جواب کامل مراحل 981 تا 1000 بازی جدولانه کلاسیک

دسته بندی:   موبایل » جدولانه کلاسیک  | 620 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 981 | مرحله 982 | مرحله 983 | مرحله 984 | مرحله 985 | مرحله 986 | مرحله 987 | مرحله 988 | مرحله 989 | مرحله 990 | مرحله 991 | مرحله 992 | مرحله 993 | مرحله 994 | مرحله 995 | مرحله 996 | مرحله 997 | مرحله 998 | مرحله 999 | مرحله 1000 |

جواب مرحله ۹۸۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پایتخت کشور آفریقایی گابن لیبرویل
افقی ۱ بدون شک بیتردید
افقی ۲ مافیای ژاپن یاکوزا
افقی ۲ شهری باستانی در تونس کارتاژ
افقی ۳ پرگویی ور
افقی ۳ بی‌دلیل بیسبب
افقی ۳ کلام هشدار هان
افقی ۳ حرف دوم انگلیسی بی
افقی ۴ پارچه کهنه رکو
افقی ۴ خوراکی از تخم مرغ نیمرو
افقی ۴ از علوم خیالی مانند کیمیا ریمیا
افقی ۵ امتیاز و پوئن پوان
افقی ۵ شهر عبا نایین
افقی ۵ لاغر و نزار نحیف
افقی ۶ سایت شخصی وبلاگ
افقی ۶ یادداشت نت
افقی ۶ صدای گاو ما
افقی ۶ لقبی در اروپا کنت
افقی ۷ تویی لاستیک خودرو تیوپ
افقی ۷ ده تایش یک می‌شود یکدهم
افقی ۷ زمان بسیار کم ان
افقی ۸ بوستان باغ
افقی ۸ صدای درد اخ
افقی ۸ خط‌کش رسم تی
افقی ۸ کودک طفل
افقی ۹ حرف شرط ار
افقی ۹ آش زیره زیربا
افقی ۹ میوه نو رسیده نوبر
افقی ۱۰ جواب مثبت بله
افقی ۱۰ پژمرده و افسرده لس
افقی ۱۰ عدد هندسی پی
افقی ۱۰ افراد کم‌مانند نوادر
افقی ۱۱ هوس باردار ویار
افقی ۱۱ گندم آردکن اسیاب
افقی ۱۱ لنز عدسی
افقی ۱۲ بی‌خبر ناگاه
افقی ۱۲ بلدرچین بدبدک
افقی ۱۲ پدر ترکی اتا
افقی ۱۳ خودم من
افقی ۱۳ ارداه قوی همت
افقی ۱۳ رگ‌های ظریف بدن مویرگ
افقی ۱۳ دوستی ود
افقی ۱۴ بخت‌آزمایی لاتاری
افقی ۱۴ مدرسه عالی رشته‌های فنی هنرسرا
افقی ۱۵ محافظت نگهبانی
افقی ۱۵ گرماگرم کاری هیروویر
عمودی ۱ از تیم‌های فوتبال انگلیس لیورپول
عمودی ۱ وجه اشتراک مجله و روزنامه ابونمان
عمودی ۲ نوعی دفاع در فوتبال یارکوب
عمودی ۲ الماس خوش‌تراش برلیان
عمودی ۳ دفاع فوتبال بک
عمودی ۳ مرکز کشور مالت والتا
عمودی ۳ اندام تولید مثل قارچ‌ها هاگ
عمودی ۳ زیر پا مانده له
عمودی ۴ امر از روبیدن روب
عمودی ۴ از سازهای ایرانی نایغز
عمودی ۴ مجرا راهاب
عمودی ۵ سنگین وزین
عمودی ۵ امر به گفتن گو
عمودی ۵ پهلوان یل
عمودی ۵ مثل و مانند همتا
عمودی ۶ قلب قرآن مجید یاسین
عمودی ۶ متقی پارسا
عمودی ۶ پسوند کشورها تان
عمودی ۷ باقی باش بمان
عمودی ۷ خوب مختصر خب
عمودی ۷ نفرین سب
عمودی ۷ شهری زیارتی ری
عمودی ۸ نوعی مخمل کبریتی
عمودی ۸ همه‌گیری اپیدمی
عمودی ۹ حرف همراهی با
عمودی ۹ او وی
عمودی ۹ نیم‌تنه کت
عمودی ۹ اسب بارکش یابو
عمودی ۱۰ رفیق مشهدی یره
عمودی ۱۰ جنس کلاه روستایی نمدین
عمودی ۱۰ آشکار بدیهی
عمودی ۱۱ مخفف تاتار تتار
عمودی ۱۱ با ناله سودا می‌کند اه
عمودی ۱۱ درخت زبان گنجشک ون
عمودی ۱۱ گوشه ورزشی کرنر
عمودی ۱۲ شلوار زره‌دار جنگ‌های قدیم رانین
عمودی ۱۲ خوشایند و پسندیده مطبوع
عمودی ۱۲ رهن گرو
عمودی ۱۳ برج و قلعه دژ
عمودی ۱۳ سنگ زرآزما محک
عمودی ۱۳ به تنهایی فرادا
عمودی ۱۳ جهت سو
عمودی ۱۴ دوسالانه بیینال
عمودی ۱۴ امری دستوری
عمودی ۱۵ فهمیدن دریافتن
عمودی ۱۵ سرتیپ نیروی دریایی دریادار


جواب مرحله ۹۸۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آشغال خاکروبه
افقی ۱ مجرای فرعی روده کور اپاندیس
افقی ۲ مهربانی و دلسوزی رحمت
افقی ۲ نشانه الهی ایت
افقی ۲ کلرور آمونیوم نشادور
افقی ۳ شیر بیشه اسد
افقی ۳ شهری نزدیک رشت کوچصفهان
افقی ۳ چوب خوشبو ند
افقی ۴ زدنی در ورزش کشتی فن
افقی ۴ قبل از آشتی قهر
افقی ۴ نیزارها اجام
افقی ۴ ستاره نجم
افقی ۵ حیوان همه‌چیز خوار خوک
افقی ۵ دریاچه‌ای در کانادا هورن
افقی ۵ گواه شاهد
افقی ۶ سعی و کوشش تلاش
افقی ۶ فارسی امروزی دری
افقی ۶ کبوتر دشتی یمام
افقی ۷ اسب چاپار یام
افقی ۷ امدادرسانی یاوری
افقی ۷ خدای مصری رع
افقی ۷ آغوش بر
افقی ۸ خاورشناس مستشرق
افقی ۸ محله‌ای در تهران امیریه
افقی ۹ راست نیست چپ
افقی ۹ ناشنوایان صم
افقی ۹ سرگذشت پیشینیان تاریخ
افقی ۹ ناپاک شرعی نجس
افقی ۱۰ چهره‌آرایی در فیلم گریم
افقی ۱۰ صدای مهیب غرش
افقی ۱۰ کاراته نمایشی کاتا
افقی ۱۱ سبک و خوار خفیف
افقی ۱۱ یونان قدیم هلاس
افقی ۱۱ دوش و شانه کول
افقی ۱۲ قدر و مرتبه ارج
افقی ۱۲ بسیار سخن‌چین غماز
افقی ۱۲ زمان بی‌انتها ابد
افقی ۱۲ اندرون تو
افقی ۱۳ غرور و تکبر نب
افقی ۱۳ یکی از استان‌های روسیه ولادیمیر
افقی ۱۳ باغ تاریخی کاشان فین
افقی ۱۴ از تقسیمات کشوری دهستان
افقی ۱۴ محل تغذیه جنین ناف
افقی ۱۴ نوعی آسیاب دستی
افقی ۱۵ سم موجود در سیگار نیکوتین
افقی ۱۵ نحس و شوم نامبارک
عمودی ۱ اوهام‌پرست خرافاتی
عمودی ۱ حرکت دادن به دور خود چرخاندن
عمودی ۲ نیکوتر احسن
عمودی ۲ وسیله روشنایی لامپ
عمودی ۲ چاقی فربهی
عمودی ۳ گنجه لباس کمد
عمودی ۳ پنجم عرب خامس
عمودی ۳ کم‌حواس گیج
عمودی ۳ تکان سک
عمودی ۴ برهنه رت
عمودی ۴ از پرندگان شکاری قوش
عمودی ۴ به دست آوردن تصرف
عمودی ۴ حق ناحق سازمان ملل وتو
عمودی ۵ شهری در استان قم کهک
عمودی ۵ رنگی از خانواده سبز یشمی
عمودی ۵ دسته‌ای از گیاهان تیره گندمیان که دانه‌های برخی از آن‌ها را آرد کنند غلات
عمودی ۶ عقیده و یقین باور
عمودی ۶ چوبه اعدام دار
عمودی ۶ ضیافت مهمانی
عمودی ۷ پوچ و توخالی هیچ
عمودی ۷ هر زمان هروقت
عمودی ۷ دیبای نازک و لطیف لاد
عمودی ۸ عکس‌ها تصاویر
عمودی ۸ ابتدایی اغازین
عمودی ۹ سوره ۸۹ قرآن فجر
عمودی ۹ کمک‌رسان یاررس
عمودی ۹ اسباب و لوازم منزل مان
عمودی ۱۰ مخفیانه پنهانی
عمودی ۱۰ گوسفند ماده میش
عمودی ۱۰ وفا کردن به عهد ایفا
عمودی ۱۱ نوشیدنی اشام
عمودی ۱۱ نام دیگر سیاره بهرام مریخ
عمودی ۱۱ غرور کبر
عمودی ۱۲ برکت سفره نان
عمودی ۱۲ سراینده شاعر
عمودی ۱۲ غذای زمین کود
عمودی ۱۲ خرس آسمانی دب
عمودی ۱۳ حیوان وحشی دد
عمودی ۱۳ اسم نام
عمودی ۱۳ از القاب امرای ترک ینال
عمودی ۱۳ شهری در استان فارس فسا
عمودی ۱۴ از خوراک چهارپایان یونجه
عمودی ۱۴ شادمانی و سرور بهجت
عمودی ۱۴ عنوان مهم روزنامه تیتر
عمودی ۱۵ بزرگ زورخانه سردمدار
عمودی ۱۵ دومین شهر بزرگ یونان سالونیک


