جواب کامل مراحل 61 تا 80 بازی جدولانه 2

دسته بندی:   موبایل » جدولانه 2  | 10,873 بازدید

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 61 | مرحله 62 | مرحله 63 | مرحله 64 | مرحله 65 | مرحله 66 | مرحله 67 | مرحله 68 | مرحله 69 | مرحله 70 | مرحله 71 | مرحله 72 | مرحله 73 | مرحله 74 | مرحله 75 | مرحله 76 | مرحله 77 | مرحله 78 | مرحله 79 | مرحله 80 |

جواب مرحله ۶۱ جدولانه ۲

اتمسفر جو
اثر صادق چوبک یک شب بی خوابی
اثر مولیر زنان دانشمند
از جنس نمد نمدین
از سیارات مشتری
امر از پیدا کردن یاب
اکتساب و بدست آوردن دستیابی
به تدریج اندک اندک
پسوند شباهت سا
تاخت و تاز یورش
تردید شک
تیر پیکاندار یب
جلدی پوستی
چیز شی
حرف ندا ای
خوراکی غذا
درونی و داخلی تویی
راب ناپدری
روستا دهات
سنگ آسیاب اس
صحنه نمایش سن
عقل و آگاهی درایت
فصیح و بلیغ غرا
فوج دسته
گیرا جذاب
لباس پوشیده متلبس
مجاز از شخص خبرچین آنتن
منسوب به مال سنوی
می شراب
ناسیونال ملی
کنار جنب


جواب مرحله ۶۲ جدولانه ۲

اثر روسو غیب گوی روستا
اثر صادف چوبک سگ من
اثر محمود دولت آبادی طریق بسمل شدن
اسب ترکی ات
باز کردن گشودن
بند دست و پا کردن غل
بیماری دا
پایبند شده مقید
پروفسور حیوانات بز
پول ژاپن ین
تنگدستی فقر
جامه صاف کن اتو
جنگی رزمی
چیز کم و اندک سوتام
خرس آسمانی دب
خوش روی و خوش منش بشاش
درخت انجیر انجیربن
دور از وطن غریب
رسمی بودن رسمیت
سلمانی پیرایشگر
صفت شیطان رجیم
عدد ماه سی
عقیم سترون
قالی فرش
مایع خوراک و داروی بیمار سرم
میل و رغبت شوق
ناوارد ناشی
نت مخمور می
هم جنس بودن تجانس
هنوز به پایان نرسیده ناتمام
هوس باردار ویار


جواب مرحله ۶۳ جدولانه ۲

اسم نام
اسکلت استخوان بندی
امرود مل
بخشنده وهاب
بهشت مینو
بیمار ناسالم
پادگان ساخلو
پرده عنکبوت تنته
تعدادی از مردم عده
تیم فوتبال ایتالیایی یوونتوس
جار و جنجال هیاهو
حرف افسوس آه
حرف همراهی عرب مع
خوش قد و قامت رعنا
دریغا دردا
دستور امر
رود اروپایی رن
سرزمین های تحت سلطه مستعمرات
سری نهانی
شهر کردستان بانه
طایفه قبیله
طبخ کردن پختن
فیلمی با بازی ثریا قاسمی ستاره و الماس
ماهی کنسروی تن
مدح و ستایش نعت
مدعی شدن ادعا
مشک خی
من و تو ما
نشانه مفعولی را
نصف نیم
کارها اعمال


جواب مرحله ۶۴ جدولانه ۲

آش با
ابزار نقاشی ساختمان کاردک
اثر گوته نغمه های رومی
احاطه کردن شمول
اندوهگین لهیف
بد زبان و پرده در هتاک
پی در پی یکریز
تیر پیکاندار یب
تیم فوتبال فرانسوی بوردو
جریان داشتن رواج
جنس اصل فابریک
حرف همراهی عرب مع
دریافت و آگاهی درایت
سطل آبکشی دلو
سوار بی همتا یکه سوار
شاده ادبی شه
طلا زر
عدد مفی نه
عموم مردم رعیت
غرب مغرب زمین
فصیح شیوا
فیلمی با بازی اردلان شجاع کاوه پنجاه و سه نفر
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی بلوف
قرض دین
گل سرخ رز
گنجه لباس کمد
کافی بس
کشور عربی کویت
کفش لکا
کفل ورک
یاقوت یاکند


