر
خواب شیرین شکرخواب
من را مرا
چهار من تبریز ری
حصبه تیفویید


جواب مرحله ۹۱۱ جدولانه ۱

فیلم کمدی ترسناک از روبن فلیشر سرزمینزامبیها
سفره طعام خوان
بیداد ستم
خانه سرا
جمع امت امم
استراتژی راهبرد
بازیگر سریال «کارآگاه حقیقی» وودیهارلسون
آماسیدن تورم
حوض آبتنی استخر
شهر کرمان راور
بانو خانم
دختر دت
جمع رمز رموز
سجده کننده سجاد
بدهکار وامدار
شهری در عربستان جده
مادر عرب ام
آماس ابسه
تنبل تناسا
سیمان قدیم ساروج
فوری انی
اشاره با ابرو غمزه
خیزاب موج
از جنس نی نیی
خشک شدن یبس
شهر مرزی مهران
کشور آسیایی اردن
خواستار راغب
پوشاننده ساتر
موافق و هم‌سخن دمساز
آمد و شد روارو
نام پیامبری ادریس
مساوی یر
نام دخترانه زهرا
خجالت شرم
میل باردار ویار
گذاشتن نهادن
خون دم
کلمه‌ای برای خطاب جناب
طعام سفر توشه
وزیر شطرنج فرزین
قایق موتوری لنج
محور اسه
کنار جنب
بد و زشت انر
گریختن فرار
جرقه شراره
مچاله شده له
داستان رمان
اطراف گرداگرد
بین پیچ و مهره واشر
پند دهنده اندرزگو
زاری ناله
فدیه سربها
درخشان نایر
معبد ترسا کلیسا
بی‌یار تک
حیله‌گر رند
مؤسس بانی
مهمانی سور
کناره چیزی لبه
دورویی ریا
نگهبان گله سگ
زمینه تم
نوعی ساز سنتور
شفیع پایمرد


جواب مرحله ۹۱۲ جدولانه ۱

نگهبان گنجینه خزانهدار
بد شدن حال بههمخوردن
سنگ ترازو وزنه
بددل غر
برنج آبکشی نشده دمپختک
اثر سیمین دانشور شهریچونبهشت
احمق، خل خشکمغز
بی‌فایده هرز
عادت و خو داب
خطی در دایره وتر
طیر پرنده
بازی نفس گیر زو
حد فاصل بهشت و جهنم برزخ
دشت و صحرا هامون
جیوه ابک
گوسفند سه یا چهار ساله بخته
تاج خروس کرت
ایالت آمریکا یوتا
غربال و الک چچ
گل سرخ ورد
صورت و شکل نقش
پرنده خرامنده کبک
لذت بردن حظ
اثر پائولو کوئلیو یازدهدقیقه
گوشه فوتبالی کرنر
دارای لقب ملقب
ناله و فغان وح
مرتب شده منظم
ارج نهادن تقدیر
نت چهارم فا
ظهر نیمروز
ورزش آبی و خاکی شنا
رد کردن نفی
مقابل نشر لف
کشتن کسی به عنوان مجازات اعدام
شهر اصفهان دهاقان
همسر مرد زن
کرانه آسمان افق
نوعی ورزش رزمی
نماز تکی فرادی
روسری چارقد
جمع شعبه شعب
روش و طریقه متد
دارای فهم و شعور چیزفهم
از درندگان ببر
نصیب مقدر
نهضت‌‌طرفدار حقوق زنان فمینیسم
اجداد ابا
عمل فوت کردن دمش
مترسک فصل سرما ادمبرفی
پرنده آبزی قو
کتف و شانه خا
جهش خیز
تاجریزی لما
عدد رقم
تار عنکبوت کرو
زیرانداز خفته تشک
از سبزی‌های خوردنی شوید
قد بلند دیلاق
جاودانه ازلی
ترمز چهارپا هش
برخلاف میل رغم
رطوبت نم
ضربه به توپ با پا شوت
نشانه مفعولی را
فلسفه ارسطویی مشا
پایین‌تر از استادیار اموزشیار
عدد تنفسی شش
بیماری صرع دارد غشی
از خود راضی لوس
فیلمی از مهدی‌صباغ‌زاده بازیتمامشد


