جواب مراحل 561 تا 580 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 4,701 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 561 | مرحله 562 | مرحله 563 | مرحله 564 | مرحله 565 | مرحله 566 | مرحله 567 | مرحله 568 | مرحله 569 | مرحله 570 | مرحله 571 | مرحله 572 | مرحله 573 | مرحله 574 | مرحله 575 | مرحله 576 | مرحله 577 | مرحله 578 | مرحله 579 | مرحله 580 |

جواب مرحله ۵۶۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ به ذهن آمدن اندیشه یا شعری بدون فکر قبلی بداهه
افقی ۱ گوشی پزشکی استروسکوپ
افقی ۲ بخشی از لنت کفشک
افقی ۲ نوعی بیماری عفونی حاد همراه با تب بادسرخ
افقی ۳ زیر پا مانده له
افقی ۳ منسوب به تاتار تتری
افقی ۳ منسوب به ریه ریوی
افقی ۳ حرف هشتم لاتین اچ
افقی ۴ کیفی بر پشت کوله
افقی ۴ اندیشه فکر
افقی ۴ صدای پنچری فس
افقی ۴ رشک حسد
افقی ۵ از صفات پیامبر امی
افقی ۵ مدرس دانشگاه استاد
افقی ۵ با هم سفر می‌کنند همسفر
افقی ۶ رنود رندان
افقی ۶ طایفه‌ای از قریش امیه
افقی ۶ ماشین تحریر تایپ
افقی ۷ نور امید بارقه
افقی ۷ درخشنده براق
افقی ۷ از نام‌های دخترانه فرنگی مگی
افقی ۸ آزاده حر
افقی ۸ خداحافظی بدرودکردن
افقی ۸ بند دست مچ
افقی ۹ چهره لقا
افقی ۹ متداول رایج
افقی ۹ چلچله پرستو
افقی ۱۰ الهه عشق و زیبایی ونوس
افقی ۱۰ در آتش نمی‌سوزد نسوز
افقی ۱۰ تازه بودن تازگی
افقی ۱۱ وترها اوتار
افقی ۱۱ همبازی لورل هاردی
افقی ۱۱ قلعه حکومتی ارک
افقی ۱۲ درخت مخروطی شکل سرو
افقی ۱۲ بیماری ریوی سل
افقی ۱۲ میوه آتشین نار
افقی ۱۲ بیمارستانی در تهران اراد
افقی ۱۳ هالوژن نمک طعام ید
افقی ۱۳ شاعر بهارستان جامی
افقی ۱۳ چربی دنبه
افقی ۱۳ شگرد کشتی فن
افقی ۱۴ سردار کارتاژ انیبال
افقی ۱۴ لپ گونه
افقی ۱۵ ماده سرخ رنگ خون هموگلوبین
افقی ۱۵ شهری در آذربایجان شرقی میانه
عمودی ۱ بازیگر صحنه‌های خطرناک بدلکار
عمودی ۱ ماهی خلیج فارس حلواسیاه
عمودی ۲ بازیگر سریال روزهای بد به در هومنبرقنورد
عمودی ۳ کارتن باز نشده اک
عمودی ۳ نام زنانه لیدا
عمودی ۳ مخترع موتور گازی اوتو
عمودی ۳ ضمیر غایب او
عمودی ۴ از تقسیمات زمان هفته
عمودی ۴ حاجت و تقاضا ارب
عمودی ۴ از ادات تشبیه سا
عمودی ۴ نبرد جنگ
عمودی ۵ عدد اختاپوس هشت
عمودی ۵ آن اندازه انقدر
عمودی ۵ جمع رسانه رسایل
عمودی ۶ سبزی خورشتی کرفس
عمودی ۶ هر لحظه هران
عمودی ۶ چیز فشرده شده لمبو
عمودی ۷ یگانه یکتا
عمودی ۷ وزیر افراسیاب ویسه
عمودی ۷ امر به یافتن یاب
عمودی ۸ نفرین سب
عمودی ۸ مجری خندوانه رامبدجوان
عمودی ۸ شلوار جین لی
عمودی ۹ ساز اصیل ایرانی تار
عمودی ۹ ستون خیمه دیرک
عمودی ۹ زره ساز زراد
عمودی ۱۰ پشت سر هم ردیف
عمودی ۱۰ ساز سیمی هارپ
عمودی ۱۰ تأخیر درنگ
عمودی ۱۱ تحریکات شیطانی وسوسه
عمودی ۱۱ ورزش توان سنجی قدرتی
عمودی ۱۱ پرده نقاشی بوم
عمودی ۱۲ محرمانه سری
عمودی ۱۲ شیره انگور مت
عمودی ۱۲ از سوره‌های طولانی قرآن نسا
عمودی ۱۲ کنایه از سخت اهنی
عمودی ۱۳ کاشف میکروب سل کخ
عمودی ۱۳ نامی پسرانه حسام
عمودی ۱۳ لقب امپراطوران روسیه تزار
عمودی ۱۳ علامت جمع ها
عمودی ۱۴ نبض نگار اسفیگموگراف
عمودی ۱۵ کوچه های دارای پیچ زیاد پیچدرپیچ
عمودی ۱۵ کنایه از آدم لجوج یکدنده


جواب مرحله ۵۶۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ در گذشته به آن نظمیه می‌گفتند شهربانی
افقی ۱ از انواع خورش‌ها خورشسیب
افقی ۲ داستان عاشقانه رمانس
افقی ۲ خوب نکو
افقی ۲ از فرزندان چنگیزخان اکتای
افقی ۳ از گیاهان دارویی فوکا
افقی ۳ اثری از احمد ناظرزاده کرمانی شامشوم
افقی ۳ نوشابه قدیمی اسو
افقی ۴ اثر ماندنی و خاطره انگیز یادگار
افقی ۴ فکر و عقیده رای
افقی ۴ جزیره اداک
افقی ۵ صد متر مربع ار
افقی ۵ کاغذفروش وراق
افقی ۵ کشتارگاه مسلخ
افقی ۵ رمق آخر نا
افقی ۶ از نمازهای یومیه عشا
افقی ۶ قطب مثبت اند
افقی ۶ عقاید انتخاباتی ارا
افقی ۷ چین و چروک پوست یرا
افقی ۷ وسیله حل جدول مداد
افقی ۷ از شهرهای استان یزد حمیدیا
افقی ۸ واحد پول اتیوپی بیر
افقی ۸ دندان‌های نیش انیاب
افقی ۸ صدای آهنگین نوا
افقی ۹ باد زهرآگین کویری بادسام
افقی ۹ قطعی و حتمی مسلم
افقی ۹ یار مشهدی یره
افقی ۱۰ سال ترکی ییل
افقی ۱۰ درک و شعور فهم
افقی ۱۰ لب شفه
افقی ۱۱ گندم اگ
افقی ۱۱ مغازه دکان
افقی ۱۱ دعوی کردن ادعا
افقی ۱۱ مقابل خوب بد
افقی ۱۲ جدید و تازه نوین
افقی ۱۲ انسان‌ها خلق
افقی ۱۲ ایالتی در آمریکا کلرادو
افقی ۱۳ صوت صدا
افقی ۱۳ آشتی و صلح مصالحه
افقی ۱۳ تخت پادشاهی سریر
افقی ۱۴ ساکن و بی‌حرکت ایستا
افقی ۱۴ شهر نیروگاه شمالی نکا
افقی ۱۴ اسرار رازها
افقی ۱۵ شهری در استان فارس فراشبند
افقی ۱۵ نسخه‌ای از یک اثر که نویسنده با دست نوشته است دستنویس
عمودی ۱ به خدمت بزرگی رسیدن شرفیابی
عمودی ۱ عادل باانصاف
عمودی ۲ صاف و مسطح هموار
عمودی ۲ سود پول حرام ربا
عمودی ۲ مخترع لاستیک گودیر
عمودی ۳ بازار بی رونق راکد
عمودی ۳ درآمد و مستمری عایدی
عمودی ۳ قانون مغولی یاسا
عمودی ۴ قسمتی از کله پاچه بناگوش
عمودی ۴ آمدن، وارد شدن رسیدن
عمودی ۴ مخفف آتش تش
عمودی ۵ حرف نازی‌ها اس
عمودی ۵ از اقیانوس‌های جهان ارام
عمودی ۵ غربال الک
عمودی ۵ جای بازگشت ماب
عمودی ۶ خرید و فروش شرا
عمودی ۶ تله دام
عمودی ۶ ویژه‌تر اخص
عمودی ۷ شهری در آلمان ینا
عمودی ۷ شاه مغول قاان
عمودی ۷ کشوری در اروپا فنلاند
عمودی ۸ میانه بدن کمر
عمودی ۸ زن همنشین ندیمه
عمودی ۸ بانک خانگی قلک
عمودی ۹ تملق و چاپلوسی خوشامد
عمودی ۹ نام‌ها اسما
عمودی ۹ شدت حاد
عمودی ۱۰ همداستان رامین ویس
عمودی ۱۰ ریسمان حبل
عمودی ۱۰ مغازه کوچک دکه
عمودی ۱۱ اهلی رام
عمودی ۱۱ حرف عصا لام
عمودی ۱۱ دستگاهی در تأسیسات گرمایشی مشعل
عمودی ۱۱ برهنه رت
عمودی ۱۲ تردید شک
عمودی ۱۲ واپسین اخرین
عمودی ۱۲ از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری فارسان
عمودی ۱۳ مرکز فرماندهی ستاد
عمودی ۱۳ مواد خوشبو کننده مواد غذایی ادویه
عمودی ۱۳ بر جوانان عیب نیست ارزو
عمودی ۱۴ سزاوار یاسان
عمودی ۱۴ دوست و رفیق یار
عمودی ۱۴ آشکار و واضح بدیهی
عمودی ۱۵ جزیره پرنسس استانبول بیوکادا
عمودی ۱۵ کشوری در آمریکای مرکزی هندوراس