جواب مرحله ۹۸۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جدال و کشمکش مجادله
افقی ۱ بادها ریاح
افقی ۱ پرنده خوشبختی هما
افقی ۲ سال طولانی کبیسه
افقی ۲ حرف تأسف اف
افقی ۲ منزلت و ارزش قدر
افقی ۲ تن‌پرور و بیکاره لش
افقی ۳ و ... الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون لاتلبسوا
افقی ۳ پیامبری در شکم ماهی یونس
افقی ۴ خورشید هور
افقی ۴ غرش آسمان رعد
افقی ۵ قبرستان متبرک مدینه که چهار امام در آنجا مدفون هستند بقیع
افقی ۵ خزنده گزنده مار
افقی ۵ دهمین ماه سال قمری شوال
افقی ۶ تکیه به پشتی لم
افقی ۶ بی‌سواد امی
افقی ۶ فسوف یحاسب حسابًا ... یسیرا
افقی ۶ ناخن چهارپا سم
افقی ۷ سرشوی گیاهی سدر
افقی ۷ از فروع دین تبری
افقی ۷ نقش هنرپیشه رل
افقی ۸ شهری در استان فارس لار
افقی ۸ نوبت بازی داو
افقی ۸ ضمیر عربی انت
افقی ۸ توجه در امری دقت
افقی ۹ معاون هیتلر هس
افقی ۹ مکانی روی جمجمه کودک که نرم است ملاج
افقی ۹ مکان بی‌خطر امن
افقی ۱۰ هزار کیلو تن
افقی ۱۰ انتزاع تجرید
افقی ۱۰ پیر و فرتوت مسن
افقی ۱۰ پایتخت فراری رم
افقی ۱۱ همسر سمیه و پدر عمار یاسر
افقی ۱۱ نوشابه قدیمی اسو
افقی ۱۱ راه رفتن تمشی
افقی ۱۲ دشمن عدو
افقی ۱۲ از آن سو به معنای آفت است الب
افقی ۱۳ تابع و پیرو دابر
افقی ۱۳ از اضلاع تثلیث مسیحیت روحالقدس
افقی ۱۴ عدد ماه سی
افقی ۱۴ کوه موسی طور
افقی ۱۴ هنوز انگلیسی یت
افقی ۱۴ فصل‌های کتاب ابواب
افقی ۱۵ همراه چای می‌خورند قنی
افقی ۱۵ زیبا جمیل
افقی ۱۵ عروس قرآن الرحمن
عمودی ۱ کافی و به اندازه مک
عمودی ۱ ریسمان الهی حبلالمتین
عمودی ۱ سقف دهان سق
عمودی ۲ کوه تازی جبل
عمودی ۲ از شهرهای زیارتی ایران قم
عمودی ۲ بوی ماندگی نا
عمودی ۲ قرض و وام دین
عمودی ۳ نوچه‌ها ایادی
عمودی ۳ خالص و بی‌غش سره
عمودی ۳ آسمان سما
عمودی ۴ از اندام‌های بدن دست
عمودی ۴ قوم هود عاد
عمودی ۴ پوشاندن ستر
عمودی ۴ مرغابی بط
عمودی ۵ زدنی انسان خسته و تشنه لهله
عمودی ۵ همسر زن مرد
عمودی ۵ پرواز آسمانی عروج
عمودی ۶ محلی بومی
عمودی ۶ گلابی امرود
عمودی ۶ گریز آهوانه رم
عمودی ۷ زندانیان اسرا
عمودی ۷ پشت کردن تولی
عمودی ۷ سمت و جهت ور
عمودی ۸ ترمیم لباس رفو
عمودی ۸ شک و تردید ریب
عمودی ۸ انجام وظیفه ادا
عمودی ۸ چاه جهنم ویل
عمودی ۹ واحد سطح ار
عمودی ۹ چراغ قرآنی سراج
عمودی ۹ صحن و حیاط ساحت
عمودی ۱۰ سفید ترکی اق
عمودی ۱۰ بهشت برین علیین
عمودی ۱۰ زعیم و پیشوا مولا
عمودی ۱۱ آهن حدید
عمودی ۱۱ خبرگزاری مهم روسیه تاس
عمودی ۱۱ ذرت بلال
عمودی ۱۲ سطح چیزی رو
عمودی ۱۲ از آن سو، درختی جنگلی است شار
عمودی ۱۲ نیکی و خوبی منت
عمودی ۱۲ گرو قبر
عمودی ۱۳ رشد کردن نمو
عمودی ۱۳ ظرف زمان و مکان لدن
عمودی ۱۳ ستوده شده ممدوح
عمودی ۱۴ ترش و شیرین ملس
عمودی ۱۴ پایه و بنیان اس
عمودی ۱۴ باران اندک رش
عمودی ۱۴ پسر نریمان سام
عمودی ۱۵ غذای رقیق اش
عمودی ۱۵ کما انزلنا علی ... المقتسمین
عمودی ۱۵ ریشه بن


جواب مرحله ۹۸۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ماده برگ توتون نیکوتین
افقی ۱ پایتخت چاد انجامنا
افقی ۲ دوست و رفیق یار
افقی ۲ رشید برومند
افقی ۲ کارکشته ماهر
افقی ۳ فرمان خودرو رل
افقی ۳ حرف آخر یا
افقی ۳ انگشت بزرگ دست شست
افقی ۳ غارتگر نفت ایران دارسی
افقی ۴ هور خورشید
افقی ۴ کم اندک
افقی ۵ وسط و بین میان
افقی ۵ ناپسند بد
افقی ۵ هنوز نفس می‌کشد زنده
افقی ۵ ضمیر دوم شخص مفرد تو
افقی ۶ برکت سفره نان
افقی ۶ بی‌مورد نابجا
افقی ۶ اشاره به نزدیک این
افقی ۷ باب در
افقی ۷ شگون امد
افقی ۷ بتکده معروف هند سومنات
افقی ۸ کتاب شرعی زرتشتیان دنیکرد
افقی ۸ حقیقی و واقعی راستین
افقی ۹ ترکش تیردان
افقی ۹ چوبه اعدام دار
افقی ۹ خشکی بر
افقی ۱۰ صد سال قرن
افقی ۱۰ از شهرهای اصفهان سمیرم
افقی ۱۰ تیم فوتبال همدانی پاس
افقی ۱۱ مایع حیات اب
افقی ۱۱ نقاش ارژنگ مانی
افقی ۱۱ پشته تل
افقی ۱۱ ستبر درشت
افقی ۱۲ واحد بوکس راند
افقی ۱۲ تمرین ممارست
افقی ۱۳ شاعر پریشان قاانی
افقی ۱۳ از اثرهای معروف سیاوش کسرایی اوا
افقی ۱۳ او وی
افقی ۱۳ صد متر مربع ار
افقی ۱۴ بیهوده مهمل
افقی ۱۴ منقل و اجاق اتشدان
افقی ۱۴ درجه حرارت دما
افقی ۱۵ لقب اسفندیار رویینتن
افقی ۱۵ آموختن یاددادن
عمودی ۱ قوی و پرزور نیرومند
عمودی ۱ از معجزات پیامبر شقالقمر
عمودی ۲ موی گردن اسب یال
عمودی ۲ واحد طول انگلیسی یارد
عمودی ۲ افشرده گوجه رب
عمودی ۲ غزال اهو
عمودی ۳ از رودهای مهم ایران کر
عمودی ۳ شیار داخل لوله تفنگ خان
عمودی ۳ بدبو نتن
عمودی ۳ سنگ‌انداز رامی
عمودی ۴ ذره باردار یون
عمودی ۴ خرس ترکی ایی
عمودی ۴ از اثرهای معروف نیما یوشیج مانلی
عمودی ۵ اصل و نژاد تبار
عمودی ۵ امداد کمکرسانی
عمودی ۶ زمین ترکی یر
عمودی ۶ زمان خواب شب
عمودی ۶ بیمار و ناخوش دردمند
عمودی ۶ گوشت ترکی ات
عمودی ۷ آشامیدن نوشیدن
عمودی ۷ خالو دایی
عمودی ۷ پایتخت یونان اتن
عمودی ۸ ریسمان محکم مسد
عمودی ۸ برگ برنده اس
عمودی ۸ جنس به ظاهر قوی نر
عمودی ۸ خوراک گربه موش
عمودی ۹ ضمیر عربی انت
عمودی ۹ کتاب حضرت داوود زبور
عمودی ۹ مدت‌دار و همیشگی متمادی
عمودی ۱۰ چوب خوشبو ند
عمودی ۱۰ یخ بستن انجماد
عمودی ۱۰ نت ششم لا
عمودی ۱۰ دو یار همقد اا
عمودی ۱۱ مسنن دندانساز
عمودی ۱۱ روش و طریقه روند
عمودی ۱۲ مهیا و فراهم اماده
عمودی ۱۲ گاز بیهوشی اتر
عمودی ۱۲ یک دهم دسی
عمودی ۱۳ نشان تجاری مارک
عمودی ۱۳ آینده اتی
عمودی ۱۳ دور افتاده پرت
عمودی ۱۳ بیماری دا
عمودی ۱۴ گزیدن مار نهس
عمودی ۱۴ چای انگلیسی تی
عمودی ۱۴ قبرکن نباش
عمودی ۱۴ همراه رفت امد
عمودی ۱۵ ایالتی در آمریکا اریزونا
عمودی ۱۵ غذاخوری عمومی رستوران


جواب مرحله ۹۸۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شکم بطن
افقی ۱ پیشخدمت رستوران گارسن
افقی ۱ هال سرسرا
افقی ۲ وقتی می‌گویند که شخص بخواهد محلی را به قهر و اعراض ترک کند راهبازوجادهدراز
افقی ۳ غمباد گواتر
افقی ۳ عضو تفنگ ماشه
افقی ۳ شهری در استان زنجان ابهر
افقی ۴ سریع زود
افقی ۴ دختر دخ
افقی ۴ به معنی بخت دولت
افقی ۴ قطب مثبت باتری اند
افقی ۵ سوره سی و ششم قرآن یس
افقی ۵ آتی اینده
افقی ۵ برنج فروش رزاز
افقی ۶ ارتفاع و درازای چیزی بلندی
افقی ۶ گریزان هارب
افقی ۶ عنصر شیمیایی ید
افقی ۷ پچ پچ نجوا
افقی ۷ یکی از رشته‌های هنرهای سنتی ایران قلمزنی
افقی ۷ مته درل
افقی ۸ پائین بازو ارنج
افقی ۸ قربانگاه مکه منا
افقی ۸ باسکول قپان
افقی ۹ زنگ جرس
افقی ۹ تخمین براورد
افقی ۹ تشنه‌فریب سراب
افقی ۱۰ وی او
افقی ۱۰ پرنده‌ای شبیه کبک دراج
افقی ۱۰ پرنده پیام‌آور بهار پرستو
افقی ۱۱ نیست، نابود تباه
افقی ۱۱ کنج زاویه
افقی ۱۱ حرف انتخاب یا
افقی ۱۲ خلاف بقا فنا
افقی ۱۲ لاغر نزار
افقی ۱۲ رود شولوخوف دن
افقی ۱۲ کشتی جنگی ناو
افقی ۱۳ رودی در آلمان راین
افقی ۱۳ احتیاج نیاز
افقی ۱۳ نوعی عدسی واگرا
افقی ۱۴ به آدم سالخورده گویند که کاری کند که متناسب با سن او نباشد سرپیریمعرکهگیری
افقی ۱۵ خیال‌ها و پندارها اوهام
افقی ۱۵ حاصل نتیجه
افقی ۱۵ فراموشی نسی
عمودی ۱ انتخاب کردن برگزیدن
عمودی ۱ خسته‌کننده، دردناک جانفرسا
عمودی ۲ پرنده زیبا طاووس
عمودی ۲ ابزاری در منزل برای پاکیزگی جارو
عمودی ۲ زدنی نارفیق نارو
عمودی ۳ سرشت، طینت نهاد
عمودی ۳ بازار سهام بورس
عمودی ۳ مرکز تایوان تایپه
عمودی ۴ صنم بت
عمودی ۴ اکنون الان
عمودی ۴ خرس فلکی دب
عمودی ۴ پدربزرگ نیا
عمودی ۵ روزنامه مشهور چاپ انگلیس گاردین
عمودی ۵ تلافی جبران
عمودی ۵ شهری در ایتالیا رم
عمودی ۶ طمع از
عمودی ۶ نهری پرآب یا خشک و دست‌ساز که در قدیم می‌کندند خندق
عمودی ۶ غارت کردن دارایی مسافران در جریان سفر با زور و تهدید راهزنی
عمودی ۷ ایتالیای باستان روم
عمودی ۷ مترجم دیلماج
عمودی ۷ درپناه ایمن
عمودی ۸ جانماز سجاده
عمودی ۸ صورت غذا منو
عمودی ۸ کشاورزی زراعت
عمودی ۹ ناممکن ناشو
عمودی ۹ حشره قطاری هزارپا
عمودی ۹ طلایی زری
عمودی ۱۰ شهری در استان ایلام دهلران
عمودی ۱۰ سلام درود
عمودی ۱۰ بارش مشکل به مقصد برسد کج
عمودی ۱۱ عدد یک رقمی سه
عمودی ۱۱ آمپول زدن تزریق
عمودی ۱۱ پزشک فرعون سینوهه
عمودی ۱۲ نوعی تن‌پوش ردا
عمودی ۱۲ الفبای آبادانی اب
عمودی ۱۲ عضو آجیل پسته
عمودی ۱۲ گندم اگ
عمودی ۱۳ مهره‌ای در شطرنج سرباز
عمودی ۱۳ شفابخش است اگر خدا بخواهد دارو
عمودی ۱۳ بر انگشتری سوار است نگین
عمودی ۱۴ گرو گذارنده راهن
عمودی ۱۴ حنا یرنا
عمودی ۱۴ مددکار یاررس
عمودی ۱۵ دلتنگ و ملول ازردهدل
عمودی ۱۵ از حواس پنجگانه بساوایی