جواب مرحله ۹۱۳ جدولانه ۱

اثر بالزاک سرهنگشابر
علامت جمع ان
شهر پیامبر مدینه
جستنی در معدن رگه
زن خانه‌دار کدبانو
سخنان بی‌معنی می‌گوید یاوهگو
ویتامین جدولی کا
واحدی در ارتش هنگ
ستاره‌ای در دب اکبر سها
بافنده نساج
رمانی از دافنه دوموریه میکدهژاماییک
اثر هوشنگ گلشیری اینههایدردار
شیشه ابگینه
نمودن، نشان دادن ارایه
دیگران کسان
آنچه نثار می‌شود فدا
ثروتمندان اغنیا
ابزار شخم زدن زمین گاواهن
پوشیدگی ابهام
گرده قارچ هاگ
فهم و دریافت شناخت
گرو گذاشتن رهن
باریکی و نرمی نازکی
بدگویی کردن هجا
ابریشم کم قیمت کژ
بی هوشی غش
خوش طعم کننده غذا ادویه
از اعضای کله پاچه بناگوش
فرمت صوت و تصویر ویدیو
اثر امیل زولا نانا
نشان گذاشتن ترسیم
از ایالت های آمریکا اوهایو
دهان دره خمیازه
تربیت کردن تادیب
بهانه‌گیر بدقلق
شهر اصفهان برخوار
طعنه زدن کنایه
مترسک ادمک
پادشاهی کیی
نوعی پرده عمودی لووردراپه
جنس برخی ظروف تفلون
اتحاد و هماهنگی یکدستی
صدای آهسته زمزمه
مسافرخانه بزرگ هتل
جنگ‌ها و فتنه‌ها هزاهز
لقب امام دهم شیعیان نقی
جوجه مرغ کریشک
نوعی پلنگ یوز
سخن زیر لب از خشم ژک
سنبل کوهی فو
آرامش خاطر یافتن اطمینان
گفتگو کردن مکالمه
قدرت توانایی
کرم خونخوار زالو
تکنوازی سلو
وارد کردن تزریق
با صراحت سخن گفتن رکگویی
شهر آذربایجان غربی ارومیه
ابزار قصاب ساطور
بزرگ و گنده گت
شاکی گلهمند
نقصان کاهش
نوعی گیاه باتلاقی جگن
تار عنکبوت کرو
زاهد و عابد کاتوزی
نادانی جهل
شهر مازندران نکا
حیران واج
زشتی و گناه سییهشارپ
تیز شارپ
فرزند زاده نوه
سال ترکی ییل