جواب مرحله ۵۶۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ترسا مسیحی
افقی ۱ کشور نیشکر کوبا
افقی ۱ رئیس جمهور مصر سیسی
افقی ۲ آزاده حر
افقی ۲ صحرای استراتژیک مصر سینا
افقی ۲ بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی لنین
افقی ۲ ویتامین انعقاد خون کا
افقی ۳ نخستین نسخه‌های قرآن به این خط نوشته شده است کوفی
افقی ۳ شعله‌های آتش الاو
افقی ۳ ردیاب رادار
افقی ۴ نویسنده ژانر وحشت آمریکایی النپو
افقی ۴ فرزند امام حسن قاسم
افقی ۴ ناحیه صنعتی آلمان ینا
افقی ۵ قله زردکوه دنا
افقی ۵ پسر مازندرانی ریکا
افقی ۵ قبل از ورزش نرمش
افقی ۶ سوره مردم ناس
افقی ۶ با همین املا هم یکی از ماکیان است اردگ
افقی ۶ از غذاهای سنتی دلمه
افقی ۷ از بازیگران نقش بتمن کریستینبیل
افقی ۷ طرفداران یک پیامبر امت
افقی ۸ نمایش تلویزیونی شو
افقی ۸ توبه کننده تواب
افقی ۸ آشیانه پرنده لانه
افقی ۸ مادر تازی ام
افقی ۹ ارزش و قیمت بها
افقی ۹ وکیل‌الرعایا کریمخانزند
افقی ۱۰ مهمترین ارز خارجی دلار
افقی ۱۰ خدای هندو راما
افقی ۱۰ باستانی کهن
افقی ۱۱ حکمران والی
افقی ۱۱ درس نوشتنی انشا
افقی ۱۱ قبر گور
افقی ۱۲ بی‌سواد امی
افقی ۱۲ جانب راست یمین
افقی ۱۲ چهارمین خلیفه اموی مروان
افقی ۱۳ ذات و چیستی یک شی ماهیت
افقی ۱۳ باهوش ویرا
افقی ۱۳ ترس و بیم هراس
افقی ۱۴ پول ژاپن ین
افقی ۱۴ نامی دخترانه مهین
افقی ۱۴ سیب ترکی الما
افقی ۱۴ چوب خوشبو ند
افقی ۱۵ اما لیکن
افقی ۱۵ دهانه و افسار لگام
افقی ۱۵ رهبر سپاه فیل سوار ابرهه
عمودی ۱ سنجش محک
عمودی ۱ دلپذیر و خوشایند دلکش
عمودی ۱ بنیانگذار و مدیر عامل شرکت آتاری دتامیل
عمودی ۲ بالاتر از ستوان و پایین‌تر از سرگرد سروان
عمودی ۲ پول روسیه روبل
عمودی ۲ پیامبر نقاش مانی
عمودی ۳ یارو فلانی
عمودی ۳ دوزخ و جهنم هاویه
عمودی ۴ شهید مظلوم حسین
عمودی ۴ از شهرهای استان گیلان استارا
عمودی ۴ برکت یمن
عمودی ۵ حرف دهن کجی یی
عمودی ۵ پرنده مهاجر پرستو
عمودی ۵ از انواع ترشی
عمودی ۶ سرباز نیروی دریایی ناوی
عمودی ۶ قمری یاکریم
عمودی ۶ پهلوان یل
عمودی ۷ میوه نرسیده کال
عمودی ۷ پایتخت استرالیا کانبرا
عمودی ۷ از بزرگترین شاگردان فروید یونگ
عمودی ۸ نزدیکان اقارب
عمودی ۸ اهل یمن است یمانی
عمودی ۹ آشوب و فتنه بلوا
عمودی ۹ از توابع استان گیلان دیلمان
عمودی ۹ حیوان دست آموز رام
عمودی ۱۰ لحظه کوتاه ان
عمودی ۱۰ زمین ناهموار پر از سنگ سنگلاخ
عمودی ۱۰ از جهات جغرافیایی شمال
عمودی ۱۱ انتظار و نگرانی یرمر
عمودی ۱۱ صدمه دیده
عمودی ۱۱ از ضمایر جمع فارسی ناکار
عمودی ۱۲ مجلس نمایندگان آمریکا سنا
عمودی ۱۲ چاپلوسی مداهنه
عمودی ۱۲ از صفات خداوند به معنی بخشنده وهاب
عمودی ۱۳ چای قند پهلو دیشلم
عمودی ۱۳ زنگ فلزات زنگار
عمودی ۱۴ فرمان کشتی سکان
عمودی ۱۴ گازی گلخانه‌ای که به عنوان سوخت هم به کار می‌رود متان
عمودی ۱۴ نان گرده ونانه
عمودی ۱۵ سوبسید یارانه
عمودی ۱۵ رئیس مدیر
عمودی ۱۵ قرن سده


جواب مرحله ۵۶۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ابتر دمبریده
افقی ۱ تیم فوتبال آلمانی دورتمند
افقی ۲ مراسم و آیین‌ها سنن
افقی ۲ حمام خودرو کراواش
افقی ۲ ثانوی دومی
افقی ۳ خم کاغذ تا
افقی ۳ علامت قرآنی مد
افقی ۳ نوعی بستنی کیم
افقی ۳ نیلوفر ابرود
افقی ۴ از شهرهای ایلام دهلران
افقی ۴ مخفی شدن به قصد شکار کمین
افقی ۵ جای روشنایی منار
افقی ۵ مساوی عامیانه یر
افقی ۵ کتاب حضرت داود زبور
افقی ۵ مایع حیات اب
افقی ۶ زه کمان وتر
افقی ۶ پهلوان یونان باستان هرکول
افقی ۶ همراه شکلک ادا
افقی ۷ ذهب زر
افقی ۷ سپاس شکر
افقی ۷ زم بادسرد
افقی ۸ میر سرخنای
افقی ۸ چین ملی تایوان
افقی ۹ آمیختگی امتزاج
افقی ۹ آواز نوا
افقی ۹ علوفه گاو ار
افقی ۱۰ همراه تب می‌آید لرز
افقی ۱۰ پاک کردن زدودن
افقی ۱۰ رشد کردن نمو
افقی ۱۱ نت سوم می
افقی ۱۱ زورگو جبار
افقی ۱۱ ضربه سر هد
افقی ۱۱ گردنبند اویز
افقی ۱۲ پارچه باریک و بلند نوار
افقی ۱۲ رشد بالیدن
افقی ۱۳ رنگ‌ها الوان
افقی ۱۳ خرمن بنو
افقی ۱۳ ضمیر جمع ما
افقی ۱۳ عدد دونده دو
افقی ۱۴ انابت توبه
افقی ۱۴ آبشش برانشی
افقی ۱۴ پیمانه کیل
افقی ۱۵ قاطرچی استروان
افقی ۱۵ عالم و حکیم دانشمند
عمودی ۱ اهلی، رام دستاموز
عمودی ۱ پایتخت قزاقستان المااتا
عمودی ۲ محلی در مکه منا
عمودی ۲ بیباک نترس
عمودی ۲ شهر رازی ری
عمودی ۲ ننر لوس
عمودی ۳ پایتخت ریشه‌ای بن
عمودی ۳ چوبه اعدام دار
عمودی ۳ سخن ناگفتنی راز
عمودی ۳ رعایت کردنی صف نوبت
عمودی ۴ ماه مدرسه مهر
عمودی ۴ شیار زراعی شخم
عمودی ۴ سنگ‌های گرانبها جواهر
عمودی ۵ متحد و بی‌ریا یکدل
عمودی ۵ تاتا لکنتزبان
عمودی ۶ بیماری در
عمودی ۶ برکت برنج ری
عمودی ۶ محرم اسرار رازدار
عمودی ۶ آش با
عمودی ۷ دیگ سنگی مشهد هاکاره
عمودی ۷ کمک‌رسان یاور
عمودی ۷ پایتخت سوئیس برن
عمودی ۸ پایتخت اتریش وین
عمودی ۸ پروردگار عالم رب
عمودی ۸ پدربزرگ جد
عمودی ۸ خوشه گندم و جو بنا
عمودی ۹ تله دام
عمودی ۹ پرداختنی شرعی زکات
عمودی ۹ از شهرهای همدان نهاوند
عمودی ۱۰ غوزه پنبه وش
عمودی ۱۰ از اثرهای معروف حسین دولت‌آبادی کبودان
عمودی ۱۰ قلب دل
عمودی ۱۰ خواست عرب شا
عمودی ۱۱ لایه حساس عکاسی امولسیون
عمودی ۱۱ جناح راست یمین
عمودی ۱۲ چاره‌اندیشی تدبیر
عمودی ۱۲ جایز و شایسته روا
عمودی ۱۲ به جا آوردن ادا
عمودی ۱۳ رسوب یخچال مورن
عمودی ۱۳ همراه اطوار ادا
عمودی ۱۳ حرف خوردنی نون
عمودی ۱۳ قلیل کم
عمودی ۱۴ رشد نمو
عمودی ۱۴ نام ترکی اد
عمودی ۱۴ معروف نامی
عمودی ۱۴ شریعت دین
عمودی ۱۵ نگهبان بلندی دیدهبان
عمودی ۱۵ میلاد روزتولد


جواب مرحله ۵۶۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ زندان موقت محکومان و متهمان بازداشتگاه
افقی ۱ معروف شهیر
افقی ۲ بالای زانو ران
افقی ۲ واحد شمارش کتاب و دفتر جلد
افقی ۲ ننر لوس
افقی ۲ مارال اهو
افقی ۳ امر به گفتن گو
افقی ۳ درخت آزاده سرو
افقی ۳ ورزشی همراه با دویدن، پریدن، بالا رفتن از دیوار و خزیدن پارکو
افقی ۳ گشوده وا
افقی ۴ پایان یافته سپری
افقی ۴ نوعی کشت ابی
افقی ۴ درنگ، وقفه توقف
افقی ۵ پسندیده و خوش نکو
افقی ۵ شهر رصدخانه آذربایجان شرقی مراغه
افقی ۵ از محلات تهران نارمک
افقی ۶ پول زور باج
افقی ۶ علم و آگاهی دانش
افقی ۶ پسر مازندرانی ریکا
افقی ۷ سوره‌ای در شرح حال پیامبران و فرزندانشان انعام
افقی ۷ دندانه کلید مدنگ
افقی ۷ نوبت بازی داو
افقی ۸ تلخ مر
افقی ۸ نعمت دهنده منعم
افقی ۸ پول گرجستان لاری
افقی ۸ شهر برج طغرل ری
افقی ۹ زیرکی دها
افقی ۹ جامه بلند یلمه
افقی ۹ جادوگر قوم حضرت موسی سامری
افقی ۱۰ فاقد پیچ و خم راست
افقی ۱۰ قرن‌ها قرون
افقی ۱۰ گهواره ننو
افقی ۱۱ مو خشک کن سشوار
افقی ۱۱ کودتاچی مرداد بیست و هشت زاهدی
افقی ۱۱ آسمان سما
افقی ۱۲ کشور شمال اروپا هلند
افقی ۱۲ امیدواری رجا
افقی ۱۲ محل حفظ و نمایش آثار باستانی و هنری موزه
افقی ۱۳ پیچش مو خم
افقی ۱۳ از شهرهای پرجمعیت آمریکا میامی
افقی ۱۳ گل سفید لاو
افقی ۱۳ اسب تبریزی ات
افقی ۱۴ لوله فاضلاب اگو
افقی ۱۴ مادربزرگ ننه
افقی ۱۴ واحد شمارش احشام راس
افقی ۱۴ بامداد سحر
افقی ۱۵ کتاب امیل زولا نانا
افقی ۱۵ سراینده‌اش اسدی طوسی است گرشاسبنامه
عمودی ۱ گیاهی طبی از تیره بقولات برگسنا
عمودی ۱ از آثار تاریخی شیراز مدرسهخان
عمودی ۲ کشورهای عرب صادر کننده نفت ااوپک
عمودی ۲ فاکتوری که یکی از پروتئین‌های موجود در گلبول قرمز خون است ارهاش
عمودی ۲ پیشوند یک میلیونی مگا
عمودی ۳ کدبانوی خانه زن
عمودی ۳ ستاره هلندی بایرن مونیخ روبن
عمودی ۳ الگو و نمونه اسوه
عمودی ۳ درخت جدولی ون
عمودی ۴ از نت‌های موسیقی سی
عمودی ۴ متضاد اخص اعم
عمودی ۴ دردمندی تالم
عمودی ۵ خشت گرمادیده اجر
عمودی ۵ بلاعوض مجانی
عمودی ۵ آنزیم مبدل شیر به پنیر رنین
عمودی ۶ همراه کت شلوار
عمودی ۶ آویزان معلق
عمودی ۶ یک ششم ملک دانگ
عمودی ۷ تند میان تهی تد
عمودی ۷ حرکت هوا باد
عمودی ۷ از درختان جنگل‌های شمال ممرز
عمودی ۷ ماه مهربونی مهر
عمودی ۸ همراه پسغام پیغام
عمودی ۸ خیمه بزرگ هواری
عمودی ۹ حرف استثنا الا
عمودی ۹ استارت قدیمی هندل
عمودی ۹ راه روشن و آشکار نهج
عمودی ۹ علامت مفعول را
عمودی ۱۰ صدای نوشیدن مایعات هورت
عمودی ۱۰ آشنا شناس
عمودی ۱۰ این هم از شهرهای آمریکاست دالاس
عمودی ۱۱ آرامش سکون
عمودی ۱۱ باری بر دوش مردم ایران گرانی
عمودی ۱۱ حیوان مسابقه‌ای اسب
عمودی ۱۲ متانت وقار
عمودی ۱۲ کشور خجسته یمن
عمودی ۱۲ برگ تاک مو
عمودی ۱۳ علامت جمع ها
عمودی ۱۳ بی‌نظیر و یگانه فرید
عمودی ۱۳ نویسنده فرانسوی قرارداد اجتماعی روسو
عمودی ۱۳ پسوند شباهت سا
عمودی ۱۴ سریع خودمانی یهو
عمودی ۱۴ کرایه دهنده اسب و شتر مکاری
عمودی ۱۴ زحمت‌افزا مزاحم
عمودی ۱۵ آنالیز روانی روانکاوی
عمودی ۱۵ گیاهی علفی و طبی شاهتره