جواب مرحله ۹۸۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی بازی گوی و چوگان بیلیارد
افقی ۱ مدرنیسم نوخواهی
افقی ۲ اسب تبریزی ات
افقی ۲ بزرگ ستبر
افقی ۲ جوانمردی مروت
افقی ۲ بالا آمدن آب دریا مد
افقی ۳ نقره سیم
افقی ۳ نت میانی لا
افقی ۳ پسوند شباهت سا
افقی ۳ شیمی کربن الی
افقی ۴ خانه و آشیان ماوا
افقی ۴ پایتخت سابق مراکش فاس
افقی ۴ میل و خواست قبلی رغبت
افقی ۵ مذهب دین
افقی ۵ فلز چهره روی
افقی ۵ استخوانی در دست زند
افقی ۶ نوعی کشت ابی
افقی ۶ کاپیتان سابق چلسی تری
افقی ۶ عدد و شماره رقم
افقی ۶ از بخش‌های اوستا یشت
افقی ۷ صریح و بی‌پرده رک
افقی ۷ ایستاده قایم
افقی ۷ توبه کننده تایب
افقی ۷ بنده و شما ما
افقی ۸ تلخ مر
افقی ۸ تردید
افقی ۹ شراب می
افقی ۹ مکان و زمان وعده قرار
افقی ۹ شهری در استان کرمانشاه سنقر
افقی ۹ صحنه نمایش سن
افقی ۱۰ موی بلند زلف
افقی ۱۰ دفینه گنج
افقی ۱۰ گله شترمرغ خیط
افقی ۱۰ خرمن گندم و جو بنو
افقی ۱۱ بلای بنیان‌کن سیل
افقی ۱۱ پاکدامنی عفت
افقی ۱۱ دفعه و مرتبه بار
افقی ۱۲ زرداب صفرا
افقی ۱۲ پرهیزگار تقی
افقی ۱۲ صدای به هم خوردن دو چیز فلزی یا بلوری جرنگ
افقی ۱۳ دریا بحر
افقی ۱۳ خیس تر
افقی ۱۳ ضمیر متکلم وحده من
افقی ۱۳ اضطراب و نگرانی تنش
افقی ۱۴ صد متر مربع ار
افقی ۱۴ وقت و هنگام موسم
افقی ۱۴ ته‌نشین شده رسوب
افقی ۱۴ حرف فقدان بی
افقی ۱۵ دسته‌ای از موجودات زنده جانوران
افقی ۱۵ تکان دادن جنباندن
عمودی ۱ صدای بم باس
عمودی ۱ محافظ گل خار
عمودی ۱ اجرت مزد
عمودی ۱ پول زور باج
عمودی ۲ پدر از دست داده یتیم
عمودی ۲ قورباغه و وزغ بک
عمودی ۲ پهلوان یل
عمودی ۲ دشت صحرا
عمودی ۳ پول‌پرست مادی
عمودی ۳ از عناصر شیمیایی فسفر
عمودی ۴ از سوره‌های مکی یس
عمودی ۴ او وی
عمودی ۴ منطقه حفاظت شده قرق
عمودی ۴ مساوی یر
عمودی ۴ ترک استخوان مو
عمودی ۵ میزبان المپیک ۱۹۹۶‍ اتلانتا
عمودی ۵ آلت تنظیم در انواع ماشین رگلاتور
عمودی ۶ سود حرام ربا
عمودی ۶ از رؤسای جمهوری سابق آمریکا
عمودی ۶ مروارید ریگان
عمودی ۷ مروارید در
عمودی ۷ قاب عینک فریم
عمودی ۷ بازگشت رجعت
عمودی ۷ سه کیلو من
عمودی ۸ حیوان مورد علاقه هندوها گاو
عمودی ۸ نابود کننده ایمان است
عمودی ۹ رطوبت نم
عمودی ۹ زیبایی آن بهتر از صورت زیباست سیرت
عمودی ۹ دشواری سختی
عمودی ۹ ردیف قالی رج
عمودی ۱۰ مهار شتر ورس
عمودی ۱۰ قصیده‌سرای عهد قاجار
عمودی ۱۰ پیر قاانی
عمودی ۱۱ پدر علم جبر خوارزمی
عمودی ۱۱ سردترین منطقه کره زمین قطبجنوب
عمودی ۱۲ پوستین وت
عمودی ۱۲ سنگ عصاری غن
عمودی ۱۲ آدمی بشر
عمودی ۱۲ یکصدم هکتار ار
عمودی ۱۲ آش با
عمودی ۱۳ همیشگی ابدی
عمودی ۱۳ نفت دریای شمال برنت
عمودی ۱۴ اثر شکسپیر هملت
عمودی ۱۴ توانایی درک و تشخیص شم
عمودی ۱۴ آفت نباتی سن
عمودی ۱۴ شهری در استان گلستان گنبد
عمودی ۱۵ دستی یدی
عمودی ۱۵ پلیس سایبری فتا
عمودی ۱۵ دستگاهی در موسیقی ایرانی نوا
عمودی ۱۵ یک حرف و سه حرف شین


جواب مرحله ۹۸۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فیلسوف، پزشک و ادیب مسلمان اندلسی ابنطفیل
افقی ۱ مرکز کنیا نایروبی
افقی ۲ تکرار حرف آخر یی
افقی ۲ یگانه یکتا
افقی ۲ عضو بویایی بینی
افقی ۲ یازده اا
افقی ۳ شیوه نسق
افقی ۳ مرکز ایالت میشیگان لانسینگ
افقی ۳ ارزش و اعتبار قدر
افقی ۴ وسیله روشنایی چراغ
افقی ۴ شمشیری پهن قداره
افقی ۴ نوعی صندلی تاشو
افقی ۵ آگاه و بصیر وارد
افقی ۵ ابزار نجاری اره
افقی ۵ نماد ویژه یک کشور پرچم
افقی ۶ شهر اولین المپیک اتن
افقی ۶ نام ترکی اد
افقی ۶ شیار زراعتی شخم
افقی ۶ اشاره بعید ان
افقی ۷ عدد فرد یک رقمی سه
افقی ۷ شهری در آذربایجان شرقی هریس
افقی ۷ آشکار شدن راز فاش
افقی ۷ شیمی کربن الی
افقی ۸ بنیانگذار جمهوری چین مایوتسهتونگ
افقی ۹ حشره جهنده ملخ
افقی ۹ بدهی وام
افقی ۹ دنبال، عقب درپی
افقی ۹ کمربند طبی گن
افقی ۱۰ مساوی یر
افقی ۱۰ واحد شمارش شتر نفر
افقی ۱۰ دانه خوشبو هل
افقی ۱۰ کلمه پرسشی ایا
افقی ۱۱ نور کم سوسو
افقی ۱۱ مخزن برق پیل
افقی ۱۱ گرفتن چیزی به زور اشتلم
افقی ۱۲ رود مرزی ایران و ترکمنستان اترک
افقی ۱۲ آن‌چنانی، وضعیت نامطلوب کذایی
افقی ۱۲ مقابل کوه کاه
افقی ۱۳ قدر و مرتبه شان
افقی ۱۳ کنایه از پولدار مایهدار
افقی ۱۳ چراغ آسمان قمر
افقی ۱۴ قلم انگلیسی پن
افقی ۱۴ همسر زن شوهر
افقی ۱۴ سمت چپ یسار
افقی ۱۴ راز بی‌پایان را
افقی ۱۵ غذای لرستانی زیرهجوش
افقی ۱۵ دانشمند یونانی کاشف عدد پی ارشمیدس
عمودی ۱ واحد اندازه‌گیری طول اینچ
عمودی ۱ نام‌ها اسامی
عمودی ۱ طباخ اشپز
عمودی ۲ بی‌معنی بیسروته
عمودی ۲ بازیگر سریال کلاه پهلوی لرستانی
عمودی ۳ شاه شاهان مغول قاان
عمودی ۳ فرمانده بدن مخ
عمودی ۳ نویسنده تخیلی‌پرداز فرانسوی ورن
عمودی ۴ درنوردیدن طی
عمودی ۴ نق زدن غر
عمودی ۴ علامت جمع ها
عمودی ۴ از بخش‌های اوستا نسک
عمودی ۴ مخفف شاه شه
عمودی ۵ موی مرتب شده جلوی سر فکل
عمودی ۵ نویسنده ایتالیایی برنده نوبل ادبی ۱۹۹۷ داریوفو
عمودی ۵ خیزابه موج
عمودی ۶ کشیک و پاسبانی یتاق
عمودی ۶ مظهر فاصله و جدایی دیوار
عمودی ۶ سبزی سالاد کاهو
عمودی ۷ حرف یونانی لاندا
عمودی ۷ ظلم ستم
عمودی ۷ بخشی در بیمارستان‌ها پذیرش
عمودی ۸ دزد سارق
عمودی ۸ رنگ زغال سیاه
عمودی ۹ فرزند‌زاده نبیره
عمودی ۹ یوزپلنگ فهد
عمودی ۹ امپراتوری باستانی آسیا لیدیا
عمودی ۱۰ چهره‌نما اینه
عمودی ۱۰ گیاهی تلخ با مصرف دارویی شاتره
عمودی ۱۰ از صحابه یاسر
عمودی ۱۱ طرز و عادت ینگ
عمودی ۱۱ پراکنده پخشوپلا
عمودی ۱۱ از درختان جنگلی راش
عمودی ۱۲ شهر زیارتی ری
عمودی ۱۲ واحد تحصیلی ترم
عمودی ۱۲ از جدایی‌ها شکایت می‌کند نی
عمودی ۱۲ تردید شک
عمودی ۱۲ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۱۳ برش هندوانه قاچ
عمودی ۱۳ تخم مرغ فرنگی اگ
عمودی ۱۳ بخشی از خانه اتاق
عمودی ۱۴ هوای خنکی که از شمال می‌وزد بادشمال
عمودی ۱۴ اهل گیلان گیلهمرد
عمودی ۱۵ فلانی یارو
عمودی ۱۵ معروف به خوبی نیکنام
عمودی ۱۵ نوک مثلث راس


