جواب کامل مراحل 821 تا 840 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 1,741 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 821 | مرحله 822 | مرحله 823 | مرحله 824 | مرحله 825 | مرحله 826 | مرحله 827 | مرحله 828 | مرحله 829 | مرحله 830 | مرحله 831 | مرحله 832 | مرحله 833 | مرحله 834 | مرحله 835 | مرحله 836 | مرحله 837 | مرحله 838 | مرحله 839 | مرحله 840 |

جواب مرحله ۸۲۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فرو بردن به گلو بلع
افقی ۱ چشمه ینبوع
افقی ۱ پوشاک زمستان کاپشن
افقی ۲ روزگار زمانه
افقی ۲ سه کیلو من
افقی ۲ پیامبر نقاش مانی
افقی ۳ از انواع فیلم مستند
افقی ۳ حرف فاصله تا
افقی ۳ نام سرزمینی قدیمی در بخش میانی رود دجله اشور
افقی ۴ قد کشیدن برنج ری
افقی ۴ از حشرات مزاحم مگس
افقی ۴ جای نمناک نمور
افقی ۴ از چاشنی‌ها سس
افقی ۵ طاقچه بالا رف
افقی ۵ از توابع لرستان الیگودرز
افقی ۵ به دنیا آوردن زا
افقی ۶ باور از هم گسیخته اورب
افقی ۶ لجن ته حوض لای
افقی ۶ از ماه‌ها ابان
افقی ۷ جذام اکله
افقی ۷ دریا یم
افقی ۷ پل عرب جسر
افقی ۷ وصی آشفته یوص
افقی ۸ اسوه و الگو نمونه
افقی ۸ دام تله
افقی ۸ ده هزار متر مربع هکتار
افقی ۹ تا همیشه ابد
افقی ۹ طناب رسن
افقی ۹ کلاه فرنگی هت
افقی ۹ پایتخت غنا اکرا
افقی ۱۰ ضماد زخم مرهم
افقی ۱۰ نومیدی یاس
افقی ۱۰ فیلسوف شهیر انگلیسی راسل
افقی ۱۱ حرف ندا ای
افقی ۱۱ هدهد شانهبهسر
افقی ۱۱ آرواره فک
افقی ۱۲ نام قدیم اصفهان جی
افقی ۱۲ انگور سیاه خشک شده مویز
افقی ۱۲ خانه طیور اغل
افقی ۱۲ پایتخت کشور چکمه رم
افقی ۱۳ عاشق و شیفته واله
افقی ۱۳ بله بیگانه یس
افقی ۱۳ آلزایمر نسیان
افقی ۱۴ همسانی طراز
افقی ۱۴ کلام حرکت به چهارپا هش
افقی ۱۴ صورت غذا منو
افقی ۱۴ آسمان سما
افقی ۱۵ مذهب مردم ژاپن شینتو
افقی ۱۵ غذای محبوب اصفهانی‌ها بریانی
افقی ۱۵ پیکر تن
عمودی ۱ بی حد و اندازه بیمر
عمودی ۱ کشوری که وصل کننده دو اقیانوس اطلس و آرام است پاناما
عمودی ۱ تشنگی عطش
عمودی ۲ بدبوی پرخاصیت که ضد سرطان است سیر
عمودی ۲ دانشگاه معتبر انگلستان کمبریج
عمودی ۲ شهری نزدیک تهران ری
عمودی ۳ سربلند شدن عزت
عمودی ۳ دسر شیرازی فالوده
عمودی ۳ پول چین یوان
عمودی ۴ زدنی خودستا منم
عمودی ۴ ضعف و سستی وهن
عمودی ۴ رنگ موی فوری مش
عمودی ۴ نیتروژن ازت
عمودی ۵ چیزی که با دیدن آن به یاد کسی بیفتیم یادگار
عمودی ۵ شامل همه هر
عمودی ۵ شهر آرزو امل
عمودی ۶ تکرار حرفی از الفبا نن
عمودی ۶ از انواع صفت سلبی
عمودی ۶ پزشک فرعون سینوهه
عمودی ۷ حالت تعجب بهت
عمودی ۷ آنچه که پایان دارد متناهی
عمودی ۷ نیمه تاریک زمین شب
عمودی ۸ طفیل انگل
عمودی ۸ گیاه و چمن سبزی
عمودی ۹ برادر پدر عم
عمودی ۹ روبرو شدن با کسی مواجهه
عمودی ۹ زهرآگین سمی
عمودی ۱۰ از انواع چین خوردگی‌های زمین ناودیس
عمودی ۱۰ عابد نصاری ترسا
عمودی ۱۰ توان و رمق نا
عمودی ۱۱ زبانه آتش شرر
عمودی ۱۱ راه شاعرانه ره
عمودی ۱۱ هم نام سازی است و هم نام کتاب ارسطو ارغنون
عمودی ۱۲ رود جیحون امو
عمودی ۱۲ زایمان زا
عمودی ۱۲ ظرف ماست کاس
عمودی ۱۲ پژمرده لس
عمودی ۱۳ سرزمین باستانی ایران پارس
عمودی ۱۳ ساده و بی آلایش بیتکلف
عمودی ۱۳ قلب قرآن یس
عمودی ۱۴ ماسه روان شن
عمودی ۱۴ شایسته سزاوار
عمودی ۱۴ بزرگی‌ها کرامت
عمودی ۱۵ طولانی‌ترین رود آفریقا نیل
عمودی ۱۵ از خیر چیزی گذشتن انصراف
عمودی ۱۵ از صفات باری‌تعالی به معنای بسیار نعمت دهنده منان


جواب مرحله ۸۲۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثر اثرهای معروف احمد محمود پسرکبومی
افقی ۱ از رودهای مهم ایران جاجرود
افقی ۲ بیماری زردی یرقان
افقی ۲ تنگه معروف ایران هرمز
افقی ۲ از حروف یونانی تالو
افقی ۳ بی عیب و نقص کامل
افقی ۳ اقدام کردن به کاری مبادرت
افقی ۳ سرمایه پایدار کار
افقی ۴ برجستگی لاستیک اج
افقی ۴ فلز مغناطیسی اهن
افقی ۴ پرنده تنها قو
افقی ۴ مقابل دور نزدیک
افقی ۵ شهر زیره کرمان
افقی ۵ پله اتوبوس رکاب
افقی ۵ بدن تن
افقی ۶ کلرا وبا
افقی ۶ واحد پول امارات درهم
افقی ۶ تاریخ‌نویس مورخ
افقی ۷ اقیانوس خاموش ارام
افقی ۷ روش و منوال اسلوب
افقی ۷ حرکت هوا باد
افقی ۸ نان شب مانده بیات
افقی ۸ قمر سیاره زحل تیتان
افقی ۸ خوب‌رویان برره
افقی ۹ شهر بی‌قانون هرت
افقی ۹ جابجا شده منتقل
افقی ۹ مقراض قیچی
افقی ۱۰ علی ای ... رحمت همای
افقی ۱۰ ترمز کشتی لنگر
افقی ۱۰ رفیق یار
افقی ۱۱ جنس به ظاهر قوی نر
افقی ۱۱ توانایی خواندن و نوشتن سواد
افقی ۱۱ فتح گشودن
افقی ۱۲ غذای نیمروز ناهار
افقی ۱۲ خاک صنعتی رس
افقی ۱۲ شایسته اهل
افقی ۱۲ میزان عمر سن
افقی ۱۳ شیر عرب اسد
افقی ۱۳ یخ بستن انجماد
افقی ۱۳ هوای گرفته ابری
افقی ۱۴ مشکوک به خطا متهم
افقی ۱۴ قصد و عزم اهنگ
افقی ۱۴ مار ترکی ایلان
افقی ۱۵ گدای سمج هادوری
افقی ۱۵ اصطلاحی در ورزش بسکتبال دریبلینگ
عمودی ۱ نقاش سبک کوبیسم پیکاسو
عمودی ۱ از تألیفات آذری طوسی بهمننامه
عمودی ۲ چراغ سراج
عمودی ۲ ویران بایر
عمودی ۲ امتداد فیزیکی راستا
عمودی ۳ شماره رقم
عمودی ۳ از ورزش‌های رزمی کاراته
عمودی ۳ شانه به سر هدهد
عمودی ۴ تخته سنگ کالار
عمودی ۴ همراه آشغال ات
عمودی ۴ اول شب مسا
عمودی ۴ درخت انگور مو
عمودی ۵ پایتخت ریشه‌ای بن
عمودی ۵ انیس همدم
عمودی ۵ پشت سر ماورا
عمودی ۶ جای روشنایی منار
عمودی ۶ کرم روده‌ای تنیا
عمودی ۶ لوله تنفسی نای
عمودی ۷ جای وزیدن باد مهب
عمودی ۷ آخر و پایان نهایت
عمودی ۷ پایه و مقام درجه
عمودی ۸ زین و برگ اسب یراق
عمودی ۸ آزاد و مختار مستقل
عمودی ۸ اسب راهوار سمند
عمودی ۹ گرد مدور
عمودی ۹ نان پاره گدایی لالنگ
عمودی ۹ کلام شرط اگر
عمودی ۱۰ پایین رفتن آب دریا جزر
عمودی ۱۰ صفت ابرو کمون
عمودی ۱۰ فراخ و وسیع گشاد
عمودی ۱۱ به نوبت کاری انجام دادن تناوب
عمودی ۱۱ از شهرهای کردستان قروه
عمودی ۱۱ مایع حیات اب
عمودی ۱۲ هواپیمای سریع جت
عمودی ۱۲ زمخت زبر
عمودی ۱۲ حرف نداری بی
عمودی ۱۲ شواهد دلایل
عمودی ۱۳ ثابت و بی‌حرکت راکد
عمودی ۱۳ جاسوس خبرچین
عمودی ۱۳ حرف تصدیق بلی
عمودی ۱۴ شهرستان ولایت
عمودی ۱۴ قسمت ملودیک اپرا اریا
عمودی ۱۴ بزرگان سران
عمودی ۱۵ نافی دورکننده
عمودی ۱۵ اصطلاحی در ورزش بسکتبال رانینگ