جواب مرحله ۶۵ جدولانه ۲

آبگیر زی
آفریدگار ایزد
از حیوانات شیرده بز
الهه عشق یونان باستان ونوس
بررسی کردن با نگاه ورانداز کردن
بی پرده رک
بی معنی یاوه
پست دون
پوست بز دباغی شده تیماج
تدوین شده مدون
تنیسور زن آمریکایی سرنا ویلیامز
جاوید انوشه
چراغ سراج
دیه سربها
رد پا ایز
رزق روزی
رطوبت نم
زن زیبا رو جمیله
سمی زهرآگین
شانه به سر هدهد
شهر ارزو آمل
شهوت ران هوس باز
علامت جمع ها
عود ند
گوارا مهنا
ماست چکیده لور
محکم کردن شد
مسئول اداره امور شهر فرمانداری
مسابقات منظم ورزشی لیگ
یازده ا ا
یکدنده لجباز


جواب مرحله ۶۶ جدولانه ۲

آش با
بدن تن
بی ادب و بی حیا لکام
پارسا زاهد
پاره آتش شرر
پایتخت کنیا نایروبی
جایگزین حق العمل و نقل نامه ها تمبر
جویدن خاییدن
حدس گمانده
خون عرب دم
دریافتن و ادراک حس
سخنان بیمارگونه یان
سزاوار شایان
سوار بی همتا یکه سوار
شعر بیانگر عواطف و احساسات غنایی
شهر فرانسه رن
شکارچی صیاد
طیران پرواز
ظاهر ساختمان نما
عالی مقام والاحضرت
عدد فردوسی پور نود
فروتنی خضوع
فلز سرچشمه مس
فیلم مهدی نوربخش رای باز
فیلمی با بازی پرویز پرستویی مهر مادری
گلی نارنجی رنگ لادن
محبوب و معشوق نگارین
نشانه مفعولی را
نصف نیم
نقیصه عیب
نگهبان پاسدار
نگهبان آتش مقدس اتربان
کنج و گوشه زاویه


جواب مرحله ۶۷ جدولانه ۲

آبادانی عمارت
اثر حسین سناپور نیمه غایب
اثر علی محمد افغانی محکوم به اعدام
از اجزا دستگاه گوارش مری
از دست رفته ضایعه
از مراکز استان ها کرج
ایجاد وضع ساختگی صحنه سازی
برش سینمایی کات
بی معنی یاوه
تنگ ضیق
جانور زیبا چشم آهو
جنس خشن نر
جوانمردی کرم
خوان و سفره مائده
خوشلختی سعادت
خیرات و اعمال خیر مبرات
دنباله ادامه
رئیس تشریفات دربار امیرحاجب
رفیق مشهدی یره
ستاره دوردست عیوق
شعر می گوید شاعر
شکاف وخراش شیار
ضایع شدن هدر
ضمیر درونی تو
عدد مهندسی پی
قدرت زور
من و تو ما
میوه نکو به
نمی شنود کر
نوعی ماهی استخوانی دریازی اردک ماهی
ویتامین جدولی کا
کارها امور
کشوری در آمریکای جنوبی پرو
کیف مسافرتی ساک


جواب مرحله ۶۸ جدولانه ۲

آرایش زیب
از شهرهای استان یزد میبد
از مباحث ریاضی جزر
بالا آمدن آب دریا مد
بالشتک ماوس پد
بزرگان نبایل
به زودی عنقریب
پایین امدن آب دریا جزر
پول نقد نقدینه
جهانی که در آنیم دنیا
حالت نشستن مودبانه چهارزانو
حبیب خداست مهمان
حرف درد اوخ
دارایی ثروت
دبه در آوردن جر زدن
زودرنج نازک دل
سوغات ره آورد
طعنه زن پیاز سیر
عمل بلعیدن قورت
فرماندهان امرا
فیلمی با بازی پرویز پرستویی منو زیبا
گازی بی رنگ با بوی تند آمونیاک
گیاهی با عصاره سمی شوکران
ماه شاعر مه
متحیر شدن یکه خوردن
متداول رایج
مخفف از او زو
نشانه مفعولی را
نکته ها و لطایف ظرایف
همسر مرد زن
وسیله انتقال الکتریسیته سیم
ویتامین جدولی کا
کم کم نم نمک