جواب مرحله ۹۱۴ جدولانه ۱

طماع استیندراز
بدنامی ننگ
بدسرشت ناجنس
گودال چال
سفیه سبکمغز
باشکوه جلیل
به تأخیر افتاده معوق
تکیه بر پشتی لم
مرغ می‌رود جا
عاشق عذرا وامق
اثر برتراند راسل مبادیریاضیات
خداوند شگفتی ابوالعجب
نمایندگی اژانس
بانگ قمری وت
بهشت جنت
درست کردن پول فلزی سکهزدن
ترکیب چند اتم مولکول
چنین اینطور
دو یار هم‌قد اا
جمع قدیم قدما
ساخته شده از سنگ سنگی
برادر پدر عمو
نرخ قیمت
نگاه نظر
مبحثی در ریاضیات ماتریس
تصویر عکس
تراشیدن چوب خرط
بدون موی لغ
رایگان مفت
بدون شک یقین
نواق موسیقی چر
بالا آمدن آب دریا مد
فرورفتگی گودی
مضراب زخمه
زیرکی هوش
ترتیب نظم
نوعی بیماری عفونی کزاز
دهر روزگار
جمع سطر سطور
نوعی خیابان یکطرفه
شیره درخت بلوط مازو
خمیده دوتا
ماده‌ای در کودهای شیمیایی اوره
به وسیله توسط
ماچ بوس
نصیحت اندرز
از دست رفته ضایعه
رود بزرگ شط
دشنام دادن شتم
زننده ضارب
یار صندلی میز
خرگوش عرب ارنب
دهان کجی یی
از ورزش‌ها یوگا
آبدست وضو
اثر سبکتکین سالور مردیازجنوب
پنبه پاک نکرده وش
خانه گاو و گوسفند اغل
از ادات تشبیه سا
خزانه دولت مغول دلی
به طور پیوسته استمراری
خشک مزاج یبس
بلندی سر کوه ستیغ
منش خو
قوم بنی‌اسرائیل یهود
چه بهتر فبها
تلخ عرب مر
اهل مکه مکی
تون حمام گلخن
دور کردن دفع
تراوش کردن تراویدن
قایق، کرجی بلم
پایتخت سوئد استکهلم
بی مو طاس
اثر جواد مجابی کتیبهوایوب
ترس بیم
گمراه و منحرف بیراه
پرتو بارقه
نوعی امتحان کتبی
مقابل ازا
درون دهان بچ
سنگ جادوگری یده
کشور آسیایی کامبوج
سم زهر
جنس نوعی ظرف چینی
درون دهان بج
اثر ایوان تورگنیف دود
فرنام لقب
از همه جهات همهجانبه


جواب مرحله ۹۱۵ جدولانه ۱

اثر فرزانه کرم پور کشتارگاهصنعتی
ضروری واجب
شهر مذهبی عراق نجف
ژول در ثانیه وات
استخوان سینه قص
هم چشمی کردن رقابت
یاران صحابه
واژه لغت
افروختن اشتعال
اثر بزرگ داستایفسکی جنایتومکافات
استخوان شکستنی جناغ
نگرانی شدید حرصوجوش
بریدن سر قلم قط
آسیب‌ها افات
از اقوام جنوب شرقی بلوچ
نیمه چیزی را گرفتن اشتقاق
اندازه فیت
مرغ می‌رود جا
عرق روسی ودکا
پزشکی طبابت
بی‌تأمل سخن گفتن بداهت
پشم شتر وبر
سرگشتگی حیرت
از بت‌های جاهلیت هبل
سود حرام ربا
خستگی تعب
چیزهای کمیاب نوادر
ذاتی و فطری جبلی
تنها شدن توحد
نوعی تفنگ سرپر
اثر ساموئل بکت چیکجا
سلول خونی بدون هسته پلاکت
پوشاک‌ها ملابس
سخن زیر لب ژک
مادراندر رابه
سختی شقا
سازی زهی هارپ
روسری مقنعه
دزد لص
شگفتا عجبا
آلوده و چرکین پلشت
کوچک و ریز اندام فسقلی
پیروان یک پیامبر امت
سرخی افق شفق
از حروف الفبا عین
سنگی قیمتی و سرخ لعل
جدایی فراق
قلماسنگ فلاخن
کهنه و پوسیده رث
مدرسه عالی کالج
زشت و بی‌ریخت ایکبیری
جان‌ها انفس
ضمایم متعلقات
پند گرفتن عبرت
سه تایی ثلاثی
قلب قرآن کریم یاسین
ستاره دنباله‌دار هالی
سقز جویدنی ادامس
میان لا
شخص بسیار چاق خیکی
دسته و گروه اکیپ
آش با
روشنی نور
خوراک طیور دان
شکاف چاک
تیم فوتبال فرانسوی نیس
سو و جانب زی
از ایالات آمریکا میزوری
از مسکن‌ها اسپیرین