جواب مرحله ۸۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هر محیط طبیعی که یک گونه مشخص حیوان، گیاه یا جاندار دیگری در آن زندگی می‌کند زیستگاه
افقی ۱ از سبک‌های کاراته شیتوریو
افقی ۲ ترسناک هایل
افقی ۲ نوعی حشره سوسک
افقی ۲ گردش‌های فلک ادوار
افقی ۳ رنگ گیاهی روناس
افقی ۳ نام دخترانه شیما
افقی ۳ ترشی اسید
افقی ۴ اندیشه‌ها ارا
افقی ۴ خرمای پخته رب
افقی ۴ کنکاش شورا
افقی ۴ سهولت یسر
افقی ۵ از ویتامین‌ها بی
افقی ۵ تفنگ سرپر قدیمی شمخال
افقی ۵ کمانه ارشه
افقی ۶ دفعه‌ها مراتب
افقی ۶ دوستی و محبت وداد
افقی ۶ مذکر نر
افقی ۷ قصد نیت
افقی ۷ اثربخشی کارایی
افقی ۷ نیکش به جا ماند نام
افقی ۸ دارای ترتیب یا جایگاه نخست اولین
افقی ۸ تمام پوشش خانه بام
افقی ۸ شنیدن شنودن
افقی ۹ پرتگاه کوهستانی دره
افقی ۹ فراری گریزپا
افقی ۹ ایستگاه فضایی روسیه میر
افقی ۱۰ حرف ندا ای
افقی ۱۰ فرود آینده نازل
افقی ۱۰ مرض اختلال در کبد یرقان
افقی ۱۱ ویران کننده مخرب
افقی ۱۱ ماه پنجم مرداد
افقی ۱۱ فرد کس
افقی ۱۲ به جا آوردن عهد وفا
افقی ۱۲ شرح دهنده شارح
افقی ۱۲ برج کج نل
افقی ۱۲ نوعی برنج کات
افقی ۱۳ بوی خوش نکهت
افقی ۱۳ خدمتکار مرد نوکر
افقی ۱۳ همسنگ برابر
افقی ۱۴ بلندترین قله دنیا اورست
افقی ۱۴ نشانه اماج
افقی ۱۴ بنی‌اسرائیل یهود
افقی ۱۵ عنوان مهمترین اثر آدام اسمیت اقتصاددان و فیلسوف اسکاتلندی ثروتملل
افقی ۱۵ جزیره‌ای در شمال اقیانوس آرام ساخالین
عمودی ۱ توکسین زهرابه
عمودی ۱ برنده سهمی از جایزه نوبل شیمی ۲۰۰۹ ادایوناث
عمودی ۲ نصرت یاوری
عمودی ۲ نوعی زردآلو نوری
عمودی ۲ اندیشمند فکور
عمودی ۳ نوعی از فیات سینا
عمودی ۳ قطعه نازک و دراز فلزی میله
عمودی ۳ خوشگل ماهرو
عمودی ۴ نوعی خروس تلا
عمودی ۴ زن شلخته شرتی
عمودی ۴ رشته باریک نخ
عمودی ۴ امتحان تست
عمودی ۵ برودت سرما
عمودی ۵ نوشتن است و آئین هم دارد نگارش
عمودی ۵ آب مروارید تم
عمودی ۶ برگ برنده اس
عمودی ۶ کابوس بختک
عمودی ۶ باغبان درخت انگور رزبان
عمودی ۷ ذکاوت هوش
عمودی ۷ چلچله ابابیل
عمودی ۷ اسلوب روال
عمودی ۸ کشوری جزیره‌ای در اقیانوس هند سیشل
عمودی ۸ سر راز
عمودی ۸ استوار محکم
عمودی ۹ پرخور شکمو
عمودی ۹ خفاش خون‌آشام وامپیر
عمودی ۹ کله و سر راس
عمودی ۱۰ اختیاری ارادی
عمودی ۱۰ کشوری در خاور میانه اردن
عمودی ۱۰ مرغ می‌رود جا
عمودی ۱۱ خمیدگی کاغذ تا
عمودی ۱۱ زینت دادن ارایش
عمودی ۱۱ واحد شمارش صابون قالب
عمودی ۱۲ کتاب مقدس هندوان ودا
عمودی ۱۲ محکم کردن شد
عمودی ۱۲ سمبل نماد
عمودی ۱۲ تظاهر به نیکی ریا
عمودی ۱۳ کشوری در اروپا روسیه
عمودی ۱۳ تازه و نو نوین
عمودی ۱۳ تنبل کاهل
عمودی ۱۴ ناامید یایس
عمودی ۱۴ کمیاب نادر
عمودی ۱۴ گاوچران کابوی
عمودی ۱۵ از تیم‌های معروف آلمان وردربرمن
عمودی ۱۵ پهن کردن گستردن


جواب مرحله ۸۲۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خوشرو و خندان بسیم
افقی ۱ نخستین نخست‌وزیر ایران در عصر مشروطیت مشیرالدوله
افقی ۲ جایگاه قرآن هنگام طلاوت رحل
افقی ۲ قتل سیاسی ترور
افقی ۲ عنوان امپراتوران روم باستان سزار
افقی ۳ صدای پاره شدن پارچه جر
افقی ۳ پول روسیه روبل
افقی ۳ یاخته سلول
افقی ۳ تکرار حرفی مم
افقی ۴ بشقاب بزرگ دوری
افقی ۴ نام قدیم تایلند سیام
افقی ۴ شرط دوستی وفا
افقی ۵ به کار بردن کلمه‌ای در معنای خاص اطلاق
افقی ۵ فیلم محمد درمنش هیام
افقی ۵ نوعی پارچه ساتن
افقی ۶ راغب و مشتاق شایق
افقی ۶ مملکت کشور
افقی ۶ تعظیم کردن کرنش
افقی ۷ ارسباران قدیم اهر
افقی ۷ پزشکی طب
افقی ۷ جانور کندرو آبی و خاکی لاکپشت
افقی ۸ جفت ماده نر
افقی ۸ مسگر نحاس
افقی ۸ از غزوات پیامبر اعظم تبوک
افقی ۸ پادگانی در تهران جی
افقی ۹ رو به رو شدن؛ رویارویی مقابله
افقی ۹ مساوی یر
افقی ۹ اجداد ابا
افقی ۱۰ پهلوان افسانه‌ای ترکها دمرل
افقی ۱۰ از ماه‌های رومی ایار
افقی ۱۰ سیاه‌رنگ ادهم
افقی ۱۱ جامه پشمی و خشن قلندران پلاس
افقی ۱۱ کارها امور
افقی ۱۱ داد و فریاد مردم هیاهو
افقی ۱۲ گل خوشبو یاس
افقی ۱۲ لرزش و جنبش تکان
افقی ۱۲ سوگ و عزا ماتم
افقی ۱۳ صد متر مربع ار
افقی ۱۳ به معنی خوش‌اندام هم است هوتن
افقی ۱۳ شاعر حماسه‌سرای هم‌عصر فردوسی اسدی
افقی ۱۳ حرف همراهی عرب مع
افقی ۱۴ کمان چهره ابرو
افقی ۱۴ علم ذاتی لدنی
افقی ۱۴ خالص ساو
افقی ۱۵ کنایه از قول دادن کاری انجام نشدنی وعدهسرخرمن
افقی ۱۵ اسبی که زرد پررنگ یا حنایی یا قهوه‌ای روشن باشد کرند
عمودی ۱ از آثار باستانی شهر بسطام برجکاشانک
عمودی ۱ از آلات موسیقی پیانو
عمودی ۲ جادو سحر
عمودی ۲ پاک و منزه طاهر
عمودی ۲ پول استرالیا دلار
عمودی ۳ پهلوان یل
عمودی ۳ شجاع دلیر
عمودی ۳ به یکدیگر ساییده شده مماس
عمودی ۳ اسم ترکی اد
عمودی ۴ پیشگاه خانه رواق
عمودی ۴ آماس و درد شدیدی که در پا و انگشتان به خصوص شست پا بروز می‌کند نقرس
عمودی ۴ وام بلاعوض هبه
عمودی ۵ ورق زدن کتاب یا دفتر تورق
عمودی ۵ سپرز طحال
عمودی ۵ مهاجم تیم ملی اسپانیا در یورو ۲۰۱۲ تورس
عمودی ۶ تربیت کننده مربی
عمودی ۶ از غذاهای ایرانی کباب
عمودی ۶ هنرپیشه مرد اکتور
عمودی ۷ آب اندک شول
عمودی ۷ ترمز چهارپا هش
عمودی ۷ همداستان ابسال سلامان
عمودی ۸ مساوی یر
عمودی ۸ پایتخت کره جنوبی سیول
عمودی ۸ شتر تندرو هیون
عمودی ۸ طایفه کم‌حرف لر
عمودی ۹ اجرام آسمانی سیارات
عمودی ۹ پول خرد دانمارک ار
عمودی ۹ ابوالبشر ادم
عمودی ۱۰ از پاک‌کننده‌ها در آیین شرع اسلام
عمودی ۱۰ از اقیانوس‌ها کبیر
عمودی ۱۰ دندانساز مسنن
عمودی ۱۱ ضرورت و لازم شدن لزوم
عمودی ۱۱ از ماهی‌های خزری کپور
عمودی ۱۱ لقب امام دهم شیعیان هادی
عمودی ۱۲ عقاب سیاه دال
عمودی ۱۲ اشک چشم سرشک
عمودی ۱۲ فناوری اطلاعات ایتی
عمودی ۱۳ کنار و پهلو ور
عمودی ۱۳ خودروی کوچک باربری وانت
عمودی ۱۳ نانخورش ادام
عمودی ۱۳ فرمانده بدن سر
عمودی ۱۴ بازپرس قدیم مفتش
عمودی ۱۴ محل برخورد دو توده هوای متفاوت جبهه
عمودی ۱۴ نویسنده آلمانی یوسف و برادرانش مان
عمودی ۱۵ وزیر فرعون در عصر حضرت موسی هامان
عمودی ۱۵ عمل برخاستن و نشستن قیاموقعود


جواب مرحله ۸۲۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کارهای نیک و یادگار از شخص متوفی باقیاتصالحات
افقی ۱ تنها تک
افقی ۲ پراکنده و پریشان ولو
افقی ۲ پس‌غذا دسر
افقی ۲ دستور فرمان
افقی ۳ جانوری با پوست قیمتی خز
افقی ۳ گیاهی از تیره پنیرکیان دارای الیاف سلولزی بسیار محکم کنف
افقی ۳ از کوه‌های خراسان رضوی هزارمسجد
افقی ۴ پرنده‌ای از نوع مرغابی واک
افقی ۴ نااستوار سست
افقی ۴ شکلک ادا
افقی ۴ خط‌کش رسم تی
افقی ۵ معبود یگانه الله
افقی ۵ بیگانگان اجانب
افقی ۵ شدنی ممکن
افقی ۶ شهری در شهرستان ایرانشهر بزمان
افقی ۶ میدان شمال تهران ونک
افقی ۶ جانور درنده سبع
افقی ۷ دوران دبستان ابتدایی
افقی ۷ ساکن محله اهل
افقی ۷ زمان استراحت شب
افقی ۸ کلانتر، رئیس محله کلو
افقی ۸ سخت‌تر اشد
افقی ۸ مقابل کیفی کمی
افقی ۸ رغبت میل
افقی ۹ تردید شک
افقی ۹ از تنقلات کودکان پفک
افقی ۹ کنیه حضرت حوا امالبشر
افقی ۱۰ مردمی ملی
افقی ۱۰ تکنیکی فنی
افقی ۱۰ شقز ادامس
افقی ۱۱ به همه چیز با دیده تردید می‌نگرد شکاک
افقی ۱۱ بشر انسان
افقی ۱۱ رشته باریک نوار
افقی ۱۲ برج کج داستانی نل
افقی ۱۲ اخلال کننده مخل
افقی ۱۲ مخزن بنزین خودرو باک
افقی ۱۲ آزاد رها
افقی ۱۳ سنگی به شکل استوانه که روی پشت بام‌های کاه گلی می‌غلتاندند بامغلتان
افقی ۱۳ عضو پرواز بال
افقی ۱۳ سوره قرآنی یس
افقی ۱۴ شهر باستانی آسیای صغیر ترویا
افقی ۱۴ شوم نحس
افقی ۱۴ جهت ادبی سوی
افقی ۱۵ خطاب نزدیک هی
افقی ۱۵ مترجم و ادیب ایرانی مؤلف افسانه اسطوره نجفدریابندری
عمودی ۱ نخوابیده و بیدار مانده بیخواب
عمودی ۱ انگور خشکیده کشمش
عمودی ۱ مخفف بوته بته
عمودی ۲ میوه گوشتی گرد زرد و نارنجی زالزالک
عمودی ۲ بغلی کناری
عمودی ۳ پرنده شناگر قو
عمودی ۳ پایتخت سریلانکا کلمبو
عمودی ۳ بندری در سوئد مالمو
عمودی ۴ نیم تنه قبایی یلک
عمودی ۴ گرم انگلیسی هات
عمودی ۴ محافظ چشم پلک
عمودی ۴ نام حرف بیست و دوم غین
عمودی ۵ واحدی در وزن اونس
عمودی ۵ لحافدوزی ندافی
عمودی ۵ بخش پیشین کاسه سر ملاج
عمودی ۶ شهری در فارس فسا
عمودی ۶ از دیدگان سرازیر می‌شود اشک
عمودی ۶ مأنوس شدن اخت
عمودی ۷ اولین سه رقمی صد
عمودی ۷ علم نیکو خواندن قرآن مجید تجوید
عمودی ۷ کشور هلسینکی فنلاند
عمودی ۸ دومین مهره گردن اسه
عمودی ۸ بلافاصله انی
عمودی ۸ الفت انس
عمودی ۸ گلو بریدن شتر نحر
عمودی ۹ ژله لرزانک
عمودی ۹ نادر کمیاب
عمودی ۹ نت آخر سی
عمودی ۱۰ نزاکت ادب
عمودی ۱۰ لیکن اما
عمودی ۱۰ خالص ناب
عمودی ۱۱ درخت سایه گستر افرا
عمودی ۱۱ نام دخترانه سهیلا
عمودی ۱۱ فروشنده محل کاسب
عمودی ۱۲ واحد تحصیلی ترم
عمودی ۱۲ صندلی راحتی مبل
عمودی ۱۲ تن بدن
عمودی ۱۲ رنگ لون
عمودی ۱۳ صاحب سخن را بر سر شوق آورد مستمع
عمودی ۱۳ رایزن مشاور
عمودی ۱۳ هالوژن نمک طعام ید
عمودی ۱۴ اهل تاجیکستان تاجیک
عمودی ۱۴ هر نوع ماهی بزرگ شیرماهی
عمودی ۱۵ متضاد سریع کند
عمودی ۱۵ از جوایز معروف جهانی نوبل
عمودی ۱۵ همگانی سراسری