جواب مرحله ۹۸۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دچار گشتن ابتلا
افقی ۱ یکی از استان‌های کشور ارمنستان وایوتسجور
افقی ۲ شایستگی لیاقت
افقی ۲ خراش خدشه
افقی ۲ خوب و خوش نیکو
افقی ۳ رمزینه کد
افقی ۳ امانت‌داران امنا
افقی ۳ سرخوش ملنگ
افقی ۳ عنصر تیروئید ید
افقی ۴ از القاب امام نهم شیعیان تقی
افقی ۴ تاراج و چپاول یغما
افقی ۴ نفس خسته هن
افقی ۴ درخت چنار دلب
افقی ۵ دستکاری روی عکس رتوش
افقی ۵ سخن نیش‌دار متلک
افقی ۵ محاسن صورت ریش
افقی ۶ شتر ماده ناقه
افقی ۶ قدم گام
افقی ۶ کفش چوبی سندل
افقی ۷ هیأتی از افراد که برای رسیدگی، تحقیق، و تهیه گزارش در مورد موضوعی به کار گمارده شوند کمیته
افقی ۷ خروس صحرایی تورنگ
افقی ۷ خدای درویش هو
افقی ۸ از اقمار مشتری یو
افقی ۸ شهری در استان خوزستان لالی
افقی ۸ صاحب شدن تملک
افقی ۸ گوشت ترکی ات
افقی ۹ چوب خوشبو ند
افقی ۹ پرنور و تابان رخشان
افقی ۹ از پرندگان پرستو
افقی ۱۰ زیباروی گلرخ
افقی ۱۰ خیسی تری
افقی ۱۰ چاشنی صبحانه مربا
افقی ۱۱ در حدود ۷ الی ۸ درصد وزن بدن را تشکیل می‌دهد خون
افقی ۱۱ نان آبگوشتی ترید
افقی ۱۱ لاغر و نزار نحیف
افقی ۱۲ طلای سیاه نفت
افقی ۱۲ حرف همراهی عرب مع
افقی ۱۲ روا و شایسته جایز
افقی ۱۲ از شهرهای استان فارس لار
افقی ۱۳ پسوند اسم مصدر ار
افقی ۱۳ گیاهی است چتری شکل که برگ و ریشه ندارد و هر دو نوع سمی و خوراکی آن وجود دارد قارچ
افقی ۱۳ حمله‌ها و دفعات کرات
افقی ۱۳ خودروی ده‌نفره ون
افقی ۱۴ چشم دیده
افقی ۱۴ زیبا و دلفریب فتان
افقی ۱۴ بی سر و سامان بیبرگ
افقی ۱۵ بیماری چشمی ابمروارید
افقی ۱۵ خوبی نکویی
عمودی ۱ برقی الکتریکی
عمودی ۱ کشوری در آمریکای مرکزی گرنادا
عمودی ۲ بی‌ملاحظه بیدقت
عمودی ۲ آلیاژی از مس و نیکل مونل
عمودی ۲ نیرنگ فریب
عمودی ۳ خم پارچه تا
عمودی ۳ نوعی پیوند در شیمی یونی
عمودی ۳ در جنگل فراوان است درخت
عمودی ۳ لبه شمشیر دم
عمودی ۴ صورت و چهره لقا
عمودی ۴ فضاپیمای بالدار شاتل
عمودی ۴ عادت خو
عمودی ۴ قبل از آشتی قهر
عمودی ۵ از انواع انرژی اتمی
عمودی ۵ از صفات باریتعالی قهار
عمودی ۵ ظاهر عمارت نما
عمودی ۶ صوت و آواز نغمه
عمودی ۶ برهنه لخت
عمودی ۶ دانشمندان عرفا
عمودی ۷ ناگواری اوضاع وخامت
عمودی ۷ بلوز آستین کوتاه تیشرت
عمودی ۷ سرپناه روزهای بارانی چتر
عمودی ۸ نام ترکی اد
عمودی ۸ طرح و نمونه الگو
عمودی ۸ پسر کوچک فریدون ایرج
عمودی ۸ حرف ندا ای
عمودی ۹ سنگ سبز قیمتی یشم
عمودی ۹ جعبه مقوایی کارتن
عمودی ۹ یاقوت یاکند
عمودی ۱۰ نوبت و دفعه وهله
عمودی ۱۰ زدنی خودستا منم
عمودی ۱۰ گرداننده مدیر
عمودی ۱۱ لوس و از خود راضی ننر
عمودی ۱۱ نوعی ادویه گلپر
عمودی ۱۱ دیو سرکش زابن
عمودی ۱۲ بزرگش نشانه نزدن است سنگ
عمودی ۱۲ بله انگلیسی یس
عمودی ۱۲ عنصر الماس کربن
عمودی ۱۲ حرکت غیر ارادی عصبی تیک
عمودی ۱۳ نام قدیمی اصفهان جی
عمودی ۱۳ از وسایل جنگی قدیم دشنه
عمودی ۱۳ کناره دریا ساحل
عمودی ۱۳ می‌کشند و خبردار می‌شوند بو
عمودی ۱۴ نماینده حقوقی وکیل
عمودی ۱۴ مرکب‌دان دوات
عمودی ۱۴ امدادرسانی یاوری
عمودی ۱۵ سدی در استان فارس رودبال
عمودی ۱۵ از میوه‌ها توتفرنگی


جواب مرحله ۹۸۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کوه آذربایجان سبلان
افقی ۱ از اصطلاحات مربوط به آلودگی هوا وارونگی
افقی ۲ دوست داشتن ود
افقی ۲ محل نگهداری چیزی انبار
افقی ۲ امیدواری رجا
افقی ۲ یازده اا
افقی ۳ کباب پرطرفدار برگ
افقی ۳ قاتل ادمکش
افقی ۳ شهر مقدس هندوان بنارس
افقی ۴ شهری در استان بوشهر دیلم
افقی ۴ تیره روزی ادبار
افقی ۴ از بازی‌های قدیمی کودکانه یویو
افقی ۵ خواهش و تمنا کردن استدعا
افقی ۵ لقمه شتری نواله
افقی ۶ پوچ و خالی تهی
افقی ۶ از چاشنی‌ها رب
افقی ۶ پایه و بنیان اس
افقی ۶ لیز خوردن سر
افقی ۷ شایسته روا
افقی ۷ زهر سم
افقی ۷ کمک رسانی امداد
افقی ۷ از نشانه‌های جمع فارسی ها
افقی ۸ تانی درنگ
افقی ۸ کاخ فرانسه ورسای
افقی ۸ از لوازم‌التحریر مداد
افقی ۹ علامت پیروزی وی
افقی ۹ آسمانی سماوی
افقی ۹ سد خوزستان دز
افقی ۹ بی‌سواد امی
افقی ۱۰ سلام روسی دا
افقی ۱۰ نیمه دیوانه خل
افقی ۱۰ سیلی لت
افقی ۱۰ درخت تسبیه یسر
افقی ۱۱ خالق «خسیس» مولیر
افقی ۱۱ پایتخت تایلند بانکوک
افقی ۱۲ زمین لم‌یزرع بایر
افقی ۱۲ قضاوت داوری
افقی ۱۲ مهربان ریوف
افقی ۱۳ حرکت فردی بیش از اندازه در فوتبال تکروی
افقی ۱۳ چیز اضافه بر سازمان مازاد
افقی ۱۳ نورانی نیر
افقی ۱۴ برابر یر
افقی ۱۴ میزان حرارت دما
افقی ۱۴ زمین مسابقه میدان
افقی ۱۴ نشانه مفعول را
افقی ۱۵ صاحب کرسی در مجلس نماینده
افقی ۱۵ کاشف جاذبه نیوتن
عمودی ۱ روحانی زرتشتی موبد
عمودی ۱ گردش دسته‌جمعی دانش‌آموزی اردو
عمودی ۱ پدر فریدون ابتین
عمودی ۲ بحر دریا
عمودی ۲ سیاهرگ ورید
عمودی ۲ بزرگوار اکرم
عمودی ۳ از کتاب‌های «شیخ اجل» گلستان
عمودی ۳ حاکم امیر
عمودی ۴ حرف همراهی با
عمودی ۴ درل مته
عمودی ۴ طعم خرمالو گس
عمودی ۴ پول ابتدایی که تالارهای عروسی می‌گیرند ورودی
عمودی ۵ رود مهم روسیه لنا
عمودی ۵ ظرف پلو دیس
عمودی ۵ اخلالگر مخل
عمودی ۵ از کشورهای جنگ‌زده منطقه یمن
عمودی ۶ نوآوری ابداع
عمودی ۶ عنوان میزان تولد فرزندان و افزایش جمعیت موالید
عمودی ۶ نام ترکی اد
عمودی ۷ معروف نامدار
عمودی ۷ سطح رو
عمودی ۷ دست‌آموز رام
عمودی ۸ رودست زدن رکب
عمودی ۸ باکتری دراز و کشیده باسیل
عمودی ۸ قرض و دین وام
عمودی ۹ منزلت و مقام شان
عمودی ۹ بنده و جنابعالی ما
عمودی ۹ در دست درویش است تبرزین
عمودی ۱۰ از حروف انگلیسی ار
عمودی ۱۰ ویزا روادید
عمودی ۱۰ نوچه‌ها ایادی
عمودی ۱۱ ماه پربرکت رجب
عمودی ۱۱ پسوند شباهت اسا
عمودی ۱۱ بر پشت لب می‌گذارند زین
عمودی ۱۱ نوبت بازی داو
عمودی ۱۲ خوشبوکننده شیرینی وانیل
عمودی ۱۲ خون عرب دم
عمودی ۱۲ مستی سکر
عمودی ۱۲ الفبای موسیقی نت
عمودی ۱۳ از آن سو، نقطه مقابل «عمدا» است اوهس
عمودی ۱۳ خالق نظریه تکامل داروین
عمودی ۱۴ درشکه گاری
عمودی ۱۴ پسر گودرز رهام
عمودی ۱۴ کتاب دکتر علی شریعتی کویر
عمودی ۱۵ مرکز کهگلویه و بویراحمد یاسوج
عمودی ۱۵ نویسنده و فکور ادیب
عمودی ۱۵ دررفتن از دست کسی فرار


جواب مرحله ۹۹۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از سبک‌های نقاشی رمانتیسم
افقی ۱ پایتخت کوبا هاوانا
افقی ۲ قلعه حسن صباح الموت
افقی ۲ خودخواهی تکبر
افقی ۲ سیخ کباب اماش
افقی ۳ حمام بخار سونا
افقی ۳ فصل سرما زمستان
افقی ۳ مگر الا
افقی ۴ هزار کیلو تن
افقی ۴ زینت ناخن لاک
افقی ۴ نت دوم ره
افقی ۴ بشر و آدمی انسان
افقی ۵ کمک پرستار بهیار
افقی ۵ نامی پسرانه امیر
افقی ۵ یادداشت نت
افقی ۶ لوله تنفسی نای
افقی ۶ تمام کننده متمم
افقی ۶ جبرئیل در دین زرتشت سروش
افقی ۷ دندانپزشک مسنن
افقی ۷ آتیه اینده
افقی ۷ حق و ناحق وتو
افقی ۸ راه رفتن کودکانه تاتی
افقی ۸ آواز خواب خرناس
افقی ۸ پنجه پرندگان شکاری برین
افقی ۹ زرد انگلیسی یلو
افقی ۹ موضوع کلام مضمون
افقی ۹ فرمانده و حاکم امیر
افقی ۱۰ گهواره نانو
افقی ۱۰ انبوه مردم توده
افقی ۱۰ روغن‌فروش دها
افقی ۱۱ نفس بلند اه
افقی ۱۱ نوعی عدسی مقعر
افقی ۱۱ همت قوی اراده
افقی ۱۲ صبحانه نخورده ناشتا
افقی ۱۲ کلام تعجب خانم‌ها وا
افقی ۱۲ کوه جبل
افقی ۱۲ تولد زا
افقی ۱۳ کشت بارانی دیم
افقی ۱۳ ترد شکننده
افقی ۱۳ احصائیه امار
افقی ۱۴ پرخور اکال
افقی ۱۴ رتبه و درجه مقام
افقی ۱۴ موجود خیالی ترسناک هیولا
افقی ۱۵ شیرینی ماه رمضان زولبیا
افقی ۱۵ عزارئیل ملکالموت
عمودی ۱ حقیقی و واقعی راستین
عمودی ۱ رامی تیرانداز
عمودی ۲ رنگ شده ملون
عمودی ۲ آرزوها امال
عمودی ۲ شعر ژاپنی هایکو
عمودی ۳ بی‌خطر امن
عمودی ۳ از کوه‌های مهم کشور بیستون
عمودی ۳ از جهات اصلی شمال
عمودی ۴ گلوله خمیر نواله
عمودی ۴ مظهر لاغری نی
عمودی ۴ پیروان پیامبر امت
عمودی ۴ عضو صورت لب
عمودی ۵ عید ویتنامی‌ها تت
عمودی ۵ در امان ایمن
عمودی ۵ موچین منقاش
عمودی ۶ پرداختنی شرعی زکات
عمودی ۶ تواضع و فروتنی خضوع
عمودی ۶ بیهوشی کما
عمودی ۷ جور ستم
عمودی ۷ دسته دسته رمارم
عمودی ۷ گرمی بازار رونق
عمودی ۸ شکسته شده مکسر
عمودی ۸ پیش‌نویس مینوت
عمودی ۸ ویتنام قدیم انام
عمودی ۹ اصنام بتها
عمودی ۹ خباز نانوا
عمودی ۹ کورک دمل
عمودی ۱۰ رب‌النوع زمین هرا
عمودی ۱۰ شش ضلعی مسدس
عمودی ۱۰ پایه و مقام درجه
عمودی ۱۱ آتش برافروخته نایره
عمودی ۱۱ پوست دباغی نشده اهاب
عمودی ۱۱ علامت جمع فارسی ها
عمودی ۱۲ گشاده وا
عمودی ۱۲ عصب نرو
عمودی ۱۲ از شهرهای کرمان بم
عمودی ۱۲ شواهد دلایل
عمودی ۱۳ ورم اماس
عمودی ۱۳ از انواع ماهی شوریده
عمودی ۱۳ تفاله عسل موم
عمودی ۱۴ در حال زاری نالان
عمودی ۱۴ کدر تیره
عمودی ۱۴ کرم خون آشام زالو
عمودی ۱۵ نمونه کالا اشانتیون
عمودی ۱۵ دستگاه نمایش فیلم اپارات