جواب مرحله ۵۶۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بسیار روشن چراغان
افقی ۱ بخش سردساز موتور خودرو رادیاتور
افقی ۲ کوبنده خانگی هاون
افقی ۲ سخن‌چین لماز
افقی ۲ تنبل تناسا
افقی ۳ بزرگ داشتن اکرام
افقی ۳ ابر سفید رباب
افقی ۳ کشوری در قاره آفریقا گینه
افقی ۴ نهر بسیار بزرگ رود
افقی ۴ به همان شکل و ترتیب هم
افقی ۴ همسطح با یکدیگر طراز
افقی ۴ قاصد پیک
افقی ۵ قلم انگلیسی پن
افقی ۵ مترسک هراسه
افقی ۵ اشاره با چشم و ابرو غمزه
افقی ۶ گوهرها جواهر
افقی ۶ نام گاگارین یوری
افقی ۶ پرحرفی ور
افقی ۷ گیاه خورشتی ریواس
افقی ۷ سوره حمد فاتحه
افقی ۷ پول کشور آفتاب تابان ین
افقی ۸ همسر حضرت ابراهیم هاجر
افقی ۸ قلندر درویش
افقی ۸ کشوری در اروپا نروژ
افقی ۹ خدای قلندر هو
افقی ۹ آئین‌ها مراسم
افقی ۹ دیپلماتیک سیاسی
افقی ۱۰ ورزش مادر دو
افقی ۱۰ سکه برنجین پشیز
افقی ۱۰ کفش چرمی چاروق
افقی ۱۱ جایگاه ماوا
افقی ۱۱ پنهان کردن نهفتن
افقی ۱۱ حرف تنفر اف
افقی ۱۲ قطار ترن
افقی ۱۲ نام دخترانه شیلا
افقی ۱۲ حرف صلیب تی
افقی ۱۲ با های آید هوی
افقی ۱۳ دیرنشین راهب
افقی ۱۳ نوعی اسباب بازی یویو
افقی ۱۳ طیران پرواز
افقی ۱۴ نوشتن است و آئین هم دارد نگارش
افقی ۱۴ سزاوار لایق
افقی ۱۴ پرورش دهنده مربی
افقی ۱۵ از غذاها جوجهکباب
افقی ۱۵ برای انجام کار خاصی به کار می‌رود ابزارک
عمودی ۱ از جدیدترین قالب‌های شعر فارسی چهارپاره
عمودی ۱ مزد زحمت دسترنج
عمودی ۲ جانور درختزی استرالیایی راکون
عمودی ۲ کلام درویش یاهو
عمودی ۲ خوراک فرنگی شبیه تاس کباب راگو
عمودی ۳ جنگ و پیکار اورد
عمودی ۳ پرنده کوچک یا حشره جوجو
عمودی ۳ راه آشکار منهاج
عمودی ۴ کشور آفریقایی غنا
عمودی ۴ فریاد بلند هوار
عمودی ۴ عضو راهی پا
عمودی ۴ نوزاد گوسفند بره
عمودی ۵ هاون مهراس
عمودی ۵ درهم مشوش
عمودی ۵ دودلی شک
عمودی ۶ برج کج فرانسه نل
عمودی ۶ چهره زیبا را به آن تشبیه کنند ماه
عمودی ۶ از نیروهای سه‌گانه ارتش دریایی
عمودی ۷ شمار مر
عمودی ۷ سربلند و مفتخر سرفراز
عمودی ۷ در و پنجره به وسیله آن باز و بسته می‌شود لولا
عمودی ۸ ارتباط و پیوند رابطه
عمودی ۸ قبیله صدر اسلام اوس
عمودی ۸ نادر نایاب
عمودی ۹ اذیت ازار
عمودی ۹ خوراکی با بادمجان یتیمچه
عمودی ۹ حرف پیروزی وی
عمودی ۱۰ جایی که در آن حیوانات اهلی و وحشی را نگهداری می‌کنند باغوحش
عمودی ۱۰ کم و کاست افت
عمودی ۱۰ هنوز قاچ نشده! قا
عمودی ۱۱ علامت مصدر جعلی یت
عمودی ۱۱ گروه زمره
عمودی ۱۱ درجه ارتشی سرتیپ
عمودی ۱۲ مارک کالا انگ
عمودی ۱۲ طرز پوشاک زی
عمودی ۱۲ گاز کمیاب نیون
عمودی ۱۲ راز نهفته رمز
عمودی ۱۳ مرکز تایوان تایپه
عمودی ۱۳ زین و برگ اسب یراق
عمودی ۱۳ فریاد شادی هورا
عمودی ۱۴ هوو وسنی
عمودی ۱۴ الهه عشق ونوس
عمودی ۱۴ معادل فارسی آیفون اوابر
عمودی ۱۵ استراتژی راهکار
عمودی ۱۵ دانشی که به مطالعه نیروهای فیزیکی و جریانات داخلی زمین می‌پردازد ژیوفیزیک


جواب مرحله ۵۶۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ صدای یکنواخت ساعت تیکتاک
افقی ۱ بی‌ادبی اسایهادب
افقی ۲ سنگ آتشفشانی بازالت
افقی ۲ از زنان فارسی گوی هندی با تخلص مخفی زیبالنسا
افقی ۳ عضو صورت لب
افقی ۳ ایستاده قایم
افقی ۳ فریاد تشویق هورا
افقی ۳ داخل تو
افقی ۴ قبلیه عرب صدر اسلام اوس
افقی ۴ روایت شده مروی
افقی ۴ چوب خوشبو ند
افقی ۴ سحاب ابر
افقی ۵ آرایش زیور
افقی ۵ بارانداز کشتی‌ها اسکله
افقی ۵ خجستگی تبرک
افقی ۶ شیوه نوشیدن نوزادان مکیدن
افقی ۶ پادشاه ملک
افقی ۶ اخوی برادر
افقی ۷ تحفه‌ها هدایا
افقی ۷ از روی قصد بعمد
افقی ۸ مرز بی‌پایان مر
افقی ۸ اثری از تئوفیل گوتیه یکمومیایی
افقی ۸ خودم من
افقی ۹ دولتمرد و رهبر کامبوجی، رهبر چریک‌های خمر سرخ پلپت
افقی ۹ ضارب زننده
افقی ۱۰ داخلی درونی
افقی ۱۰ مخترع آلمانی دیفرانسیل بنز
افقی ۱۰ نام زنانه هایده
افقی ۱۱ تولید کننده مولد
افقی ۱۱ برتری‌ها مزایا
افقی ۱۱ لازم بودن لزوم
افقی ۱۲ غول کارتونی شرک
افقی ۱۲ ساز چوپان نی
افقی ۱۲ علامت اختصاری نیروی انتظامی ناجا
افقی ۱۲ از دختران شعیب لیا
افقی ۱۳ پیشوند نفی نا
افقی ۱۳ تاج گل بساک
افقی ۱۳ نامی مردانه رحیم
افقی ۱۳ کجاست کو
افقی ۱۴ زبان اختراعی دکتر زامنهوف لهستانی اسپرانتو
افقی ۱۴ نخستین صدر اعظم آلمان ادنایر
افقی ۱۵ اثری از یاشار کمال ستونخیمه
افقی ۱۵ فیلمی از کمال تبریزی فرشباد
عمودی ۱ سل تبلازم
عمودی ۱ جامعه‌شناس مردمشناس
عمودی ۲ از آثار جان اشتاین‌بک یابویکهر
عمودی ۲ کنایه از صادق روراست
عمودی ۳ گوشه‌گیری کز
عمودی ۳ کشور استکهلم سوید
عمودی ۳ فلس ماهی پولک
عمودی ۳ رودی در ایتالیا پو
عمودی ۴ سقف اتاق تاق
عمودی ۴ کوچکترین ایالت آمریکا ردایلند
عمودی ۴ پایتخت سوئیس برن
عمودی ۵ دردها الام
عمودی ۵ خوش‌قدم نیکپی
عمودی ۵ نسخه‌بردار نساخ
عمودی ۶ محصول گیاه گون کتیرا
عمودی ۶ گروهی از مردم امت
عمودی ۶ وسطی میانی
عمودی ۷ وقت و هنگام موسم
عمودی ۷ عنوان جانوری سال نود و چهار بز
عمودی ۷ پنهان داشتن کتم
عمودی ۸ طمع از
عمودی ۸ معاش اندک یکلقمهنان
عمودی ۸ کلمه شگفتی وه
عمودی ۹ مخفف سیاه سیه
عمودی ۹ اثر چربی لک
عمودی ۹ پدر مرد آویچ زیار
عمودی ۱۰ مشترک مجله ابونه
عمودی ۱۰ از پرندگان شکاری باز
عمودی ۱۰ حق کسی را ضایع کردن اجحاف
عمودی ۱۱ واحدی در طول یارد
عمودی ۱۱ عینا بعینه
عمودی ۱۱ اینجا، اکنون ایدر
عمودی ۱۲ حرف هشدار و آگاهی هلا
عمودی ۱۲ پایانه ترمینال
عمودی ۱۲ شیوه رفتار منش
عمودی ۱۳ از خواهران برونته ان
عمودی ۱۳ مقابل ویران اباد
عمودی ۱۳ ماشین سنگین دیزل
عمودی ۱۳ بیشتر سطح زمین را پوشانده اب
عمودی ۱۴ دزدیدن دستبرد
عمودی ۱۴ اسطوره پرسپولیس و مرد اخلاق فوتبال ایران مهدویکیا
عمودی ۱۵ قبول امری به عنوان حقیقت باورکردن
عمودی ۱۵ حریف جنگ هماورد