جواب مرحله ۸۲۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جا و محل مکان
افقی ۱ معبد مسیحیان کلیسا
افقی ۱ شکر سپاس
افقی ۲ جنس و متاع کالا
افقی ۲ گیاهی ترش مزه ریواس
افقی ۲ فیلمی از ران هاوارد ویلو
افقی ۳ درست و کامل تمام
افقی ۳ سخنگو متکلم
افقی ۳ نوعی عکس رنگی
افقی ۴ مرغ غمخوار بوتیمار
افقی ۴ سینمای آمریکا هالیوود
افقی ۵ پایتخت سوئیس برن
افقی ۵ ساز شبیه سنتور قانون
افقی ۶ گزند رساندن نکایت
افقی ۶ مقابل جزئی کلی
افقی ۶ درخشان تابان
افقی ۷ لقب کشور ژاپن افتابتابان
افقی ۷ قابله ماما
افقی ۸ ثروتمند بای
افقی ۸ بیهوده و یاوه هرز
افقی ۸ گوسفند جنگی راک
افقی ۸ پروردگار جهانیان خدا
افقی ۹ فیلمی از داریوش مهرجویی لیلا
افقی ۹ یتیم‌خانه دارالایتام
افقی ۱۰ هنگام شب در آسمان فراوان است ستاره
افقی ۱۰ ترس و هراس بیم
افقی ۱۰ نقاش فرانسوی قرن هجدهم شاردن
افقی ۱۱ دغل‌باز متقلب
افقی ۱۱ خاطر و اندیشه یاد
افقی ۱۲ از شهرهای ترکیه انتالیا
افقی ۱۲ پایتخت کشور نیکاراگوئه ماناگوا
افقی ۱۳ خوی و خلق سیرت
افقی ۱۳ دهان پرندگان منقار
افقی ۱۳ پارسنگ ترازو ورام
افقی ۱۴ موش خرما راسو
افقی ۱۴ کیمیا اکسیر
افقی ۱۴ مسافر راهی
افقی ۱۵ دانش سرشماری امار
افقی ۱۵ کتاب لغت فارسی قاموس
افقی ۱۵ پسر معاویه یزید
عمودی ۱ مدرسه قدیمی مکتب
عمودی ۱ شهری در کرانه باختری رود اردن نابلس
عمودی ۱ نام دیگر سوره بنی‌اسرائیل اسرا
عمودی ۲ نویسنده فرانسوی کامو
عمودی ۲ بس شدن کفایت
عمودی ۲ غلاف شمشیر نیام
عمودی ۳ ابزار الات
عمودی ۳ سردار قوم هون اتیلا
عمودی ۳ راهب مسیحی ترسا
عمودی ۴ کشوری آفریقایی نامیبیا
عمودی ۴ میلگرد بتون ارماتور
عمودی ۵ مقام و منزلت مرتبه
عمودی ۵ مسافرخانه مدرن هتل
عمودی ۶ شهر زیره کرمان
عمودی ۶ شکننده ترد
عمودی ۶ سرشیر قیماق
عمودی ۷ واحد مایعات لیتر
عمودی ۷ بندر سینمایی کازابلانکا
عمودی ۸ سیخ آهنی یوک
عمودی ۸ دل قلب
عمودی ۸ شک و شبهه ریب
عمودی ۸ سوگند قسم
عمودی ۹ داستانی از ویتالیانو سالهایارام
عمودی ۹ لباس شنا مایو
عمودی ۱۰ فلک و سپهر اسمان
عمودی ۱۰ نی میان تهی نال
عمودی ۱۰ کمک رسان یاررس
عمودی ۱۱ کویری در ایران لوت
عمودی ۱۱ شهر سهراب سپهری کاشان
عمودی ۱۲ کشور همسایه برزیل سورینام
عمودی ۱۲ تذکر یاداوری
عمودی ۱۳ کشک پینو
عمودی ۱۳ مغرب باختر
عمودی ۱۳ خوک وحشی گراز
عمودی ۱۴ نمونه و مدل الگو
عمودی ۱۴ کمک‌رسانی امداد
عمودی ۱۴ سست و بی‌بنیان واهی
عمودی ۱۵ کشور همسایه نروژ سوید
عمودی ۱۵ غیر ممکن ناامن
عمودی ۱۵ آرزو امید


جواب مرحله ۸۲۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ترشحات خشک شده گیاه گون کتیرا
افقی ۱ شان و شوکت رفعت
افقی ۱ پنهان کردن کتم
افقی ۲ نیمه تاریک زمین شب
افقی ۲ زاییدن هم معنی می‌دهد اوردن
افقی ۲ بیخودی الکی
افقی ۳ مقابل مستأجر موجر
افقی ۳ وردست راننده شاگرد
افقی ۳ از اجزای جلوبندی خودرو پلوس
افقی ۴ از داروهای گیاهی تباشیر
افقی ۴ قلب این حیوان در سرش قرار دارد میگو
افقی ۴ از ادات ندا ای
افقی ۵ از القاب اروپایی ارل
افقی ۵ براندازی غیر قانونی یک حکومت کودتا
افقی ۵ سیکل گردشی چرخه
افقی ۶ نام کوچک «محرابی» بازیگر زن سریال «هشت و نیم دقیقه» اشا
افقی ۶ از آن سو به معنای هال است ارسرس
افقی ۶ قوم و طایفه ایل
افقی ۷ نویسنده «رساله اخلاق» مالبرانش
افقی ۷ کشور آسیایی اردن
افقی ۸ ماشین صاف کننده جاده غلطک
افقی ۸ نوعی دامن قدیمی شلیته
افقی ۸ دست‌آموز اهلی
افقی ۹ حیوان دست آموز اهلی
افقی ۹ صمغ حاصل از اقسام درختان کاج تربانتین
افقی ۱۰ شهری در مازندران نور
افقی ۱۰ آنچه یا آنکه باعث شادی و نشاط و سرور شود دلارا
افقی ۱۰ حسد رشک
افقی ۱۱ باور یقین
افقی ۱۱ از نام‌های پسرانه بهنود
افقی ۱۱ یار رفت امد
افقی ۱۲ پسوند شباهت سا
افقی ۱۲ نظر جدید ایده
افقی ۱۲ نویسنده «موش و گربه» زاکانی
افقی ۱۳ ابریشم حریر
افقی ۱۳ در عزای مرده گریستن و برشمردن اوصاف او مرثیه
افقی ۱۳ خسران زیان
افقی ۱۴ حمام بخار سونا
افقی ۱۴ سد تهران لتیان
افقی ۱۴ مغز مخ
افقی ۱۵ دست نخورده بکر
افقی ۱۵ سهم‌خواهان مرده وراث
افقی ۱۵ در سریال شهرزاد در نقش فرهاد بازی می‌کند زمانی
عمودی ۱ حس بویایی شم
عمودی ۱ سوغات ارمغان
عمودی ۱ ابر سحاب
عمودی ۲ پرنده نماد صلح کبوتر
عمودی ۲ زائو ترسان ال
عمودی ۲ هوس زن باردار ویار
عمودی ۳ آبراهی است که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس وصل می‌کند جبلالطارق
عمودی ۳ درخت تسبیح یسر
عمودی ۴ توانایی یارا
عمودی ۴ کانال تلویزیونی شبکه
عمودی ۴ فلانی یارو
عمودی ۵ سطح رو
عمودی ۵ نخجیر شکار
عمودی ۵ علومی است که بی واسطه از خداوند متعال دریافت می‌شود لدنی
عمودی ۵ جدید و تازه نو
عمودی ۶ بایگانی ارشیو
عمودی ۶ قهرمان جنگ تروا اشیل
عمودی ۶ برخی از روزگار در می‌آورند دمار
عمودی ۷ مرمره را به اژه می‌پیوندد داردانل
عمودی ۷ از شهرهای استان زنجان ابهر
عمودی ۸ فام رنگ
عمودی ۸ از غذاهای سنتی و محلی مردم گیلان ترشیتره
عمودی ۸ یک سوم ثلث
عمودی ۹ صمغی سفیدرنگ که نرم و خوشبوست رماس
عمودی ۹ عبور کالا از کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت گمرک ترانزیت
عمودی ۱۰ معمولی عادی
عمودی ۱۰ صومعه‌نشین راهب
عمودی ۱۰ «زاویه» آشفته واهیز
عمودی ۱۱ کوه خاک تل
عمودی ۱۱ از توابع استان البرز گچسر
عمودی ۱۱ مرغابی اردک
عمودی ۱۱ مادر تازی ام
عمودی ۱۲ از ماهی‌های دریای شمال کپور
عمودی ۱۲ علم دانش
عمودی ۱۲ از توابع لرستان ازنا
عمودی ۱۳ پیمانه کیل
عمودی ۱۳ تمیز کردن کلی خانه خانهتکانی
عمودی ۱۴ خیالی و موهوم واهی
عمودی ۱۴ شلوار جین لی
عمودی ۱۴ شهری در فلوریدا میامی
عمودی ۱۵ بزرگترین پیامبر قوم بنی‌اسرائیل موسی
عمودی ۱۵ از آن سو، نام پیامبری است که آرامگاهش در شوش قرار دارد لایناد
عمودی ۱۵ رشته باریک نخ