جواب مرحله ۹۹۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سید، سرور اقا
افقی ۱ یکی از مسابقات ورزشی عمومی شطرنج
افقی ۱ مبهم مشکوک
افقی ۲ اثری از فردیناند کن راهیبهکشورافتاب
افقی ۳ روسیه سابق شوروی
افقی ۳ احتیاج نیاز
افقی ۳ دستوری امری
افقی ۴ روز عرب یوم
افقی ۴ مخفف خوش خش
افقی ۴ بیماری کهنه مزمن
افقی ۴ جای پا اثر
افقی ۵ دختر دت
افقی ۵ واحد غیر رسمی پول ایران تومان
افقی ۵ در پناه ایمن
افقی ۶ ارسنیک زرنیخ
افقی ۶ ستون خیمه دیرک
افقی ۶ پرنده مظهر وفا قو
افقی ۷ نوعی از خودرو پورشه کاین
افقی ۷ از هم پاشیده متلاشی
افقی ۷ کلمه تصدیق بله
افقی ۸ نانوا خباز
افقی ۸ گنگ لال
افقی ۸ مفصل بین ران و ساق پا زانو
افقی ۹ بیرق لوا
افقی ۹ یکی از علوم مهندسی رباتیک
افقی ۹ بخشنده واهب
افقی ۱۰ مساوی یر
افقی ۱۰ ندا دهنده هاتف
افقی ۱۰ عنوان‌ها القاب
افقی ۱۱ یک آشام از آب جرعه
افقی ۱۱ اساس بنیان
افقی ۱۱ خمره بزرگ هب
افقی ۱۲ اندازه دستی وجب
افقی ۱۲ اعتنا توجه
افقی ۱۲ خرس فلکی دب
افقی ۱۲ ناخوشی مرض
افقی ۱۳ کلمه تعلیل زیرا
افقی ۱۳ مابین پیچ و مهره واشر
افقی ۱۳ سگ فضانورد لایکا
افقی ۱۴ فیلمی از جواد مزدآبادی با بازی بهنوش بختیاری ورودزندههاممنوع
افقی ۱۵ حرکتی در ژیمناستیک مهتاب
افقی ۱۵ مرکز زیمباوه هراره
افقی ۱۵ واحد فشار برق ولت
عمودی ۱ لقب شاهزادگان اتریش ارشیدوک
عمودی ۱ از اندامک‌های درون یاخته جانوران لیزوزوم
عمودی ۲ از سوغاتی‌های کرمان قاووت
عمودی ۲ اصطبل اخور
عمودی ۲ خوراک روزانه جیره
عمودی ۳ بیرم اهرم
عمودی ۳ قشنگ زیبا
عمودی ۳ قدرت و عظمت الهی جبروت
عمودی ۴ ضمیر بیگانه یو
عمودی ۴ نوعی بازی ترنا
عمودی ۴ آقای آلمانی هر
عمودی ۴ انجام دادن ادا
عمودی ۵ حمله ناگهانی شبیخون
عمودی ۵ کشاورزی زراعت
عمودی ۵ مفت زب
عمودی ۶ از حروف مقطعه قرآن طه
عمودی ۶ بوی خوش شمیم
عمودی ۶ سلطان موسیقی جهان بتهوون
عمودی ۷ پایه رکن
عمودی ۷ تفاوت اختلاف
عمودی ۷ اثری از کورمک مک کارتی جاده
عمودی ۸ آشیانه، مقام نشیمن
عمودی ۸ ولگرد لات
عمودی ۸ شهری در استان مازندران بهشهر
عمودی ۹ رخصت جواز
عمودی ۹ شهری در چین دالیان
عمودی ۹ ول و یله رها
عمودی ۱۰ تمرین نظامی رزمایش
عمودی ۱۰ یار قفل کلید
عمودی ۱۰ علوفه‌ای مخصوص گاو ار
عمودی ۱۱ من و جنابعالی ما
عمودی ۱۱ شهری در استان فارس نیریز
عمودی ۱۱ گونه‌ای ظرف دردار برای طبخ غذا قابلمه
عمودی ۱۲ اثر ابن سینا شفا
عمودی ۱۲ سرراست مک
عمودی ۱۲ هنگام اوان
عمودی ۱۲ اصل ام
عمودی ۱۳ پنهان کردن کتمان
عمودی ۱۳ شهر ترکی بناب
عمودی ۱۳ بهشت مینو
عمودی ۱۴ ارث برنده وارث
عمودی ۱۴ کلیه قلوه
عمودی ۱۴ پهلوان یونان هرکول
عمودی ۱۵ کوه استان ایلام کبیرکوه
عمودی ۱۵ فقیر بیبضاعت


جواب مرحله ۹۹۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تیم فوتبالی در لیگ جزیره منچستریونایتد
افقی ۲ صنعت گوتنبرگ چاپ
افقی ۲ قند شیر لاکتوز
افقی ۲ زن سیاه چشم شهلا
افقی ۳ ضمیر اشاره ان
افقی ۳ از شدت خنده می‌روند ریسه
افقی ۳ جوهر بدن کار
افقی ۳ اهلی و دست‌آموز رام
افقی ۴ پولی که به واسطه نشان دادن هنری بگیرند نازشست
افقی ۴ میزبان المپیک سال ۲۰۰۰ سیدنی
افقی ۴ کشور ور افتاده کش
افقی ۵ نشانه قرآنی ایه
افقی ۵ آقای گل جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا روسی
افقی ۵ از خواهران نویسنده انگلیسی ان
افقی ۶ آخرین چیزی که انسان از دست می‌دهد امید
افقی ۶ غلام زرخرید بنده
افقی ۶ ره‌می‌سپارد مسافر
افقی ۷ صدای نازک زیر
افقی ۷ شایسته و سزاوار وایا
افقی ۷ از شهرهای خوش آب و هوای آذربایجان شرقی کلیبر
افقی ۸ پهلوان یل
افقی ۸ نهنگ بالن
افقی ۸ مقیم و بی‌صدا ساکن
افقی ۸ حرف انتخاب یا
افقی ۹ پاک کردن و زدودن ازاله
افقی ۹ کود پرمصرف کشاورزی اوره
افقی ۹ درس کشیدنی رسم
افقی ۱۰ از توابع نایین انارک
افقی ۱۰ ظرف مرکب دوات
افقی ۱۰ کم شدن و نقصان کاهش
افقی ۱۱ سخنی که در آن حلاوت دیگری است نو
افقی ۱۱ دلتنگی ملال
افقی ۱۱ پسوند آلودگی ناک
افقی ۱۲ سس قرمز رب
افقی ۱۲ شهر قالی کاشان
افقی ۱۲ از چین‌خوردگی‌های زمین ناودیس
افقی ۱۳ لقب اشرافی در انگلیس ارل
افقی ۱۳ حرکتی در فوتبال برای تصاحب توپ تکل
افقی ۱۳ کار و حرفه پیشه
افقی ۱۳ بالای فرنگی اپ
افقی ۱۴ حمله هجوم
افقی ۱۴ وسیله نمایش فیلم اپارات
افقی ۱۴ پایتخت سوئیس برن
افقی ۱۵ باشگاهی قدرتمند در فوتبال اسپانیا اتلتیکومادرید
عمودی ۱ نوعی زورآزمایی مچاندازی
عمودی ۱ مجرای آب ابراهه
عمودی ۲ اثر امیل زولا نانا
عمودی ۲ شهری در ایتالیا میلان
عمودی ۲ ساختمان مرتفع برج
عمودی ۳ از جناح‌های سیاسی چپ
عمودی ۳ زیارت کننده زایر
عمودی ۳ مخفف از آن زان
عمودی ۳ پرچم لوا
عمودی ۴ برومند رشید
عمودی ۴ سبکی در معماری غربی باروک
عمودی ۴ شیره انگور مت
عمودی ۵ گوساله ماده تلیسه
عمودی ۵ سبزی خوراکی خودرو والک
عمودی ۵ اسب تبریزی ات
عمودی ۶ درست و صحیح راست
عمودی ۶ اندام ماهی باله
عمودی ۶ چراغ مشکات
عمودی ۷ خوردنی نامأکول یکه
عمودی ۷ آنزیم مبدل شیر به پنیر رنین
عمودی ۷ ورزشگاه تیم یوونتوس ایتالیا دلالپی
عمودی ۸ پوستین وارونه وت
عمودی ۸ تجارت سودا
عمودی ۸ دریاچه زیبای الموت قزوین اوان
عمودی ۸ نو و باز نشده اک
عمودی ۹ کسی که تازه به نان و نوایی رسیده است نوکیسه
عمودی ۹ پرسش سوال
عمودی ۹ کشور اینکاها پرو
عمودی ۱۰ رهایی ازادی
عمودی ۱۰ برگه ثبت مشخصات افراد کارت
عمودی ۱۰ غلاف شمشیر نیام
عمودی ۱۱ رود فرانسوی رن
عمودی ۱۱ امپراتور زنبوران عسل ملکه
عمودی ۱۱ صبحانه نخورده ناشتا
عمودی ۱۲ آتش روستایی تش
عمودی ۱۲ قلب قرآن یاسین
عمودی ۱۲ آهنگر شاهنامه کاوه
عمودی ۱۳ سوره انسان دهر
عمودی ۱۳ خالص ناب
عمودی ۱۳ ثابت و بی‌حرکت راکد
عمودی ۱۳ خشکی بر
عمودی ۱۴ غلط‌گیر اداری لاک
عمودی ۱۴ جانور شکار شده به وسیله جانور دیگر فریسه
عمودی ۱۴ کمک یاری
عمودی ۱۵ نوازنده و خنیاگر رامشگر
عمودی ۱۵ هر یک از هفت فرشته آیین زرتشت امشاسپند