جواب مرحله ۵۶۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فشرده و چسبیده به هم تنگاتنگ
افقی ۱ مدرسه‌ای که برای مدارس معلم تربیت می‌کند دانشسرا
افقی ۲ اسباب بازی دخترها عروسک
افقی ۲ اثری از محمد علی اسلامی ندوشن روزها
افقی ۲ نژاد مردم روسیه روس
افقی ۳ سرمای سخت زم
افقی ۳ عقاب الغ
افقی ۳ وسیله احتیاطی اضافی یدک
افقی ۳ ورزش با سه تیر کوچک دارت
افقی ۴ بخشی از اوستا یشت
افقی ۴ امدادرسانی یاوری
افقی ۴ به غیر از آن ماسوا
افقی ۵ دو روز بعد پسفردا
افقی ۵ بیماری سرع غش
افقی ۵ پایه و اساس رکن
افقی ۶ امانتدار امین
افقی ۶ از ورزش‌های آبی قایقرانی
افقی ۷ شکننده ترد
افقی ۷ حیوان وحشی دد
افقی ۷ جنگل رابین هوود شروود
افقی ۷ ورزش مادر دو
افقی ۸ جنگ و هیاهو هنگامه
افقی ۸ گذرگاه سیل ابراهه
افقی ۹ رئیس جیمز باند ام
افقی ۹ محلی برای خرید و فروش یا اجاره خانه بنگاه
افقی ۹ مخفف شاه شه
افقی ۹ نمک ملح
افقی ۱۰ کسی که با کشتی روی دریا گردش کند دریانورد
افقی ۱۰ خوش اندام شکیل
افقی ۱۱ خو گرفتن انس
افقی ۱۱ نفس سوزناک اه
افقی ۱۱ کشوری در غرب آفریقا که پایتخت آن مانروویا می‌باشد لیبریا
افقی ۱۲ خودمختار مستقل
افقی ۱۲ طعن و گوشه کنایه
افقی ۱۲ از اعضای تنفسی ریه
افقی ۱۳ ابریشم حریر
افقی ۱۳ زنگ کاروان درا
افقی ۱۳ سرپیچی کردن ابا
افقی ۱۳ روی سالاد می‌ریزند سس
افقی ۱۴ حرف نوروزی سین
افقی ۱۴ شعر ژاپنی هایکو
افقی ۱۴ خرگوش‌ها ارانب
افقی ۱۵ کلیسایی در ارومیه ننهمریم
افقی ۱۵ سوزاننده دل جانگداز
عمودی ۱ نهادی که در آن میزان مجازات افراد خاطی تعیین و اجرا می‌شود تعزیرات
عمودی ۱ پیشوای دوم شیعیان امامحسن
عمودی ۲ پیش از ورزش نرمش
عمودی ۲ دارویی روی زخم مرهم
عمودی ۲ گلی سفید رنگ و خوشبو با برگ‌های کوچک و انبوه نسرین
عمودی ۳ پهلوان گو
عمودی ۳ زدن قلب تپیدن
عمودی ۳ امضا دستینه
عمودی ۴ پسوند شباهت اسا
عمودی ۴ صحنه نمایش سن
عمودی ۴ خیمه که به یک ستون برپای باشد گبر
عمودی ۴ ادا و اطوار قر
عمودی ۵ مشق شب تکلیف
عمودی ۵ پیامبر شوش دانیال
عمودی ۵ شامل همه می‌شود هر
عمودی ۶ از آثار دیدنی شهر آذرشهر در استان آذربایجان شرقی غارقدمگاه
عمودی ۶ چینه دیوار دای
عمودی ۷ مخفف اگر گر
عمودی ۷ کتاب مقدس هندوان ودا
عمودی ۷ آگاه باش هان
عمودی ۷ بخشنده کریم
عمودی ۸ ادیت مطلب ویرایش
عمودی ۸ وحشتناک هولناک
عمودی ۹ سرقت دزدی
عمودی ۹ جمع قاری قرا
عمودی ۹ تظاهر به نیکی ریا
عمودی ۹ سوسن زرد وج
عمودی ۱۰ از مصالح ساختمانی اهک
عمودی ۱۰ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی انسیه شاه حسینی غروبشدبیا
عمودی ۱۱ رمق آخر نا
عمودی ۱۱ رایزنی مشاوره
عمودی ۱۱ ترسا رهبان
عمودی ۱۲ بیماری دا
عمودی ۱۲ صدا زدن ندا
عمودی ۱۲ از ضمایر انگلیسی شی
عمودی ۱۲ ساز کلیسا ارگ
عمودی ۱۳ همگانی سراسری
عمودی ۱۳ هم پیشه همکار
عمودی ۱۳ نام ترکی اد
عمودی ۱۴ وسیله کمک حرکتی اطفال روروک
عمودی ۱۴ پایتخت هندوستان دهلی
عمودی ۱۴ بخشی از اوستا یسنا
عمودی ۱۵ کاشف آفریقای مرکزی استانلو
عمودی ۱۵ سریالی از ابراهیم حاتمی‌کیا حلقهسبز


جواب مرحله ۵۶۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عنصر یازدهم سدیم
افقی ۱ حس بساوایی لامسه
افقی ۱ پیشگاه خانه رواق
افقی ۲ پایتخت بحرین منامه
افقی ۲ سالها سنوات
افقی ۲ هر دوربینی دارد لنز
افقی ۳ نام ترکی اد
افقی ۳ نوعی شیرینی خامه‌ای رولت
افقی ۳ سلطان محمد خدابنده الجایتو
افقی ۴ شیرینی مخصوص کرمانشاه کاک
افقی ۴ لاغر اندام نحیف
افقی ۴ خانه‌های ریز روی عکس ترام
افقی ۵ حرف نگفتنی ناز
افقی ۵ همدردی کردن با فرد عزادار دلداری
افقی ۵ تلاش و کوشش هم
افقی ۶ عظیم‌الجثه یغر
افقی ۶ نشان قدم ایز
افقی ۶ قلب دل
افقی ۶ پنج ترکی بش
افقی ۷ آبشش ماهی برونشی
افقی ۷ از اشکال هندسی هرم
افقی ۷ دارنده بالاترین مدرک تحصیلی دکتر
افقی ۸ چشم چپ لوچ
افقی ۸ پیمانه کیل
افقی ۸ کمک و یاری مدد
افقی ۸ اطوار ادا
افقی ۹ در قدیم بالاتر از سروان بود یاور
افقی ۹ شتر قوی هیکل لوک
افقی ۹ انباشته شدن تلنبار
افقی ۱۰ عدد ماه سی
افقی ۱۰ زمینه تم
افقی ۱۰ ماست چکیده لور
افقی ۱۰ نبی خدا وصی
افقی ۱۱ آخر و انتها ته
افقی ۱۱ چنگیزخان مغول تموچین
افقی ۱۱ آفت بلا
افقی ۱۲ زدنی خودستا ادعا
افقی ۱۲ خانه کوچک جنگلی کومه
افقی ۱۲ وجود هست
افقی ۱۳ سبزینه گیاه کلروفیل
افقی ۱۳ اسلحه سلاح
افقی ۱۳ پژمرده لس
افقی ۱۴ شهری بزرگ در خراسان قدیم بود مرو
افقی ۱۴ نوازش و دلجویی نواخت
افقی ۱۴ ورزش روشندلان گلبال
افقی ۱۵ پراکنده و متفرق شدن تزیل
افقی ۱۵ جیوه سیماب
افقی ۱۵ از درختان جنگلی بلوط
عمودی ۱ ماهی فروش سماک
عمودی ۱ شیطان ابلیس
عمودی ۱ دانایی حکمت
عمودی ۲ آسیاب بدن دندان
عمودی ۲ شیوه تعریف داستان روایت
عمودی ۲ عمل بعد از ترس لرز
عمودی ۳ حرف گزینش یا
عمودی ۳ لاتکس کایوچو
عمودی ۳ کاشف گردش خون هاروی
عمودی ۴ جای عبور ممر
عمودی ۴ کلاغ زغن
عمودی ۴ عریان رت
عمودی ۴ ورزش مادر دو
عمودی ۵ قوم آتیلا هون
عمودی ۵ حسد بردن رشک
عمودی ۵ دارای بوی بد متعفن
عمودی ۶ گور لحد
عمودی ۶ سال ترکی ییل
عمودی ۶ ناامید مایوس
عمودی ۷ چیرگی و غلبه استیلا
عمودی ۷ موجودی خیالی برای ترساندن بچه‌ها لولو
عمودی ۷ گل ته حوض لای
عمودی ۸ فیلمی با بازی لیلا حاتمی من
عمودی ۸ آنچه که اسیران برای رهایی خود بدهند فدیه
عمودی ۸ ریز کوچک
عمودی ۸ ظرف رنگرزی خم
عمودی ۹ جدا سوا
عمودی ۹ شرم و حیا ازرم
عمودی ۹ پتانسیومتر ریوستا
عمودی ۱۰ از ادوات بدنسازی هالتر
عمودی ۱۰ زمان معین مدت
عمودی ۱۰ مورچه نمل
عمودی ۱۱ تنهایی گزیدن تجرید
عمودی ۱۱ سطل آبکشی دلو
عمودی ۱۱ عامل تکثیر گیاهان نهانزا هاگ
عمودی ۱۲ عدد جدولی اا
عمودی ۱۲ دشمن سرسخت لد
عمودی ۱۲ گماشتن نصب
عمودی ۱۲ شهری در سوریه حلب
عمودی ۱۳ مهمانی دادن ولیمه
عمودی ۱۳ هاون کابیله
عمودی ۱۳ مخترع تلفن بل
عمودی ۱۴ از ضمایر عربی انت
عمودی ۱۴ یکی از دو رکن جمله اسمیه مبتدا
عمودی ۱۴ از نژادهای سفید اسلاو
عمودی ۱۵ خالق «دو رکعت عشق» و «با کاروان نیزه» قزوه
عمودی ۱۵ بدی و فتنه انگیزی شرارت
عمودی ۱۵ اشراف داشتن روی موضوعی تسلط


جواب مرحله ۵۷۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عزرائیل ملکالموت
افقی ۱ تریاک و افیون نارکوک
افقی ۲ آمریکایی را گویند یانکی
افقی ۲ نژاد ایرانی اریا
افقی ۲ جرأت یارا
افقی ۳ هدیه فرستادن اهدا
افقی ۳ قند گلوسید
افقی ۳ درخت کنار سدر
افقی ۴ عدد منفی نه
افقی ۴ زه کمان وتر
افقی ۴ رود فرانسه رن
افقی ۴ ادب و معرفت فرهنگ
افقی ۵ در دل افکندن الهام
افقی ۵ سنت ایین
افقی ۵ شامل همه می‌شود هر
افقی ۶ سیخ آهنی یوک
افقی ۶ رنگ‌آمیزی شده منقش
افقی ۶ ستارگان انجم
افقی ۷ آرایش و زیور زینت
افقی ۷ هواپیما طیاره
افقی ۷ ستاره بنات‌النعش سها
افقی ۸ ستر پرده
افقی ۸ واحد پول هندوستان روپیه
افقی ۸ پایه ساختمان ستون
افقی ۹ حمام تک نفری وان
افقی ۹ نود تازی تسعون
افقی ۹ فریاد بلند هوار
افقی ۱۰ حمله هجوم
افقی ۱۰ صف و رسته ردیف
افقی ۱۰ واحد شیشه جام
افقی ۱۱ دشنام و ناسزا سب
افقی ۱۱ مستمر دایم
افقی ۱۱ واحد زمین هکتار
افقی ۱۲ خدا و پروردگار یزدان
افقی ۱۲ ضمیر جمع ما
افقی ۱۲ فلز پرمصرف اهن
افقی ۱۲ دو یار همقد اا
افقی ۱۳ ننر لوس
افقی ۱۳ گاز جوشکاری استیلن
افقی ۱۳ سرگرمی سالم جدول
افقی ۱۴ دوست داشتن وداد
افقی ۱۴ ستایش کننده مداح
افقی ۱۴ از صنایع شعری ایهام
افقی ۱۵ سرباز داوطلب نیساری
افقی ۱۵ زلزله زمینلرزه
عمودی ۱ واسطه میانجی
عمودی ۱ از حروف یونانی پوپسیلون
عمودی ۲ دادگاه بین‌المللی لاهه
عمودی ۲ هیأت دولت را تشکیل می‌دهند وزرا
عمودی ۲ عنقریب بزودی
عمودی ۳ آرام آرام کند
عمودی ۳ خارپشت استرالیایی اکیدنه
عمودی ۳ مار زهردار دساس
عمودی ۴ زمین بلند اکاول
عمودی ۴ عدد منفی نه
عمودی ۴ دور از هم جدا
عمودی ۴ بیماری دا
عمودی ۵ قدم یک پا لی
عمودی ۵ افترا تهمت
عمودی ۵ قادر توانا
عمودی ۶ پربها گران
عمودی ۶ نوعی استخدام رسمی
عمودی ۶ زهرآگین سمی
عمودی ۷ نهنگ وال
عمودی ۷ قطع شده مقطوع
عمودی ۷ امتداد یافته ممتد
عمودی ۸ قتل سیاسی ترور
عمودی ۸ از سازهای بادی شیپور
عمودی ۸ غلام سلطان محمود ایاز
عمودی ۹ بخشی از اوستا یسنا
عمودی ۹ آتی اینده
عمودی ۹ گوشت لحم
عمودی ۱۰ لوله تنفسی نای
عمودی ۱۰ النگو یاره
عمودی ۱۰ آحاد یکان
عمودی ۱۱ گنج دفینه
عمودی ۱۱ آخرش آدینه است هفته
عمودی ۱۱ لحظه کوتاه ان
عمودی ۱۲ شهر رازی ری
عمودی ۱۲ آزار و اذیت رنج
عمودی ۱۲ جهت سو
عمودی ۱۲ کتاب حضرت عیسی انجیل
عمودی ۱۳ ظرفی در آشپزخانه کاسه
عمودی ۱۳ اجاره‌نشین مستاجر
عمودی ۱۳ روزگار دهر
عمودی ۱۴ چوب خمیر صاف کن وردنه
عمودی ۱۴ فریاد شادی هورا
عمودی ۱۴ نوا اواز
عمودی ۱۵ سازنده فیلم کارگردان
عمودی ۱۵ گفتگوی تلفنی مکالمه