جواب مرحله ۸۲۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نسیان فراموشی
افقی ۱ اولین پزشکی که موفق به پیوند قلب شد بارنارد
افقی ۲ موی صورت مردان ریش
افقی ۲ کاخی در پاریس سواسون
افقی ۲ جوان برنا
افقی ۳ حرف تعجب وا
افقی ۳ گشاده وا
افقی ۳ خوشه گندم و جو بنا
افقی ۳ داداش، کاکا برادر
افقی ۴ گن شکمبند
افقی ۴ آفریده شدگان انام
افقی ۵ قاضی داور
افقی ۵ علامت قرآنی مد
افقی ۵ شش ضلعی مسدس
افقی ۵ نشانه مفعولی را
افقی ۶ درخت تسبیح یسر
افقی ۶ وزنه ورزشی هالتر
افقی ۶ اشاره به نزدیک این
افقی ۷ مظهر لاغری نی
افقی ۷ اسم نام
افقی ۷ از شهرهای مازندران بابلسر
افقی ۸ یکی از بیماری‌های چشم ابسیاه
افقی ۸ تقدیر سرنوشت
افقی ۹ از کوه‌های کشور علمکوه
افقی ۹ کلام شرط اگر
افقی ۹ ناشنوا کر
افقی ۱۰ مرد عرب رجل
افقی ۱۰ باور قلبی ایمان
افقی ۱۰ تک‌خوان سلو
افقی ۱۱ درخت انگور مو
افقی ۱۱ ترشی اچار
افقی ۱۱ پیچ و تاب خم
افقی ۱۱ تنگه معروف ایران هرمز
افقی ۱۲ سرنیزه سنان
افقی ۱۲ رهبر کوبا کاسترو
افقی ۱۳ درخت پر شاخ و برگ نارون
افقی ۱۳ از شهرهای بوشهر دیر
افقی ۱۳ ناچیز کم
افقی ۱۳ نت اول دو
افقی ۱۴ محل بارگیری کشتی بندر
افقی ۱۴ فیلمی با بازی حسین یاری اقلیما
افقی ۱۴ طایفه ایل
افقی ۱۵ قاتل گاندی رامینات
افقی ۱۵ از کوه‌های مهم کشور بینالود
عمودی ۱ ماه نخست سال فروردین
عمودی ۱ مطیع فرمانبر
عمودی ۲ دورویی ریا
عمودی ۲ قاره پرجمعیت اسیا
عمودی ۲ شعیر جو
عمودی ۲ مادر ترکی انا
عمودی ۳ غذای ساده اش
عمودی ۳ از دستگاه‌های موسیقی ایرانی شور
عمودی ۳ شوهر بعل
عمودی ۳ خانقاه سردم
عمودی ۴ آشیانه مرغ وکر
عمودی ۴ سلاله نسل
عمودی ۴ شاعر معاصر سلطان سنجر انوری
عمودی ۵ نشان و مدال وسام
عمودی ۵ کفش کن پایماچان
عمودی ۶ نمایش تلویزیونی شو
عمودی ۶ صدای کلفت بم
عمودی ۶ مرغ خانگی ماکیان
عمودی ۶ دو یار همقد اا
عمودی ۷ عاقبت جوینده یابنده
عمودی ۷ شاعر بزرگ یونانی هومر
عمودی ۷ باریک‌بینی دقت
عمودی ۸ مدرک سند
عمودی ۸ مایع حیات اب
عمودی ۸ علامت جمع فارسی ها
عمودی ۸ میزان کیل
عمودی ۹ مار بزرگ بوا
عمودی ۹ شیره چغندر ملاس
عمودی ۹ سوراخ‌های لانه زنبور نخاریب
عمودی ۱۰ لحظه کوتاه ان
عمودی ۱۰ برائت خواستن استبرا
عمودی ۱۰ فلز سرخ مس
عمودی ۱۰ نت سوم می
عمودی ۱۱ از شهرهای هرمزگان بندرلنگه
عمودی ۱۱ حرکت و جنبش تکان
عمودی ۱۲ چراغ نبراس
عمودی ۱۲ جشن و مهمانی سور
عمودی ۱۲ حجم هندسی هرم
عمودی ۱۳ اقیانوس خاموش ارام
عمودی ۱۳ کمانگیر باستانی ارش
عمودی ۱۳ درخت آزاد سرو
عمودی ۱۳ سرخ کمرنگ ال
عمودی ۱۴ حیله‌گر حافظ رند
عمودی ۱۴ چهار من تبریزی ری
عمودی ۱۴ سخن گفتن تکلم
عمودی ۱۴ موجود خیالی ترسناک دیو
عمودی ۱۵ دنیا دارفانی
عمودی ۱۵ میلاد روزتولد


جواب مرحله ۸۲۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ درون داخل
افقی ۱ از آثار تاریخی استان تهران که در ارتفاعات مشرف به شهر دماوند واقع شده است برجشیخشبلی
افقی ۲ بی‌خبر از پیاده سوار
افقی ۲ کمدین معروف لورل
افقی ۲ آقای فرانسوی موسیو
افقی ۳ شادباش گفتن تبریک
افقی ۳ پست فطرت لییم
افقی ۳ گل همیشه بهار رابو
افقی ۴ خلافکار به کسی می‌دهد تا کارش راه بیفتد باج
افقی ۴ مایه حیات اب
افقی ۴ از مقاطع تحصیلی دکتری
افقی ۴ پول ژاپن ین
افقی ۵ غذای نذری اش
افقی ۵ لوح کتیبه
افقی ۵ افسون جادو
افقی ۶ شخصیتی در شاهنامه گودرز
افقی ۶ نوعی خوراک ایرانی دلمه
افقی ۶ انس گرفتن خو
افقی ۷ خودرو جنگی تانک
افقی ۷ ظرفیت گنجایش
افقی ۷ حشره خونخوار ساس
افقی ۸ جایگاه ماوا
افقی ۸ دروازه‌بان گلر
افقی ۸ کمک یاری
افقی ۹ کلمه تصدیق بله
افقی ۹ موجب بهبود یا درمان شفابخش
افقی ۹ یک ششم هر چیز دانگ
افقی ۱۰ مرادف آشغال ات
افقی ۱۰ جوش جوانی اکنه
افقی ۱۰ صفرا زرداب
افقی ۱۱ ترویج دهنده مروج
افقی ۱۱ اقامت و مسکن گزیدن سکونت
افقی ۱۱ واحد سطح ار
افقی ۱۲ خودم من
افقی ۱۲ زد و بند تبانی
افقی ۱۲ مردود رد
افقی ۱۲ جیحون قدیم امو
افقی ۱۳ کامل و تمام جامع
افقی ۱۳ آجر نصفه نیمه
افقی ۱۳ چند نفر که در یک خانه زندگی می‌کنند همسرا
افقی ۱۴ فرزند ابراهیم اسحاق
افقی ۱۴ جنبش لرزش
افقی ۱۴ کشوری در اروپا نروژ
افقی ۱۵ از بازیگران گشت ارشاد نیوشاضیغمی
افقی ۱۵ یکی از دو جنس ماده
عمودی ۱ فرش گرانبها دستبافت
عمودی ۱ یکی از صیفی‌جات بادمجان
عمودی ۲ اراذل اوباش
عمودی ۲ از غذاهای نسبتاً ساده املت
عمودی ۲ فراموشکار ناسی
عمودی ۳ بیرون خارج
عمودی ۳ معصیت گناه
عمودی ۳ زایل کردن محو
عمودی ۴ گویشی در کشورمان لری
عمودی ۴ پرنده فاخته کوکو
عمودی ۴ به لرزه در آمدن ارتعاش
عمودی ۵ الکترود متصل به قطب منفی کاتد
عمودی ۵ یک طبقه از ساختمان اشکوب
عمودی ۵ نیمه قامت قا
عمودی ۶ مخترع تلفن بل
عمودی ۶ صفت سیب زمینی بیرگ
عمودی ۶ پیاله چایخوری فنجان
عمودی ۷ دارای بسته‌بندی استوانه‌ای رول
عمودی ۷ جای دزدان و راهزنان بزنگاه
عمودی ۷ آبی تیره نیلی
عمودی ۸ روزنامه جریده
عمودی ۸ نابکار، بدذات جلب
عمودی ۸ عنقا سیمرغ
عمودی ۹ پرتاب گلوله شلیک
عمودی ۹ از جمله پرندگان بومی ایران دارخزک
عمودی ۹ شکست دادن هزم
عمودی ۱۰ ظاهر شونده متجلی
عمودی ۱۰ بدکار شرور
عمودی ۱۰ چیز شی
عمودی ۱۱ چین زلف خم
عمودی ۱۱ نوازنده رامشی
عمودی ۱۱ عضو مشترک انسان و ماشین دنده
عمودی ۱۲ ماهی خوراکی خلیج فارس شوریده
عمودی ۱۲ وسیله ادات
عمودی ۱۲ کلام مغرور منم
عمودی ۱۳ چه بسیار بسا
عمودی ۱۳ تشنه فریب سراب
عمودی ۱۳ جمع اسیر اسرا
عمودی ۱۴ کشور قذافی لیبی
عمودی ۱۴ خیانتکار خاین
عمودی ۱۴ گلابی امرود
عمودی ۱۵ تیم فوتبال ایتالیایی یوونتوس
عمودی ۱۵ رمز عبور گذرواژه


جواب مرحله ۸۳۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کشوری در جنوب شرقی آسیا واقع در غرب اقیانوس آرام تایوان
افقی ۱ از آثار دیدنی اصفهان مسجدکلیم
افقی ۲ عتیقه و باستان انتیک
افقی ۲ از ملزومات نقاشی رنگ
افقی ۲ سهیم شدن شراکت
افقی ۳ نوعی کشتی کج
افقی ۳ نمای عمومی در سینما لانگشات
افقی ۳ دستینه امضا
افقی ۴ موشک ضد تانک تاو
افقی ۴ شک و گمان ریب
افقی ۴ شتر بارکش لوک
افقی ۴ امری که بین مردم متداول و معمول باشد عرف
افقی ۵ کبوتر صحرایی یمام
افقی ۵ باد و نسیم ریح
افقی ۵ دورویی ریا
افقی ۵ حرف فقدان بی
افقی ۶ از پرندگان تیهو
افقی ۶ موجب شادمانی و آرامش ذهن جانفزا
افقی ۷ جنس تاج دندان مینا
افقی ۷ شجاع نترس
افقی ۷ صلح و سازش اشتی
افقی ۸ مخزن بنزین خودرو باک
افقی ۸ نیروگاهی در مازندران نکا
افقی ۸ رها و آزاد یله
افقی ۸ پرش عصبی تیک
افقی ۹ از بیماری‌های صعب‌العلاج اماس
افقی ۹ خبرگزاری ایتالیا انسا
افقی ۹ از درختان جنگل‌های شمال ممرز
افقی ۱۰ کابوس نیدلان
افقی ۱۰ سازمان فضایی آمریکا ناسا
افقی ۱۱ حیوانی که به خاطر پوستش شکار می‌کنند خز
افقی ۱۱ طایفه‌ای از قوم اسلاو روس
افقی ۱۱ کاسه‌گردان گدا
افقی ۱۱ ایالتی در ایالات متحده یوتا
افقی ۱۲ پول دو کره وون
افقی ۱۲ خندق بلا شکم
افقی ۱۲ فنا عدم
افقی ۱۲ غذای رقیق سوپ
افقی ۱۳ خط کج و مایل اریب
افقی ۱۳ کشوری در آمریکای مرکزی با مرکزیت تگوسیگالپا هندوراس
افقی ۱۳ تو و میان چیزی لا
افقی ۱۴ از اجرام آسمانی که از خود نور ساطع نمی‌کنند سیاره
افقی ۱۴ ضربه فوتبالی شوت
افقی ۱۴ ابزار اندازه‌گیری قطر لوله و میله کولیس
افقی ۱۵ مجموعه کاخ‌های امپراتوران هخامنشیان تختجمشید
افقی ۱۵ فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی کاشف القای الکترومغناطیس فارادی
عمودی ۱ مکمل تکنیک در ورزش تاکتیک
عمودی ۱ توضیح خواستن بازخواست
عمودی ۲ انتها و پایان کار انجام
عمودی ۲ مادر وطن مام
عمودی ۲ مقر فدراسیون بین‌المللی فوتبال در این شهر سوییس است زوریخ
عمودی ۳ هنوز انگلیسی‌زبان یت
عمودی ۳ کشوری کوچک و مستقل در شمال شرقی رم ایتالیا واتیکان
عمودی ۳ مقاصد نیات
عمودی ۴ چاه جهنمی ویل
عمودی ۴ سیلاب مین
عمودی ۴ بدبوی پرخاصیت سیر
عمودی ۴ ساختمان بلند برج
عمودی ۵ کشاورز اکار
عمودی ۵ بدان و آگاه باش هان
عمودی ۵ آبفشان حمام دوش
عمودی ۵ یار غم هم
عمودی ۶ توان و قدرت نیرو
عمودی ۶ وسیله نقلیه سال‌های دور کالسکه
عمودی ۷ از ورزش‌های خشنی که با توپ انجام می‌شود رگبی
عمودی ۷ کتاب امیل زولا نانا
عمودی ۷ دبیر منشی
عمودی ۸ سرشت و طبیعت منش
عمودی ۸ دلیل و برهان حجت
عمودی ۸ حجر سنگ
عمودی ۸ دخان دود
عمودی ۹ اندیشه و فکر سگال
عمودی ۹ نژاد ایرانی اریا
عمودی ۹ فراخوان دعوت
عمودی ۱۰ معرف شیمیایی اسید و باز در آزمایشگاه تورنسل
عمودی ۱۰ کمیاب نادر
عمودی ۱۱ وجه مشترک دشوار و دشمنی دش
عمودی ۱۱ پایتخت اوکراین کیف
عمودی ۱۱ پرنده سعادت هما
عمودی ۱۱ پول بنگلادش ماکا
عمودی ۱۲ کرایه خانه کرا
عمودی ۱۲ برابر و نزد ازا
عمودی ۱۲ مهاجم بارسا مسی
عمودی ۱۲ میهمانی سور
عمودی ۱۳ درخشان و تابان لامع
عمودی ۱۳ آهنگساز و رهبر ارکستر آلمانی صاحب اپرای سوارکار گل سرخ اشتراوس
عمودی ۱۳ حرف نفی عرب لا
عمودی ۱۴ حرکتی در وزنه‌برداری یکضرب
عمودی ۱۴ تند و سریع تیز
عمودی ۱۴ ساخت و ساز تولید
عمودی ۱۵ مابعدالطبیعه متافیزیک
عمودی ۱۵ پول خرد سیاه و کم‌ارزش پاپاسی