جواب مرحله ۹۹۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از القاب پیامبر اسلام خاتمالانبیا
افقی ۱ شهر فرانسه متز
افقی ۲ روستایی دهاتی
افقی ۲ زیارت کنندگان زوار
افقی ۲ تیمی در لیگ برتر انگلستان چلسی
افقی ۳ الفت گرفته الیف
افقی ۳ به دنیا آوردن زادن
افقی ۳ مهم‌ترین رود ترکمنستان جیحون
افقی ۴ مجموعه کارمندان یک اداره پرسنل
افقی ۴ حق ناحق سازمان ملل وتو
افقی ۴ خون‌بها دیه
افقی ۵ یال اسب فش
افقی ۵ چراغدان قندیل
افقی ۵ ییلاق تهران فشم
افقی ۵ علامت جمع ها
افقی ۶ جوانمرد راد
افقی ۶ آنچه بر آن جواهر نصب شده باشد جواهرنشان
افقی ۷ دارای رفتار بسیار جدی یبس
افقی ۷ مادر عرب ام
افقی ۷ صدای گریه بچه ونگ
افقی ۷ بخشنده وهب
افقی ۸ پیدا نشدنی نایاب
افقی ۸ مؤدب باادب
افقی ۹ بطن شکم
افقی ۹ رغبت میل
افقی ۹ تالاب ژی
افقی ۹ شهری در آلمان ینا
افقی ۱۰ نویسنده روسی باغ آلبالو انتونچخوف
افقی ۱۰ بازیکن هم‌تیمی یار
افقی ۱۱ هواپیمای عجول جت
افقی ۱۱ گوارش هضم
افقی ۱۱ بازی معروف هندوان کریکت
افقی ۱۱ صدای گاو ما
افقی ۱۲ رود شمالی تجن
افقی ۱۲ بلافاصله انی
افقی ۱۲ از جودوکاران سابق تیم ملی ایران میران
افقی ۱۳ جمع مورد موارد
افقی ۱۳ قرار و پیمان وعده
افقی ۱۳ مسابقه دوچرخه‌سواری کورس
افقی ۱۴ آفریدگار ایزد
افقی ۱۴ تنگه بین دریای مرمره و دریای سیاه بسفر
افقی ۱۴ فراموشی نسیان
افقی ۱۵ دادگری عدل
افقی ۱۵ اثری از علی محمد افغانی بافتههایرنج
عمودی ۱ سدی بر رود ارس خداافرین
عمودی ۱ گرد آمدن اجتماع
عمودی ۲ ساکن محله اهل
عمودی ۲ پولی بر سر عروس و داماد شاباش
عمودی ۲ علم نیکو خواندن قرآن تجوید
عمودی ۳ ماشین تحریر تایپ
عمودی ۳ کارگردان دزد دوچرخه دسیکا
عمودی ۳ ارزان، اندک نازل
عمودی ۴ پراکنده متفرق
عمودی ۴ مادر پیامبر اسلام
عمودی ۴ پذیرفته نشده امنه
عمودی ۵ حرف ندا ای
عمودی ۵ پستاندار جونده با دم پشمالو سنجاب
عمودی ۵ مخالف و ضد هم بودن تضاد
عمودی ۶ فیلمی از سیروس الوند زندوم
عمودی ۶ باایمان مومن
عمودی ۶ آش با
عمودی ۷ از گل‌های زیبا ازالیا
عمودی ۷ کشور پکن چین
عمودی ۷ پیامبری مشهور به زیبایی یوسف
عمودی ۸ برنامه فوتبالی شبکه سه سیما نود
عمودی ۸ همراه لعب لهو
عمودی ۸ نوعی روسری لچک
عمودی ۸ پاکدامنی عفت
عمودی ۹ خاتون بانو
عمودی ۹ فام رنگ
عمودی ۹ شهری در زنجان خرمدره
عمودی ۱۰ برابر یر
عمودی ۱۰ سلاح شکارچی تفنگ
عمودی ۱۰ ماه هفتم فرنگی ژوییه
عمودی ۱۱ غلیان، شور و هیجان جوشش
عمودی ۱۱ بی‌اعتنا و بی‌مسئولیت بیفکر
عمودی ۱۱ پیشوند نفی نا
عمودی ۱۲ کلمه پرسشی چی
عمودی ۱۲ پناهگاه ماوا
عمودی ۱۲ خودروی عمومی مسافرکش
عمودی ۱۳ کافر و بی‌دین ملحد
عمودی ۱۳ فینال نهایی
عمودی ۱۳ دورازه‌بان ملی‌پوش بایرن مونیخ نویر
عمودی ۱۴ صاف کردن حساب تسویه
عمودی ۱۴ رسوا و بی‌آبرو بدنام
عمودی ۱۴ قسمتی از پا ران
عمودی ۱۵ پناه بر خدا زینهار
عمودی ۱۵ از وسایل هواشناسی بارانسنج


جواب مرحله ۹۹۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پایتخت کشور جمهوری چک پراگ
افقی ۱ از فروع دین اسلام امربهمعروف
افقی ۲ خشنود راضی
افقی ۲ تسمه و رکاب دوال
افقی ۲ طول و امتداد درازی
افقی ۳ خمیدگی انحنا
افقی ۳ جمع شیخ شیوخ
افقی ۳ سنگواره فسیل
افقی ۴ به تنهایی یکی
افقی ۴ از غلات جو
افقی ۴ شیردوش حالب
افقی ۴ دیوار بلند ترا
افقی ۵ سی روز سرد زمستان دی
افقی ۵ دومین عدد دو رقمی یازده
افقی ۵ خواهر مادر خاله
افقی ۶ چشمه‌ای در بهشت تسنیم
افقی ۶ تخم کتان یانه
افقی ۶ دانه خوشبو هل
افقی ۷ نقطه شروع مبدا
افقی ۷ بیمار و رنجور ناسالم
افقی ۷ محل تغذیه جنین ناف
افقی ۸ ششمین برج فلکی سنبله
افقی ۸ قسمت و بهره سهم
افقی ۸ تنبلی کاهلی
افقی ۹ فریاد جار
افقی ۹ محصولاتی که از شیر به دست آورند لبنیات
افقی ۹ جایگاه ماوا
افقی ۱۰ خون و نفس دم
افقی ۱۰ نام یکی از پادشاهان بابل بود ایرج
افقی ۱۰ از فرزندان آدم هابیل
افقی ۱۱ بود و هستی وجود
افقی ۱۱ خوش خلق ساویز
افقی ۱۱ حس بویایی شم
افقی ۱۲ زدنی به بستنی لیس
افقی ۱۲ ملخ دریایی میگو
افقی ۱۲ علامت جمع ها
افقی ۱۲ واحد شمارش کتاب چلد
افقی ۱۳ بهره‌مند نایل
افقی ۱۳ واحد شدت جریان الکتریکی امپر
افقی ۱۳ برابر تساوی
افقی ۱۴ عاقل دیوانه‌نما بهلول
افقی ۱۴ کوچ کننده راحل
افقی ۱۴ اثر و علامت نشان
افقی ۱۵ پدر علم ستاره‌شناسی جدید یوهانسکپلر
افقی ۱۵ ماده‌ای در خون اوره
عمودی ۱ خودرویی از شرکت سایپا پراید
عمودی ۱ مسجد معروفی در شهر مدینه مسجدالنبی
عمودی ۲ تسمه عقب پالان رانکی
عمودی ۲ مشهور بنام
عمودی ۲ تکیه کلام درویش یاهو
عمودی ۳ روز عید قربان اضحی
عمودی ۳ ژرف‌بینی تدبر
عمودی ۳ ابزار وسیله
عمودی ۴ پسوند آغشتگی گین
عمودی ۴ جناح لشکر یسال
عمودی ۴ کدو تنبل اج
عمودی ۴ پرچم لوا
عمودی ۵ پاسبان قدیم اجان
عمودی ۵ گازی در خورشید هلیوم
عمودی ۵ هرگز نه عرب لن
عمودی ۶ نام ترکی اد
عمودی ۶ باوقار و سنگین وزین
عمودی ۶ برادر کمبوجیه بردیا
عمودی ۷ لقمه چرب گربه موش
عمودی ۷ وسیله اندازه‌گیری دما دماسنج
عمودی ۷ مالیات مرزی گمرک
عمودی ۸ بوی خوش رایحه
عمودی ۸ وصف نوعی سرو سهی
عمودی ۸ از قطعات قارچی شکل موتور که روی سیلندر موتور قرار می‌گیرد سوپاپ
عمودی ۹ آشوب و فتنه بلوا
عمودی ۹ مارکی بر موتورسیکلت یاماها
عمودی ۹ میز قرآن‌خوانی رحل
عمودی ۱۰ شهری در جنوب استان اردبیل خلخال
عمودی ۱۰ ظرف سرخ کردنی تاوه
عمودی ۱۰ قومی ایرانی لر
عمودی ۱۱ بالا آمدن آب دریا مد
عمودی ۱۱ ملیح بانمک
عمودی ۱۱ نان شب مانده بیات
عمودی ۱۲ آنچه که در بین مردم پسندیده و متداول است عرف
عمودی ۱۲ زیر پا مانده له
عمودی ۱۲ امر به مخلوط نمودن امیز
عمودی ۱۲ مجلس شیوخ سنا
عمودی ۱۳ گوشت کبابی راسته
عمودی ۱۳ درخت جوان نهال
عمودی ۱۳ کارگر کشتی چاشو
عمودی ۱۴ او را در هیئت دولت ببینید وزیر
عمودی ۱۴ زودباور و ساده‌لوح هالو
عمودی ۱۴ همراه کت می‌پوشند شلوار
عمودی ۱۵ ششمین شهر پرجمعیت ایالات متحده آمریکا فیلادلفیا
عمودی ۱۵ زادگاه امام رضا مدینه


جواب مرحله ۹۹۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ زبر و زرنگ زبل
افقی ۱ خساست بخل
افقی ۱ نویسنده فرانسوی «سقوط» کامو
افقی ۱ رنگ موی فوری مش
افقی ۲ سفید ترکی اق
افقی ۲ چوب خوشبو عود
افقی ۲ از اشکال هندسی مربع
افقی ۲ حیات بقا
افقی ۳ شش ریه
افقی ۳ زینت ناخن لاک
افقی ۳ پول آذربایجان منات
افقی ۳ یک خودمانی یه
افقی ۴ آشکارا علنی
افقی ۴ خبر تازی نبا
افقی ۴ پول عراق دینار
افقی ۵ اوین آشفته یونا
افقی ۵ لون رنگ
افقی ۵ حیوان بدبو راسو
افقی ۶ محل پرتاب موشک سکو
افقی ۶ گلستان گلشن
افقی ۶ ششمین ستاره روشن آسمانی سروش
افقی ۷ حرارت گرما
افقی ۷ خراب و ویران یباب
افقی ۷ رسم و سنت ایین
افقی ۸ طاقچه بالا رف
افقی ۸ وحشی و رام نشده توسن
افقی ۸ آبگوشت سنگی دیزی
افقی ۸ بله آلمانی یا
افقی ۹ گردشگر سیاح
افقی ۹ گبر مجوس
افقی ۹ یار کلیله دمنه
افقی ۱۰ یار و همدم انیس
افقی ۱۰ گلی در دهان مینا
افقی ۱۰ سال ترکی ییل
افقی ۱۱ نامی دخترانه سارا
افقی ۱۱ نامی است که در ابتدایی‌ترین برهه‌های تاریخی به زبان ادبی فارسی نو داده می‌شد دری
افقی ۱۱ با آن، هر چیز داغ را می‌گیرند انبر
افقی ۱۲ میزان ترازو
افقی ۱۲ شیمی کربن الی
افقی ۱۲ به پاره خطی گویند که مرکز دایره را به محیط آن اتصال دهد شعاع
افقی ۱۳ همان کافی معنا می‌دهد وس
افقی ۱۳ سخن بیهوده یاوه
افقی ۱۳ الحاد کفر
افقی ۱۳ میوه ثمر
افقی ۱۴ سخنرانی نطق
افقی ۱۴ کاشف الکل رازی
افقی ۱۴ کوه سیمرغ قاف
افقی ۱۴ ضمیر غائب او
افقی ۱۵ شمای بیگانه یو
افقی ۱۵ متجدد مدرن
افقی ۱۵ همراه بسط می‌آید شرح
افقی ۱۵ زنگ کاروان جرس
عمودی ۱ گریان زار
عمودی ۱ کسی که ظروف مسی می‌سازد و می‌فروشد مسگر
عمودی ۱ کشور کوچک اروپایی با مرکزیت تالین استونی
عمودی ۲ قبرستان معروف مدینه بقیع
عمودی ۲ گیاه لاغر کننده کرفس
عمودی ۲ معلم نخست ارسطو
عمودی ۳ عنصری شیمیایی بدون بو که در جدول عناصر، بعد از هیدروژن قرار می‌گیرد هلیوم
عمودی ۳ توان و جرأت یارا
عمودی ۴ تازه نو
عمودی ۴ مرگ خودخواسته که با تأیید تیم پزشکی و رضایت خانواده بیمار انجام می‌شود اتانازی
عمودی ۵ ورزشی است که بازیکنان در آن برای به دست آوردن امتیاز باید توپ را روی سطح صافی بغلتانند تا اشیایی به نام میله را بزنند بولینگ
عمودی ۵ کلام آسمانی وحی
عمودی ۵ متبحر وارد
عمودی ۶ الله خدا
عمودی ۶ به سرزمین عجایب رفت الیس
عمودی ۶ آب‌بند سد
عمودی ۶ پسوند شباهت وار
عمودی ۷ بخیه درشت کن
عمودی ۷ ژاله شبنم
عمودی ۷ دزد بین راهی دوران قدیم راهزن
عمودی ۸ جوان برنا
عمودی ۸ زیبا جمیل
عمودی ۹ استان پسته کرمان
عمودی ۹ ابتدایی بدوی
عمودی ۹ عدد نخست یک
عمودی ۱۰ پسر ابن
عمودی ۱۰ مزه خرمالو گس
عمودی ۱۰ از بخش‌های اوستا یسنا
عمودی ۱۰ نداری فقر
عمودی ۱۱ اعتقاد به قیامت معاد
عمودی ۱۱ سر مگو راز
عمودی ۱۱ نود و چهارمین سوره قرآن انشراح
عمودی ۱۲ غده پروانه‌ای شکل بدن تیرویید
عمودی ۱۲ نیم‌صدای گوسفند بع
عمودی ۱۳ چنین دزدی به کاهدان می‌زند ناشی
عمودی ۱۳ برجای مانده از فرد یا دوره‌ای میراث
عمودی ۱۴ در نقشه عبارت است از نسبت طول اندازه‌گیری شده روی نقشه به طول افقی مشابه روی زمین مقیاس
عمودی ۱۴ سیاهی چشم نینی
عمودی ۱۴ از نخستین پیروان پیامبر اسلام عمار
عمودی ۱۵ شهری در استان سمنان شاهرود
عمودی ۱۵ رام اهلی
عمودی ۱۵ نژاد سفید روس