جواب مرحله ۵۷۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مخترع ماشین حساب پاسکال
افقی ۱ کنایه از ماه شب چهارده چترسیمین
افقی ۲ روش‌های نیکو اداب
افقی ۲ این محصول از نظر ارزش غذایی دارای اهمیت است پیاز
افقی ۲ کاشف گردش خون هاروی
افقی ۳ شهری در عراق سامرا
افقی ۳ به قول فروشنده نقل بیابان است بلال
افقی ۳ سند مدرک
افقی ۴ خرمای هندی تمر
افقی ۴ عضو فرقه‌ای دینی در ایران باستان مغ
افقی ۴ آرام خودمانی اروم
افقی ۴ صدای ناراحتی خانمانه ایش
افقی ۵ کلمه شگفتی وه
افقی ۵ کاسنی زرد قاصدک
افقی ۵ پارسا زاهد
افقی ۶ با کبکبه آید دبدبه
افقی ۶ نوعی ماشین زراعت تیلر
افقی ۶ یکی از دو جنس نر
افقی ۷ شقایق الاله
افقی ۷ کشوری در اروپا لتونی
افقی ۷ نام قبیله حاتم طی
افقی ۸ پوسته لایه
افقی ۸ اورنگ اریکه
افقی ۸ نوعی شتر لاما
افقی ۹ طریق میانبر ره
افقی ۹ جویدنی تمام نشدنی ادامس
افقی ۹ نشست، انجمن اجلاس
افقی ۱۰ وزغ بک
افقی ۱۰ نگهداری شده مصون
افقی ۱۰ چشمه ینبوع
افقی ۱۱ نام دخترانه شیلا
افقی ۱۱ نوشته شده مندرج
افقی ۱۱ واحد عملی سنجش رسانایی برق مو
افقی ۱۲ طلای قالبی شمش
افقی ۱۲ وحشت هراس
افقی ۱۲ عدد ورزشی اا
افقی ۱۲ پرنده‌ای خوش‌آواز سار
افقی ۱۳ متاع کالا
افقی ۱۳ زاپاس یدکی
افقی ۱۳ شعله‌ور ملتهب
افقی ۱۴ جمعه ادینه
افقی ۱۴ از نام‌های خانم‌ها مونا
افقی ۱۴ واحد پول مشترک اروپا یورو
افقی ۱۵ پایتخت ایسلند ریکیاویک
افقی ۱۵ این درخت در مناطق گرمسیری رشد می‌کند و میوه‌اش سرشار از پتاسیم است جکفروت
عمودی ۱ اثر لودویک وان بتهوون پاستورال
عمودی ۱ کسی که کارش بریدن قطعه‌های مصالح در اندازه‌های مناسب برای ساخت یا دوخت وسایل مورد نیاز است برشکار
عمودی ۲ پیگیری ادامه
عمودی ۲ جزیره کشورمان لارک
عمودی ۲ پولدوست مادی
عمودی ۳ افسانه‌سرا سامر
عمودی ۳ مهربان‌تر از مادر دایه
عمودی ۳ نوعی خوراک از گوشت ششلیک
عمودی ۴ از گناهان بزرگ کبر
عمودی ۴ سمت نماز قبله
عمودی ۴ نت مخمور می
عمودی ۴ بدون درنگ انی
عمودی ۵ حاضر اماده
عمودی ۵ واحد شمارش درخت اصله
عمودی ۵ هر فصل یسنا ها
عمودی ۶ برجستگی زیر گونه لپ
عمودی ۶ تصرف کردن غصب
عمودی ۶ نوعی جنون ادواری
عمودی ۷ تیر پیکاندار یب
عمودی ۷ شهری در ایلام دهلران
عمودی ۷ بشر ادمی
عمودی ۸ چابک چالاک
عمودی ۸ یارگان ورزشی تیم
عمودی ۸ پول فلزی مسکوک
عمودی ۹ قیصر تزار
عمودی ۹ زهرابه توکسین
عمودی ۹ پسوند نسبت ین
عمودی ۱۰ باقلوا لوزینه
عمودی ۱۰ بانگ ندا
عمودی ۱۰ برجستگی ته گیوه اج
عمودی ۱۱ عدد یک رقمی سه
عمودی ۱۱ کشور آفریقایی مالی
عمودی ۱۱ اصرار ابرام
عمودی ۱۲ ایستگاه پیک‌ها یام
عمودی ۱۲ دانه‌ای که در میان گندم روید هر
عمودی ۱۲ یکدنده لجوج
عمودی ۱۲ پوست درخت خرما لیف
عمودی ۱۳ ماه دوم تابستان مرداد
عمودی ۱۳ بخت طالع
عمودی ۱۳ چارپا ستور
عمودی ۱۴ نام کوچک نخستین فضانورد یوری
عمودی ۱۴ پدر شعر نو نیما
عمودی ۱۴ زیبارو ماهرو
عمودی ۱۵ شهری در استان سیستان و بلوچستان نیکشهر
عمودی ۱۵ مرض کمبود ویتامین ث اسکوربوت


جواب مرحله ۵۷۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ماه خارج اوت
افقی ۱ کتاب شاتوبریان اتالا
افقی ۱ تخت و سریر اریکه
افقی ۲ اثر مارگارت میچل آمریکایی بربادرفته
افقی ۲ پسر کیومرث در شاهنامه سیامک
افقی ۳ نمایش تلویزیونی شو
افقی ۳ کاشف واکسن فلج اطفال سالک
افقی ۳ خشک یابس
افقی ۳ صد متر مربع ار
افقی ۴ لحظات انات
افقی ۴ مکمل آب و باد و خاک فلاسفه یونان اتش
افقی ۴ خوردنی ماکول
افقی ۵ تیم فوتبالی در لیگ برتر ایران راهاهن
افقی ۵ باادب مودب
افقی ۵ حشره خونخوار ساس
افقی ۶ علامت و نشان ارم
افقی ۶ عبارت منظوم شعر
افقی ۶ رمز عملیات آزادسازی خرمشهر یاعلی
افقی ۷ مستی سکر
افقی ۷ ظرف چایخوری استکان
افقی ۷ تمام کننده متمم
افقی ۸ آش با
افقی ۸ درس نوشتنی املا
افقی ۸ قابله ماما
افقی ۸ نت میانی لا
افقی ۹ اصطبل اخور
افقی ۹ اختلاف و جدایی مباینت
افقی ۹ آرامش سکن
افقی ۱۰ پایگاه هوایی شمال کابل بگرام
افقی ۱۰ ضمیر اشاره نزدیک این
افقی ۱۰ برف ترکی قار
افقی ۱۱ خدای خدایان یونان باستان هلن
افقی ۱۱ کشوری در همسایگی آلمان و بلژیک هلند
افقی ۱۱ بعد از میلیارد بیلیون
افقی ۱۲ از اجرام آسمانی که از خود نور ساطع نمی‌کنند سیاره
افقی ۱۲ پرنده سعادت هما
افقی ۱۲ نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش بعد از انقلاب قرنی
افقی ۱۳ واحد بازی تنیس ست
افقی ۱۳ پیامبری نبوت
افقی ۱۳ همنشینان ندما
افقی ۱۳ حرف انتخاب یا
افقی ۱۴ صبحانه نخورده ناشتا
افقی ۱۴ از ورزش‌های انفرادی شمشیربازی
افقی ۱۵ نوندار کردن کلمات تنوین
افقی ۱۵ قسمت منفجر شونده موشک کلاهک
افقی ۱۵ زخم و جراحت ریش
عمودی ۱ پدیده‌ای زیبا در رودهای کوهستانی ابشار
عمودی ۱ انگشت شهادت سبابه
عمودی ۱ پول خرد آمریکایی سنت
عمودی ۲ شهری در ایتالیا ورونا
عمودی ۲ خانه شاهان قاجار که تبدیل به موزه شده است کاخگلستان
عمودی ۳ همراه لرز تب
عمودی ۳ گل باغچه‌ای دارای گل‌های درشت و پر برگ اهار
عمودی ۳ چرم براق ورنی
عمودی ۳ شور نشده شو
عمودی ۴ از اوزان قدیمی معادل چهار مثقال استار
عمودی ۴ نظرات ارا
عمودی ۴ ضد انگلیسی انتی
عمودی ۵ وفای به عهد ادا
عمودی ۵ شاعر تبریزی عهد مغول همام
عمودی ۵ رحیم مهربان
عمودی ۶ پرنده‌ای است شکاری از نوع باز ترلان
عمودی ۶ برادر ایرج و تور سلم
عمودی ۶ بازی و سرگرمی لهو
عمودی ۷ جلوه‌های ویژه افکت
عمودی ۷ باعجله شتابان
عمودی ۷ لازمه مسابقات کشتی تشک
عمودی ۸ ورق کاغذ لت
عمودی ۸ پیلوت وسایل گازسوز شمعک
عمودی ۸ عقیده و نظر ایده
عمودی ۸ گرد بتونه مل
عمودی ۹ شاعر معاصر اهی
عمودی ۹ از توابع استان تهران ورامین
عمودی ۹ محل نمو و پرورش منشا
عمودی ۱۰ روی کردن بخت و اقبال امد
عمودی ۱۰ برکت سفره نان
عمودی ۱۰ دشت و صحرا بادیه
عمودی ۱۱ جانور سنگین وزن آفریقایی اسبابی
عمودی ۱۱ باتقوا متقی
عمودی ۱۱ داور فوتبال سابق آلمانی مرک
عمودی ۱۲ خطر کردن ریسک
عمودی ۱۲ از حروف شرط اما
عمودی ۱۲ لقب‌ها القاب
عمودی ۱۳ نه ته پیاز نه سر پیاز یا
عمودی ۱۳ فراخی و پهنا وسعت
عمودی ۱۳ تخت پادشاهی سریر
عمودی ۱۳ مار بی سر ار
عمودی ۱۴ مشهورترین نقاش ایرانی کمالالملک
عمودی ۱۴ تاجر خلق شده توسط شکسپیر ونیزی
عمودی ۱۵ مزاحم اینترنتی هکر
عمودی ۱۵ از مصالح ساختمانی سیمان
عمودی ۱۵ دعا از روی تضرع و زاری نیایش