جواب مرحله ۶۹ جدولانه ۲

اثر سنت اگزوپری خلبان جنگ
اثر شارل بودلر گل های رنج
اثر عبدالحسین صنعتی زاده مجمع دیوانگان
از نت ها فا
از وسایل پرواز بی موتور کایت
ایزد موکل بر زمین زامیاد
باوفای حیوانات سگ
تمام و کامل تام
تیم فوتبال آلمانی پادر بورن
جدا از هم سوا
جشن و مهمانی سور
چندین مسجد مساجد
حاجت نیاز
حرف انتخاب یا
حرف همراهی با
حیله نارو
دنباله و پیامد عقبه
دوستی ود
راه شاعر ره
رنج و محنت لگ
روزها ایام
ساز مولانا نی
شاهد گواه
شعبه فرع
شمیم بو
عقب و پشت ورا
غلات را الک می کند بوجار
قرائت شده مقرو
گرد هم امدن اجتماع
مار بزرگ بوا
محافظ گارد
نتوان بر آن قیمت گذاشت بی بها
وزیر امور خارجه ظریف
کشوری در آمریکای شمالی هائیتی


جواب مرحله ۷۰ جدولانه ۲

اثر ویکتور هوگو گوژپشت نتردام
از سیارات زمین
اشاره به دور آن
اندام هیکل
پاسخ مثبت آری
پایان نهایت
پایتخت مالدیو ماله
پرده ای در چشم شبکیه
پشیمانی ندامت
پول فلزی سکه
پیش بینی وضعیت جوی هواشناسی
تکبیر گوینده مکبر
چاهی در جهنم ویل
چکش بزرگ پتک
حیوان باوفا سگ
درخت اعدام دار
درخت انگور مو
دهان خودمانی دهن
ردپای کسی را گرفتن رد زدن
زمان مدت
زمین را غیر قانونی تصرف می کند زمین خوار
سره و بی غش وش
سهمگین مهیب
عامل وراثت ژن
فساد و آشوب غایله
گفتگوی دوستانه گپ
لوس ننر
لیست غذا منو
مانند چو
مجلس بزرگان سنا
نفرین جزای شخصی برای مرده گور به گور
نوشتن کتابت
نوشیدنی پر طرفدار چای
کار اداره بانک بانکداری


جواب مرحله ۷۱ جدولانه ۲

اثر آلفونس دوده ارنیون
اثر جمال میرصادقی چشم های من خسته
از چاشنی ها سس
اشاره به دور آن
اصلاح سیاسی رفرم
بخت و طالع فال
به رایگان مفتکی
تابلوی اعلان پانل
تلخ عرب مر
تمام کننده متمم
تنها و فقط صرفا
ثبات دوام
جوش مخصوص ظزوف مسی لحیم
حرف انتخاب یا
حرف عصا لام
خبرنامه بولتن
دستور امر
دشنام دادن سب
دلیل و برهان حجت
دنیوی مادی
دوشیزه باکره
شناسنامه سجل
شکوه فر
علف هزار برگ بومادران
فیلمی با بازی بهنوش بختیاری خواب فروش
قطعی برای کتاب رحلی
گریم کننده هنرپیشه گریمور
گشودن معما حل
نوعی کبوتر مایل به سرخ ورسی
هزار کیلو تن
هنوز انگلیسی یت
واژه خدا کلمه الله


جواب مرحله ۷۲ جدولانه ۲

آب بند سد
آباد کننده عامر
آغاز اول
آغشته به قیر قیراندود
از حروف یونانی بتا
بازیکن اسبق پرسپولیس محمد نوری
بهتر و خوب تر ارجح
جهان ها عوالم
حجم فرعونی هرم
خدا الله
خون عرب دم
دارو دوا
دردها آلام
دیوار گلی دای
راس سر
راه میان دو کوه دره
رد شده مردود
سرزمین و کشور اقلیم
شالوده بنیان
شراب می
شهر رازی ری
شهر مذهبی قم
شیر عرب اسد
فیلمی با بازی احمد نجفی دندان مار
فیلمی با بازی سحر قریشیم حرمانه تهران
گله رمه
مجروح جریحه دار
مرشد پیر
مرغ کنجد خوار ساج
نخست اولا
نفس نفس زدن هناسه
نیروها قوا
وحشی دد
یک جفت نعل نعلین