جواب مرحله ۹۹۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مینوت پیشنویس
افقی ۱ ستوت فقرات پشتمازه
افقی ۲ روزی رزق
افقی ۲ یاد گرفتن اموختن
افقی ۲ شهرنشینی تمدن
افقی ۳ نام ترکی اد
افقی ۳ برآمدگی ته لاستیک اج
افقی ۳ آغوز ماک
افقی ۳ صدای بلند فریاد
افقی ۴ وسیله نوشتن خودکار
افقی ۴ قتل سیاسی ترور
افقی ۵ سخنور ادیب
افقی ۵ سرای مهر و کین دل
افقی ۵ زور و قدرت توان
افقی ۵ صدمه و آسیب اک
افقی ۶ ضعیف و رنجور زار
افقی ۶ دوست بی‌ریا و موافق یکرنگ
افقی ۶ پیش و رو‌به‌رو جلو
افقی ۷ نفس خسته هن
افقی ۷ گندم کوبیده شده ارد
افقی ۷ آخرین نبرد ناپلئون واترلو
افقی ۸ ظرفیت گنجایش
افقی ۸ جوهر قهوه و چای کافیین
افقی ۹ مرکز استان اردبیل اردبیل
افقی ۹ از حروف یونانی بتا
افقی ۹ غذای ساده اش
افقی ۱۰ شمشیر سیف
افقی ۱۰ بی‌صدا خاموش
افقی ۱۰ از سبزیجات خوردنی تره
افقی ۱۱ صفت عدد تا
افقی ۱۱ بهتر از هیچی کاچی
افقی ۱۱ رمق آخر نا
افقی ۱۱ خوشحال شدن سرور
افقی ۱۲ منزل و مسکن خانه
افقی ۱۲ زیبای افسانه‌ای یونان باستان نارسیس
افقی ۱۳ ایراد بهانه
افقی ۱۳ گردش و دوران چرخ
افقی ۱۳ حرف تردید یا
افقی ۱۳ با اش
افقی ۱۴ بندگاه میان ساعد و بازو ارنج
افقی ۱۴ مراقبت از بیمار پرستار
افقی ۱۴ خدای بابلی انو
افقی ۱۵ قاتل گاندی رامینات
افقی ۱۵ از اثرهای معروف سهراب سپهری هشتکتاب
عمودی ۱ نامی پراوازه
عمودی ۱ گردنکشی کردن استکبار
عمودی ۲ شهر بادگیرها یزد
عمودی ۲ یک ششم دانگ
عمودی ۲ حرف توفیر یا
عمودی ۲ رب‌النوع زمین هرا
عمودی ۳ نیمه بدن شق
عمودی ۳ نیکوکار خیر
عمودی ۳ محل تغذیه جنین ناف
عمودی ۳ بانو خانم
عمودی ۴ رودی در روسیه اوب
عمودی ۴ خشت پخته اجر
عمودی ۴ خط ژاپنی کانجی
عمودی ۵ دارنده واجد
عمودی ۵ کارخانه اسلحه‌سازی زرادخانه
عمودی ۶ دریای عرب یم
عمودی ۶ پیش‌شماره کد
عمودی ۶ مقدمه کتاب دیباچه
عمودی ۶ عضو دونده پا
عمودی ۷ کشوری در قاره آسیا سومالی
عمودی ۷ کیمیای جدید شیمی
عمودی ۷ خواب سبک چرت
عمودی ۸ محافظ گل خار
عمودی ۸ کجاست کو
عمودی ۸ می‌دهند تا رسوا کنند لو
عمودی ۸ پرستار نرس
عمودی ۹ چکش بزرگ پتک
عمودی ۹ پارچه تبلیغاتی تراک
عمودی ۹ آشنا و معروف شناخته
عمودی ۱۰ سنگریزه شن
عمودی ۱۰ آتش‌انداز گلخن تونتاب
عمودی ۱۰ واحد سطح ار
عمودی ۱۰ غذای بیمار اش
عمودی ۱۱ مشمول فراگرفته
عمودی ۱۱ خوی و خلق سیرت
عمودی ۱۲ مدیر بیمارستان مترون
عمودی ۱۲ زمین دور از آب لیا
عمودی ۱۲ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا
عمودی ۱۳ نامی پسرانه امیر
عمودی ۱۳ نهر جوی
عمودی ۱۳ واهمه ترس
عمودی ۱۳ همراه آشغال ات
عمودی ۱۴ پسوند پاک کنندگی زدا
عمودی ۱۴ سرخ کمرنگ ال
عمودی ۱۴ حقه و فریب نارو
عمودی ۱۴ مادر ترک انا
عمودی ۱۵ رشته‌کوهی در افغانستان هندوکوش
عمودی ۱۵ فیلمی از یدالله صمدی شهراشوب


جواب مرحله ۹۹۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ظالم ستمکار
افقی ۱ مکتب خیال‌پردازان رمانتیسم
افقی ۲ جنگ و پیکار اورد
افقی ۲ شکوه، عظمت ابهت
افقی ۲ فرشته محبت میترا
افقی ۳ همه در برابر آن مساوی‌اند قانون
افقی ۳ وسیله‌ای در منزل برای پخت غذا به روش کباب کردن منقل
افقی ۳ زیور زینت
افقی ۴ کشور عجایب هند
افقی ۴ همسر مرد زن
افقی ۴ فانی میرا
افقی ۴ مادر وطن مام
افقی ۵ ضمیر جمع ما
افقی ۵ حواری خائن یهودا
افقی ۵ جرأت زهره
افقی ۶ مغازه‌ای که در آن لباس، عطر و مانند آن فروخته می‌شود بوتیک
افقی ۶ کال نارس
افقی ۶ آب‌بند سد
افقی ۷ بلا و زیرک زرنگ
افقی ۷ روشندل نابینا
افقی ۷ ابزار نجاری اره
افقی ۸ دوستی و محبت وداد
افقی ۸ همراه هرج مرج
افقی ۸ بازرس مفتش
افقی ۹ مقابل پود تار
افقی ۹ شرق‌شناس مستشرق
افقی ۹ سپاسگزار شاکر
افقی ۱۰ سوسن کبود وج
افقی ۱۰ مسیر الکترونیکی مدار
افقی ۱۰ شاعر از آنان چشم یاری داشته یاران
افقی ۱۱ باایمان مومن
افقی ۱۱ نام پسرانه مهیار
افقی ۱۱ هنوز آدم نشده اد
افقی ۱۲ گونه، صنف نوع
افقی ۱۲ توان یارا
افقی ۱۲ ساز مولوی نی
افقی ۱۲ درختی همیشه سبز سرو
افقی ۱۳ تابناک منیر
افقی ۱۳ گوهری سبزرنگ زمرد
افقی ۱۳ پوشاک پا جوراب
افقی ۱۴ تازه داماد نوشاد
افقی ۱۴ هوو وسنی
افقی ۱۴ کشوری در آفریقا زییر
افقی ۱۵ در واقع نوعی تجاوز به مال دیگران است دستدرازی
افقی ۱۵ پرنده‌ای کوچک و دست‌آموز مرغعشق
عمودی ۱ عضو دستگاه عصبی مرکزی ساقهمغز
عمودی ۱ پرقدرت توانمند
عمودی ۲ قادر توانا
عمودی ۲ رونق بازار رواج
عمودی ۲ الهه عشق ونوس
عمودی ۳ یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی مرند
عمودی ۳ لنگرگاه بندر
عمودی ۳ زندگانی معیشت
عمودی ۴ تنبل جالیزی کدو
عمودی ۴ ورزش ذهنی یوگا
عمودی ۴ درخت انگور مو
عمودی ۴ جوانمرد راد
عمودی ۵ خرمی، پاکی نزهت
عمودی ۵ سست رأی دمدمی
عمودی ۵ مروارید در
عمودی ۶ حرف مفعولی را
عمودی ۶ تازه و نو نوین
عمودی ۶ نام دخترانه ساناز
عمودی ۷ شهر خرما بم
عمودی ۷ واحد طول معادل ده متر دکامتر
عمودی ۷ جمع رمز رموز
عمودی ۸ هادی رهنما
عمودی ۸ سوپ کلم برش
عمودی ۸ شهر و بندری در جنوب فرانسه مارسی
عمودی ۹ پرهیزکار متقی
عمودی ۹ کشوری در قاره سیاه نیجریه
عمودی ۹ رود آرام دن
عمودی ۱۰ مرتعش لرزان
عمودی ۱۰ شهر زعفران قاین
عمودی ۱۰ دریا یم
عمودی ۱۱ رطوبت نم
عمودی ۱۱ ثلاثه مصر اهرام
عمودی ۱۱ متداول رایج
عمودی ۱۲ خوب می‌برد تیز
عمودی ۱۲ نوعی خاک رس
عمودی ۱۲ سنگینی که بر جسم فرود می‌آید فشار
عمودی ۱۲ قورباغه وزغ
عمودی ۱۳ دختر بی‌پدر یتیمه
عمودی ۱۳ از گازهای بی‌رنگ و بی‌بو اتان
عمودی ۱۳ تند و زود سریع
عمودی ۱۴ ساز بادی سرنا
عمودی ۱۴ اشک سرشک
عمودی ۱۴ زینت دادن ارایش
عمودی ۱۵ جای سوگواری ماتمکده
عمودی ۱۵ آسمان غرنبه رعدوبرق