جواب مرحله ۵۷۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دو نفر که به یک زبان صحبت می‌کنند همزبان
افقی ۱ فنی در کشتی بارانداز
افقی ۲ دندان‌های نیش انیاب
افقی ۲ ده هزار متر مربع هکتار
افقی ۳ گلر چلسی چک
افقی ۳ وزیدن باد دمیدن
افقی ۳ نوعی جوجه تیغی تشی
افقی ۳ نیا جد
افقی ۴ بیهوده هرز
افقی ۴ شور و غوغا هایوهوی
افقی ۴ عزا سوگ
افقی ۵ متداول رایج
افقی ۵ چهارپایان بهایم
افقی ۵ وام بدهی
افقی ۶ گاو کتاب کلیله و دمنه شتربه
افقی ۶ شوخی هزل
افقی ۶ سیاره تیر عطارد
افقی ۷ طفل کودک
افقی ۷ گواه شاهد
افقی ۷ بعد از موعد دیر
افقی ۸ سر سلسله اعداد یک
افقی ۸ شیرینی شاخه‌ای نبات
افقی ۸ همسایگی جوار
افقی ۸ زمینه موسیقی تم
افقی ۹ مردم یک کشور ملت
افقی ۹ از حبوب آشی نخود
افقی ۹ درود سلام
افقی ۱۰ عواقب کار پیامد
افقی ۱۰ ماست چکیده لور
افقی ۱۰ منزه دانستن خداوند از آنچه شایسته او نیست تقدیس
افقی ۱۱ جمع ندیم ندما
افقی ۱۱ شهری در ترکیه بورسا
افقی ۱۱ منسوب به سرحدات مرزی
افقی ۱۲ عضو پرواز بال
افقی ۱۲ ارگانیسم سازواره
افقی ۱۲ قسمت سخت افزار کامپیوتر شخصی کیس
افقی ۱۳ نفس خسته هن
افقی ۱۳ رشته مروارید سمط
افقی ۱۳ راهنمایی کردن دلالت
افقی ۱۳ ماه سرد دی
افقی ۱۴ مطلا زرینه
افقی ۱۴ دوام داشتن تداوم
افقی ۱۵ از کشورهای آمریکای مرکزی دومینیکن
افقی ۱۵ بازیکن فنی تکنیکی
عمودی ۱ نتیجه کارمان به هدر رفت هرچهرشتیمپنبهشد
عمودی ۲ اجرام کیهانی کرات
عمودی ۲ قفل و کلون کلیدان
عمودی ۳ بدنیا آوردن زا
عمودی ۳ باهوش زیرک
عمودی ۳ درنگ در کاری تامل
عمودی ۳ سرما زم
عمودی ۴ ریسمان بند
عمودی ۴ ترسو جبون
عمودی ۴ صدای گاو ما
عمودی ۴ محرمانه سری
عمودی ۵ امامان ایمه
عمودی ۵ پوشش روی پیشانی هدبند
عمودی ۵ فربه و تن سنگین سمین
عمودی ۶ پیدا نشدنی نایاب
عمودی ۶ خانه مجلل کاخ
عمودی ۶ مقابل ظاهری باطنی
عمودی ۷ شعری بی اندیشه قبلی بدیهه
عمودی ۷ تیم باشگاهی فرانسوی تولوز
عمودی ۷ ورود غیر قانونی به کامپیوتر هک
عمودی ۸ دلجویی و لطف نوازش
عمودی ۸ شهری در لرستان دورود
عمودی ۹ سودای ناله اه
عمودی ۹ طالع موعود هیلاج
عمودی ۹ پیامبری رسالت
عمودی ۱۰ راست روده رکتوم
عمودی ۱۰ میل شدید هوس
عمودی ۱۰ دلبستگی خالص ارادت
عمودی ۱۱ عصبانی و خشمناک اتشی
عمودی ۱۱ انصاف عدالت
عمودی ۱۱ مردن در حادثه هلاک
عمودی ۱۲ لوله تنفسی نای
عمودی ۱۲ اردک بط
عمودی ۱۲ نویسنده راقم
عمودی ۱۲ گلخن حمام تون
عمودی ۱۳ مروارید درشت در
عمودی ۱۳ راستی و محکمی سداد
عمودی ۱۳ سند مدرک
عمودی ۱۳ نت مخمور می
عمودی ۱۴ حقیقت و ماهیت در فلسفه قدیم جوهریت
عمودی ۱۴ پسر معاویه یزید
عمودی ۱۵ از آثار مارک تواین زندگیدرمیسیسیپی


جواب مرحله ۵۷۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گردشگاهی در شهر توکیوی ژاپن پارکاوینو
افقی ۱ از درجات ارشد نظامی سرتیپ
افقی ۲ تصویر بزرگان دینی شمایل
افقی ۲ مروارید وسد
افقی ۲ فیلمی از یدا... صمدی سارای
افقی ۳ خم پارچه تا
افقی ۳ دریافت مفاهیم استنباط
افقی ۳ عقیده و یقین باور
افقی ۴ اندرز و نصیحت پند
افقی ۴ درود و سلام تحیت
افقی ۴ میان و بین وسط
افقی ۴ خدای مصری رع
افقی ۵ از سه تفنگدار دوما اتوس
افقی ۵ علامت مصدر جعلی یت
افقی ۵ دور کردن و راندن نفی
افقی ۵ طایفه چادرنشین ایل
افقی ۶ گرد آمدن مردم در قیامت محشر
افقی ۶ احدیت یگانگی
افقی ۷ از شهرهای استان اصفهان سمیرم
افقی ۷ داخل درون
افقی ۷ یکتاپرست موحد
افقی ۸ ذره باردار الکتریکی یون
افقی ۸ ملک الموت عزراییل
افقی ۸ از کلمات شرط اما
افقی ۹ یگانه فرید
افقی ۹ نفرین کننده لاعن
افقی ۹ آب جوش صنعتی بویلر
افقی ۱۰ از دوران زمین شناسی کرتاسه
افقی ۱۰ ضمیر و باطن نهاد
افقی ۱۱ ویژگی یا چگونگی صدا یا موسیقی لحن
افقی ۱۱ ابزار الت
افقی ۱۱ بندگی رق
افقی ۱۱ زن پادشاه ملکه
افقی ۱۲ از ضمایر انگلیسی یو
افقی ۱۲ اشتباه معروف لپی
افقی ۱۲ جا و محل مکان
افقی ۱۲ نماد شکل پذیری موم
افقی ۱۳ پوچ و هیچ خالی
افقی ۱۳ رشته کوه مرتفع آسیا هیمالیا
افقی ۱۳ میان و وسط لا
افقی ۱۴ کاخ معروف هندوستان اشوکا
افقی ۱۴ دوستان خاموش کتب
افقی ۱۴ مخترع ساعت پاندول دار کلمان
افقی ۱۵ مکر و حیله نیرنگ
افقی ۱۵ پایتخت اتیوپی ادیسابابا
عمودی ۱ آش مخصوص مسافر پشتپا
عمودی ۱ بازیگر فیلم بالیوودی «مسابقه» سیفعلیخان
عمودی ۲ سپرده و ودیعه امانت
عمودی ۲ دانه کش بی‌آزار مور
عمودی ۲ جمع حاشیه حواشی
عمودی ۳ نشانه مفعولی را
عمودی ۳ از کشورهای آمریکای مرکزی دومینیکن
عمودی ۳ ماست چکیده لور
عمودی ۴ مرزبان کیا
عمودی ۴ نزدیک صبح سحر
عمودی ۴ محل ورود در
عمودی ۴ اما لیکن
عمودی ۵ روز ازل الست
عمودی ۵ یار محفل گل و پروانه شمع
عمودی ۵ نوعی جامه زنانه تاپ
عمودی ۵ گندم اگ
عمودی ۶ سرگشته شدن تحیر
عمودی ۶ مایعی در چشم زلالیه
عمودی ۷ صندلی دندان‌پزشکی یونیت
عمودی ۷ علم آموختن دراست
عمودی ۷ واحدی در علم فیزیک یکا
عمودی ۸ خویشاوندی و قرابت نسبت
عمودی ۸ کرم شب تاب یراعه
عمودی ۸ امتداد یافته ممتد
عمودی ۹ کتاب مقدس هندوان ودا
عمودی ۹ بازیگر فیلم آتش تند نگوین
عمودی ۹ نوعی زیرپوش رکابی
عمودی ۱۰ ناآرام و منقلب طوفانی
عمودی ۱۰ داستان‌سرا نقال
عمودی ۱۱ روی سالاد می‌ریزند سس
عمودی ۱۱ حرف نوروزی سین
عمودی ۱۱ کناره و حاشیه لبه
عمودی ۱۱ رودی در مازندران نیکا
عمودی ۱۲ پیوند دهنده رابط
عمودی ۱۲ ناپیدا گم
عمودی ۱۲ قرض و بدهی وام
عمودی ۱۲ جزیره ایتالیایی الب
عمودی ۱۳ دیوار بلند ترا
عمودی ۱۳ ترانه‌ای از بنیامین بهادری ایوایدلم
عمودی ۱۳ از ضمایر جمع ما
عمودی ۱۴ امدادرسانی یاوری
عمودی ۱۴ بردن از جایی حمل
عمودی ۱۴ مرداب و استخر کولاب
عمودی ۱۵ بقعه‌ای در دامغان پیرعلمدار
عمودی ۱۵ گویی و پنداری همانا


جواب مرحله ۵۷۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بالین بستر
افقی ۱ آرام آرام کمکم
افقی ۱ هواپیمای کوچک بدون سرنشین پهباد
افقی ۲ داستان بلند رمان
افقی ۲ عروس اروپا پاریس
افقی ۲ کرمینه لارو
افقی ۳ چرب زبان سالوس
افقی ۳ سطح رو
افقی ۳ آتش اتور
افقی ۴ استفراغ قی
افقی ۴ خجالت زده و شرمسار سرشکسته
افقی ۴ حرکت کرم گونه وول
افقی ۵ صلح و دوستی اشتی
افقی ۵ مردم گیاه یبروح
افقی ۵ کلام درد اه
افقی ۶ یکدندگی لج
افقی ۶ طعم خرمالو گس
افقی ۶ تهمتن رستم
افقی ۷ تخت پادشاهی اورنگ
افقی ۷ نویسنده کاتب
افقی ۷ روبند و نقاب برقع
افقی ۸ نرم و لطیف لین
افقی ۸ صفت زالو کنه
افقی ۹ انقلاب درونی تبتل
افقی ۹ شناسنامه‌ای سجلی
افقی ۹ مننژیت سرسام
افقی ۱۰ کسوت لباس
افقی ۱۰ عدد منفی نه
افقی ۱۰ شانه و کتف خا
افقی ۱۱ شهر نزدیک تهران ری
افقی ۱۱ روشن نمودن مسأله‌ای تنویر
افقی ۱۱ گرداب و منجلاب ورطه
افقی ۱۲ کلاغ زغن
افقی ۱۲ حیوان استرالیا کانگورو
افقی ۱۲ فلزی است مس
افقی ۱۳ پرنده سعادت همای
افقی ۱۳ صحرا بر
افقی ۱۳ از درجات نظامی سروان
افقی ۱۴ شیره چغندر قند ملاس
افقی ۱۴ رفاه زندگی اسایش
افقی ۱۴ زمان را نشان می‌دهد ساعت
افقی ۱۵ اعلام خطر هشدار
افقی ۱۵ منبعی غنی از امگا سه محسوب می‌شود گردو
افقی ۱۵ از نام‌های پسرانه ارین
عمودی ۱ شانه نرم برس
عمودی ۱ استواری صلابت
عمودی ۱ نوشتاری حاوی شرح خلاصه کاری یک فرد رزومه
عمودی ۲ از چاشنی‌های غذا با خواص دارویی فراوان سماق
عمودی ۲ اتمسفر جو
عمودی ۲ کلام رسا بلیغ
عمودی ۲ تنبل و بیکاره لش
عمودی ۳ از اپراتورهای تلفن همراه تالیا
عمودی ۳ مستمری و جیره راتب
عمودی ۳ مجموعه نهاد
عمودی ۴ بزرگترین شرکت خودروساز اروپا رنو
عمودی ۴ منزلت شان
عمودی ۴ آسمان‌جل لات
عمودی ۴ هنگام غروب مسا
عمودی ۵ ضعیف و بی بنیه سست
عمودی ۵ مظهر زیبایی طبیعت گل
عمودی ۵ پزشک نرون سنکا
عمودی ۶ ظرف سرکه کپ
عمودی ۶ سنگریزه ریگ
عمودی ۶ بله بیگانه یس
عمودی ۶ لازم و ضروری وایا
عمودی ۷ آهنگ نظامی مارش
عمودی ۷ کاهو را در آن می‌زنند و می‌خورند سکنجبین
عمودی ۷ حیوان با معرفت سگ
عمودی ۸ نقاشی محل حادثه رانندگی کروکی
عمودی ۸ باران کوتاه ناگهانی رگبار
عمودی ۹ نت مخمور می
عمودی ۹ موسس سلسله غزنویان سبکتکین
عمودی ۹ سیاهرگ ورید
عمودی ۱۰ پوشاننده ساتر
عمودی ۱۰ بیخ چیزی بن
عمودی ۱۰ خورشید هور
عمودی ۱۰ نمایش تلویزیونی شو
عمودی ۱۱ بی‌باکی تهور
عمودی ۱۱ معاون هیتلر هس
عمودی ۱۱ نژادی از نژاد اسلاو روس
عمودی ۱۲ از میوه‌ها هلو
عمودی ۱۲ شمردن حسب
عمودی ۱۲ پیوستگی ربط
عمودی ۱۲ کلام شیوا رسا
عمودی ۱۳ وسیله برف روبی بارو
عمودی ۱۳ مهتابی تراس
عمودی ۱۳ راه صاف و آسان هموار
عمودی ۱۴ واحد سطح ار
عمودی ۱۴ دلداده عذرا وامق
عمودی ۱۴ کلمه درد اخ
عمودی ۱۴ تلاشگر ساعی
عمودی ۱۵ هنر گویندگی روی فیلم خارجی دوبله
عمودی ۱۵ خلیفه سوم عثمان
عمودی ۱۵ بوی بد نتن