جواب مرحله ۸۳۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دو شیرینی ماه رمضان زولبیاوبامیه
افقی ۱ حرارت بالای بدن تب
افقی ۲ کلمه‌ای برای تأکید باید
افقی ۲ با فروش میوه‌های باغ کسب درآمد می‌کند باغدار
افقی ۲ مار بزرگ بوا
افقی ۳ رودی در اروپای مرکزی الب
افقی ۳ نغمه چر
افقی ۳ زباندار بی‌زبان لال
افقی ۳ جاده شمالی هراز
افقی ۴ قسمتی از پا ران
افقی ۴ مقابل گرسنه سیر
افقی ۴ بانک ناشر اسکناس مرکزی
افقی ۵ کشور شاهزاده نشین بر ساحل مدیترانه موناکو
افقی ۵ به طور کامل یکجا
افقی ۵ چوب خوشبو ند
افقی ۶ ستون بدن پا
افقی ۶ از ابعاد هندسی درازا
افقی ۶ ظاهر و آشکار پدید
افقی ۷ نیم تنه قبایی یلک
افقی ۷ بالای فرنگی اپ
افقی ۷ آب ویرانگر سیل
افقی ۷ معاون مدرسه ناظم
افقی ۸ کشور آسیایی ایران
افقی ۸ خوردنی دردناک کتک
افقی ۸ سکه تقلبی شهروا
افقی ۹ زبانه آتش لهیب
افقی ۹ پرخاش تشر
افقی ۹ راز بی‌پایان را
افقی ۹ دریاچه ترکیه وان
افقی ۱۰ مرام مسلک
افقی ۱۰ ریزه‌‌کاری و جزئیات چیزی یا امری چموخم
افقی ۱۰ خطاب نزدیک هی
افقی ۱۱ بازیگر فیلم دزدان دریایی کارائیب دپ
افقی ۱۱ حسنیه تکیه
افقی ۱۱ پرستار و غمخوار غمگسار
افقی ۱۲ ایما اشاره
افقی ۱۲ پول خارجی ارز
افقی ۱۲ الفت انس
افقی ۱۳ مبنای حقوق کارمندان رتبه
افقی ۱۳ سلام تلفنی الو
افقی ۱۳ کجاست کو
افقی ۱۳ فوری انی
افقی ۱۴ پسوند شباهت اسا
افقی ۱۴ بی‌قراری بیتابی
افقی ۱۴ نامی پسرانه حمید
افقی ۱۵ جنس مذکر نر
افقی ۱۵ بازیگر فیلم ملبورن نگارجواهریان
عمودی ۱ عضو سخنران زبان
عمودی ۱ خانواده‌ای از گیاهان درختی شامل بلوط و راش پیالهداران
عمودی ۲ نهنگ دریایی وال
عمودی ۲ اداره دارایی قدیم مالیه
عمودی ۲ ماورا پشتسر
عمودی ۳ بازیکنی در فوتبال لیبرو
عمودی ۳ بخشنده کریم
عمودی ۳ خودداری ابا
عمودی ۴ نامطبوع بد
عمودی ۴ قطب مثبت اند
عمودی ۴ انتزاعی ابستره
عمودی ۵ از شهرهای خراسان رضوی چناران
عمودی ۵ اثر چربی لکه
عمودی ۵ کیف انگلیسی بگ
عمودی ۶ سحاب ابر
عمودی ۶ جام ورزشی کاپ
عمودی ۶ به تنهایی تکی
عمودی ۶ کلمه پرسشی ایا
عمودی ۷ حرف تعجب وا
عمودی ۷ همراه گداز سوز
عمودی ۷ مرتجع لاستیکی کش
عمودی ۷ وزنه ورزشی هالتر
عمودی ۸ کناری بغلی
عمودی ۸ پارچه کشی استرچ
عمودی ۸ رونق داشتن رواج
عمودی ۹ کارمند اداری
عمودی ۹ پیشرو اعداد یک
عمودی ۹ درون جمجمه مغز
عمودی ۹ رایحه بو
عمودی ۱۰ ثروت مال
عمودی ۱۰ چاق کپل
عمودی ۱۰ ایتالیای قدیم روم
عمودی ۱۰ بزرگ و سرور کیا
عمودی ۱۱ شیر سر بریده یر
عمودی ۱۱ عظمت مجد
عمودی ۱۱ فیلم کیانوش عیاری شاخگاو
عمودی ۱۲ در هر حال هراینه
عمودی ۱۲ سالخورده مسن
عمودی ۱۲ آزاده حر
عمودی ۱۳ پارچه پشم شتر برک
عمودی ۱۳ چاره درد دارو
عمودی ۱۳ نام‌ها اسامی
عمودی ۱۴ هماهنگی توازن
عمودی ۱۴ جمع ظاهر ظواهر
عمودی ۱۴ جد نیا
عمودی ۱۵ نوعی روان درمانی در مورد کودکان بازیدرمانی
عمودی ۱۵ نگریستن دیدن


جواب مرحله ۸۳۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کوچکتر کهتر
افقی ۱ معده حیوانات علفخوار شکمبه
افقی ۱ امکان‌پذیر ممکن
افقی ۲ یار و همدم مونس
افقی ۲ خواننده ثابت ارکستر موسیقی ملی ایران سالارعقیلی
افقی ۳ خیال کردن پنداشتن
افقی ۳ معادل فارسی کاتالوگ کالانما
افقی ۴ زود و فوری انی
افقی ۴ بخشی از جامعه انسانی زن
افقی ۴ چهره سیما
افقی ۵ خدمتکار پیر دادا
افقی ۵ سال گذشته پارسال
افقی ۵ جام ورزشی کاپ
افقی ۶ پایتخت اتریش وین
افقی ۶ بند و طناب ریسمان
افقی ۶ واحد پول بنگلادش تاکا
افقی ۷ برهنه رت
افقی ۷ شیر عرب اسد
افقی ۷ حرف دهن‌کجی یی
افقی ۷ ناکام محروم
افقی ۸ فصل گرم سال تابستان
افقی ۸ شهری است در بخش الموت غربی در استان قزوین رازمیان
افقی ۹ نرم و لطیف ملایم
افقی ۹ اراده هم
افقی ۹ از وسایل بافتنی میل
افقی ۹ خرس آسمانی دب
افقی ۱۰ نوعی جنگ‌افزار قدیمی نیزه
افقی ۱۰ قصه و حکایت داستان
افقی ۱۰ شهر صنعتی آلمان رور
افقی ۱۱ برپا کردنی صیاد دام
افقی ۱۱ اسب ماده مادیان
افقی ۱۱ ظرف غذاخوری پهن دوری
افقی ۱۲ میوه ساوه انار
افقی ۱۲ پروردگار رب
افقی ۱۲ خرد و کوچک ریز
افقی ۱۳ شغل خانم خانهدار
افقی ۱۳ مراسم تذکره و خاطره‌انگیز یادواره
افقی ۱۴ تسلیت گفتن دلداریدادن
افقی ۱۴ بیماری کم‌خونی انمی
افقی ۱۵ وطن و دیار میهن
افقی ۱۵ یاقوت یاکند
افقی ۱۵ گرو گذاشته رهین
عمودی ۱ اردوگاه کمپ
عمودی ۱ تیم فوتبال آلمانی دورتمند
عمودی ۱ خدمتکاران خدم
عمودی ۲ قوم آتیلا هون
عمودی ۲ کشور چکمه‌ای ایتالیا
عمودی ۲ شیمی کربن الی
عمودی ۳ کنایه از قبول کردن تندادن
عمودی ۳ عقب افتاده بازمانده
عمودی ۴ هر ماده‌ای که جریان الکتریسیته را از خود عبور دهد رسانا
عمودی ۴ زن نیکوکار فرعون اسیه
عمودی ۴ مخفی نهان
عمودی ۵ چیز شی
عمودی ۵ از هفت خوان گذشت رستم
عمودی ۵ بهشت زیر پای اوست مادر
عمودی ۶ از انگشتان دست یا پا شست
عمودی ۶ آشکار پیدا
عمودی ۶ مال و ثروت دارایی
عمودی ۷ ایالتی در آمریکا کانزاس
عمودی ۷ ضمیر و باطن نهاد
عمودی ۷ نوعی بالاپوش بلند ردا
عمودی ۸ گل بتونه مل
عمودی ۸ لطافت نرمی
عمودی ۸ راه و جاده مسیر
عمودی ۸ آسیب اک
عمودی ۹ مخزن سوخت ماشین باک
عمودی ۹ دیگر و باقی سایر
عمودی ۹ درخشیدن تابیدن
عمودی ۱۰ ترسناک هراسان
عمودی ۱۰ زنهار و پناه امان
عمودی ۱۰ قطب مثبت باطری اند
عمودی ۱۱ بیمار و رنجور علیل
عمودی ۱۱ آراسته شده مزین
عمودی ۱۱ رفوزه رد
عمودی ۱۲ رتبه و درجه مقام
عمودی ۱۲ صبر و شکیبایی تحمل
عمودی ۱۲ در مثل موش داره دیوار
عمودی ۱۳ از هنرهای دستی ایران میناکاری
عمودی ۱۳ یومیه روزانه
عمودی ۱۴ سبزی پیچ در پیچ کلم
عمودی ۱۴ کشوری در آمریکای جنوبی که پایتخت آن کیتو می‌باشد اکوادور
عمودی ۱۴ سنگ انداختن رمی
عمودی ۱۵ جد و پدربزرگ نیا
عمودی ۱۵ کسی که روضه‌خوانی کند پامنبری
عمودی ۱۵ سیلاب هین