جواب مرحله ۹۹۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شهر آسمان‌خراش‌ها نیویورک
افقی ۱ اولین شعر کلاسیک در شعر فارسی خراسانی
افقی ۲ مرکز فراری رم
افقی ۲ از مواد افیونی کراک
افقی ۲ ماده اولیه چسب و رنگ رزین
افقی ۲ هنرپیشه می‌گیرد حس
افقی ۳ حشره خونخوار ساس
افقی ۳ نفس سوزناک اه
افقی ۳ ترش و شیرین مز
افقی ۳ وسیله ماهیگیری تور
افقی ۴ باایمان مومن
افقی ۴ پیچ تنظیم ساز یا ساعت کوک
افقی ۴ پوسته و قشر ورقه
افقی ۵ تندر رعد
افقی ۵ نمد زین یون
افقی ۵ فیلم ابوالفضل جلیلی گال
افقی ۶ ادا و اطوار افه
افقی ۶ راه فاضلاب اگو
افقی ۶ سرور و خواجه اقا
افقی ۶ پاسخ مؤدبانه بلی
افقی ۷ راندن مزاحم دک
افقی ۷ دایم‌الوجود ازلی
افقی ۷ کرگدن ریما
افقی ۷ مروارید در
افقی ۸ زمینه تم
افقی ۸ بخیه درشت
افقی ۹ قورباغه وک
افقی ۹ حرام مغز نخاع
افقی ۹ پایتخت جمهوری آذربایجان باکو
افقی ۹ شالوده عمارت پی
افقی ۱۰ مدارا کردن رفق
افقی ۱۰ تقویت رادیویی رله
افقی ۱۰ خطی در دایره قطر
افقی ۱۰ پول غنا سدی
افقی ۱۱ قطب مثبت اند
افقی ۱۱ گردش کودکانه ددر
افقی ۱۱ فارسی قدیم دری
افقی ۱۲ زن فرعون عصر حضرت موسی اسیه
افقی ۱۲ بخشش بلاعوض هبه
افقی ۱۲ اندیشه سگال
افقی ۱۳ جشن بزم
افقی ۱۳ ناپیدا گم
افقی ۱۳ اسب تبریزی ات
افقی ۱۳ سیلاب هین
افقی ۱۴ نت میانی لا
افقی ۱۴ آخرین تراژدی ولتر ایرن
افقی ۱۴ اولین قسمت دستگاه گوارش دهان
افقی ۱۴ خط‌کش مهندسی تی
افقی ۱۵ جاسوسی که اشخاص را به دام دشمن می‌اندازد ادمفروش
افقی ۱۵ لباس متحدالشکل یونیفرم
عمودی ۱ پرستار نرس
عمودی ۱ بازیگر فیلم دوئل راد
عمودی ۱ برگ ورق
عمودی ۱ از شما دور باد بلا
عمودی ۲ کبوتر صحرایی یمام
عمودی ۲ آرواره فک
عمودی ۲ سطح دست کف
عمودی ۲ از ماهی‌های خوش‌خوراک ازاد
عمودی ۳ از تقسیمات قرآنی سوره
عمودی ۳ فرزند امام حسن و از شهدای کربلا قاسم
عمودی ۴ سرسلسله اعداد یک
عمودی ۴ حرف همراهی عرب مع
عمودی ۴ جای دنج امن
عمودی ۴ از جدایی‌های شکایت می‌کند نی
عمودی ۴ خاموش انگلیسی اف
عمودی ۵ تخمین زدن ورانداز
عمودی ۵ عیب‌جو و نکته‌سنج خردهگیر
عمودی ۶ مسیر راه
عمودی ۶ ورزش نابینایان
عمودی ۶ از شهرهای ترکمنستان گلبال
عمودی ۷ نوعی زغال سنگ کک
عمودی ۷ میوه موکتی کیوی
عمودی ۷ ذمه و تعهد عهده
عمودی ۷ سایه نش
عمودی ۸ وسنی هوو
عمودی ۸ بندر امارات
عمودی ۹ انکرالاصوات خر
عمودی ۹ درخت سدر کنار
عمودی ۹ از سوره‌های قرآن بقره
عمودی ۹ ماه سرد دی
عمودی ۱۰ جنگ و نبرد رزم
عمودی ۱۰ واحد اندازه‌گیری وزن الماس
عمودی ۱۰ مارال قیراط
عمودی ۱۱ عایق آماده ضد رطوبت ایزوگام
عمودی ۱۱ از استان‌های کشور کردستان
عمودی ۱۲ صحنه نمایش سن
عمودی ۱۲ علامت مفعول را
عمودی ۱۲ بازگشت صدا اکو
عمودی ۱۲ غیرت و تعصب رگ
عمودی ۱۲ نماد لاغری نی
عمودی ۱۳ نیرنگ و دغلکاری تقلب
عمودی ۱۳ بالاترین رنگ سیاه
عمودی ۱۴ روش و متد نحوه
عمودی ۱۴ دشمن سخت لد
عمودی ۱۴ پارچه استریل پد
عمودی ۱۴ واحد مایعات لیتر
عمودی ۱۵ دانه تسبیح یسر
عمودی ۱۵ کار نیک خیر
عمودی ۱۵ سال ترکی ییل
عمودی ۱۵ قطعی برای سکه نیم


جواب مرحله ۹۹۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کسوف خورشیدگرفتگی
افقی ۱ مساوی یر
افقی ۲ محوطه‌ای در کنار پایانه اتوبوس‌های درون‌شهری پارکسوار
افقی ۲ پدر ابوی
افقی ۳ شیره خرما مت
افقی ۳ سرسرا هال
افقی ۳ تردید شک
افقی ۳ انبوهی و انباشتگی تراکم
افقی ۴ نفوذگر کامپیوتری هکر
افقی ۴ چراغ آسمان قمر
افقی ۴ نوعی ریاست سنی
افقی ۴ سخن و گفتار قال
افقی ۵ اتوبوس فضایی شاتل
افقی ۵ بی‌حرمتی هتک
افقی ۵ چگونگی قرار گرفتن اجزای چیزی ترکیب
افقی ۶ ساختن یا تعمیر کردن خانه بنایی
افقی ۶ بخش مساوی از قرض بانکی قسط
افقی ۶ خاندان ال
افقی ۶ بله روسی دا
افقی ۷ مخالف خوبتر بدتر
افقی ۷ ژیروسکوپ دوراننما
افقی ۸ بلافاصله انی
افقی ۸ ترس خوف
افقی ۸ بدگویی شعری هجو
افقی ۸ صدایی در موسیقی باس
افقی ۹ کتابی از گراهام گرین وزارتترس
افقی ۹ صدای ریختن پیاپی آب شرشر
افقی ۱۰ هنوز انگلیسی یت
افقی ۱۰ محل ورود در
افقی ۱۰ نیرومند قوی
افقی ۱۰ عرصه مسابقات ورزشی میدان
افقی ۱۱ شاعر آمریکایی سوسک طلایی النپو
افقی ۱۱ اهلی رام
افقی ۱۱ صفت سیب‌زمینی بیرگ
افقی ۱۲ شاخه‌ای از ریاضیات جبر
افقی ۱۲ چیز شیی
افقی ۱۲ خوب نکو
افقی ۱۲ تعجب غلیظ واه
افقی ۱۳ جاه و مقام منزلت
افقی ۱۳ سقف دهان سق
افقی ۱۳ زمان بی‌آغاز ازل
افقی ۱۳ علامت بیماری تب
افقی ۱۴ کلام درویش یاهو
افقی ۱۴ افسر نیروی دریایی ناوسروان
افقی ۱۵ اثر چربی لک
افقی ۱۵ از القاب امام علی امیرالمومنین
عمودی ۱ نمایش عروسکی سنتی خیمهشببازی
عمودی ۱ زیبا جمیل
عمودی ۲ به حرکت یا جنبش درآوردن تکاندن
عمودی ۲ درخشنده تابناک
عمودی ۳ موسیقی جوانان رپ
عمودی ۳ نوعی چاپ رتاتیو
عمودی ۳ رعشه لرزه
عمودی ۴ سلطان شاه
عمودی ۴ پول ایتالیا لیر
عمودی ۴ ضربه وارد کردن زدن
عمودی ۴ پرچم لوا
عمودی ۵ ابزار در و پنجره یراق
عمودی ۵ جوجه تیغی خارپشت
عمودی ۶ مطلبی را با آب و تاب خواندن دکلمه
عمودی ۶ بعید دور
عمودی ۶ حرف پیروزی وی
عمودی ۶ ساز مولانا نی
عمودی ۷ مزه اول خرمالو گس
عمودی ۷ سر و سامان دادن به کارها رتقوفتق
عمودی ۷ سمت چپ یسار
عمودی ۸ اسلوب روش
عمودی ۸ کم کردن کسر
عمودی ۸ مسافرت گروهی تور
عمودی ۸ نیروها قوا
عمودی ۹ دستگاه نمابر فاکس
عمودی ۹ سلسله فرمانروایان خراسان طاهریان
عمودی ۹ بیماری ریوی سل
عمودی ۱۰ نوعی شیرینی تر
عمودی ۱۰ یادداشت نت
عمودی ۱۰ ناپاک نجس
عمودی ۱۰ بزرگواری‌ها مکارم
عمودی ۱۱ شهری در ایتالیا تیرانو
عمودی ۱۱ آتشفشان اروپا وزوو
عمودی ۱۲ بازیکن هم‌تیمی یار
عمودی ۱۲ سبزی پیچیده کلم
عمودی ۱۲ سرازیری شیب
عمودی ۱۲ حرف عصایی لام
عمودی ۱۳ تتمه، باقیمانده باقی
عمودی ۱۳ موجود افسانه‌ای و بزرگ ابردیو
عمودی ۱۳ تکرار حرف خوردنی نن
عمودی ۱۴ مادر حضرت موسی یوکابد
عمودی ۱۴ اثری از ابن سینا اشارات
عمودی ۱۵ از وسایل آرایشی ریمل
عمودی ۱۵ در ساعات معینی از شبانه‌روز مسئولیت یک واحد انتظامی را برعهده دارد افسرنگهبان


جواب مرحله ۱۰۰۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خاکستر رماد
افقی ۱ فهمیدن ادراک
افقی ۱ پایتخت کشور بنگلادش داکا
افقی ۲ فیلمی از ران هاوارد ویلو
افقی ۲ هنر هفتم سینما
افقی ۲ خراب و ویران یباب
افقی ۳ صبر شکیب
افقی ۳ دارایی‌ها اموال
افقی ۳ جنس مقابل نر ماده
افقی ۴ زن‌بابا نامادری
افقی ۴ گاوباز اسپانیایی ماتادور
افقی ۵ زهد دروغین ریا
افقی ۵ اعتراف کردن اقرار
افقی ۶ مکالمه و صحبت گفتگو
افقی ۶ از وسایل بافتنی میل
افقی ۶ دریاچه‌ای در تانزانیا نیاسا
افقی ۷ آلبومی از علیرضا افتخاری نوایاساتید
افقی ۷ بیمارستانی در تهران اراد
افقی ۸ مته برقی درل
افقی ۸ جوانمرد راد
افقی ۸ ناپخته خام
افقی ۸ نوعی خواهر و برادر تنی
افقی ۹ مقابل ذهاب ایاب
افقی ۹ روان بودن جریانداشتن
افقی ۱۰ سیاره مریخ بهرام
افقی ۱۰ گل زنبق سرن
افقی ۱۰ سرگردان و دربه‌در اواره
افقی ۱۱ نوشته پژوهشی رساله
افقی ۱۱ وسیله ماهی‌گیری تور
افقی ۱۲ عجز و درماندگی ناتوانی
افقی ۱۲ مطیع فرمانبر
افقی ۱۳ دارای عزم و اراده مصمم
افقی ۱۳ خودداری از خوردن غذا امساک
افقی ۱۳ برای اینکه زیرا
افقی ۱۴ ابزار الات
افقی ۱۴ آسایش راحتی
افقی ۱۴ درستکار و امانتدار امین
افقی ۱۵ آسان میسر
افقی ۱۵ اطراف چیزی کناره
افقی ۱۵ اثری از امیل زولا نانا
عمودی ۱ تابناک روشن
عمودی ۱ آب فاضلاب گنداب
عمودی ۱ سخن‌چین نمام
عمودی ۲ سنگ طلق میکا
عمودی ۲ ماه دوم سال میلادی فوریه
عمودی ۲ غیر فرعی اصلی
عمودی ۳ دردناک الیم
عمودی ۳ سالن پذیرایی تالار
عمودی ۳ ارتباط تلفنی تماس
عمودی ۴ تکرار دوبارگی
عمودی ۴ فشارسنج بارومتر
عمودی ۵ در مثل موش داره دیوار
عمودی ۵ شبانگاه مسا
عمودی ۶ ییلاقی در کرج اسارا
عمودی ۶ تابه نان‌پزی ساج
عمودی ۶ شهری در استان اصفهان انارک
عمودی ۷ بی‌مطالعه و بدون تحقیق دیمی
عمودی ۷ مقبره تاریخی فیروزآباد مادرسلیمان
عمودی ۸ خودرویی فرانسوی رنو
عمودی ۸ نشانه الهی ایت
عمودی ۸ یار مشهدی یره
عمودی ۸ عنوان نامه سحا
عمودی ۹ سردار شاه عباس که قلعه پرتغالی‌ها را تسخیر کرد امامقلیخان
عمودی ۹ سست و بی‌حال فاتر
عمودی ۱۰ تخته سنگ پهن کالار
عمودی ۱۰ رتبه‌بندی کاراته دان
عمودی ۱۰ از کشورهای همسایه ایران ترکیه
عمودی ۱۱ ضمیر متصل پیوسته تان
عمودی ۱۱ همیشه و پیوسته مداوم
عمودی ۱۲ فوتبالیست آرژانتینی دیماریا
عمودی ۱۲ اثری از جلال آل احمد اورازان
عمودی ۱۳ دایر و برقرار اباد
عمودی ۱۳ رشوه‌خواری ارتشا
عمودی ۱۳ شاعر نوپرداز نیما
عمودی ۱۴ در مراسم تولد می‌دهند کادو
عمودی ۱۴ پاس بلند در فوتبال سانتر
عمودی ۱۴ صفت بهشت برین
عمودی ۱۵ شهری در استان زنجان ابهر
عمودی ۱۵ روز جمعه ادینه
عمودی ۱۵ از خودروهای وطنی رانا


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.