جواب مرحله ۵۷۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پایتخت چاد انجامنا
افقی ۱ ماشین کشاورزی تراکتور
افقی ۲ شیشه میکروسکوپ لام
افقی ۲ حوله روستره
افقی ۲ چپ دست اخلف
افقی ۳ از غلات جو
افقی ۳ درخت مورد اس
افقی ۳ دیوار بلند ترا
افقی ۳ قلعه حسن صباح الموت
افقی ۴ رب‌النوع مصری ازیریس
افقی ۴ خوب‌رویان برره
افقی ۵ فریزر یخزن
افقی ۵ نیمه دیوانه خل
افقی ۵ خالو دایی
افقی ۵ علامت مفعولی را
افقی ۶ جایز روا
افقی ۶ شترمرغ آمریکایی ناندو
افقی ۶ واحد مقاومت اهم
افقی ۷ علامت جمع فارسی ها
افقی ۷ تنگی نفس اسم
افقی ۷ صحرا بیابان
افقی ۸ آباژور فروتاب
افقی ۸ قاره جدید امریکا
افقی ۹ تپه باستانی ایران مارلیک
افقی ۹ شوخی هزل
افقی ۹ عنصر شیمیایی ید
افقی ۱۰ خاور شرق
افقی ۱۰ استان ایالت
افقی ۱۰ خو گرفتن انس
افقی ۱۱ زمین‌شوی تی
افقی ۱۱ گیاه شیرین نبات
افقی ۱۱ حرف نداری بی
افقی ۱۱ شبه فرش موکت
افقی ۱۲ آیینه مرات
افقی ۱۲ کاخی در تهران گلستان
افقی ۱۳ محکم کردن تایید
افقی ۱۳ خروس مازندرانی تلا
افقی ۱۳ مساوی عامیانه یر
افقی ۱۳ کشنده بی صدا سم
افقی ۱۴ تکیه کردن اتکا
افقی ۱۴ قهرمان جنگل تارزان
افقی ۱۴ کشتی جنگی ناو
افقی ۱۵ تخت روان بیمار برانکار
افقی ۱۵ سرود ملی فرانسه مارسییز
عمودی ۱ شبکه تلویزیونی معروف عربی الجزیره
عمودی ۱ از آثار معروف سهراب سپهری هشتکتاب
عمودی ۲ کشتی جنگی ناو
عمودی ۲ از شهرهای خراسان خواف
عمودی ۲ شهر رازی ری
عمودی ۲ ماده بیهوشی اتر
عمودی ۳ جام معروف جم
عمودی ۳ مقابل ازا
عمودی ۳ باقی جان رمق
عمودی ۳ سنگ طلق میکا
عمودی ۴ لایه اتمسفر ازن
عمودی ۴ صدا اوا
عمودی ۴ اسب نر نریان
عمودی ۵ تشکر فرانسوی مرسی
عمودی ۵ نام قدیم گرگان استراباد
عمودی ۶ دل‌آزار کهنه نو
عمودی ۶ چهره شطرنجی رخ
عمودی ۶ از درآمدهای دولت مالیات
عمودی ۶ صفت عدد تا
عمودی ۷ گاز جوشکاری استیلن
عمودی ۷ نان شب مانده بیات
عمودی ۷ از سازهای ایرانی تار
عمودی ۸ خوف ترس
عمودی ۸ مایع حیات اب
عمودی ۸ همه کل
عمودی ۸ دروازه‌بان گلر
عمودی ۹ دیوار بلند ترا
عمودی ۹ فیلمی با بازی هدیه تهرانی دنیا
عمودی ۹ بیماری سل تبلازم
عمودی ۱۰ طریق کوتاه ره
عمودی ۱۰ پیله ابریشم بادامه
عمودی ۱۰ تصدیق انگلیسی یس
عمودی ۱۰ دو یار همقد اا
عمودی ۱۱ سردار ایرانی عصر داریوش اریوبرزن
عمودی ۱۱ حلال رنگ تینر
عمودی ۱۲ واحد انرژی کالری
عمودی ۱۲ گروه مردم چادرنشین ایل
عمودی ۱۲ گزنده خزنده مار
عمودی ۱۳ آموس تخمه
عمودی ۱۳ سرب انک
عمودی ۱۳ معلق اون
عمودی ۱۳ قلم درشت نی
عمودی ۱۴ پراکنده ولو
عمودی ۱۴ نت دوم ره
عمودی ۱۴ حالا و الان اینک
عمودی ۱۴ از حروف یونانی سای
عمودی ۱۵ ایاب و ذهاب رفتوامد
عمودی ۱۵ اهلی، رام دستاموز


جواب مرحله ۵۷۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پیام شادباش عید باستانی نوروزتانمبارک
افقی ۲ نوعی نارنگی یافا
افقی ۲ برادر عرب اخوی
افقی ۲ تبهکاری جنایت
افقی ۳ مخصوص خداوند است و بس ستایش
افقی ۳ پابرجا و استوار راسخ
افقی ۳ اجرای مرتب تمرین‌های بدنی برای تکمیل قوای جسمی و روحی ورزش
افقی ۴ مخفف آگاه اگه
افقی ۴ همان بس است وس
افقی ۴ با جوش آید خروش
افقی ۴ کتاب مقدس هندوان ودا
افقی ۵ مذکر نر
افقی ۵ وسایل و ادوات جنگ مهمات
افقی ۵ از عناصر شیمیایی ارگن
افقی ۶ زمزمه کننده مترنم
افقی ۶ پیشخانه تراس
افقی ۶ راز سر
افقی ۷ تعدادی ساختمان کنار هم بلوک
افقی ۷ خفاش خون آشام وامپیر
افقی ۷ چغندر پخته لبو
افقی ۸ طرز و قاعده هنجار
افقی ۸ خروس مازنی تلا
افقی ۸ تشخیص و جدا کردن تمییز
افقی ۹ نیشتر ادر
افقی ۹ تواضع فروتنی
افقی ۹ دلداری تسلی
افقی ۱۰ تیم فرانسه رن
افقی ۱۰ کریستال بلور
افقی ۱۰ شعر چکامه
افقی ۱۱ تنها و غریب بیکس
افقی ۱۱ یورش تهاجم
افقی ۱۱ مرادف فراوان فت
افقی ۱۲ پیام آسمانی وحی
افقی ۱۲ شهری در استان خراسان رضوی سرخس
افقی ۱۲ گیاه نیشکر نی
افقی ۱۲ پول قدیمی درم
افقی ۱۳ ظرف اوند
افقی ۱۳ اسب بارکش یابو
افقی ۱۳ دانه سحرآمیز خوراکی لوبیا
افقی ۱۴ جنگ ناورد
افقی ۱۴ واحد مایعات لیتر
افقی ۱۴ روزهای عرب ایام
افقی ۱۵ از بازی‌های زمستانی اسکیصحرانوردی
عمودی ۱ باربر شهری نیسان
عمودی ۱ مراسم نوروزی در ایام قدیم بهارخوانی
عمودی ۲ پوستین‌دوز واتگر
عمودی ۲ مرکز انگلیس لندن
عمودی ۲ ام‌البشر حوا
عمودی ۳ آسایش رفاه
عمودی ۳ صاحبخانه موجر
عمودی ۳ تهیدست بینوا
عمودی ۴ کلام تأسف وای
عمودی ۴ بالش متکا
عمودی ۴ حرف نداری بی
عمودی ۴ از گذشته می‌گیرند درس
عمودی ۵ همسر زن شوهر
عمودی ۵ بازتاب رفلکس
عمودی ۵ راندن بی‌ادبانه دک
عمودی ۶ خمیدگی کاغذ تا
عمودی ۶ خوراکی از جوانه گندم سمنو
عمودی ۶ پوشش زنانه روسری
عمودی ۷ ته، پایان اخر
عمودی ۷ غیر حرفه‌ای اماتور
عمودی ۷ ناب و بی‌غش خالص
عمودی ۸ نوازش نواخت
عمودی ۸ مردم یک کشور ملت
عمودی ۸ دانه‌های نخ شده تسبیح
عمودی ۹ ممکن میسر
عمودی ۹ سلاح گرم کوچک تپانچه
عمودی ۹ چله کمان وتر
عمودی ۱۰ ذلت، پستی خواری
عمودی ۱۰ آحاد یکان
عمودی ۱۰ الهه خورشید را
عمودی ۱۱ دندانه سوهان اج
عمودی ۱۱ فتنه‌انگیزی شرارت
عمودی ۱۱ مخلوطی از خشکبار اجیل
عمودی ۱۲ خودروساز فرانسوی رنو
عمودی ۱۲ مزه خرمالو گس
عمودی ۱۲ کامل کننده متمم
عمودی ۱۲ از الفبای فارسی واو
عمودی ۱۳ رود پرآب ایران کارون
عمودی ۱۳ از آفات درختان میوه‌دار لیسه
عمودی ۱۳ منشی دبیر
عمودی ۱۴ شهر پشمک یزد
عمودی ۱۴ شارب سبیل
عمودی ۱۴ بانگ فریاد
عمودی ۱۵ کنایه از ایجاد فتنه و آشوب اتشافروزی
عمودی ۱۵ کل و همگی تمامی


جواب مرحله ۵۷۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مرکز حکومت سامانیان بخارا
افقی ۱ نام قدیم سوریه و لبنان شامات
افقی ۱ بعد از این سپس
افقی ۲ نامزد شدن در انتخابات کاندیداتوری
افقی ۲ گروه ورزشی تیم
افقی ۳ حافظه کوتاه مدت رایانه رم
افقی ۳ زین و برگ اسب یراق
افقی ۳ آرام و بی‌صدا ساکت
افقی ۳ خدای خورشید مصریان را
افقی ۴ معنی و مفهوم مفاد
افقی ۴ مادر وطن مام
افقی ۴ مشک خالص ادمن
افقی ۵ اسلحه‌ای در شمشیر بازی اپه
افقی ۵ نوشاد داماد
افقی ۵ دفتر حساب‌های دیوانی ایاره
افقی ۶ قشر و سطح لایه
افقی ۶ شهری نزدیک همدان رزن
افقی ۶ عزیز و دوست داشتنی دلبند
افقی ۷ پاک شدن از عیب و اتهام برایت
افقی ۷ در اصطلاح فقه عبارت است از عاجز بودن از ادای دین به واسطه فقر و تنگدستی اعسار
افقی ۷ نغمه اوا
افقی ۸ قورباغه وک
افقی ۸ پایتخت هند دهلی
افقی ۸ خاص ویژه
افقی ۸ خاک کردن مرده دس
افقی ۹ محافظ چشم مژه
افقی ۹ میوه نارس بادام چغاله
افقی ۹ کمک و یاری یاوری
افقی ۱۰ شهرستان ولایت
افقی ۱۰ دروازه باب
افقی ۱۰ خواب خوش رویا
افقی ۱۱ همراه شواهد قراین
افقی ۱۱ آبراه کانال
افقی ۱۱ جوان شاب
افقی ۱۲ بلند مرتبه والا
افقی ۱۲ از نام‌های انسان در قرآن انس
افقی ۱۲ از هفت سین‌ها سمنو
افقی ۱۳ پوزه نس
افقی ۱۳ از مواد لبنی ماست
افقی ۱۳ ارز پرقدرت دلار
افقی ۱۳ کلاه الف مد
افقی ۱۴ سال ترکی ییل
افقی ۱۴ نحیف و لاغر میرزاقلمدان
افقی ۱۵ سارق اطلاعات رایانه هکر
افقی ۱۵ رساندن پیام ابلاغ
افقی ۱۵ فرشته مهر و محبت میترا
عمودی ۱ دست نخورده بکر
عمودی ۱ جنگ فرهنگستان البوم
عمودی ۱ شهر آرامگاه مولوی قونیه
عمودی ۲ نفت تصفیه نشده خام
عمودی ۲ فیلم علمی و تخیلی استیون اسپیلبرگ پارکژوراسیک
عمودی ۳ ضمیر اشاره ان
عمودی ۳ آماده و فراهم مهیا
عمودی ۳ تیغه ماه هلال
عمودی ۳ از طوایف کشور لر
عمودی ۴ پشت سر هم ردیف
عمودی ۴ چهار شاخ خرمن بر باد ده هید
عمودی ۴ روزها ایام
عمودی ۵ عذر و بهانه ایراد
عمودی ۵ از غذاهای لذیذ و خوشمزه ایرانی تهچین
عمودی ۵ کلمه کار خراب کن اما
عمودی ۶ آفریدگار دادار
عمودی ۶ واژه و کلمه لغت
عمودی ۶ صدمه اسیب
عمودی ۷ کار سخت شاق
عمودی ۷ امتیازهای ویژه مالی که به خاطر شرایط معینی به کارمند پرداخت می‌شود مزایا
عمودی ۷ ممیزی کنترل
عمودی ۸ اسب تبریزی ات
عمودی ۸ بازدارنده مانع
عمودی ۸ جامه لباس
عمودی ۸ به دنیا آوردن زا
عمودی ۹ سازمان اطلاعات اسرائیل موساد
عمودی ۹ سوغات غم سوهان
عمودی ۹ بسیار گرم داغ
عمودی ۱۰ اقیانوس کبیر ارام
عمودی ۱۰ چینه دیوار دای
عمودی ۱۰ سوغات شهر مراغه باسلق
عمودی ۱۱ یکی از دو صدای عقربه ساعت تیک
عمودی ۱۱ حساسیت الرژی
عمودی ۱۱ مالامال لمالم
عمودی ۱۲ توبه کننده تایب
عمودی ۱۲ سگ بیمار هار
عمودی ۱۲ لطافت نرمی
عمودی ۱۳ یک مجموعه هماهند ست
عمودی ۱۳ دانشمند دانا
عمودی ۱۳ جودوی چینی ووشو
عمودی ۱۳ دختر لر دت
عمودی ۱۴ اثر بزرگ ارنست همینگوی پیرمردودریا
عمودی ۱۴ خزنده جدولی مار
عمودی ۱۵ بلدرچین سمانه
عمودی ۱۵ گندم خرد کن اسیاب
عمودی ۱۵ قله زاگرس دنا