جواب مرحله ۹۱۶ جدولانه ۱

بی انتها لایتناهی
از بازیگران سریال «خانه ما» زهرااویسی
مقایسه سنجش
زوبین مک
بر خلاف میل علیرغم
بازیگر فیلم «روزگاری عشق و خیانت» نسرینمقانلو
مرد باوقار جنتلمن
سیال تنفسی هوا
ذوق و شوق وجد
درازای زندگی عمر
مانند هم یکجور
حرف ندا یا
بدکار شریر
دلاوری شجاعت
هذیان یان
پایین لباس دامن
ملایم و لطیف نرم
سرکش یاغی
کالبد و بدن تن
سوی دیگر ورا
دانه کش بی‌آزار مور
از ضمایر ملکی مان
عدد هندسی پی
بازیگر «دارکوب» مهنازافشار
لطافت نرمی
نامه رقعه
نقشه فرنگی مپ
ذلیل و زبون حقیر
فصلی موسمی
بیماری دا
اقدام به کاری کردن مبادرت
عضو تنفسی ریه
دست مالیدن لمس
قامت قد
بدبختی فلاکت
واکنش انفعال
اثر رطوبت نم
طبل بزرگ دهل
درجه و مقام رتبه
تالاب مرداب
گوشه‌گیری انزوا
پرستار کودک لله
آهنگ نوا
ریشخند استهزا
تمام و کل همه
شهرها بلاد
نتیجه دستاورد
دیرینه کهن
ماه آتشین اذر
سوگوار و عزادار ماتمزده
اجاق شیرینی پزی فر
از مقیاس‌های طول گز
از افعال ربطی گشت
ضمیر مؤدبانه شما
عشق ناپخته هوس
هوای متحرک باد
تازی عرب
سالن انتظار هتل لابی
قابل اشتعال اتشزا
متعفن بدبو
نقش بازیگر رل
بخش کردن کلمات هجی
از حروف انگلیسی ام
تیل خال
مایه حیات اب
زخم زدن جرح
نواندیش تجددخواه
جوی خون رگ
بیماری پوستی جرب
مرتبه و دفعه بار
از بازیگران دورهمی سحرولدبیگی


جواب مرحله ۹۱۷ جدولانه ۱

اثر مهرداد اوستا عقلواشراق
محکم کردن شد
هر یک از مناسک حج شعایر
کفش چهارپا نعل
عاجز ناتوان
برابر همطراز
سنگ عصاری غن
برهنه و ساده پتی
اسب سرخ مایل به سیاه کهر
بازگشت رجوع
اثر برتراند راسل جهانبینیعلمی
اثر سیامک گلشیری چهرهپنهانعشق
ترازمند متعادل
قدیمی دیرین
حق‌العمل اجرت
شهر سوئیس ژنو
با فوریت و شدت ضربتی
مهارت، توانایی یدطولی
خصومت دشمنی
خشنودی رضا
پایتخت زیمباوه هراره
چروک پوست یرا
فلزی سخت و شکننده کبالت
فاصله و دوری بعد
گمراهی غی
چکیدن آب رش
ابر اسفنج
سپاسداری شکرانه
بازتاب رفلکس
از شهرهای استان کرمان رابر
آزادی و نجات رهایی
غربالی با سوراخ‌های ریز نرمبیز
لیاقت نان خوردن‌هم‌ندارد حیفنان
امتداد راستا
شهر اردبیل سرعین
اثر ماکسیم گورگی سهرفیق
جلودار یساول
بیمار علیل
سپهر فلک
کشتی زیر آب زیردریایی
مجموعه حروف یک زبان الفبا
آهن ضخیم صنعتی تیراهن
دلاوری و شجاعت حماسه
نوعی موسیقی غربی جاز
شاعر گنجوی نظامی
تلاش سعی
مرغ سحر شباهنگ
کشیدن دست بر فرق سر مسح
آبگیر ژی
آقای اسپانیایی لی
شهر اصفهان اردستان
پیروان ارسطو مشایین
شایسته برازنده
پیروز ظافر
نوعی تفنگ بادی
نوعی میمون بابون
پرآب‌ترین رود دنیا امازون
سال گذشته پارسال
موسیقیدان عصر ساسانی باربد
حرف خوردنی نون
مشهور نامدار
دو یار هم‌قد اا
ابزار درودگران ماهه
از حالتهای ماده گاز
داستان قصه
از چین خوردگی های زمین ناودیس
روزگار دهر
پرهیزکاری تقا
زیستن، عمر زندگانی
وجود داشته بودهعاصی
سرکش و نافرمان عاصی
بازداشتن نهی
جوی نهر