جواب مرحله ۸۳۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ امت‌ها امم
افقی ۱ بزرگترین خوشنویس نستعلیق میرعماد
افقی ۱ به دست آوردن کسب
افقی ۲ حکومت نازی رایش
افقی ۲ فیلمی به کارگردانی بهروز افخمی روباه
افقی ۲ سوره مشورت شورا
افقی ۳ منزجر متنفر
افقی ۳ خورشید شب ماه
افقی ۳ فداکاری ایثار
افقی ۴ خداوند ایزد
افقی ۴ مرگ موش سیانور
افقی ۵ مادر تازی ام
افقی ۵ همسر مرد عیال
افقی ۵ نوعی حج تمتع
افقی ۵ قد کشیدن برنج ری
افقی ۶ عقب و دنبال پس
افقی ۶ گروه و تیم دسته
افقی ۶ خدو تف
افقی ۶ در هم پیچیدن لف
افقی ۷ فیلسوف بعد از دکارت و قبل از هگل کانت
افقی ۷ رهایی
افقی ۸ فرار کردن حیوان رم
افقی ۸ نویسندگی کتابت
افقی ۸ عام‌تر اعم
افقی ۸ حرف فاصله تا
افقی ۹ بارفروش امروزی بابل
افقی ۹ جنس به ظاهر قوی نر
افقی ۹ سوسن کبود وج
افقی ۹ انگار لابد
افقی ۱۰ از نمازهای یومیه عشا
افقی ۱۰ تلخ تازی مر
افقی ۱۰ کتاب‌ها
افقی ۱۱ یک خودمانی یه
افقی ۱۱ رحلت کننده راحل
افقی ۱۱ تعظیم کرنش
افقی ۱۱ نت ششم لا
افقی ۱۲ حق از بین رفته پایمال
افقی ۱۲ خارج شدن عدول
افقی ۱۳ فرستادن ارسال
افقی ۱۳ جنس سر به مهر اک
افقی ۱۳ بخشی از اوستا یسنا
افقی ۱۴ سرزنش کردن شماتت
افقی ۱۴ سخن‌چین لماز
افقی ۱۴ کادو هدیه
افقی ۱۵ یک تای کفش لنگه
افقی ۱۵ نخستین خلیفه اموی معاویه
افقی ۱۵ سوره‌ای که دو بسم‌الله دارد نمل
عمودی ۱ از پیامبران بنی‌اسرائیل ارمیا
عمودی ۱ چهلم امام حسین اربعین
عمودی ۱ وارفته شل
عمودی ۲ نقطه پایان شطرنج مات
عمودی ۲ نقشه فرنگی مپ
عمودی ۲ چکاندن آن موجب شلیک می‌شود ماشه
عمودی ۲ جای بی‌خطر امن
عمودی ۳ مرغ سخنگو مینا
عمودی ۳ تکان و جنبش سک
عمودی ۳ حرف همراهی با
عمودی ۳ پایتخت چک پراگ
عمودی ۴ پایمرد و شفاعت کننده شفیع
عمودی ۴ خوردن اکل
عمودی ۴ یک ردیف بازار که در انحصار یک صنف قرار دارد راسته
عمودی ۵ دستیار پزشک رزیدنت
عمودی ۵ پرچم‌ها رایات
عمودی ۶ برابر یر
عمودی ۶ سمر داستان
عمودی ۶ جابجایی حمل
عمودی ۷ ایتالیای قدیم روم
عمودی ۷ سیلی لت
عمودی ۷ فاش شدن برملا
عمودی ۷ نیمه لعنت لع
عمودی ۸ شیر بیشه عباس
عمودی ۸ شتر بی‌کوهان لاما
عمودی ۹ حقیقت و ذات چیزی ماهیت
عمودی ۹ از انواع عدسی کاو
عمودی ۱۰ صدای ناله اه
عمودی ۱۰ آمیختگی امتزاج
عمودی ۱۰ رب‌النوع مصری رع
عمودی ۱۰ حیات زی
عمودی ۱۱ سود بردن انتفاع
عمودی ۱۱ کاهلی کندی
عمودی ۱۲ سرایت شیوع
عمودی ۱۲ جوش بزرگ دمل
عمودی ۱۲ از انواع جاده شوسه
عمودی ۱۳ کوچکترین سوره قرآن کوثر
عمودی ۱۳ قدم یکپا لی
عمودی ۱۳ صدمه و آسیب اک
عمودی ۱۳ پایتخت انگلستان لندن
عمودی ۱۴ خانه سرا
عمودی ۱۴ طاقچه بالا رف
عمودی ۱۴ از دنیا بریدن تبتل
عمودی ۱۴ مرد بی زن ایم
عمودی ۱۵ اسب بارگی
عمودی ۱۵ برخی کشتی‌ها دارند بادبان
عمودی ۱۵ دانه خوشبوی چای هل


جواب مرحله ۸۳۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ویزیتور بازاریاب
افقی ۱ از اثرهای معروف مولوی مکاتیب
افقی ۲ بی‌نظیر و بی‌مانند یگانه
افقی ۲ گل دندان نشین مینا
افقی ۲ از ماه‌های رومی ایاز
افقی ۳ دودل مردد
افقی ۳ مرتب و منظم اراسته
افقی ۳ جریب اکر
افقی ۴ حرف تعجب وا
افقی ۴ سینمای سوخته رکس
افقی ۴ خم کاغذ تا
افقی ۴ تخت اورنگ
افقی ۵ طب پزشکی
افقی ۵ حکایتگر راوی
افقی ۵ نت اول دو
افقی ۶ ستون کشتی دکل
افقی ۶ پارچه باریک و بلند نوار
افقی ۶ بصیرت و آگاهی بینش
افقی ۷ ناچار و ناگزیر لابد
افقی ۷ مردود در امتحان رفوزه
افقی ۷ ذبح شتر نحر
افقی ۸ ظرفی در آشپزخانه کاسه
افقی ۸ جریمه و غرامت تاوان
افقی ۸ کمک و مساعدت یاری
افقی ۹ نام اسم
افقی ۹ نهامین اهنگر
افقی ۹ بیماری کودکانه سرخک
افقی ۱۰ سفره چرمی ادیم
افقی ۱۰ واحد پول ایران ریال
افقی ۱۰ از حروف یونانی تتا
افقی ۱۱ لحظه کوتاه ان
افقی ۱۱ قوای نظامی یک کشور ارتش
افقی ۱۱ تم زمینه
افقی ۱۲ از حروف یونانی لاندا
افقی ۱۲ بی‌پرده رک
افقی ۱۲ ظاهر ساختمان نما
افقی ۱۲ عدد ماه سی
افقی ۱۳ مقیاس اندازه‌گیری یکا
افقی ۱۳ گاری و ارابه کالسکه
افقی ۱۳ کرگدن ریما
افقی ۱۴ لابه زاری
افقی ۱۴ شمشیرزن سیاف
افقی ۱۴ برابر و یکسان مساوی
افقی ۱۵ همجوار همسایه
افقی ۱۵ از اثرهای معروف مهدی‌خان استرآبادی درهنادری
عمودی ۱ نابجا بیمورد
عمودی ۱ شبکه‌بندی کانالیزه
عمودی ۲ شهر تاج محل اگرا
عمودی ۲ اتاق درس کلاس
عمودی ۲ محروم ناکام
عمودی ۳ توشه سفر زاد
عمودی ۳ ماده حیاتی محیط اطراف سلول پلاسما
عمودی ۳ میوه کال نارس
عمودی ۴ پند و نصیحت اندرز
عمودی ۴ میوه نیکو به
عمودی ۴ عدل و انصاف داد
عمودی ۴ حرف انتخاب یا
عمودی ۵ طریق کوتاه ره
عمودی ۵ جزر و مد دریا کشند
عمودی ۵ برای اینکه ایراک
عمودی ۶ از شهرهای آذربایجان شرقی اسکو
عمودی ۶ افترا تهمت
عمودی ۶ دومین مهره گردن اسه
عمودی ۷ حکم و دستور امر
عمودی ۷ دوستان یاران
عمودی ۷ برادران انگلیسی دربار صفویان شرلی
عمودی ۸ نان شب‌مانده بیات
عمودی ۸ رفا رفوگر
عمودی ۸ بازار بی‌رونق کساد
عمودی ۹ خانه پشت به آفتاب نسار
عمودی ۹ ریختن پول به حساب واریز
عمودی ۹ الحاد کفر
عمودی ۱۰ تیره و تار مات
عمودی ۱۰ جکوزی ابزن
عمودی ۱۰ مادر پیامبر اسلام امنه
عمودی ۱۱ جهنم هاویه
عمودی ۱۱ پسر فریدون سلیم
عمودی ۱۱ ترنجبین من
عمودی ۱۲ دو یار همقد اا
عمودی ۱۲ پایتخت اتریش وین
عمودی ۱۲ زمین ترکی یر
عمودی ۱۲ کوتاه و ناقص نارسا
عمودی ۱۳ فراهم تیار
عمودی ۱۳ آشنا و معروف شناخته
عمودی ۱۳ خاطر و اندیشه یاد
عمودی ۱۴ یاقوت یاکند
عمودی ۱۴ جنبش حرکت
عمودی ۱۴ حیوان جنگلی سمور
عمودی ۱۵ مجد بزرگواری
عمودی ۱۵ اهل قاره ما اسیایی


جواب مرحله ۸۳۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گشاینده فاتح
افقی ۱ اثری از شیخ بهایی عارف قرن دهم تشریحافلاک
افقی ۲ مهتر قوم رییس
افقی ۲ جایگاه ماوا
افقی ۲ منطقه‌ای ییلاقی در کرج اسارا
افقی ۳ پاک‌نژادی نجابت
افقی ۳ آموزشیار دانشگاه مدرس
افقی ۳ مرطوب نمور
افقی ۴ روان انسان جان
افقی ۴ حزن غم
افقی ۴ سیمان قدیمی ساروج
افقی ۴ آب عربی ما
افقی ۵ مطابق روز مد
افقی ۵ راننده کشتی ناوبر
افقی ۵ کاغذفروش وراق
افقی ۶ آزار یا آسیب رساندن ازردن
افقی ۶ کشوری در خاور میانه کا از شهرهای مهم آن الزرقا و اربد است اردن
افقی ۶ دهان کجی یی
افقی ۷ لقب «ریکاردو ایزکسون داس سانتوز» ستاره سابق برزیل کاکا
افقی ۷ ویتامین ب ۱ تیامین
افقی ۷ عضو پا ران
افقی ۸ قاطع مبرم
افقی ۸ جماعت، پیروان امت
افقی ۸ وحشت هراس
افقی ۹ بد و زشت انر
افقی ۹ حد و مقدار اندازه
افقی ۹ جمع شیء اشیا
افقی ۱۰ خوب به
افقی ۱۰ اسمی بنام
افقی ۱۰ آزمایش اروند
افقی ۱۱ دالان زیرزمینی تونل
افقی ۱۱ کوشش کننده مجاهد
افقی ۱۱ صدای برگ خشک کر
افقی ۱۲ مذکر نر
افقی ۱۲ مدرسه‌ها مدارس
افقی ۱۲ لنگه بار تا
افقی ۱۲ مقعر کاو
افقی ۱۳ آشکار و علنی باهر
افقی ۱۳ شیرینی سنتی شهر تبریز نوقا
افقی ۱۳ فرکانس بسامد
افقی ۱۴ ماده رنگی جامد برای نقاشی ابرنگ
افقی ۱۴ شهری در استان اصفهان نطنز
افقی ۱۴ وحشت پروا
افقی ۱۵ اثری از ویستان هیو آدن شاعر معاصر انگلیسی روزگاردیگر
افقی ۱۵ کشکینه سیار
عمودی ۱ از گیاهان دارویی فرنجمشک
عمودی ۱ حوض زیرزمینی ابانبار
عمودی ۲ آفرینش ایجاد
عمودی ۲ مادر پیامبر اسلام امنه
عمودی ۲ گل همیشه بهار رابو
عمودی ۳ نوعی دیگ تیان
عمودی ۳ بزرگتر اکبر
عمودی ۳ خارج از تنظیم هرز
عمودی ۴ مطابق حسب
عمودی ۴ نحیف نزار
عمودی ۴ نوعی ابزار شکار بومرنگ
عمودی ۵ تشت گلی تغار
عمودی ۵ مثل مانند
عمودی ۵ مخفف گاه گا
عمودی ۶ آب مروارید تم
عمودی ۶ دوستی مودت
عمودی ۶ در حال نالیدن نالان
عمودی ۷ سوریه قدیم شام
عمودی ۷ به قول سعدی اعضای یکدیگرند بنیادم
عمودی ۷ چگونگی انجام گرفتن یک کار روند
عمودی ۸ سومین شهر وسیع استان گیلان رودسر
عمودی ۸ اثری از خانم جین اوستین اما
عمودی ۸ نوعی شیرینی مسقطی
عمودی ۹ توانایی یارا
عمودی ۹ آمیختگی امتزاج
عمودی ۹ مارک کالا انگ
عمودی ۱۰ ریاست و پیشوایی سروری
عمودی ۱۰ شهری در افغانستان هرات
عمودی ۱۰ فرتوت زر
عمودی ۱۱ عدد ورزشی اا
عمودی ۱۱ نورد وردنه
عمودی ۱۱ بسیار بخشنده وهاب
عمودی ۱۲ یکی از انواع خورش‌های اصیل ایرانی فسنجان
عمودی ۱۲ دوری از مسابقه راند
عمودی ۱۲ به دنبال سپس
عمودی ۱۳ ورقه نازک فلز لام
عمودی ۱۳ ره‌شناس راشد
عمودی ۱۳ ادویه هندی کاری
عمودی ۱۴ آرام خودمانی اروم
عمودی ۱۴ از رنگ‌ها یاسی
عمودی ۱۴ نخ بافتنی کاموا
عمودی ۱۵ تفنگ قدیمی کارابین
عمودی ۱۵ دارای شرف و اعتبار ابرودار