جواب مرحله ۵۷۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دستورهای شرعی احکامدین
افقی ۱ از عناصر شیمیایی ایتریم
افقی ۲ قوانین و امور دارای نظم تنظیمات
افقی ۲ کلید سوییچ
افقی ۳ پرگویی ور
افقی ۳ از فراعنه مصر کفرن
افقی ۳ عدل بی‌پایان عد
افقی ۳ فلس ماهی پولک
افقی ۴ مفتول فلزی سیم
افقی ۴ سطح رو
افقی ۴ سخن‌چین نمام
افقی ۴ حشره خونخوار ساس
افقی ۵ عقد کننده عاقد
افقی ۵ حرکتی در کشتی زیردوخم
افقی ۵ تهوع قی
افقی ۶ مساوی و مشابه یکسان
افقی ۶ درس نخوانده امی
افقی ۶ خودستایی لاف
افقی ۷ وسیله شکار دام
افقی ۷ پیامبر تورات موسی
افقی ۷ شیرین حرکات خوشادا
افقی ۸ واحد سطح ار
افقی ۸ فقیر ندار
افقی ۸ پرهیزکار متقی
افقی ۸ صدای درد اخ
افقی ۹ نوعی تعارف رایج بیزحمت
افقی ۹ قابله ماما
افقی ۹ فهرست غذا منو
افقی ۱۰ پرچم لوا
افقی ۱۰ از انجیل‌ها متی
افقی ۱۰ کنایه از راحت طلب تناسا
افقی ۱۱ صدمه اک
افقی ۱۱ رودی در کرمان هلیلرود
افقی ۱۱ آراسته و منظم مرتب
افقی ۱۲ پرستار کودک لله
افقی ۱۲ اسباب بازی کودکان یویو
افقی ۱۲ راه میانبر ره
افقی ۱۲ ورزش آبی شنا
افقی ۱۳ از عوارض بیماری‌های پوستی خارش
افقی ۱۳ تردید شک
افقی ۱۳ نقاش فرانسوی مانه
افقی ۱۳ پسوند نسبت ین
افقی ۱۴ نگهبان چماق به دست یساول
افقی ۱۴ اطمینان خاطر ارامشدل
افقی ۱۵ هدایت‌گر رهنمون
افقی ۱۵ شهری در اصفهان فلاورجان
عمودی ۱ عارف و شاعر ایرانی که اسرارالتوحید شرح زندگی اوست ابوسعیدابوالخیر
عمودی ۲ تظاهر ریاکاری
عمودی ۲ شماره پرونده کلاسه
عمودی ۳ نیم تنه کت
عمودی ۳ قسمت کننده مقسم
عمودی ۳ نگاه خیره زل
عمودی ۳ هر لحظه هران
عمودی ۴ مقابل اینک انک
عمودی ۴ مادر به زبان محلی دا
عمودی ۴ راه و روش نحوه
عمودی ۴ منحوس شوم
عمودی ۵ فاتح مظفر
عمودی ۵ شغل شتر قصه‌ها نمدمالی
عمودی ۵ خبر افشاگرانه لو
عمودی ۶ روز گذشته دیروز
عمودی ۶ مخترع ماشین بخار وات
عمودی ۶ زادگاه نیما یوش
عمودی ۷ کشور عدن یمن
عمودی ۷ از صحابه یاسر
عمودی ۷ نامی دخترانه ملیکا
عمودی ۸ پیشوند نفی نا
عمودی ۸ لطافت نرمی
عمودی ۸ ترن زیرزمینی مترو
عمودی ۸ تاقچه بالا رف
عمودی ۹ از روی قصد و اراده تعمدی
عمودی ۹ لباس شنا مایو
عمودی ۹ ثروت مال
عمودی ۱۰ نوبت بازی داو
عمودی ۱۰ هر بار دوره کردن قرآن مجید ختم
عمودی ۱۰ نمایشنامه رادیویی دراما
عمودی ۱۱ بله فرنگی یس
عمودی ۱۱ مجموعه انسان‌ها و موجودات دیگر که آفریده شده‌اند مخلوقات
عمودی ۱۱ از جزایر ژاپن هنشو
عمودی ۱۲ وسیله بازی توپ
عمودی ۱۲ رنگی از خانواده سبز ماشی
عمودی ۱۲ خسیس پس نمی‌دهد نم
عمودی ۱۲ باطل کردن هدر
عمودی ۱۳ جمع راس ریوس
عمودی ۱۳ نت چهارم فا
عمودی ۱۳ موزیک نظامی مارش
عمودی ۱۳ یکدندگی لج
عمودی ۱۴ سردسیر ییلاق
عمودی ۱۴ درخور فهمیدن دانستنی
عمودی ۱۵ کنایه از او را مغلوب کردن است مچکسیراخواباندن


جواب مرحله ۵۸۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ یاری کننده فریادرس
افقی ۱ پدر داریوش یکم هخامنشی ویشتاسپ
افقی ۲ از درختان جنگلی راش
افقی ۲ اجاق دیگدان
افقی ۲ جدید ترکی ینگی
افقی ۳ مترسک ادمک
افقی ۳ اشرف مخلوقات ادم
افقی ۳ خراب و ویران کردن انهدام
افقی ۴ پیدا نشدنی نایاب
افقی ۴ مجلس شیوخ سنا
افقی ۴ دوش و شانه کول
افقی ۵ ناشنوا کر
افقی ۵ واژه‌ها لغات
افقی ۵ سازنده ساختمان بنا
افقی ۵ چاقی سمن
افقی ۶ استان ادب پرور ایران فارس
افقی ۶ اصطلاحی در تلویزیون پلاتو
افقی ۶ هزار کیلو گرم تن
افقی ۷ صحرا و بیابان دشت
افقی ۷ از چین خوردگی‌های زمین ناودیس
افقی ۷ به جریان انداختن اجرا
افقی ۸ خیزاب‌های دریا امواج
افقی ۸ گرداگرد اماکن مقدس حرم
افقی ۸ استان مرزی ایلام
افقی ۹ کناره دریا ساحل
افقی ۹ پیوسته در کاری بودن مداومت
افقی ۹ دریایی در ترکیه اژه
افقی ۱۰ خط‌کش مهندسی تی
افقی ۱۰ خویشاوندان اقوام
افقی ۱۰ از تیغه‌های آزمایشگاهی لامل
افقی ۱۱ رشته‌کوهی در اروپا الپ
افقی ۱۱ گل و لای لجن
افقی ۱۱ جذب کننده آب ناشف
افقی ۱۱ یار شلوار کت
افقی ۱۲ اعداد گنگ در ریاضی اصم
افقی ۱۲ چین و چروک پوست یرا
افقی ۱۲ سر و صدا هیاهو
افقی ۱۳ واحد پردازش مرکزی در رایانه سیپییو
افقی ۱۳ عیب و عار ننگ
افقی ۱۳ فیلمی از یدا... صمدی دمرل
افقی ۱۴ بدنام رسوا
افقی ۱۴ پایمال شده لگدکوب
افقی ۱۴ چغندر پخته لبو
افقی ۱۵ بنیانگذار دانش استاتیک ارشمیدس
افقی ۱۵ شهر پرجمعیت چین شانگهای
عمودی ۱ واحد پول سوئیس فرانک
عمودی ۱ قصه‌گو داستانسرا
عمودی ۲ ردیاب رادار
عمودی ۲ تصویر بزرگان دینی شمایل
عمودی ۲ درخت تسبیح یسر
عمودی ۳ رنگی از خانواده سبز یشمی
عمودی ۳ پیروزی‌ها فتوح
عمودی ۳ کنایه از توطئه سازی پاپوش
عمودی ۴ جنس کالا
عمودی ۴ به جز الا
عمودی ۴ روزه گرفتن صیام
عمودی ۵ حیوان وحشی دد
عمودی ۵ کار دشوار بغرنج
عمودی ۵ نوعی خیار قلمی
عمودی ۶ تظاهر به نیکی ریا
عمودی ۶ پسوند شباهت اسا
عمودی ۶ به هر آشفتگی در محیط که در فضا یا فضازمان منتشر می‌شود و اغلب حامل انرژی است می‌گویند موج
عمودی ۶ فرزند ولد
عمودی ۷ میله‌ای فلزی که حرکت را از فرمان به چرخ‌ها منتقل می‌کند سگدست
عمودی ۷ یکتایی وحدانی
عمودی ۷ مزه خرمالو گس
عمودی ۸ دشت دمن
عمودی ۸ خوش و خرم پدرام
عمودی ۸ حیله‌گر رند
عمودی ۹ کلام تعجب زنانه وا
عمودی ۹ چاشنی فالوده ابلیمو
عمودی ۹ بار درخت نانکش
عمودی ۱۰ شهری در آلمان ینا
عمودی ۱۰ از سوره‌ها ناس
عمودی ۱۰ باسواد قدیمی ملا
عمودی ۱۰ بندری در هند گوا
عمودی ۱۱ جمع نکته نکات
عمودی ۱۱ مأمور سفارتخانه اتاشه
عمودی ۱۱ ریشه بن
عمودی ۱۲ پرنده شبیه کبک تیهو
عمودی ۱۲ کلام درد وای
عمودی ۱۲ سودمند مفید
عمودی ۱۳ از بخش‌های خودمختار اسپانیا اندلس
عمودی ۱۳ عظمت و شکوه جلال
عمودی ۱۳ نام درختی هندی امله
عمودی ۱۴ نوعی وسیله بازی قدیمی سگا
عمودی ۱۴ اندازه طول یا سطح بر حسب متر یا متر مربع متراژ
عمودی ۱۴ صمغ مغناطیسی کهربا
عمودی ۱۵ کاغذی که بر روی آن عهد و پیمان نوشته شده است پیماننامه
عمودی ۱۵ پدر هلاکوخان تولوی


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.