جواب مرحله ۷۳ جدولانه ۲

آتش نار
آسمان سما
آسیب اک
اثر ژان پل سارتر جنگ شکر در کوبا
اجاق آشپزخانه فر
از غلات جو
از مصالح ساختمانی بتون
افزودن بیش
انبار کشتی خن
اندازه نگه داشتن صرفه جویی
با ارزش ارزنده
بزرگی جلال
بیماری دا
جهانی که در آنیم دنیا
حرف افسوس آه
خستگی ناپذیر نستوه
خوراکی از خمیر و گوشت سنبوسه
سنگ گرانبها جواهر
سوی و طرف زی
شهرها بلاد
عابد مسیحی راهب
فیلمی با بازی امین حیایی مانی و ندا
فیلمی با بازی رضا کیانیان سه زن
قطعه موسیقی آهنگ
گذاشتن قرار دادن
مروارید در
میوه باب میمون موز
نازک نارنجی زودرنج
نیکو خوب
همجنس بودن جناس
همراه سونا جکوزی
کرم جود
یدک کشیدن بکسل
یک خودمانی یه


جواب مرحله ۷۴ جدولانه ۲

آزادی حریت
اثر رجبعلی اعتمادی خوب من
از جانوران موزی موش
از چهار عمل اصلی ضرب
اعدام نظامی تیر باران
اقامت کردن ماندن
اندازه گرفتن سنجیدن
به وسیله توسط
پرنده زیبا قو
پوشش طیور پر
تناول کردن خوردن
جشن و سور پارتی
حرف تعجب وا
حفظ کننده ضابط
حقوق ماهیانه مفرری
خط نابینایان بریل
داخل تو
دریغ خوردن تاسف
دست عرب ید
رود مازندران تجن
زیان ضرر
سوار بی نظیر تک سوار
شعله آتش لهب
شیوه و روش راه و رسم
فیلمی از پیلی وایلدر سابرینا
قوم کم حرف لر
گرفتن ستاندن
مامور و عامل گماشته
مروارید سیاه شمال خاویار
مسیحی ترسا
موحد یکتا پرست
نهی از ندادن نده
کلمه نفرت اف


جواب مرحله ۷۵ جدولانه ۲

بسیار سخت و ملال آور طاقت فرسا
به ستوه آمده ملول
بهشت شداد ارم
پول مشترک اروپا یورو
تکنیک و شگرد فن
جد پیامبر هاشم
چند بار خواندن درس دوره کردن
چه کسی که
حشره آفت نباتی بالدار سرخرنگ کاونه
خواب نیمروز قیلوله
خواب کودکانه لالا
خوراکی از برنج پلو
درخت زبان گنجشک ون
رنج درد
رنگ خزان زرد
ریزه آتش جرقه
سلطنتی و شاهی کیانی
شراب می
عدد یک رقمی هست
عضو رونده پا
غارت چپاول
فلز گرانبها زر
قطره اشک سرشک
قلیل کم
گفتگوی اینترنتی چت
گل ته جوی لجن
لاپوشانی ماست مالی کردن
محل ورود در
مرضی مزمن و ارثی نقرس
نامی برای بوقلمون پیل مرغ
نوعی ماکارونی خیلی نازک ورمیشل
نوکر غلام
همسر حضرت ابراهیم ع هاجر
کشور آمریکای شمالی جامائیکا


جواب مرحله ۷۶ جدولانه ۲

اثر امیل زولا سهم سگان شکاری
امرود مل
انگشتان گرده کرده مشت
بالای جمجمه ملاج
بستر جا
بهشت زیر پای اوست مادر
تعجب خانمانه وا
تلافی جبران
جزا پاداش
جستنی در معدن رگه
جلد و چالاک تند
جوان برنا
سرای مهر و کین دل
سود پول ربا
شهر پایتخت تهران
ضمیر درونی تو
عاشق و محب خاطرخواه
عقب و پشت ورا
فرو رفته غر
فیلمی با بازی جمشید مشایخی شایان
فیلمی با بازی رضا عطاران سه درجه تب
قنات کاریز
گرو گذارنده راهن
گستردن بسط
گشوده باز
گوسفند ماده میش
مقاومت ایستادگی
مقصود مراد
واحد تحصیلی ترم
کالبد جسد
یافت نسج