جواب مرحله ۹۱۸ جدولانه ۱

گلی زرد رنگ با بوته کوتاه همیشهبهار
حیوان عظیم الجثه دریا وال
شاگرد مغازه میلاو
رفتار عمل
با حیله از کسی پول گرفتن تیغزدن
جانوری سمی رتیل
برای شلیک کردن می‌کشند ماشه
ویتامین جدولی کا
پشه بق
سطحی رویی
اثر برتراند راسل اعتقادمنچیست
نوعی کار هنری از چوب معرقکاری
واسطه احضار ارواح مدیوم
هستم ام
گل نرم لای
واژگون شدن چپهشدن
مشغول شدن اشتغال
توجه و حراست مواظبت
ضمیر دوم شخص مفرد تو
نازا عقیم
جنگ و جدال چالش
دور کردن دفع
چوب برای سوختن هیزم
خشنودی رضا
تنخواه نقدینه
انبار اجناس دپو
ماده چسبناک تنه درخت صمغ
دشمن سخت لد
شعله آتش لهب
شهر خراسان شمالی ایور
مخالف ضد
بزرگ منشی نب
ضروری واجب
نیمه نصفه
توده غله پاک شده راژ
گمراه‌تر اضل
کشور و پایتختش تونس
زن مورد علاقه یک مرد معشوقه
دم لحظه
وانمودگر متظاهر
گناهان ذنوب
خدمتکار دادا
داهی زرنگ
بزرگسال بالغ
به هوش باش هان
طناب زندانی زنجیر
شاعر معاصر ایرانی فریدونمشیری
ناله و فغان ژح
نوعی گیاه باتلاقی جگن
کیسه درویشان چنته
چروک لباس کیس
آبزی خوراکی ماهی
شهری در آلمان بن
چارچرخه گاری
پیروزی ظفر
پایتخت اسلواکی براتیسلاوا
برجستگی ته کفش اج
روزی رزق
غم و اندوه هم
دم و بازدم نفس
ملون رنگبهرنگ
تازه ترکی ینی
جنگ ستیز
عید ویتنامی‌ها تت
از تقسیمات ارتش یگان
نوعی دیسک فشرده سیدی
جنس خشن نر
بازی کردن لهو
کوچ کرده رفته
شیر عرب اسد
شهر کردستان سرواباد
همراه نبات نقل
اهلی دستاموز
تمام قد قدی
اثر ژان پل سارتر هستیونیستی
خوشحالی شعف
آشفته شدن شوریدن
به سر آمدن انقضا
کالا متاع
زیبا و خوبروی وسیم
برادر پدر عم
درخت قالی دار
اثر پذیرفتن انفعال
گودی عمق
آغازها مبادی
درخت زبان گنجشک ون
سقف فروریخته اوار
آبدست وضو
گنجوری خزانهداری