جواب مرحله ۸۳۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مالباخته و خسارت دیده کشتیشکسته
افقی ۱ دوقلو همزاد
افقی ۲ قومی متمدن و پیشرفته در آمریکای مرکزی و مکزیک قدیم مایا
افقی ۲ ابزار الت
افقی ۲ سنگ سخت خارا
افقی ۳ مردن بر اثر غصه دق
افقی ۳ مکانی در اینترنت وب
افقی ۳ شهری قدیمی در فلسطین اشغالی اریحا
افقی ۳ ناحیه صنعتی در آلمان رور
افقی ۴ دریای سرخ احمر
افقی ۴ ویتامین جوانی ای
افقی ۴ ناحیه‌ای سردسیر در شمال روسیه سیبری
افقی ۵ یک خط از نوشته‌ای سطر
افقی ۵ سرقت دزدی
افقی ۵ پارچه کهنه رکو
افقی ۵ دشنام سب
افقی ۶ حرف زمین‌شوی تی
افقی ۶ حاکم خوزستان در زمان جنگ اعراب و ایران که بعدها اسلام آورد هرمزان
افقی ۶ جایز و شایسته روا
افقی ۷ مسیحی ترسا
افقی ۷ نرم لین
افقی ۷ لوله غذارسان در گیاه اوند
افقی ۸ نت میانی لا
افقی ۸ ماه پرتابی تیر
افقی ۸ چروک لباس کیس
افقی ۸ به دنیا آوردن زا
افقی ۹ وسیله بنایی ماله
افقی ۹ ضربه ورزشی شوت
افقی ۹ بار درخت میوه
افقی ۱۰ گروه ورزشی تیم
افقی ۱۰ دستگاه نمایش فیلم اپارات
افقی ۱۰ یک و یک اا
افقی ۱۱ حرف خطاب ای
افقی ۱۱ قارچ روی نان مانده کپک
افقی ۱۱ از شهرهای استان کردستان قروه
افقی ۱۱ زرتشتی گبر
افقی ۱۲ از مبطلات روزه خوردن
افقی ۱۲ تکرار حرفی زز
افقی ۱۲ نمایشنامه‌نویس آلمانی صاحب «آدم آدم است» برشت
افقی ۱۳ درخت‌انداز تبر
افقی ۱۳ فعال اکتیو
افقی ۱۳ عضو بالانشین سر
افقی ۱۳ جسم بی‌جان شی
افقی ۱۴ سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک
افقی ۱۴ آتش نار
افقی ۱۴ چماق مأموران تشریفات دکنگ
افقی ۱۵ آنکه پندی اندرزوار می‌دهد زمانه
افقی ۱۵ کشف مهم نیوتن جاذبهزمین
عمودی ۱ دانشمند انگلیسی کاداستر
عمودی ۱ گسترش بیماری از یک بخش بدن به بخش دیگر متاستاز
عمودی ۲ خشکسالی قحطی
عمودی ۲ پارچه میانی رویه و آستر لباس لایی
عمودی ۲ وسیله نقاشی بوم
عمودی ۳ موضوع و مبحث تم
عمودی ۳ تلخ مر
عمودی ۳ دردمندی تالم
عمودی ۳ استخوانبندی پوشش ساختمان‌ها با پوشش سفالی و شیروانی خرپا
عمودی ۴ سرگرد قدیمی یاور
عمودی ۴ شامل همه هر
عمودی ۴ کجاست کو
عمودی ۴ شهر جشنواره‌های فرانسه کن
عمودی ۵ سرازیری شیب
عمودی ۵ فاقد خطا یا غلط درست
عمودی ۵ نمایش با ساز و آواز اپرا
عمودی ۶ ویتامین جدولی کا
عمودی ۶ امتحان و تجربه ازمایش
عمودی ۶ زادگاه عطار نیشابوری کدکن
عمودی ۷ بیماری واگیردار ویروسی که باعث تضعیف دستگاه ایمنی بدن انسان می‌شود ایدز
عمودی ۷ پرواز بی سر و ته روا
عمودی ۷ بچه چهارپایان نتاج
عمودی ۸ ساز تیره تار
عمودی ۸ موی گردن شیر یال
عمودی ۸ ایجاد لکنت ناگهانی هنگام حرف زدن تپق
عمودی ۸ چین و شکن یرا
عمودی ۹ پروانه هواپیما یا کشتی هلیس
عمودی ۹ خوب و حسن نیک
عمودی ۹ بر جوانان عیب نیست ارزو
عمودی ۱۰ سرگشتگی تحیر
عمودی ۱۰ نام قدیم سیستان نیمروز
عمودی ۱۰ خرس آسمانی دب
عمودی ۱۱ از ظروف آشپزخانه ابکش
عمودی ۱۱ بالاترین رنگ سیاه
عمودی ۱۱ پول فلزی سکه
عمودی ۱۲ مغز سر مخ
عمودی ۱۲ از ابزار ترقی رو
عمودی ۱۲ پوستین وارونه وت
عمودی ۱۲ جایزه مقام سوم برنز
عمودی ۱۳ گریه و ناله زاری
عمودی ۱۳ عبادت ماه رمضان روزه
عمودی ۱۳ از حروف شرط گر
عمودی ۱۳ ناپیدا گم
عمودی ۱۴ نوعی یقه ارو
عمودی ۱۴ حمام لاغری سونا
عمودی ۱۴ برانشی ابشش
عمودی ۱۵ محل موزه آثار طبیعی و حیات وحش ایران داراباد
عمودی ۱۵ دیواری از مصالح سبک برای جدا کردن بخشی از یک فضا پارتیشن


جواب مرحله ۸۳۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مجری برنامه ماه عسل احسانعلیخانی
افقی ۱ مشت تو خالی مت
افقی ۲ بدتر از خسیس لییم
افقی ۲ نخستین شاه ایران از سلسله ماد دیااکو
افقی ۲ پرنده آش سرد کن سار
افقی ۳ صحرا هامون
افقی ۳ ابزار بریدن چرم گزن
افقی ۳ ملامت و سرزنش نکوهش
افقی ۴ حیا ازرم
افقی ۴ دستگاه باد دمیدن دمه
افقی ۴ مختصر، کم و اندک جزیی
افقی ۵ تکرار حرف مم
افقی ۵ نام زنانه هایده
افقی ۵ حکایتگر مج
افقی ۵ اسب ترکی ات
افقی ۶ جای حاضر بودن حضر
افقی ۶ دکان کوچک دکه
افقی ۶ ایوان آن آیینه عبرت است مداین
افقی ۷ اندوه محنت
افقی ۷ از وسایل بازی کودکان در پارک‌ها الاکلنگ
افقی ۷ حرف دوم لاتین بی
افقی ۸ نوعی شوت در بسکتبال یکگام
افقی ۸ حیران بی سر و ته یرا
افقی ۸ از عناصر شیمیایی باریم
افقی ۹ اولین دو رقمی ده
افقی ۹ فاتح سرزمین‌ها جهانگشا
افقی ۹ سازمان فضایی آمریکا ناسا
افقی ۱۰ باشگاه فوتبال برزیلی گرمیو
افقی ۱۰ وسیله تنبیه بدنی در قدیم فلک
افقی ۱۰ بمب منتظر مین
افقی ۱۱ نوعی شیرینی تر
افقی ۱۱ در هم پیچیدن لف
افقی ۱۱ آرام و یواش اهسته
افقی ۱۱ صدای گاو ما
افقی ۱۲ سرمربی سابق دورتمند کلاپ
افقی ۱۲ جنبش بدن لرز
افقی ۱۲ کوشش تلاش
افقی ۱۳ پیشوا مقتدا
افقی ۱۳ نشانه ایت
افقی ۱۳ ضربه‌ای با سر انگشت تلنگر
افقی ۱۴ قسمت سخت افزار رایانه کیس
افقی ۱۴ مهارت اجرایی مدیریت
افقی ۱۴ پسوند طی کردن نورد
افقی ۱۵ خودم من
افقی ۱۵ آشکار شدن ماهیت کسی یا چیزی امتحانپسدادن
عمودی ۱ بازیگر فیلم گهواره‌ای برای مادر الهامحمیدی
عمودی ۱ به تدریج کمکم
عمودی ۲ شرم حیا
عمودی ۲ مایه خنده و تمسخر مضحکه
عمودی ۲ باوراندن چیزی تلقین
عمودی ۳ چهره سیما
عمودی ۳ فام رنگ
عمودی ۳ شهری در اتریش گراتس
عمودی ۴ دکترین اموزه
عمودی ۴ بازرگان تاجر
عمودی ۴ تشک ماوس پد
عمودی ۵ نردباز ماهر نراد
عمودی ۵ بیهوده مهمل
عمودی ۵ جماعت‌ها امم
عمودی ۶ عدل بی‌پایان عد
عمودی ۶ طلق نسوز میکا
عمودی ۶ برجی آهنین در فرانسه ایفل
عمودی ۶ دختر دت
عمودی ۷ بازی‌های سراسری لیگ
عمودی ۷ پایتخت هندوستان دهلینو
عمودی ۷ بو دهنده رایح
عمودی ۸ عدد بازیکنان یک تیم فوتبال یازده
عمودی ۸ ساز شستی‌دار ارگ
عمودی ۸ چونکه ازیرا
عمودی ۹ لقبی برای بانوان خانم
عمودی ۹ کشف کردن مکاشفه
عمودی ۹ سوره انجیر تین
عمودی ۱۰ کارتن باز نشده اک
عمودی ۱۰ از همزبان بهتر است همدل
عمودی ۱۰ روز ازل الست
عمودی ۱۰ توپ توخالی تپ
عمودی ۱۱ الفبای خوراکی نون
عمودی ۱۱ سمت جانب
عمودی ۱۱ شامی کتلت
عمودی ۱۲ ناراست کج
عمودی ۱۲ واحدی در ارتش یگان
عمودی ۱۲ مخترع زیردریایی هالند
عمودی ۱۳ بسیار گرم سوزان
عمودی ۱۳ اهلی رام
عمودی ۱۳ سامع شنوا
عمودی ۱۴ حقیقت و طبیعت چیزی ماهیت
عمودی ۱۴ از وسایل مخابراتی بیسیم
عمودی ۱۴ غبار یا خاک نرم گرد
عمودی ۱۵ از چهار مزه اصلی ترشی
عمودی ۱۵ اعتقاد پیدا کردن ایماناوردن