جواب مرحله ۷۷ جدولانه ۲

از سنگ های گرانبها یشم
از شهرهای اصفهان خمینی شهر
انداختن و افکندن القا
ایفاگر نقش زینال بندری جمشید هاشم پور
باطل شدن هدر
به طور پیوسته استمراری
تقویت امواج رادیویی رله
خانه گله آغل
دودلی شک
دودمان تبار
راز سر
راهرو سرپوشیده دالان
ریز خرد
ریشه بن
شهر آذربایجان شرقی مراغه
شکستگی اندک ترک
طفل کودک
عادت خو
عدد اول یک
عقب و پشت ورا
عمل آرد کردن غلات آسیا کردن
غارت چپاول
فلز چهره روی
فلز سنگین سرب
فوتبالیست هلندی آرین روبن
مخفف کوهسار کهسار
مست نشوان
نار آتش
نرخ بازاری فی
هنگام و زمان اوان
وسیله اخطار خودرو بوق
کافی بس
کوشش تلاش
یک دفعه یکبار


جواب مرحله ۷۸ جدولانه ۲

ابر نزدیک زمین مه
ار درندگان یوز
از گل های زینتی یکساله میخک
بدون هیجان و کسل کننده یکنواخت
بی پیرایه ساده
پایان مهلت معین ضرب الاجل
پراکنده و دور کرده مفروز
پست دنی
پنهان کردن نهفتن
تفحص کندوکاو
توانایی بنیه
چابک و سرحال قبراق
حشره گزنده ساس
درخت انگور مو
زود آنی
سجاده جانماز
شمشیر سیف
صوت افسوس آه
طلیه دار پیشتاز
فوتبالیست فرانسوی اورا
گاز زرد رنگ فلویور
گروهی از میوه ها مرکبات
گشوده وا
مانند شبیه
محکم شدن تاکد
مغزنگاری کامپیوتری سیتی اسکن
می دهند تا رسوا کنند لو
میرآب آبیار
ناگهان خودمانی یهویی
هر فصل از کتاب یسنا ها
همکاری مشارکت
کمی و نقصان افت
یار مت پت


جواب مرحله ۷۹ جدولانه ۲

آپارتمان دارای اثاث مبله
آگاه و ماهر خبره
از درختچه های زینتی کاملیا
از رسته های نظامی هوابرد
از شهرهای استان گلستان کلاله
از کسی پول گرفتن با حیله گوش بریدن
با شکوه مجلل
با هم سخن گفتن محادثه
بازیگر فیلم دایره مینا ایرج راد
برآمدگی دندان مانند دندانه
پرنده سعادت هما
پول خارجی ارز
جانشین او وی
حسرت خوردن اسف
حکمت ماورا طبیعه متافیزیک
حیرانی و سرگشتگی وله
خط کش مهندسی تی
در عروق لنفاوی جریان دارد لنف
سایه اش پاینده باد دام ظله
سه تایی ثلاثی
شبکه جهانی اینترنت
شهر رازی ری
شور و غوغا ولوله
صف و رده رج
عصاره شیره
فرزند ولد
قبول نشده رد
گمان بردن ظن
مادر عرب ام
نیازها حاجات
هوو وسنی
کشور آمریکای جنوبی شیلی


جواب مرحله ۸۰ جدولانه ۲

اثر پائولو کوئیلو زهیر
از ما بهتران جن
بد زبان فحاش
به خاطر برای
بهابازار بورس
پالیز خربزه و هندوانه لته
پسوند شباهت سا
پناه و امان زینهار
پوشش ستر
حرف آخر انگلیسی زد
خوب نیکو
در نهان و آشکار سرا و جهرا
دریای عرب یم
دشنام دادن شتم
رشد نمو
روشنایی ها انوار
زدنی دوچرخه سوار رکاب
شرور بد
شهر آذربایجان شرقی مراغه
عقیده رای
عقیم نازا
فارغ التحصیل رشته معماری مهندس
فوتبالیست ایتالیایی داوید هاستوری
فوتبالیست پرتغالی نانی
قوم کم حرف لر
گوشت ترکی ات
ماهی بزرگ خطرناک کوسه ماهی
مجروح و مغموم جریحه دار
نوعی حلوا لو
همسر خروس مرغ
واحد بسامد هرتز
وی او
کدامیک کدامین
کشور حاشیه خلیج فارس امارات


دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.