جواب مرحله ۹۱۹ جدولانه ۱

اثر لئو تولستوی مرگایوانایلیچ
بلندمرتبه والا
سلطان بیابان شتر
خواب کپه
ابریشم کم قیمت کژ
عیب نقیصه
مؤدب باادب
عمل پریدن جهش
مستنطق بازپرس
اثر محمد محمدعلی دریغازروبهرو
چاق فربه
سوخت پاش انژکتور
حرف همراهی عرب مع
پایتخت جمهوری چک پراگ
مته برقی دریل
نقاب زنان ترک یاشماق
معما و چیستان لغز
بین لا
پیشوا رهبر
بسیار و فراوان عدیده
چند نابغه نوابغ
همنشین برهمن رای
بازدارنده مانع
دیده بصر
سبب‌ها علل
آشپزخانه باز اپن
کاشته شده مزروع
تجملی لوکس
هیزم هیمه
برگشتن تولی
تو در تو لابلا
پرنده زیبا طاووس
پیامبری رسالت
مانند چو
سلول عصبی نرون
گهواره مهد
درختی است تناور بلوط
شناگر ابورز
ویتامین جدولی کا
خشکی میان دریا اداک
تابان لامع
باقی‌مانده‌ها بقایا
بوستان باغ
شعله آتش لهب
غمگین اسی
خشک مزاج یبس
مرد بی‌زن بیوه
نمایندگی اژانس
به دنیا آوردن زا
دوست ودید
درخت نارنج نارنجبن
ایوان رواق
فوریت اورژانس
فعالیت سرگرم کننده بازی
مخزن قوه برق انباره
لیف ظرفشویی اسکاچ
برچسب میله‌ای بارکد
تولید می‌کند زایا
هم‌معنی مرادف
آذرنگ غم
درخت انار ناربن
زیرک و محتاط اژیر
خالص ناب
سرحد مرز
سر و کله راس
توده غله پاک شده راژ
محل عبور مجرا
ضمیر غایب او
شهری در ترکیه دیاربکر
روشن کننده افروزنده


جواب مرحله ۹۲۰ جدولانه ۱

مرضی عفونی که باعث سرفه‌های شدید می‌شود سیاهسرفه
بانگ برآوردن اسب شیههکشیدن
ظرفیت و طاقت جنبه
دو یار هم‌قد اا
مرا در یاب ادرکنی
اثر عباس معروفی پیشرویافتاب
خردل سپندان
به تنهایی یکی
آزمندی طمع
مادر وطن مام
پیوند و بستگی رابطه
خدای باستان را
برای‌خدا شریک قائل می‌شود مشرک
صدای درهم همهمه
افسر تاج
فتوگرافر عکاس
ماش سبز منح
درآمد از فرصت‌ها رانت
بانگ غو
قاتل امام حسین شمر
سوتی گاف
اسب چاپار یام
قلعه دژ
اثر اسماعیل فصیح ثریادراغما
رزمی جنگی
نوعی ماهی کفال
دست عرب ید
وسیله حرکت موجودات‌ذره‌بینی تاژک
پیشامد حادثه
بند پای زندانیان غل
در زد و خورد نظیر ندارد یکهبزن
مرتجع فلزی فنر
کشور آسیایی یمن
تله و دام فغ
ماهیچه‌ها عضلات
رفیع متعالی
دهان کجی یی
گنجشک ونج
اثر صادق چوبک سگمن
وسیله دندانشوی مسواک
یوزپلنگ آمریکایی جگوار
گمراه‌تر اضل
پیش قبل
هواپیمای نظامی جنگنده
لباس رخت
کارآزموده مجرب
بوم‌شناسی اکولوژی
قلعه کوچک ارگ
هم آهنگی کلمات سجع
هر قسمت از اسکلت استخوان
حرص از
روده تابیده زه
پرنده شکاری کوچک زغن
ذره باردار یون
نیم صدای ساعت تاک
وسیله نخ‌ریسی دوک
موی پیچیده جعد
غریزی فطری
جمعا رویهم
جنگنده حارب
آهوی ختن اف
حرف نهم یونانی یتا
نوعی حلوا لو
حلال و جایز روا
ناله و فغان وح
گرفتن اخذ
اسپاگتی ماکارونی
نرم‌تر از ریگ شن
با توپ آید تشر
از مواد آرایشی روژ
اهل استان شمال غربی اذربایجانی


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.