جواب مرحله ۸۳۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اقتصاددان بنام اسکاتلندی اداماسمیت
افقی ۱ محروم ناکام
افقی ۲ مهر و محبت داشتن به کسی یا چیزی دوستداشتن
افقی ۲ تندرستی سلامت
افقی ۳ لاف و گزاف بلوف
افقی ۳ برهنه رت
افقی ۳ یک شرکت خودروسازی و صنایع سنگین سوئدی اسکانیا
افقی ۴ ضمیر انگلیسی یو
افقی ۴ آینده اتی
افقی ۴ توخالی و شکننده پوک
افقی ۴ آلیاژی از مس و نیکل مونل
افقی ۵ روشنایی نور
افقی ۵ اثری از جلال آل احمد اورازان
افقی ۶ بی‌پایان لایتناهی
افقی ۶ آقا و سید میر
افقی ۶ پدربزرگ جد
افقی ۷ بیماری تنگی نفس اسم
افقی ۷ رنگ‌ها الوان
افقی ۷ تفسیر مطلب تاویل
افقی ۸ سخنان پرمعنا نکات
افقی ۸ ترعه و آبراهه کانال
افقی ۸ تار و کدر تیره
افقی ۹ شهری در استان فارس داراب
افقی ۹ موضوع زمینه
افقی ۹ شهری در اردبیل نیر
افقی ۱۰ لحظه ان
افقی ۱۰ ابریشم پست لاس
افقی ۱۰ سلمانی ارایشگاه
افقی ۱۱ انرژی کارمایه
افقی ۱۱ از مناطق جنگ‌زده هشت سال دفاع مقدس فاو
افقی ۱۲ بدگمانی و تهمت هوره
افقی ۱۲ ساخته شده از نی نیی
افقی ۱۲ قمر ماه
افقی ۱۲ منقار کوتاه نک
افقی ۱۳ پایتخت کشور نیکاراگوئه ماناگوا
افقی ۱۳ زینت رو مو
افقی ۱۳ لانه زنبور کندو
افقی ۱۴ تنبل تناسا
افقی ۱۴ سراینده یونان باستان کالیماکوس
افقی ۱۵ کارگاه هنری اتلیه
افقی ۱۵ از بالا به پایین رفتن سرازیرشدن
عمودی ۱ مربوط به ادبیات ادبی
عمودی ۱ از ذرات بنیادی لاندا
عمودی ۱ مثل و مانند همتا
عمودی ۲ از قبایل هشتگانه قاجار دولو
عمودی ۲ آرام گرفتن اسکان
عمودی ۲ باربر شهری وانت
عمودی ۳ علاج و درد اسو
عمودی ۳ مهاجم جوان برزیلی تیم بارسلونا نیمار
عمودی ۳ جنگ نادرشاه در هند کرنال
عمودی ۴ فرق داشتن متفاوت
عمودی ۴ مرکز ایالت فلوریدای آمریکا تالاهاسی
عمودی ۵ نام ترکی اد
عمودی ۵ بازی قهوه‌خانه ترنا
عمودی ۵ دفعه و مرتبه بار
عمودی ۵ پسوند زمان گاه
عمودی ۶ مرکز استان مازندران ساری
عمودی ۶ غربال الک
عمودی ۶ از هفت‌سین نوروزی سمنو
عمودی ۷ نمونه خروار است مشت
عمودی ۷ مرکز استان خوزستان اهواز
عمودی ۷ از قهرمانان جنگ ترویا ایاکس
عمودی ۸ هنوز بیگانه یت
عمودی ۸ معادل فارسی انیمیشن پویانمایی
عمودی ۸ صد متر مربع ار
عمودی ۹ قوی جثه تناور
عمودی ۹ شعله آتش نایره
عمودی ۹ باسواد قدیمی ملا
عمودی ۱۰ از سیستم‌های پخش تلویزیون سکام
عمودی ۱۰ رودی در روسیه لنا
عمودی ۱۰ کشمش مویز
عمودی ۱۱ عبادت نسک
عمودی ۱۱ روغن زیتون زیت
عمودی ۱۱ زن کمرباریک هیفا
عمودی ۱۱ نوعی پیشوند فعل ماضی می
عمودی ۱۲ تیمی در لیگ امارات الامارات
عمودی ۱۲ کار بزرگ و برجسته شاهکار
عمودی ۱۳ مرکز عدسی کانون
عمودی ۱۳ شهری در ایالت کنتاکی کشور آمریکا وینگو
عمودی ۱۳ امر به نکشیدن نکش
عمودی ۱۴ درستکار و امانتدار امین
عمودی ۱۴ از روستاهای استان مرکزی جیریا
عمودی ۱۴ از بازیکنان اسبق تیم یوونتوس ندود
عمودی ۱۵ فلز متال
عمودی ۱۵ هراس دلهره
عمودی ۱۵ بالش کوچک کوسن


جواب مرحله ۸۳۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نام تاریخی گرگان استراباد
افقی ۱ ظالم ستمکار
افقی ۲ برج بارو
افقی ۲ پیدا کردن چیزی که بوده اما کسی از آن خبر نداشته کشف
افقی ۲ دردمند الیم
افقی ۳ بزرگترین شرکت خودروساز اروپا رنو
افقی ۳ کتاب مهم ابو علی سینا شفا
افقی ۳ نان شب مانده بیات
افقی ۳ علامت مفعول را
افقی ۴ شب در جایی ماندن اتراق
افقی ۴ شهر مقدس برهمائیان بنارس
افقی ۴ جنگ شتر جمل
افقی ۵ طلا زر
افقی ۵ پرنده نجار دارکوب
افقی ۵ شتر بی‌کوهان لاما
افقی ۶ از کاراکترهای کارتونی هایدی
افقی ۶ بچه خردسال
افقی ۷ سه کیلو من
افقی ۷ داروی قی آور مقی
افقی ۷ کشور هفتاد و دو ملت هند
افقی ۷ جوان برنا
افقی ۸ ارتباط مستقیم تماس
افقی ۸ اجاره خانه
افقی ۸ مؤدب کرا
افقی ۹ از قبایل صدر اسلام اوس
افقی ۹ ذرت بو داده پاپکورن
افقی ۱۰ ترک‌بند فتراک
افقی ۱۰ شتر قوی هیکل لوک
افقی ۱۰ رنگ موی فوری
افقی ۱۱ ظرف ماست کاس
افقی ۱۱ در ساختمان‌ها برای راه‌آب به کار می‌رود ایرانیت
افقی ۱۲ تخم‌مرغ هاک
افقی ۱۲ ستایش کننده خدا ذاکر
افقی ۱۲ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۱۲ عقاید و نظرات ارا
افقی ۱۳ دست پروردگار یدالله
افقی ۱۳ عملکرد کنش
افقی ۱۳ آب پاکیزه زلال
افقی ۱۴ نوعی چرم ورنی
افقی ۱۴ فرد فرد یکان
افقی ۱۴ شکایت کردن اشتکا
افقی ۱۵ خستگی ناپذیر نستوه
افقی ۱۵ بیماری واگیردار مسری
افقی ۱۵ چیزی که انجام آن زشت و برخلاف عرف بوده تابو
عمودی ۱ بیان کردن ابراز
عمودی ۱ جنس و کالا متاع
عمودی ۱ شتر بارکش هیون
عمودی ۲ از اصطلاحات فوتبال سانتر
عمودی ۲ رشد کردن نمو
عمودی ۲ قاضی دادرس
عمودی ۳ قتل سیاسی ترور
عمودی ۳ مایه ناراحتی اسف
عمودی ۳ بزرگترین فیلسوف بعد از دکارت و قبل از هگل کانت
عمودی ۴ سطح رو
عمودی ۴ سقز ادامس
عمودی ۴ دویدن تک
عمودی ۴ خورشید لیو
عمودی ۵ نام دخترانه شقایق
عمودی ۵ اوباش اراذل
عمودی ۶ ارمغان زمستان برف
عمودی ۶ رفوزه شده ردی
عمودی ۶ پرتیراژترین روزنامه آسیا
عمودی ۷ غذای رقیق ابکی
عمودی ۷ قارچ روی نان کپک
عمودی ۷ قلیل کم
عمودی ۸ راندن مزاحم دک
عمودی ۸ جدید و تازه نو
عمودی ۸ بانگ بلند هرا
عمودی ۸ نگونسار کردن ارکاس
عمودی ۹ جوان شباب
عمودی ۹ از شهرهای ایتالیا ناپلی
عمودی ۹ لوس ننر
عمودی ۱۰ نماینده یک کشور در کشور دیگر سفیر
عمودی ۱۰ عدد امنیتی کد
عمودی ۱۰ نخستین منشور قانونی جهان، متعلق به اوست کوروش
عمودی ۱۱ پایتخت نروژ اسلو
عمودی ۱۱ شهری در استان آذربایجان غربی بوکان
عمودی ۱۲ متعجب مات
عمودی ۱۲ بدبختی و تیره‌روزی ادبار
عمودی ۱۲ ناپسند زشت
عمودی ۱۳ مو ندارد کل
عمودی ۱۳ از اماکن مقدس قم جمکران
عمودی ۱۳ بندری در شبه جزیره کرمه یالتا
عمودی ۱۴ کتاب «گارسیا لورکا» ایرما
عمودی ۱۴ چوب خوشبو ند
عمودی ۱۴ بر هم نشسته متراکب
عمودی ۱۵ فالگیر رمال
عمودی ۱۵ پولی که به عروس و داماد می‌دهند شاباش
عمودی ۱۵ شراره آتش الاو


جواب مرحله ۸۴۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مجسمه مصریان قدیم ابوالهول
افقی ۱ روز دهم محرم عاشورا
افقی ۲ شباب جوانی
افقی ۲ رهبر حزب لیدر
افقی ۲ واحد پول سوئد کرون
افقی ۳ نژاد کشور بوتان تبتی
افقی ۳ کم‌طاقتی بیتابی
افقی ۳ فکر و ذهن یاد
افقی ۴ گیاه توخالی نی
افقی ۴ پرخور اکل
افقی ۴ رود فرانسه رن
افقی ۴ وزیر طغرل کندری
افقی ۵ از کوه‌های مهم کشور سبلان
افقی ۵ طغیان شورش
افقی ۵ غوزه پنبه وش
افقی ۶ ثمره درخت بار
افقی ۶ سیب ترک الما
افقی ۶ ریز نمرات بارم
افقی ۷ کبوتر صحرایی یمام
افقی ۷ لقب رستم دستان
افقی ۷ طناب رسن
افقی ۸ پارچه‌ای که روی زخم گذارند ضماد
افقی ۸ آهو مارال
افقی ۸ آهنگر حداد
افقی ۹ عقیده و نظر رای
افقی ۹ رموز اسرار
افقی ۹ ملخ دریایی میگو
افقی ۱۰ قوه حافظه یاده
افقی ۱۰ کرگدن ریما
افقی ۱۰ از شهرهای آذربایجان شرقی اهر
افقی ۱۱ آش با
افقی ۱۱ زانوی در لولا
افقی ۱۱ برآمدگی پشت شتر کوهان
افقی ۱۲ از شهرهای اردبیل خلخال
افقی ۱۲ شهر ریشه بن
افقی ۱۲ سلاح زنبور نیش
افقی ۱۲ زبان گنجشک ون
افقی ۱۳ صدا اوا
افقی ۱۳ بسامد فرکانس
افقی ۱۳ درس نوشتنی املا
افقی ۱۴ حقه نارو
افقی ۱۴ مقابل غریبه اشنا
افقی ۱۴ پادشاه زمان حضرت موسی فرعون
افقی ۱۵ دیگ سنگی مشهد هرکاره
افقی ۱۵ سردار نامی رومی ارکادیوس
عمودی ۱ دوری و پرهیز اجتناب
عمودی ۱ جای سکه زدن پول ضرابخانه
عمودی ۲ بلبل بوبی
عمودی ۲ اشاره ایما
عمودی ۲ چوب بریده شده الوار
عمودی ۳ مخترع دیگ بخار وات
عمودی ۳ قهرمانی از مدرسه موش‌ها سرمایی
عمودی ۳ از جزایر خلیج فارس خارک
عمودی ۴ دندان نیش انیاب
عمودی ۴ نام ترکی اد
عمودی ۴ حرف استثنا الا
عمودی ۴ گشاده وا
عمودی ۵ قدم یک‌پا لی
عمودی ۵ سخن و بیان کلام
عمودی ۵ نام هیتلر ادولف
عمودی ۶ ذرت بلال
عمودی ۶ داروی ملین مسهل
عمودی ۶ محل گذر راه
عمودی ۷ دوست ولی
عمودی ۷ مرطوب نمدار
عمودی ۷ نوعی ظرف آشپزخانه ابکش
عمودی ۸ واحد مایعات لیتر
عمودی ۸ رازها اسرار
عمودی ۸ الهه ماه سومریان نانا
عمودی ۹ علم دانش
عمودی ۹ داج تاریک
عمودی ۹ آتش عرب نار
عمودی ۱۰ تازی عرب
عمودی ۱۰ سختی و عذاب وبال
عمودی ۱۰ یار و همدم مونس
عمودی ۱۱ اسب اصیل و نجیب یکران
عمودی ۱۱ حوت ماهی
عمودی ۱۱ نت چهارم فا
عمودی ۱۲ دودلی شک
عمودی ۱۲ پراکنده کردن نشر
عمودی ۱۲ زنده حی
عمودی ۱۲ اگرا اشارد
عمودی ۱۳ سیاهرگ ورید
عمودی ۱۳ اموات مردگان
عمودی ۱۳ روده معی
عمودی ۱۴ کثرت آمد و شد روارو
عمودی ۱۴ از شهرهای مرکزی ساوه
عمودی ۱۴ از مدل‌های اتوبوس ولوو
عمودی ۱۵ فکور و عالم اندیشمند
عمودی ۱۵ تشدید فیزیکی رزنانس


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.